DE BLAUWE WIE IS WIE


home

De Blauwe Wie is Wie biedt in eerste instantie bibliografische en zeer summiere biografische informatie over meer dan 3.000 personen die tussen 1830 en vandaag een rol speelden of spelen in de brede liberale beweging in België.

Deze Blauwe Wie is Wie wordt geleidelijk aangevuld met meer uitvoerige biografische informatie. Bij namen met de vermelding “meer info” krijgt u na het doorklikken meer biografische gegevens.

De Blauwe Wie is Wie werd samengesteld op basis van bestaande naslagwerken. Enkel die personen die in een naslagwerk voorkomen, zijn op dit ogenblik in dit overzicht opgenomen. (Voor de lijst van de gebruikte naslagwerken, klik hier).

Bij elke persoon worden, voor zover bekend, de plaats en datum van geboorte en desgevallend van overlijden vermeld, de gedane studies, de uitgeoefende beroepen en de politieke ambten. Meer informatie is te vinden in de vermelde naslagwerken. De soms zeer uitvoerige bibliografie in die naslagwerken wordt hier niet herhaald; de hier opgenomen publicaties vormen dus een aanvulling op de bibliografie van de naslagwerken.

De Blauwe Wie is Wie wordt jaarlijks geactualiseerd. De recentste update gebeurde in juni 2013.

Om de opzoeksnelheid te verhogen werd de Blauwe Wie is Wie opgesplitst in letterblokken. Om een persoon terug te vinden klikt u eerst op het desbetreffende letterblok, waarna via de browser-zoekfunctie snel naar de gewenste naam kan worden gezocht (toetsencombinatie Ctrl + F).
A-B  C  D  E-G   H-L  M-O  P-R  S-U  V-Z

A

Aalders, Karel Albrecht (Berchem, 08/12/1905-26/03/1996)
letterzetter; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 7.


Abel, Gustavus Maria Gislenus (Gustave) (Gent, 24/08/1866-Ukkel, 22/12/1945)
advocaat, directeur-hoofdredacteur van "La Flandre Libérale" en hoofdredacteur van "L'Indépendance Belge"; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Vanzype, G., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXX, 1959, kol. 2-3.
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg. Politiek-Institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Kultuur-Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1997, p. 133.


Absil,Coraline
leerkracht; lid van de Bestendige Deputatie van Namen
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 31.


Addams, Caroline (Londen (GB), 25/06/1853-Oostende, 13/11/1947)
gemeenteraadslid van Oostende
 • De vrouw in de Oostendse politiek. Een terugblik, Oostende, Stad Oostende, s.d., s.p.


Adriaensen,, Dominique Georgette Leona (Mortsel, 16/12/1959-)
bediende; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 133.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 553.


Adriaensen, Oswald Maria Constant (Antwerpen, 04/07/1930-)
burgerlijk ingenieur, fabrieksdirecteur, beheerder van vennootschappen; burgemeester van Moerbeke
 • Asselberghs, L. en Ysebaert, C., Gemeentelijk Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1988, p. BI/154.
 • Decan, Rik, Wie is wie in Vlaanderen 1989-1993. Biografische encyclopedie, Brussel, Uitgeverij BRD, 1989, p. 17-18.
 • D'hondt, Bart, Een blauwe horizon. 150 jaar liberaal bestuur in Moerbeke. 1847-1997, Gent, Liberaal Archief, 1997, 155 p.


Adriaenssens, Aloysius (Aloïs) (Mere, 09/10/1932-Aalst, 04/05/1991)
zaakvoerder; gemeenteraadslid van Aalst
 • Van Gaever, Kurt, Naar een typologie van het gemeenteraadslid van een middelgrote stad : casus Aalst 1946-1982. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1986, p. 4.
 • Coppens, Geertrui, Van den Eede, Gaston, De geschiedenis van de Liberale Partij te Aalst 1846-2002, Aalst, Gaston Van den Eede, 2003, p. 175.


Aerts, Clement Hubertus (Herselt, 08/03/1945-)
handelaar; schepen van Herselt, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 7.


Aerts, Robrecht
advocaat; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 7.


Agie, Charles Gregoire (Karel) (Antwerpen, 06/11/1806-Kontich, 13/10/1863)
handelaar, consul van Rusland; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 8.


Alaers, Christiaan Willem (Lier, 26/12/1851-Lier, 19/07/1929)
aannemer; gemeenteraadslid van Lier, provincieraadslid van Antwerpen
 • Van Orshaegen, J., Een bijdrage tot de politieke geschiedenis van het arrondissement Mechelen, inzonderheid het kanton Lier (1894-1921), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1967, p. 285.


Allard, Ernest Joseph Gustave (Brussel, 02/04/1840-Brussel, 07/08/1878)
advocaat; schepen van Brussel, parlementslid
 • Vander Linden, A., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXIX, 1957, kol. 55-57.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2210.
 • Bergé, M., in : Parisel, W., Histoire de La Loge "Les Vrais amis de l'Union et du Progrès Réunis" 1892-1980, Brussel, 1980, p. 143-144.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 3.
 • Vancraenbroeck, Marc, Mémoire de métal. L'Université Libre de Bruxelles en médailles, plaquettes et jetons, Bruxelles, Archives de L'Université de Bruxelles, 1999, p. 58.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 20.


Allard, Henri Julien (Doornik, 12/06/1803-Doornik, 17/11/1882)
industrieel; gemeenteraadslid van Doornik, parlementslid
 • Arnould, M.A., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXIX, 1957, kol. 51-55.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2214.
 • Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes 1836-1986, Tournai, 1990, p. 12.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 3-4.


Alleman, Gustavus Joannes Henricus (Gustaaf) (Antwerpen, 11/07/1876-)
handelaar; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 8.


Allewaert, Evarist Edouard (Ieper, 29/12/1835-Messelbroek, 02/08/1889)
adjunct-griffier, advocaat; schepen van Antwerpen
 • Van Daele, H. & W., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, IX, 1981, kol. 8-11.
 • Schepens, Piet, Antwerpse standbeelden, Antwerpen, De Vlijt, 1983, p. 81-83.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 20-21.
 • Robert, Jan (ed.), Schoonselhof nu! Een eigentijdse visie op de Antwerpse necropool, Antwerpen, Erfgoedcel Antwerpen, 2005, p. 279-280.
 • Van daele, Henk, De bijzondere grafsteen van Evarist Allewaert, in : Land in zicht, jg. 72, 2003, 4, p. 23-27.


Allijns, Joseph (Kortrijk, 13/03/1956-)
advocaat; schepen van Menen, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 5.


Amelot, Alfred Joannes Ludovicus (Gent, 17/03/1868-Gent, 23/01/1966)
doctor in de rechten, kandidaat-notaris, grondeigenaar; burgemeester van Zingem, parlementslid; voorzitter van de Federatie van Liberale Mutualiteiten voor het arrondissement Oudenaarde
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2215-2216.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 2.
 • Walckiers, Baudouin, La famille Amelot, à Audenaerde, olim Ameloot, in : Le Parchemin, 209, september-oktober 1980, p. 363-387.
 • Coppens, Geertrui, Van den Eede, Gaston, De geschiedenis van de Liberale Partij te Aalst 1846-2002, Aalst, Gaston Van den Eede, 2003, p. 61.


Ampe, Els (Oostende, 18/01/1979-)
burgerlijk ingenieur bouwkunde, vastgoedexpert; schepen van Brussel, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 33-34.
 • Brussels blauw, Brussel, VLD-Brussels Gewest, 2005, p. 6.


Anciaux, Etienne (Leuven, 20/09/1923-05/10/1989)
arts; schepen van Leuven, parlementslid
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1985, p. 17-18.
 • Ysebaert, C., Politiek Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1987, p. WIW 4.


Ancion, Claude (Louveigné, 21/08/1945-)
veearts; schepen en burgemeester van Sprimont, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 3.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 34.


Ancion, Léon (Forêt, 16/08/1843-)
burgemeester van Forêt, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 172.


Ancion-Jamar, Dieudonné Alfred , baron (Luik, 02/11/1839-Luik, 19/11/1923)
industrieel; provincieraadslid van Luik, parlementslid
  Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 172.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 4-5.
 • Tilman, Samuel, Les grands banquiers belges (1830-1935). Portrait collectif d'une élite, Brussel, Académie royale de Belgique, 2006, p. 156.


Ancot, Robert Joseph Désiré Marie Ghislain (Brugge, 10/01/1902-Brugge, 05/01/1990)
doctor in de rechten, advocaat; parlementslid
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 2.


Andelbrouck, Gustave (Dison, 22/11/1859-Hodimont, 29/01/1916)
advocaat; gemeenteraadslid van Hodimont, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 172.
 • In : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 52.


Andre, Jean-Marie (Saint-Mard, 29/08/1939-)
ingenieur; lid van de Bestendige Deputatie van Luxemburg
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 6-7.


André, Emile Laurent Alexandre (Brussel, 15/02/1850-Wiesbaden (DE), 27/08/1897)
advocaat; schepen van Brussel
 • Martens, M., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXX, 1959, kol. 50-51.
 • Van Bellaiengh, G., in : Parisel, W., Histoire de La Loge "Les Vrais amis de l'Union et du Progrès Réunis" 1892-1980, Brussel, 1980, p. 145-146.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 22.


André, Eric (Charleroi, 18/01/1955-Ukkel, 28/07/2005)
licentiaat economische wetenschappen, beheerder van vennootschappen; schepen van Ukkel, parlementslid, staatssecretaris
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2005. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2004, p. 4-5.


André, Martine (Charleroi, 10/02/1953-)
ingenieur; gemeenteraadslid van Charleroi, provincieraadslid van Henegouwen
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 7.


André-Leonard, Anne (Schaarbeek, 16/11/1948-)
gediplomeerde commerciële wetenschappen, ambtenaar; schepen van Ottignies-Louvain-la-Neuve, lid van de Bestendige Deputatie van Waals-Brabant, Europees parlementslid; regeringscommissaris voor de administratieve vereenvoudiging
 • De Rouck, Wim, Koyanagi, Sophie, Libotte, Frédéric, La réprésentation libérale belge au Parlement Européen, Brussel, U.L.B. (Institut d'Etudes Européennes) onuitgegeven verhandeling (sectie Europese politieke wetenschappen), 1996, p. 38-39.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2004. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 5-6.


Andries, Charles-André (Mechelen, 26/11/1821-Gent, 08/11/1878)
ingenieur, hoogleraar RUG; schepen van Gent
 • Campus, R., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXIX, 1957, kol. 76-77.
 • Boulvin, J., in : Liber Memorialis. Notices biographiques. Tome II. Faculté de Philosophie et Lettres. Faculté de Droit, Gent, Université de Gand, 1913, p. 103-106.
 • Steels, M., Geschiedenis van het stedelijk onderwijs te Gent 1828-1914, Gent, 1978, p. 206-211.
 • N. N., in : Gentsche Studentenalmanak, 1879, p. 73-80.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 233.
 • Simon-Van der Meersch, A.-M., Proffen in de straat, Gent, RUG, 1994, 40 p.


Andries, Daniël Henri Cornelius (Ieper, 13/07/1924-)
zaakwaarnemer; schepen en burgemeester van Koksijde, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 243-244.


Andries, Eddy Rosa Jozef (Niel, 26/09/1953-)
ingenieur, technisch bediende; provincieraadslid van Antwerpen
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 7-8.
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 8.


Andries, Henri-Laurent (Kuurne, 05/03/1798-Kuurne, 13/07/1871)
handelaar; burgemeester van Kuurne, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 399.


Angillis de Ruymbeke, Ange Benoit Xavier (Menen, 03/10/1776-Brussel, 30/01/1844)
notaris; gemeenteraadslid en burgemeester van Rumbeke, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2218.
 • Vancolen, P., Politiek leven te Kortrijk 1830-1884, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1966, p. 380.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 6-7.


Annane, Jihane (Casablanca (MA), 05/11/1971-)
licentiaat ontwikkelingseconomie, licentiaat economie; parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2007. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 4.


Anoul, Victor Prosper Ernest (Prosper) (Brussel, 15/02/1794-Sint-Gillis, 06/09/1862)
luitenant-generaal; minister
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 7.
 • Keunings, Luc, Les forces de l'ordre à Bruxelles au XIXe siècle, Données biographiques illustrées sur les officiers de la police, de la garde civique et de la gendarmerie (1830-1914), Brussel, Archives de la ville de Bruxelles, 2007, p. 188-189.


Anri, Pol (Gent, 20/04/1865-Gent, 21/07/1953)
leerkracht, schooldirecteur, redactiesecretaris van "De Vlaamse Gids"
 • Verstappen, Jack, Lexicon Vlaamsche Toneelschrijvers, Veurne, Heembibliotheek Bachten De Kupe, 1995, p. 16.
 • Schepens, Jan, Herinneringen aan Pol Anri, in : De Vlaamse Gids, XXXVII, 1953, p. 765-768.
 • Pol Anri overleden. Een verdienstelijk opvoedkundige. Op 88-jarige leeftijd heengegaan, in : Het Volksbelang, 1953, 76 (31), p. 4.


Anseeuw, Norbert Christian Wilfried (Aartrijke, 12/01/1942-)
groothandelaar; gemeenteraadslid van Aartrijke, schepen van Groot-Zedelgem, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 244.
 • Ost, Hilaire (red), De provincieraad van West-Vlaanderen 1978-1995. Deel III, Brugge, 1996, p. 381-382.


Anseeuw, Stephanie (Veurne, 28/02/1977-)
vastgoedmakelaar, bediende; OCMW-voorzitter van Koksijde, schepen van Koksijde, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2007. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 5.


Ansiau, Henri Augustin Joseph (Bergen, 17/05/1810-Casteau, 28/10/1879)
doctor in de rechten, landbouwingenieur; burgemeester van Casteau, parlementslid
 • Arnould, M., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXX, 1959, kol. 64-67.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2225.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 7-8.


Ansiaux, Emile Louis (Luik, 12/05/1804-Luik, 11/10/1874)
handelaar, bankier; schepen en burgemeester van Luik
 • Demoulin, R., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXIX, 1957, kol. 112-113.


Ansiaux, Hubert Jacques Nicolas , baron (Elsene, 24/11/1908-Ukkel, 09/04/1987)
bankier, gouverneur van de Nationale Bank
 • Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 22.


Ansiaux, Maurice (Luik, 10/05/1869-Brussel, 01/05/1943)
economist, hoogleraar en rector ULB
 • Chlepner, B.S., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXIX, 1957, kol. 113-122.
 • Serwy, V., La coopération en Belgique. Dictionnaire biographique, Brussel, 1952, p. 85-86.
 • Vancraenbroeck, Marc, Mémoire de métal. L'Université Libre de Bruxelles en médailles, plaquettes et jetons, Bruxelles, Archives de L'Université de Bruxelles, 1999, p. 93.


Ansiaux, Pierre Nicolas Guillaume (Brussel, 04/12/1904-28/04/1986)
doctor in de rechten, hoogleraar ULB; parlementslid
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 3.
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1974, z.p.


Anspach, Eugène Guillaume (Brussel, 07/02/1833-Brussel, 21/12/1890)
advocaat, financier, politiek correspondent van dagblad "La Meuse", gouverneur van de Nationale Bank
 • Kauch, P., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXIX, 1957, kol. 123-126.


Anspach, François Louis Jean Jacques (Brussel, 08/10/1784-Brussel, 08/06/1858)
financier; gemeenteraadslid van Brussel, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2226.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 9-10.


