DE BLAUWE WIE IS WIE


home

De Blauwe Wie is Wie biedt in eerste instantie bibliografische en zeer summiere biografische informatie over meer dan 3.000 personen die tussen 1830 en vandaag een rol speelden of spelen in de brede liberale beweging in België.

Deze Blauwe Wie is Wie wordt geleidelijk aangevuld met meer uitvoerige biografische informatie. Bij namen met de vermelding “meer info” krijgt u na het doorklikken meer biografische gegevens.

De Blauwe Wie is Wie werd samengesteld op basis van bestaande naslagwerken. Enkel die personen die in een naslagwerk voorkomen, zijn op dit ogenblik in dit overzicht opgenomen. (Voor de lijst van de gebruikte naslagwerken, klik hier).

Bij elke persoon worden, voor zover bekend, de plaats en datum van geboorte en desgevallend van overlijden vermeld, de gedane studies, de uitgeoefende beroepen en de politieke ambten. Meer informatie is te vinden in de vermelde naslagwerken. De soms zeer uitvoerige bibliografie in die naslagwerken wordt hier niet herhaald; de hier opgenomen publicaties vormen dus een aanvulling op de bibliografie van de naslagwerken.

De Blauwe Wie is Wie wordt jaarlijks geactualiseerd. De recentste update gebeurde in juni 2013.

Om de opzoeksnelheid te verhogen werd de Blauwe Wie is Wie opgesplitst in letterblokken. Om een persoon terug te vinden klikt u eerst op het desbetreffende letterblok, waarna via de browser-zoekfunctie snel naar de gewenste naam kan worden gezocht (toetsencombinatie Ctrl + F).
A-B  C  D  E-G   H-L  M-O  P-R  S-U  V-Z

C

Cahay-André, Pierrette (Richelle, 11/11/1936-)
zelfstandige; OCMW-voorzitter van Visé, burgemeester van Richelle, schepen en burgemeester van Visé, provincieraadslid van Luik, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 47-48.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2007. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 43-44.


Callant, Gustaaf Edward (Beernem, 23/12/1908-Beernem, 24/06/1960)
handelaar; gemeenteraadslid van Beernem, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 258.


Callens, Constantin Jean (Merksem, 05/04/1849-Antwerpen, 06/05/1927)
notaris; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 181. (Joannes)
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 35.


Callens, Karlos Maurice (Roeselare, 23/06/1947-)
licentiaat handelswetenschappen, docent; burgemeester van Ardooie, provincieraadslid van West-Vlaanderen, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 70.
 • N. N., Open VLD, Brussel, Open VLD, 2009, p. 16.


Callier, Albert Philippe Henri François (Gent, 11/02/1846-Gent, 13/11/1920)
advocaat, hoogleraar en rector RUG, medestichter van en journalist bij "La Flandre Libérale"; schepen van Gent
 • Dauge, E., Notice sur la vie et les travaux d'Albert Callier, professeur à l'Université de Gand, Gent, 1925.
 • Liber Memorialis. Notices biographiques. Tome I. Faculté de Philosophie et Lettres. Faculté de Droit, Gent, Université de Gand, 1913, p. 398.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 254.
 • Camps, Christina, Monografie van La Flandre Liberale (1874-1899), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1977, p. 27-28.


Callier, Gustaaf Antoine (Gent, 18/02/1819-Gent, 09/09/1863)
doctor in de wijsbegeerte, hoogleraar RUG; schepen van Gent
 • Steels, M., Geschiedenis van het stedelijk onderwijs te Gent 1828-1914, Gent, 1978, p. 106-135.
 • Bidez, J., in : Liber Memorialis. Notices biographiques. Tome I. Faculté de Philosophie et Lettres. Faculté de Droit, Gent, Université de Gand, 1913, p. 115-126.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 254-255.
 • Bots, M., Lettres adressées à Emile de Laveleye, Gent, Liberaal Archief, 1992, p. 20-36.
 • Everaert, Claude, Fabré-Meeus, Greta (red), Liber Magistrorum 1797-1997. Van Ecole Centrale du Département de l'Escaut tot Koninklijk Atheneum te Gent, Gent, V.Z.W.'s Vriendenkringen Voskensscholen en Gent (Ottogracht)-Gentbrugge, 1997, p. 19-20.
 • D'hondt, Bart, in : Flash. Driemaandelijks ledeninformatieblad VLD Gent Vijfde Wijk, Centrum en Zuid, december 2002-januari-februari 2003, p. 26-28.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 47-48.
 • Meer info, klik hier.


Callier, Hippolytus Alexis Jean Philippe (Hippolyte) (Gent, 01/03/1848-Gent, 13/10/1925)
advocaat, medestichter en hoofdredacteur van "La Flandre Libérale"; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2447.
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, De fonteinen van de Oranjeberg. Politiek-Institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Kultuur-Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1997, p. 153.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 51.
 • Camps, Christina, Monografie van La Flandre Libérale (1874-1899), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1977, p. 29-30.


Cambier, Félix Eugène Edouard (Gent, 02/11/1854-Gent, 09/12/1934)
ingenieur, hoofdredacteur en directeur van "Journal de Gand"; schepen van Gent, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2450.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 35.
 • Steels, M., Geschiedenis van het stedelijk onderwijs te Gent 1828-1914, Gent, 1978, p. 316-329.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 255.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 48.


Cambier, Leon George Guillaume Euthymie (Ronse, 14/08/1825-Gent, 04/09/1871)
provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 153-154.


Cambier, Louis Nestor Albert (Bergen, 26/01/1831-Thuin, 08/12/1894)
notaris; schepen van Thuin, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2450-2451.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 36.
 • Rousselle, Ch., Biographie Montoise du XIXe siècle. 1800-1899, Mons, Impr. du Journal "Le Hainaut", 1900, p. 24.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 52.


Canon-Legrand, Louis Ferdinand Joseph (Thuin, 24/10/1860-Bergen, 29/09/1940)
industrieel; provincieraadslid van Henegouwen
 • Vanthemsche, Guy, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 86-87.


Cans, Daniël Hyacinthe Léon (Brussel, 11/02/1801-Brussel, 28/04/1889)
handelaar; gemeenteraadslid van Brussel, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2454.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 52-53.


Cant, Jean Pierre Emile Christiane (Jan) (Brugge, 02/06/1959-)
advocaat; gemeenteraadslid van Brugge, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Ost, Hilaire (red), De provincieraad van West-Vlaanderen 1978-1995. Deel III, Brugge, 1996, p. 388.


Cantillon, Lodewijk (Louis) (Ternat, 20/11/1928-Ternat, 01/09/1993)
beheerder van vennootschappen; gemeenteraadslid van Ternat, parlementslid
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 36.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1975, p. 51-52.
 • N. N., Gewezen PVV-parlementairen, s.l., s.n., s.d., s.p.


Capelle, Émile Jules Adolphe Clément Ghislain (Dinant, 05/08/1870-Brussel, 27/02/1928)
arts; gemeenteraadslid van Dinant, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2455.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 36.


Capelle, Jean-François (Ledegem, 25/12/1816-Ledegem, 20/10/1897)
notaris; schepen en burgemeester van Watou, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 421.


Capitaine, Ulysse (23/12/1828-31/03/1871)
industrieel, rentenier; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 176.


Capouillez, Arthur (Dour, 15/08/1923-)
bedrijfsleider; burgemeester van Dour, provincieraadslid van Henegouwen
 • Asselberghs, L. en Ysebaert, C., Mémento Communal (1985-1988), Antwerpen, Kluwer, 1988, p. AI/62.


Cappe, Ernest Françoise Norbert (Beaumont, 26/09/1854-Purgos (GR), 12/11/1909)
advocaat; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 176.


Carbon, Louis André Adrien (Oostende, 04/03/1817-Brussel, 12/03/1887)
handelaar, reder; gemeenteraadslid van Oostende, parlementslid
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 145 en 206. (liberaal naar katholiek)


Carbonnelle, Victor Antoine Joseph (Doornik, 16/02/1840-Kain, 01/04/1927)
industrieel; schepen en burgemeester van Doornik, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2460.
 • Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes 1836-1986, Tournai, 1990, p. 36-37.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 51.


