DE BLAUWE WIE IS WIE


home

De Blauwe Wie is Wie biedt in eerste instantie bibliografische en zeer summiere biografische informatie over meer dan 3.000 personen die tussen 1830 en vandaag een rol speelden of spelen in de brede liberale beweging in België.

Deze Blauwe Wie is Wie wordt geleidelijk aangevuld met meer uitvoerige biografische informatie. Bij namen met de vermelding “meer info” krijgt u na het doorklikken meer biografische gegevens.

De Blauwe Wie is Wie werd samengesteld op basis van bestaande naslagwerken. Enkel die personen die in een naslagwerk voorkomen, zijn op dit ogenblik in dit overzicht opgenomen. (Voor de lijst van de gebruikte naslagwerken, klik hier).

Bij elke persoon worden, voor zover bekend, de plaats en datum van geboorte en desgevallend van overlijden vermeld, de gedane studies, de uitgeoefende beroepen en de politieke ambten. Meer informatie is te vinden in de vermelde naslagwerken. De soms zeer uitvoerige bibliografie in die naslagwerken wordt hier niet herhaald; de hier opgenomen publicaties vormen dus een aanvulling op de bibliografie van de naslagwerken.

De Blauwe Wie is Wie wordt jaarlijks geactualiseerd. De recentste update gebeurde in juni 2013.

Om de opzoeksnelheid te verhogen werd de Blauwe Wie is Wie opgesplitst in letterblokken. Om een persoon terug te vinden klikt u eerst op het desbetreffende letterblok, waarna via de browser-zoekfunctie snel naar de gewenste naam kan worden gezocht (toetsencombinatie Ctrl + F).
A-B  C  D  E-G   H-L  M-O  P-R  S-U  V-Z

D

Daelman, Ferdinandus Suzana (Fernand) (Lede, 12/05/1888-Lede, 11/02/1956)
handelsvertegenwoordiger; gemeenteraadslid van Lede, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 165.


Daems, Hendrik (Rik) (Aarschot, 18/08/1959-)
handelsingenieur, beheerder van een vennootschap; burgemeester van Aarschot, gemeenteraadslid van Herent, gemeenteraadslid van Leuven, parlementslid, minister
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers. Officieel Handboek, 1988, p. 54.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 100.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 75-76.
 • Verduyn, Ludwig, De Power List. De 200 machtigste mensen van België, Leuven, Uitgeverij Van Halewijck, 2001, p. 49, 142, 187.
 • N. N., Rik Daems. The authentic energy of objectism II, s.l., Guy Pieters Gallery, 2003, s.p.


Daems, Jan Guillelmus (Molenbeek-Wersbeek, 21/12/1912-Hasselt, 27/11/1988)
apotheker; schepen van Diest, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1981, p. 93.
 • Ysebaert, C., Politiek Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1985, p. WIW 19.


Daems, Joseph Eustache Henri Alexandre (Rillaar, 29/08/1926-Costa Rica (CR), 27/08/1983)
leerkracht; schepen van Rillaar, burgemeester van Aarschot, parlementslid, staatssecretaris
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 57.
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1981, p. 75-77.
 • Pourquoi Pas ?, 31 mei 1973.
 • Gaus, H. (ed), Politiek Biografisch Lexicon. Belgische ministers en staatssecretarissen 1960-1980, Antwerpen, Standaard uitgeverij, 1989, p. 183-185.


Daenens, Raymond Pieter Jan (Heestert, 10/01/1889-Torhout, 08/02/1978)
beheerder; schepen van Diksmuide, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 267.


Daffe, Gérard Joseph Ghislain (Beaumont, 15/04/1930-)
elektromechanicus; schepen van Quiévrain, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 179 en 229.


Daisomont, François Joseph (Romsée, 09/09/1801-Romsée, 16/05/1870)
burgemeester van Romsée, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 179.


Daman, Michaël (Mick) (Etterbeek, 20/02/1963-)
bedrijfsleider, gedelegeerd bestuurder; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 165.


Daminet, Alexandre Joseph , baron (Edingen, 02/04/1787-Edingen, 31/12/1856)
grondeigenaar; gemeenteraadslid en burgemeester van Enghien, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 324.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. ées Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 85.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 33.


Dams, Pierre Ernest (Remich (LU), 14/09/1794-La Malgrange (FR), 20/12/1855)
magistraat, landbouwingenieur; lid van het Nationaal Congres, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2594.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 85-86.


Damseaux, André Raphael Jean-Marie Maurice Antoine (Verviers, 05/03/1937-Verviers, 29/03/2007)
licentiaat diplomatieke en politieke wetenschappen, handelaar; gemeenteraadslid van Jalhay, burgemeester van Verviers, parlementslid, Europees parlementslid, voorzitter van de Waalse Executieve, minister; voorzitter PRLw (1973-1979)
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers. Officieel Handboek, 1988, p. 56.
 • Legrain, P., Le Dictionnaire des Belges, Brussel, 1981, p. 107.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2004. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 84.
 • De Rouck, Wim, Koyanagi, Sophie, Libotte, Frédéric, La réprésentation libérale belge au Parlement Européen, Brussel, U.L.B. (Institut d'Etudes Européennes) onuitgegeven verhandeling (sectie Europese politieke wetenschappen), 1996, p. 33-34.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 391-392.


Damseaux, Pascale (Verviers, 01/03/1964-)
licentiaat rechten, ontvanger van het OCMW van Verviers; provincieraadslid van Luik
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 149.


D'Andrimont, Henri Toussaint Alexandre (Theux, 20/11/1813-Theux, 27/04/1883)
arts; schepen en burgemeester van Theux, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 179.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 42, 109.


D'Andrimont-de Mélotte, Henri-Julien (Julien) (Luik, 27/10/1834-Luik, 21/07/1891)
burgerlijk mijningenieur, afgevaardigd beheerder van een kolenmijn; burgemeester van Luik, provincieraadslid van Luik, parlementslid
 • Yans, M., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXIX, 1962, kol. 83-84.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 179.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 326.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 86-87.
 • Jaminon, Sophie, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 393.


D'Andrimont-de Moffarts, Victor Léon (Léon) (Luik, 29/03/1836-Brussel, 09/04/1905)
burgerlijk ingenieur, industrieel, consul, bankier, stichter van de "Banque Populaire", medestichter en mederedacteur van "Le Travailleur"; burgemeester van Hanois, provincieraadslid van Luik, parlementslid
 • Yans, M., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXI, 1962, kol. 25-26.
 • Comeliau, M.-L., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, IV, 1955, kol. 3.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 327-328.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 58.
 • Lebrocquy, G., Types et Profils parlementaires, Paris, Lachaud & Burdin, 1873, p. 328-335.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 179.
 • Serwy, V., La coopération en Belgique. Dictionnaire biographique, Brussel, 1952, p. 75.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 87-88.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 23, 40.


Daneels, Jan Lodewijk August (Eeklo, 16/12/1886-Brugge, 10/09/1946)
industrieel; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 165.


Danneel, Louis Benoit (Benoit) (Kortrijk, 20/09/1805-Kortrijk, 07/05/1893)
textielhandelaar, eigenaar; burgemeester van Kortrijk
 • Vancolen, P., Politiek leven te Kortrijk 1830-1884, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1966, p. 378.
 • Hooghe, M., Benoit Danneel. Burgemeester van Kortrijk 1855-1864, in : De Leiegouw, XXVII, december 1985, 3-4, p. 299-307.


Dannemark, Emil (Weywertz, 07/07/1957-)
bediende; burgemeester van Bütgenbach, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 102-103.


Dansaert, Antoine Charles Jacques (Brussel, 22/11/1818-Brussel, 22/08/1890)
eigenaar, bankier, consul; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2595.
 • Van Bellaiengh, G., in : Parisel, W., Histoire de La Loge "Les Vrais amis de l'Union et du Progrès Réunis" 1892-1980, Brussel, 1980, p. 195-196.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 89-90.
 • Verplancke, Roger, Radikalisme te Brussel (1868 - 1871) Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1970, p. 14.


Darbe, Alain (Elsene, 17/03/1944-)
kaderlid Generale Bank; schepen van Sint-Agatha-Berchem, provincieraadslid van Brabant
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 70.


Dardenne, Henri (Verviers, 13/08/1799-Aken (DE), 25/09/1866)
zeepfabrikant; gemeenteraadslid van Verviers, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 180.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 37, 134.


Dardenne, Jean-Pierre (Aye, 23/09/1954-)
licentiaat notariaat, advocaat; burgemeester van La Roche-en-Ardenne, voorzitter van de provincieraad van Luxemburg, parlementslid
 • Asselberghs, L. en Ysebaert, C., Mémento Communal (1985-1988), Antwerpen, Kluwer, 1988, p. AI/119.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 79-80.


Dartevelle, Auguste Victorien (Frasnes-lez-Couvin, 25/01/1850-Brussel, 04/09/1930)
notaris; schepen en burgemeester van Flavion, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 335.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 58.


Dartois, Edouard Charles Eugène (Fléron, 30/12/1881-Luik, 14/05/1978)
ingenieur; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 180.


Dartois, Jacques (Luik, 17/02/1816-)
industrieel; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 180.


Dauby, Jean-Pierre (Gages, 28/05/1949-Brussel, 24/04/2000)
industrieel ingenieur; gemeenteraadslid van Ath en burgemeester van Chièvres, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
 • Decan, Rik, Qui est qui en Belgique francophone 1985-1989, Bruxelles, Editions BRD, 1985, p. 200.
 • Ysebaert, Clair, Politicowie. Politiek Zakboekje 2000, Diegem, Kluwer Editorial, 2000, p. 61-62.


Dauge, Judocus Félix (Félix) (Brussel, 24/05/1829-Gent, 23/07/1899)
ingenieur, hoogleraar RUG; schepen van Gent
 • Steels, M., Geschiedenis van het stedelijk onderwijs te Gent, 1828-1914, Gent, 1978, p. 239-269.
 • Campus, R., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXIX, 1957, kol. 505-507.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 271.


Dautrebande, François Joseph Dominique Auguste (Namen, 04/10/1786-Hoei, 07/10/1862)
industrieel; burgemeester van Huy, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2597.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 92.


Dautricourt-Woets, Joseph Bernard Louis (Diksmuide, 20/03/1822-Diksmuide, 07/10/1892)
eigenaar en handelaar; burgemeester van Diksmuide, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 433.
 • Vandewalle, K., De socio-politieke elite van Veurne en Diksmuide 1830-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1986, p. 101-102.


Daver, Ernest Ghislain Hector (Geraardsbergen, 17/04/1928-Geraardsbergen, 02/12/1989)
bediende; gemeenteraadslid van Nederboerlare, gemeenteraadslid van Geraardsbergen, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 166-167.


David, Edouard Jacques (Oostende, 17/03/1800-Oostende, 23/07/1878)
eigenaar; gemeenteraadslid van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 148.


David, Joseph Benoit (Oostende, 31/03/1819-Oostende, 27/04/1881)
grondeigenaar; gemeenteraadslid van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 149.


David, Louis Edmond (Lambermont, 21/08/1836-Theux, 18/12/1885)
industrieel; gemeenteraadslid van Pepinster, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 180.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 42.


David, Pierre (Verviers, 09/01/1771-Verviers, 30/06/1839)
textielfabrikant; burgemeester van Verviers, provincieraadslid van Luik, lid van het Nationaal Congres
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 180.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 36, 97, 131.


David, Victor Joseph (Lambermont, 07/08/1808-Limbourg, 23/06/1874)
industrieel, eigenaar; gemeenteraadslid van Jalhay, schepen van Limbourg, provincieraadslid van Luik, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2600.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 180.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 93.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 22, 41.


David-Fischbach, Pierre Joseph (Petit-Rechain, 03/02/1795-Lambermont, 13/11/1848)
leerlooier, grondeigenaar; burgemeester van Francorchamps, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2601.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 92.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 22.


David-Fischbach-Malacord, Hubert Pierre Joseph François Antoine Léon (Stavelot, 01/12/1831-1914)
rentenier; burgemeester van Ferrières, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 180.


Davignon, Charles G (Lambermont, 21/09/1812-Spa, 15/08/1893)
eigenaar, rentenier; schepen van Spa, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 180.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 41.


Davignon, Gilles François (Herve, 03/06/1780-Verviers, 26/10/1859)
industrieel, beheerder van de "Bank van België", rentenier; schepen van Lambermont, provincieraadslid van Luik, lid van het Nationaal Congres, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2602.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 180.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 93.
 • Zumkir, André, in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, VII, 2003, p. 79-80.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 22, 41.
 • Stéphany, Pierre, Portraits de grandes familles, Brussel, Editions Racine, 2004, p. 42-43.


Dawans-Closset, Adrien (Luik, 30/03/1814-)
industrieel; gemeenteraadslid van Embourg, burgemeester van Yernée-Fraineux, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 180.


De Backer, Aloïs (Brussel, 27/06/1937-)
leerkracht, schooldirecteur; gemeenteraadslid van Deurne, gemeenteraadslid van Antwerpen, parlementslid
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1987, p. 105-106.
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 72.


De Backer, Henri (Dikkebus, 06/06/1853-)
rentenier; gemeenteraadslid van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 149.


De Backer, Philippe (Ekeren, 04/12/1978-)
doctor in de biotechnologie; gemeenteraadslid van Kapellen, Europees parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer 2012, p. 105.


De Baeck, Carlos Gustave Aloïs Delphine (Sint-Amandsberg, 28/01/1906-14/09/1993)
advocaat; parlementslid
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 61.
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1969, p. 89-91.
 • N. N., Gewezen PVV-parlementairen, s.l., s.n., s.d., s.p.


De Baer, Armand Albert Georges Julien (Baslow (GB), 27/01/1917-Antwerpen, 25/12/1989)
brouwer; parlementslid
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 61.
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1973, p. 77-78.


De Bagenrieux de Lanquesaint, Philémon Joseph Maurice , baron (Bergen, 08/06/1802-Sint-Joost-Ten-Node, 25/08/1870)
militair; parlementslid
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 94.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 7.


De Baillet, Hyacinthe Joseph Antoine , graaf (Antwerpen, 16/02/1798-Antwerpen, 25/12/1861)
eigenaar; schepen van Antwerpen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2608.
 • De Laet, A., De Gemeenteraadsverkiezingen te Antwerpen 1848-1854, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1968, p. 266.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 94-95.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 7.


De Baillet Latour, Georges Alexandre Marie , graaf (Gent, 07/04/1802-Brussel, 18/04/1882)
eigenaar; burgemeester van Merlemont, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2609. (08/04/1802)
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 95-96.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 8.


De Bast, Camille Isidore Joseph (Gent, 03/03/1845-Gent, 03/07/1927)
industrieel; gemeenteraadslid van Gent, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 353-354.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 61.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 274.
 • Camps, Christina, Monografie van La Flandre Liberale (1874-1899), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1977, p. 37.
 • Proot-Cocquyt, Hilda, Negentig jaar Institut Moderne, Gent, Institut Moderne, Gent, Institut Moderne vzw, 1996, p. 111-112.
 • Varlez, Louis, Les Quartiers Varlez. Volume 4. Rémy et Savina Dumont, Brussel, Louis Varlez, 2003, p. 618.
 • Hens, Karen, Meer dan een halve eeuw private liefdadigheid te Gent : "De Zonder Naam niet Zonder Hart" (1855-1914), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 2002, deel I, p. 63-68.


De Bast- De Hert, Camille Joseph (Gent, 30/08/1807-Gent, 18/05/1872)
industrieel; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 352.
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, De fonteinen van de Oranjeberg. Politiek-Institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Kultuur-Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1997, p. 169.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 97.
 • Van Der Kelen, Anna, De Kamer van Koophandel te Gent (1830-1900), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1987, p. 237.


De Beaune, Petrus Henricus (Henri) (Antwerpen, 04/11/1853-)
bediende; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 41.


De Berlaymont, Adrien Louis Clément , graaf (Flostoy, 1798-Elsene, 18/06/1869)
eigenaar; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 180.


De Beukelaer, Balthazar Franciscus Xaverius (François-Xavier) (Ekeren, 18/04/1838-Menton (FR), 04/04/1917)
likeurstoker; gemeenteraadslid van Antwerpen, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 42.


De Beukelaer, Jacques Emile (Emile) (Antwerpen, 25/07/1867-Antwerpen, 23/01/1922)
likeurstoker, wielrenner; medestichter en eerste voorzitter van de Union Cycliste Internationale (UCI) (1900-1922)
 • Mortelmans, Koen, in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, XVII, 2005, kol. 97-101.


De Bie, Jean François (Jean François) (Berlaar, 29/03/1801-Koningshooikt, 11/11/1875)
notaris, gemeentesecretaris en gemeenteontvanger van Koningshooikt; burgemeester van Koningshooikt, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 42.


De Bie, Pierre Corneille (Peter)
verzekeringsagent; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 43.


De Bien, Ludovicus (Kortrijk, 30/06/1793-)
eigenaar, advocaat; schepen van Kortrijk, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 436-437.


De Billemont, Jean François Jean-Nepomucène (Jean-François) (Brussel, 26/05/1805-Schaarbeek, 01/01/1901)
ambtenaar, rentenier, toezichter-beheerder van de door de stad Brussel geplaatste krankzinnigen te Geel; schepen van Geel, lid van de Bestendige Deputatie van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 43, 118.


De Biolley, Raymond François Marie , burggraaf (Andrimont, 24/09/1866-Verviers, 01/12/1937)
gemeenteraadslid van Verviers, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2619.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 62.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 13.


De Bleeckere-Bauwens, Jacobus Bartholomeus Benedictus (Jacques) (Oudenaarde, 07/05/1783-Oudenaarde, 08/04/1845)
handelaar; gemeenteraadslid van Oudenaarde, lid van de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen
 • Minnaert, S., De politieke dynastieën te Oudenaarde van 1815 tot 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1974, p. 344.
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, De fonteinen van de Oranjeberg. Politiek-Institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Kultuur-Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1997, p. 171.
 • Valcke, Tony, Van Daele, Jasmien en Wouters, Nico, De fonteinen van de Oranjeberg. Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 3 : 'Met gezag bekleed'. Biografieën van negentiende-eeuwse beleidsmakers, Gent, Academia Press ism Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 2000, p. 113-121.


De Blieck, Joseph Clément Marie (Lebbeke, 13/09/1866-Aalst, 11/05/1927)
brouwer; gemeenteraadslid van Aalst, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 367-368.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 62.
 • Pourquoi Pas?, 28 mei 1920.
 • Coppens, Geertrui, Van den Eede, Gaston, De geschiedenis van de Liberale Partij te Aalst 1846-2002, Aalst, Gaston Van den Eede, 2003, p. 62.


De Block, Maggie (Merchtem, 28/04/1962-)
arts; parlementslid, staatssecretaris
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 79.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 107-108.


De Boé, Hypolitus (Hippolyte) (Antwerpen, 29/08/1826-Constantinopel (TR), 30/06/1869)
advocaat; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2621.
 • Matthysen, J., Politieke Dynastieën te Antwerpen 1830-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1973, p. 180-181.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 104.


De Boever, Adrien Georges (Munte, 02/07/1932-Merelbeke, 10/04/1999)
industrieel; schepen van Merelbeke, burgemeester van Munte, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 172-173.


De Boninge, Joseph Corneille Eugène (Oostende, 24/09/1812-Oostende, 13/06/1886)
gemeenteraadslid van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 149.


De Bonne, François Julien (Brussel, 10/05/1789-Brussel, 01/12/1879)
magistraat; provincieraadslid van Brabant, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2622.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 104-105.


De Bosschere, Carolus Lievinus (Charles) (Antwerpen, 17/12/1850-Mortsel, 23/03/1935)
leerkracht, directeur van de Modelschool Brussel, leerkracht RMS Lier, publicist
 • Robyns, W., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXIX, 1976, kol. 133-136.


De Bourdeau d'Huy, Frédéricq (Ronse, 20/02/1815-Ronse, 14/10/1894)
arts; gemeenteraadslid van Ronse, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2626.
 • Roobrouck, H., De wetgevende verkiezingen en verkozenen in het arrondissement Oudenaarde 1831-1884, Oudenaarde, Stadsarchief, s.d., p. 168-169.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 108.
 • Willequet, Peter, Het politiseringsproces te Ronse. 1830-1921. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1982, p. 327-328.


De Bousies, René Philippe (Philippe), ridder (Ferrière-la-Petite (FR), 02/03/1789-Brussel, 01/01/1875)
eigenaar; burgemeester van Buizingen, lid van het Nationaal Congres, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 379.
 • Rousselle, Ch., Biographie Montoise du XIXe siècle. 1800-1899, Mons, Impr. du Journal "Le Hainaut", 1900, p. 18-19.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 108.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 16.


De Bousies de Rouveroy, Charles Alexandre , graaf (Bergen, 10/02/1789-Rouveroy, 26/12/1871)
ambtenaar; burgemeester van Rouveroy, lid van het Nationaal Congres, parlementslid
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 109.


De Bouvre, Evariste (Gent, 03/12/1889-Gent, 05/07/1969)
industrieel
 • In : Gedenkboek 125 jaar Willemsfonds 1851-1976, Antwerpen-Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, 1977, p. 129-130.


De Braconnier, Joseph Charles Frédéric (Luik, 05/01/1826-Luik, 27/05/1912)
industrieel; burgemeester van Modave, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 381.


De Braey, Jan Michel Florent (Antwerpen, 07/06/1891-Antwerpen, 11/12/1961)
architect; gemeenteraadslid van Antwerpen
 • Smits, Ann, Typologisch onderzoek van de Antwerpse gemeenteraadsleden. (1947-1982), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1984, 2 dl., p. 83.


De Breyne, Aimé Louis Aristide (Oostende, 02/12/1837-Oostende, 11/03/1900)
handelaar; schepen van Oostende; voorzitter van de afdeling Oostende van het Willemsfonds (1887-1900)
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 149-150.
 • Sterfgevallen. A. De Breyne, in : Tijdschrift van het Willemsfonds, jg. V, eerste deel, 6, april 1900, p. 381-382.


De Breyne-Dubois, Gustave Adolphe Jean (Diksmuide, 14/03/1828-Diksmuide, 02/05/1914)
grondeigenaar; gemeenteraadslid van Diksmuide, provincieraadslid van West-Vlaanderen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2629.
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 439-440.
 • Vandewalle, K., De socio-politieke elite van Veurne en Diksmuide 1830-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1986, p. 93-95.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 109.


De Breyne-Peelaert, Pierre Philippe Antoine (Diksmuide, 17/04/1801-Diksmuide, 27/09/1886)
doctor in de rechten, grondeigenaar; schepen en burgemeester van Diksmuide, provincieraadslid van West-Vlaanderen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2628.
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 440-441.
 • Vandewalle, K., De socio-politieke elite van Veurne en Diksmuide 1830-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1986, p. 88-91.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 110.
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 150.


De Bronckart, Émile , ridder (Luik, 25/12/1813-Bra-sur-Lienne, 01/06/1884)
eigenaar; burgemeester van Bra-sur-Lienne, lid van de Bestendige Deputatie van Luik, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2633.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 182.; De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 112.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 43, 112.


De Brouckère, Alfred , jonkheer (Maastricht (NL), 19/01/1827-Ternaaien, 08/08/1908)
ambtenaar; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 391.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 114-115.
 • D'Hoore, M., Archives de particuliers relatives à l'histoire de la Belgique contemporaine (de 1830 à nos jours), Bruxelles, AGR, 1998, 2 vol., p. 156.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 20.


De Brouckère, Charles Marie Joseph Ghislain (Brugge, 18/01/1796-Brussel, 20/04/1860)
doctor in de rechten, hoogleraar ULB, directeur van de Bank van België; burgemeester van Brussel, lid van het Nationaal Congres, parlementslid, minister
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2634-2636.
 • Du Bois, A., Les Bourgmestres de Bruxelles. Ch. de Brouckère, in : Revue de Belgique, mei 1896, p. 21-41, en in boekvorm, Les Bourgmestres de Bruxelles, Brussel, 1897.
 • Vanderkindere, L., L'Université de Bruxelles 1834-1884, Brussel, 1884, p. 154-155.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 115-116.
 • D'Hoore, M., Archives de particuliers relatives à l'histoire de la Belgique contemporaine (de 1830 à nos jours), Bruxelles, AGR, 1998, 2 vol., p. 157.
 • Wunderlee, Marcus, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 1996, p. 148-150.
 • Michotte, P., Etudes sur les théories économiques qui dominèrent en Belgique de 1830 à 1886, Leuven, 1904, p. 275-287.
 • Juste, Théodore, Charles de Brouckère, Brussel, C. Muquardt, 1867, 131 p.
 • Juste, Théodore, Panthéon nationale (1830-1880), Mons, Hector Manceaux, 1881, s.p.
 • Tilman, Samuel, Les grands banquiers belges (1830-1935). Portrait collectif d'une élite, Brussel, Académie royale de Belgique, 2006, p. 85-86, 337-338.


De Brouckère, Henri Ghislain Joseph Marie Hyacinthe (Brugge, 25/01/1801-Brussel, 25/01/1891)
magistraat, hoogleraar ULB, diplomaat, beheerder van vennootschappen; burgemeester van Oudergem, lid van het Nationaal Congres, parlementslid, minister, eerste minister, minister van Staat; arrondissementscommissaris te Roermond, gouverneur van Antwerpen en van Luik
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2637-2638.
 • Jacobs, H., Het bestuur der provincie Antwerpen van 1836-1900, Antwerpen, 1903, p. 73 en p. 127-145. (Hendrik)
 • Bartelous, J., Nos premiers ministres de Léopold Ier à Albert Ier, Brussel, 1983, p. 83-88.
 • Legrain, P., Le Dictionnaire des Belges, Brussel, 1981, p. 118.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 96.
 • Vanderkindere, L., L'Université de Bruxelles 1834-1884, Brussel, 1884, p. 155.
 • D'Hoore, M., Archives de particuliers relatives à l'histoire de la Belgique contemporaine (de 1830 à nos jours), Bruxelles, AGR, 1998, 2 vol., p. 160.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 116-117.
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 44-45.
 • Tilman, Samuel, Les grands banquiers belges (1830-1935). Portrait collectif d'une élite, Brussel, Académie royale de Belgique, 2006, p. 338.