Anspach, Jules Victor (Brussel, 20/07/1829-Etterbeek, 19/05/1879)
advocaat; schepen en burgemeester van Brussel, parlementslid
 • Martens, M., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXIX, 1957, kol. 126-130.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2227.
 • Lebrocquy, G., Types et Profils parlementaires, Paris, Lachaud & Burdin, 1873, p. 145-159.
 • Drie Brusselsche burgemeesters, in : Tijdschrift van het Willemsfonds, jg. III, eerste deel, 5, maart 1898, p. 284-290.
 • Leblicq, Y., Politiek, pers en openbare werken : de eerste initiatieven van de stad Brussel met het oog op de sanering van de Zenne (1863-64), in : Gemeentekrediet van België, XL, juli 1986, p. 3-42.
 • Marchal-Verdoodt, M., Anspach et les travaux d'assainissement de la Senne, in : Industrie, XXI, nov. 1967, p. 638-653.
 • Serwy, V., La coopération en Belgique. Dictionnaire biographique, Brussel, 1952, p. 86.
 • Vancraenbroeck, Marc, Mémoire de métal. L'Université Libre de Bruxelles en médailles, plaquettes et jetons, Bruxelles, Archives de L'Université de Bruxelles, 1999, p. 60-61, 63.
 • Henri, Pierre, Grands avocats de Belgique, Brussel, Ed. J.M. Collet, 1984, p. 12-17.
 • Cooremans, Lucien, Jules Anspach, bourgmestre à 34 ans, fit de Bruxelles une grande ville moderne, in : De 1830 à 1958. Douze bourgmestres libéraux ont fait de Bruxelles une des plus prestigieuses capitales, s.l., s.n., s.d., s.p.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 22.


Anspach-Puissant, Armand Louis (Brussel, 02/07/1856-Brussel, 05/07/1937)
doctor in de letteren en wijsbegeerte, advocaat; gemeenteraadslid van Brussel, parlementslid
 • Seyde, E., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, III, 1952, kol. 14-15.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2228-2229.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 3.
 • Legrain, P., Le Dictionnaire des Belges, Brussel, 1981, p. 16.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 8-9.
 • Keunings, Luc, Les forces de l'ordre à Bruxelles au XIXe siècle, Données biographiques illustrées sur les officiers de la police, de la garde civique et de la gendarmerie (1830-1914), Brussel, Archives de la ville de Bruxelles, 2007, p. 166-167.


Anten, Adolphe Georges (Luik, 31/12/1843-Hodimont, 27/04/1900)
apotheker; schepen van Hodimont, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 172.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 38.


Anten, Gérard (Ougrée, 20/11/1864-Luik, 13/08/1930)
gemeenteraadslid van Ans, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 172.


Antheunis, Charles Jaques François (Gent, 11/09/1802-Gent, 19/04/1882)
advocaat; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 234-235.


Anthuenis, Filip (Lokeren, 28/11/1965-)
analist, ziekenfondssecretaris; burgemeester van Lokeren, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 15.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 35.


Antheunis, Gentil Theodoor (Oudenaarde, 09/09/1840-Elsene, 05/08/1907)
vrederechter, dichter
 • De Martelaere, M., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, IX, 1981, kol. 11-17.
 • Wauters, K., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 102.
 • Weisgerber, J., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXX, 1959, kol. 72-73.
 • Deprez, Ada, Gobbers, Walter en Wauters, Karel (red), Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de negentiende eeuw. Deel III, Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2003, p. 198-200.


Anthuenis, Georges Maria (Lokeren, 09/08/1935-)
ziekenfondssecretaris; schepen en burgemeester van Lokeren, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1987, p. 19-20.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1981, p. 11.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 12.


Antoine, Marcel (Schaarbeek, 10/01/1897-Luik, 14/04/1959)
conferencier, auteur van sketches en revues, radiomedewerker, karikaturist
  Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 58-59.


Archambeau, Pol Joseph (Vielsalm, 14/05/1916-)
verzekeringsmakelaar; schepen van Pepinster, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 172 en 227.


Arents, Jacobus Philippus Maria Josephus (Jaak) (Aalst, 24/01/1869-)
metaalbewerker, werktuigkundige; provincieraadslid van Antwerpen; stichter (1899) en voorzitter Liberale Metaalbewerkersbond van Groot-Antwerpen (1900-1923)
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 10.


Arnoldy, Jean Evrard (Verviers, 12/11/1774-Hodimont, 29/01/1863)
handelaar, eigenaar; schepen van Hodimont, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 172.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 36.


Arnould, Victor François Joseph (Maastricht (NL), 07/11/1839-Schaarbeek, 17/01/1894)
advocaat, stichter en politiek directeur van "La Nation", publicist; gemeenteraadslid van Schaarbeek, parlementslid; medestichter en voorzitter van La Libre Pensée
 • Vanzype, G., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXX, 1959, kol. 83-84.
 • Coosemans, M., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, III, 1952, kol. 22-23.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2230-2231.
 • Les hommes du Jour, 1883, nr. 7.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 10.
 • Verplancke, Roger, Radikalisme te Brussel (1868 - 1871) Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1970, p. 29-30.
 • De Paepe, Jean-Luc, "La Reforme", Organe de Democratie Liberale (1884-1907), Interuniversitair Centrum, voor Hedendaagse Geschiedenis, 1972, p. 135.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 25.


Arrivabene, Jean , graaf (Mantua (IT), 21/06/1787-Mantua (IT), 11/01/1881)
economist; provincieraadslid van Brabant
 • Van Nuffel, R., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXIX, 1957, kol. 150-153.
 • Serwy, V., La coopération en Belgique. Dictionnaire biographique, Brussel, 1952, p. 86-87.


Asou, Albert Lucien Frédéric (Doornik, 15/01/1857-Doornik, 07/03/1940)
advocaat; schepen en burgemeester van Doornik, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
 • Lavachery, H., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXVII, 1971-1972, kol. 8-11.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 21-22.
 • Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes 1836-1986, Tournai, 1990, p. 13-14.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 4.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 66.


Aubecq, Charles (Corroy-le-Grand, 23/08/1926-)
aannemer; schepen en burgemeester van Waver, parlementslid, minister
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1987, p. 27-28.
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 11.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2006. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2005, p. 10.


Audent, Jules André Albert (Charleroi, 06/06/1834-Charleroi, 06/10/1910)
advocaat; schepen en burgemeester van Charleroi, parlementslid
 • Hendrickx, J.-P., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXIX, 1976, kol. 48-60.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 23-24.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 4.
 • Delaet, Jean-Louis, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 1996, p. 24.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 10-11.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 28.
 • Schaeffer, Jean-Pierre, Charleroi 1830-1994. Histoire d'une métropole, Ottignies, Quorum, 1995, p. 104-105.
 • Tilman, Samuel, Les grands banquiers belges (1830-1935). Portrait collectif d'une élite, Brussel, Académie royale de Belgique, 2006, p. 158-159.


Auger, Gustave Louis Joseph (Antwerpen, 26/05/1847-Gent, 03/08/1902)
handelaar, industrieel; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 235.


Augusteyns, Leo Henri Pierre Jean (Antwerpen, 25/05/1870-Antwerpen, 15/12/1945)
publicist en uitgever; parlementslid
 • Baeyens, A., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 121.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2233.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 4.
 • Brants, M., Activisme en Activisten te Antwerpen (1914-1918). Analyse van houdingen en motieven, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1980, p. 43-81.
 • Baeyens, A. en Vandeweyer, L., in : Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 370-371.
 • Hendrickx, Jef, Stamboek van Vlaanderen. Deel II. 100 vooroudertafels van Vlaamse koppen, Antwerpen, Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Gouw Antwerpen vzw, 1987, p. 1.
 • Vanacker, Daniël, Een averechtse liberaal. Leo Augusteyns en de liberale arbeidersbeweging, Gent, Academia Press, 2008, 442 p.
 • Vanacker, Daniël, Van activist tot antifascist. Leo Augusteyns en het Vlaams-nationalisme, Gent, Academia Press, 2008, p. 443-752.


Avontroodt, Yolande Marie Louisa (Antwerpen, 09/03/1950-)
arts; burgemeester van Schilde, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 21.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 8.
 • Van Molle, Leen & Gubin, Éliane, Vrouw en politiek in België, Tielt, Lannoo, 1998, p. 340.

 

B

Baar-Francotte, Emile Guillaume François (Luik, 07/02/1843-Luik, 09/02/1919)
advocaat; lid van de Bestendige Deputatie van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 172.


Bacquelaine, Daniël Marie Alain (Luik, 30/10/1952-)
arts; schepen en burgemeester van Chaudfontaine, provincieraadslid van Luik, parlementslid
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 172 en 227.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 23.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 39-40.


Bacquin, Louis Jean Baptiste (Péruwelz, 17/09/1820-Parijs (FR), 28/07/1862)
eigenaar; schepen en burgemeester van Péruwelz, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2237.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 13.


Badet, Hubert (Verlaine, 19/01/1852-Verlaine, 24/07/1909)
burgemeester van Verlaine, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 172.


Baeckeland, Edgard (Montegnée, 29/09/1929-)
arts; gemeenteraadslid van Awans, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 173.


Baelde, Paul Joseph Constantin (Antwerpen, 07/02/1878-Antwerpen, 22/09/1953)
advocaat; schepen van Antwerpen, parlementslid
 • Lermyte, J.-M., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 126.
 • Lermyte, J.-M. en Vandeweyer, L., in : Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 379.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2238.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 5.


Baert, Jean-Pierre (Blankenberge, 02/11/1928-)
architect-urbanist; schepen van Blankenberge, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 246.


Baertsoen, Alfred Henri Albert (Gent, 09/03/1839-Gent, 11/11/1904)
industrieel
 • De Wilde, Bart, in : Kurgan-van Hentenrijck, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 27.


Baertsoen, Leonce Marcus Petrus Hector (Marc) (Gent, 17/07/1860-Gent, 19/02/1934)
advocaat, journalist bij "La Flandre Libérale"; schepen van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 235-236.


Baeselen, Xavier (Brussel, 20/12/1972-)
criminoloog, parlementair medewerker; schepen van Watermaal-Bosvoorde, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 11.


Bailleux, Jean François Ernest (Luik, 23/08/1817-Luik, 24/01/1866)
advocaat, auteur; provincieraadslid van Luik
 • Piron, M., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXIX, 1957, kol. 181-185.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 173. (04/01/1866)


Baillien, Camille (Tongeren, 04/06/1887-Tongeren, 14/12/1961)
drukker-uitgever, stichter van "De Gazet van Limburg / Het Vrije Limburg", auteur; gemeenteraadslid van Tongren; voorzitter van de afdeling Tongeren van het Willemsfonds
 • Claessens, J.C., Camille Baillien 1887-1961, in : Gedenkboek 125 jaar Willemsfonds 1851-1976, Antwerpen-Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, 1977, p. 129.
 • Baillien, Camille, Geschiedenis van de Tongerse afdeling van het Willemsfonds, Tongeren, Willemsfonds Afdeling Tongeren, 1953, p. 42-43.


Baligand, Jacques Joseph (Lokeren, 15/02/1777-Gent, 26/12/1842)
handelaar; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 236-237.
 • Van Der Kelen, Anna, De Kamer van Koophandel te Gent (1830-1900), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1987, p. 234.


Balisaux, Emile Charles Joseph (Fleurus, 17/08/1827-Ligny, 30/11/1891)
industrieel, bankier, advocaat; parlementslid
 • Hendrickx, J.-P., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXIX, 1976, kol. 70-80.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 32.
 • Lebrocquy, G., Types et Profils parlementaires, Paris, Lachaud & Burdin, 1873, p. 113-125.
 • Montens, Valérie, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 1996, p. 29-30.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 13-14.
 • In : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 114.


Bamps, Constant (Hasselt, 30/01/1847-Elsene, 03/04/1907)
arts; schepen van Hasselt
 • Vanhaeren, Carine, Het politieke leven te Hasselt, 1879-1895, Leuven, K.U.L. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1984, p. 245-246.
 • Linters, Adriaan, Het verenigingsleven in Hasselt 1831-1880, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1973, deel III, p. 3.


Bamps, Gaspard Arnold (Hasselt, 13/04/1826-Hasselt, 15/04/1880)
notaris; burgemeester van Hasselt, provincieraadslid van Limburg
 • Vanhaeren, Carine, Het politieke leven te Hasselt 1879-1895, Leuven, K.U.L. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1984, p. 246.
 • Linters, Adriaan, Het verenigingsleven in Hasselt 1831-1880, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1973, deel III, p. 3.


Banning, Emile Théodore Joseph Hubert (Luik, 12/10/1836-Brussel, 13/07/1898)
doctor in de wijsbegeerte en letteren, publicist, medewerker van Koning Leopold II, directeur-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Vander Linden, H., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXIX, 1957, kol. 186-200.
 • Walraet, M., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, I, 1948, kol. 68-86.
 • Walraet, M., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, V, 1958, kol. 30-31.
 • Bruhat, J., in : Les Techniciens de la colonisation XIXe et XXe siècles, (Colonies et Empires. Collection internationale de documentation coloniale. Première série : Etudes coloniales, I.) Paris, 1946, p. 35-54.
 • Carlier, J., Les idées d'Emile Banning sur la neutralité et la défense du pays, in : Revue de Belgique, febr. 1901, p. 105-118.
 • Cousin, P., Un grand commis d'Etat : Emile Banning, in : Res Publica, 1959, nr. 2, p. 157-161.
 • Crokaert, P., Brialmont et Banning, in : Le Flambeau, 1924, nr. 2, p. 148-166.
 • Gérard, J., Les grands commis de Léopold II, Brussel, s.d. (1941), p. 111-218.
 • J.C., Nécrologie Emile Banning, in : Revue de Belgique, 15/07/1898, p. 323-330.
 • Leclère, L., Deux livres d'Emile Banning, in : Le Flambeau, 1927, nr. 12, p. 361-371.
 • D'Hoore, M., Archives de particuliers relatives à l'histoire de la Belgique contemporaine (de 1830 à nos jours), Bruxelles, AGR, 1998, 2 vol., p. 60-61.


Bara, Jules Marcel Lamorald (Doornik, 23/08/1835-Sint-Joost-ten-Node, 26/06/1900)
advocaat, hoogleraar ULB; parlementslid, minister, minister van Staat
 • Demoulin, R., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXX, 1959, kol. 128-138.
 • Jadot, J.M., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, IV, 1955, kol. 12-14.
 • D'Hoker, M., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 133-134.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 36-37.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 7.
 • Delrot, J., La mort de Jules Bara et son écho à Tournai, in : In Memoriam André et Elisabeth Vormezeele. Histoire du droit, laïcité, libéralisme et traditions populaires à Tournai et dans le Tournaisis, Tournai, Société Royale d'histoire et d'archéologie, 1984, p. 249-267.
 • Lebrocquy, G., Types et Profils parlementaires, Paris, Lachaud & Burdin, 1873, p. 131-144.
 • Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes, Tournai 1836-1986, 1990, p. 17.
 • Miroir, André, Jules Bara et l'indépendance du pouvoir civil 1835-1884. Contribution à l'étude des rapports entre l'Eglise et l'Etat, Brussel, U.L.B. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie politieke en diplomatieke wetenschappen), 1971, 341 p.
 • Miroir, A., Jules Bara, novateur. Essai sur la conception des rapports entre l'Eglise et l'Etat dans la doctrine juridique belge (1830-1859), in : L'Eglise et l'Etat à l'époque contemporaine. Mélanges dédiés à la mémoire de Mgr. Aloïs Simon, publiés sous la direction de G. Braive et J. Lory. Brussel, 1975, p. 435-462.
 • Miroir, A., in : Parisel, W., Histoire de La Loge "Les Vrais amis de l'Union et du Progrès Réunis" 1892-1980, Brussel, 1980, p. 147-150.
 • Vanderkindere, L., L'université de Bruxelles 1834-1884, Brussel, 1884, p. 146.
 • Wilmotte, M., in : Revue de Belgique, sept. 1900, p. 5-11.
 • Woeste, C., L'interpellation de M. Bara et la situation, in : Revue Générale, 1871, nr. 2, p. 609-614.
 • Hymans, P., Portraits, Essais et Discours, p. 9-28.
 • D'Hoker, M. en Van Clemen, S., in : Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 393.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 14.
 • D'Hoore, M., Archives de particuliers relatives à l'histoire de la Belgique contemporaine (de 1830 à nos jours), Bruxelles, AGR, 1998, 2 vol., p. 66-68.
 • Serwy, V., La coopération en Belgique. Dictionnaire biographique, Brussel, 1952, p. 88.
 • Vancraenbroeck, Marc, Mémoire de métal. L'Université Libre de Bruxelles en médailles, plaquettes et jetons, Bruxelles, Archives de L'Université de Bruxelles, 1999, p. 97-99.
 • Henri, Pierre, Grands avocats de Belgique, Brussel, Ed. J.M. Collet, 1984, p. 18-23.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 30.