Cardon-Goossens, Philippe Josse Charles (Gent, 26/12/1804-Gent, 24/03/1875)
eigenaar, rentenier; gemeenteraadslid van Gent, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 154.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 255-256.


Carels, Georges Auguste Alphonse (Gent, 06/09/1873-Autrèche (FR), 28/06/1933)
industrieel; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 256.
 • Poelman, Roger, Vander Straeten, Marcel, Het kasteel Carelshof in Sint-Amandsberg, in : Heemkundige Kring De Oost -Oudburg vzw, Jaarboek XXXVII, 2000, p. 243-276.
 • Kandidaten van de Liberale en Grondwettelijke Volksgezinde Vereeniging van Gent, in : Roeland, nieuwe reeks, 7, 17/10/1907.


Carette, Walter (Brugge, 08/05/1938-)
verzekeringsmakelaar; gemeenteraadslid van Torhout, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Ost, Hilaire (red), De provincieraad van West-Vlaanderen 1978-1995. Deel III, Brugge, 1996, p. 389.
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 45.


Carlier, Charles Edmond Joseph (Bergen, 11/12/1819-Bergen, 28/01/1887)
advocaat; gemeenteraadslid van Mons, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2462. (28/01/1877)
 • Rousselle, Ch., Biographie Montoise du XIXe siècle. 1800-1899, Mons, Impr. du Journal "Le Hainaut", 1900, p. 27.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 54.


Carlier, Jules Félix Joseph (Bergen, 17/08/1851-Brussel, 18/07/1930)
industrieel; parlementslid
 • Goldschmidt-Clermont, P., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXX, 1959, kol. 264-268.
 • Cambier, R., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, IV, 1955, kol. 101-103.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2463.
 • Vanthemsche, Guy, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 1996, p. 87-88.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 55.
 • Stynen, H., De onvoltooid verleden tijd. Een geschiedenis van de monumenten- en landschapszorg in België 1835-1940, p. 350-351.


Carlier-Dautrebande, Théophile (Dailly, 05/03/1807-Brussel, 04/04/1863)
arts, industrieel; provincieraadslid van Luik, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2461.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 177.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 55-56.


Carpentier, Jean-Baptiste Alphonse (Brussel, 20/02/1869-Brussel, 09/04/1934)
journalist; schepen van Zaventem, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 193-194.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 37.


Carpentier, Victor François (Gent, 24/05/1839-Gent, 26/03/1914)
industrieel; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 257.


Carpentier, Victor Eugène Petrus (Gent, 31/03/1878-Gent, 24/10/1938)
ingenieur, bankier, beheerder van vennootschappen; schepen van Gent, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 195-197.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 37.
 • Verbrugge, G., Van Daele, E., In memoriam schepen Victor Carpentier. schepen Carpentier en de schoolraad, Gent, Onderwijzerskring, 1938.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 256-257.


Carpentier-Bissé, Emile Désiré Constant (Antwerpen, 24/07/1846-Anderlecht, 27/07/1899)
industrieel; schepen van Anderlecht, provincieraadslid van Brabant, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2466-2467.


Carrè (Carrès), Paul (Hoei, 13/09/1882-Hoei, 11/11/1936)
advocaat, procureur; schepen en burgemeester van Huy, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 177.
 • In : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 235.


Carton, Henri (Ieper, 16/09/1814-Ieper, 25/04/1887)
advocaat, medewerker van "L'Observateur" en "Le Progrès"; arrondissementscommissaris te Ieper
 • Dierickx-Visschers, F., De liberale adel in de provincie West-Vlaanderen 1830-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1981, p. 180.
 • Vandepitte, D., De Liberale Partij in vijf steden van de Westhoek (Ieper, Diksmuide, Veurne, Nieuwpoort, Poperinge) 1830-1848, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1971, p. III.


Caryn, Michel Sylvain Leopold (Roborst, 15/10/1905-Zottegem, 16/05/1993)
industrieel; gemeenteraadslid van Zottegem, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 154.
 • De Smet, Freija, Politieke evolutie op gemeentelijk vlak in Zottegem : 1970-1992, Gent, onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie politieke wetenschappen), 1994, p. 185.


Casier, Gaston (Komen, 05/10/1901-)
handelaar; schepen en burgemeester van Komen, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 259-260.


Casman, Alphonse Charles Antoine (Brussel, 24/12/1852-Antwerpen, 16/03/1929)
handelaar; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 27.


Cassart-Mailleux, Caroline (Namen, 01/06/1973-)
boekhouder, beheerder van een vennootschap; schepen van Ouffet, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 76.


Casteleyn, Joseph Johan Baptist (Jef) (Eeklo, 04/06/1826-Gent, 07/11/1912)
volksdichter en toneelschrijver
 • Van De Woestijne, Paul, De Eeklose volksdichter Jef Casteleyn (1826-1912), in : Appeltjes van het Meetjesland. Jaarboek van het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland, Maldegem, Heemkundig Genootschap van het Meetjesland, 58, 2007, p. 295-340.


Castiau, Adelson Joseph Adolphe (Péruwelz, 10/06/1804-Parijs (FR), 19/12/1879)
advocaat; lid van de Bestendige Deputatie van Henegouwen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2485.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 58.


Castilhon, Charles Alexandre Camille (Camille) (Paliseul, 18/11/1836-Aarlen, 19/09/1907)
advocaat; lid van de Bestendige Deputatie van Luxemburg, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2486.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 59.


Catteau, Louis Edouard Nestor (Nieuwkerke, 12/05/1852-Elsene, 07/02/1916)
beheerder van vennootschappen; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 213.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 40.


Catteau, Robert Henri (Brussel, 22/09/1880-Brussel, 26/06/1956)
advocaat, journalist, publicist, directeur van het weekblad "L'Horizon"; schepen van Brussel, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 214-216.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 40.
 • Le Livre Bleu. Recueil biographique, Brussel, Maison Ferd. Larcier, 1950, p. 70.
 • Legrain, P., Le Dictionnaire des Belges, Brussel, 1981, p. 77-78. (pedagoog)
 • Vancraenbroeck, Marc, Mémoire de métal. L'Université Libre de Bruxelles en médailles, plaquettes et jetons, Bruxelles, Archives de L'Université de Bruxelles, 1999, p. 67.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 49.


Caudron, Leopold (Moorsel, 22/09/1919-Aalst, 28/11/1985)
ambtenaar; gemeenteraadslid van Moorsel, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 155.


Cauwenbergh, Josephus Franciscus (Jozef) (Antwerpen, 20/11/1835-Antwerpen, 09/01/1909)
bediende, handelaar, bankier; schepen van Antwerpen, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 28.


Ceustermans, Ingrid Joanna Leonia (Meerhout, 31/05/1958-)
bediende; gemeenteraadslid van Meerhout, provincieraadslid van Antwerpen
 • De Molse Burgerkrant, 2, 2004, p. 8.


Ceysens, Patricia Jacqueline Hubert Maria (Maaseik, 05/06/1965-)
advocaat, docent, hoofredacteur; gemeenteraadslid van Leuven, provincieraadslid van Vlaams-Brabant, parlementslid, minister
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 79.
 • Van Molle, Leen, Gubin, Éliane, Vrouw en politiek in België, Tielt, Lannoo, 1998, p. 343.
 • N. N., Open VLD, Brussel, Open VLD, 2009, p. 18.


Chainaye, Achille Jean François (Luik, 26/08/1862-Richmond (GB), 20/12/1915)
journalist, directeur van "La Réforme", samen met zijn broer Hector; bezieler van de Ligue Wallonne du Brabant
 • Demblon, C., Les hommes du Jour, 1e série, nr. 18.
 • De Paepe, J. L., La Réforme, organe de la démocratie libérale, CIHC, Cahiers 64, Leuven-Parijs, 1972, p. 137-138.


Chainaye, Hector (Luik, 14/04/1865-Elsene, 04/09/1913)
journalist bij "L'Indépendance Belge", "L'Etoile Belge", co-directeur van "La Réforme"; bezieler van de Ligue Wallonne du Brabant
 • De Paepe, J.L., La Réforme, organe de la démocratie libérale, CIHC, Cahiers 64, Leuven-Paris, 1972, p. 138.
 • Hasquin, H., Dictionnaire d'histoire de Belgique, Brussel, Didier Hatier, 1988, p. 78.