De Brouckère, Henri Louis Zacharie (Hendrik) (Roeselare, 15/03/1836-Gent, 06/11/1891)
industrieel; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 173-174.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 276.


De Brouwer, Guillaume Edouard Emile Marie (Oostende, 12/01/1840-Ramleh (EG), 30/04/1892)
magistraat; provincieraadslid van West-Vlaanderen; gouverneur van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 379-380.
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 150-151.


De Brouwer de Hogendorp, Florentin Xavier (Florent) (Mechelen, 20/05/1807-Den Haag (NL), 03/02/1871)
rentenier, beheerder van vennootschappen, industrieel; provincieraadslid van Antwerpen, parlementslid
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 117.
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 44.


De Brouwer-Pierets, Michael Franciscus Josephus (Michel) (Mechelen, 30/03/1776-Brussel, 08/12/1862)
rentenier, eigenaar; gemeenteraadslid van Bonheiden, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 45.


De bruyn, Constant Cornelius Franciscus (Stan) (Brecht, 19/12/1938-)
landbouwer, handelaar, zaakvoerder; schepen van Brecht, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 45.


De Bruyne, Camilius Ludovicus Achilles (Camiel) (Pollinkhove, 25/03/1861-Gent, 29/03/1937)
doctor in de natuurwetenschappen, hoogleraar en rector RUG; schepen van Gent, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Vanacker, D., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, XII, 1987, kol. 123-127.
 • Buning, L., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 261.
 • Van Hoorick, K., Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 659.
 • Steels, M., Geschiedenis van het Stedelijk Onderwijs te Gent 1828-1914, Gent, 1978, p. 329-332.
 • Vanacker, D., Prof. dr. Camiel De Bruyne. Lezing gehouden op de jaarvergadering van de Stichting dr. C. De Bruyne, Gent, 26 mei 1987.
 • Hacquaert, A., Prof. dr. Camille De Bruyne 70 jaar, in : Natuurwetenschappelijk Tijdschrift, jg. 13, 1931, afl. 3-5. (speciaal nr. opgedragen aan prof. C. De Bruyne)
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, De fonteinen van de Oranjeberg. Politiek-Institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Kultuur-Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1997, p. 174-175.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 276-274.
 • De Bruyne, Camille, in : Liber Memorialis. Notices biographiques. Tome II. Faculté des Sciences. Faculté de Médecine, 1913, p. 355-358.


De Buck, Marc Joseph (Petegem-aan-de-Leie, 16/02/1945-)
leerkracht, studieprefect, inspecteur, pedagogisch adviseur ARGO; gemeenteraadslid van Deinze, lid van de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen, voorzitter van de provincieraad van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 175.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 84-85.
 • D'hondt, Bart, in : Valcke, Tony (red), De fonteinen van de Oranjeberg. Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 4 : Biografieën van twintigste-eeuwse beleidsmakers, Gent, Academia Press ism Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 2003, p. 849-866.


De Bue, Valérie (Vilvoorde, 07/10/1966-)
licentiaat economische wetenschappen, ambtenaar; schepen van Nijvel, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 81.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 110-111.


De Buisseret, Nicolas Joseph , baron (Brussel, 29/10/1780-Brussel, 09/03/1855)
handelaar; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 416.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 120.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 21.


De Busscher, Edmundus (Edmond) (Brugge, 18/01/1805-Gent, 17/01/1882)
drukker, archivaris
 • Withoeck, Arseen, Proeve tot typologie van de Belgische leden van het Comité Flamand de France. 1853-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 2 dl., 1985, p. B. 21.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 278.
 • Varlez, Louis, Les Quartiers Varlez. Volume 6. Victor De Vriendt et Thérèse van Loo. Emile De Cock et Jeanne Verwest, Brussel, Louis Varlez, 2004, p. 989.


De Busscher, Léon Ferdinand Guillaume (Gent, 20/11/1837-Gent, 31/01/1905)
drukker, uitgever van "Gentschen Mercurius", stichter van "Volksblad", stichter van "Wielryder"
 • Varlez, Louis, Les Quartiers Varlez. Volume 6. Victor De Vriendt et Thérèse van Loo. Emile De Cock et Jeanne Verwest, Brussel, Louis Varlez, 2004, p. 994.


De Busschere, Auguste Antoine Léon (Brugge, 03/02/1811-Brugge, 03/11/1884)
notaris; schepen van Brugge, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 441-443.


De Cecil, Julianus Laurentius Josephus , baron (Hasselt, 09/01/1795-Wimmertingen, 28/03/1865)
eigenaar; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2654.


De Ceunynck, Napoleon Auguste (Veurne, 02/02/1812-Oostende, 29/12/1880)
arts; gemeenteraadslid van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 151.


De Chentinnes, Louis Joseph Ignace (Pellen, 19/08/1809-Brussel, 08/09/1863)
industrieel; provincieraadslid van Brabant, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2657.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 124.


De Chestret de Haneffe, Rémi Godefroid Hyacinthe (Hyacinthe), baron (Luik, 06/03/1797-Luik, 17/05/1881)
luitenant-kolonel; burgemeester van Kerkom-bij-Sint-Truiden, provincieraadslid van Luik, parlementslid; arrondissementscommissaris te Borgworm
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 423.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 124-125.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 182.


De Chestret de Haneffe De Waha, Léonie Marie Laurence (Luik, 31/03/1836-Luik, 08/07/1926)
pedagoog, filantroop; oprichter en voorzitter van de Union des Femmes de Wallonie
 • Van Santbergen, R., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXIX, 1976, kol. 825-836.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 497.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 97.


De Clercq, Emile Louis (Eeklo, 23/10/1839-)
advocaat; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 177.


De Clercq, Mathias (Gent, 26/12/1981-)
advocaat; schepen van Gent, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 113.


De Clercq, Paul Leopold (Sint-Amands, 08/01/1919-Antwerpen, 17/02/1999)
doctor in de rechten, industrieel; burgemeester van Vosselaar, parlementslid, Europees parlementslid
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 69-70.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1975, p. 89-90.
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1977, p. 95-96.
 • N. N., Gewezen PVV-parlementairen, s.l., s.n., s.d., s.p.


De Clercq, Willy Clarisse Elvire Hector , burggraaf (Gent, 08/07/1927-Gent, 28/10/2011)
advocaat, docent RUG en VUB; gemeenteraadslid van Gent, parlementslid, Europees parlementslid, minister, EG-commissaris, minister van Staat; voorzitter van de Vlaamse PVV (1972-1973 en 1977-1981) en van de ELD (1981-1985 en 1989-1995), voorzitter van het interimcomité van het IMF (1976-1977 en 1983-1985)
 • Beyens, A., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 302-303.
 • Wouters, N., in : Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 749-750.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2667-2668.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 70.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1981, p. 107-108.
 • Gaus, H. (ed), Politiek Biografisch Lexicon. Belgische ministers en staatssecretarissen 1960-1980, Antwerpen, Standaard uitgeverij, 1989, p. 215-229.
 • De Meyer, L., Flamant, E., Liber Amicorum Willy De Clercq, Leuven, 1985.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 88-89.
 • De Vrieze, Frederik, Biografisch repertorium van de Gentse gemeenteraadsleden : 1947-1984, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie politieke wetenschappen), 1985, p. 80-93.
 • De Rouck, Wim, Koyanagi, Sophie, Libotte, Frédéric, La réprésentation libérale belge au Parlement Européen, Brussel, U.L.B. (Institut d'Etudes Européennes) onuitgegeven verhandeling (sectie Europese politieke wetenschappen), 1996, p. 43.
 • Everaert, Claude, Fabré-Meeus, Greta (red), Liber Magistrorum 1797-1997. Van Ecole Centrale du Département de l'Escaut tot Koninklijk Atheneum te Gent, Gent, V.Z.W.'s Vriendenkringen Voskensscholen en Gent (Ottogracht)-Gentbrugge, 1997, p. 114-115.
 • LVV huldigt Willy De Clercq, in : Het Volksbelang, CXXV, 8, december 2002, p. 1-7.
 • Prevenier, Walter, Ysebaert, Clair, Pareyn, Luc (red), Vijftig jaar liberale praxis. Willy De Clercq vijfenzeventig jaar, Gent, Liberaal Archief / Liberaal Vlaams Verbond, 2002, 203 p.
 • Goorden, Thierry, Willy De Clercq. Een biografie. De kunst van het haalbare, Tielt, Lannoo, 2004, 309 p.
 • Goorden, Thierry, Willy De Clercq. L'art du possible, Brussel, Editions Racine, 2004, 223 p.
 • Hendrickx, Jef, Stamboek van Vlaanderen. Deel II. 100 vooroudertafels van Vlaamse koppen, Antwerpen, Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Gouw Antwerpen vzw, 1987, p. 21.
 • N. N., Gewezen PVV-parlementairen, s.l., s.n., s.d., s.p.
 • Cabo, Maurice, 100 à la une, Woutersbrakel, CAPSA - Village n° 1 Reine Fabiola, 1991, p. 44-45.


De Clercq, Yannick Frans Joseph (Gent, 28/10/1954-)
advocaat; schepen van Gent; regeringscommissaris bij de Universiteit Gent en het Universitair Ziekenhuis Gent, regeringscommissaris bij de Associatie Universiteit Gent
 • De Vrieze, Frederik, Biografisch repertorium van de Gentse gemeenteraadsleden : 1947-1984, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie politieke wetenschappen), 1985, p. 94-97.
 • Coppens, Edward, Coppens, Peter, Wie is wie in Vlaanderen 2003-2005. Biografische encyclopedie, Hove, Lexycom, 2003, p. 272.


De Clippele, Jean-Pierre (Orroir, 03/09/1928-)
licentiaat economische wetenschappen, notaris; gemeenteraadslid van Brussel, lid van de Hoofdstedelijke Raad, parlementslid
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1987, p. 125-126.
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 80.


De Clippele, Olivier (Ukkel, 13/04/1959-)
notaris; schepen van Elsene, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 113-114.


De Clippele, Pieter Jan (Steenhuize-Wijnhuize, 29/06/1804-Geraardsbergen, 22/07/1860)
magistraat; schepen van Zarladinge, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2669.
 • De Ridder-De Sadeleer, E., Cordemans, M., Verkiezingen en verkozenen in het arrondissement Aalst 1831-1878, Gent, Story-Scientia, 1968, p. 123-126.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 126. (aangeduid als katholiek?)
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, De fonteinen van de Oranjeberg. Politiek-Institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Kultuur-Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1997, p. 177.


De Cloedt, Emmanuel (Oostkerke-Diksmuide, 08/10/1845-Brussel, 23/05/1919)
aannemer; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 429.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 70.
 • Lefèvre, P., Le libéralisme à Bruges (1893-1940), Brussel, U.L.B. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1976, p. 262-264.


De Cloedt, Prosper Arthur Corneille (Koolkerke, 27/09/1878-Brussel, 01/07/1955)
licentiaat handelswetenschappen, aannemer, beheerder van vennootschappen; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 430.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 70.


De Cnodder, Ann Paula (Herentals, 10/01/1972-)
bankbediende, parlementair medewerker; schepen van Vorselaar, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 48.


De Cock, Achille Norbert Cornelis (Oostende, 06/01/1864-26/11/1932)
apotheker; schepen van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 151-152.


De Cock, Franciscus Joannes (Frans) (Herentals, 07/01/1956-)
licentiaat handels- en financiële wetenschappen, milieu-adviseur, financieel analist, adjunct-directeur Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; gemeenteraadslid van Westerlo, provincieraadslid van Antwerpen, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2004. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 97.
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 48.


De Cock- De Meulemeester, Auguste (Gent, 30/12/1804-Gent, 09/06/1869)
handelaar, reder, vice-consul; schepen van Gent, lid van de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen, parlementslid; gouverneur ad interim van Oost-Vlaanderen
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 432.
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, De fonteinen van de Oranjeberg. Politiek-Institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Kultuur-Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1997, p. 178.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 126-127.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 279-280.
 • Valcke, Tony, Van Daele, Jasmien en Wouters, Nico, De fonteinen van de Oranjeberg. Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 3 : 'Met gezag bekleed'. Biografieën van negentiende-eeuwse beleidsmakers, Gent, Academia Press ism Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 2000, p. 159-167.
 • Van Der Kelen, Anna, De Kamer van Koophandel te Gent (1830-1900), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1987, p. 238-239.


De Coene, Jozef François (Kortrijk, 18/09/1875-Kortrijk, 15/10/1950)
kunstschilder, meubelfabrikant; gemeenteraadslid van Kortrijk
 • De Vleeschouwer, F., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, III, 1968, kol. 181-184.
 • Germonprez, Fred, Jozef De Coene, Tielt, Lannoo / Stichting Jozef De Coene, 1967, 186 p.
 • Germonprez, Fred, Jozef De Coene en de Kortrijkse Kunstwerkstede, Tielt, Lannoo, 1983, 219 p.
 • Montens, Valérie, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 1996, p. 159-160.
 • N. N., Kunstwerkstede De Coene. Programma. Meesterschap in Art Nouveau, Art Deco en Design. Kortrijk Designed '06-'07, s.l., s.n., s.d., 47 p.
 • Malfait, Werner, Kort overzicht van het ontstaan van het Museum voor Schone Kunsten van Latem en Leiestreek. Met biografische nota van de kunstenaars die met werken in het museum vetegenwoordigd zijn, Deinze, Stad Deinze, s.d., p. 12.
 • N. N., Kunstwerkstede De Coene. Wandel-, fiets-, en autoparcours. Meesterschap in Art Nouveau, Art Deco en Design. Parcours. Kortrijk Designed, '06-'07, s.l., s.n., s.d., 32 p.
 • Herman, Frank, Van Dijk, Terenja, Dubois, Marc, e.a., Kortrijkse Kunstwerkstede Gebroeders De Coene. 80 jaar ambacht en industrie. Meubelen - Interieurs - Architectuur, Kortrijk, Uitgeverij Groeninghe, 2006, 253 p.
 • N. N., Art De Coene. Jaarboek 6, Bellegem, Stichting De Coene vzw, 2006, 34 p.


De Collombs, André François (Thimister, 23/03/1812-Thimister, 19/10/1878)
rentenier, eigenaar; burgemeester van Thimister, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 182.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 45, 120.


De Coninck, Carolus Ferdinandus (Karel) (Harelbeke, 16/10/1794-Gent, 30/03/1869)
magistraat; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 179.


De Coninck, Philippe (Gent, 24/02/1957-)
arts; burgemeester van Assenede, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 177.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2007. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 95.


De Coninck de Merckhem, Theodore Jean Marie , ridder (Brugge, 21/01/1807-Merkem, 07/04/1855)
grondeigenaar; gemeenteraadslid van Gent, burgemeester van Merkem
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 444.
 • Dierickx-Visschers, F., De liberale adel in de provincie West-Vlaanderen 1830-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1981, p. 182. (de Merckhem)
 • Vandepitte, D., De Liberale Partij in vijf steden van de Westhoek (Ieper, Diksmuide, Veurne, Nieuwpoort, Poperinge) 1830-1848, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1971, p. XII. (de Merckem)


De Copis-de Mean, Constantin François , baron (1788-Gorsleeuw, 28/06/1857)
rentenier; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 182.


De Cordier, Albert Marie Joseph F (Ronse, 30/11/1914-)
binnenhuisarchitect; schepen van Ronse, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1979, p. 93-94.
 • N. N., Gewezen PVV-parlementairen, s.l., s.n., s.d., s.p.


De Cort, Aimé (Hekelgem, 1883-Koekelberg, 1943)
leerkracht, schooldirecteur, auteur; voorzitter van de boekencentrale voor de Willemsfonds-afdelingen
 • Verstappen, Jack, Lexicon Vlaamsche Toneelschrijvers, Veurne, Heembibliotheek Bachten De Kupe, 1995, p. 48.
 • Eeuwfeest van het Willemsfonds 1851-1951, Gent, Fecheyr, 1951, p. 82-83. (Willemsfonds-uitgave 187)
 • Daman, Marcel, Aimé De Cort, een noeste werker, in : Groei, 6-7, augustus-september 1934, p. 11-13.


De Cort, Frans (Antwerpen, 21/06/1834-Elsene, 18/01/1878)
ambtenaar, stichter en redacteur van "De Grondwet", redacteur van "De Schelde", hoofdredacteur van "De Toekomst", uitgever van "Onderrichtingsbond", dichter
 • Konings, M., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 339.
 • Van Clemen, S., in : Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 805-806.
 • Konings, M., Frans de Cort als letterkundige (1834- 1878). Historisch-biografische schets, Leuven, K.U.L. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie Germaanse filologie), 1958.
 • Van Moeseke, M., De briefwisseling van Frans De Cort, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie Germaanse filologie), 1978.
 • Van Uffelen, M., Frans De Cort (1834-1878) : een Vlaamse dichter en journalist tegenover de politieke problemen van zijn tijd, Leuven, K.U.L. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1973.
 • Deprez, Ada, Gobbers, Walter en Wauters, Karel (red), Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de negentiende eeuw. Deel III, Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2003, p. 187-188.
 • Schepens, Piet, Antwerpse standbeelden, Antwerpen, De Vlijt, 1983, p. 87.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 83-84.
 • Schmidt, Ernest W., Frans De Cort, Antwerpen, Uitgevers Van Uffelen & Delagarde, s.d., 20 p.
 • De Lattin, Amand, Beroemde medeburgers, Antwerpen-Amsterdam, C. de Vries Brouwers P.V.B.A., 1979, p. 14.


De Corte, Alphonsus Adrianus (Alphonse) (Gent, 24/02/1863-Gent, 08/03/1938)
arbeider; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 179.


De Coster, Charles Théodore Henri (München (DE), 20/08/1827-Elsene, 06/05/1879)
bediende, leerkracht, auteur, medewerker van de "Revue Trimestrielle", medestichter van "Uylenspiegel"
 • Doutrepont, G., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXIX, 1956-1957, kol. 491-500.
 • Gerlo, A., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, III, 1968, kol. 214-226.
 • Boey, M., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., kol. 339-341.
 • Bartier, J., Charles De Coster et la Franc-Maçonnerie, in : J. Bartier, Laïcité et Franc-Maçonnerie, Brussel, 1982, p. 7-12.
 • Bartier, J., Charles De Coster et le jeune libéralisme, in : Revue de l'Université de Bruxelles, XXI, 1968, nr. 1, p. 8-34.
 • Bartier, J., Le docteur Watteau, Charles De Coster et quelques autres, in : Bulletin de l'A.R.L.L.F., XLIX, 1971, p. 112-127.
 • Bartier, J., L'idéologie de Charles De Coster, in : La Pensée et les Hommes, juni 1980, p. 1-5.
 • Hanse, J., Charles De Coster, Leuven, 1928.
 • Kinds, E., in : Parisel, W., Histoire de La Loge "Les Vrais amis de l'Union et du Progrès Réunis" 1892-1980, Brussel, 1980, p. 201-202.
 • Plard, H., De Coster et la tradition, in : Revue de l'Université de Bruxelles, XXI, 1968, nr. 1, p. 5-7.
 • Rosseel, E., Charles De Coster en het socio-culturele gegeven van zijn tijd, in : Vlaams Marxistisch Tijdschrift, XIII, 1979, nr. 1, p. 13-31.
 • Withoeck, Arseen, Proeve tot typologie van de Belgische leden van het Comité Flamand de France. 1853-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 2 dln, p. B. 33-34.
 • Sabbe, Maurits, Frans de Cort, in : Mozaïek, Antwerpen, Lodewijs Opdebeek.
 • Delsemme, Paul, Ecrivains belges francs-maçons de jadis et de naguère : du prince Charles-Joseph de Ligne à Johan Daisne et Fernand Dumont, in : Hasquin, Hervé (red), Visages de la franc-maçonnerie belge du XVIIIe au XXe siècle, Brussel, Editions de l'Université de Bruxelles, 1983, p. 308-310.
 • Deprez, Ada, Gobbers, Walter en Wauters, Karel (red), Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de negentiende eeuw. Deel II, Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2001, p. 105-108.
 • Trousson, Raymond, in : Nefontaine, Luc (red), Illustres et francs-maçons, Brussel, Editions Labor, 2004, p. 85-90.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 84.
 • Bartier, John, Charles De Coster, in : Sabena Revue, jg. 40, 1975, nr. 1, p. 48, 83.
 • Delsemme, Paul, Les écrivains francs-maçons de Belgique. Préface de Raymond Trousson, Brussel, Bibliothèques de l'Université de Bruxelles, 2004, p. 98-111.
 • Buddingh', Cees, Encyclopedie voor de wereldliteratuur, Utrecht, Bruna, 1954, p. 145.
 • Beeckman, Miche, Capiteyn, André, Van Doorne, Geert, Straatnamen Gentbrugge, Gent, Uitgeverij Snoeck - Stad Gent Departement Cultuur, 2007, p. 24.
 • Gerlo, Aloïs, Paron, Charles, Charles De Coster et Thyl Ulenspiegel : l'auteur, le héros, la Flandre, Brussel, Du Monde Entier, 1954, 45 p.
 • Pauwels, E., Soixante-quinzième anniversaire de l'indépendance de la Belgique, Anvers, Imprimerie De Vlijt, 1905, p. 236.
 • Trousson, Raymond, Charles De Coster. Journaliste à l'Uylenspiegel, Brussel, Espace de Libertés, 2007, 341 p.


De Coster, Jean Bernard (Gent, 23/06/1809-Gent, 31/10/1877)
advocaat, handelaar; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 281-282.


De Coster, Joannes Ludovicus (Jean Louis) (Gent, 07/12/1794-Gent, 19/05/1867)
handelaar, reder, industrieel; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 282.
 • Van Der Kelen, Anna, De Kamer van Koophandel te Gent (1830-1900), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1987, p. 240.


De Coster-Bauchau, Sybille ( 23/02/1953-)
zaakvoerder; schepen en burgemeester van Grez-Doiceau, provincieraadslid van Waals-Brabant, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 116.


De Coune-Grisard, Charles , jonkheer (Luik, 11/05/1807-Vaux-sous-Chèvremont, 24/04/1889)
industrieel; schepen en burgemeester van Vaux-sous-Chèvremont, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 182.


De Croo, Alexander (Vilvoorde, 03/11/1975-)
handelsingenieur; burgemeester van Brakel, parlementslid, minister; voorzitter van de Open VLD (2009-2012)
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 117-118.


De Croo, Herman Francies Joseph (Opbrakel, 12/08/1937-)
advocaat, hoogleraar VUB, landbouwer; burgemeester van Michelbeke, schepen en burgemeester van Brakel, parlementslid, minister, kamervoorzitter, minister van Staat; voorzitter van de VLD (1995-1997)
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 72.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1987, p. 60.
 • Gaus, H. (ed), Politiek Biografisch Lexicon. Belgische ministers en staatssecretarissen 1960-1980, Antwerpen, Standaard uitgeverij, 1989, p. 229-239.
 • 20 jaar volksvertegenwoordiger. 10 jaar minister. Huldebrochure Herman De Croo, Oudenaarde, Stichting Herman De Croo, 1988, 112.
 • De Croo, H., Het Nederlandstalig Onderwijs 1974-1976. Twee jaar beleid, Brussel, 1976.
 • Feys, Raf, Het plan De Croo, in : De Nieuwe Maand, jg. XVIII (1975), nr. 4, p. 244-254.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers. Officieel Handboek, 1988, p. 60.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 89-90.
 • Huldebetoon naar aanleiding van het dertig jaar parlementair mandaat van de heer Herman De Croo, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1998, s.p.
 • Decrits, Marc, Inventaris van het kabinetsarchief (1974-1988) van Minister van Staat Herman Fr. De Croo, Brussel, s.n., 513 p.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 118-119.
 • De Croo, Herman, De wereld volgens Herman De Croo, Antwerpen, Uitgeverij Icarus / Standaard Uitgeverij, 1999, 268 p.
 • Coppens, Geertrui, Van den Eede, Gaston, De geschiedenis van de Liberale Partij te Aalst 1846-2002, Aalst, Gaston Van den Eede, 2003, p. 177-178.


De Decker, Armand J B (Brussel, 08/10/1948-)
advocaat; schepen en burgemeester van Ukkel, lid van de Hoofdstedelijke Raad, parlementslid, voorzitter van het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voorzitter van de Senaat, minister, minister van Staat
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers. Officieel Handboek, 1988, p. 61.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 120.


De Deyn, Hubert (Steenhuize-Wijnhuize, 24/09/1829-Steenhuize-Wijnhuize, 05/02/1904)
advocaat; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 181.


De Deyn, Pierre Joseph (Ninove, 04/05/1795-Ninove, 10/06/1872)
gemeentesecretaris, notaris; gemeenteraadslid van Ninove, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 181.
 • Coppens, Geertrui, Van den Eede, Gaston, De geschiedenis van de Liberale Partij te Aalst 1846-2002, Aalst, Gaston Van den Eede, 2003, p. 62.


De Doncker, Edmond Nicolas Joseph (Brussel, 12/12/1802-Brussel, 16/05/1860)
notaris; schepen van Brussel
 • Keunings, Luc, Les forces de l'ordre à Bruxelles au XIXe siècle. Données biographiques illustrées sur les officiers de la police, de la garde civique et de la gendarmerie (1830-1914), Brussel, Archives de la ville de Bruxelles, 2007, p. 135.