Barbanson, Jean-Pierre Joseph (Brussel, 09/07/1797-Brussel, 21/05/1883)
advocaat, bankier, industrieel; gemeenteraadslid van Brussel, provincieraadslid van Brabant, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 38.
 • Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 1996, p. 31-32.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 15.


Barbier, Karel (Veurne, 12/05/1845-Gent, 10/05/1924)
arts; stichter en eerste voorzitter van de afdeling Veurne van het Willemsfonds
 • Ons 75-jarig Jubelfeest (1851-1926), Gent, Willemsfonds, 1926, p. 133-135.


Bartels, Adolphe (Gent, 24/08/1802-Brussel, 29/05/1862)
publicist, directeur van "Le Débat Social"
 • Simon, A., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXI, 1962, kol. 48-52.
 • Boland, A., Le procès de la révolution belge : Adolphe Bartels 1802-1862, Namen, Presses Universitaires de Namur, 1977, p. 285-316.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 31.


Barthélemy, Antoine Joseph (Namen, 03/02/1766-Franc-Waret, 10/11/1832)
advocaat; schepen van Brussel, lid van het Nationaal Congres, parlementslid, minister
 • Delecourt, J., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, I, 1866, kol. 738-741.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2254-2255.
 • Courtoi, C., Joseph Barthélemy et les Commissions permanentes de la Chambre des Représentants de Belgique, in : Res Publica, XXII, 1980, nr. 4, p. 587-602.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 15. (03/02/1764)


Barzin, Anne (Namen, 18/08/1975-)
licentiaat rechten, wetenschappelijk medewerker; schepen van Namen, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 27.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 41-42.


Barzin, Jean F J Ch (Namen, 12/02/1947-)
advocaat; gemeenteraadslid van Namen, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel, 1981, p. 17.
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1987, p. 33-34.
 • Ysebaert, Clair, Politicowie. Politiek Zakboekje 1998, Diegem, Kluwer Editorial, p. 12.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1995, p. 19.


Barzin, Marcel (Dinant, 25/10/1891-Brussel, 31/12/1969)
filosoof, hoogleraar en rector ULB; parlementslid
 • Paumen, J., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XLIV, 1985-1986, kol. 16-27.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 8.
 • Perelman, C., in : Parisel, W., Histoire de La Loge "Les Vrais amis de l'Union et du Progrès Réunis" 1892-1980, Brussel, 1980, p. 151-152.
 • Vancraenbroeck, Marc, Mémoire de métal. L'Université Libre de Bruxelles en médailles, plaquettes et jetons, Bruxelles, Archives de L'Université de Bruxelles, 1999, p. 100.


Bascour, Jan Hubert Ghisleen (Sint-Kwintens-Lennik, 09/02/1923-Sint-Kwintens-Lennik, 11/11/1996)
leerkracht, beheerder van vennootschappen; burgemeester van St-Kwintens-Lennik en van Lennik, parlementslid, voorzitter Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap, staatssecretaris van het Brussels gewest
 • Beyens, A., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 134.
 • Wouters, N., in : Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 395.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 8.
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1987, p. 35-38.
 • Ysebaert, C., Politiek Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1991, p. WIW 7.
 • De Belder, P., Jan Bascour. Pajottenlander die Brussel nooit heeft losgelaten, Gazet van Antwerpen, 14 dec. 1985, p. 7.
 • N. N., Gewezen PVV-parlementairen, s.l., s.n., s.d., s.p.


Basse, Frédéric Chrétien (Brussel, 25/02/1785-Brussel, 30/06/1848)
industrieel, beheerder van vennootschappen; gemeenteraadslid van Brussel, provincieraadslid van Brabant, parlementslid
 • Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 34-35.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 635.


Basse, Maurits (Ledeberg, 05/09/1868-Gent, 18/02/1944)
leerkracht, docent RUG, auteur, medewerker van "Het Volksbelang" en van "De Vlaamse Gids"
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 395.
 • Luykx, Th. (red), Rijksuniversiteit Gent, Liber Memorialis 1913-1960, Gent, 1960, dl. IV, p. 384-385.
 • Baillien, Camille, Geschiedenis van de Tongerse afdeling van het Willemsfonds, Tongeren, Willemsfonds Afdeling Tongeren, 1953, p. 44.


Bastijns, Cornelius Ludovicus (Corneel) (Kapellen, 10/04/1855-)
leerkracht, handelaar; schepen van Kapellen, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 11.


Bastin, Marc
schepen van Waver, lid van de Bestendige Deputatie van Waals-Brabant
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 43.


Battaille, Octave Désiré Joseph (Basècles, 18/01/1848-Basècles, 05/03/1920)
industrieel; schepen en burgemeester van Basècles, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 44-45.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 8-9.


Baudrux, Émile (Habay-la-Neuve, 30/08/1878-Habay-la-Neuve, 26/08/1936)
advocaat; schepen en burgemeester van Habay-la-Neuve, provincieraadslid van Luxemburg, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 46.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 9.


Bauduin, Hippoliet Karel (Brussel, 07/05/1806-Rome (IT), 08/01/1882)
ambtenaar, directeur van het militair hospitaal te Brussel, sociaal strijder en publicist
 • Simons, L., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, II, 1966, kol. 33-35.
 • Simons, L., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 135.
 • Simons, L. en Van Clemen, S., in : Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 396.
 • Withoeck, Arseen, Proeve tot typologie van de Belgische leden van het Comité Flamand de France. 1853-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 2 dln, p. B. 156.


Bauwens, Albert (Sint-Joost-ten-Node, 26/11/1861-Etterbeek, 04/06/1950)
notaris; gemeenteraadslid van Brussel, parlementslid
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 9.


Bayens, Eugène Pierre Edoaurd (Gent, 28/06/1867-)
handelaar, industrieel, vice-consul; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 238-239.


Bayet, Adolphe (Luik, 1804-Antwerpen, 1862)
advocaat, journalist, oprichter van "L'Emancipation", "L'Espoir" en "Le Libéral Liégeois"
 • Hasquin, H., Dictionnaire d'histoire de Belgique, Brussel, Didier Hatier, 1988, p. 39. (tweelingbroer van Felix Bayet)


Bayet, Felix (Luik, 1804-Antwerpen, 1862)
juwelier, journalist, oprichter van "L'Emancipation", "L'Espoir" en "Le Libéral Liégeois"; gemeenteraadslid van Luik
 • Hasquin, H., Dictionnaire d'histoire de Belgique, Brussel, Didier Hatier, 1988, p. 39. (tweelingbroer van Adolphe Bayet)


Beauduin, Henri Joseph Lucien (Lucien) (Roost-Krenwik, 20/05/1869-Sint-Gillis, 31/05/1946)
landbouwingenieur, directeur van de "Raffinerie Tirlemontoise"; gemeenteraadslid van Tienen, burgemeester van Lubbeek, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 52-53.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 9-10.
 • Pourquoi Pas ?, 2 maart 1928.
 • Dutrieue, Anne-Myriam, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 1996, p. 37-38.


Beauduin, Victor François Joseph (Roost-Krenwik, 13/04/1845-Elsene, 09/11/1904)
doctor in de rechten, raffinadeur; burgemeester van Tienen, parlementslid
 • Stinglhamber, Y., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXIX, 1976, kol. 105-107.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2260-2261.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 10.
 • Merckx, H., De liberale Partij van Tienen (1919-1946), Brussel, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1971, p. 5.
 • Dutrieue, Anne-Myriam, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 1996, p. 37.
 • Sterfgevallen. V. Beaduin, in : Tijdschrift van het Willemsfonds, jg. X, 1, november-december 1904, p. 52.


Beaufort, Edouard Nicolas Emile (Luik, 10/12/1865-Glain, 09/12/1901)
advocaat; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 173.


Beaupain, Paul (Verviers, 1885-Brussel, 1936)
redacteur van "Union libérale" en "Travail", directeur van "La Province de Namur" en "L'Étoile Belge"
 • D'Hoore, M., Archives de particuliers relatives à l'histoire de la Belgique contemporaine (de 1830 à nos jours), Bruxelles, AGR, 1998, 2 vol., p. 69.


Beco, Armand Jean Jacques (Chokier, 11/06/1847-Flémalle, 01/10/1931)
burgemeester van Chokier, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 173.


Becquevort, Raymond Pierre Antoine (Binche, 22/10/1886-Genval, 30/08/1962)
burgerlijk mijningenieur, industrieel; schepen en burgemeester van Genval, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2264-2265.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 10.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 138.


Beeckman, Paul (Wetteren, 07/08/1940-)
manager; gemeenteraadslid van Wetteren, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 137.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 30.


Beenaerdts, Josephus Joannes (Jozef) (Antwerpen, 31/03/1872-Antwerpen, 18/03/1904)
timmerman-meubelmaker, toezichter van stadswerken van Antwerpen; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 11.


Begault, Louis Julius Amedeus (Mortsel, 15/06/1891-Dora (DE), 19/11/1945)
militair; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2275.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 11.


Beghin, Georges Louis (Cuesmes, 21/04/1912-28/09/1974)
arts; schepen van Braine-le-Comte, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 12.


Behaegel, Franz Charles Léon (Sint-Niklaas, 18/04/1899-Sint-Niklaas, 27/09/1982)
industrieel; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 138.


Behaeghel, Albert Emile Léon (Duinkerken (FR), 30/10/1856-Ukkel, 06/11/1941)
hoogleraar ULB (faculteit rechtsgeleerdheid); parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 63.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 12.


Behaeghel, August (Oostende, 15/01/1813-Veurne, 12/03/1878)
grondeigenaar, brouwer; schepen en burgemeester van Veurne
 • Vandepitte, D., De Liberale Partij in vijf steden van de Westhoek (Ieper, Diksmuide, Veurne, Nieuwpoort, Poperinge) 1830-1848, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1971, p. XVI.
 • Vandewalle, K., De socio-politieke elite van Veurne en Diksmuide 1830-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1986, p. 208-209.


Behn, Clément Hubert Marie (Ninove, 03/08/1874-Ninove, 27/01/1960)
arts; schepen en burgemeester van Ninove, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2279.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 12.
 • Pourquoi Pas ?, 15 juli 1938.


Behr, Fréderic Louis (Maastricht (NL), 1805-Luik, 09/02/1863)
industrieel; gemeenteraadslid van Seraing, lid van de Bestendige Deputatie van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 173.


Bekaert, Paul Remi Adolf Jozef (Nazareth, 29/05/1912-Nazareth, 24/04/1967)
industrieel; gemeenteraadslid van Nazareth, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 138.


Beke, Johan Maurits Maria (Gent, 10/11/1945-)
directeur van "VAKBEL"; gemeenteraadslid van Gent, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen; voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Provincies (2001-2003)
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 138-139.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 32-33.


Beke, Pierre Désiré François (Ieper, 31/05/1814-Ieper, 23/10/1875)
doctor in de rechten, handelaar; schepen en burgemeester van Ieper, provincieraadslid van West-Vlaanderen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2285.
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 405-406.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 20-21.


Bellot, François (Jemelle, 08/02/1954-)
burgerlijk ingenieur, licentiaat politieke wetenschappen, ambtenaar; OCMW-raadslid van Rochefort, schepen en burgemeester van Rochefort, lid van de Bestendige Deputatie van Namen, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 29.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 47.


Bellot, Ludovicus (Louis) (Dilbeek, 15/06/1914-Zottegem, 31/03/1985)
notaris; gemeenteraadslid en burgemeester van Zottegem, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 139