Chapelle, Adolphe (Hoei, 06/01/1806-Hoei, 10/03/1874)
notaris; schepen en burgemeester van Huy, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 177.


Charles, Nicolas Joseph (Luik, 06/12/1845-Luik, 14/11/1932)
doctor in de geneeskunde, hoogleraar ULg, politiek directeur van "La Justice"; gemeenteraadslid van Luik, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 219-220. (14/02/1932)
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 41.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 262.


Charlier, Henri Joseph (Verviers, 06/04/1812-Luik, 10/01/1860)
notaris; burgemeester van Heusy, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 177.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 39, 98.


Charlot, Ferdinand Henri Joseph (Geldenaken, 27/02/1854-Geldenaken, 14/07/1913)
notaris; burgemeester van Jodoigne, provincieraadslid van Brabant, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 221.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 41.


Charpentier, Richard (Jabbeke, 31/03/1854-Antwerpen, 08/03/1906)
handelaar; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 29.


Chastel, Olivier (Luik, 22/11/1964-)
apotheker; gemeenteraadslid van Charleroi, parlementslid, staatssecretaris, minister
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 55-56.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 82-83.


Chauchet-Bourgeois, Richard (Bouillon, 30/05/1767-Bouillon, 24/02/1844)
advocaat, gemeentesecretaris, notaris; burgemeester van Bouillon, provincieraadslid van Luxemburg, parlementslid
 • Vander Meersch, A., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986 IV, 1873, kol. 50-51.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 222.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 59-60.


Chaudron, Édouard Alexis Ambroise (Frasnes-lez-Gosselies, 12/11/1824-Frasnes-lez-Gosselies, 28/12/1894)
notaris; gemeenteraadslid en burgemeester van Frasnes-lez-Gosselies, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2500.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 60.


Chaumont, Léopold (Herstal, 28/01/1866-Herstal, 04/09/1938)
advocaat; gemeenteraadslid van Herstal, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 177.


Chazal, Pierre Emmanuel Félix (Félix), baron (Tarbes (FR), 01/01/1808-Uzos-lez-Pau (FR), 25/01/1892)
generaal; minister, minister van Staat
 • Paridaens, M.A., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XLII, 1981-1982, kol. 159-167.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 60-61.


Cheffert, Jean-Marie (Ciney, 29/07/1958-)
advocaat; schepen en burgemeester van Ciney, provincieraadslid van Namen, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2007. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 57.


Chenot, Auguste (Oostende, 16/07/1874-)
handelaar; gemeenteraadslid van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 146.


Chevalier, Alfred Omer François Joseph (Houdain (FR), 12/05/1844-Sint-Ghistenus, 31/03/1921)
industrieel; schepen en burgemeester van Saint-Ghislain, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 225-226.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 41.


Chevalier, Ann (Eupen, 06/10/1947-)
museumconservator; lid van de Bestendige Deputatie van Luik
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 105.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 55.


Chevalier, Henri Roger Gustave (Sint-Joost-ten-Node, 23/05/1907-Luik, 27/11/1983)
advocaat; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 177.


Chevalier, Henri Roger Gustave (Sint-Joost-ten-Node, 23/05/1907-Luik, 27/11/1983)
advocaat, directeur van "Le Pays Libre"; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 177.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 270.


Chevalier, Miguel (Brugge, 10/09/1963-)
licentiaat letteren en wijsbegeerte, woordvoerder; gemeenteraadslid van Oostkamp, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 57.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2007. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 58-59.


Chevalier, Pierre (Brugge, 08/10/1952-)
licentiaat criminologie, advocaat, beheerder van vennootschappen; gemeenteraadslid van Brugge, parlementslid, staatssecretaris; plaatsvervangend vertegenwoordiger v/d eerste minister i/d Europese Conventie (2002-2003), persooonlijk vertegenwoordiger v/d eerste minister en de minister van buitenlandse zaken bij de Intergouvernementele Conferentie (2003), speciaal gezant OVSE (2005)
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2007. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 59.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1999, p. 49-50.
 • Verduyn, Ludwig, De Power List. De 200 machtigste mensen van België, Leuven, Uitgeverij Van Halewijck, 2001, p. 170.


Christiaens, Joseph (Brussel, 09/09/1826-)
dakwerker, rentenier; gemeenteraadslid van Brussel
 • Keunings, Luc, Les forces de l'ordre à Bruxelles au XIXe siècle. Données biographiques illustrées sur les officiers de la police, de la garde civique et de la gendarmerie (1830-1914), Brussel, Archives de la ville de Bruxelles, 2007, p. 132.


Christiaens, Pierre (Diest, 27/04/1794-Diest, 25/12/1870)
industrieel; gemeenteraadslid van Diest, provincieraadslid van Brabant, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2501.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 61-62.


Christiaensen, Pieter Peter K
schoenmaker; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 29.


Ciselet, Dieudonné Stéphane Joseph (Deodaat) (Laneffe, 07/08/1862-)
arts; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 30.


Ciselet, Georgette Hélène Marie (Antwerpen, 21/08/1900-Eigenbrakel, 31/08/1983)
advocaat, lid van de Raad van State; parlementslid; voorzitter van de Nationale Federatie van Liberale Vrouwen (1945-1963), voorzitter van de zesde VN-conferentie over technische bijstand (1955), voorzitter van de derde VN-conferentie over de sociale vraagstukken en het vluchtelingenprobleem (1959)
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 232-234.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 42.
 • Pourquoi Pas ?, 28 januari 1949.
 • De Clerck, J., Georgette Ciselet ou le triomphe de l'obstination, Brussel, Paul Hymanscentrum, 1984.
 • N. N., Mme Georgette Ciselet au Conseil d'Etat, in : Le Flambeau, 1963, nr. 7-8, p. 490-491.
 • Le Livre Bleu. Recueil biographique, Brussel, Maison Ferd. Larcier, 1950, p. 79-80.
 • Van Molle, Leen & Gubin, Éliane, Vrouw en politiek in België, Tielt, Lannoo, 1998, p. 343.
 • D'hondt, Bart, Gelijke rechten, gelijke plichten. Een portret van vijf liberale vrouwen, Gent, Liberaal Archief, 1996, p. 85-114.
 • D'hondt, Bart, in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Academiën van België, 1964-, XVI, 2002, kol. 874-882.
 • Jacques, Catherine, in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, VIII, 2005, p. 62-65.
 • Fédération des Femmes PRL, 150 ans de libéralisme au féminin. Marthe, Jane, Alice, Georgette, Lucienne?, s.l., s.n., s.d., p. 17-30.
 • Meer info, klik hier.


Ciselet, Jean Claude Adrien Félix (Sjanghai (CN), 26/07/1929-)
handelsingenieur; gemeenteraadslid van La Hulpe, parlementslid
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 42.


Claes, Albert Louis Constant (Beaminster (GB), 11/06/1915-Gent, 12/09/2010)
licentiaat politieke en sociale wetenschappen, kandidaat notariaat, advocaat, plaatsvervangend referendaris bij de rechtbank van koophandel; schepen van Brugge, parlementslid; medestichter en voorzitter van de Julius Sabbe Studiekring
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 42.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1981, p. 67-68.
 • Ysebaert, C., Politiek Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1985, p. WIW 13.
 • Hannes, Juul (red), De charme van de rede. Huldeboek Albert Claes, Brugge-Gent, Julius Sabbe Studiekring / Liberaal Archief, 2004, 264 p.
 • N. N., 75 jaar Provinciaal Verbond van West-Vlaamse Willemsfondsafdelingen, vzw. Academische feestzitting en provinciale dag. Zondag 9 oktober 2005, s.l., Provinciaal Verbond van West-Vlaamse Willemsfondsafdelingen, 2005, p. 25-26.
 • N. N., Gewezen PVV-parlementairen, s.l., s.n., s.d., s.p.


Claes, Isidorus E M (Isidoor) (Borgerhout, 06/03/1911-)
bediende; gemeenteraadslid van Borgerhout, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 30.