De Donnéa-de Hamoir, François-Xavier Gustave Marie Joseph Corneille Hubert , ridder (Edegem, 29/04/1941-)
licentiaat handels- en financiële wetenschappen, doctor in de economische wetenschappen, hoogleraar UCL; burgemeester van Brussel, parlementslid, Europees parlementslid, staatssecretaris, minister, Brussels minister-president, minister van Staat
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1987, p. 62.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 91-92.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 121-122.
 • f
 • De Rouck, Wim, Koyanagi, Sophie, Libotte, Frédéric, La réprésentation libérale belge au Parlement Européen, Brussel, U.L.B. (Institut d'Etudes Européennes) onuitgegeven verhandeling (sectie Europese politieke wetenschappen), 1996, p. 39-40.
 • Verduyn, Ludwig, De Power List. De 200 machtigste mensen van België, Leuven, Uitgeverij Van Halewijck, 2001, p. 224-225.


De Dorlodot, Léopold (Charleroi, 03/04/1831-Dampremy, 29/07/1900)
industrieel; provincieraadslid van Henegouwen; arrondissementscommissaris te Charleroi
 • Delaet, Jean-Louis, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 163.


De Dorlodot-Moriame, Léopold Bernard Jacques (Baisy-Thy, 28/101805-Lodelinsart, 23/02/1870)
industrieel; burgemeester van Lodelinsart
 • Delaet, Jean-Louis, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 162-163.


De Fabribeckers de Cortils, Henri Aimé Ghislain (Strombeek-Bever, 22/09/1803-Luik, 04/01/1874)
rentenier; burgemeester van Mortier, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 182.


De Favereau, Auguste Charles Marie , baron (Grandhan, 12/08/1796-Grandhan, 29/05/1867)
eigenaar; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 454.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 132.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 42.


De Florisone, Léon Marie Charles Jacques François Xavier , jonkheer (Ieper, 04/09/1827-Brielen, 03/05/1880)
eigenaar; gemeenteraadslid van Brielen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2692.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 134.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 43.


De Formanoir de la Cazerie, Oscar (Celles, 20/11/1837-Doornik, 27/01/1908)
advocaat; gemeenteraadslid en schepen van Doornik, provincieraadslid van Henegouwen
 • Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes 1836-1986, Tournai, 1990, p. 59.


De Fré, Geraard (Boom, 26/11/1909-Boom, 08/05/1998)
aannemer; burgemeester van Boom
 • Asselberghs, L. en Ysebaert, C., Gemeentelijk Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1985-1986, p. GDB 36.
 • Van Linden, Rudy, Komponenten van het machtsverwervingsproces op mikropolitiek vlak : Boom 1946-1982, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie staats- en bestuurswetenschappen), 1985, p. 218.


De Gent, Eugène Hubertus (Meldert, 04/04/1894-Koersel, 10/01/1970)
militair; burgemeester van Kwaadmechelen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2704.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 74.


De Geyter, Jan (Julius) (Lede, 25/05/1830-Antwerpen, 18/02/1905)
leerkracht, ambtenaar, journalist bij "Het Handelsblad" en "De Koophandel", directeur van de Berg van Barmhartigheid, letterkundige
 • Verschaeren, J., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, XII, 1987, kol. 281-293.
 • Valcke, L., Durnez, E., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 588-589.
 • Boets, J., Aangaande het "Geuzenlied", in : Wetenschappelijke Tijdingen, jg. 29, 1970, nr. 4, p. 271-282.
 • Brijs, A., Julius de Geyter.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 1306-1307.
 • Simons, Ludo, Een graf in Westende. Literair-historische randschriften, Kapellen, Uitg. Pelckmans, 1993, p. 42-48.
 • Delsemme, Paul, Ecrivains belges francs-maçons de jadis et de naguère : du prince Charles-Joseph de Ligne à Johan Daisne et Fernand Dumont, in : Hasquin, Hervé (red), Visages de la franc-maçonnerie belge du XVIIIe au XXe siècle, Brussel, Editions de l'Université de Bruxelles, 1983, p. 338-339.
 • Deprez, Ada, Gobbers, Walter en Wauters, Karel (red), Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de negentiende eeuw. Deel III, Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2003, p. 185-187.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 87-88.
 • Robert, Jan (ed.), Schoonselhof nu! Een eigentijdse visie op de Antwerpse necropool, Antwerpen, Erfgoedcel Antwerpen, 2005, p. 128-129.
 • Hulde aan dichter Julius De Geyter, in : Tijdschrift van het Willemsfonds, jg. X, 4, mei-juni 1905, p. 150-151.
 • Sterfgeval. Julius De Geyter, in : Tijdschrift van het Willemsfonds, jg. X, 3, maart-april 1905, p. 118-121.
 • Lissens, R. F., Een visie op Juius De Geyters "Geuzenlied", in : Spiegel der Letteren, jg. 12, p. 176-185.
 • Delsemme, Paul, Les écrivains francs-maçons de Belgique. Préface de Raymond Trousson, Brussel, Bibliothèques de l'Université de Bruxelles, 2004, p. 458-459.
 • Buddingh', Cees, Encyclopedie voor de wereldliteratuur, Utrecht, Bruna, 1954, p. 264.
 • De Lattin, Amand, Beroemde medeburgers, Antwerpen-Amsterdam, C. de Vries Brouwers P.V.B.A., 1979, p. 15.


De Gezelle, Leopoldus Carolus Camillus (Leopold) (Gent, 27/04/1879-Gent, 05/01/1945)
bediende; gemeenteraadslid van Gent, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 182.


De Gheest, Guillaume (Willem) (Aalst, 17/04/1797-Aalst, 15/09/1868)
olieslager; burgemeester van Aalst, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 182.
 • Coppens, Geertrui, Van den Eede, Gaston, De geschiedenis van de Liberale Partij te Aalst 1846-2002, Aalst, Gaston Van den Eede, 2003, p. 62.


De Ghellinck de Walle, Edmondus Carolus Coleta Ghislenus (Edmond) (Wondelgem, 12/05/1820-Gent, 16/04/1875)
grondeigenaar; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 183.


De Gols, Richard (Aalst, 14/04/1928-)
boekhouder, vakbondssecretaris; gemeenteraadslid van Aalst
 • Van Gaever, Kurt, Naar een typologie van het gemeenteraadslid van een middelgrote stad : casus Aalst 1946-1982. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1986, p. 64-65.
 • Coppens, Geertrui, Van den Eede, Gaston, De geschiedenis van de Liberale Partij te Aalst 1846-2002, Aalst, Gaston Van den Eede, 2003, p. 178-179.


De Gottal, Constantinus Carolus Petrus Wilhelmus (Constant) (Antwerpen, 25/08/1833-Deurne, 29/09/1880)
rentenier; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 50.


De Gottal, Émile Joseph Marie Corneille (Antwerpen, 07/02/1831-Antwerpen, 09/03/1909)
advocaat, consul, bankier; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2709.
 • Brion, René, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 1996, p. 167.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 139.


De Graef, Martine Maria Frans (Duffel, 07/11/1963-)
directiesecretaris; gemeenteraadslid van Sint-Katelijne-Waver, lid van de Bestendige Deputatie van Antwerpen
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2006. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2005, p. 104.
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 51.


De Graef, Richard Antoon Pieter (Antwerpen, 16/04/1902-)
procureur; gemeenteraadslid van Mortsel, lid van de Bestendige Deputatie van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 51.


De Grauw, Joseph Edmond (Brussel, 23/03/1907-20/12/1992)
licentiaat economische wetenschappen, journalist, beheerder van vennootschappen; gemeenteraadslid van Brussel, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 473-475.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 75.


De Grauwe, Paul (Ukkel, 18/07/1946-)
economist, hoogleraar KUL; parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 192-193.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1995, p. 87.


De Grave, Jacques (Charleroi, 19/02/1942-)
licentiaat politieke en diplomatieke wetenschappen, licentiaat pers- en communicatiewetenschappen, verkoopsdirecteur; schepen van Elsene, parlementslid; voorzitter van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Gewest (1995-2001), voorzitter van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten (1999-2001)
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2004. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 107-108.


De Grève, Louis Philippe Nicolas (Halle, 17/10/1929-)
ambtenaar, rechter in het Arbitragehof; schepen en burgemeester van Halle, provincieraadslid van Brabant, parlementslid
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1974, z. p.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1981, p. 117-118.
 • N. N., Gewezen PVV-parlementairen, s.l., s.n., s.d., s.p.


De Gronckel, François Joseph (Sint-Kwintens-Lennik, 06/03/1816-Brussel, 03/03/1871)
advocaat; provincieraadslid van Brabant
 • Vercruysse, J., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXVIII, 1973-1974, kol. 287-289.
 • Verplancke, Roger, Radikalisme te Brussel (1868 - 1871) Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1970, p. 24.


De Groot, Etienne C Fr (Antwerpen, 17/02/1948-)
licentiaat rechten, arts, docent VUB, rechter bij het Arbitregehof; schepen en burgemeester van Boom, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers. Officieel Handboek, 1988, p. 65.
 • Ysebaert, Clair, Politicowie. Politiek Zakboekje 1998, Diegem, Kluwer Editorial, p. 72.
 • Van Linden, Rudy, Komponenten van het machtsverwervingsproces op mikropolitiek vlak : Boom 1946-1982, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie staats- en bestuurswetenschappen), 1985, p. 220.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1999, p. 83-84.


De Groote, Carolus Ludovicus (Karel) (Gent, 07/01/1881-Aalst, 19/08/1957)
bediende, vakbondssecretaris; gemeenteraadslid van Zelzate, gemeenteraadslid van Gentbrugge, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 186.


De Groote, Theophiel Adolf (Heist, 10/02/1881-Heist, 31/07/1925)
bakker; schepen van Heist, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 279-280.


De Gucht, Jean-Jacques (München (DE), 09/12/1983-)
licentiaat agogische wetenschappen; gemeenteraadslid van Aalst, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 126.


De Gucht, Karel (Overmere, 27/01/1954-)
advocaat, docent VUB; schepen van Lebbeke, burgemeester van Berlare, parlementslid, minister, Europees parlementslid, Europees commissaris, minister van Staat; voorzitter van de VLD (1999-2004)
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 93-94.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 127.
 • De Rouck, Wim, Koyanagi, Sophie, Libotte, Frédéric, La réprésentation libérale belge au Parlement Européen, Brussel, U.L.B. (Institut d'Etudes Européennes) onuitgegeven verhandeling (sectie Europese politieke wetenschappen), 1996, p. 43-44.
 • Verduyn, Ludwig, De Power List. De 200 machtigste mensen van België, Leuven, Uitgeverij Van Halewijck, 2001, p. 46.
 • De Gucht, Karel, Sterckx, Dirk, Er zijn geen eilanden meer. Over democratie, vrijheid en de mensenrechten. Met foto's van Johan Swinnen, Antwerpen-Baarn, Uitgeverij Houtekiet, 1999, 159 p.
 • Eeckhout, Yasmina, Karel De Gucht : een politieke biografie, Gent, R.U.G. onuitgegegeven licentiaatsverhandeling (sectie politieke wetenschappen), 2003, 138 p.


De Hansez, Adolphe (Theux, 05/09/1829-)
advocaat; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 183.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 42.


De Hasse-de Grand-Ry, Lambert Henri (Luik, 06/10/1808-Luik, 20/07/1872)
industrieel; gemeenteraadslid van Luik, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 487.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 141-142.


De Haussy, Édouard François Joseph (Fontaine-l'Évêque, 23/02/1833-Brussel, 02/07/1894)
industrieel; parlementslid
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 142-143.


De Haussy, François-Philippe Louis Hyacinthe Joseph , baron (Bergen, 03/07/1789-Brussel, 19/10/1869)
advocaat, industrieel, beheerder van vennootschappen, gouverneur van de Nationale Bank; schepen van Fontaine-L'Evêque, parlementslid, minister
 • Wellens, A., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXV, 1969-1970, kol. 368-370.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 489.
 • Legrain, P., Le Dictionnaire des Belges, Brussel, 1981, p. 131.
 • Montens, Valérie, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 1996, p. 169-170.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 143.
 • D'Hoore, M., Archives de particuliers relatives à l'histoire de la Belgique contemporaine (de 1830 à nos jours), Bruxelles, AGR, 1998, 2 vol., p. 187-188.


De Hemptinne, Jules Félix Joseph , jonkheer (Gent, 04/07/1825-Gent, 17/01/1922)
industrieel, beheerder van vennootschappen; gemeenteraadslid van Gent, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2721.
 • De Wilde, Bart, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 1996, p. 170-171.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 144.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 284-285.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 53.
 • Van Der Kelen, Anna, De Kamer van Koophandel te Gent (1830-1900), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1987, p. 241-242.
 • De Wilde, Bart, Gent/Rabot. De teloorgang van de textielnijverheid, Tielt, Lannoo, 2007, p. 27.


De Hondt, Frans (Hemiksem, 19/03/1914-Gross-Rosen (PL), 1944)
advocaat; voorzitter van het LVSV, voorzitter van de afdeling Hemiksem van het Willemsfonds
 • Eeuwfeest van het Willemsfonds 1851-1951, Gent, Fecheyr, 1951, p. 85-86. (Willemsfonds-uitgave 187)
 • In memoriam Frans De Hondt, in : Neohumanisme. Orgaan van het Liberaal Vlaamsch Studentenverbond, VI, 2 (40), februari 1946, p. 1.


De Hoon, Adolf (Kaprijke, 18/02/1820-/10/1903)
ingenieur van Bruggen en Wegen; schepen van Veurne
 • Minnaert, Gillis Desiré, Sterfgeval. Lijkrede van den heer G. D. Minnaert, algemeen voorzitter van het Willems-fonds, op de begrafenis van den heer A. De Hoon te Veurne, den 6 october 1903, in : Tijdschrift van het Willemsfonds, jg. IX, eerste deel, 1, november-december 1903, p. 71-73.
 • Sterfgevallen. A. De Hoon, in : Tijdschrift van het Willemsfonds, jg. VIII, tweede deel, 6, september-oktober 1903, p. 280-281.


De Hoon, Victor Frans Marie (Bassevelde, 19/10/1848-Sint-Gillis, 12/11/1902)
arts, letterkundige
 • Sterfgeval. Dr Victor De Hoon, in : Tijdschrift van het Willemsfonds, jg. VIII, eerste deel, 1, december 1902-januari 1903, p. 81-84.


De Jaeger, Theophiel (Gent, 1859-Gentbrugge, 1936)
fabrieksdirecteur; gemeenteraadslid van Gentbrugge
 • Beeckman, Miche, Capiteyn, André, Van Doorne, Geert, Straatnamen Gentbrugge, Gent, Uitgeverij Snoeck - Stad Gent Departement Cultuur, 2007, p. 84.


De Jaegher, Charles Amand Paul Maria (Nieuwpoort, 11/11/1875-Tienen, 17/04/1945)
arts; schepen en burgemeester van Tienen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2726-4 - 2726-6.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 80.


De Jaegher, Edouard Joseph Donatien (Brugge, 25/07/1806-Ukkel, 06/03/1883)
diplomaat; parlementslid; arrondissementscommissaris te Eeklo, te Oudenaarde en te Bergen, gouverneur van Oost-Vlaanderen
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2726-3.
 • Minnaert, S., De politieke dynastieën te Oudenaarde van 1815 tot 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1974, p. 346.
 • Paridaens, M.A., in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, I, 1989, p. 49-50. (06/03/1893)
 • Roobrouck, H., De wetgevende verkiezingen en verkozenen in het arrondissement Oudenaarde 1831-1884, Oudenaarde, Stadsarchief, s.d., p. 162-165.
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, De fonteinen van de Oranjeberg. Politiek-Institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Kultuur-Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1997, p. 188-189.
 • Valcke, Tony, Van Daele, Jasmien en Wouters, Nico, De fonteinen van de Oranjeberg. Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 3 : 'Met gezag bekleed'. Biografieën van negentiende-eeuwse beleidsmakers, Gent, Academia Press ism Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 2000, p. 189-227.


De Jonghe, Gustave Matthieu Ghislain , jonkheer (Gent, 29/06/1785-Ukkel, 20/04/1846)
militair; gemeenteraadslid van Gent, lid van het Nationaal Congres, parlementslid
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 146.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 61.


De Jonghe d'Ardoye d'Erp, Yves (Ukkel, 22/04/1953-)
beheerder van een vennootschap; schepen en burgemeester van Elsene, lid van de Hoofdstedelijke Raad
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 104.


De Jumne, Désiré Philippe Jacques (Leisele, 29/09/1815-Oostende, 16/05/1898)
arts; gemeenteraadslid van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 153.


De Keersmaecker, Franciscus Petrus Desiderius (François) (Mechelen, 15/04/1822-Mechelen, 27/12/1885)
notaris, advocaat; schepen van Mechelen, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 52.


De Keghel, Eugene François Romain (Gent, 20/10/1837-Gent, 03/02/1928)
arts; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 189.


De Kerchove de Denterghem, André Charles Eugène Oswald Rodolphe Auguste , graaf (Gent, 16/10/1885-Brussel, 24/04/1945)
doctor in de rechten, diplomaat; parlementslid, minister; gouverneur van Oost-Vlaanderen
 • Vanlangenhove, F., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXIX, 1976, kol. 511-521.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 512.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 81.
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, De fonteinen van de Oranjeberg. Politiek-Institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Kultuur-Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1997, p. 190.
 • Valcke, Tony, De gouverneurs in Oost-Vlaanderen tijdens het Interbellum. Instabiele functie of instabiele provincie?, in : Docendo Discimus. Liber amicorum Romain Van Eenoo, Band II, Gent, 1999, p. 797-828.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 64.
 • Van Daele, Jasmien, in : Valcke, Tony (red), De fonteinen van de Oranjeberg. Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 4 : Biografieën van twintigste-eeuwse beleidsmakers, Gent, Academia Press ism Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 2003, p. 21-42.


De Kerchove de Denterghem, Charles Constant Colette Ghislain , graaf (Gent, 04/06/1819-Gent, 21/02/1882)
eigenaar; burgemeester van Gent, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 509.
 • Kluyskens, P., in : Ghendtsche Tijdinghen, XI, 1982, p. 130-138.
 • Minnaert, G.D. graaf Karel de Kerchove de Denterghem, Oudburgemeester van Gent, Gent, 1898.
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, De fonteinen van de Oranjeberg. Politiek-Institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Kultuur-Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1997, p. 191.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 149.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 286-287.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 64.
 • D'hondt, Bart, in : Flash. Driemaandelijks ledeninformatieblad VLD Gent Vijfde Wijk, Centrum en Zuid, februari-maart 2002, p. 40-43.
 • Hernalsteen, An, De Westerbegraafplaats van Gent, Gent, provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. Dienst 92 - Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium, 2000, p. 33-35.
 • D'hondt, Bart, Vaste waarden in Gent. Bekende beelden, vergeten namen, Gent, Liberaal Archief vzw, 2007, p. 23-26.
 • Van Meer, R., Vermast, A., Onze standbeelden. II. Provincie Oost-Vlaanderen, Gent, Vanderpoorten, s.d., p. 26-31.
 • Meer info, klik hier.


De Kerchove de Denterghem, Constantin Ghislain , graaf (Gent, 31/12/1790-Wondelgem, 12/07/1865)
eigenaar; burgemeester van Wondelgem, schepen en burgemeester van Gent, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 508.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 149-150.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 287-288.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 64.
 • Meer info, klik hier.


De Kerchove de Denterghem, Ernest Constantinus Maria Ghislenus , graaf (Wondelgem, 22/07/1823-Gent, 30/04/1900)
grondeigenaar; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 191.


De Kerchove de Denterghem, Oswald Charles Eugène Marie Ghislain , graaf (Gent, 01/04/1844-Gent, 20/03/1906)
advocaat; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid; gouverneur van Henegouwen
 • Robyns, W., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXVII, 1971-1972, kol. 483-489.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 510-511.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 81-82.
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, De fonteinen van de Oranjeberg. Politiek-Institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Kultuur-Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1997, p. 191-192.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 150.
 • Centerick, Albert, Le comte Oswald de Kerchove de Denterghem. Notes Biographiques, Gent, Ad. Hoste, 1908, 163 p.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 64.
 • Hernalsteen, An, De Westerbegraafplaats van Gent, Gent, provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. Dienst 92 - Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium, 2000, p. 33-35.
 • D'hondt, Bart, Vaste waarden in Gent. Bekende beelden, vergeten namen, Gent, Liberaal Archief vzw, 2007, p. 27-30.


De Kerchove de Denterghem, Prosper Joseph Eugène Jean François Ghislain (Gent, 13/03/1813-Deurle, 16/07/1853)
eigenaar; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2726-25.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 151.
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 192.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 63.


De Kerchove de Denterghem, Rodolphe Charles Eugène Marie Ghislain , graaf (Gent, 31/07/1848-Gent, 04/03/1886)
grondeigenaar; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 192.


De Kesel, Camillus Petrus Eugenius Maria (Kamiel) (Stekene, 07/04/1872-Nieuwkerken-Waas, 28/09/1942)
notaris; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 195.


De Keukelaere, Luc Achiel Alex (Deinze, 25/06/1949-)
arts; burgemeester van Merelbeke, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 195.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 204.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2006. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2005, p. 109.


De Keyser, Henri (Ronse, 27/02/1875-Schaarbeek, 25/11/1930)
industrieel; gemeenteraadslid van Ronse
 • Willequet, Peter, Het politiseringsproces te Ronse. 1830-1921. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1982, p. 330.


De Keyser, Jean Baptiste (Ronse, 06/04/1828-Ronse, 06/04/1899)
industrieel; schepen en burgemeester van Ronse, provincieraadslid van Ronse
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 195.
 • Willequet, Peter, Het politiseringsproces te Ronse. 1830-1921. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1982, p. 328-329.


De Keyser, Louis François (Dikkelvenne, 07/09/1802-Oordegem, 26/06/1869)
brouwer; gemeenteraadslid en burgemeester van Oordegem, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 196.


De Keyser, Odon Benoni Edmond Eugène (Zaffelare, 12/09/1893-Gentbrugge, 11/08/1975)
industrieel; schepen en burgemeester van Zaffelare, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 196.


De Keyser, Robert (Sint-Joost-ten-Node, 30/01/1893-Ukkel, 10/04/1975)
industrieel; burgemeester van Ukkel
 • Francis, J., Uccle et ses bourgmestres, Bruxelles, Louis Musin, 1973, p. 323-333.
 • Crombois, Jean-François, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 1996, p. 176-177.


De Keyser-Buysse, Alice (Nevele, 08/07/1868-Gent, 25/01/1963)
beheerder van een vennootschap; gemeenteraadslid van Gent; medeoprichter van de Nationale Federatie van Liberale Vrouwen, medeoprichter van het Sécretariat des Œuvres Sociales
 • D'hondt, Bart, in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Academiën van België, XVI, 2002, kol. 507-515.
 • D'hondt, Bart, in : Flash. Driemaandelijks ledeninformatieblad VLD Gent Vijfde Wijk, Centrum en Zuid, maart-april-mei 2003, p. 26-28.
 • Varlez, Louis, Les Quartiers Varlez. Volume 5. La descendance de Remi De Ridder, Brussel, Louis Varlez, 2003, p. 754a.
 • Fédération des Femmes PRL, 150 ans de libéralisme au féminin. Marthe, Jane, Alice, Georgette, Lucienne…, s.l., s.n., s.d., p. 7-16.
 • De Groote, Stefaan, D'hondt, Bart, Alice Buysse (Nevele 1868-Drongen 1963). Een leven vol engagement. Met een voorwoord door Nicole Verschoore, in : Het Land van Nevele, Driemaandelijks tijdschrift van de heemkundige kring, jg. XL, 1, maart 2009, 76 p.


De Keyser-de Caigny, August Eduard (Oordegem, 31/01/1805-Gent, 27/09/1864)
advocaat; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 195.


De Klerck, Patrick Dominique (Blankenberge, 01/06/1965-)
geograaf-planoloog; schepen van Blankenberge, provincieraadslid van West-Vlaanderen, parlementslid
 • Ost, Hilaire (red), De provincieraad van West-Vlaanderen 1978-1995. Deel III, Brugge, 1996, p. 404.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 131.
 • N. N., Open VLD, Brussel, Open VLD, 2009, p. 16.


De Knop, Irina (Asse, 06/07/1978)
licentiaat politieke wetenschappen, MBA algemeen management; schepen en burgemeester van Lennik, provincieraadslid van Vlaams-Brabant, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 132.


 • De la Coste, Edmond Charles Guillaume Ghislain (Mechelen, 24/02/1788-Brussel, 30/03/1870)
  ambtenaar; gemeenteraadslid van Brussel, parlementslid, minister; gouverneur van Antwerpen en Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 97.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 153.
  • Vanoppen, Henri, Edmond de la Coste, gouverneur, minister, orangist, liberaal, konservatief en kasteelheer van Zuurbemde, in : Heemkundige Kring Glabbeek, Jaarboek 1993, p. 11-35.


  De Labbeville, Charles Leopold Justin (Justin), baron (Namen, 29/12/1817-Stave, 04/08/1894)
  eigenaar; burgemeester van Stave, provincieraadslid van Namen, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 528.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 152-153.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 69.


  De Laet, Jan Jacob (Johan Alfried) {Jozef Colveniers} (Antwerpen, 13/12/1815-Antwerpen, 22/04/1891)
  letterkundige, chirurg, journalist, leerkracht, industrieel; parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2733.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 154.
  • Wils, L., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 815-817.
  • Lebrocquy, G., Types et Profils parlementaires, Paris, Lachaud & Burdin, 1873, p. 444-446.
  • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 1767-1769.
  • Deprez, Ada, Gobbers, Walter en Wauters, Karel (red), Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de negentiende eeuw. Deel III, Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2003, p. 172-176.
  • Buddingh', Cees, Encyclopedie voor de wereldliteratuur, Utrecht, Bruna, 1954, p. 409-410.


  De Langhe, Georges Alois (Ressegem, 09/02/1943-)
  ambtenaar; gemeenteraadslid van Burst, schepen en burgemeester van Erpe-Mere, lid van de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 198.
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2004. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 116-117.
  • D'hondt, Bart, in : Valcke, Tony (red), De fonteinen van de Oranjeberg. Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 4 : Biografieën van twintigste-eeuwse beleidsmakers, Gent, Academia Press ism Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 2003, p. 875-882.