Benoit, Peter Leonard Leopold (Harelbeke, 17/08/1834-Antwerpen, 08/03/1901)
componist
 • Van den Borren, C., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXIX, 1957, kol. 236-266.
 • Corbet, A., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, I, 1964, kol. 130-155.
 • Buyssens, M.-T., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 174-175.
 • Ameye, C.E., Herinneringen aan Peter Benoit, in : De Vlaamse Gids, XXXV, 1951, p. 137-149.
 • Ameye, C.E., Peter Benoit te Harelbeke, in : De Vlaamse Gids, XXXV, 1951, p. 605-608.
 • Baccaert, H., Peter Benoit, een kampioen der nationale gedachte, Antwerpen, 1919.
 • Bouchery, J. et al., De Vlaamsche Kunstbode, april 1901, Peter Benoitnummer.
 • Corbet, A., Brieven van Peter Benoit, in : Nieuw Vlaams Tijdschrift, V, 1951, p. 528-543.
 • Corbet, A., Het oeuvre van Peter Benoit in de tijd beschouwd, in : Band, X, 1951, p. 363-368.
 • Corbet, A., Peter Benoit, Eugeen Van Oye en het liefdesdrama aan zee, in : De Vlaamse Gids, XLV, 1961, p. 644-648.
 • Corbet, A., Peter Benoit, leven, werk en betekenis, Antwerpen, 1964.
 • De Bom, E., Het levende Vlaanderen, Amsterdam, 1922, p. 10-42.
 • De Mont, Pol, Drie grote Vlamingen, Brussel, s.d., p. 275-310.
 • Diels, H., in : Twintig Eeuwen Vlaanderen, XIII, Hasselt, 1976, p. 321-324.
 • Kufferath, M., Peter Benoit, in : Revue de Belgique, okt. 1897, p. 176-183.
 • Leytens, L., Somers, M., Peter Benoit 1834-1901, s.l., uitgave van de Kredietbank, 1984.
 • Melis, H., Peter Benoit. Eenige woorden over zijn leven, zijne werken en zijne school, Antwerpen, 1892.
 • Pelemans, W., De Vlaamse muziek en Peter Benoit, Brussel, 1971.
 • Sabbe, Julius, Ons Vlaamsch Staats-conservatorium en Peter Benoit, in : Tijdschrift van het Willemsfonds, II, eerste deel, 6, juni 1897, p. 321-337.
 • Sabbe, Julius, Peter Benoit. In memoriam, in : Tijdschrift van het Willemsfonds, jg. VI, eerste deel, 6, april 1901, p. 321-339.
 • Sabbe, Julius, Peter Benoit. De Vlaming, in : Tijdschrift van het Willemsfonds, jg. VI, tweede deel, 7, mei 1901, p. 5-29.
 • Sabbe, Julius, Peter Benoit. Zijn leven, zijne werken, zijne betekenis, Gent, Willemsfonds, 1934, 118 p.
 • Sabbe, M., Peter Benoit, leven en werk, Antwerpen, 1925.
 • Sabbe, M., Benoit en Hiel, in : Verslagen en Mededeelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie, 1934, p. 749-756.
 • Schmook, G., Ecce Homo, Peter Benoit, Antwerpen, 1960.
 • Schmook, G., Peter Benoit "ankerend" aan de Melkmarkt (1886-1894) tussen Oude Koornmarkt (1871) en Oude Beurs (1884-1901), in : Tijdschrift van de Stad Antwerpen, 28, 1982, p. 115-120, 161-168 en 225-228.
 • Schmook, G., Peter Benoits onrust. Hertoetst aan oud beproefd en nieuw onder de hand gekomen materiaal, Antwerpen, 1983.
 • Soete, J., Op zoek naar de voorouders van Peter Benoit, in : Wetenschappelijke Tijdingen, XI, 1951, nr. 7, kol. 264-271.
 • li>Vandebuerie, P., Peter Benoit op de voet gevolgd (1834-1901), Antwerpen, 1976.
 • Vanderlinden, M., Opstellen van en over Peter Benoit in Vlaamse kulturele tijdschriften van 1867 tot 1914. Kritische studie van de gedachteninhoud der muzikale Vlaamse Beweging, Louvain-la-Neuve, U.C.L., onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie Germaanse filologie), 1970.
 • Van der Mueren, F., Peter Benoit, een man van zijn volk, Leuven, 1935.
 • Van der Mueren, F., Peter Benoit in het huidig perspectief, Antwerpen, 1968.
 • Ons 75-jarig Jubelfeest (1851-1926), Gent, Willemsfonds, 1926, p. 73-78.
 • N. N., Peter Benoit. Themanummer, in : Vlaanderen, 2001, 126 p.
 • Dewilde, Jan, Me voici à Paris. Parijse Brieven (1859-1863) van Peter Benoit, Antwerpen, Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, 2001, 363 p.
 • Dewilde, Jan, Nationalistische muziek in Vlaanderen, in : Grijp, Louis Peter, Een muziekgeschiedenis der Nederlanden, Amsterdam / Utrecht / Kapellen, Meertens Instituut / Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, Amsterdam University Press-Salomé, Uitgeverij Pelckmans, 2001, p. 455-460 + CD-rom.
 • Schepens, Piet, Antwerpse gedenkplaten, Antwerpen, De Vlijt, 1982, p. 185-190.
 • Schepens, Piet, Antwerpse standbeelden, Antwerpen, De Vlijt, 1983, p. 93-95.
 • De Wilde, Jan, "Tal van oude muziekboekskens". De familie Benoit en het muziekleven in Harelbeke tijdens de 19de eeuw, Gent / Harelbeke, Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie / Stad Harelbeke, 2003, 54 p.
 • Sabbe, Julius, De geschriften van Peter Benoit, in : Tijdschrift van het Willemsfonds, jg. I, tweede deel, 8, augustus 1896, p. 119-121.
 • Robert, Jan (ed.), Schoonselhof nu! Een eigentijdse visie op de Antwerpse necropool, Antwerpen, Erfgoedcel Antwerpen, 2005, p. 125-127.
 • Corbet, August, Peter Benoit (Harelbeke 1834-Antwerpen 1901), in : Voorlichtigsblad van het Belgisch muziekleven, jg. 1, 1966, nummer buiten reeks, p. 11-12.
 • N. N., Samedi 21 juillet 1934 à 21 heures à l'occasion de la Fête Nationale : Festival Peter Benoit, sous la direction de Karel Candael, 1er chef d'orchestre du Casino de Knocke, avec le concours de la Chorale mixte et du Chœur d'enfants de la Société Royale "Les Mélomanes" de Gand et de M. Albert Huberty de l'Opéra, s.l., s.n., s.d., s.p.
 • N. N., Peter Benoits-fonds. Gesticht te Antwerpen op 17 Oogst 1902. Jaarboek over 1902-1903, Antwerpen, Boek- en steendrukkerij Jan Boucherij, 1904, 179 p.
 • N. N., Peter Benoits-fonds. Gesticht te Antwerpen op 17 Oogst 1902. Jaarboek over 1903-04, Antwerpen, Drukkerij F. Janssens-Anthonis, 1905, 193 p.
 • N. N., Peter Benoits-fonds. Gesticht te Antwerpen op 17 Oogst 1902. Jaarboek over 1904-1905, Antwerpen, Boek- en steendrukkerij Jan Boucherij, 1906, 500 p.
 • Wauters, Karel, Wagner en Vlaanderen. 1844-1914. Cultuurhistorische studie, Gent, Secretariaat van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 183, p. 80-102.
 • Stehman, Jacques, Histoire de la musique en Belgique, Brussel, Ministère de la Défense Nationale. Education à l'Armée, 1950, p. 72-73 (La Nation nr. 32).
 • Beeckman, Miche, Capiteyn, André, Van Doorne, Geert, Straatnamen Gentbrugge, Gent, Uitgeverij Snoeck - Stad Gent Departement Cultuur, 2007, p. 73.
 • N.N., Herdenkingscomité Peter Benoit met medewerking van de Provincie West-Vlaanderen, Tentoonstelling : Peter Benoit 1834-1901, "De Tinne Pot" Brussel, 08.10-28.10.1984, s.l., s.n., 1984, s.p.
 • Pauwels, E., Soixante-quinzième anniversaire de l'indépendance de la Belgique, Anvers, Imprimerie De Vlijt, 1905, p. 205-208.
 • Weyler, Walter, Vlaamsche toondichters.Eerste deel, Brussel, Programmabrochures van het N.I.R., 1937, p. 6-10.
 • Pols, André M., Het leven van P. Benoit, Brussel-Amsterdam, D.A.P. Reinaert Uitgaven, 1965, 40 p.
 • N. N., Stad Aalst. Ter gelegenheid der 80e verjaring van de stichting der muziek-academie, zondagen 3 en 10 juli 1938 te 17.30 uur, Groote Markt, uitvoering der Rubenscantate (Vlaanderens Kunstroem). Muziek van Peter Benoit. Gedicht van Julius De Geyter voor gemengd koor, knapenkoor en dubbel orkest. 800 uitvoerders door het orkest en de koren der Stedelijke Muziek-Academie onder de leiding van Meester Gaston Feremans, Aalst, Antoine Van Den Broeck-De Boey, 1938, 14 p.
 • De Lattin, Amand, Beroemde medeburgers, Antwerpen-Amsterdam, C. de Vries Brouwers P.V.B.A., 1979, p. 47-53, 83-84, 139.


Berben, Peter (Neerpelt, 29/05/1941-)
notaris; gemeenteraadslid van Neerpelt, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers. Officieel Handboek, 1988, p. 21.
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 21.


Bergé, Henri Joseph Napoléon {Masson Henri} (Brussel, 30/12/1835-Schaarbeek, 29/03/1911)
scheikundige, hoogleraar en rector ULB, medestichter en medewerker van "Le Libre Examen", medewerker van de "Revue Trimestrielle"; schepen van Schaarbeek, parlementslid; medestichter en voorzitter van La Libre Pensée en medestichter van de Ligue de l'Enseignement
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2286.
 • Bergé, M., in : Parisel, W., Histoire de La Loge "Les Vrais amis de l'Union et du Progrès Réunis" 1892-1980, Brussel, 1980, p. 153-156.
 • Lebrocquy, G., Types en Profils parlementslides, Paris, 1873, p. 160-176.
 • Hasquin, H., Dictionnaire d'histoire de Belgique, Brussel, Didier Hatier, 1988, p. 43.
 • Vanderkindere, L., L'université de Bruxelles 1834-1884, Brussel, 1884, p. 148.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 21-22.
 • Verplancke, Roger, Radikalisme te Brussel (1868 - 1871) Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1970, p. 13-14.
 • Tordoir, Joseph, Henri Bergè. Un libéral schaerbeekois à l'origine de la Libre Pensée. Souvenirs et documents, Brussel, Archives Libérales Francophones du Centre Paul Hymans, 2000, 78 p.
 • Varlez, Louis, Les Quartiers Varlez. Volume 4. Rémy De Ridder et Savina Dumont, Brussel, Louis Varlez, 2003, p. 607.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 32-33.


Berger, Joseph Adolphe Marc (Chaumont-Gistoux, 23/04/1858-Genappe, 08/07/1924)
notaris; schepen en burgemeester van Genappe, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 70-71.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 13.
 • In : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 143.


Berger, Maurice Clément Georges Adolphe {Bergerac} (Brussel, 28/08/1882-Glion-Montreux (CH), 05/04/1966)
ingenieur, industrieel, publicist; gemeenteraadslid van Vorst, provincieraadslid van Brabant
 • Brabant, M., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXIX, 1976, kol. 113-118.
 • Brion, René, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 1996, p. 45-46.


Berger, Nicolas (Roodt-sur-Syr (LU), 02/01/1800-Aarlen, 08/04/1883)
magistraat; lid van het Nationaal Congres, parlementslid
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 22.
 • Janne, Raymond, Nicolas Berger (1800-1883), in : Conférence du Jeune Barreau de Liège. Les gens de robe liégeois et la révolution de 1830, Liège, George Thone, 1931, p. 279-287.


Berger D'Hoffschmidt, Nicolas (Roodt (LU), 02/01/1800-Aarlen, 08/04/1883)
rechter; lid van het Nationaal Congres, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2287.


Bergh, Célestin Charles Nicolas François (Aarlen, 06/09/1791-Neufchâteau, 14/12/1861)
notaris, industrieel; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 72.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 23.


Bergh, François Louis Charles (Charles) (Neufchâteau, 22/11/1821-Neufchâteau, 25/05/1905)
notaris; schepen en burgemeester van Neufchâteau, provincieraadslid van Luxemburg, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 73.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 23-24.


Bergmann, Anton Josephus Georgius Franciscus (Tony) (Lier, 29/06/1835-Lier, 21/01/1874)
advocaat, auteur, stichter en redacteur van het weekblad "De Lierenaer"
 • Weisgerber, J., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXIX, 1956-1957, kol. 271-274.
 • Van Der Hallen, O., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, I, 1964, kol. 168-170.
 • De Ceulaer, J., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 178.
 • De Ceulaer, J. en Durnez, G., in : Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 470.
 • Baert, E., Anton Bergmann. Een bijdrage tot de studie van zijn leven en zijn werk, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie Germaanse filologie), 1968.
 • Geets, Victor, Brieven van Anton Bergmann aan Willem Geets (1871-1873), in : Handelingen van de Kon Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, dl. 94, 1990, p. 197-239.
 • Timmermans, F., Tony Bergmann - hulde te Lier. Rede uitgesproken door F. Timmermans, Gent, 1935, of in : Verslagen en Mededeelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, juli 1935.
 • Willemsfonds - Lier, Herdenking van Tony Bergmann, Lier, 1975.
 • Deprez, Ada, Gobbers, Walter en Wauters, Karel (red), Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de negentiende eeuw. Deel I, Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1999, p. 258-263.
 • Hendrickx, Jef, Stamboek van Vlaanderen. Deel I. 80 vooroudertafels van Vlaamse koppen, s.l., Familia et Patria, 1971, p. 4.
 • Stynen, Ludo, De taal was gans het volk. Biografie Anton Bergmann, Antwerpen, Uitgeverij Manteau, 2006, 479 p.
 • Buddingh', Cees, Encyclopedie voor de wereldliteratuur, Utrecht, Bruna, 1954, p. 60-61.
 • Pauwels, E., Soixante-quinzième anniversaire de l'indépendance de la Belgique, Anvers, Imprimerie De Vlijt, 1905, p. 225.


Bergmann, Ernest Hendrik Emiel August (Lier, 05/04/1841-Lier, 13/05/1925)
licentiaat handelswetenschappen, consul-generaal van België in Buenos-Aires; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 74.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 13.
 • Van Orshaegen, J., Een bijdrage tot de politieke geschiedenis van het arrondissement Mechelen, inzonderheid het kanton Lier, (1894-1921), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1967, p. 286.


Bergmann, George Karel Lodewijk (Lier, 30/07/1805-Lier, 14/12/1893)
advocaat, publicist; schepen en burgemeester van Lier, provincieraadslid van Antwerpen
 • De Ceulaer, J., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 179.
 • De Ceulaer, J. en Durnez, G., in : Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 469.
 • Van Der Hallen, O., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, I, 1964, kol. 170-171.
 • Lambin, M., Grootvader en vader Bergmann, in : De Vlaamse Gids, XLIV, 1960, nr. 12, p. 775-778.
 • Bergmann, G.K., Gedenkschriften, Antwerpen, 1987.
 • Bulthé, G., De politieke evolutie van de kantons Lier, Duffel en Heist-op-den-Berg van 1830 tot 1893, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 197-200.
 • Hendrickx, Jef, Stamboek van Vlaanderen. Deel II. 100 vooroudertafels van Vlaamse koppen, Antwerpen, Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Gouw Antwerpen vzw, 1987, p. 7.
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 14.


Bernaeijge, Hyacinthe Louis Constant (Nederbrakel, 10/06/1827-Nederbrakel, 26/11/1918)
rentenier; gemeenteraadslid van Nederbrakel, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 75.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 13.
 • Lehoucq, Nicole, Valcke, Tony, in : Fonteinen van de oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 Biografisch repertorium, Gent, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen - Stichting Mens en Kultuur, 1997, p. 139.


Bernaerts-Viroux, Aline (Diest, 14/06/1931-)
leerkracht; parlementslid
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1979, p. 29-30.
 • Van Molle, Leen & Gubin, Éliane, Vrouw en politiek in België, Tielt, Lannoo, 1998, p. 365.


Bernier, Fernand Charles Edouard Marie Joseph Pie (Namen, 12/06/1864-Sint-Gillis, 08/09/1929)
journalist, literator; schepen en burgemeester van Sint-Gillis
 • Servais, F., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXIV, 1968, kol. 67-70.
 • Pourquoi Pas ?, 6 februari 1920.


Bernier, Théodore (Angre, 26/06/1843-Angre, 06/06/1893)
schilder, bediende
 • Withoeck, Arseen, Proeve tot typologie van de Belgische leden van het Comité Flamand de France. 1853-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 2 dl., 1985, p. B. 158.


Bertaux, Emile Charles Grégoire (Gosselies, 14/01/1843-Gosselies, 28/05/1911)
handelaar; burgemeester van Gosselies, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2292.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 14.


Berten, Édouard Félix Joseph (Ieper, 06/06/1806-Cheratte, 12/05/1887)
luitenant-generaal; minister
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 24.
 • Keunings, Luc, Les forces de l'ordre à Bruxelles au XIXe siècle. Données biographiques illustrées sur les officiers de la police, de la garde civique et de la gendarmerie (1830-1914), Brussel, Archives de la ville de Bruxelles, 2007, p. 197-198.


Bertieaux, Françoise (Ukkel, 17/09/1958-)
licentiaat rechten, licentiaat theaterwetenschappen, docent hogeschool, beheerder van een hogeschool; OCMW-voorzitter van Etterbeek, schepen van Etterbeek, provincieraadslid van Brabant, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 48.


Berton, Marcel Leon Jules (Menen, 25/10/1940-)
bedrijfsleider; gemeenteraadslid van Menen, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Ost, Hilaire (red), De provincieraad van West-Vlaanderen 1978-1995. Deel III, Brugge, 1996, p. 383.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 36.


Bertouille, André E J P (Ronse, 29/01/1932-)
gemeentesecretaris van Komen, leerkracht administratief recht; schepen van Doornik, parlementslid, staatssecretaris, minister
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1985, p. 22.
 • Gaus, H. (ed), Politiek Biografisch Lexicon. Belgische ministers en staatssecretarissen 1960-1980, Antwerpen, Standaard uitgeverij, 1989, p. 58-63.
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 23.
 • D'Hoore, M., Archives de particuliers relatives à l'histoire de la Belgique contemporaine (de 1830 à nos jours), Bruxelles, AGR, 1998, 2 vol., p. 74-75.


Bertouille, Chantal (Ronse, 17/04/1955-)
kinesiste; OCMW-raadslid van Komen-Waasten, schepen van Komen-Waasten, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 48-49.


Bertrand, Etienne (Chimay, 16/01/1956-04/08/1997)
licentiaat economische wetenschappen, beheerder van vennootschappen; schepen van Chimay, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 23-24.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1995, p. 25.


Bessems, Paulus Josephus (Paul) (Antwerpen, 03/02/1818-Antwerpen, 21/03/1886)
arts; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 15.