Claes, Raoul Jean Marie (Brussel, 02/10/1864-Leuven, 02/07/1941)
advocaat; schepen en burgemeester van Leuven, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2506-2508.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 42.


Claes, Willem Lodewijk (Hasselt, 10/03/1789-Tongeren, 02/01/1874)
arts; schepen van Tongeren; medestichter van de Liberale Partij (1846), medestichter van de Liberale Associatie te Tongeren (1847)
 • Baillien, Dany, Liberalisme en Vlaamse Beweging in het Casino van de 19de eeuw, in : Kersten, Martine, Valkeners, Leon, Meesen, Johnny, ea (red), 250 jaar Koninklijke Muziekmaatschappij Tongeren vzw Casino, Tongeren, Koninklijke Muziekmaatschappij "Casino", 2001, p. 101.


Claes-de Cock, François Alexandre (Lembeek, 04/09/1791-Gent, 04/06/1845)
industrieel; gemeenteraadslid van Gent, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 236.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 63-64.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 259-260.
 • Van Der Kelen, Anna, De Kamer van Koophandel te Gent (1830-1900), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1987, p. 236.


Claessens, Jos (Neerharen, 07/02/1951-)
arts; gemeenteraadslid van Bocholt, lid van de Bestendige Deputatie van Limburg
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2006. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2005, p. 62.


Claeys, Alidor Jean (Gent, 09/01/1811-Gent, 03/02/1889)
industrieel; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 260.


Claeys, Prosper Bernardus (Gent, 10/01/1834-Gent, 07/05/1910)
advocaat; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 157.
 • Hens, Karen, Meer dan een halve eeuw private liefdadigheid te Gent : "De Zonder Naam niet Zonder Hart" (1855-1914), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 2002, deel I, p. 49.


Claeyssens, Sabine (Zelzate, 13/07/1967-)
bediende; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 110.


Clarinval, David (Dinant, 10/01/1976-)
zaakvoerder; burgemeester van Bièvre, provincieraadslid van Namen, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 87-88.


Claus, Norbertus Josephus (Norbert) (Gent, 27/12/1791-Gent, 04/09/1848)
handelaar, reder; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 261-262.
 • Van Der Kelen, Anna, De Kamer van Koophandel te Gent (1830-1900), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1987, p. 236-237.


Clément, Charles Philibert Joseph (Dour, 16/05/1846-Luik, 13/05/1913)
industrieel; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 250.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 43.


Clep, Winnocus Josephus Placidius Benedictus (Joseph) (Herzele (FR), 04/10/1785-Brussel, 08/05/1871)
eigenaar, advocaat, notaris; gemeenteraadslid van Veurne, lid van de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2511.
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 428-429. (gemeenteraadslid van Alveringem).
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 64.


Clercx, Raymond Henri Marie A (Neerpelt, 10/10/1920-Antwerpen, 07/06/1998)
advocaat, magistraat; gemeenteraadslid van Neerpelt, provincieraadslid van Limburg, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1970-1974, p. 37-38.


Clerdent, Pierre Charles Jean Joseph , graaf (Luik, 29/04/1909-)
advocaat; parlementslid; gouverneur van Luxemburg en Luik
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1987, p. 85-87.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 115-117.
 • Ysebaert, C., Politiek Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1991, p. WIW 22.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 275.


Close, Robert Charles Adolphe Marie Lucien (Brussel, 30/04/1922-Brussel, 06/12/2003)
licentiaat economische en financiële wetenschappen, licentiaat politieke en diplomatieke wetenschappen, generaal; parlementslid
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1985, p. 81-84.
 • Ysebaert, C., Politiek Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1987, p. WIW 17.


Closset, Dieudonné Joseph (Verviers, 23/01/1819-Verviers, 25/08/1866)
kandidaat-notaris, notaris; gemeenteraadslid van Verviers, lid van de Bestendige Deputatie van Luik, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2516.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 178.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 64-65.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 22, 36, 134.


Cluzeau-Stembert, Albert (Brussel, 03/09/1845-)
militair
 • Keunings, Luc, Les forces de l'ordre à Bruxelles au XIXe siècle. Données biographiques illustrées sur les officiers de la police, de la garde civique et de la gendarmerie (1830-1914), Brussel, Archives de la ville de Bruxelles, 2007, p. 129.


Cnudde, Gustave Jean Engelbert (Oostende, 31/01/1844-)
brouwer; schepen van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 147.


Cnudde, Leo Maria (Leon) (Gent, 20/05/1897-Gent, 17/07/1979)
handelaar; schepen van Gent, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 158.
 • De Vrieze, Frederik, Biografisch repertorium van de Gentse gemeenteraadsldeden : 1947-1984, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie politieke wetenschappen), 1985, p. 62-64.


Coche-Mommens, Jean Jacques (Brussel, 1800-Elsene, 20/07/1854)
dagbladeigenaar van "Le Courrier des Pays-Bas", medeoprichter van "L'Observateur Belge"
 • Alvin, L., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, IV, 1873, kol. 223-224.


Cocq, Alphonse Lambert Joseph Fernand (Fernand) (Hoei, 05/07/1861-Elsene, 11/12/1940)
leerkracht, advocaat; schepen en burgemeester van Elsene, parlementslid, minister; stichter van de Ligue Wallonne d'Ixelles
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2519-2520.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 44.
 • Rosel, N., Fernand Cocq. De sa pensée philosophique à son action politique, Brussel, U.L.B. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie politieke en diplomatieke wetenschappen), 1976.
 • Van Bellaiengh, G., in : Parisel, W., Histoire de La Loge "Les Vrais amis de l'Union et du Progrès Réunis" 1892-1980, Brussel, 1980, p. 185-186.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 282-283.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 64.


Coekaerts, Hendrik Frederik (Breda (NL), 14/04/1915-)
ambtenaar; schepen en burgemeester van Aarschot
 • Asselberghs, L. en Ysebaert, C., Gemeentelijk Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1988, p. BI/9.


Coel, Frank Remi Jozef (Mechelen, 17/02/1965-)
advocaat; provincieraadslid van Antwerpen; voorzitter van de afdeling Mechelen van het Willemsfonds
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 32.


Coen, Jules Dominique Eugène (Borgworm, 24/01/1928-)
importeur, beheerder van vennootschappen; gemeenteraadslid van Waremme, provincieraadslid van Luik, parlementslid
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1981, p. 55-56.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 178.
 • Ysebaert, C., Politiek Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1985, p. WIW 15.


Coene, Luc (Gent, 11/03/1947-)
licentiaat economische wetenschappen, kabinetschef, ambtenaar, vice-gouverneur en gouverneur van de Nationale Bank; parlementslid, minister van Staat
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 89.
 • Portret van de senaatsfractie van de Vlaamse Liberalen en Democraten. 1995-1996, Brussel, Herman Herpelinck, 1996, p. 23.
 • Verduyn, Ludwig, De Power List. De 200 machtigste mensen van België, Leuven, Uitgeverij Van Halewijck, 2001, p. 46-47.


Coessens, Victor (Aalst, 04/05/1926-)
bediende; gemeenteraadslid van Aalst
 • Van Gaever, Kurt, Naar een typologie van het gemeenteraadslid van een middelgrote stad : casus Aalst 1946-1982. Gent R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1986, p. 43.
 • Coppens, Geertrui, Van den Eede, Gaston, De geschiedenis van de Liberale Partij te Aalst 1846-2002, Aalst, Gaston Van den Eede, 2003, p. 176.


Colaert, Sylvain Henry Valére Corneel (Poperinge, 06/09/1953-)
licentiaat rechten; gemeenteraadslid van Ieper, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Ost, Hilaire (red), De provincieraad van West-Vlaanderen 1978-1995. Deel III, Brugge, 1996, p. 389.
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 55-56.


Colette, Charles (Spa, 09/08/1864-Spa, 13/01/1935)
schepen van Spa, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 178.


Colinia, Françoise (Bergen, 08/01/1957-)
licentiaat Romaanse filologie, verpleegster, leerkracht; schepen van Mons, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 65.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2004. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 66.


Colla, Fernand Jozef H (Munsterbilzen, 11/08/1919-Tongeren, 12/10/1996)
veearts; gemeenteraadslid van Bilzen en Tongeren, provincieraadslid van Limburg, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1981, p. 77-78.
 • Ysebaert, C., Politiek Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1985, p. WIW 15.
 • N. N., Gewezen PVV-parlementairen, s.l., s.n., s.d., s.p.