  De Langhe, Roger (Ressegem, 01/05/1937-)
  kabinetschef, directeur-generaal; gemeenteraadslid van Wemmel, provincieraadslid van Brabant
  • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 96.


  De Langhe de Vischwalle, François Xavier Joseph , jonkheer (Ieper, 03/12/1785-Schaarbeek, 08/10/1853)
  licentiaat rechten, ambtenaar, grondeigenaar; gemeenteraadslid van Ieper en Schaarbeek, lid van het Nationaal Congres, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2737-2738. (1775-1853)
  • Dierickx-Visschers, F., De liberale adel in de provincie West-Vlaanderen 1830-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1981, p. 190.
  • Vandepitte, D., De Liberale Partij in vijf steden van de Westhoek (Ieper, Diksmuide, Veurne, Nieuwpoort, Poperinge) 1830-1848, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1971, p. IV.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 155.
  • Vander Meersch, A., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, V, 1876, kol. 315-318.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 70.


  De Lanier, Joannes Alfred Clemens (Gent, 17/01/1855-Gent, 01/03/1939)
  ingenieur, industrieel, consul; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid
  • Campus, R., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXV, 1970, kol. 518-519.
  • Verlinden, A., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, IV, 1955, kol. 476.
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 533.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 84.
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, De fonteinen van de Oranjeberg. Politiek-Institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Kultuur-Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1997, p. 198-199.
  • Lefevre, Patrick, Le libéralisme à Bruges (1893-1940). Brussel, U.L.B. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1976, 2 dl., p. 69.


  De Laveleye, Emile Louis Victor {Émile de Saint-Sixte} (Brugge, 05/04/1822-Doyon (Havelange), 02/01/1892)
  advocaat, economist, hoogleraar ULg, publicist
  • Lambert, P., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXIV, 1968, kol. 528-549.
  • D'Hoker, M., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 834.
  • Dumoulin, M., Coppens, C., Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, IX, 1981, kol. 451-463.
  • Stengers, J., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, IV, 1955, kol. 484-497.
  • de Haulleville, P. baron, M.E. de Laveleye et le docteur Doellinger, in : Revue Générale, jg. 26 (1890), nr. 2, p. 229-237.
  • de Haulleville, baron, La religion libérale, in : Revue Générale, jg. 12 (1876), p. 395-423.
  • Dumoulin, M., Hommes et cultures dans les relations italo-belges 1861-1915, in : Bulletin de l'Institut historique belge de Rome, T. 52., 1982, p. 489-501.
  • Janssen, P.E., De "Beweging naar het Protestantisme" van de Laveleye en de Belgische Christelijke Zendingskerk, in : Bulletin van de Vereniging voor de Geschiedenis van het Belgisch Protestantisme, Reeks V, Aflevering 2, 1968, p. 61-69.
  • Lambert, P., Entre le néo-libéralisme et le coopératisme : Emile de Laveleye, in : Annales de l'Economie Collective, LVII, 1969, nr. 4, p. 471- 480.
  • Lambert, P., E. de Laveleye (1822-1892), in : History of Political Economy, 1970, II, nr. 2, p. 261-283.
  • Le Roy, A., Liber Memorialis. L'Université de Liège depuis sa fondation, Liège, 1889, kol. 776-803.
  • Meysmans, J., Em. de Laveleye, in : Gentsche Studentenalmanak, 1891, p. 109-114.
  • Praet, Ph., E. de Laveleye : een bio-bibliografische proeve benevens een inleiding in zijn economisch oeuvre, Brussel, Economische Hogeschool Sint-Aloysius, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1979.
  • Potvin, Ch., E. de Laveleye, in : Revue de Belgique, XXIV, jan. 1892, p. 5-28.
  • Woeste, Ch., M. de Laveleye, les catholiques et la constitution, in : Revue Générale, jg. 10 (1874), p. 127-143.
  • Woeste, Ch., Les catholiques et la constitution. Réponse à M. de Laveleye, in : Revue Générale, jg. 10 (1874), p. 559-568.
  • Emile de Laveleye. Lettres & Souvenirs, Paris-Verviers, 1903.
  • D'Hoore, M., Archives de particuliers relatives à l'histoire de la Belgique contemporaine (de 1830 à nos jours), 1998, p. 196-199.
  • Serwy, V., La coopération en Belgique. Dictionnaire biographique, Brussel, 1952, p. 127-128.
  • Michotte, P., Etudes sur les théories économiques qui dominèrent en Belgique de 1830 à 1886, Leuven, 1904, p. 292-328.
  • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 1806-1807.
  • Dumoulin Michel, La correspondance entre Emile de Laveleye et Marco Minghetti (1877-1886), Rome, Institut Historique Belge de Rome, 1979, 100 p.
  • Fredericq, Paul, In memoriam de Laveleye, Emile, in : Schets eener Geschiedenis der Vlaamsche Beweging, 2, 1908, p. 85-87.
  • Fredericq, Paul, M. Emile de Laveleye, in : The Athenaeum, 1892, p. 115-116.
  • Goblet d'Alviella, Notices sur Emile Louis Victor de Laveleye. Membre de l'Academie. Sa vie et son oeuvre, in : Annuaire de l'Academie Royale de Sciences ..., Bruxelles, LXI, 1895, p. 44-228.
  • Denys Patricia, Emile de Laveleye (1822-1892), de visie van een liberaal publicist op de godsdienst en de kerk-staat-verhouding, Leuven, K.U.L. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1986, 193 p.
  • Desomer, Bart, 2500 brieven. Korrespondentie de Laveleye, in : Universiteit, april 1991, p. 9.
  • Potvin, Ch., Emile de Laveleye, Bruges 5 avril 1822. Doyon, 2 janvier 1892. Avec portrait, Bruxelles, C. Mucquart, 1892, 35 p.
  • Pagny, J., Emile de Laveleye. Sa vie et son oeuvre, Bruxelles, Lefèvre, 1892, 7 p.
  • Rivier, A., Nécrologie - Emile de Laveleye, in : Revue de Droit internationale et de législation comparée, 29, 1892, p. 99-104.
  • Shortt, J.R., Emile de Laveleye, in : Economic Review, april 1892, p. 249-251.
  • Van Velthoven, Harry, E. de Laveleye en de Vlaamse kwestie, Gent, Liberaal Archief, 1992, 72 p.
  • Praet, Philippe, Emile de Laveleye. Bibliografie, Gent, Liberaal Archief, 1992, 138 p.
  • Bots, M., Lettres adressées à Emile de Laveleye, Gent, Liberaal Archief, 1992, 296 p.
  • Notice sur Emile-Louis-Victor de Laveleye, in : Annuaire de l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, LXI, 1895, p. 44-227.
  • Vuijlsteke, Alec, Une certaine idée de l'Europe. Emile de Laveleye (1822-1892), een liberaal publicist en het nationaliteitenvraagstuk, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1997, 276 p.
  • Vuijlsteke, Alec, Emile de Laveleye (1822-1892), een negentiende-eeuws liberaal denker met een internationale reputatie, in : Liberaal Reflex. Driemaandelijks tijdschrift van het CLSB, XVIII, 4, 1997, p. 5-33.
  • Vuijlsteke, Alec, Emile de Laveleye (1822-1892) : vision d'un publiciste libéral belge sur les nationalités et les jeunes nations en Europe méridionale, in : Rassegna Storica del Risorgimento, LXXXIX, 2002, numero speciale - supplemento al fascicolo III, p. 39-52.
  • Emile de Laveleye. Lettres intimes. Préface d'Ernest Mahaim, Paris, La Renaissance du Livre, 1927, 271 p.
  • Zlatanoff, Lordan, Emile de Laveleye. Biographie, oeuvre, activité internationale, ami de Macédoine, Liège, Maassen, 1931, 20 p.
  • N. N., Notice sur Emile-Louis-Victor de Laveleye, membre de l'académie, né à bruges le 5 avril 1822, décédé au château de Doyon le 2 janvier 1892. Sa vie et son oeuvre, s.l., s.n., s.d., p. 45-246.


  De Laveleye, Victor Auguste (Brussel, 06/11/1894-Brussel, 14/12/1945)
  advocaat; gemeenteraadslid van Sint-Gillis, parlementslid, minister; voorzitter van de Liberale Partij (1936-1937)
  • Fenaux, R., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXIV, 1968, kol. 549-552.
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2749.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 86.
  • Hommage judiciaire et national à Victor de Laveleye, in : Journal des Tribunaux, 1948, p. 18-20.
  • Bots, M., Inventaris van het Archief van Victor de Laveleye, Gent, Liberaal Archief, 1990.
  • Pourquoi Pas ?, 20 november 1936, 14 mei 1937.
  • Ghesquière, Caroline, De Belgische radiozenders in het buitenland tijdens de Tweede Wereldoorlog : informatief of propaganda, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1996, 159 p.
  • de Laveleye, Valentine, Victor de Laveleye. Un destin inachevé, s.l., Editions Valentine de Laveleye, 2003, 159 p.
  • N. N., Victor de Laveleye (1894-1945). Inventaris van het archief (1915-1945), Gent, Liberaal Archief, 2007, 25 p.


  De Le Hoye, Louis Joseph Ghislain , jonkheer (Namen, 05/10/1786-Nijvel, 24/11/1863)
  advocaat, magistraat; parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2763.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 160.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 58.


  De L'Eau D'Andrimont, Fedinand Jean Joseph (Oelegem, 07/05/1816-Brussel, 22/03/1884)
  advocaat; schepen van Brussel, provincieraadslid van Brabant
  • Keunings, Luc, Les forces de l'ordre à Bruxelles au XIXe siècle, Données biographiques illustrées sur les officiers de la police, de la garde civique et de la gendarmerie (1830-1914), Brussel, Archives de la ville de Bruxelles, 2007, p. 160.


  De Lecourt, Marie Joseph Émile (Émile) (Brussel, 15/12/1828-Gent, 26/07/1895)
  advocaat; gemeenteraadslid van Heysen, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 548.
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, De fonteinen van de Oranjeberg. Politiek-Institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Kultuur-Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1997, p. 199.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 158.


  De Leu, Amand Napoléon (Gent, 06/03/1813-Gent, 20/07/1878)
  handelaar; schepen van Gent
  • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 289-290.


  De Lhoneux, Gustave Paul (Huy, 14/12/1839-Parijs (FR), 18/03/1901)
  advocaat, bankier; parlementslid
  • Coosemans, M., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, IV, 1955, kol. 521-522.
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 553-554.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 89.
  • Caulier-Mathy, Nicole, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 194-195.


  De Ligne d'Amblise et d'Epinoy, Eugène François Charles Joseph Lamoral , prins (Brussel, 28/01/1804-Brussel, 20/05/1880)
  diplomaat; parlementslid, senaatsvoorzitter, minister van Staat
  • Wauters, A., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XII, 1892-1893, kol. 142-143.
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 559-560.
  • De Ligne, Albert, Le prince Eugène de Ligne 1804-1880, Brussel, l'Edition Universelle, 1940, 404 p.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 166-167.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 74.


  De Lobkowicz, Stéphane (Leuven, 29/07/1957-)
  advocaat; schepen van Ukkel, lid van de Hoofdstedelijke Raad, parlementslid
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2004. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 119.


  De Loë-Imstenraedt de Mheer, François Charles Antoine , baron (Mheer (NL), 22/06/1789-Mheer (NL), 17/06/1838)
  militair, diplomaat; burgemeester van Mheer, voorzitter van de provincieraad van Limburg, parlementslid; gouverneur van Limburg
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 171.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 77.


  De Looz-Corswarem, Hippolyte Édouard Jean Henri , graaf (Avin, 04/07/1817-Avin, 19/10/1890)
  eigenaar; provincieraadslid van Luik, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 585-586.
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 186.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 172-173.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 78.


  De Looze, Roger Léon Arthur Jules (Bergen, 03/09/1922-Gaurain-Ramecroix, 10/05/1961)
  advocaat; schepen van Mons, parlementslid, minister-onderstaatssecretaris
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2785.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 90-91.
  • Piérard, C., In Memoriam Roger de Looze, Mons, 1961.
  • Gaus, H. (ed), Politiek Biografisch Lexicon. Belgische ministers en staatssecretarissen 1960-1980, Antwerpen, Standaard uitgeverij, 1989, p. 283-286.


  De Luesemans, Charles Joseph Pascal (Tienen, 20/04/1808-Luik, 26/03/1882)
  advocaat; burgemeester van Leuven, parlementslid; gouverneur van Luik
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2794.
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 99-100.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 173-174.


  De Macar, Augustin Arnold Charles , jonkheer (Luik, 10/09/1827-Luik, 28/12/1900)
  advocaat; lid van de Bestendige Deputatie van Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 185.


  De Macar, Marie Charles Ferdinand Balthazar (Ferdinand), baron (Borgworm, 05/11/1785-Luik, 24/03/1866)
  jurist, ambtenaar; parlementslid; gouverneur van Henegouwen en van Luik
  • Paridaens, M.-A., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XLI, 1979-1980, kol. 485-488.
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 598. (05/09/1785).
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 98.
  • Caulier-Mathy, Nicole, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, P. 199-200.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 175-176. (05/09/1785)
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 79. (05/09/1785)


  De Macar de Potesta, Charles Ferdinand Antoine Balthazar Guillaume (Ferdinand), baron (Valenciennes (FR), 13/12/1830-Luik, 30/03/1913)
  doctor in de rechten, industrieel, beheerder van vennootschappen; burgemeester van Hermalle-sous-Huy, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2805.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 174-175.


  De Maegt, Johan (Beert, 24/09/1876-Halle, 23/03/1938)
  leerkracht, journalist, letterkundige
  • Toebosch, G., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXVIII, 1973-1974, kol. 515-519.
  • Van Bergen, J., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, XII, 1987, kol. 459-462.
  • Durnez, G., in E.V.B., II, 1975, p. 913-914.
  • Albrecht, C., Johan de Maegt. Herinneringsalbum, Gent, 1990.
  • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 1980-1981.
  • Van Bergen, Jacques, Johan de Maegt, 1876-1938, in : Schuilend in Middelburg. Een bundels opstellen uit "Vrij België", Gent, Liberaal Archief, 2000, p. 3-11.


  De Maere d'Aertrycke [Limnander], Camiel Karel Auguste (Auguste), baron (Sint-Niklaas, 30/01/1826-Aartrijke, 07/10/1900)
  ingenieur, grondeigenaar; schepen van Gent, parlementslid
  • Lederer, A., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXIX, 1976, kol. 655-661.
  • Schepens, L., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, VII, 1977, kol. 535-540.
  • De Schryver, R., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 914-915.
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2807.
  • Gittée, August, Baron de Maere d'Aertrycke, in : Tijdschrift van het Willemsfonds, jg. VI, tweede deel, 11, september 1901, p. 307-311.
  • Naert, U., Baron August de Maere d'Aertrycke, vader van Brugge-Zeehaven, Eernegem, 1977.
  • Naert, U., Baron August de Maere d'Aertrycke (1826-1900). De vader van Brugge-Zeehaven, in : Jaarboek Heemkundige Kring Houtland, 1986, p. 1-27.
  • Serlet, A., August De Maere-Limnander. Radicaal flamingant. Baron August De Maere d'Aertrycke. Katalysator van het project Brugge Zeehaven 1826-1900, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1976.
  • Schepens, E., e.a., Brugges Droom. Verleden en toekomst van de haven, Brugge, 1990, p. 6-24.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 176.
  • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 290-291.
  • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 1982-1983.
  • Fredericq, Paul, In memoriam : De Maere Baron August, in : Schets eener Geschiedenis der Vlaamsche Beweging, 2, 1908, p. 281, 285.
  • De Schrijver, Reginald, Gentenaars in de Wetstraat, in : Liber Amicorum August de Schrijver, Gent, 1968.
  • Serlet, Anne, Van Eenoo, Romain, August de Maere. Vader van Brugge-Zeehaven. Promotor van het cultuurleven in Gent, Brugge, Uitg. Van de Wiele, Genootschap voor Geschiedenis, 2000, 158 p.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 79.
  • Vander Straeten, Marcel, Zes obiits in de Sint-Amanduskapel te Sint-Amandsberg, in : Heemkundige Kring De Oost-Oudburg vzw. Jaarboek XLV, s.l., Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, 2008, 213-216.


  De Maght, Martine (Aalst, 09/11/1965-)
  gemeenteraadslid van Aalst, parlementslid (Lijst Dedecker)
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 114.


  De Maght-Aelbrecht, Anny Antonia (Meldert, 06/07/1943-)
  leerkracht; gemeenteraadslid van Meldert, schepen en burgemeester van Aalst, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid
  • Decan, Rik, Wie is wie in Vlaanderen 1989-1993. Biografische encyclopedie, Brussel, Uitgeverij BRD, 1989, p. 19.
  • Van Gaever, Kurt, Naar een typologie van het gemeenteraadslid van een middelgrote stad : casus Aalst 1946-1982. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1986, 2 dl., p. 5.
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2004. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 120.
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2006. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2005, p. 116.
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 133-134.
  • Van Molle, Leen & Gubin, Éliane, Vrouw en politiek in België, Tielt, Lannoo, 1998, p. 340.
  • Coppens, Geertrui, Van den Eede, Gaston, De geschiedenis van de Liberale Partij te Aalst 1846-2002, Aalst, Gaston Van den Eede, 2003, p. 98-106, 175.


  De Man, Daisy Gregory Irma (Dendermonde, 05/05/1947-)
  leerkracht; gemeenteraadslid van Gent, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 204.
  • Everaert, Claude, Fabré-Meeus, Greta (red), Liber Magistrorum 1797-1997. Van Ecole Centrale du Département de l'Escaut tot Koninklijk Atheneum te Gent, Gent, V.Z.W.'s Vriendenkringen Voskensscholen en Gent (Ottogracht)-Gentbrugge, 1997, p. 241.


  De Marnix, Louis Joseph Ghislain Marie , graaf (Bornem, 30/03/1803-Brussel, 21/10/1881)
  ambtenaar, militair, rentenier, beheerder van vennootschappen; burgemeester van Bornem, provincieraadslid van Antwerpen, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 616-617.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 179-180.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 81.
  • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 56.


  De Meersman, Frans (Herdersem, 31/05/1940-)
  poelier; gemeenteraadslid van Herdersem, gemeenteraadslid van Aalst, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
  • Van Gaever, Kurt, Naar een typologie van het gemeenteraadslid van een middelgrote stad : casus Aalst 1946-1982. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1986, p. 68.
  • Coppens, Geertrui, Van den Eede, Gaston, De geschiedenis van de Liberale Partij te Aalst 1846-2002, Aalst, Gaston Van den Eede, 2003, p. 179.


  De Meester, Julien Henri François (Juliaan) (Antwerpen, 15/01/1832-Antwerpen, 27/08/1903)
  advocaat; provincieraadslid van Antwerpen
  • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 57.


  De Meeûs d'Argenteuil, Ferdinand Philippe , graaf (Brussel, 28/05/1798-Brussel, 05/04/1861)
  doctor in de rechten, bankier; gemeenteraadslid van Brussel, lid van het Nationaal Congres, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2818.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 183.
  • Hasquin, H., Dictionnaire d'histoire de Belgique, Brussel, Didier Hatier, 1988, p. 322.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 83.


  De Merlier, Raphaël Theodore Florent (Raf) (Maarke-Kerkem, 03/01/1926-Oudenaarde, 09/07/1985)
  ambtenaar; gemeenteraadslid van Oudenaarde, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 204-205.


  De Mets, Désiré Jozef Antoon (Zele, 14/08/1892-Zele, 11/06/1965)
  handelaar; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 205.


  De Meulemeester, Adolphe Alexandre Jean (Gent, 08/02/1816-Gent, 15/04/1907)
  advocaat; gemeenteraadslid van Gent, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 205.
  • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 291.


  De Meulemeester, Georges Roger Remi (Welden, 10/11/1924-Ronse, 03/10/2001)
  bediende; gemeenteraadslid van Mater, schepen van Oudenaarde, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 205.


  De Meulemeester, Marnic (Oudenaarde, 29/01/1957-)
  ambtenaar, kabinetsmedewerker; schepen en burgemeester van Oudenaarde, parlementslid
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 140.
  • N. N., Open VLD, Brussel, Open VLD, 2009, p. 14.


  De Meyer, Leon , baron (Zelzate, 31/12/1928-Gent, 04/11/2006)
  licentiaat klassieke filologie, doctor in de Oosterse filologie en geschiedenis, hoogleraar en rector RUG; algemeen voorzitter van het Studiecentrum Prof. dr. H. Uyttersprot (1971-), voorzitter Stichting Herman De Croo
  • Prof. Leon De Meyer nieuwe rektor RUG, in : De Gentenaar, 08/06/1985.
  • Met goed rapport naar huis? Zelzate huldigt Gentse rektor, in : De Gentenaar, 16/03/1987.
  • Goetmaeckers, Frank, De plannen in het rektoraat van Leon De Meyer. Dezelfde rektor, Gent, Gent Universiteit, 1989, 4 (2), p. 3-5.
  • Decan, Rik, Wie is wie in Vlaanderen 1989-1993. Biografische encyclopedie, Brussel, Uitgeverij BRD, 1989, p. 367.


  De Moerloose, Joannes Franciscus Ludovicus Passchasius (Jan) (Gent, 20/07/1861-Gent, 24/04/1941)
  ondernemer; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 207.


  De Mol, Alfons Frans (Lebbeke, 29/09/1926-Aalst, 15/11/2000)
  vakbondssecretaris; gemeenteraadslid en burgemeester van Lebbeke, lid van de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 207-208.
  • D'hondt, Bart, in : Valcke, Tony (red), De fonteinen van de Oranjeberg. Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 4 : Biografieën van twintigste-eeuwse beleidsmakers, Gent, Academia Press ism Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 2003, p. 703-714.


  De Molinari, Eugène Clément (Luik, 29/05/1821-Brussel, 17/04/1871)
  advocaat, publicist
  • Christophe, C., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XV, 1899, kol. 59.
  • Lubelski-Bernard, Nadine, in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, VI, 2001, p. 135-142.


  De Molinari, Gustave Henri (Luik, 03/03/1819-Adinkerke, 28/01/1912)
  economist, leerkracht aan het "Musée Royal de L'Industrie", stichter, directeur en hoofdredacteur van "L'Economiste Belge"
  • Michotte, P., Etudes sur les théories économiques qui dominèrent en Belgique de 1830 à 1886, Leuven, 1904, p. 238 en vlg.
  • Verplancke, Roger, Radikalisme te Brussel (1868 - 1871) Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1970, p. 19.
  • Madelin, Alain, Aux sources du modèle liberal français, Perrin, 1997, p. 167-186.
  • Ronin, Vladimir, Un économiste belge dans la presse russe, in : BTNG, XXIV, 1993, 3-4, p. 323-352.
  • Lubelski-Bernard, Nadine, de Molinari, Gustave, in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, VI, 2001, p. 135-143.


  De Mont, Maria Polydoor Karel (Pol) (Wambeek, 15/04/1857-Berlijn (DE), 29/06/1931)
  leerkracht, museumconservator van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, letterkundige, auteur, journalist, hoofdredacteur van "De Schelde"; provincieraadslid van Antwerpen
  • Vervliet, R., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 973-979.
  • Alexander, M., De literatuuropvattingen van Pol de Mont, Leuven, K.U.L. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie Germaanse filologie), 1984.
  • Demoor, M., De relatie Pol de Mont - Max Rooses in de Vlaamse culturele en politieke wereld. Een briefwisseling 1882-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie Germaanse filologie), 1977.
  • François, G., De verhouding Pol de Mont - Em. De Bom. Situering in de Vlaamse context, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie Germaanse filologie), 1980.
  • François, G., De bijdrage van P. de Mont tot de ontstaansgeschiedenis van het A.M.V.C., in : Wetenschappelijke Tijdingen, XXXIX, 1980, nr. 2, p. 89-100.
  • François, G., Pol de Mont (1857-1931), terugblik na vijftig jaar. Gent, Cultureel Documentatiecentrum, 1983, (Gentse bijdragen tot de literatuurstudie, 1).
  • Sergooris, L., Analyse en studie van Pol de Monts correspondentie zoals bewaard in het A.M.V.C., Leuven, K.U.L. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie Germaanse filologie), 1980.
  • Van Rooy, W., De Bom-Vermeulen : hun relatie tot Pol de Mont voor de oprichting van Van Nu en Straks, in : Nieuw Vlaams Tijdschrift, XXX, 1977, nr. p. 378-394.
  • Stynen, Herman, De onvoltooid verleden tijd. Een geschiedenis van de monumenten en landschapszorg in België 1835-1940. Brussel, Stichting Vlaams Erfgoed, 1998.
  • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 2087-2093.
  • Edelynck, Marc, Julius de Geyter aan Pol de Mont en Max Rooses + briefwisseling (1869-1903), Gent, RUG, 1978, 2dl. 319 p.
  • Huys, Bernard, Edgard Tinel en Pol de Mont : een artistieke samenwerking, in : Mededeling van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Academia Analecta, jg. 51, 1991, 1, p. 84-89.
  • Swager, F., Pol de Mont. Zijn leven en zijne werken, Antwerpen, P. J. Casie, 1888, 56 p.
  • Meir, George, Pol de Mont. Een studie over zijn leven en zijn werk, Antwerpen, De Sikkel, 1932, 349 p.
  • Verschaeren, José, in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, XIII, 1990, kol. 575-588.
  • Delsemme, Paul, Ecrivains belges francs-maçons de jadis et de naguère : du prince Charles-Joseph de Ligne à Johan Daisne et Fernand Dumont, in : Hasquin, Hervé (red), Visages de la franc-maçonnerie belge du XVIIIe au XXe siècle, Brussel, Editions de l'Université de Bruxelles, 1983, p. 345-346.
  • Deprez, Ada, Gobbers, Walter en Wauters, Karel (red), Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de negentiende eeuw. Deel III, Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2003, p. 203-205.
  • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 58.
  • Wauters, Karel, Wagner en Vlaanderen. 1844-1914. Cultuurhistorische studie, Gent, Secretariaat van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1983, p. 260-273.
  • Rzoska, Björn, in : In de schaduw van het heden. Het geheugen van de erfgoedsector, Antwerpen-Berchem, Culturele Biografie Vlaanderen vzw, 2004, p. 53, 56 (Erfgoed in breedbeeld, nr. 3).
  • Delsemme, Paul, Les écrivains francs-maçons de Belgique. Préface de Raymond Trousson, Brussel, Bibliothèques de l'Université de Bruxelles, 2004, p. 469-470.
  • Buddingh', Cees, Encyclopedie voor de wereldliteratuur, Utrecht, Bruna, 1954, p. 504.
  • Meir, George, Keurbladzijden uit het werk van Pol De Mont, Antwerpen, Nederlandsche Boekhandel, 1942, 124 p.