Beuckel, Charles Baptiste (Lokeren, 26/02/1813-Waasmunster, 03/07/1891)
arts; schepen en burgemeester van Lokeren, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 140.
 • De Vos, Frans, Galerij van elf Lokerse burgemeesters. Karel Beuckel, in : De Souvereinen. Tijdschrift van de heemkring van Lokeren, XXVIII, 4, december 1997, p. 105-115. (16/02/1813)


Beugnies, Bernard (Bergen, 08/01/1948-)
leerkracht; gemeenteraadslid van Mons, provincieraadslid van Henegouwen
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 38-39.


Beyaert, Hendrik Jozef Frans (Henri) (Kortrijk, 29/07/1823-Brussel, 22/01/1894)
architect; gemeenteraadslid van Brussel
 • Stynen, Herman, De onvoltooid verleden tijd. Een geschiedenis van de monumenten en landschapszorg in België 1835-1940. Brussel, Stichting Vlaams Erfgoed, 1998, p. 346.
 • Schepens, Piet, Antwerpse standbeelden, Antwerpen, De Vlijt, 1983, p. 136-137.


Beyer de Ryke, Luc Charles Henri (Gent, 09/09/1933-)
licentiaat politieke en diplomatieke wetenschappen, journalist; gemeenteraadslid van Gent, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, schepen van Ukkel, Europees parlementslid
 • Ysebaert, C., Politiek Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1989, p. WIW 10.
 • Beyer, Luc, Vagabondages, Brussel, Didier Hatier, 1990, 187 p.
 • Lehoucq, Nicole, Valcke, Tony, in : Fonteinen van de Oranjeberg. Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu Deel 2 Biografisch repertorium, Gent, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen - Stichting Mens en Kultuur, 1997, p. 141.
 • De Rouck, Wim, Koyanagi, Sophie, Libotte, Frédéric, La réprésentation libérale belge au Parlement Européen, Brussel, U.L.B. (Institut d'Études Européennes) onuitgegeven verhandeling (sectie Europese politieke wetenschappen), 1996, p. 35-37.
 • De Vrieze, Frederik, Biografisch repertorium van de Gentse gemeenteraadsleden : 1947-1984, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie politieke wetenschappen), 1985, p. 23-29.
 • Beyer de Ryke, Luc, Les lys de Flandre. Vie et mort des francophones de Flandre (1302-2002), Parijs, François-Xavier de Guibert, 2002, 165 p.
 • Luc Beyer de Ryke, in : De Gentenaar, 02/06/1978.


Beysen, Edward Marie August (Ward) (Mortsel, 26/06/1941-Wilrijk, 14/01/2005)
leerkracht, ambtenaar, reclame-adviseur, zaakvoerder; gemeenteraadslid van Antwerpen, provincieraadslid van Antwerpen, parlementslid, gemeenschapsminister, Europees parlementslid; stichter (2002) en voorzitter van het Liberaal Appel (2002-2005)
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers. Officieel Handboek, 1988, p. 23.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2004. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 24.
 • Beysen, Ward, 7 maanden stadsvernieuwingsbeleid. Een initiatief van de Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ruimtelijke Ordening, s.l., s.n., 1988, 71 p.
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 15.
 • N. N., The government of Flanders, s.l., s.n., 1988, s.p.


Beyts, Joseph François , baron (Brugge, 17/05/1763-Brussel, 15/02/1832)
magistraat; lid van het Nationaal Congres, gemeenteraadslid van Brussel, parlementslid
 • Stappaerts, F., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986 II, 1868, kol. 410-415.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 92-93.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 25.


Bia, Henri Emmanuel (Luik, 09/02/1854-)
advocaat; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 174.


Biart, Constantin Ferdinand (Antwerpen, 04/02/1834-Antwerpen, 06/12/1888)
advocaat, auteur; gemeenteraadslid van Antwerpen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 94.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 26.


Bidez, Marie Auguste Joseph (Joseph) (Frameries, 11/04/1867-Oostakker, 20/09/1945)
doctor in de rechten, doctor in de klassieke filologie, hoogleraar RUG, lid van het redactiecomité (vanaf 1926) en voorzitter van "La Flandre Libérale" (1933-1940)
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 151.
 • Varlez, Louis, Les Quartiers Varlez. Volume 5. La descendance de Remi De Ridder, Brussel, Louis Varlez, 2003, p. 725-737.
 • Parmentier, L., M. J. Bidez, in : Almanach des Etudiants Libéraux de l'Université de Gand, Gent, Imprimerie A. Vandeweghe, XXX, 1914, p. CXXIII-CXXX.
 • Taeda, La manifestation Bidez, in : Le Flambeau, XVII, 2, februari 1934, p. 129-213.
 • Gregoire, Henri, Les Mélanges Bidez, in Le Flambeau, XVII, 2, februari 1934, p. 214-217.


Bidoul, Véronique (18/06/1968-)
licentiaat politieke wetenschappen, afdelingshoofd bij de provincie Waals-Brabant; gemeenteraadslid van Perwez, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 22.


Biebuyck, Peter Donatianus (Roeselare, 21/04/1800-Ieper, 21/01/1884)
magistraat; provincieraadslid van West-Vlaanderen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2302.
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 408.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 27.


Bieswael, Edouard Maria Henri (Veurne, 29/05/1829-Schaarbeek, 13/06/1888)
grondeigenaar; provincieraadslid van West-Vlaanderen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2303. (Bieswal)
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 408-409.
 • Vandewalle, K., De socio-politieke elite van Veurne en Diksmuide 1830-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1986, p. 184-185.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 27. (Bieswal, Bieswal-Bricoult)


Bieva, Jean (Brussel, 23/10/1934-)
doctor in de rechten, verzekeringsinspecteur, leerkracht, docent hogeschool; schepen van Doornik, provincieraadslid van Henegouwen
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 42.


Billiet, Paulus Jacobus Emilius (Paul) (Antwerpen, 14/02/1838-Antwerpen, 03/11/1918)
journalist, hoofdredacteur van "De Koophandel van Antwerpen", letterkundige; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 16.


Billiet, Victor Joseph Ghislain (Rochefort, 06/08/1915-09/05/2000)
leerkracht; burgemeester van Rochefort, provincieraadslid van Namen, parlementslid
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 17.
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1972, p. 21-22.


Binon, Yves J. J. (Mont-sur-Marchienne, 1964-)
zaakvoerder; burgemeester van Ham-sur-Heure-Nalinnes, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 51.


Binot, René Paul Oscar Emmanuel Virgile (Silly, 08/03/1890-Silly, 09/09/1969)
notaris; burgemeester van Silly, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 98.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 17.


Bioul, Patrick (27/07/1952-)
notaris; schepen van Gembloers, provincieraadslid van Namen, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 43.


Biourge, Charles (Nijvel, 06/05/1784-Auvelais, 05/03/1881)
advocaat, industrieel; schepen van Charleroi
 • Delaet, Jean-Louis, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 52.


Bischoffsheim, Ferdinand Raphaël (Brussel, 02/08/1837-Parijs (FR), 05/11/1909)
bankier; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 101.
 • Schreiber, Jean-Philippe, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 1996, p. 55.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 28. (05/11/1909)


Bischoffsheim, Nathan Raphaël (Jonathan Raphaël) (Mainz (DE), 07/04/1808-Bosvoorde, 05/02/1883)
bankier; gemeenteraadslid van Brussel, parlementslid; medestichter van de Ligue de l'Enseignement
 • Kauch, P., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXX, 1959, kol. 171-174.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 99-100.
 • Schreiber, Jean-Philippe, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 1996, p. 53-55.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 28-29.
 • Verplancke, Roger, Radikalisme te Brussel (1868 - 1871) Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1970, p. 20-21.
 • Meeuwissen, Eric, Richesse oblige. La Belle Epoque des Grandes Fortunes. Préface de Jean Stengers, Brussel, Editions Racine, 1999, p. 315-318.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 36-37.
 • Tilman, Samuel, Les grands banquiers belges (1830-1935). Portrait collectif d'une élite, Brussel, Académie royale de Belgique, 2006, p. 208, 300, 343.


Blaes, Michel-Auguste (Brussel, 1809-Brussel, 02/12/1855)
doctor in de rechten, redacteur van de "Courrier Belge", hoofdredacteur van "L'Observateur"
 • Stappaerts, F., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, II, 1868, kol. 447-450.


Blanckaert, Henri (Bambeke (FR), 24/01/1827-Zegerskapelle (FR), 04/06/1899)
landbouwer, Frans-Vlaams voorman
 • Milis, L., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, VII, 1977, kol. 72-74.
 • Verbeke, L., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 187. (Hendrik)
 • Verbeke, L., in : Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 500.


Blargnies, Charles Joseph (Bergen, 26/12/1793-Elsene, 03/09/1866)
advocaat, magistraat; lid van het Nationaal Congres, parlementslid
 • Van Den Steene, W., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, III, 1968, kol. 90-93.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2309.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 29-30.


Blauwaert, Emiel Constantijn (Sint-Niklaas, 13/06/1845-Sint-Gillis, 02/02/1891)
opera- en concertzanger
 • Baeck-Schilders, Hedwige, in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, XVII, 2005, kol. 101-107.
 • Wauters, Karel, Wagner en Vlaanderen. 1844-1914. Cultuurhistorische studie, Gent, Secretariaat van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1983, p. 164-165.


Block, Edmond (Gent, 1842-Gentbrugge, 1909)
industrieel; burgemeester van Gentbrugge
 • Beeckman, Miche, Capiteyn, André, Van Doorne, Geert, Straatnamen Gentbrugge, Gent, Uitgeverij Snoeck - Stad Gent Departement Cultuur, 2007, p. 30.


Blommaert, Bart Leo Maria (Aalst, 28/04/1960-)
vastgoedmakelaar; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 143-144.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 44-45.


Blommaert, Louis Jean (Gent, 31/12/1783-Gent, 26/04/1864)
wijnhandelaar, rentenier; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 242-243.


Blommaert, Philip Marie , jonkheer (Gent, 27/08/1808-Gent, 14/08/1871)
filoloog, dichter, historicus; gemeenteraadslid van Gent
 • Deprez, A., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 195.
 • Deprez, A., in : Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 515-516.
 • Deschamps, W., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, II, 1966, kol. 63-68.
 • Hermans, D., Biografie (tot 1853) en briefwisseling van Philip Marie Blommaert, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie Germaanse filologie), 1975.
 • Van Bergen, J., Neerlandici in de Académie Royale. Ph. Blommaert, H. Conscience, J.F. Heremans, in : Handelingen van de Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, V, 1951, p. 78-83.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 233.
 • Withoeck, Arseen, Proeve tot typologie van de Belgische leden van het Comité Flamand de France. 1853-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 2 dln, p. B. 10-12.
 • Valcke, Ludo, Twee stille en rijke, adellijke Gentse flaminganten : Philippe Blommaert en Jules de Saint-Genois, in : Docendo Discimus. Liber amicorum Romain Van Eenoo, Band I, Gent, 1999, p. 615-628.
 • Pauwels, E., Soixante-quinzième anniversaire de l'indépendance de la Belgique, Anvers, Imprimerie De Vlijt, 1905, p. 220.


Blonden, Guillaume (Gronsfeld, 1816- /12/1881)
opzichter van bruggen en wegen; schepen van Limbourg, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 174.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 39.


Bludts, Paul A A (Antwerpen, 07/07/1925-Antwerpen, 25/12/1998)
bediende, zaakvoerder; gemeenteraadslid van Antwerpen, provincieraadslid van Antwerpen
 • Smits, Ann, Typologisch onderzoek van de Antwerpse gemeenteraadsleden. (1947-1982), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1984, 2 dl., p. 40-41.
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 17.


Blum, Fernand Edouard Corneille (Brussel, 09/11/1885-Knokke, 13/04/1963)
licentiaat politieke wetenschappen, ambtenaar, leerkracht; schepen en burgemeester van Schaarbeek, parlementslid
 • Bergé, M., in : Parisel, W., Histoire de La Loge "Les Vrais amis de l'Union et du Progrès Réunis" 1892-1980, Brussel, 1980, p. 159-160.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2313-2314.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 18.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 37.


Blyckaerts, Raymond (1834-1901)
rentenier; gemeenteraadslid van Tienen, burgemeester van Elsene, provincieraadslid van Brabant
 • Van Bellaiengh, G., in : Parisel, W., Histoire de La Loge "Les Vrais amis de l'Union et du Progrès Réunis" 1892-1980, Brussel, 1980, p. 161-162.


Bock, Jean Albert (Bovigny, 15/01/1931-)
directeur van de Federatie van Toerisme van de provincie Luxemburg; burgemeester van Gouvy, lid van de Bestendige Deputatie van Luxemburg, parlementslid
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1987, p. 47-49.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2004. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 26.


Bockstael, Henri Etienne (Bergen, 14/12/1833-Elsene, 17/02/1898)
advocaat; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2316.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 30.


Bodart, Joseph Jean Baptiste Edouard (Franc-Waret, 17/04/1855-Hingeon, 03/05/1904)
rentenier; provincieraadslid van Namen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2317.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 18.


Boddaert, Carolus (Charles) (Gent, 22/08/1842-Gent, 21/04/1923)
advocaat; schepen van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 243-244.
 • Camps, Christina, Monografie van La Flandre Liberale (1874-1899), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1977, p. 38.
 • Varlez, Louis, Les Quartiers Varlez. Volume 5. La descendance de Remi De Ridder, Brussel, Louis Varlez, 2003, p. 809.


Boddaert, Cecile Emma Marguerite (Gent, 16/01/1898-Mariakerke (Gent), 12/04/1987)
huisvrouw; gemeenteraadslid van Gent
 • De Vrieze, Frederik, Biografisch repertorium van de Gentse gemeenteraadsleden : 1947-1984, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie politieke wetenschappen), 1985, p. 30.
 • Varlez, Louis, Les Quartiers Varlez. Volume 5. La descendance de Remi De Ridder, Brussel, Louis Varlez, 2003, p. 804.


Boddaert, Henri Auguste (Gent, 22/08/1868-Gent, 04/08/1928)
advocaat; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2319.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 18.
 • Lehoucq, Nicole, Valcke, Tony, in : Fonteinen van de Oranjeberg. Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu Deel 2 Biografisch repertorium, Gent, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen - Stichting Mens en Kultuur, 1997, p. 143.
 • Varlez, Louis, Les Quartiers Varlez. Volume 5. La descendance de Remi De Ridder, Brussel, Louis Varlez, 2003, p. 807.


Bodson, Philippe (Luik, 02/11/1944-)
burgerlijk ingenieur, beheerder van vennootschappen; parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 48-49.


Body, Michel Nicolas Joseph (Hollogne-aux-Pierres, 25/04/1869-Hollogne-aux-Pierres, 28/04/1908)
burgemeester van Hollogne-aux-Pierres, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 174.


Boeckx, Angel Henri Louis (Louis) (Niel, 27/05/1886-Reet, 31/03/1963)
architect-landmeter; schepen en burgemeester van Niel, parlementslid
 • Beyers-Bell, J., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 198.
 • Beyers-Bell, J. en Vandeweyer, L., in : Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 522.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2321-2322. (landmeter, architect)
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 18.


Boedt, Jules Charles Stanislas (Brugge, 03/07/1884-Beernem, 02/10/1966)
advocaat; gemeenteraadslid van Brugge, parlementslid; voorzitter van het LVV (1928-1934)
 • Lermyte, J.-M., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 198-199.
 • Van Causenbroeck, B., in : Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 522-523.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2324-2325.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 18.
 • Lefèvre, P., Le Libéralisme à Bruges (1893-1940), 1976, p. 261-262.


Boedt, Lucien Joseph (Waasten, 10/01/1791-Ieper, 22/06/1856)
grondeigenaar, notaris; gemeenteraadslid van Ieper, burgemeester van Vlamertinge, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2323.
 • Vandepitte, D., De Liberale Partij in vijf steden van de Westhoek (Ieper, Diksmuide, Veurne, Nieuwpoort, Poperinge) 1830-1848, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1971, p. II.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 31.