Collard, Philippe (Rocourt, 19/03/1957-)
licentiaat bestuurswetenschappen en internationale betrekkingen, ambtenaar; schepen en burgemeester van Bastogne, provincieraadslid van Luxemburg, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 67.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 90.


Collas, Bernard (Berni) (Weismes, 27/04/1954-)
licentiaat tolken, licentiaat politieke wetenschappen, vertaler; gemeenteraadslid van Büllingen, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 62.


Collas, Jean-Robert (Weismes, 28/01/1949-)
handelaar; gemeenteraadslid van Büllingen, provincieraadslid van Luik, lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap, parlementslid
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 178 en 228.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2005. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2004, p. 68-69.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2007. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 67.


Colle, Alfons Cyriel (Gent, 13/03/1882-Sint-Denijs-Westrem, 11/02/1968)
mechanicus, werkleider; gemeenteraadslid van Gent; voorzitter-stichter van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB)
 • Alfons Colle. 1882-1968, s.l., s.n.
 • Huldebrochure Alfons Colle, Gent, A.C.L.V.B., 1968.
 • Varii Auctores, Alfons Colle overleden, De liberale Syndicalist / Le Syndicaliste libéral, februari/ février, 1968.
 • Wie is dat in Vlaanderen? Biografisch Lexicon van bekende tijdgenoten in Vlaams-België, Brussel-Amsterdam, Elsevier, 1953, p. 58-59.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 262-263.


Colle, Armand Isidoor (Gent, 12/06/1910-Gent, 25/02/1992)
technisch ingenieur; directeur en voorzitter van de ACLVB (1959-1989)
 • Wie is dat in Vlaanderen? Biografisch Lexicon van bekende tijdgenoten in Vlaams-België, Brussel-Amsterdam, Elsevier, 1953, p. 59. (hoofdredacteur/uitgever van de liberale Syndicalist)
 • De liberale Syndicalist / Le Syndicaliste libéral, okt./oct. 1959.
 • De liberale Syndicalist / Le Syndicaliste libéral, februari/février, 1982/2.


Collet-Grosfils, Henri Armand Victor (Armand) (Verviers, 22/05/1815-Verviers, 03/01/1892)
rentenier; lid van de Bestendige Deputatie van Luik, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 269.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 178.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 69.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 24, 36.


Colleye, Raymond Alfred Julien {Raymond De Weerdt; Navarre Henri; Saint-Severin; Wally} (Brussel, 18/01/1890-Vorst, 09/04/1963)
journalist, auteur, medewerker van "Coq wallon", redactiesecretaris van "La Réforme", stichter van "La Revue française" en van "L'Opinion wallonne"
 • Muret, Ph., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986 XLIII, 1983-1984, kol. 204-220.
 • Jaminon, S. en Godefroid, C., Le Fonds d'Histoire du Mouvement Wallon. Source d'une Histoire à écrire. Premier Guide au Lecteur, Mont-sur-Marchienne, 1991, p. 19.
 • Muret, Philippe, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 294-295.
 • Dejardin, Pierre, Raymond Colleye et le mouvement wallon pendant la guerre au front et à l'extérieur, Baesrode, Impr. Bracke, 1924, 85 p.


Collin, Emile (Spa, 16/12/1895-Spa, 03/06/1982)
handelaar; schepen van Spa, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 178.


Collin, Jean Florian Frans Herman (Brussel, 28/08/1904-07/09/1985)
architect, bouwpromotor; burgemeester van Faulx-les-Tombes, parlementslid
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 46.


Cols, Jean-Baptiste (Aat, 30/04/1770-Nijvel, 12/01/1842)
advocaat; lid van de Bestendige Deputatie van Brabant, lid van het Nationaal Congres, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2536.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 69-70.


Colson, Charles Henri (Gent, 21/01/1815-Gent, 16/01/1866)
brouwer; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 263.


Colson, Désiré Henri (Brugge, 02/11/1811-Mariakerke, 25/06/1860)
handelaar, brouwer; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 263-264.


Colson, Henri Jean (Gent, 21/04/1819-Gent, 30/04/1900)
ingenieur, hoogleraar RUG, industrieel; schepen en burgemeester ai van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 264-265.


Colson, Lucien (Vottem, 05/06/1877-Herstal, 09/02/1929)
leerkracht, auteur, journalist bij "La Meuse", "L'Express" en "La Vallée du Geer"
 • Colignon, Alain, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 297-298.


Colson de Châtelain, Albert Daniël (Brussel, 10/05/1818-Gent, 01/06/1871)
advocaat; gemeenteraadslid van Gent, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 158-159.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 265.


Comanne, Robert (Herstal, 25/12/1922-)
vertegenwoordiger; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 178.


Cools, Marc (Etterbeek, 01/01/1956-)
handelsingenieur, ambtenaar, financieel raadgever; schepen van Ukkel, lid van de Hoofdstedelijke Raad, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2004. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 69.


Cools, Pierre Joseph (Joseph) (Mol, 29/10/1800-Brussel, 16/08/1884)
doctor in de rechten, ambtenaar; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid; arrondissementscommissaris te Sint-Niklaas
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 70.
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, De fonteinen van de Oranjeberg. Politiek-Institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Kultuur-Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1997, p. 159.


Cools, Roger Joseph (Brugge, 13/03/1940-)
zaakvoerder; schepen van Brugge, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Ost, Hilaire (red), De provincieraad van West-Vlaanderen 1978-1995. Deel III, Brugge, 1996, p. 390.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 123.


Coopman, Theophiel (Theophile) (Gent, 24/11/1852-Schaarbeek, 04/06/1915)
ambtenaar, dichter, criticus, literatuur-historicus, bibliograaf
 • Rombauts, W., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, XI, 1985, kol. 140-145.
 • Vervliet, R., in : Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 792.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 68.
 • Delsemme, Paul, Les écrivains francs-maçons de Belgique. Préface de Raymond Trousson, Brussel, Bibliothèques de l'Université de Bruxelles, 2004, p. 468-469.


Cooremans, Lucien Georges François Philippe (Sint-Gillis, 01/09/1899-Brussel, 22/02/1985)
advocaat, journalist, hoogleraar ULB; schepen en burgemeester van Brussel, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2544-2545.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 48.
 • Pourquoi Pas ?, 31 dec. 1948; 2 maart 1956; 18 april 1958.
 • Le Livre Bleu. Recueil biographique, Brussel, Maison Ferd. Larcier, 1950, p. 93.
 • Vancraenbroeck, Marc, Mémoire de métal. L'Université Libre de Bruxelles en médailles, plaquettes et jetons, Bruxelles, Archives de L'Université de Bruxelles, 1999, p. 68.
 • Hoslet, Danièle, in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, V, 1999, p. 68-70.


Coosemans, Ferdinand Jacques (Berchem, 24/08/1821-Berchem, 02/02/1895)
industrieel; burgemeester van Berchem, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 35.


Coppée, Jules Alexandre Joseph (Tongrinne, 05/06/1837-Sint-Gillis, 30/03/1906)
arts; schepen van Jumet, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2548-2549.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 72.


Coppens, Alexis Clément Joannes Willem (Sint-Amandsberg, 29/08/1907-Gent, 14/09/1977)
bloemist; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 159.


Coppens, Charles Marie Ghislain , baron (Gent, 09/11/1796-Sint-Joost-ten-Node, 26/11/1874)
rentenier; burgemeester van Heusden bij Gent, burgemeester van Melle, lid van het Nationaal Congres, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2550.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 73.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 29.


Coppens, Edouard Josse (Eduard) (Gent, 02/12/1803-Gent, 09/12/1850)
industrieel; gemeenteraadslid van Gent, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 159-160.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 266.
 • Van Der Kelen, Anna, De Kamer van Koophandel te Gent (1830-1900), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1987, p. 237.


Coppens, Finance Désiré Alfred (Ronse, 07/12/1840-Ronse, 24/05/1905)
landbouwer; gemeenteraadslid van Ronse
 • Willequet, Peter, Het politiseringsproces te Ronse. 1830-1921. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1982, p. 327.