  De Moor, Jean François Edouard (Édouard) (Luxemburg (LU), 29/05/1821-Brussel, 10/06/1869)
  ingenieur, eigenaar; parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2837.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 190.


  De Mot, Emile André Jean (Émile) (Antwerpen, 20/10/1835-Brussel, 23/11/1909)
  advocaat; schepen en burgemeester van Brussel, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 652-653.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 101.
  • Van Bellaiengh, G., in : Parisel, W., Histoire de La Loge "Les Vrais amis de l'Union et du Progrès Réunis" 1892-1980, Brussel, 1980, p. 215-217.
  • Legrain, P., Le Dictionnaire des Belges, Brussel, 1981, p. 150.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 191-192.
  • D'Hoore, M., Archives de particuliers relatives à l'histoire de la Belgique contemporaine (de 1830 à nos jours), Bruxelles, AGR, 1998, 2 vol., p. 219.
  • Vancraenbroeck, Marc, Mémoire de métal. L'Université Libre de Bruxelles en médailles, plaquettes et jetons, Bruxelles, Archives de L'Université de Bruxelles, 1999, p. 71.
  • Cooremans, Lucien, Emile de Mot étendit sa magistrature sur deux siècles en l'espace de dix ans, in : De 1830 à 1958. Douze bourgmestres libéraux ont fait de Bruxelles une des plus prestigeuses capitales, s.l., s.n., s.d., s.p.


  De Munck, François Jacques (Brussel, 08/11/1780-Sint-Joost-ten-Node, 1856)
  industrieel; schepen van Brussel
  • Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 207.


  De Munck-Moerman, François Bernard , jonkheer (Sint-Niklaas, 29/10/1794-Sint-Niklaas, 30/06/1855)
  militair; gemeenteraadslid en burgemeester van Sint-Niklaas, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 193-194.
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 657.
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 208.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 91.


  De Muynck, Victor Constant (Gent, 24/10/1840-Gent, 23/02/1904)
  bediende, beheerder van vennootschappen, handelaar; gemeenteraadslid van Gent
  • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 295-296.


  De Naeyer, Edgard Remi (Ressegem, 10/07/1915-)
  handelaar; gemeenteraadslid van Aaigem, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 209.


  De Naeyer, Karel Lodewijk (Louis) (Lebbeke, 23/12/1827-Willebroek, 16/02/1902)
  handelaar, industrieel; schepen en burgemeester van Willebroek
  • De Decker, Karel, Louis De Naeyer, grondlegger van de industrialisatie in het Vaartland, Willebroek, s.n., 1984, 36 p.


  De Necker, Jean François (Tielt, 16/04/1769-Gent, 25/06/1852)
  advocaat, grondeigenaar; gemeenteraadslid van Gent
  • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 296.


  De Neef, Remy Emile (Emile) (Leuven, 15/05/1871-Leuven, 21/06/1949)
  leerkracht; parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2849-2850.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 101.


  De Neffe, Victor (Namen, 23/06/1835-Gent, 10/06/1908)
  chirurg, hoogleraar; gemeenteraadslid van Gent
  • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 296-297.


  De Nieulant et de Pottelsberghe, Edouard Prosper Emmanuel Ghislain , burggraaf (Gent, 05/12/1792-Brugge, 05/01/1874)
  eigenaar; burgemeester van Sint-Andries, provincieraadslid van West-Vlaanderen
  • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 468-469.
  • Dierickx-Visschers, F., De liberale adel in de provincie West-Vlaanderen 1830-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1981, p. 197-198.


  De Nobele, Edouard Louis (Gent, 15/01/1837-Gent, 22/05/1898)
  advocaat; gemeenteraadslid van Gent
  • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 297.


  De Padt, Guido (Geraardsbergen, 23/05/1954-)
  advocaat; OCMW-voorzitter van Geraardsbergen, schepen en burgemeester van Geraardsbergen, lid van de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen, parlementslid, minister; regeringscommissaris
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 211.
  • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 109.
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 145.
  • Van Damme, Rik, in : Valcke, Tony (red), De fonteinen van de Oranjeberg. Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 4 : Biografieën van twintigste-eeuwse beleidsmakers, Gent, Academia Press ism Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 2003, p. 827-838.


  De Padt, Maurice Marcel Petrus (Viane, 07/07/1926-Geraardsbergen, 27/04/2006)
  ambtenaar; gemeenteraadslid van Geraardsbergen, burgemeester van Viane, parlementslid
  • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1977, p. 117-118.


  De Paepe, Julius Petrus (Jules) (Idegem, 31/01/1900-Geraardsbergen, 23/07/1977)
  verzekeringsinspecteur; schepen van Idegem, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 211.


  De Patin, Joseph Jacques Benoit (Ieper, 14/08/1764-Ieper, 22/01/1843)
  grondeigenaar; schepen van Ieper, burgemeester van Voormezele
  • Dierickx-Visschers, F., De liberale adel in de provincie West-Vlaanderen 1830-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1981, p. 201.


  De Paul de Barchifontaine, Charles Hubert Philippe Alexandre (Alexandre), jonkheer (Fleurus, 17/05/1814-Barbençon, 23/01/1887)
  advocaat, magistraat; burgemeester van Marchienne-au-Pont, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2866.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 197.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 99.


  De Pauw, Aloïsius Emmanuel (Aloïs) (Dendermonde, 20/11/1836-Antwerpen, 07/06/1898)
  aannemer van openbare werken, rentenier; provincieraadslid van Antwerpen
  • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 59.


  De Pauw, Karel René (Asse, 15/01/1901-Sint-Agatha-Berchem, 12/11/1970)
  licentiaat sociale wetenschappen, leerkracht, directeur van de taal- en handelsleergangen van het Willemsfonds Brussel
  • Van Straelen-Van Rintel, G., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, VI, 1974, kol. 759-764.
  • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 2400-2401.
  • Van Straelen-Van Rintel, G., Karel De Pauw 1901-1970, in : Gedenkboek 125 jaar Willemsfonds 1851-1976, Antwerpen-Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, 1977, p. 130-131.


  De Pauw, Marc (Waarschoot, 04/06/1953-)
  licentiaat economie, assistent RUG, ambtenaar, directeur-generaal van de Nationale Investeringsmaatschappij, beheerder van vennootschappen; burgemeester van Destelbergen
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 147.
  • Coppens, Edward, Coppens, Peter, Wie is wie in Vlaanderen 2003-2005. Biografische encyclopedie, Hove, Lexycom, 2003, p. 367.


  De Pauw, Napoleon (Napoléon) (Gent, 26/09/1835-Gent, 08/04/1922)
  advocaat, magistraat, historicus, letterkundige
  • Baert, G., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, IX, 1981, kol. 594-602.
  • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 2401.
  • Willems, Leonard, Levensschets van Napoleon De Pauw, in : Jaarboek der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent, Erasmus, 1935, p. 126-143.


  De Pauw, Napoleon Lieven Bernard (Napoléon) (Gent, 03/09/1800-Gent, 16/10/1859)
  advocaat, hoogleraar RUG; schepen van Gent
  • Tierenteyn, L., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XVI, 1900, kol. 722-724.
  • Baert, G., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, IX, 1981, kol. 590-593.
  • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 298-299.
  • Beatse, Georges, De Pauw, Napoleon, in : Liber Memorialis. Notices biographiques. Tome I. Faculté de Philosophie et Lettres. Faculté de Droit, Gent, Université de Gand, 1913, p. 366-367.


  De Perceval, Hubert Joseph Antoine Armand (Armand) (Mechelen, 28/10/1818-)
  directeur van de "Journal de Malines", ambassadesecretaris te Parijs; gemeenteraadslid van Mechelen, parlementslid
  • Van den Steene, W., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 1192-1193.
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2870.
  • Van den Steene, W., Een meteoor aan de politieke hemel : Armand de Perceval, in : Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, LXXX, 1976, p. 407-438.
  • Withoeck, Arseen, Proeve tot typologie van de Belgische leden van het Comité Flamand de France. 1853-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 2 dl., 1985, p. B. 98.
  • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 2421-2422.


  De Perceval, Jean Henri Emmanuel Joseph (Jan) (Mechelen, 02/08/1786-Mechelen, 16/03/1842)
  rentenier, eigenaar; burgemeester van Putte, burgemeester van Mechelen, provincieraadslid van Antwerpen, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2869.
  • Belmans, W., Politieke Dynastieën te Mechelen in de Negentiende Eeuw (1830-1914), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1973, p. 104-105.
  • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 59.


  De Permentier, Corinne (Etterbeek, 05/04/1960-)
  beheerder van vennootschappen; schepen en burgemeester van Vorst, parlementslid, gemeenschapsminister
  • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 111.
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 147.


  De Pestel, Frederik (Nevele, 13/05/1824-Gent, 18/03/1886)
  leerkracht
  • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 93.


  De Pitteurs-Hiégaerts, Antoine Joseph Théodore (Théodore), baron (Sint-Truiden, 04/12/1795-Sint-Truiden, 17/11/1874)
  landbouwingenieur; gemeenteraadslid van Sint-Truiden, voorzitter van de provincieraad van Limburg, parlementslid
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 202.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 102.


  De Poortere, Karel (Brugge, 17/04/1853-Spa, 01/08/1912)
  advocaat; politicus; lid van de Algemene Raad van de Vooruitstrevende Liberale Partij
  • Van Eenoo, R., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 1260.
  • Lefèvre, P., Le libéralisme à Bruges (1893-1940), Brussel, U.L.B. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1976, p. 58-59 en 258.
  • Lefevre, Patrick, Le libéralisme à Bruges (1893-1940). Brussel, U.L.B. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1976, 2 dl., p. 58-61.
  • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 2498.


  De Potesta de Waleffe de Montigny, Joseph Marie Louis , jonkheer (Luik, 23/06/1773-Les Waleffes, 15/04/1851)
  militair; burgemeester van Les Waleffes, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 685.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 203.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 103-104.


  De Potter, Louis Joseph Antoine (Brugge, 26/04/1786-Brugge, 22/07/1859)
  publicist; lid van het Voorlopig Bewind
  • Juste, Th., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, V, 1876, kol. 620-629.
  • Bologne, M., Louis de Potter. Histoire d'un banni de l'histoire, Luik, 1954.
  • Le Guillou, L., Lamennais et Louis de Potter. Lettres inédites (1834-1840), in : Revue de littérature comparée, XLII, 1968, p. 257-290.
  • Van Turendhoudt, E., Un philosophe au pouvoir. Louis de Potter, Brussel, 1946.
  • Goyau, G., Trois correspondants de Lamennais : Vilain XIV, Charles de Coux, Louis de Potter, in : Revue Générale, jg. 60 (aug. 1927), p. 181-198.
  • D'Hoore, M., Archives de particuliers relatives à l'histoire de la Belgique contemporaine (de 1830 à nos jours), Bruxelles, AGR, 1998, 2 vol., p. 221.
  • Juste, Théodore, Louis De Potter. Membre du gouvernement provisoire. D'après des documents inédits, Brussel, C. Muquardt, 1874, 128 p.
  • Jottrand, L., Louis De Potter, in : Revue Trim., jg. 7, 1860, 3, p. 50-140.
  • Van Zennik, V., Louis De Potter, in : Revue Trim., jg. 7, 1860, 4, p. 260-279.
  • Juste, Théodore, Panthéon national (1830-1880), Mons, Hector Manceaux, 1881.
  • Delsemme, Paul, Ecrivains belges francs-maçons de jadis et de naguère : du prince Charles-Joseph de Ligne à Johan Daisne et Fernand Dumont, in : Hasquin, Hervé (red), Visages de la franc-maçonnerie belge du XVIIIe au XXe siècle, Brussel, Editions de l'Université de Bruxelles, 1983, p. 301-302.
  • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 94.
  • Delsemme, Paul, Les écrivains francs-maçons de Belgique. Préface de Raymond Trousson, Brussel, Bibliothèques de l'Université de Bruxelles, 2004, p. 72-75.


  De Pouhon, François Joseph (Ensival, 18/10/1796-Sint-Joost-ten-Node, 02/06/1872)
  economist, bankier, publicist; parlementslid
  • Closson, E., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XVIII, 1905, kol. 104-108.
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2884.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 204.
  • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 22.


  De Preud'homme d'Hailly, Alexandre Victor Juste , burggraaf (Brugge, 30/12/1826-Algiers (DZ), 21/02/1878)
  eigenaar; provincieraadslid van West-Vlaanderen; arrondissementscommissaris te Oudenaarde
  • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 471.


  De Prey, René Marie Jacques Laurent (Veurne, 01/12/1815-Veurne, 02/02/1857)
  provincieraadslid van West-Vlaanderen; arrondissementscommissaris te Veurne
  • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 471-472.
  • Vandewalle, K., De socio-politieke elite van Veurne en Diksmuide 1830-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1986, p. 190-191.


  De Putter, Judocus (Josse) (Wichelen, 22/02/1794-Lede, 17/05/1864)
  zaakwaarnemer; schepen en burgemeester van Lede, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 215.


  De Puydt, Louis (Vladslo, 07/08/1833-Nieuwpoort, 15/10/1899)
  notaris; gemeenteraadslid van Nieuwpoort, provincieraadslid van West-Vlaanderen
  • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 472.


  De Puydt, Remi Jean (Poperinge, 03/08/1789-Schaarbeek, 20/09/1844)
  ingenieur; parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2887-2888.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 206.


  De Raedt, Jean Baptiste (Hermelgem, 01/11/1766-Nederzwalm, 16/09/1843)
  advocaat, gemeentesecretaris; gemeenteraadslid van Nederzwalm, burgemeester van Hermelgem, burgemeester van Sint-Maria-Latem, burgemeester van Munkzwalm en Paulatem, burgemeester van Dikkele, burgemeester van Hundelgem, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 215.


  De Raeymaekers, August Frans (Antwerpen, 12/08/1903-Zoersel, 18/02/1978)
  graanmakelaar; gemeenteraadslid van Antwerpen
  • Smits, Ann, Typologisch onderzoek van de Antwerpse gemeenteraadsleden. (1947-1982), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1984, 2 dl., p. 121.


  De Rasquinet, Marie-Pierre Léon (Couthuin, 17/06/1852-)
  advocaat; provincieraadslid van Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 186.


  De Rasse, Emile René (Doornik, 27/07/1884-Doornik, 02/02/1956)
  advocaat; schepen en burgemeester van Doornik, provincieraadslid van Henegouwen
  • Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes 1836-1986, Tournai, 1990, p. 73.
  • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 472.


  De Rasse de la Faillerie, Alphonse Alexandre Paul Narcisse Joseph , baron (Doornik, 18/06/1813-Doornik, 02/05/1892)
  advocaat, magistraat, eigenaar; schepen en burgemeester van Doornik, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 694.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 208-209.
  • Soil, E., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XVIII, 1905, kol. 743-744.
  • Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes 1836-1986, Tournai, 1990, p. 72.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 107.


  De Renesse, Maximilien Charles Jean Guillaume Richard , graaf ('s Herenelderen, 27/05/1801-Luik, 04/12/1864)
  doctor in de rechten, eigenaar; parlementslid; arrondissementscommissaris te Maastricht
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2898.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 211.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 109.


  De Renesse-Breidbach, Louis Joseph Jean Anne Philippe Victor , graaf ('s Herenelderen, 01/05/1797-Brussel, 28/03/1863)
  kapitein; burgemeester van 's Herenelderen, parlementslid
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 212.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 108.


  De Renesse-Breidbach d'Elderen, Ludolphe Charles François , graaf (Luik, 09/07/1825-Elsene, 07/03/1889)
  militair; burgemeester van 's Herenelderen, parlementslid
  • Cuvelier, J., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XIX, 1907, kol. 104-105.
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 701.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 212.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 109.


  De Rey, Jacques Emmanuel Edouard (Berchem, 23/03/1932-)
  journalist, directeur van beurs diamanthandel; gemeenteraadslid van Antwerpen
  • Smits, Ann, Typologisch onderzoek van de Antwerpse gemeenteraadsleden. (1947-1982), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1984, 2 dl., p. 123-124.


  De Ridder, Annick (Antwerpen, 04/02/1979-)
  advocaat, zaakvoerder; districtsraadslid van Antwerpen (Antwerpen), gemeenteraadslid van Antwerpen, parlementslid
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 150.
  • N. N., Open VLD, Brussel, Open VLD, 2009, p. 4.


  De Ridder, François Simon (Aalst, 14/09/1943-)
  adjunct-inspecteur RSVZ; schepen van Lebbeke, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 216-217.
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 238.


  De Ridder, Remi Adolphe (Wortegem, 06/03/1843-Gent, 15/07/1930)
  doctor in de politieke bestuurswetenschappen, advocaat, magistraat, hoogleraar RUG, voorzitter van de raad van beheer en van het redactiecomité van "La Flandre Libérale"; schepen van Gent, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
  • Steels, M., Geschiedenis van het stedelijk onderwijs te Gent, 1828-1914, Gent, 1978, p. 269-316.
  • Liber Memorialis. Notices biographiques. Tome I. Faculté de Philosophie et Lettres. Faculté de Droit, Gent, Université de Gand, 1913, p. 408-409.
  • Camps, Christina, Monografie van La Flandre Liberale (1874-1899), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1977.
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 217.
  • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 300-301.
  • Varlez, Louis, Les Quartiers Varlez. Volume 4. Rémy De Ridder et Savina Dumont, Brussel, Louis Varlez, 2003, p. 588-680.


  De Ridder, Vital Amand Modeste (Wortegem, 02/02/1841-Kerkhove, 27/11/1918)
  notaris; gemeenteraadslid van Kerkhove, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 702.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 107.


  De Ridder-Du Jardin, Louis Joseph (Oostende, 12/05/1806-Brugge, 11/10/1900)
  eigenaar; gemeenteraadslid van Brugge, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2901.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 213-214.


  De Riquet de Caraman de Chimay, Joseph , prins (Parijs (FR), 20/08/1808-Londen (GB), 12/03/1886)
  diplomaat; burgemeester van Chimay, parlementslid; gouverneur van Luxemburg
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2903.


  De Riquet de Caraman de Chimay, Victor Joseph Alphonse Frédéric (Alphonse), prins (Parijs (FR), 21/02/1844-Parijs (FR), 12/02/1928)
  eigenaar; gemeenteraadslid van Chimay, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2907.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 214-215.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 24.


  De Robaulx, Alexandre (Fontaine-l'Évêque, 20/04/1798-Luik, 05/02/1861)
  advocaat, magistraat, industrieel; lid van het Nationaal Congres, parlementslid
  • Freson, A., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XIX, 1907, kol. 398-400.
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2909.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 216-217.
  • Hanquet, Joseph, L'impétueux M. de Robaulx (1798-1861), in : Conférence du Jeune Barreau de Liège. Les gens de robe liégeois et la révolution de 1830, Liège, George Thone, 1931, p. 313-320.


  De Rockere, Carolus Ludovicus (Louis) (Gent, 13/12/1841-Gent, 05/12/1903)
  brouwer; schepen van Ledeberg, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 218.


  De Rongé, Charles Chrétien (Brussel, 17/03/1822-Laken, 19/08/1879)
  industrieel; parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2912.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 220.


  De Rossius d'Humain, Fernand Henri (Luik, 28/06/1831-Luik, 29/11/1885)
  advocaat, industrieel; gemeenteraadslid van Luik, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2915.
  • Lebrocquy, G., Types et Profils parlementaires, Paris, Lachaud & Burdin, 1873, p. 372-374.
  • Caulier-Mathy, Nicole, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 213-214.
  • Tilman, Samuel, Les grands banquiers belges (1830-1935). Portrait collectif d'une élite, Brussel, Académie royale de Belgique, 2006, p. 93.


  De Rossius-Orban, Charles Abeillard Conscrit (Luik, 15/05/1799-Luik, 26/05/1870)
  industrieel, literator; provincieraadslid van Luik
  • Fréson, E., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XX, 1908-1910, kol. 162-163.
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 186.


  De Royer de Dour, Charles Louis Joseph , jonkheer (Bergen, 05/06/1796-Dour, 25/10/1858)
  eigenaar; burgemeester van Dour, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
  • Matthieu, E., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XX, 1908-1910, kol. 301-302.
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2917.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 223.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 113.


  De Royer de Dour [de Woldre], Alexandre Jean Joseph , baron (Bergen, 14/03/1795-Brussel, 22/04/1852)
  militair, eigenaar; parlementslid
  • Matthieu, E., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XX, 1908-1910, kol. 299-301.
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 723-724.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 222.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 113.


  De Ruysscher, Pierre Antoine François (Diksmuide, 10/09/1795-Diksmuide, 06/07/1863)
  apotheker, eigenaar; schepen van Diksmuide, provincieraadslid van West-Vlaanderen
  • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 473.
  • Vandewalle, K., De socio-politieke elite van Veurne en Diksmuide 1830-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1986, p. 75-76.


  De Ruyter, Norbert Guillaume Louis (Antwerpen, 28/07/1891-Antwerpen, 11/03/1963)
  licentiaat handelswetenschappen, reder; gemeenteraadslid van Antwerpen
  • Smits, Ann, Typologisch onderzoek van de Antwerpse gemeenteraadsleden. (1947-1982), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1984, 2 dl., p. 132.


  De Ryke (Derycke), René Emile Aimé (Landegem, 13/06/1901-)
  advocaat, hoogleraar VUB, adviseur bij de Raad van State; gemeenteraadslid van Gent
  • De Vrieze, Frederik, Biografisch repertorium van de Gentse gemeenteraadsleden : 1947-1984, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie politieke wetenschappen), 1985, p. 140-141.


  De Saegher, Emile August (Emiel) (Bottelare, 19/03/1841-Gent, 03/04/1915)
  notaris; gemeenteraadslid en burgemeester van Bottelare, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 221.
  • Varlez, Louis, Les Quartiers Varlez. Volume 6. Victor De Vriendt et Thérèse van Loo. Emile De Cock et Jeanne Verwest, Brussel, Louis Varlez, 2004, p. 1016.
  • Adriaens, Veronique, Liberalisme op het Zuid-Oostvlaamse platteland in de 19e eeuw, Gent, Liberaal Archief, 1991, p. 79-80.


  De Saegher, Oscar Marie (Bottelare, 08/06/1871-Bottelare, 17/10/1939)
  notaris; gemeenteraadslid van Bottelare, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 221.


  De Saegher, Rodolphe Marie Auguste (Gavere, 28/10/1871-Gent, 25/02/1941)
  leerkracht, advocaat, magistraat; schepen van Gent, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2923-2924.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 109.
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 222.
  • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 203.
  • Varlez, Louis, Les Quartiers Varlez. Volume 6. Victor De Vriendt et Thérèse van Loo. Emile De Cock et Jeanne Verwest, Brussel, Louis Varlez, 2004, p. 1013.


  De Saint-Genois des Mottes, Jules Ludger Dominique Ghislain , baron (Sint-Kwintens-Lennik, 22/03/1813-Gent, 10/09/1867)
  advocaat, bibliothecaris, archivaris, auteur, hoogleraar RUG; schepen van Gent; voorzitter van het Willemfonds (1851-1855)
  • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 302-303.
  • Verstappen, Jack, Lexicon Vlaamsche Toneelschrijvers, Veurne, Heembibliotheek Bachten De Kupe, 1995, p. 62.
  • Decavele, Johan, Lekens, Luk, Het Campo Santo in 131 levensverhalen, Gent, Gent Cultuurstad, 2001, p. 44-45.
  • Deprez, Ada, Gobbers, Walter en Wauters, Karel (red), Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de negentiende eeuw. Deel II, Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2001, p. 97-98.
  • de Haulleville, Prosper, Jules de Saint-Genois, in : Portraits et silhouettes. Deuxième série, Bruxelles, Paul Lacomblez, 1893, p. 333-337.
  • Beeckman, Miche, Capiteyn, André, Van Doorne, Geert, Straatnamen Gentbrugge, Gent, Uitgeverij Snoeck - Stad Gent Departement Cultuur, 2007, p. 53-54.
  • Vander Straeten, Marcel, Zes obiits in de Sint-Amanduskapel te Sint-Amandsberg, in : Heemkundige Kring De Oost-Oudburg vzw. Jaarboek XLV, s.l., Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, 2008, p. 210-211.


  De Saive, Jean Maximilien Joseph (Maximilien) (Visé, 26/01/1805-Loches (FR), 04/12/1878)
  arts; parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2925.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 225.


  De Sauvage, Étienne Noël Joseph , graaf (Luik, 24/12/1789-Brussel, 24/08/1867)
  advocaat, magistraat; lid van het Nationaal Congres, parlementslid, minister; gouverneur van Luik
  • Duchesne, E., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXI, 1911-1913, kol. 439-440.
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2926.
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 93.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 225-226.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 115.
  • Hanquet, Pierre, Etienne de Sauvage (1789-1867), in : Conférence du Jeune Barreau de Liège. Les gens de robe liégeois et la révolution de 1830, Liège, George Thone, 1931, p. 293-299.


  De Sauvage, Paul Joseph Alexandre , ridder (Luik, 21/02/1848-Tilff, 15/02/1909)
  rentenier; schepen en burgemeester van Tilff, provincieraadslid van Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 186.