Boël, Gustave André (Houdeng-Goegnies, 18/05/1837-Sint-Joost-ten-Node, 31/03/1912)
industrieel; schepen en burgemeester van La Louvière, parlementslid
 • Duchène, C., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXIV, 1968, kol. 84-87.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 104-105.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 18-19.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 31-32.
 • Dutrieue, Anne-Myriam, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 1996, p. 60-61.


Boël, Pol (Brussel, 11/05/1923-)
BS Yale University USA, industrieel, beheerder van vennootschappen; parlementslid
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1987, p. 53-54.
 • Ysebaert, Clair, Politicowie. Politiek Zakboekje 1992, Zaventem, Kluwer Editorial, p. 17-18.


Boël, Pol Clovis , baron (Saint-Vaast, 02/08/1868-Brussel, 13/07/1941)
burgerlijk ingenieur, industrieel; gemeenteraadslid van La Louvière, parlementslid
 • Duchène, C., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXIV, 1968, kol. 93-98.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 106-107.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 19.
 • Dutrieue, Anne-Myriam, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 1996, p. 61-62.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 13.


Boël-de Kerchove, Marthe Camille Eugénie , barones (Gent, 03/07/1877-Brussel, 18/01/1956)
voorzitter van de Nationale (1921-1952) en de Internationale Vrouwenraad (1936-1947), voorzitter van de Nationale Federatie van Liberale Vrouwen (1923-1936)
 • Duchène, C., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXIV, 1968, kol. 87-93.
 • Le Flambeau, jg. 39, 1956, nr. 2, Huldenummer Marthe de Kerchove de Denterghem baronne Boël.
 • Legrain, P., Le Dictionnaire des Belges, Brussel, 1981, p. 45.
 • Le Livre Bleu. Recueil biographique, Brussel, Maison Ferd. Larcier, 1950, p. 34-35.
 • D'hondt, Bart, Gelijke rechten, gelijke plichten. Een portret van vijf liberale vrouwen, Gent, Liberaal Archief, 1996, p. 7-32.
 • D'hondt, Bart, in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Academiën van België, 1964-, XVI, 2002, kol. 107-115.
 • Fédération des Femmes PRL, 150 ans de libéralisme au féminin. Marthe, Jane, Alice, Georgette, Lucienne…, s.l., s.n., s.d., s.p.
 • Meer info, klik hier.


Boey, Ferdinand Johanna Baptist (Lillo, 16/01/1921-)
beheerder-zaakvoerder; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2328. (Johannes)
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 19.
 • N. N., Gewezen PVV-parlementairen, s.l., s.n., s.d., s.p.


Boëyé, Charles Eugène (Sint-Niklaas, 01/03/1836-Brussel, 20/09/1907)
suikerfabrikant; burgemeester van Kallo, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 108.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 19.


Boëyé-van Landeghem, Antoine Eugène (Sint-Niklaas, 01/08/1805-Kallo, 22/04/1867)
grondeigenaar; schepen van Sint-Niklaas, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 144.


Boeykens, Liane (Lily) (Dendermonde, 21/03/1930-Antwerpen, 22/11/2005)
doctor in de rechten, journalist, zaakvoerder; voorzitter van de Nationale Vrouwenraad van België - Nederlandstalig Uitvoerend Comité (1973-1979, 1982-1992), voorzitter van de Internationale Vrouwenraad (1988-1994), voorzitter van de Europese Vrouwenraad (1999-2001)
 • Ceulemans, Veerle, Vanthienen, Annemie, Lily Boeykens. Een grenzeloze feministe, Brussel, RoSa vzw, 2004, 168 p.


Bogaerd, Karel (Kalken, 21/10/1834-Laken, 17/01/1906)
bediende, leerkracht, uitgever, auteur; gemeenteraadslid van Laken
 • Ons 75-jarig Jubelfeest (1851-1926), Gent, Willemsfonds, 1926, p. 87-89.
 • Steeghers, Willy, Levensschets van Karel Bogaerd (1834-1906), in : Appeltjes van het Meetjesland, 40, 1989, p. 189-191.
 • Vermont-Verstraete, Hildegarde, De Lakense periode van Karel Bogaerd, in : Tijdingen, Mededelingsblad van de Vrienden van het Archief en Museum van het Vlaams leven te Brussel, VIII, 1987, 1, p. 17-22.
 • Deprez, Ada, Gobbers, Walter en Wauters, Karel (red), Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de negentiende eeuw. Deel III, Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2003, p. 206.
 • Sterfgevallen. Karel Bogaerd, in : Tijdschrift van het Willemsfonds, jg. X, 7, november 1905-maart 1906, p. 277-279.


Bonjean, Albert Jean Henri {Guiscard, Cujas, Freya, Pothier} (Verviers, 28/02/1858-Henri-Chapelle, 06/09/1939)
advocaat, publicist
 • Colignon, Alain, in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, VIII, 2005, p. 38-41.


Bonmariage, Joseph Remacle Julien (Harzé, 04/02/1920-)
landbouwer; schepen en burgemeester van Harzé en van Aywaille, provincieraadslid van Luik, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1985, p. 28.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 175.
 • Asselberghs, L. en Ysebaert, C., Mémento Communal (1985-1988), Antwerpen, Kluwer, 1988, p. AI/20.


Bonnel, Raoul Michel Gérard (Lyon (FR), 02/12/1918-Oostende, 10/02/1995)
beheerder van vennootschappen; schepen van Oostende, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1981, p. 41-42.
 • Ysebaert, C., Politiek Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1985, p. WIW 8.
 • N. N., Gewezen PVV-parlementairen, s.l., s.n., s.d., s.p.


Bonné-Maes, Pierre Louis (Oudenaarde, 15/01/1785-Gent, 13/02/1846)
handelaar; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 115.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 32.


Bonnet-L'escuyer, Louis Désiré Gustave Joseph (Taintignies, 28/06/1816-Froyennes, 28/11/1897)
arts; schepen van Froyennes, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 116.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 32-33.


Bonte, Ronny Marcel (Beernem, 08/07/1959-)
zaakvoerder; gemeenteraadslid van Oostkamp, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Ost, Hilaire (red), De provincieraad van West-Vlaanderen 1978-1995. Deel III, Brugge, 1996, p. 386.
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 30.


Bontinck, Guillielmus Livinus (Guillaume) (Gent, 05/06/1847-Gent, 19/08/1926)
schrijnwerker; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 145.


Boone, Felix Alfons (Gent, 08/03/1821-Gent, 31/12/1870)
hoofdredacteur van "De Broedermin", hoofdredacteur van "De Stad Gent", auteur
 • Vanacker, Hans, in : Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 550.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 40.
 • Delsemme, Paul, Les écrivains francs-maçons de Belgique. Préface de Raymond Trousson, Brussel, Bibliothèques de l'Université de Bruxelles, 2004, p. 457.


Bordet, Jules Jean Baptiste Vincent (Zinnik, 13/06/1870-Elsene, 06/04/1961)
bioloog, arts, hoogleraar ULB, Nobelprijs geneeskunde en fysiologie (1919); parlementslid
 • Beumer, J., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXVIII, 1973-1974, kol. 26-36.
 • Renaux, E., in : Revue de l'Université de Bruxelles, jg. 41, 1935-1936, p. 125-138.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 118-119.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 21-22.
 • Le Livre Bleu. Recueil biographique, Brussel, Maison Ferd. Larcier, 1950, p. 39.
 • Vancraenbroeck, Marc, Mémoire de métal. L'Université Libre de Bruxelles en médailles, plaquettes et jetons, Bruxelles, Archives de L'Université de Bruxelles, 1999, p. 105.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 170-171.
 • Toebosch, Emile, Honderd jaar ongewone debatten in kamer en senaat. Voorwoord van Prof. Herman De Croo, minister van Staat, voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2001, p. 170-171.
 • Debusschere, Pierre, in : Nefontaine, Luc (red), Illustres et francs-maçons, Brussel, Editions Labor, 2004, p. 107-110.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 40.
 • Arnold, Marie-Madeleine, Jules Bordet, in : Arnold, Marie-Madeleine, Stéphany, Pierre, Tien Belgische Nobelprijswinnaars. Vertaald uit het Frans door Griet Byl, Tielt, Uitgeverij Lannoo, 2003, p. 109-122.


Boret, Walter Hugo André (Lichtervelde, 10/03/1940-)
zaakvoerder; gemeenteraadslid van Lichtervelde, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Ost, Hilaire (red), De provincieraad van West-Vlaanderen 1978-1995. Deel III, Brugge, 1996, p. 386.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 56.


Borginon, Alfons (Fons) (Lier, 12/07/1966-)
advocaat; districtsraadslid van Berchem (Antwerpen), parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 37.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2007. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 27.


Borsu, Jules Louis Hubert Joseph (Momalle, 08/01/1922-)
mutualiteitssecretaris; gemeenteraadslid van Grivegnée, parlementslid
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 22.


Borsus, Willy (Pessoux, 04/04/1962-)
graduaat juridische wetenschappen, secretaris-generaal van een niet-gouvernementele organisatie, kabinetsmedewerker; burgemeester van Somme-Leuze, voorzitter van de provincieraad van Namen, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 56.


Bosch, Helena Maria Florentina Jeanne (Deurne, 24/06/1930-)
provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 20.


Bosmans, Jozef Hendrik (Jos) (Mortsel, 20/01/1935-)
vertegenwoordiger-verkoopleider; gemeenteraadslid van Edegem, parlementslid
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1987, p. 59-60.
 • Ysebaert, C., Politiek Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1991, p. WIW 14.
 • N. N., Gewezen PVV-parlementairen, s.l., s.n., s.d., s.p.


Bossaert, Oscar Jean (Brussel, 05/11/1887-Brussel, 31/01/1956)
industrieel; burgemeester van Koekelberg, parlementslid, minister
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 123-126.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 22-23.
 • Pourquoi Pas ?, 14 mei 1954.
 • N. N., En hommage à Monsieur Oscar Bossaert, Antwerpen, 1956.
 • Legrain, P., Le Dictionnaire des Belges, Brussel, 1981, p. 50.


Bossaerts, Robertus Franciscus (Robert) (Antwerpen, 23/11/1884-Berchem, 30/03/1961)
diamantslijper; schepen en burgemeester van Berchem, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 20.


Bossicart, Charles Jules Ghislain (Saint-Pierre, 29/12/1929-16/06/2002)
licentiaat handels- en financiële wetenschappen, verzekeringsmakelaar; burgemeester van Libramont, provincieraadslid van Luxemburg, parlementslid
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 23.
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1981, p. 33-34.
 • Asselberghs, L. en Ysebaert, C., Mémento Communal (1985-1988), Antwerpen, Kluwer, 1988, p. AI/125.


Bossuyt, Gilbert Emile (De Panne, 21/05/1910-De Panne, 23/05/1990)
hotelbedrijfsleider; schepen en burgemeester van De Panne, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 252-253.
 • Asselberghs, L. en Ysebaert, C., Gemeentelijk Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1988, p. BI/58.
 • Ost, Hilaire (red), De provincieraad van West-Vlaanderen 1978-1995. Deel III, Brugge, 1996, p. 386.


Boterberg, Firmin (Vlierzele, 07/03/1919-Zottegem, 14/05/2005)
handelaar, grondeigenaar; gemeenteraadslid van Sint-Lievens-Houtem, burgemeester van Zonnegem, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 146.


Bots, Marcel Aloïs Cornelis (De Moeren, 12/08/1925-Oosterzele, 15/12/1995)
doctor in de Germaanse filologie, leerkracht, hoofdinspecteur van het Gents stedelijk onderwijs, hoogleraar Universiteit van Elisabethstad (Lubumbashi) en hoogleraar VUB; stichtend voorzitter van het Liberaal Archief
 • Verhulst, Adriaan, Pareyn, Luc (red), Huldeboek Prof. dr. Marcel Bots. Een bundel historische en wijsgerige opstellen, Gent, Liberaal Archief, 1995, 354 p.
 • Everaert, Claude, Fabré-Meeus, Greta (red), Liber Magistrorum 1797-1997. Van Ecole Centrale du Département de l'Escaut tot Koninklijk Atheneum te Gent, Gent, V.Z.W.'s Vriendenkringen Voskensscholen en Gent (Ottogracht)-Gentbrugge, 1997, p. 161-162.


Bottequin-De Meyer, Anna Delie Clemence (Annie) (Drongen, 13/10/1931-)
leerkracht, onderwijsinspectrice; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 206.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 60.


Boucher, Auguste Charles Joseph (Grand-Rosière-Hottomont, 14/12/1853-Thorembais-les-Béguines, 07/01/1918)
brouwer; schepen van Thorembais-les-Béguines, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2350.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 23.
 • Tordoir, Joseph, Auguste Boucher (1853-1918). Député du Brabant wallon. Un parlementaire libéral du canton de Perwez, Beauvechain, Nauwelaerts, 1994, 154 p.


Boucher, Jules-François (Gent, 08/05/1845-Doornik, 28/03/1919)
industrieel; schepen en burgemeester van Doornik
 • Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes 1836-1986, Tournai, 1990, p. 26.


Boucher, Pierre (Autre-Eglise, 24/04/1946-)
beheerder van vennootschappen, landbouwer; schepen van Jodoigne, schepen van Waver, voorzitter van de provincieraad van Brabant, lid van de Bestendige Deputatie van (Waals-) Brabant, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 29-30.


Boucher-Lefèbvre, Pierre Gabriel Ghislain Joseph (Gabriel) (Tournai, 23/03/1773-Tournai, 01/01/1833)
parlementslid
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 34.


Bouckaert, André Omer Marie (Waregem, 31/05/1918-)
heelkundige; gemeenteraadslid van Oudenaarde, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 146.


Bouckaert, Boudewijn (Gent, 21/07/1947)
doctor in de rechten, hoogleraar RUG; parlementslid (Lijst Dedecker)
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 58.


Boucqueau, Ernest Joseph (Houdeng-Goegnies, 07/06/1821-Brussel, 16/07/1880)
industrieel; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2353.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 35.


Boulanger, Victor (Vorst, 01/08/1851-Beaufays, 28/11/1930)
landbouwer; burgemeester van Beaufays, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 175.


Boulenger, Marius (Dour, 27/02/1834-Quiévrain, 18/07/1874)
advocaat; provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2355.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 36.


Bouquet, Noël François Honoré (Maldegem, 09/09/1932-03/03/2013)
verzekeringsinspecteur; gemeenteraadslid van Gentbrugge, schepen van Gent, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 147.
 • De Vrieze, Frederik, Biografisch repertorium van de Gentse gemeenteraadsleden : 1947-1984, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie politieke wetenschappen), 1985, p. 35-37.
 • Van Poucke Rolande, Afscheid van een glimlach, in : Flash. Tweemaandelijks ledeninformatieblad VLD Gent Vijfde Wijk, Centrum en Zuid, augustus-september 1997, s.p.


Bourgeois, Balthazar (Brussel, 25/04/1767-Brussel, 09/05/1850)
advocaat, magistraat; gemeenteraadslid van Brussel, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2357.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 36-37.


Bourlard, Jules Désiré Pierre Joseph (Bergen, 1814-Bergen, 1894)
jurist, economist; gemeenteraadslid van Mons, provincieraadslid van Henegouwen
 • Hasquin, H., Dictionnaire d'histoire de Belgique, Brussel, Didier Hatier, 1988, p. 55.


Bourlet, Jean-François (Ans, 14/01/1952-)
advocaat; gemeenteraadslid van Ans, provincieraadslid van Luik
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 64-65.