Coppens, René (Ganshoren, 16/02/1943-)
doctor in de rechten, licentiaat notariaat, docent, ambtenaar, directeur Vlaams Parlement; schepen van Ganshoren, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 92.
 • Brussels blauw, Brussel, VLD-Brussels Gewest, 2005, p. 7.


Coppieters 't Wallant, Jean-Baptiste Adolphe Ghislain , jonkheer (Poperinge, 01/01/1806-Brugge, 08/03/1860)
advocaat; gemeenteraadslid van Brugge, provincieraadslid van West-Vlaanderen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2554.
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 431-432.
 • Dierickx-Visschers, F., De liberale adel in de provincie West-Vlaanderen 1830-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1981, p. 183-184.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 75.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 30.


Coppyn, Philippe Alexandre Jean (Brussel, 29/05/1796-Elsene, 01/02/1874)
notaris, hoogleraar ULB; provincieraadslid van Brabant, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 283.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 75.


Coquelet, Maurice (Leopoldstad (Kinshasa) (CD), 27/05/1935-)
verzekeringsmakelaar, juridisch bedrijfsadviseur, beheerder van een vennootschap; gemeenteraadslid van Charleroi, provincieraadslid van Henegouwen; voorzitter van het stichtingscongres van de PRLw
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 373-374.


Corbeau, Alexandre Louis (Schaarbeek, 10/03/1913-22/04/1981)
licentiaat handelswetenschappen, industrieel; parlementslid
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 49.


Corbisier, Frédéric Ferdinand Désiré Ernest (Bergen, 10/01/1796-Bergen, 22/11/1877)
handelaar, beheerder van vennootschappen; gemeenteraadslid van Mons, burgemeester van Frameries, voorzitter van de provincieraad van Henegouwen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 285.
 • Rousselle, Ch., Biographie Montoise du XIXe siècle. 1800-1899, Mons, Impr. du Journal "Le Hainaut", 1900, p. 37.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 76.


Cordeel, Marc (Sint-Niklaas, 12/04/1946-)
bedrijfsleider; schepen van Temse, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2007. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 69-70.


Coremans, Victor Amédée Jacques Marie (Brussel, 05/10/1802-Elsene, 23/10/1872)
journalist, archivaris
 • Cuvelier, J., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXIX, 1957, kol. 481-486.
 • Von der Dunk, H. en Dolderer, W., in : Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 801.


Corijn, Raphaël René Germain Jozef (Raf) (Vinkt, 03/07/1934-)
licentiaat psychologie en pedagogische wetenschappen, licentiaat beroepsoriëntering en -selectie, directeur PMS; gemeenteraadslid van Roeselare, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Ost, Hilaire (red), De provincieraad van West-Vlaanderen 1978-1995. Deel III, Brugge, 1996, p. 391.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 127.


Corijn, Rudy (Ninove, 18/11/1958-)
fiscalist-boekhouder; schepen van Ninove, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 161.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 127.


Cornelis, Arthur (Aalst, 14/11/1914-Gent, 10/03/1978)
kinderarts; schepen van Aalst
 • Van Gaever, Kurt, Naar een typologie van het gemeenteraadslid van een middelgrote stad : casus Aalst 1946-1982. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1986, p. 45-46.
 • Coppens, Geertrui, Van den Eede, Gaston, De geschiedenis van de Liberale Partij te Aalst 1846-2002, Aalst, Gaston Van den Eede, 2003, p. 176.


Cornelis, Edgard (Ninove, 20/05/1910-)
mutualiteitssecretaris; schepen van Ninove; algemeen schatbewaarder van de Nationale Bond der Liberale Mutualiteiten van België, voorzitter van het Verbond der Liberale Mutualiteiten van Oost-Vlaanderen
 • Decan, Rik, Wie is wie in Vlaanderen 1985-1989. Biografische encyclopedie, Brussel, Uitgeverij BRD, 1985, p. 219.
 • Prijs "Edouard en Jules Pecher" voor mutualiteits- en sociale aktiviteiten 1971. Edgard Cronelis, s.l., s.n., s.d., 11 p.


Cornelis, Pierre (Aalst, 22/11/1889-15/05/1945)
leerkracht, bediende; schepen van Aalst
 • N. N., In memoriam den heer Pierre Cornelis, schepen van onderwijs en schoone kunsten. Schepen van bevoorrading der stad Aalst, Aalst, Ant. van den Broeck-de Boey, 1945, 23 p.


Cornesse, Eugène Louis (Polleur, 25/03/1852-02/06/1918)
landbouwer; burgemeester van Polleur, lid van de Bestendige Deputatie van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 179.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 42, 108.


Cornet, Claude (Rocourt, 08/06/1929-)
journalist; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 179.


Cornet, Clotaire Camille Ghislain Joseph (Luttre, 01/03/1906-30/01/2001)
arts; burgemeester van Montigny-le-Tilleul, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2560.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 50.


Cornet, Hippolyte (Luik, /01/1827-15/02/1901)
schepen en burgemeester van Chênée, lid van de Bestendige Deputatie van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 179.


Cornet, Philippe (Fontaine-l'Evêque, 31/01/1936-)
verkoopsdirecteur; burgemeester van Montigny-le-Tilleul, provincieraadslid van Henegouwen
 • Asselberghs, L. en Ysebaert, C., Mémento Communal (1985-1988), Antwerpen, Kluwer, 1988, p. AI/141.


Cornet, Véronique (Charleroi, 31/08/1968-)
licentiaat rechten, gemeenteontvanger van Thuin; burgemeester van Montigny-le-Tilleul, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 93.


Cornet d'Elzius, Christine , gravin (Rochefort, 28/07/1944-)
directiesecretaresse; schepen van Ciney, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 129.


Cornet D'Elzius D'Espiennes du Chenoy de Wal, Charles Louis Marie Adrien Thierry Ghislain , graaf (Pailhe, 24/05/1922-Ciney, 27/07/2006)
bosbouwkundige; schepen en burgemeester van Scy en Ciney, lid van de Bestendige Deputatie van Namen, parlementslid, minister-adjunct van het Waalse gewest
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 51.
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1985, p. 49.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1981, p. 91-92.
 • Gaus, H. (ed), Politiek Biografisch Lexicon. Belgische ministers en staatssecretarissen 1960-1980, Antwerpen, Standaard uitgeverij, 1989, p. 169-172.
 • Asselberghs, L. en Ysebaert, C., Mémento Communal (1985-1988), Antwerpen, Kluwer, 1988, p. AI/51.


Cornette, Arthur H (Antwerpen, 04/03/1880-Brugge, 22/01/1945)
advocaat, hoofdconservator Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen; gemeenteraadslid van Antwerpen
 • De Ridder, A., Arthur Cornette, in : De Vlaamse Gids, XXX, 1946, p. 65-74.
 • De Vos, C., Arthur H. Cornette (1880-1945), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie Germaanse filologie), 1980.
 • De Bom, Emmanuel, In Memoriam Arthur H. Cornette, in : Jaarboek van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent, Erasmus, [1945], p. 71-76.
 • Muls, J., Prof. Dr. Arthur H. Cornette. De essayist en de mensch, in : Jaarboek van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent, Erasmus, [1945], p. 77-95.
 • Varii Auctores, In memoriam Prof. Dr. A.H. Cornette, Antwerpen, De Sikkel, 1947, 127 p.
 • Buddingh', Cees, Encyclopedie voor de wereldliteratuur, Utrecht, Bruna, 1954, p. 145.