  De Schamphelaere, Oswald G. (Gent, 18/05/1866-Gent, 07/09/1937)
  handelaar, stichter van het "Oswald De Schamphelaerefonds"; voorzitter van de afdeling Gent van het Willemsfonds
  • Eeuwfeest van het Willemsfonds 1851-1951, Gent, Fecheyr, 1951, p. 74-75. (Willemsfonds-uitgave 187)
  • Meer info, klik hier.


  De Schamphelaere, Polidoor (Pol) (Gent, 14/03/1839-Gent, 08/01/1904)
  industrieel; gemeenteraadslid van Gent
  • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 303-304.


  De Schepper, Claudine (Antwerpen, 31/12/1949-)
  bediende; parlementslid
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2004. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 137.


  De Schietere, Charles (Kerkhove, 15/09/1783-Kerkhove, 27/01/1860)
  notaris; burgemeester van Kerkhove, provincieraadslid van West-Vlaanderen, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 750.
  • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 474-475.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 231.


  De Schutter, Gerda Leonora Alfonsina (Hallaar, 29/01/1948-)
  leerkracht; gemeenteraadslid van Brecht, provincieraadslid van Antwerpen
  • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 64.


  De Sejournet de Rameignies, Oscar Henri Joseph (Tourpes, 15/01/1841-Leuze, 07/07/1926)
  eigenaar; burgemeester van Tourpes, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 755.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 112.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 118.


  De Sélys-Longchamps, Charles Michel Edgard Walter (Walter), baron (Luik, 21/12/1846-Territet (CH), 31/07/1912)
  doctor in de rechten; parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 759-760.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 112.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 118.


  De Sélys-Longchamps, Michel Edmond (Edmond), baron (Parijs (FR), 25/05/1813-Luik, 11/12/1900)
  bioloog; gemeenteraadslid van Waremme, provincieraadslid van Luik, parlementslid, senaatsvoorzitter
  • Micheels, H., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXII, 1914-1920, kol. 192-199.
  • Coosemans, M., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, V, 1958, kol. 752-753.
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 757-758.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 112-113.
  • Yans, M., L'Atavisme d'un grand parlementaire de Léopold II : Michel Edmond Baron de Selys-Longchamps, in : Cahiers Léopoldiens, Nieuwe Serie, 1959-1960, nr. 7, p. 59.
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 186.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 233-234.
  • D'Hoore, M., Archives de particuliers relatives à l'histoire de la Belgique contemporaine (de 1830 à nos jours), Bruxelles, AGR, 1998, 2 vol., p. 239.
  • N. N., A la mémoire de Michel Edmond Baron de Sélys-Longchamps 1813-1900, Liège, Impr. H. Vaillart-Carmanne, 1901, 51 p.
  • Coen, J., Michel-Edmond de Sélys-Longchamps 1813-1900. Gentilhomme et démocrate, 1982, 217 p.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 119.


  De Sélys-Longchamps, Walter Regulus Archimède Hector (Hector), baron (Parijs (FR), 03/11/1878-Elsene, 12/01/1957)
  advocaat; parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 761.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 113.
  • Pourquoi Pas ?, 2 mei 1912.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 119.
  • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 476.


  De Smet, Augustin (Auguste) (Mariakerke, 02/07/1812-Gent, 29/11/1900)
  industrieel, beheerder van vennootschappen; schepen van Gent
  • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 304-305.
  • Van Der Kelen, Anna, De Kamer van Koophandel te Gent (1830-1900), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1987, p. 244.


  De Smet, Camille (Gent, 28/01/1802-Varesne-Oisne (FR), 26/04/1862)
  handelaar, grondeigenaar; gemeenteraadslid van Oudenaarde, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, lid van het Nationaal Congres
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 255.


  De Smet-Bossaert, Pierre François (Gent, 30/08/1774-Gent, 10/10/1860)
  handelaar, grondeigenaar; gemeenteraadslid van Gent, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
  • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 306.
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 228.


  De Smet-de Naeyer, Eugène (Gent, 04/06/1813-Gent, 15/01/1904)
  industrieel, beheerder van vennootschappen
  • De Wilde, Bart, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 219.
  • Van Der Kelen, Anna, De Kamer van Koophandel te Gent (1830-1900), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1987, p. 245.
  • De Wilde, Bart, Gent/Rabot. De teloorgang van de textielnijverheid, Tielt, Lannoo, 2007, p. 29.


  De Smet-de Naeyer, Jean (Gent, 30/04/1784-Gent, 19/11/1869)
  industrieel; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 226.
  • Van Der Kelen, Anna, De Kamer van Koophandel te Gent (1830-1900), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1987, p. 245-246.


  De Spirlet, Alexandre Charles Marie Lambert , jonkheer (Luik, 17/09/1842-Schaarbeek, 21/07/1912)
  eigenaar; provincieraadslid van Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 187.


  De Stassart, Goswin Joseph Augustin , baron (Mechelen, 02/09/1780-Brussel, 10/10/1854)
  ambtenaar, diplomaat, auteur; gemeenteraadslid van Brussel, lid van het Nationaal Congres, parlementslid, voorzitter van de senaat; gouverneur van Namen en van Brabant
  • de Borchgrave, E., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXIII, 1921-1924, kol. 684-692.
  • François, L., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, VIII, 1979, kol. 717-725.
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 788-789.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 239-240.
  • Janssens, Jacques, Itinéraire politique du baron de Stassart, in : Rev. Gén., jg. 90, 1954, p. 2083-2084.
  • Thielemans, Marie-Rose, Inventaire des Archives du baron de Stassart, Bruxelles, Academie Royale de Belgique, Mémoire de la Classe des Lettres, 2e série, LXII, 1973, 1, 340 p.
  • Deprez, Ada, Gobbers, Walter en Wauters, Karel (red), Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de negentiende eeuw. Deel II, Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2001, p. 93-94.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 123.
  • Delsemme, Paul, Ecrivains belges francs-maçons de jadis et de naguère : du prince Charles-Joseph de Ligne à Johan Daisne et Fernand Dumont, in : Hasquin, Hervé (red), Visages de la franc-maçonnerie belge du XVIIIe au XXe siècle, Brussel, Editions de l'Université de Bruxelles, 1983, p. 300-301.
  • Bouyer, Jean-Pierre, in : Nefontaine, Luc (red), Illustres et francs-maçons, Brussel, Editions Labor, 2004, p. 23-38.
  • N. N., Kunst in de wandelgangen. Het onbekende patrimonium van de Senaat, Tielt-Brussel, Lannoo - Dienst Algemene Zaken en Historiografie van de Senaat, 2006, p. 27.
  • Delsemme, Paul, Les écrivains francs-maçons de Belgique. Préface de Raymond Trousson, Brussel, Bibliothèques de l'Université de Bruxelles, 2004, p. 68-72.


  De Steenhault de Waerbeek, Ernest Augustin Alexandre , baron (Mechelen, 05/10/1815-Brussel, 13/02/1886)
  eigenaar; burgemeester van Vollezele, provincieraadslid van Brabant, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2959.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 240.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 124.


  De Stobbeleir, Gustaaf Paul Jaak (Aalst, 15/08/1900-Aalst, 13/02/1985)
  verzekeringsagent, handelaar; schepen en wnd burgemeester van Aalst, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 795-796.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 117.
  • Van Gaever, Kurt, Naar een typologie van het gemeenteraadslid van een middelgrote stad : casus Aalst 1946-1982. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1986, 2 dl., p. XXIV.
  • Coppens, Geertrui, Van den Eede, Gaston, De geschiedenis van de Liberale Partij te Aalst 1846-2002, Aalst, Gaston Van den Eede, 2003, p. 63, 179.


  De Stuers, Ferdinand Lambert Cornélie Marie , ridder (Ieper, 14/12/1835-Brussel, 02/06/1900)
  eigenaar; provincieraadslid van West-Vlaanderen, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2974.
  • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 481.
  • Dierickx-Visschers, F., De liberale adel in de provincie West-Vlaanderen 1830-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1981, p. 209.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 243.
  • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 157.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 128.


  De Swert, Karel Adriaan Frans (Antwerpen, 24/01/1847-Blankenberge, 13/11/1906)
  hotelier; schepen en burgemeester van Blankenberge, provincieraadslid van West-Vlaanderen
  • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 482.


  De Swert, Louis Henri Joseph (Leuven, 22/09/1795-Laken, 05/08/1864)
  financier, directeur van de Banque de Belgique en vice-gouverneur van de Nationale Bank; schepen van Leuven, lid van het Nationaal Congres
  • Bergmans, P., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXIV, 1926-1929, kol. 374-375.


  De Telder, Louis Edouard (Gent, 20/03/1852-Gent, 26/01/1919)
  mechanicus; gemeenteraadslid van Gent
  • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 308-309.


  De Temmerman, Eric Simon Emmanuel Gustaaf Henri (Opbrakel, 06/03/1943-)
  regisseur; gemeenteraadslid van Erpe-Mere, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 229.


  De Thuin, Alfred Félix Adolphe (Bergen, 10/05/1835-Brussel, 01/05/1913)
  eigenaar; parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 804.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 244-245.


  De Tiecken de Terhove, Rudger Pierre , baron (Tongeren, 14/01/1780-Tongeren, 22/04/1860)
  militair; gemeenteraadslid van Tongeren, lid van het Nationaal Congres, parlementslid
  • Paquay, J., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXV, 1930-1932, kol. 242-244.
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2984-2985.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 245-246.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 130.


  De Tornaco, Marie Camille Louis de Gonzague Ghislain (Camille), baron (Steinfort (LU), 06/04/1807-Brussel, 08/03/1880)
  grondeigenaar; provincieraadslid van Luik, parlementslid, senaatsvoorzitter
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 805.
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 187.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 246.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 131.


  de T'Serclaes, Nathalie (Etterbeek, 27/07/1949-)
  licentiaat sociologie; gemeenteraadslid van Ukkel, parlementslid; voorzitter van de MCC
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 156-157.


  De Vadder, François César Charles (Brussel, 28/03/1813-Brussel, 13/05/1884)
  brouwer, directeur, eigenaar; gemeenteraadslid van Brussel, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 807.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 248.
  • Verplancke, Roger, Radikalisme te Brussel (1868 - 1871) Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1970, p. 16.


  De Veen-Hiel, Louis (Lodewijk) (Antwerpen, 27/07/1868-Laken, 12/05/1950)
  publicist
  • Beyers-Bell, J., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 1728.
  • Eeuwfeest van het Willemsfonds 1851-1951, Gent, Fecheyr, 1951, p. 98. (Willemsfonds-uitgave 187)
  • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 3175-3176.


  De Vervier, Camille , ridder (Gent, 06/10/1827-Gent, 27/01/1898)
  grootgrondbezitter; gemeenteraadslid van Gent
  • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 309.


  De Vigne, Felix (Gent, 16/03/1806-Gent, 05/12/1862)
  leerkracht, kunstschilder, auteur
  • Withoeck, Arseen, Proeve tot typologie van de Belgische leden van het Comité Flamand de France. 1853-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 2 dl., 1985, p. B. 188-189.
  • Decavele, Johan, Lekens, Luk, Het Campo Santo in 131 levensverhalen, Gent, Gent Cultuurstad, 2001, p. 48-49.
  • Varlez, Louis, Les Quartiers Varlez. Volume 5. La descendance de Remi De Ridder, Brussel, Louis Varlez, 2003, p. 858.


  De Vigne, Julius Octaaf (Gent, 19/11/1844-Gent, 27/12/1908)
  advocaat, publicist; schepen van Gent, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid
  • D'Hoker, M., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 1806-1807.
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3003.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 121.
  • N. N., Julius de Vigne, in : Gentsche Studentenalmanak 1889, Gent, 1889, p. 184-186.
  • Ons 75-jarig Jubelfeest (1851-1926), Gent, Willemsfonds, 1926, p. 91-92.
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 230.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 249-250.
  • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 309-310.
  • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 3299-3300.
  • Fredericq, Paul, In memoriam : De Vigne, Julius, in : Schets eener Geschiedenis der Vlaamsche Beweging, 3, 1909, p. 353-359.
  • De Schrijver, Reginald, Gentenaars in de Wetstraat, in : Liber Amicorum August de Schrijver, Gent, 1968.
  • Verschaeren, José, in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, XIII, 1990, kol. 827-835.
  • Varlez, Louis, Les Quartiers Varlez. Volume 5. La descendance de Remi De Ridder, Brussel, Louis Varlez, 2003, p. 863-865.
  • Delsemme, Paul, Les écrivains francs-maçons de Belgique. Préface de Raymond Trousson, Brussel, Bibliothèques de l'Université de Bruxelles, 2004, p. 463-464.


  De Villegas, Jean Marie , jonkheer (Torhout, 09/07/1803-Laken, 30/01/1876)
  advocaat, magistraat; parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3007.
  • Roobrouck, H., De wetgevende verkiezingen en verkozenen in het arrondissement Oudenaarde 1831-1884, Oudenaarde, Stadsarchief, s.d., p. 154-158.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 250.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 140.


  De Visart de Bocarmé, Ferdinand Charles Guillaume Joseph René Nicolas , graaf (Doornik, 11/06/1788-Bury, 12/04/1886)
  militair; burgemeester van Bury, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4571.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 251.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 140-141.


  De Visscher, André Leonard Marie (Hamme, 11/03/1929-)
  bediende; schepen van Hamme, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 231.


  De Vlieger, Charles (Versailles (FR), 24/10/1916-)
  parlementslid
  • N. N., Gewezen PVV-parlementairen, s.l., s.n., s.d., s.p.


  De Vlieger, Frans Maria (Mechelen, 21/05/1889-Mechelen, 17/04/1939)
  schrijnwerker, meubelmaker; gemeenteraadslid van Mechelen, provincieraadslid van Antwerpen
  • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 67.


  De Vos, Jan Baptist (Dendermonde, 07/02/1844-Antwerpen, 30/03/1923)
  bediende, handelaar; burgemeester van Antwerpen
  • Hancké, Lode, De Antwerpse Burgemeesters van 1831-2000. Van Le Grelle tot Detiège, Antwerpen-Rotterdam, Uitg. C. de Vries-Brouwers, 2000, p. 146-161.
  • Robert, Jan (ed.), Schoonselhof nu! Een eigentijdse visie op de Antwerpse necropool, Antwerpen, Erfgoedcel Antwerpen, 2005, p. 297-298.


  De Vos-Cox, Sabine (Hasselt, 11/05/1966-)
  bediende; provincieraadslid van Antwerpen
  • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 68.


  De Vreese, Desideer (Oostakker, 15/08/1833-Antwerpen, 24/04/1904)
  leerkracht, schooldirecteur, schoolinspecteur, hoofdinspecteur lager onderwijs, letterkundige
  • Stinissen, Jacob, Desideer De Vreese, in : Tijdschrift van het Willemsfonds, jg. IX, tweede deel, 4, mei-juni 1904, p. 51-59.


  De Vriere, Aloysius Jacobus Benedictus , baron (Poperinge, 29/03/1773-Brugge, 15/05/1847)
  ambtenaar; schepen van Brugge, provincieraadslid van West-Vlaanderen
  • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 486-487.


  De Vrière, Adolphe Pierre Aloys , baron (Brugge, 09/04/1806-Laken, 16/07/1885)
  doctor in de rechten, diplomaat, industrieel; parlementslid, minister, minister van Staat; arrondissementscommissaris te Brugge, gouverneur van Henegouwen, Namen en West-Vlaanderen
  • Van Eenoo, R., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, II, 1966, kol. 929-930.
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3022.
  • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 384-385.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 253-254.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 142.


  De Vrière, Raoul Philippe Louis Alfred Gislain , baron (Sint-Joost-ten-Node, 02/04/1865-Zedelgem, 23/11/1929)
  diplomaat, rentenier; gemeenteraadslid van Oostende
  • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 158.
  • Vanhoutryve, André, Journal de Bruges. Een Franstalige, Brugse, conservatieve, liberale krant. Met een herdruk van "La Tête de Fer" van Caroline Popp. Met een voorwoord van Louis Bril, Zwevezele, Uitgeverij Gevaert, 2002, p. 137.


  De Vriese, Lodewijk (Gent, 08/10/1848-Gent, 15/04/1932)
  uitgever van diverse liberale strijd- en informatiebladen, journalist, publicist
  • Bergmans, S., Rede uitgesproken op de huldebetoging gebracht aan Lodewijk De Vriese, in : Huldeblijk Lodewijk de Vriese. Gent, s.n., (1920).
  • De Coster, F., Lodewijk De Vriese herdacht bij de 100-ste verjaardag van zijn geboorte, in : Oost-Vlaamsche Zanten, jg. 23, 1948, p. 152-158.
  • De Vriese, L., Bio- en bibliografische studie, met een keus uit zijne werken, in : Oost-Vlaamsche Zanten, jg. 6, 1931, nr. 1.
  • D'hondt, G., Gentsche figuren - Lodewijk de Vriese, Gent, 1927.
  • Matthys, R., Biografie van Lodewijk de Vriese, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1978.
  • D'hondt, Gustaaf, Lodewijk De Vriese, Bio- en bibliografische studie met een keus uit zijn werken, Aalst, Bond van Oostvlaamse Folkloristen, 1931, 41 p.
  • Huvenne, Lutgart, Proeve tot typologie van de negentiende-eeuwse Gentse journalist, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1973, p. 210-234.
  • Coppens, Geertrui, Van den Eede, Gaston, De geschiedenis van de Liberale Partij te Aalst 1846-2002, Aalst, Gaston Van den Eede, 2003, p. 63.


  De Vries-Vermeylen, Godefridus (Godfroid) (Antwerpen, 31/03/1796-Antwerpen, 14/12/1867)
  handelaar, onderconsul van het Koninkrijk der Beide Siciliën; provincieraadslid van Antwerpen
  • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 68.


  De Vrints de Treuenfeld, Alexandre Marie Charles , baron (Brussel, 10/09/1838-Brussel, 29/12/1906)
  diplomaat; gemeenteraadslid en burgemeester van Malèves-Sainte-Marie-Wastinnes, provincieraadslid van Brabant, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 825.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 254.
  • Tordoir, Joseph, De Vrints Treuenfeld, Alexandre, in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, VI, 2001, p. 165-167.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 142.


  De Vroe, Gwenny (Bonheiden, 23/08/1979-)
  vastgoedmakelaar, zaakvoerder; schepen van Kampenhout, provincieraadslid van Vlaams-Brabant, parlementslid
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 159.


  De Vuyst, Daniël Remi (Opbrakel, 08/01/1951-)
  bediende; schepen van Brakel, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 234.
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 262-263.


  De Wael, Léopold Charles Norbert , jonkheer (Antwerpen, 14/07/1823-Antwerpen, 17/08/1892)
  handelaar; burgemeester van Antwerpen, provincieraadslid van Antwerpen, parlementslid
  • Cosemans, A., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXVII, 1936-1938, kol. 9.
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3028.
  • Matthysen, J., Politieke Dynastieën te Antwerpen 1830-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1973, p. 138-141.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 255.
  • Hancké, Lode, De Antwerpse Burgemeesters van 1831-2000. Van Le Grelle tot Detiège, Antwerpen-Rotterdam, Uitg. C. de Vries-Brouwers, 2000, p. 84-108.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 144.
  • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 69.
  • Schepens, Piet, Antwerpse standbeelden, Antwerpen, De Vlijt, 1983, p. 117.
  • Robert, Jan (ed.), Schoonselhof nu! Een eigentijdse visie op de Antwerpse necropool, Antwerpen, Erfgoedcel Antwerpen, 2005, p. 294-297.
  • De Lattin, Amand, Beroemde medeburgers, Antwerpen-Amsterdam, C. de Vries Brouwers P.V.B.A., 1979, p. 17-18, 132, 146.


  De Waele, Arthur Louis (Nederbrakel, 13/12/1883-Nederbrakel, 23/02/1969)
  aannemer; gemeenteraadslid van Nederbrakel, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 235.


  De Waele, Cathy (Zelzate, 30/01/1966-)
  advocaat; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 263.


  De Waele, Patricia (Gent, 16/05/1960-)
  licentiaat toegepaste economische wetenschappen, immobiliënmakelaar, bestuurder van vennootschappen; schepen en waarnemend burgemeester van Evergem, parlementslid (Lijst Dedecker)
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 160-161.


  De Waele, Roni (Assenede, 08/10/1944-)
  mutualiteitssecretaris, secretaris-generaal van de Liberale Mutualiteiten van Oost-Vlaanderen; burgemeester van Eeklo; voorzitter van de Landsbond der Liberale Mutualiteiten (1998-)
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 263.
  • De Zutter, Willy, De burgemeesters van Eeklo sinds 1830, Eeklo, drukkerij-uitgeverij de Eeclonaar, 1990, p. 91-92.


  De Waha-de Baillonville [Grisard], Louis Joseph Marie Henri (Joseph), baron (Luik, 10/07/1800-Luik, 01/08/1863)
  doctor in de rechten, diplomaat; lid van het Nationaal Congres, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 829.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 255-256.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 144.


  De Wandel, Oscar (Zottegem, 10/10/1947-)
  licentiaat Germaanse filologie, leerkracht, algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie, wetenschappelijk medewerker Universiteit Antwerpen, schooldirecteur, opdrachthouder van de scholengroep 21 "Vlaamse Ardennen" van het gemeenschapsonderwijs; algemeen secretaris van het LVV, voorzitter van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2005. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2004, p. 146-147.


  De Wautier, Augustin Joseph Antoine Philippe , jonkheer (Gent, 21/08/1777-Longchamps-lez-Bastogne, 27/01/1848)
  militair; schepen van Longchamps-lez-Bastogne, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 833.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 257.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 144.


  De Weert, Francis Jozef (Mechelen, 15/10/1929-Mechelen, 31/07/1970)
  doctor in de rechten, hoogleraar VUB, directeur Paul Hymans Centrum; gemeenteraadslid van Mechelen, parlementslid
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 125-126.


  De Weert, Maurice Marie (Adegem, 23/11/1862-Gent, 07/01/1930)
  advocaat; schepen van Gent
  • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 312.


  De Weêrt, Jean Martin (Adegem, 07/12/1785-Adegem, 11/05/1860)
  gemeenteraadslid en burgemeester van Adegem, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 236.


  De Weert-Cogen, Anna Virginia Caroline (Gent, 27/05/1867-Gent, 12/05/1950)
  kunstschilder
  • Van Canneyt, Brigitte, in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, XVII, 2005, kol. 745-751.


  De Wette, Carolus Marinus (Karel) (Gent, 16/08/1886-Gent, 03/07/1964)
  bediende; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 236.


  De Weze, Charles Claude Marcel (Antwerpen, 13/08/1934-)
  kaderbediende; lid van de Bestendige Deputatie van Antwerpen
  • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 122-123.
  • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 69-70.


  De Wilde, Laurent Pierre Arhur Isidoor (Baasrode, 01/06/1931-)
  aannemer; gemeenteraadslid van Baasrode, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 237.


  De Wilde, Laurentius (Hamme, 02/04/1877-Knokke, 01/08/1962)
  aannemer; gemeenteraadslid van Baasrode, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 834-835.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 126.


  De Windt, Jean Charles Marie Albert (Albert) (Oordegem, 16/10/1871-Aalst, 10/07/1938)
  notaris; schepen van Aalst, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 237.
  • Coppens, Geertrui, Van den Eede, Gaston, De geschiedenis van de Liberale Partij te Aalst 1846-2002, Aalst, Gaston Van den Eede, 2003, p. 63.


  De Wingaerde, Hendrik (Antwerpen, 26/07/1885-)
  verzekeraar; gemeenteraadslid van Deurne, provincieraadslid van Antwerpen
  • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 70.


  De Winter, August Maria Christiaan (Grimbergen, 12/05/1925-Brussel, 28/07/2005)
  advocaat; burgemeester van Grimbergen, lid van de Hoofdstedelijke Raad, parlementslid, Europees parlementslid, staatssecretaris, minister
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3034.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 126.
  • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1981, p. 163-164.
  • Gaus, H. (ed), Politiek Biografisch Lexicon. Belgische ministers en staatssecretarissen 1960-1980, Antwerpen, Standaard uitgeverij, 1989, p. 374-381.
  • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 123-124.
  • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 3761-3762.
  • N. N., Gewezen PVV-parlementairen, s.l., s.n., s.d., s.p.


  De Winter, Louis (1819-Antwerpen, 19/01/1900)
  schilder; schepen van Antwerpen
  • Robert, Jan (ed.), Schoonselhof nu! Een eigentijdse visie op de Antwerpse necropool, Antwerpen, Erfgoedcel Antwerpen, 2005, p. 100-102.


  De Winter, Oscar Jozef (Bambrugge, 28/07/1884-Mere, 22/05/1934)
  industrieel; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 238.


  De Wit, Joannes Baptista (John) (Antwerpen, 19/01/1838-1912)
  handelaar; gemeenteraadslid van Antwerpen, provincieraadslid van Antwerpen
  • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 71.


  De Witte, Charles Hyacint Marie (Aalst, 27/03/1804-Aalst, 28/04/1866)
  advocaat; schepen van Aalst, provincieraadslid van Aalst
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 238.


  De Witte, Daniel François (Frans) (Leuven, 29/04/1833-Antwerpen, 17/04/1909)
  wisselagent; provincieraadslid van Antwerpen
  • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 71.


  De Wolf, Vincent (Brussel, 06/03/1958-)
  advocaat; schepen en burgemeester van Etterbeek, parlementslid, vice-president van het Brussels Parlement
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 164-165.


  De Woot de Trixhe, Charles Louis Emmanuel (16/08/1795-Braives, 02/02/1877)
  grondeigenaar; burgemeester van Braives, provincieraadslid van Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 187.


  Deberghe, Camille (Houdeng-Aimeries, 31/01/1879-La Louvière, 03/10/1944)
  journalist, directeur-beheerder van "Les Nouvelles"; gemeenteraadslid en wnd burgemeester van La Louvière, provincieraadslid van Henegouwen; voorzitter van de "Association des Journalistes libéraux de Belgique"
  • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 401.