Bourlon, Gilbert (Aalst, 23/09/1933-)
beheerder van vennootschappen; gemeenteraadslid van Erembodegem, schepen van Aalst
 • Van Gaever, Kurt, Naar een typologie van het gemeenteraadslid van een middelgrote stad : casus Aalst 1946-1982. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1986, p. 32.
 • Coppens, Geertrui, Van den Eede, Gaston, De geschiedenis van de Liberale Partij te Aalst 1846-2002, Aalst, Gaston Van den Eede, 2003, p. 175.


Bousin, Alexandre (Ronse, 16/10/1812-Ronse, 02/03/1870)
handelaar; gemeenteraadslid van Ronse
 • Willequet, Peter, Het politiseringsproces te Ronse. 1830-1921. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1982, p. 321.


Bouvier-Evenepoel, Philippe Guillaume François (Leuven, 03/10/1816-Rouvroy, 18/09/1885)
advocaat; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2362.
 • Lebrocquy, G., Types et Profils parlementaires, Paris, Lachaud & Burdin, 1873, p. 345-358.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 37.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 42.


Bove, Jean Louis (Gent, 27/12/1799-Gent, 05/11/1876)
brouwer; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 247-248.


Bovesse, François Louis Charles Marie {Franz des Chalands} (Namen, 10/06/1890-Namen, 01/02/1944)
advocaat, stichter en beheerder van dagblad "Sambre et Meuse" en politiek directeur van dagblad "La Province de Namur", auteur; schepen van Namen, parlementslid, minister; gouverneur van Namen, hoog commissaris van de Belgische regering in Frankrijk (1940)
 • De Nolf, R., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 223-224.
 • Kesteloot, Ch., in : Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 576-577.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2365-2367.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 24.
 • Pourquoi Pas ?, 11 januari 1924 en 14 februari 1936.
 • Bovesse, J., Catalogue de l'exposition François Bovesse organisée à la Maison de la Culture de Namur par les "Amis et Disciples de François Bovesse" à l'occasion du 30e anniversaire de sa mort, Namur, s.n., 1974, polyc.
 • Dulière, A., François Bovesse, in : La Wallonie, le pays et les hommes. Lettres, Arts et Culture, deel 3, Brussel, 1979, p. 31-34.
 • Gavroy, A., Pensée et itinéraire politiques de François Bovesse 1890-1944, Ville de Namur, 1990.
 • Guilmin, G., Sur François Bovesse. Evocation, in : Confluent, XXVI, april 1974, p. 17-20.
 • Hasquin, H., Dictionnaire d'histoire de Belgique, Brussel, Didier Hatier, 1988, p. 56.
 • Hicuet, R., François Bovesse, Paris-Brussel, s.d. (1944).
 • Jaspar, M.H., Tschoffen, P. en Delforge, M., François Bovesse : a Belgian Patriot, in : Message, Belgian Review, nr. 29 (maart 1944), p. 5-12.
 • Paquot, M., Un grand patriote. François Bovesse, in : Le Guetteur wallon, Namen, 1974, p. 81-86.
 • Varii Auctores, François Bovesse, Namur et les années sombres 1936-1945, Brussel, 1990.
 • N. N., Personnalités et personnages : François Bovesse, in : Revue Générale, LXVIII, 1935, p. 383-384.
 • Henri, Pierre, Grands avocats de Belgique, Brussel, Ed. J.M. Collet, 1984, p. 36-42.
 • Delsemme, Paul, Ecrivains belges francs-maçons de jadis et de naguère : du prince Charles-Joseph de Ligne à Johan Daisne et Fernand Dumont, in : Hasquin, Hervé (red), Visages de la franc-maçonnerie belge du XVIIIe au XXe siècle, Brussel, Editions de l'Université de Bruxelles, 1983, p. 329-330.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 186-189.
 • Awoust, Louis, in : Nefontaine, Luc (red), Illustres et francs-maçons, Brussel, Editions Labor, 2004, p. 119-121.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 42.
 • N. N., François Bovesse, s.l., Centre Jean Gol, s.d., s.p.
 • Delsemme, Paul, Les écrivains francs-maçons de Belgique. Préface de Raymond Trousson, Brussel, Bibliothèques de l'Université de Bruxelles, 2004, p. 270-271.
 • Mortier, Firmijn, Een gaanderij van 7 slachtoffers. Eric Sasse, George Pêtre, generaal Lartigue, Raoul Engel, advokaat Braffort, kamerlid Horrent, oud-minister Bovesse. Politieke moorden ongestraft tijdens de Duitsche bezetting bedreven door Rexisten en andere handlangers van de Nazi's. Verhaald volgens getuigenissen en documenten, Antwerpen, Uitgeverij Ontwikkeling, s.d., p. 28-32.


Boyaval, Jules Charles Auguste (Kortrijk, 07/02/1814-Godesberg (DE), 14/09/1879)
doctor in de rechten; schepen en burgemeester van Brugge, parlementslid; arrondissementscommissaris te Brugge
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 137.
 • Rotsaert, K., Apologie van senator Jules Boyaval, (1814-1879), in : Biekorf, LXXXVI, 1986, p. 358-370.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 37-38.
 • Van Hove, Eric, Negen Brugse burgemeesters, Brussel, Het Nieuwsblad, VUM, 1988, p. 17-21.
 • Vanhoutryve, André, Journal de Bruges. Een Franstalige, Brugse, conservatieve, liberale krant. Met een herdruk van "La Tête de Fer" van Caroline Popp. Met een voorwoord van Louis Bril, Zwevezele, Uitgeverij Gevaert, 2002, p. 109, 123-127.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 42-43.
 • Everaert, Danny, De moord op Breydel. Een waar gebeurd verhaal, Brugge, Uitgeverij Luc Vanhaecke, p. 25.
 • Baes, Walter, Dacquin, Hedwig, Rotsaert, Koen, Steevens, Daniël, Brugse burgemeesters 1830-1987. Een stad op weg naar de 21ste eeuw. Uitgegeven naar aanleiding van het Komitee voor Initiatief te Brugge en het 10-jarig burgemeesterschap van Frank Van Acker, Brugge, Komitee voor Initiatief, 1987, p. 14-17.


Bozet, Lucien Henri Nicolas (Bras, 08/06/1844-)
notaris; burgemeester van Seraing, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 175.


Bracaval, Philippe (14/10/1957-)
licentiaat vertaler; gemeenteraadslid van Moeskroen, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 31.


Braconier, Joseph Charles Frédéric (Frédéric) (Luik, 05/01/1826-Luik, 27/05/1912)
industrieel; gemeenteraadslid van Luik, burgemeester van Modave, parlementslid
 • Caulier-Mathy, N., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XLI, 1979, kol. 35-40.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 24-25.
 • Caulier-Mathy, N., Industrie et politique au Pays de Liège. Frédéric Braconier (1826-1912), in : Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XI, 1980, nr. 1-2, p. 3-83.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 39.
 • Caulier-Mathy, Nicole, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 1996, p. 69-70.
 • Tilman, Samuel, Les grands banquiers belges (1830-1935). Portrait collectif d'une élite, Brussel, Académie royale de Belgique, 2006, p. 225.


Braeckman, Emmanuel Joannes (Gent, 10/02/1793-Gent, 03/03/1865)
katoenfabrikant, rentenier; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 248-249.


Braeckman, Jean Paul (Temse, 07/10/1801-Temse, 12/12/1870)
grondeigenaar; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 148.


Braeckman, Leo (Oostakker, 05/07/1796-Gent, 22/06/1859)
olieslager; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 249.


Braem, Nicole (Antwerpen, 26/04/1959-)
directiesecretaris, kabinetsmedewerker; provincieraadslid van Antwerpen
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 67-68.
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 21.


Braham, Alfred (Battice, 19/01/1867-)
rentenier; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 175.


Brandaris, Charles Corneille André (Antwerpen, 01/02/1828-Oostende, 17/04/1871)
handelaar, reder, consul; gemeenteraadslid van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 143-144.


Brandebourg, Henri François (Stavelot, 25/04/1786-Stavelot, 13/11/1867)
handelaar, gemeentesecretaris van Stavelot; schepen van Stavelot, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 175.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 43.


Brandt, Augustinus (August) (Antwerpen, 19/01/1866-Antwerpen, 26/02/1929)
diamantslijper, toezichter van stadswerken van Antwerpen; gemeenteraadslid van Antwerpen, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 21.


Brasseur, Adolphus Felix Henricus Josephus (Adolphe) (Gent, 17/03/1842-Gent, 01/10/1921)
handelaar, consul; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 249-250.
 • Varlez, Louis, Les Quartiers Varlez. Volume 5. La descendance de Remi De Ridder, Brussel, Louis Varlez, 2003, p. 812.


Brasseur, Hubert (Esch-sur-Alzette (LU), 20/03/1823-Bar-le-Duc (FR), 23/01/1890)
jurist, economist, hoogleraar RUG, auteur; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2373.
 • Jacquemyns, G., La condamnation de l'Université de Gand par les évêques belges en 1856. (l'Affaire Brasseur), in : Revue de l'Université de Bruxelles, jg. 38 (1932-1933), nr. 1, p. 45-58.
 • Lamberts, E., De Heilige Stoel en de zaak Laurent-Brasseur, in : Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, II, 2,(1970), p. 83-111.
 • De Ridder, R., in : Liber Memorialis. Notices biographiques. Tome I. Faculté de Philosophie et Lettres. Faculté de Droit, Gent, Université de Gand, 1913, p. 373-385.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 40.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 17, 43.


Brasseur, Jean Auguste François (Oostende, 11/10/1802-Oostende, 25/03/1885)
bankier, handelaar; lid van de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 413.
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 144.


Brasseur, Robert Octave Charles (Gent, 13/07/1878-Gent, 01/06/1967)
industrieel
 • Vanthemsche, Guy, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 70-71.


Brassinne de la Buissière, Jacques , ridder (Elsene, 07/09/1929-)
kabinetschef, ambtenaar
 • D'Hoore, M., Archives de particuliers relatives à l'histoire de la Belgique contemporaine (de 1830 à nos jours), Bruxelles, AGR, 1998, 2 vol., p. 82-84.


Braun, Émile , baron (Nijvel, 02/12/1849-Vichy (FR), 30/08/1927)
ingenieur, industrieel; burgemeester van Gent, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid
 • Campus, R., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXIX, 1957, kol. 365-366.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2378-2379.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 26.
 • Pourquoi Pas ?, 1 mei 1913.
 • Vanacker, D., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, XIII, 1990, kol. 119-124. (Émile Louis)
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, De fonteinen van de Oranjeberg. Politiek-Institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Kultuur-Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1997, p. 149.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 250.
 • De Wilde, Bart, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 1996, p. 71.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 17.
 • D'hondt, Bart, Vaste waarden in Gent. Bekende beelden, vergeten namen, Gent, Liberaal Archief vzw, 2007, p. 7-10.
 • Meer info, klik hier.


Brébart, Maurice (Antoing, 15/09/1878-Brussel, 17/12/1939)
advocaat, directeur van "La Dernière Heure"
 • Canivez, F., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXV, 1970, kol. 66-73.
 • Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes 1836-1986, Tournai, 1990, p. 30.
 • Mathelart, Sophie, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 1996, p. 72.


Brébart, Maurice (Maurice jr.) (/07/1929-)
doctor in de rechten, directeur van "La Dernière Heure"
 • Collinet, Caroline, Maurice Brébart. Un Don Quichotte exceptionnel dans un empire de presse tout aussi remarquable, Brussel, U.L.B. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie journalistiek en communicatie), 1989, 111 p.


Breckpot, Guillielmus Clemens Antonius (Willy) (Aalst, 13/05/1889-Oostende, 20/01/1973)
notaris; gemeenteraadslid van Aalst, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 149.
 • Van Gaever, Kurt, Naar een typologie van het gemeenteraadslid van een middelgrote stad : casus Aalst 1946-1982. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1986, p. 33.
 • Coppens, Geertrui, Van den Eede, Gaston, De geschiedenis van de Liberale Partij te Aalst 1846-2002, Aalst, Gaston Van den Eede, 2003, p. 176.


Breckpot, Pierre Isidoor (Aalst, 13/06/1925-)
notaris; gemeenteraadslid van Aalst
 • Van Gaever, Kurt, Naar een typologie van het gemeenteraadslid van een middelgrote stad : casus Aalst 1946-1982. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1986, p. 34.
 • Coppens, Geertrui, Van den Eede, Gaston, De geschiedenis van de Liberale Partij te Aalst 1846-2002, Aalst, Gaston Van den Eede, 2003, p. 176.


Breuer, Jean-François (Ukkel, 29/02/1952-)
landbouwingenieur; schepen en burgemeester van Mont-Saint-Guibert, provincieraadslid van Brabant
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 35.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2007. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 34.


Brialmont, Henri Alexis (Alexis) (Venlo (NL), 25/05/1821-Sint-Joost-ten-Node, 20/07/1903)
ingenieur, auteur, generaal; schepen van Brussel, parlementslid
 • Leconte, L., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXX, 1959, kol. 212-230.
 • Verbeke, H., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, I, 1964, kol. 267-270.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2382-2383.
 • N. N., L'Indépendance de la Belgique et les projets du Général Brialmont, in : Revue Générale, jg. XXX (1894), nr. 6, p. 833-852.
 • Crockaert, P., Brialmont et la défense de la Meuse, in : Revue Générale, jg. LVII (maart 1924), p. 288-301.
 • Crockaert, P., Brialmont et Banning, in : Le Flambeau, 1924, nr. 2, p. 148-166.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 41-42.
 • D'Hoore, M., Archives de particuliers relatives à l'histoire de la Belgique contemporaine (de 1830 à nos jours), Bruxelles, AGR, 1998, 2 vol., p. 85.


Brialmont, Mathieu Laurent Joseph (Luik, 17/02/1789-Antwerpen, 15/04/1885)
luitenant-generaal; minister
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 42.


Briart, Alphonse Victor Albert (Chapelle-lez-Herlaimont, 18/11/1864-Chapelle-lez-Herlaimont, 21/06/1936)
arts; schepen en burgemeester van Chapelle-lez-Herlaimont, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2384-2385.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 27.


Briart, Edmond Albert (Chapelle-lez-Herlaimont, 09/05/1856-Vorst, 08/01/1929)
mijningenieur, industrieel
 • Darquenne, R., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XLII, 1981-1982, kol. 100-102.


Bricoult, Henri (Ormeignies, 03/12/1830-Ormeignies, 23/06/1879)
landbouwer; schepen en burgemeester van Ormeignies, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2386.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 43.


Bricourt, Jean Joseph (Houdeng-Aimeries, 08/06/1805-Marcinelle, 01/01/1857)
magistraat; provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2387.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 43.


Bricout, André (Marcinelle, 24/07/1918-)
industrieel; parlementslid
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 27.


Brigode-Ouwerx, Jeanne Emma (Jane) (Rummen, 30/05/1870-Vorst, 03/05/1952)
feministe; schepen van Vorst; ondervoorzitter en waarnemend voorzitter van de Liberale Partij, ondervoorzitter van de Ligue de l'Enseignement, medestichter van de Nationale Federatie van Liberale Vrouwen
 • Le Livre Bleu. Recueil biographique, Brussel, Maison Ferd. Larcier, 1950, p. 50.
 • D'hondt, Bart, Gelijke rechten, gelijke plichten. Een portret van vijf liberale vrouwen, Gent, Liberaal Archief, 1996, p. 55-84.
 • Gubin, Eliane, Van Molle, Leen, Vergeten pioniers. Tien vrouwen in de politiek. De gemeenteraadsverkiezingen van 1921, Brussel, Kabinet van de Minister van Tewerkstelling en Arbeid en Kansenbeleid, 1994, p. 16-32.
 • D'hondt, Bart, in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Academiën van België, 1964-, XVI, 2002, kol. 172-182.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 223.
 • Fédération des Femmes PRL, 150 ans de libéralisme au féminin. Marthe, Jane, Alice, Georgette, Lucienne…, s.l., s.n., s.d., p. 2-6.
 • Meer info, klik hier.