Cornette, Henri Arthur Marie (Arthur sr.) (Brugge, 27/03/1852-Antwerpen, 09/03/1907)
adjunct-stadsarchivaris van Antwerpen, leerkracht, schooldirecteur, publicist; provincieraadslid van Antwerpen
 • Verschaeren, J., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, XII, 1987, kol. 153-160.
 • Prevenier, W., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 338.
 • Prevenier, W., in : Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 802-803.
 • Delsemme, Paul, Ecrivains belges francs-maçons de jadis et de naguère : du prince Charles-Joseph de Ligne à Johan Daisne et Fernand Dumont, in : Hasquin, Hervé (red), Visages de la franc-maçonnerie belge du XVIIIe au XXe siècle, Brussel, Editions de l'Université de Bruxelles, 1983, p. 344.
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 36.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 68-69.
 • Robert, Jan (ed.), Schoonselhof nu! Een eigentijdse visie op de Antwerpse necropool, Antwerpen, Erfgoedcel Antwerpen, 2005, p. 281.
 • Delsemme, Paul, Les écrivains francs-maçons de Belgique. Préface de Raymond Trousson, Brussel, Bibliothèques de l'Université de Bruxelles, 2004, p. 468.
 • Cornette, A. H., Twee vergeten Vlamingen, in : Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Verslagen en mededeelingen, Ledeberg, Drukkerij Erasmus, juni 1942, p. 369-389.
 • De Lattin, Amand, Beroemde medeburgers, Antwerpen-Amsterdam, C. de Vries Brouwers P.V.B.A., 1979, p. 142.


Cortois, Willy L (Vilvoorde, 27/02/1941-)
licentiaat economische wetenschappen, ambtenaar, beheerder van vennootschappen; schepen en burgemeester van Vilvoorde,parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers. Officieel Handboek, 1988, p. 51.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 69-70.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2007. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 71.


Coullier de Mulder, Hercule (Ronse, 25/11/1853-Sint-Niklaas, 06/04/1938)
magistraat; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 293.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 51.


Coulon, Bernard (Quiévrain, 27/03/1945-)
advocaat; burgemeester van Quiévrain, provincieraadslid van Henegouwen
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 133-134.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2007. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 72.


Coulonvaux, Emile Maurice Léon (Chimay, 26/02/1892-Dinant, 10/03/1966)
advocaat; schepen van Dinant, parlementslid; voorzitter van de Liberale Partij (1937-1940)
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 294-295.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 51.
 • Pourquoi Pas ?, 30 juli 1937.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 380.


Coulonvaux, Jean Jules Gustave Emile (Vorst, 19/01/1918-27/01/1995)
doctor in de rechten; parlementslid
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 52.


Courdent, Charles (Fosses-la-Ville, 04/01/1908-Brussel, 30/03/1978)
industrieel; schepen van Vorst, lid van de Bestendige Deputatie van Brabant
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 380.


Courouble, Léopold (Brussel, 03/02/1861-Brussel, 23/03/1937)
advocaat, literator, journalist bij "L'Etoile Belge", "La Réforme", "Le Petit Bleu", "La Gazette"
 • De Paepe, J.L., La Réforme, organe de la démocratie libérale, CIHC, Cahiers 64, Leuven-Paris, 1972, p. 140.


Courthéoux, Achille Victorien François (Couvin, 21/08/1856-Couvin, 07/10/1922)
industrieel; burgemeester van Couvin, provincieraadslid van Namen
 • Jaumain, Serge, in : Kurgan-Van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 129.


Courthéoux, François Albert Henri (Couvin, 29/05/1894-Charleroi, 11/03/1963)
doctor in de rechten; burgemeester van Couvin
 • Jaumain, Serge, in : Kurgan-Van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 129.


Courthéoux, Paul Joseph (Couvin, 19/08/1899-Genappes, 16/03/1956)
beheerder van vennootschappen; schepen en burgemeester van Couvin
 • Jaumain, Serge, in : Kurgan-Van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 129-131. (gestorven te Villers Perwin op 17/03/1956)
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 381.


Courtmans-Berchmans, Johanna Desideria (Oudegem, 06/09/1811-Maldegem, 22/09/1890)
auteur
 • Degroote, G., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 343.
 • De Cock, A., Mevrouw Courtmans en het volksleven in haar tijd, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie Germaanse filologie), 1958.
 • Moguez, E.H., La manifestation de Maldeghem, in : Revue de Belgique, Brussel, XLIV, 1883, p. 101-106.
 • N. N., Maldegemsche momenten, uitg. Provinciaal Verbond Westvlaamse Willemsfondsafdelingen, 1941.
 • Van Hoorde - De Koninck, J., Vrouwe Courtmans-Berchmans. Haar leven en hare werken. Betooging van 14 mei 1883, Gent, 1883.
 • Weytens, M., Mevrouw Courtmans. Enkele aspecten uit haar werk, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie Germaanse filologie), 1964.
 • Varii Auctores, De strijdende Courtmans, uitg. Humanistische Jongeren, s.l., s.d.
 • N. N., Mevrouw Courtmans 1811-1890. Huldebetoon bij de inhuldiging van haar standbeeld te Maldegem 17 sept. 1961, Maldegem, 1961.
 • Notteboom, H., Kroniekcatalogus. Mevrouw Courtmans-Tentoonstelling. Eeuwfeest van mevrouw Courtmans, Gemeentebestuur van Maldegem, 1990, 36 p.
 • Taeldeman, J., Mevrouw Courtmans (1811-1890), in : Boek en Bibliotheek, reeks VI, 1991, nr. 3, p. 4-7.
 • Deprez, Ada, Gobbers, Walter en Wauters, Karel (red), Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de negentiende eeuw. Deel I, Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1999, p. 225-236.
 • Buddingh', Cees, Encyclopedie voor de wereldliteratuur, Utrecht, Bruna, 1954, p. 147.
 • Stroobants, Aimé, Pée, Leo (red.), Dendermondenaars geportretteerd, Dendermonde, Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde. Vierde reeks. Deel 20, jaarboek 2001, 2001, p. 126-127.


Courtois, Alain (Schaarbeek, 12/06/1951-)
magistraat, secretaris-generaal van de Belgische voetbalbond; schepen van Brussel, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 71-72.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 95.


Couvreur, Auguste Pierre Louis (Gent, 24/10/1827-Elsene, 23/04/1894)
journalist; parlementslid; voorzitter van de Ligue de l'Enseignement
 • De Coster, S., in : Biographie Nationales Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XLIII, 1983-1984, kol. 227-235.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2569.
 • Coosemans, M., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, IV, 1955, kol. 163.
 • Lebrocquy, G., Types et Profils parlementaires, Paris, Lachaud & Burdin, 1873, p. 194.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 79-80.
 • Verplancke, Roger, Radikalisme te Brussel (1868 - 1871) Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1970, p. 13.
 • Serwy, V., La coopération en Belgique. Dictionnaire biographique, Brussel, 1952, p. 117.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 76.


Coveliers, François Jacques Jean (Jacques) (Antwerpen, 14/10/1816-Antwerpen, 06/10/1891)
handelaar, industrieel; burgemeester van Berchem, lid van de Bestendige Deputatie van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 37.


Coveliers, Hugo (Schelle, 21/02/1947-)
licentiaat criminologie, advocaat; gemeenteraadslid van Antwerpen, parlementslid; stichter en voorzitter van VLOTT (2005-)
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1999, p. 61-62.
 • Portret van de senaatsfractie van de Vlaamse Liberalen en Democraten. 1995-1996, Brussel, Herman Herpelinck, 1996, p. 25.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 70.


Coveliers, Roel (Antwerpen, 14/12/1974-)
advocaat; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 37.


Crabbe, Jacques Emmanuel Prosper (Prosper) (Brussel, 03/03/1827-Ukkel, 17/07/1889)
redacteur, grondeigenaar; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 300.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 80.


Crahay, Georges (Rochefort, 20/02/1885-Luik, 25/05/1958)
landbouwingenieur; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 179.


Cremer, Mathieu (Limbourg, 30/08/1805-)
magistraat; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 179.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 39.


Crespin, Robert Henri Antoine (Anthisnes, 17/06/1852-)
notaris; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 179.


Crick, Maurice Jules Auguste Félix (Asse, 18/06/1879-Brussel, 29/01/1946)
notaris; gemeenteraadslid van Asse, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2574-2575.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 53.


Criquelion, Auguste Henri Louis François (Chièvres, 02/11/1882-Chièvres, 14/10/1967)
landbouwer; burgemeester van Chièvres, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 303-304.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 53.
 • In : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 384.