  Debertry, Arthur (Verviers, 09/08/1857-Verviers, 16/01/1914)
  advocaat; gemeenteraadslid van Verviers, provincieraadslid van Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 182.
  • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 142.


  Debilloez, Louis François (Ellezelles, 29/05/1839-Ronse, 03/05/1915)
  landbouwer; gemeenteraadslid van Ronse
  • Willequet, Peter, Het politiseringsproces te Ronse. 1830-1921. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1982, p. 327.


  Debouverie, Patrick (Elsene, 23/05/1952-)
  leerkracht, ambtenaar; schepen van Sint-Gillis, provincieraadslid van Brabant
  • Ysebaert, Clair, Politicowie. Politiek Zakboekje 1992, Zaventem, Kluwer Editorial, p. 50.


  Debroux, Louis Albert Joseph Gillain (Walhain-Saint-Paul, 15/02/1802-Brussel, 20/11/1858)
  notaris; schepen en burgemeester van 's Gravenbrakel, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2640.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 118.


  Dechainois, Fernand (Charleroi, 21/12/1951-)
  technicus; gemeenteraadslid van Loverval, provincieraadslid van Henegouwen
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 166-167.


  Decherf, Oscar (Eernegem, 14/12/1899-Brugge, 18/08/1978)
  landbouwer; burgemeester van Vlissegem, provincieraadslid van West-Vlaanderen
  • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 272.


  Declerck, Willy (Westende, 09/08/1944-Westende, 11/06/1992)
  gegradueerde in de handelswetenschappen, beheerder van vennootschappen; schepen van Middelkerke, parlementslid
  • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1987, p. 119-120.
  • Ysebaert, Clair, Politicowie. Politiek Zakboekje 1992, Zaventem, Kluwer Editorial, p. 53.


  Decléty, Arnaud (Doornik, 24/08/1933-)
  burgerlijk ingenieur, licentiaat wis- en natuurkunde, industrieel; parlementslid, minister
  • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1987, p. 121-123.
  • Ysebaert, Clair, Politicowie. Politiek Zakboekje 1992, Zaventem, Kluwer Editorial, p. 54.
  • Ysebaert, Clair, Politicowie. Politiek Zakboekje 1998, Diegem, Kluwer Editorial, p. 62.


  Decoster, Félix Vital (Vital) (Leuven, 22/10/1850-Leuven, 16/12/1904)
  advocaat; schepen en burgemeester van Leuven, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 446-447.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 72.


  Decoster, Marcel C A (Vladslo, 22/11/1926-)
  handelsvertegenwoordiger; gemeenteraadslid van Diksmuide, burgemeester van Vladslo, provincieraadslid van West-Vlaanderen, parlementslid
  • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1987, p. 59.
  • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 276.
  • Ysebaert, C., Politiek Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1991, p. WIW 32.
  • Kamer van Volksvertegenwoordigers. Officieel Handboek, 1988, p. 59.
  • N. N., Gewezen PVV-parlementairen, s.l., s.n., s.d., s.p.


  Dedecker, Jean-Marie (Nieuwpoort, 13/06/1952-)
  beheerder van vennootschappen, bondscoach van de Belgische judoploeg; gemeenteraadslid van Oostende, gemeenteraadslid van Middelkerke, parlementslid (Lijst Dedecker); stichter en voorzitter Lijst Dedecker (2007-2010), voorzitter LDD (2011-)
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 120-121.
  • Verduyn, Ludwig, De Power List. De 200 machtigste mensen van België, Leuven, Uitgeverij Van Halewijck, 2001, p. 211.


  Dedyn, Paul (Galmaarden, 01/01/1821-Verviers, 07/07/1896)
  textielhandelaar, industrieel; provincieraadslid van Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 182.
  • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 38.


  Defacqz, Henri Eugène Marie (Eugène) (Aat, 17/09/1797-Brussel, 31/12/1871)
  magistraat, hoogleraar ULB; gemeenteraadslid van Brussel, provincieraadslid van Brabant, lid van het Nationaal Congres; voorzitter van het Liberaal Congres in 1846
  • Witte, E., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, VI, 1974, kol. 215-220.
  • Borné, F., in : Parisel, W., Histoire de La Loge "Les Vrais amis de l'Union et du Progrès Réunis" 1892-1980, Brussel, 1980, p. 205-207.
  • Potvin, Ch., in : Revue de Belgique, febr. 1872, p. 118-130. (1797-1870)
  • Vancraenbroeck, Marc, Mémoire de métal. L'Université Libre de Bruxelles en médailles, plaquettes et jetons, Bruxelles, Archives de L'Université de Bruxelles, 1999, p. 117.
  • Juste, Théodore, Eugène Defacqz et Joseph Forgeur. Membres du Congrès National, Brussel, C. Muquardt, 1878, 70 p.
  • Godding, Philippe, Defacqz, Eugène, in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, VI, 2001, p. 106-111.
  • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 86.
  • Keunings, Luc, Les forces de l'ordre à Bruxelles au XIXe siècle. Données biographiques illustrées sur les officiers de la police, de la garde civique et de la gendarmerie (1830-1914), Brussel, Archives de la ville de Bruxelles, 2007, p. 130-131.


  Defalque, Brigitte (Ohain (Lasne), 03/03/1957-)
  ambtenaar; schepen en burgemeester van Lasne, parlementslid
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 96.


  Defays, Félix Hubert Joseph (Grand-Rechain, 18/11/1818-Pepinster, 24/01/1895)
  apotheker; burgemeester van Pepinster, provincieraadslid van Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 183.
  • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 42, 110.


  Defays, Lucien (Pepinster, 08/01/1863-Verviers, 10/09/1949)
  advocaat; schepen en burgemeester van Verviers, provincieraadslid van Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 183.
  • Potelle, Jean-François, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 408.


  Defays, Willy Frédéricq Julien Joseph (Sprimont, 10/02/1929-)
  gegradueerde in de handelswetenschappen, bedrijfsleider; schepen van Sprimont, provincieraadslid van Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 183 en 229.
  • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 86.


  Defontaine, Idesbalde Aimable Joseph (Popuelles, 18/08/1826-Popuelles, 08/05/1891)
  landbouwer; schepen van Popuelles, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2697.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 135.


  Defraigne, Christine (Luik, 29/04/1962-)
  advocaat, docent ULg; gemeenteraadslid van Luik, parlementslid
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 123-124.


  Defraigne, Jean Pierre Marie Olivier Germain (Roosendaal en Nispen (NL), 19/04/1929-)
  advocaat; schepen van Luik, parlementslid, Europees parlementslid, staatssecretaris, minister, kamervoorzitter, minister van Staat
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 73.
  • Kamer van Volksvertegenwoordigers. Officieel Handboek, 1988, p. 64.
  • Gaus, H. (ed), Politiek Biografisch Lexicon. Belgische ministers en staatssecretarissen 1960-1980, Antwerpen, Standaard uitgeverij, 1989, p. 250-256.
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2005. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2004, p. 106.
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 124.
  • De Rouck, Wim, Koyanagi, Sophie, Libotte, Frédéric, La réprésentation libérale belge au Parlement Européen, Brussel, U.L.B. (Institut d'Etudes Européennes) onuitgegeven verhandeling (sectie Europese politieke wetenschappen), 1996, p. 40.
  • Potelle, Jean-François, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 414-415.


  Defré, Louis Joseph {Jozef Boniface} (Leuven, 19/12/1814-Ukkel, 27/04/1880)
  advocaat, publicist; gemeenteraadslid en burgemeester van Ukkel, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2698.
  • Francis, J., Uccle et ses bourgmestres, Bruxelles, Louis Musin, 1973, p. 182-191.
  • Erba, A., L'Esprit laïque en Belgique sous le gouvernement libéral doctrinaire (1857-1870) d'après les brochures politiques, Leuven, 1967, p. 121-284.
  • Lebrocquy, G., Types et Profils parlementaires, Paris, Lachaud & Burdin, 1873, p. 187-190.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 135.
  • Verplancke, Roger, Radikalisme te Brussel (1868 - 1871) Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1970, p. 21.
  • Serwy, V., La coopération en Belgique. Dictionnaire biographique, Brussel, 1952, p. 123.
  • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 86-87.


  Defreyne, Roland (Oostende, 15/10/1953-))
  licentiaat rechten en notariaat, zaakvoerder; schepen en burgemeester van Gistel, parlementslid
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 124.


  Defuisseaux, Fernand (Bergen, 04/02/1848-Bergen, 29/06/1912)
  industrieel; provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
  • Puissant, Jean, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 165-166.


  Defuisseaux, Léon (Bergen, 17/12/1841-Brussel, 21/12/1906)
  advocaat; gemeenteraadslid van Baudour, parlementslid
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 135-136.


  Defuisseaux, Nicolas François Joseph (Bergen, 02/02/1802-Baudour, 24/11/1857)
  advocaat, industrieel; provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
  • Delecourt, J., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, V, 1876, kol. 86-87.
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 461.
  • Lebrocquy, G., Types et Profils parlementaires, Paris, Lachaud & Burdin, 1873, p. 308-312.
  • Rousselle, Ch., Biographie Montoise du XIXe siècle. 1800-1899, Mons, Impr. du Journal "Le Hainaut", 1900, p. 48-49.
  • Puissant, Jean, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 1996, p. 165.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 136.
  • Arnould, Marie, in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, VII, 2003, p. 93-95.


  Degerickx, Edouard (Gent, 10/09/1805-Gent, 24/05/1881)
  leerkracht, ambtenaar, literator; algemeen secretaris van het Willemsfonds (1851-1855)
  • Deprez, A., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 383-384.
  • Deprez, A., in : Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 885.


  Degive, Léon Jean Joseph (Hermalle-sous-Huy, 24/06/1840-Flémalle, 09/11/1917)
  burgemeester van Ivoz-Ramet, provincieraadslid van Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 183.


  Degorge, Eugène Charles François (Boussu, 01/02/1825-Brussel, 16/07/1907)
  advocaat; parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 470.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 75.


  Degrave, Henri Charles Cornellus (Chippenham (GB), 09/03/1915-Oostende, 31/12/1992)
  uitgever van "Het Nieuwsblad van de Kust", eigenaar en drukker-uitgever van "De Kustbode", "De Wekker", "De Vrijheidsecho", "Het Centrum" en "Vrijheid en Vooruitgang", beheerder en voorzitter van het ziekenfonds "Help u zelf"; OCMW-voorzitter van Oostende, gemeenteraadslid van Oostende; voorzitter van het "Westvlaams Liberaal Ziekenfonds"
  • Gesprek met Henri Degrave : een vol en gevuld leven, in : Tijdingen. Weekblad voor Oostende en omliggende, XVIII, 5, 01/02/1991, p. 17-25.
  • Hulde aan Henri Degrave, in : Westvlaams Liberaal Ziekenfonds, 5, september 1991, p. 7-9.


  Dehaene, Fernand (Menen, 14/06/1929-Menen, 10/12/1998)
  ambtenaar; burgemeester van Menen
  • Asselberghs, L. en Ysebaert, C., Gemeentelijk Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1988, p. BI/149.m.


  Dehalu, Alexandre (Awans, 20/09/1898-Awans, 08/11/1970)
  rentenier; gemeenteraadslid van Awans, provincieraadslid van Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 183.


  Dehan, Marcel Gilles François Lambert (Comblain-au-Pont, 09/08/1872-Comblain-au-Pont, 18/12/1945)
  arts; schepen van Comblain-au-Pont, provincieraadslid van Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 183.


  Deherve, François Joseph (Ferrières, 01/12/1849-Ferrières, 24/02/1919)
  houthandelaar; burgemeester van Ferrières, provincieraadslid van Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 183.


  Dejonghe, Carla (Etterbeek, 25/08/1966-)
  geaggregeerde van het lager secundair onderwijs Nederlands, biologie en aardrijkskunde, leerkracht; OCMW-raadslid van Sint-Pieters-Woluwe, schepen van Sint-Pieters-Woluwe, parlementslid, voorzitter van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 130.
  • Brussels blauw, Brussel, VLD-Brussels Gewest, 2005, p. 5.


  Dejoze, Félicien Marie Eugène Hubert Pierre Joseph (Recht, 31/05/1928-)
  handelaar; schepen van Poteau, provincieraadslid van Luik, lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 183 en 229.
  • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 94.


  Dekeyser, Julien (Mechelen, 28/01/1953-)
  ambtenaar; schepen en burgemeester van Boortmeerbeek, voorzitter van de gemeenteraad van Boortmeerbeek, lid van de Bestendige Deputatie van Vlaams-Brabant
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 130-131.


  Dekimpe, Luc Ernest Alain Robert Antoine (Gent, 10/12/1959-)
  ambtenaar; gemeenteraadslid van De Pinte, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 196.
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 206.


  Delaite, Julien Auguste (Luik, 30/01/1868-Luik, 01/09/1928)
  doctor in de natuurwetenschappen, scheikundig apotheker, directeur van een laboratorium voor chemische analyses, auteur; gemeenteraadslid van Luik, provincieraadslid van Luik; oprichter van de Ligue Wallonne, inrichter van het Waals Congres te Luik (1905)
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 184.
  • Carlier, Philippe, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 429-430.


  Delanne, Alphonse Joseph (Gouy-les-Piéton, 03/01/1859-Chapelle-lez-Herlaimont, 18/12/1909)
  arts; schepen van Chapelle-lez-Herlaimont
  • Darquenne, R., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XLII, 1981-1982, kol. 203-205.


  Delanney, Henry Charles Ghislain (Bergen, 01/10/1886-Bergen, 13/01/1958)
  notaris; gemeenteraadslid van Mons, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 534.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 84.


  Delannoy, Emile Augustin Nicolas (Waasten, 20/11/1853-Sint-Pieters-Woluwe, 09/03/1930)
  licentiaat handelswetenschappen, handelaar; gemeenteraadslid van Brussel, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 535-536.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 84.
  • De Paepe, Jean-Luc, "La Reforme", Organe de Democratie Liberale (1884-1907), Interuniversitair Centrum, voor Hedendaagse Geschiedenis, 1972, p. 141.


  Delannoy, Gustave (Kortemark, 09/03/1872-Kortemark, 07/06/1933)
  koopman; schepen en burgemeester van Kortemark, provincieraadslid van West-Vlaanderen
  • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 282.


  Delbar, Jacques Joseph (Ronse, 1776-Ronse, 16/05/1868)
  landbouwer; gemeenteraadslid van Ronse
  • Willequet, Peter, Het politiseringsproces te Ronse. 1830-1921. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1982, p. 330.


  Delchambre, F M J Prosper (Prosper) (Ampsin, 1804-Ans, 26/06/1853)
  schepen van Huy, provincieraadslid van Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 184.


  Delcourt-Vasseur, Hippolyte (Doornik, 25/03/1865-)
  advocaat, journalist, medewerker van "L'Organe du Tournaisis", hoofdredacteur van "L'Economie", medewerker van "Le Messager de Bruxelles" en "L'Indépendance"
  • Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes 1836-1986, Tournai, 1990, p. 63-64.


  Delehaye-Dael, Josse Judocus Joseph (Gent, 28/05/1800-Outrijve, 22/09/1888)
  magistraat; burgemeester van Merendree, gemeenteraadslid en burgemeester van Gent, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, lid van het Nationaal Congres, parlementslid, kamervoorzitter
  • Balthazar, H., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, II, 1966, kol. 165-168.
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2761.
  • Lebrocquy, G., Types et Profils parlementaires, Paris, Lachaud & Burdin, 1873, p. 502-506.
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, De fonteinen van de Oranjeberg. Politiek-Institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Kultuur-Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1997, p. 199-200.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 159.
  • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 313-314.


  Delescluse, Toussaint Jean-Baptiste Joseph (Jean-Baptiste) (Aat, 05/04/1803-Aat, 09/11/1861)
  advocaat; schepen en burgemeester van Ath, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2764.
  • Delhaye, J.-P., Un radical, précurseur du socialisme : Jean Baptiste Delescluse, député-bourgmestre de la ville d'Ath (1803-1861), in : Annales du Cercle royal d'histoire et d'archéologie d'Ath et de la région et Musées athois, XLVI, 1977, p. 241-280.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 160.
  • Delhaye, Jean-Pierre, Delescluse, Jean-Baptiste, in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, II, 1990, p. 112-114.


  Deleuze, Yolande (Duffel, 01/01/1957-)
  licentiaat rechten, licentiaat notariaat, administratief directeur ONE; schepen van La Hulpe, lid van de Bestendige Deputatie van Waals-Brabant
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 212-213.


  Delexhy, Arnold Hubert Emile (Émile) (Momalle, 03/05/1828-Bruxelles, 29/02/1880)
  advocaat; provincieraadslid van Luik, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2765.
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 184.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 161.


  Delexhy, Arnold Lambert Joseph (Jemeppe, 06/08/1808-Jemeppe, 18/07/1888)
  industrieel; schepen en burgemeester van Jemeppe, provincieraadslid van Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 184.


  Delexhy, Arnold François (02/06/1787-Luik, 19/12/1868)
  eigenaar; burgemeester van Saint-Georges, provincieraadslid van Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 184.


  Delexhy, Jean Hubert (Saint-Georges, 01/08/1792-Luik, 12/12/1859)
  notaris; schepen van Luik, provincieraadslid van Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 184.


  Delforge, Paul Jean Théodore (Etterbeek, 02/05/1919-05/12/1989)
  leerkracht; schepen en burgemeester van Oudergem, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2766.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 88.
  • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1974, s.p.


  Delfosse, Noël Joseph Auguste (Auguste) (Luik, 09/03/1801-Luik, 22/02/1858)
  advocaat, industrieel; schepen van Luik, lid van de Bestendige Deputatie van Luik, parlementslid, kamervoorzitter, minister van Staat
  • Alvin, A., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, V, 1876, kol. 413-420.
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2767.
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 184.


  Delfosse d'Espierres, Eugène Denis Ghislain (Ghislain), jonkheer (Doornik, 26/11/1805-Sint-Joost-ten Node, 19/10/1875)
  eigenaar; gemeenteraadslid van Doornik, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 552.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 162.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 43.


  D'Elhoungne, Antoine François Marie (Leuven, 26/01/1782-Elsene, 16/04/1857)
  advocaat; parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2774.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 163.


  D'Elhoungne, François Ferdinand Hommebon (Klundert (NL), 24/12/1815-Gent, 27/03/1892)
  advocaat; parlementslid, minister van Staat
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2775.
  • Vermeulen, U., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, II, 1966, kol. 194-201.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 164.
  • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 109.


  Deliege, René Jean Louis (Binche, 03/03/1909-07/05/1971)
  advocaat; gemeenteraadslid van Binche, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 558.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 89.


  Deliège, Charles Nicolas Joseph (Herve, 13/10/1799-Liège, 14/01/1861)
  notaris; burgemeester van Fléron, provincieraadslid van Luik, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2779.
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 184.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 165.


  della Faille de Leverghem, Katia (Wilrijk, 13/01/1969-)
  gemeenteraadslid van Huldenberg, parlementslid
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 111.


  Delloye, Jules (Hoei, 1813-Schaarbeek, 1897)
  bankier; gemeenteraadslid van Brussel
  • Dutrieue, Anne-Myriam, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 195-196.


  Delmotte, Carolus Antonius (Charles) (Gent, 07/11/1826-Mariakerke, 29/05/1890)
  grondeigenaar, industrieel; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 202.


  Delmotte, Georges Charles Marie (Gent, 04/06/1860-)
  industrieel; gemeenteraadslid van Gent
  • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 315-316.


  Delporte, Jacques (Lincent, 13/12/1816-Tienen, 02/05/1890)
  advocaat; burgemeester van Tienen
  • Merckx, H., De Liberale Partij van Tienen (1919-1946), Brussel, V.U.B. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie politieke en diplomatieke wetenschappen), 1971, p. 4.


  Delrue, Luc Oscar René (Gullegem, 03/09/1943-)
  beheerder van vennootschappen; gemeenteraadslid van Wevelgem, provincieraadslid van West-Vlaanderen
  • Ost, Hilaire (red), De provincieraad van West-Vlaanderen 1978-1995. Deel III, Brugge, 1996, p. 405.


  Delruelle, Gérard Pierre (Luik, 28/06/1933-)
  ingenieur; parlementslid
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 91.
  • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1977, p. 123.
  • Crombois, Jean-François, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 198.


  Delruelle-Ghobert, Janine Marie-Thérèse Louise , barones (Gent, 24/04/1931-)
  doctor in de rechten; parlementslid
  • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1987, p. 137-140.
  • Ysebaert, Clair, Politicowie. Politiek Zakboekje 1992, Zaventem, Kluwer Editorial, p. 68-69.


  Delvaux, Frédéric François Marie (Leuven, 07/08/1834-Antwerpen, 31/12/1916)
  advocaat, beheerder van vennootschappen; provincieraadslid van Antwerpen, parlementslid
  • Bonnaerens, R., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, IV, 1952, kol. 207-208.
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2795-2796.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 92.
  • Matthysen, J., Politieke Dynastieën te Antwerpen 1830-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1973, p. 191 en 243.
  • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 55.
  • Tilman, Samuel, Les grands banquiers belges (1830-1935). Portrait collectif d'une élite, Brussel, Académie royale de Belgique, 2006, p. 295.


  Delvenne, Jean Servais (La Gleize, 07/04/1823-La Gleize, 24/12/1905)
  herbergier; burgemeester van La Gleize, provincieraadslid van Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 185.
  • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 44.


  Demerbe, Arthur Joseph Ghislain Guillaume (Gembloers, 20/10/1864-Bergen, 17/01/1927)
  industrieel; provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 627-628.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 98.


  Demets, Ferdinand Charles Gustave (Fernand) (Sint-Gillis, 18/03/1884-Brussel, 29/09/1952)
  industrieel; burgemeester van Anderlecht, parlementslid, minister; gouverneur van Brabant, co-voorzitter van de Liberale Partij (1940-1944)
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 639-641.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 99.
  • Le Livre Bleu. Recueil biographique, Brussel, Maison Ferd. Larcier, 1950, p. 157.
  • Puissant, Jean, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 205-206.


  Demeulenaere, Julien (Roeselare, 05/08/1937-)
  leerkracht; gemeenteraadslid van Oudenburg, parlementslid
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2004. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 123.


  Demeulenaere, Stern (Roeselare, 13/03/1965-)
  directie-assistente, zelfstandige, kaderlid; schepen van Ichtegem, parlementslid
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 116-117.
  • N. N., Open VLD, Brussel, Open VLD, 2009, p. 15.


  Demeur, Adolphe Louis Joseph (Bergen, 23/12/1827-Elsene, 25/05/1892)
  advocaat, redacteur van "La Discussion" en "La Réforme"; provincieraadslid van Brabant, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2826.
  • Lebrocquy, G., Types et Profils parlementaires, Paris, Lachaud & Burdin, 1873, p. 181-183.
  • Rousselle, Ch., Biographie Montoise du XIXe siècle. 1800-1899, Mons, Impr. du Journal "Le Hainaut", 1900, p. 64.
  • Verplancke, Roger, Radikalisme te Brussel (1868 - 1871) Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1970, p. 14.
  • Serwy, V., La coopération en Belgique. Dictionnaire biographique, Brussel, 1952, p. 131.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 187-188.
  • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 90.


  Demeyere, Eddy (Ieper, 02/11/1948-)
  architect-expert; provincieraadslid van West-Vlaanderen
  • Ost, Hilaire (red), De provincieraad van West-Vlaanderen 1978-1995. Deel III, Brugge, 1996, p. 405.


  Demuyter, Albert Ernest (Elsene, 31/01/1925-Etterbeek, 07/09/2011)
  beheerder van vennootschappen, beheerder van koloniale maatschappijen; schepen en burgemeester van Elsene, provincieraadslid van Brabant, parlementslid, staatssecretaris, minister van het Brusselse Gewest
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 101.
  • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1985, p. 143-145.
  • Gaus, H. (ed), Politiek Biografisch Lexicon. Belgische ministers en staatssecretarissen 1960-1980, Antwerpen, Standaard uitgeverij, 1989, p. 286-293.
  • Ysebaert, C., Politiek Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1987, p. WIW 29-30.
  • Installation officielle de monsieur Albert Demuyter en qualité de bourgmestre. 11 janvier 1973, Elsene, Imprimerie Communale d'Ixelles, 1973, s.p.


  Demuyter, Ernest Joseph Paul (Gent, 26/03/1893-Elsene, 07/02/1963)
  licentiaat handelswetenschappen; gemeenteraadslid van Brussel, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2845-2847.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 101.
  • Le Livre Bleu. Recueil biographique, Brussel, Maison Ferd. Larcier, 1950, p. 161.


  Denduyts, Prosper Hypolite (Oostende, 19/08/1808-)
  reder; gemeenteraadslid van Oostende
  • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 155.


  Denis, André (30/11/1967-)
  veearts; burgemeester van Malmédy, provincieraadslid van Luik
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 229.
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 120.


  Denis, Godefroid (Bevercé, 15/05/1912-Malmédy, 11/12/1980)
  landbouwer; gemeenteraadslid van Malmédy, schepen en wnd burgemeester van Bevercé, provincieraadslid van Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 185-186.


  Denis, Henri Jean Charles Eugène (Marbais, 10/09/1877-Brussel, 19/01/1957)
  generaal; minister
  • Wanty, E., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXIX, 1976, kol. 258-261.
  • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 912.


  Denis, Robert (Bütgenbach, 19/03/1940-)
  veearts, ambtenaar, inspecteur-generaal van het Instituut voor Veterinaire Keuring; burgemeester van Malmédy, provincieraadslid van Luik, parlementslid
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 186 en 230.
  • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 105-106.
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2007. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 122.


  Dens, Léon Pierre Alphonse (Antwerpen, 17/10/1869-Londen (GB), /11/1940)
  licentiaat handelswetenschappen, reder; gemeenteraadslid van Antwerpen, parlementslid, minister; voorzitter van de Liberale Partij (1934-1936)
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 668-669.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 103.
  • Devos, Greta, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 209.