Brijs, Achiel (Aalst, 29/09/1879-Den Haag (NL), 26/08/1949)
leerkracht, publicist; stichter van het Nationaal Verbond van Vrijzinnige Mutualiteiten
 • Mommaerts, H.D., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 231.
 • Mommaerts, H.D. en Van Hees, P., in : Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 602.
 • Coppens, Geertrui, Van den Eede, Gaston, De geschiedenis van de Liberale Partij te Aalst 1846-2002, Aalst, Gaston Van den Eede, 2003, p. 61.


Bril, Désiré-Napoleon (Veurne, 18/08/1810-Veurne, 26/05/1856)
advocaat; schepen en burgemeester van Veurne, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 415-416.
 • Vandewalle, K., De socio-politieke elite van Veurne en Diksmuide 1830-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1986, p. 165-166.


Bril, Louis Alfons Corneel (Roeselare, 11/10/1939-)
licentiaat geschiedenis, leerkracht, zaakvoerder; schepen van Roeselare, parlementslid, staatssecretaris
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers. Officieel Handboek, Brussel 1988, p. 31.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 34.
 • N. N., Open VLD, Brussel, Open VLD, 2009, p. 15.


Brixhe, Aristide Antoine (Luik, 04/06/1800-Elsene, 17/02/1863)
ingenieur; parlementslid; arrondissementscommissaris te Charleroi
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 43-44.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2390.


Broeckhans, Augustinus Fredericus Henricus (August) (Gent, 07/05/1834-Gent, 29/04/1904)
aannemer; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 251.


Bronckaert, Antoine (Roloux, 17/12/1854-Luik, 21/02/1923)
handelaar-bouwer; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 176.


Broquet, Paul Léon Eugène (Valenciennes (FR), 31/07/1854-Parijs (FR), 06/12/1916)
advocaat; provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2392.
 • Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes 1836-1986, Tournai, 1990, p. 31.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 45.


Broquet-Goblet, Édouard Armand (Ligne, 28/03/1800-Doornik, 31/01/1884)
magistraat; provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2393.
 • Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes 1836-1986, Tournai, 1990, p. 31.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 44-45. (Armand)


Brotchi, Jacques , ridder (Luik, 11/08/1942-)
neurochirurg, hoogleraar ULB, diensthoofd neurochirurgie van het Erasmus Ziekenhuis te Anderlecht; gemeenteraadslid van Ukkel, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 63.


Brouha, Pierre (Rukkelingen-aan-de-Jeker, 29/12/1933-)
handelaar; schepen van Visé, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 176 en 228.
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 38.


Broustin, François Alexandre Ferdinand (Brussel, 19/10/1809-Schaarbeek, 28/12/1874)
notaris; provincieraadslid van Brabant, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2396.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 45-46.


Brouwet, Paul Louis Augustin Joseph (Haine-Saint-Pierre, 15/06/1808-Haine-Saint-Pierre, 12/02/1883)
magistraat, landbouwingenieur, industreel; schepen en burgemeester van Haine-Saint-Pierre, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 163.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 46.


Brouwier, Léon Hubert Joseph (Aubel, 18/12/1847-Luik, 01/03/1922)
veearts; provincieraadslid van Luik, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2397-2399.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 28.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 176.


Browaeys, Jozef Antoon Marie (Sint-Maria-Horebeke, 17/01/1939-)
verzekeraar; burgemeester van Horebeke, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid
 • Asselberghs, L. en Ysebaert, C., Gemeentelijk Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1988, p. BI/100.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2005. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2004, p. 42-43.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2007. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 38.
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, De fonteinen van de Oranjeberg. Politiek-Institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Kultuur-Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1997, p. 150.


Bruggeman, Hilde (Dendermonde, 21/02/1969-)
licentiaat psychologie en pedagogische wetenschappen, leerkracht, docent hogeschool; gemeenteraadslid van Buggenhout, lid van de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 65-66.


Brulé, Jean Joseph Ghislain (Nijvel, 20/11/1842-Nijvel, 14/09/1928)
brouwer; gemeenteraadslid van Nivelles, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 164.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 29. (Jean)


Brunard, Dominique Joseph (Brussel, 09/09/1844-Baisy-Thy, 14/09/1897)
industrieel; schepen en burgemeester van Baisy-Thy, provincieraadslid van Brabant, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 166.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 46-47.


Brunard, Édouard Hubert Frédéric (Brussel, 10/06/1843-Brussel, 19/12/1914)
industrieel; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 165.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 47.


Brunard, Édouard Charles Eugène (Sint-Gillis, 21/11/1869-Baisy-Thy, 17/05/1939)
notaris; schepen en burgemeester van Baisy-Thy, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 168.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 29.


Brunard, Hubert Frédéric (Brussel, 09/08/1846-Brussel, 22/12/1920)
advocaat; schepen van Elsene, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 167.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 29. (schepen van Brussel)


Bruneau, Adrien Benoit (Edingen, 25/02/1805-Ukkel, 11/05/1894)
advocaat; lid van de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2402. (24/02/1805)
 • De Ridder-De Sadeleer, E., Cordemans, M., Verkiezingen en verkozenen in het arrondissement Aalst 1831-1878, Gent, Story-Scientia, 1968, p. 121-123.
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, De fonteinen van de Oranjeberg. Politiek-Institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Kultuur-Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1997, p. 150.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 47-48.
 • Coppens, Geertrui, Van den Eede, Gaston, De geschiedenis van de Liberale Partij te Aalst 1846-2002, Aalst, Gaston Van den Eede, 2003, p. 62.


Bruneel, Octave Théodore Joseph Aimé (Wingene, 21/08/1844-Sint-Denijs-Westrem, 02/08/1914)
advocaat; schepen van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 251-252.


Brusseel, Ann (Oostende, 17/01/1976-)
licentiaat filologie, leerkracht, vertaler, attaché-analist FOD buitenlandse zaken; gemeenteraadslid van Anderlecht, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 66.


Bruylant, Jean Baptiste Emile (Emile) (Brussel, 21/02/1839-Brussel, 31/03/1926)
industrieel; schepen van Brussel
 • Puissant, Jean, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 78-79.
 • Janssens, Paul (red), Fiscaal recht geboekstaafd. Geschiedenis van het belastingrecht van perkament tot databank, Brussel, W. Maeckelbergh Fiscale Hogeschool, 1995, p. 47-48.


Bruylants, Jan (Jan sr.) (Antwerpen, 1834-Antwerpen, 1876)
leerkracht, redacteur, auteur
 • Verstappen, Jack, Lexicon Vlaamsche Toneelschrijvers, Veurne, Heembibliotheek Bachten De Kupe, 1995, p. 25.


Buchmann, Jacques Jean Henri (Jacky) (Kapellen, 05/03/1932-)
industrieel; burgemeester van Kapellen, parlementslid, gemeenschapsminister, minister
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1981, p. 57-58. (bedrijfsleider, ...)
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1987, p. 65-66.
 • Poltitiek Zakboekje 1991, p. WIW 17.
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 38-39.


Buisseret, Auguste Dieudonné Eugène (Beauraing, 16/08/1888-Luik, 15/04/1965)
advocaat, directeur van "La Barricade" en van "L'Action Wallonne"; schepen en burgemeester van Luik, parlementslid, minister
 • Lejeune, J., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XLI, 1979-1980, kol. 62-68.
 • Cuyvers, J.-B., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, VI, 1956, kol. 136-145.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 174-176.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 31.
 • Jaminon, S. en Godefroid, C., Le Fonds d'Histoire du Mouvement Wallon. Source d'une Histoire à écrire. Premier Guide au Lecteur, Mont-sur-Marchienne, 1991, p. 16-17.
 • Histoire d'un homme, s.l., s.n., s.d., 16 p.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 206-208.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 45.


Buisset, Emile Alphonse Parfait (Charleroi, 29/06/1866-Charleroi, 07/02/1925)
advocaat; schepen en burgemeester van Charleroi, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2423-2424.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 31.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 208-209.
 • Schaeffer, Jean-Pierre, Charleroi 1830-1994. Histoire d'une métropole, Ottignies, Quorum, 1995, p. 186-187.


Buls, Charles Gommaire François (Brussel, 13/10/1837-Brussel, 13/07/1914)
goudsmid; schepen en burgemeester van Brussel, parlementslid; medestichter en voorzitter van de Ligue de l'Enseignement (1880-1883, 1905-1914)
 • Martens, M., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXX, 1959, kol. 231-236.
 • Jadot, J.M., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, III, 1952, kol. 92-97.
 • Plomteux, G., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 264.
 • Verschaeren, J.,in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 664-665.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2426-2427.
 • Abeels, G., Een voortdurend gevecht : Karel Buls en de esthetiek van Brussel, Straten en Stenen, Brussel Stadsgroei 1780-1980, Brussel, 1982, p. 205-254.
 • Abeels, G., Charles Buls, conservateur de Bruxelles, in : Environnemental, juni 1990, p. 26-31.
 • Bots, M., Het dagboek van C. Buls. Ingeleid en toegelicht door M. Bots, Gent, Liberaal Archief, 1987.
 • Bots, M. et al., Karel Buls. Wereldreiziger met een hart voor Brussel 1837-1914, Brussel, Willemsfonds, 1987.
 • Karel Buls en zijn tijd. Catalogus van de tentoonstelling georganiseerd van 28 september tot 20 november 1987, Brussel, Archief en Museum van het Vlaams leven te Brussel, 1987.
 • Peeters, I., Karel Buls (1837-1914). Burgemeester op de raaklijn van twee kulturen, Antwerpen, 1982.
 • G(uy) Q(uestier) & P(aul) D(elsenne), in : Parisel, W., Histoire de La Loge "Les Vrais amis de l'Union et du Progrès Réunis" 1892-1980, Brussel, 1980, p. 177-178.
 • Ons 75-jarig Jubelfeest (1851-1926), Gent, Willemsfonds, 1926, p. 107-109.
 • Hymans, P., Portraits, Essais et Discours, p. 81-87.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 48-49.
 • Verplancke, Roger, Radikalisme te Brussel (1868 - 1871) Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1970, p. 23.
 • Serwy, V., La coopération en Belgique. Dictionnaire biographique, Brussel, 1952, p. 106-107.
 • Stynen, H., De onvoltooid verleden tijd. Een geschiedenis van de monumenten- en landschapszorg in België 1835-1940, p. 349-350.
 • Vancraenbroeck, Marc, Mémoire de métal. L'Université Libre de Bruxelles en médailles, plaquettes et jetons, Bruxelles, Archives de L'Université de Bruxelles, 1999, p.65.
 • Bots, Marcel, in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, XIII, 1990, kol. 142-148.
 • Bützler-Vanneste, Yvette, Karel Buls. Wereldreiziger met een hart voor Brussel, Brussel, Agglomeratieverbond van het Willemsfonds Brussel, 1987, 206 p.
 • Cooremans, Lucien, C'est à un orfèvre, Charles Buls, que Bruxelles doit la restauration de son joyau, la Grand-Place, in : De 1830 à 1958. Douze bourgmestres libéraux ont fait de Bruxelles une des plus prestigieuses capitales, s.l., s.n., s.d., s.p.
 • Delsemme, Paul, Ecrivains belges francs-maçons de jadis et de naguère : du prince Charles-Joseph de Ligne à Johan Daisne et Fernand Dumont, in : Hasquin, Hervé (red), Visages de la franc-maçonnerie belge du XVIIIe au XXe siècle, Brussel, Editions de l'Université de Bruxelles, 1983, p. 315-316.
 • Couturier, Sandrine, Quarante-neuf lettres de Charles Buls envoyées à son ami Léon Vanderkindere, lors de son séjour à Paris (1858-1859). Une source originale pour découvrir la personnalité de celui qui deviendra le bourgmestre de la ville de Bruxelles à la fin du XIXe siècle et sa notion du "beau", in : Cahiers Bruxellois. Revue d'histoire Urbaine, XXXIV, 1993-1994, Brussel, 1995, p. 41-61.
 • Drie Brusselsche burgemeesters, in : Tijdschrift van het Willemsfonds, jg. III, eerste deel, 5, maart 1898, p. 284-290.
 • Smets, Marcel, Charles Buls. Les principes de l'art urbain, Liège, Mardaga, 1995, 305 p.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 45-46.
 • D'hondt, Bart, Karel Buls, in : In de schaduw van het heden. Het geheugen van de erfgoedsector, Antwerpen-Berchem, Culturele Biografie Vlaanderen vzw, 2004, p. 27, 40 (Erfgoed in breedbeeld, nr. 3).
 • Delsemme, Paul, Les écrivains francs-maçons de Belgique. Préface de Raymond Trousson, Brussel, Bibliothèques de l'Université de Bruxelles, 2004, p. 139-141.


Bultot, Philippe (Charleroi, 26/05/1960-)
informaticus; schepen van Walcourt, lid van de Bestendige Deputatie van Namen
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 67.


Burggraeve, Adolphe Pierre (Gent, 08/10/1806-Gent, 10/01/1902)
chirurg, hoogleraar RUG, auteur; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 252-253.


Buschmann, Paulus Guilielmus Gaspar (Paul) (Antwerpen, 01/01/1846-Antwerpen, 20/11/1909)
drukker-uitgever, hoofdredacteur van "De Vlaemsche School"; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 24.


Buyck, Victor Frederick Pieter (Eeklo, 08/11/1902-Eeklo, 10/12/1987)
industrieel; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 151.


Buyl, Adolphe (Adolf) (Serskamp, 01/05/1862-Wetteren, 04/12/1932)
leerkracht, directeur van het dagblad "L'Etoile Belge"; schepen en burgemeester van Elsene, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2436-2438.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 32.
 • Pourquoi Pas ?, 15 augustus 1919 en 11 september 1925.
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 144.
 • De Metsenaere, M., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 670-671.


Buysaert, Karel Frans Jan (Carlo) (Antwerpen, 03/12/1908-Antwerpen, 08/12/1964)
handelaar; gemeenteraadslid van Antwerpen
 • Smits, Ann, Typologisch onderzoek van de Antwerpse gemeenteraadsleden. (1947-1982), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1984, 2 dl., p. 46-47.
 • Robert, Jan (ed.), Schoonselhof nu! Een eigentijdse visie op de Antwerpse necropool, Antwerpen, Erfgoedcel Antwerpen, 2005, p. 282.


Buysaert-Aernouts, Maria Louisa Martha (Jet) (Rotterdam (NL), 10/06/1918-Antwerpen, 22/09/2004)
leerkracht, studieprefect; gemeenteraadslid van Antwerpen
 • Smits, Ann, Typologisch onderzoek van de Antwerpse gemeenteraadsleden. (1947-1982), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1984, 2 dl., p. 44-45.


Buysschaert, Gustave Camille (Gustaaf) (Kortrijk, 11/10/1847-Antwerpen, 10/07/1904)
advocaat; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 24.


Buysse, Arthur Honoré (Nevele, 14/04/1864-Gent, 28/09/1926)
advocaat; parlementslid
 • De Schryver, R.,in : Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 671.
 • De Schryver, R., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 267-268.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2439.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 32-33.
 • Varlez, Louis, Les Quartiers Varlez. Volume 5. La descendance de Remi De Ridder, Brussel, Louis Varlez, 2003, p. 754.
 • De Groote, Stefaan, Arthur Buysses propagandareis in Zuid-Amerika (1916), in : Het Land van Nevele, XXVII, 1996, 4, p. 279-287.
 • De Groote, Stefaan, Arthur Buysse : liberaal volksvertegenwoordiger, in : Het Land van Nevele, XXVIII, 1997, 3, p. 157-188.


Buzen, Gérard Servais (Schijndel (NL), 22/09/1784-Sint-Joost-ten-Node, 05/02/1842)
generaal; parlementslid, minister
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2440.
 • Guillaume, Gén., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, III, 1872, kol. 224-226.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 49-50.

top