Crocq, Jean Joseph (Brussel, 23/01/1824-Brussel, 18/09/1898)
arts, hoogleraar ULB; provincieraadslid van Brabant, parlementslid
 • Leboucq, G., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXX, 1959, kol. 301-303.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 305-306.
 • Van Bellaiengh, G., in : Parisel, W., Histoire de La Loge "Les Vrais amis de l'Union et du Progrès Réunis" 1892-1980, Brussel, 1980, p. 189-190.
 • Vanderkindere, L., L'Université de Bruxelles 1834-1884, Brussel, 1884, p. 153-154.
 • Legrain, P., Le Dictionnaire des Belges, Brussel, 1981, p. 100.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 81.
 • Verplancke, Roger, Radikalisme te Brussel (1868 - 1871) Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1970, p. 15.


Crombé-Berton, Marie-Hélène (Frameries, 18/07/1960-)
licentiaat rechten, licentiaat fiscaal recht, docent, universitair medewerker van de kamer van volksvertegenwoordigers, adjunct-secretaris-generaal CESRW, voorzitter van de raad van beheer van de RTBF; gemeenteraadslid van Doornik, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 73.


Crombez, Benjamin (Doornik, 14/03/1832-Nieuwpoort, 23/08/1902)
projectontwikkelaar, mecenas
 • Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes 1836-1986, Tournai, 1990, p. 51.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 79.


Crombez, François Xavier Ghislain , jonkheer (Doornik, 21/07/1829-Brussel, 19/01/1870)
schepen van Taintignies, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 82.


Crombez, Henri Louis Benjamin Ghislain (Brussel, 27/04/1856-Taintignies, 23/01/1941)
landbouwer; schepen en burgemeester van Taintignies, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 310.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 54.


Crombez, Louis Alexandre Ghislain Robert Georges , jonkheer (Doornik, 09/12/1818-Vendoeuvres-en-Brenne (FR), 07/03/1895)
landbouwingenieur, eigenaar; gemeenteraadslid en burgemeester van Doornik, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2576.
 • Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes 1836-1986, Tournai, 1990, p. 51-52.
 • Soete, J. L., Louis Crombez (1818-1895). Esquisse biografique. In : In Memoriam André et Elisabeth Vormezeele. Histoire du droit, laïcité, libéralisme et traditions populaires à Tournai et dans le Tournaisis, Société Royale d'histoire et d'archéologie, Tournai, 1984, p. 187-192.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 82. (09/10/1818)
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 32.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 79.


Crop-Rimbaut, Jacqueline (Schellebelle, 22/02/1956-)
advocaat; gemeenteraadslid van Ingelmunster, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 141.
 • Ost, Hilaire (red), De provincieraad van West-Vlaanderen 1978-1995. Deel III, Brugge, 1996, p. 450.


Croquet, Georges Frédéric Auguste (Eghezée, 24/09/1862-Marcinelle, 13/05/1936)
advocaat, beheerder van vennootschappen; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 313-314.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 55.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 385.


Croquet-Ghevaert, Jacqueline Annie Louise (Jemappes, 07/02/1955-)
leerkracht; gemeenteraadslid van Mons, parlementslid
 • Ysebaert, C., Politiek Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1985, p. WIW 18.


Crousse, Adolphe (Neuville, 19/07/1858-09/07/1899)
advocaat; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 179.


Crousse, Félix Marie (Houtain-le-Val, 27/05/1837-Sint-Gillis, 09/11/1915)
likeurstoker; burgemeester van Houtain-le-Val, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 315.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 55.


Croux, Jaco (Hasselt, 16/07/1947-)
apotheker; gemeenteraadslid van Maasmechelen, provincieraadslid van Limburg
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 66.


Crucke, Jean-Luc (Ronse, 29/10/1962-)
advocaat; schepen en burgemeester van Frasnes-lez-Anvaing, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 74.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 98-99.


Cruyl, Leopold Ange Marie (Waasmunster, 23/04/1857-Gent, 26/03/1917)
arts, gezondheidsinspecteur; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 269-270.


Cruyplants, Leon (Antwerpen, 16/08/1849-Gent, 10/08/1930)
industrieel; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 270.


Cudell, Jean (Luik, 17/11/1917-Luik, 30/05/1991)
doctor in de rechten, handelaar; voorzitter van de Mouvement Libéral wallon (1970)
 • Delforge, P., in : Mémoires de la Communauté française Wallonie-Bruxelles. Enquête relative aux militants wallons de l'après-guerre, Mont-sur-Marchienne, 1987, z.p.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 386.


Cumont-de Clercq, Jean Charles François Théophile Pascal (Oisemont, 11/05/1791-Aalst, 10/07/1864)
industrieel; gemeenteraadslid van Aalst, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2584.
 • De Ridder-De Sadeleer, E., Cordemans, M., Verkiezingen en verkozenen in het arrondissement Aalst 1831-1878, Gent, Story-Scientia, 1968, p. 126-128.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 83.
 • Coppens, Geertrui, Van den Eede, Gaston, De geschiedenis van de Liberale Partij te Aalst 1846-2002, Aalst, Gaston Van den Eede, 2003, p. 62.
 • Courteaux, F., De familie Cumont te Aalst, s.l., s.n., s.d., p. 3-13.


Cupérus, Nicolas Jan (Nicolaas) (Antwerpen, 20/11/1842-Antwerpen, 13/07/1928)
handelaar; gemeenteraadslid van Antwerpen, parlementslid; medestichter (1865) en voorzitter Koninklijke Belgische Turnbond (1878-1923), medestichter (1881) en voorzitter Fédération Internationale de Gymnastique (1897-1924), medestichter (1868) en voorzitter Gymnastische Volkskring (1873-1928)
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 317.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 55. (14/07/1928)
 • Renson, R., in : Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 829-830. (14/07/1928)
 • De Meyer, Guy, Nicolaas Jan Cupérus (1842-1928) en de ontwikkeling van de turnbeweging, Heverlee, Archief voor het Turnwezen, 1986, 268 p.
 • Wils, Lode, Nicolaas Jan Cupérus als liberaal flamingant, in : Huldeboek Prof. dr. Marcel Bots, Gent, Liberaal Archief, 1995, p. 333-348.
 • Van Daele, Henk, in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Academiën van België, 1964-, XVI, 2002, kol. 282-286.
 • Schepens, Piet, Antwerpse standbeelden, Antwerpen, De Vlijt, 1983, p. 147-149.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 80-81.
 • den Hollander, Marijke, Sport in 't stad. Antwerpen 1830-1914, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2006, p. 294-295.
 • De Lattin, Amand, Beroemde medeburgers, Antwerpen-Amsterdam, C. de Vries Brouwers P.V.B.A., 1979, p. 36-38.


Cuvelier, Emile Edouard Henri Adolphe Joseph (Ronse, 01/03/1914-Aalst, 24/10/1990)
arts; schepen van Ronse, parlementslid
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 56.
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1981, p. 71-73.
 • Ysebaert, C., Politiek Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1985, p. WIW 18-19.
 • Parlementair afscheid van PVV-senator Cuvelier, in : De Gentenaar, 04/07/1985.
 • Hulde ere-senator Cuvelier afgelast. Boegbeeld van Ronsese Liberalen wordt door ziekte te bed gehouden, in : Het Laatste Nieuws, 04/10/1990.
 • Ere-senator Cuvelier overleden, in : De Gentenaar, 26/10/1990.
 • Adieu Emile, in : Pluspunt, 31/10/1990.


Cuvelier, Philippe Henri Émile (Émile) (Houdeng-Aimeries, 31/03/1816-Namen, 16/08/1890)
ondernemer van openbare werken; schepen en burgemeester van Namen, provincieraadslid van Namen, parlementslid
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 83.


Cuvellier, Philippe Henri Emile (Houdeng-Aimeries, 31/03/1816-Namen, 16/08/1890)
bediende; burgemeester van Jemelle, provincieraadslid van Namen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2585.


Cuylits, Jacques Pierre Martin Hyacinthe (Jacob) (Antwerpen, 14/12/1807-Antwerpen, 23/11/1888)
advocaat; schepen van Antwerpen, voorzitter van de provincieraad van Antwerpen
 • Matthysen, J., Politieke Dynastieën te Antwerpen 1830-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1973, p. 240.
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 38.
 • De Lattin, Amand, Beroemde medeburgers, Antwerpen-Amsterdam, C. de Vries Brouwers P.V.B.A., 1979, p. 144, 146.


top