  Denys, André C (Gistel, 06/01/1948-Gent, 13/05/2013)
  zaakvoerder; gemeenteraadslid van Zulte, parlementslid; gouverneur van Oost-Vlaanderen
  • Verspeelt-Naessens, Lidwine, Huldeboek "André Denys. Een vrije Vlaamse stem", Zulte, PVV-afdeling, 1991.
  • Kamer van Volksvertegenwoordigers. Officieel Handboek, 1988, p. 73.
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 145.
  • N.N., Liber amicorum opgedragen aan de heer André Denys gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen (2004-2013), s.l., s.n., 2013, 117 p.


  Denys, Henri (Roeselare, 11/06/1921-)
  licentiaat handels- en consulaire wetenschappen, houthandelaar; gemeenteraadslid van Roeselare
  • Hostens, Peter, Factoren van het machtsverwervingsproces op micropolitiek vlak. Casus : De gemeenteraadsverkiezingen te Roeselare van 1945 tot 1970, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie politieke wetenschappen), 1985, p. 218-219.


  Depage, Antoine (Bosvoorde, 28/11/1862-Den Haag (NL), 10/06/1925)
  chirurg, hoogleraar ULB; gemeenteraadslid van Brussel, parlementslid; voorzitter van het Belgische Rode Kruis
  • Colard, A., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXV, 1969-1970, kol. 171-180.
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 670-673.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 103.
  • Van Bellaiengh, G., in : Parisel, W., Histoire de La Loge "Les Vrais amis de l'Union et du Progrès Réunis" 1892-1980, Brussel, 1980, p. 219-221.
  • Vancraenbroeck, Marc, Mémoire de métal. L'Université Libre de Bruxelles en médailles, plaquettes et jetons, Bruxelles, Archives de L'Université de Bruxelles, 1999, p. 122.
  • Depage, Henri, La vie d'Antoine Depage, Bruxelles, La Renaissance du livre, 1956, 365 p.
  • Gillard, Roland, in : Nefontaine, Luc (red), Illustres et francs-maçons, Brussel, Editions Labor, 2004, p. 99-105.
  • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 92.


  Depresseux, Jean-Louis (Theux, 12/07/1771-Bommershoven, 28/01/1851)
  eigenaar, rentenier; burgemeester van Theux, provincieraadslid van Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 186.
  • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 41.


  Deprez, Gérard (Noville (Bastogne), 13/08/1943-)
  hoogleraar; gemeenteraadslid van Ottignies-Louvain-la-Neuve, Europees parlementslid, minister van Staat; stichter en voorziter van de MCC (1998-)
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 148-149.
  • Cabo, Maurice, 100 à la une, Woutersbrakel, CAPSA - Village n° 1 Reine Fabiola, 1991, p. 50-51.


  Deprez, Oscar Jules Joseph (Châtelet, 04/03/1854-Sint-Gillis, 11/04/1921)
  leerkracht, magistraat; parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2886.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 205.


  Deprez, Oscar Julien Louis (Eernegem, 25/03/1947-)
  groothandelaar; gemeenteraadslid van Ichtegem, provincieraadslid van West-Vlaanderen
  • Ost, Hilaire (red), De provincieraad van West-Vlaanderen 1978-1995. Deel III, Brugge, 1996, p. 406.
  • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 109.


  Deprez, Roger August (Snaaskerke, 21/01/1930-Leffinge, 11/01/1987)
  elektricien; provincieraadslid van West-Vlaanderen
  • Ost, Hilaire (red), De provincieraad van West-Vlaanderen 1978-1995. Deel III, Brugge, 1996, p. 406.


  Dequesne, François Joseph Édouard (Édouard) (Beaumont, 04/02/1805-Beaumont, 12/03/1871)
  advocaat; burgemeester van Beaumont, parlementslid
  • Dumont, F., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXI, 1961-1962, kol. 252.
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2893.
  • Legrain, P., Le Dictionnaire des Belges, Brussel, 1981, p. 155.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 207.


  Dereine, Charles Antoine Joseph (Doornik, 19/08/1818-Doornik, 23/05/1909)
  advocaat, magistraat; gemeenteraadslid van Doornik, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2897.
  • Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes 1836-1986, Tournai, 1990, p. 74.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 210-211.


  Derkenne-Juprelle, Gilles Joseph (Oupeye, 08/05/1830-)
  rentenier; burgemeester van Oupeye, provincieraadslid van Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 186.


  Deroissart, Prosper Joseph (Prosper jr.) (Ronse, 21/08/1822-)
  handelaar, bankier; schepen van Ronse
  • Willequet, Peter, Het politiseringsproces te Ronse. 1830-1921. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1982, p. 335.


  Deru, Jean Pierre (Polleur, 09/04/1817-)
  notaris; schepen en burgemeester van Lierneux, provincieraadslid van Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 186.
  • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 43, 115.


  Des Romains, Raymond Casimir André (Frasnes-les-Buisenal, 1805-Ronse, 19/05/1867)
  arts; gemeenteraadslid van Ronse
  • Willequet, Peter, Het politiseringsproces te Ronse. 1830-1921. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1982, p. 336.


  Descamps, Emile Théodore (Emiel) (Wervik, 27/04/1846-)
  arts; provincieraadslid van Antwerpen
  • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 63.


  Descamps, Joseph Louis (Beloeil, 04/01/1845-Frameries, 29/06/1926)
  arts; schepen van Mons, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2931.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 110.
  • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 475.


  Descamps, Jules Joseph (Joseph) (Ath, 25/10/1820-Monaco (MO), 12/03/1892)
  eigenaar; parlementslid, kamervoorzitter
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2930.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 228.


  Descamps, Pierre Paul Louis Albert César (Ath, 15/10/1916-Bordeaux (FR), 19/04/1992)
  licentiaat wijsbegeerte en letteren, industrieel; burgemeester van Aubechies en Beloeil, parlementslid, minister van Staat; voorzitter van de PVV-PLP (1969-1972)
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 741-742.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 110-111.
  • Legrain, P., Le Dictionnaire des Belges, Brussel, 1981, p. 160.
  • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1985, p. 159-161.
  • Ysebaert, C., Politiek Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1990, p. WIW 39.


  Deschampheleire, Fernand Maurice Louis (Grivegnée, 18/12/1942-)
  leerkracht; provincieraadslid van Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 186.


  Desclee, Aimé Joseph (Peruwelz, 1809-Ronse, 11/06/1862)
  brouwer; gemeenteraadslid van Ronse
  • Willequet, Peter, Het politiseringsproces te Ronse. 1830-1921. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1982, p. 336.


  Desclee, Joseph Benedictus (Ronse, 08/03/1829-Brussel, 11/01/1892)
  brouwer; gemeenteraadslid en burgemeester van Ronse
  • Willequet, Peter, Het politiseringsproces te Ronse. 1830-1921. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1982, p. 336.


  Deserf, Jean-Pierre (15/12/1949-)
  arts; schepen van Beauvechain, lid van de Bestendige Deputatie van Waals-Brabant
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 129.


  Desgain, René Pierre (Gosselies, 18/02/1897-Charleroi, 09/07/1977)
  administratief secretaris, boekhouder; gemeenteraadslid van Charleroi
  • Delaet, Jean-Louis, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 218.


  Desguin, Victor François Seraphin Joseph Téléphore (Mariembourg, 30/01/1838-Antwerpen, 08/07/1919)
  arts; schepen en wnd burgemeester van Antwerpen, provincieraadslid van Antwerpen; stichter (1877) en voorzitter van de Société Royale de Médecine Publique de Belgique (1877-1919), stichter van het Nationaal Werk tot Bestrijding van Tuberculose
  • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 64. Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 96.
  • Robert, Jan (ed.), Schoonselhof nu! Een eigentijdse visie op de Antwerpse necropool, Antwerpen, Erfgoedcel Antwerpen, 2005, p. 299-300.
  • De Lattin, Amand, Beroemde medeburgers, Antwerpen-Amsterdam, C. de Vries Brouwers P.V.B.A., 1979, p. 66.


  Desimpel, Aimé Leon Urbain Joseph (Izegem, 05/03/1941-Roeselare, 22/09/2002)
  beheerder van vennootschappen; gemeenteraadslid van Kortemark, parlementslid
  • Ysebaert Clair (red), Politiek zakboekje 2002, Diegem, Kluwer, 2001, p. 178-179.
  • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1999, p. 105.
  • Desimpel, Aimé, Keep it simple, Tielt, Lannoo, 1994, 141 p.
  • Desimpel, Aimé, Een ondernemer in de politiek. Redactie Luc Van der Kelen, Tielt, Lannoo, 1999, 127 p.
  • Lauwers, Bert, Aimé Desimpel was financiële en politieke duizendpoot. Hartaanval velt de man van het goede nieuws, in : De Financieel-Economische Tijd, 24/09/2002.
  • Puype, Jan, De ridders van de West-Vlaamse tafel. Kroniek van succesvol ondernemen, Leuven, Van Halewyck, 2002, p. 132-137.


  Desmaisières, Léandre Antoine Joseph (Leander) (Derendorf (DE), 09/09/1794-Brussel, 27/05/1864)
  industrieel; parlementslid, minister; gouverneur van Oost-Vlaanderen
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2947-2948.
  • Valcke, Tony, Van Daele, Jasmien en Wouters, Nico, De fonteinen van de Oranjeberg. Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 3 : 'Met gezag bekleed'. Biografieën van negentiende-eeuwse beleidsmakers, Gent, Academia Press ism Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 2000, p. 67-88.


  Desmanet de Biesme, Pierre Charles Joseph (Charles), burggraaf (Namen, 27/01/1793-Brussel, 28/03/1865)
  industrieel; lid van het Nationaal Congres, parlementslid
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 235.
  • Douxchamps, José Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 35.


  Desmedt, Odilon Emile (Sint-Gillis, 03/07/1868-Schaarbeek, 26/09/1940)
  journalist bij "La Liberté", "La Réforme" en "L'Indépendance Belge"
  • De Paepe, J.H., La Réforme, organe de la démocratie libérale, CIHC, Cahiers 64, Leuven-Paris, 1972, p. 144.


  Desmet, Leo Augustus Maria (Léon) (Gent, 10/10/1858-Gent, 06/01/1937)
  industrieel; gemeenteraadslid van Gent
  • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 316.


  Desmidt, Fernand (Knokke, 05/01/1915-)
  hotelier; gemeenteraadslid van Knokke, provincieraadslid van West-Vlaanderen
  • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 292-293.


  Desmidt, Frans Lodewijk (Dudzele, 22/01/1882-Bad Gandersheim (DE), 25/11/1944)
  aannemer van openbare werken; schepen en burgemeester van Knokke, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2952.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 115.
  • Eeuwfeest van het Willemsfonds 1851-1951, Gent, Fecheyr, 1951, p. 87. (Willemsfonds-uitgave 187)


  Despret, Maurice Jules Antoine (Binche, 03/04/1861-Spa, 31/07/1933)
  advocaat; parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 786.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 115.
  • Pourquoi Pas ?, 20 dec. 1926.
  • Dutrieue, Anne-Myriam, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 224-225.
  • Stynen, Herman, De onvoltooid verleden tijd. Een geschiedenis van de monumenten en landschapszorg in België 1835-1940. Brussel, Stichting Vlaams Erfgoed, 1998.


  Desprets, Petrus (Voorde, 14/03/1930-)
  verzekeringsmakelaar, ambtenaar; schepen van Voorde, schepen van Ninove
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 228.


  Destanberg, Napoleon Livinus (Gent, 07/02/1829-Gent, 01/09/1875)
  journalist, volksdichter, toneelschrijver en toneelregisseur
  • Destanberg, L., Proeve van een monografie over het leven en werk van Napoleon Destanberg, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie Germaanse filologie), 1958, 120 + 67 p.
  • Speeckaert, V., Napoleon Destanberg (1829-1875), in : Jaarboek van de Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorika "De Fonteine" te Gent, 1975, deel 1, XXV, p. 168-170.
  • De Vriese, L., De volksdichter Napoleon Destanberg herdacht, Gent, 1916.
  • De Vriese, L., De volksdichter Napoleon Destanberg. Zijn leven en zijne werken, Antwerpen, Willemsfonds, Volksvoordrachten 1875-1876, p. 243-265.
  • Verstappen, Jack, Lexicon Vlaamsche Toneelschrijvers, Veurne, Heembibliotheek Bachten De Kupe, 1995, p. 63.
  • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 920-921.
  • D'hondt, Bart, in : Flash. Driemaandelijks ledeninformatieblad VLD Gent Vijfde Wijk, Centrum en Zuid, september-oktober-november 2004, p. 10-11.
  • Deprez, Ada, Gobbers, Walter en Wauters, Karel (red), Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de negentiende eeuw. Deel III, Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2003, p. 292-294.
  • Destanberg, Napoleon, De dubbele jacht. Blijspel in één bedrijf. Bezorgd en ingeleid door Jan Van Melle, Tielt, Drukkerij Antoon Vercampt, 1950, p. 3-5.
  • Hernalsteen, An, De Westerbegraafplaats van Gent, Gent, provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. Dienst 92 - Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium, 2000, p. 52-53.
  • Meer info, klik hier.


  Destenay, Maurice Jean Léon (Tilleur, 18/02/1900-Luik, 01/09/1973)
  leerkracht, stichter en directeur van het maandblad "Action Libérale"; schepen en burgemeester van Luik, parlementslid, minister van Staat; voorzitter van de Liberale Partij (1954-1958)
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2961-2963.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 116.
  • Banquet en l'honneur de M. Maurice Destenay, Bourgmestre de Liège. Extraits des discours, Luik, 1963.
  • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 482-483.


  Destexhe, Alain (Luik, 19/06/1958-)
  arts; gemeenteraadslid van Brussel, gemeenteraadslid van Elsene, parlementslid; secretaris-generaal Artsen Zonder Grenzen Internationaal (1991-1995)
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 154-155.


  Destouvelles, Charles Jean (Parijs (FR), 03/03/1775-Brussel, 04/01/1842)
  advocaat, magistraat; lid van het Nationaal Congres, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2964.
  • Juste, Th., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, V, 1876, kol. 810-814.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 241-242.
  • Bronne, Carlo, Charles Destouvelles (1775-1842), in : Conférence du Jeune Barreau de Liège. Les gens de robe liégeois et la révolution de 1830, Liège, George Thone, 1931, p. 269-271.


  Destrebecq, Georges (Basècles, 12/11/1916-1987)
  leerkracht HTO; burgemeester van Beloeil, provincieraadslid van Henegouwen
  • Asselberghs, L. en Ysebaert, C., Mémento Communal (1985-1988), Antwerpen, Kluwer, 1987, p. AI/26.


  Destrebecq, Olivier (Doornik, 21/03/1965-)
  leerkracht, zaakvoerder; schepen van La Louvière, parlementslid
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 155.


  Destriveaux, Pierre Joseph (Luik, 23/05/1780-Schaarbeek, 03/02/1853)
  jurist, hoogleraar en rector ULg; provincieraadslid van Luik, lid van het Nationaal Congres, parlementslid
  • Schaar, J., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, V, 1876, kol. 814-819.
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2972-2973.
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 187.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 242-243.


  Deswaef, Leopold Eduardus (Oostende, 01/03/1866-Oudenburg, 02/03/1945)
  handelaar; gemeenteraadslid van Oostende, provincieraadslid van West-Vlaanderen
  • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 294.


  Deswaene, Roland Gustaaf Adolf (Moerbeke-Waas, 06/06/1934-)
  sociaal assistent, psycho-pedagogisch adviseur; gemeenteraadslid van Lochristi, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid
  • Kamer van Volksvertegenwoordigers. Officieel Handboek, 1988, p. 79.
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 228-229.
  • Ysebaert, Clair, Politicowie. Politiek Zakboekje 1998, Diegem, Kluwer Editorial, 1998, p. 95.


  Deswarte, Pierre François (Nieuwpoort, 08/11/1838-Nieuwpoort, 01/05/1914)
  aannemer, literator; schepen en wnd burgemeester van Nieuwpoort
  • Vercoullie, J., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXIV, 1926-1929, kol. 349-351.
  • Ons 75-jarig Jubelfeest (1851-1926), Gent, Willemsfonds, 1926, p. 105-106.


  Detaille, Michèle Marthe Arthur Ch (Bastenaken, 14/06/1957-)
  licentiaat politieke wetenschappen; burgemeester van Vaux-sur-Sûre, parlementslid
  • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1985, p. 82.
  • Ysebaert, C., Politiek Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1987, p. WIW 35.


  Detemmerman, Gustave (Ronse, 1772-)
  handelaar; gemeenteraadslid van Ronse
  • Willequet, Peter, Het politiseringsproces te Ronse. 1830-1921. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1982, p. 337.


  Dethuin, Augustin Désiré (Bergen, 01/06/1801-Bergen, 22/09/1868)
  notaris; schepen en burgemeester van Bergen, parlementslid
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 245.


  Detombay, Auguste (Vaux-sous-Chèvremont, 17/07/1812-Marcinelle, 27/02/1889)
  industrieel; gemeenteraadslid van Marcinelle
  • Delaet, Jean-Louis, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 231-232.


  Devalet, Germaine (Doornik, 13/03/1898-Ravensbrück (DE), 13/03/1945)
  sociaal werkster; penningmeester van de Nationale Federatie van Liberale Vrouwen
  • Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes 1836-1986, Tournai, 1990, p. 82-83.
  • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 96-97.


  Devaux, Paul Louis Isidore (Brugge, 20/04/1801-Brussel, 30/01/1880)
  advocaat, auteur; gemeenteraadslid van Brugge, lid van het Voorlopig Bewind, lid van het Nationaal Congres, parlementslid, minister, minister van Staat
  • Cordewiener, A., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXIV, 1967-1968, kol. 211-230.
  • Walraet, M., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, IV, 1955, kol. 234-238.
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2994-2995.
  • Lebrocquy, G., Types et Profils parlementaires, Paris, Lachaud & Burdin, 1873, p. 229-231.
  • Van Kalken, F., Joseph Lebeau et Paul Devaux, in : Revue de l'Université de Bruxelles, XXVII, 1922, nr. 4-5, p. 384-413.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 249.
  • Henri, Pierre, Grands avocats de Belgique, Brussel, Ed. J.M. Collet, 1984, p. 256-257.
  • Juste, Théodore, Paul Devaux, Brussel, C. Muquardt, 1881, 79+24 p.
  • Juste, Théodore, Panthéon national (1830-1880), Mons, Hector Manceaux, 1881, p. 109-116.
  • de Haulleville, Prosper, Paul Devaux, in : Portraits et silhouettes. Deuxième série, Bruxelles, Paul Lacomblez, 1893, p. 349-359.
  • Bronne, Carlo, Paul Devaux. L'éminence grise de la révolution (1801-1880), in : Conférence du Jeune Barreau de Liège. Les gens de robe liégeois et la révolution de 1830, Liège, George Thone, 1931, p. 135-157.


  Devèze, Albert Joseph Charles (Ieper, 06/06/1881-Brussel, 28/11/1959)
  advocaat, hoofdredacteur van "L'Etoile Belge"; gemeenteraadslid van Schaarbeek en van Elsene, parlementslid, minister, minister van Staat; voorzitter van de Liberale Partij (1927-1932)
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2997-3001.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 121.
  • Lilar, A., Hommage à Albert Devèze, in : Le Flambeau, jg. 42, 1959, nr. 9-10, p. 800-801.
  • Kronacker, P., Albert Devèze, in : Le Flambeau, jg. 43, 1960, nr. 1, p. 18-27.
  • Van den Berghe, E., Albert Devèze, Brussel, 1935.
  • Moureaux, Ch., Un grand chef libéral. Albert Devèze, in : Le Flambeau, jg. 35, 1952, nr. 3, p. 287-292.
  • N. N., Personnalités et personnages : Albert Devèze, in : Revue Générale, jg. XXXV (maart 1932), p. 393-396.
  • Le Livre Bleu. Recueil biographique, Brussel, Maison Ferd. Larcier, 1950, p. 184-185.
  • D'Hoore, M., Archives de particuliers relatives à l'histoire de la Belgique contemporaine (de 1830 à nos jours), Bruxelles, AGR, 1998, 2 vol., p. 267.


  Devèze, Michel Aimé Gustave Jean (Brussel, 13/12/1905-02/03/1977)
  advocaat; parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3002.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 121.
  • D'Hoore, M., Archives de particuliers relatives à l'histoire de la Belgique contemporaine (de 1830 à nos jours), Bruxelles, AGR, 1998, 2 vol., p. 271.


  Deville, Arthur Florent Marie (Bas-Oha, 17/04/1839-Huy, 03/12/1906)
  advocaat; schepen van Huy, provincieraadslid van Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 187.


  Devolder, Jacques A R (Ruiselede, 03/01/1943-)
  apotheker, zaakvoerder; schepen van Brugge, parlementslid
  • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1987, p. 83.
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2004. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 144.
  • Portret van de senaatsfractie van de Vlaamse Liberalen en Democraten. 1995-1996, Brussel, Herman Herpelinck, 1996, p. 27.


  Devos, Adolphus (Gent, 08/05/1836-Gent, 05/03/1922)
  magistraat; gemeenteraadslid van Mechelen, parlementslid
  • Comeliau, M.-L., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, V, 1958, kol. 875.
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 817.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 124.


  Devreux, Emile
  burgemeester van Charleroi
  • Schaeffer, Jean-Pierre, Charleroi 1830-1994. Histoire d'une métropole, Ottignies, Quorum, 1995, p. 152-153.


  Devriendt, Erwin (Gent, 07/02/1961-)
  licentiaat sociologie, kaderlid en algemeen directeur van "Solidariteit voor het Gezin"; OCMW-voorzitter van Gent, gemeenteraadslid van Gent
  • Sociale problemen als welzijnsmarkt. Specialist Erwin Devriendt geeft prioriteit aan intramurale zorg, in : De Gentenaar, 08/06/1990.
  • Van Keymeulen, Karel, Erwin Devriendt neemt ontslag als OCMW-voorzitter, in : De Gentenaar, 26/08/1999.
  • Van Keymeulen, Karel, Erwin Devriendt kiest voor Solidariteit voor het Gezin, in : De Gentenaar, 27/08/1999.


  Devroede, Benoît (Marcq, 24/06/1821-Ukkel, 28/02/1869)
  advocaat; provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3026.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 255.


  Dewael, Patrick I H (Lier, 13/10/1955-)
  licentiaat rechten en notariaat, advocaat; burgemeester van Tongeren, parlementslid, gemeenschapsminister, minister, vice-eerste minister, Vlaams minister-president, kamervoorzitter, minister van Staat
  • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1987, p. 84.
  • Dewael, P., De warme hand. Cultuur maakt het verschil, Leuven, 1991.
  • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 119-120.
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 161.
  • Verduyn, Ludwig, De Power List. De 200 machtigste mensen van België, Leuven, Uitgeverij Van Halewijck, 2001, p. 47.
  • Dewael, Patrick, Wederzijds respect. De gevaren van het Blok, Antwerpen / Baarn, Uitgeverij Houtekiet, 2001, 143 p.
  • N. N., The government of Flanders, s.l., s.n., 1988, s.p.


  Dewancker, Gabriël Joseph Cornelis (Poperinge, 29/03/1927-)
  schooldirecteur; schepen van Poperinge, provincieraadslid van West-Vlaanderen
  • Ost, Hilaire (red), De provincieraad van West-Vlaanderen 1978-1995. Deel III, Brugge, 1996, p. 409.
  • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 122.


  Dewandre, Edmond Edouard Joseph Marie (Charleroi, 01/06/1855-Charleroi, 29/11/1925)
  advocaat, magistraat; parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3029.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 125.


  Dewandre, Marcel Jules (Luik, 20/05/1887-Bressoux, 13/03/1963)
  industrieel; provincieraadslid van Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 187.


  Dewandre, Pierre Marie Barthel François Jules (Barthel) (Luik, 15/08/1822-Charleroi, 18/04/1893)
  advocaat; provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 832.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 256.


  Deweert, Henri (Oostende, 04/11/1857-)
  handelaar; gemeenteraadslid van Oostende
  • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 158-159.


  Dewez, Jean-Henry (La Gleize, 06/01/1946-)
  landbouwingenieur; schepen en burgemeester van Hotton, provincieraadslid van Luxemburg
  • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 122.


  D'haeseleer, Diane Albertine Theresia (Aalst, 03/08/1936-Aalst, 19/07/2002)
  directiesecretaris; parlementslid
  • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1977, p. 163-164.
  • Van Molle, Leen & Gubin, Éliane, Vrouw en politiek in België, Tielt, Lannoo, 1998, p. 347.
  • Coppens, Geertrui, Van den Eede, Gaston, De geschiedenis van de Liberale Partij te Aalst 1846-2002, Aalst, Gaston Van den Eede, 2003, p. 180.
  • N. N., Gewezen PVV-parlementairen, s.l., s.n., s.d., s.p.


  D'haeseleer, Lodewijk Benoît (Louis) (Haaltert, 20/10/1911-Aalst, 12/08/1988)
  bediende, voorzitter-stichter van de Liberale Sociale Werken van Aalst; schepen en burgemeester van Aalst, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid, staatssecretaris; voorzitter van het LVV (1966-1967)
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3047.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 127.
  • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1975, p. 143-144.
  • Gaus, H. (ed), Politiek Biografisch Lexicon. Belgische ministers en staatssecretarissen 1960-1980, Antwerpen, Standaard uitgeverij, 1989, p. 393-395.
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 240.
  • Van Gaever, Kurt, Naar een typologie van het gemeenteraadslid van een middelgrote stad : casus Aalst 1946-1982. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1986, 2 dl., p. XXIV.
  • Coppens, Geertrui, Van den Eede, Gaston, De geschiedenis van de Liberale Partij te Aalst 1846-2002, Aalst, Gaston Van den Eede, 2003, p. 71-97, 179-180.


  D'haeyer, René Roger Camiel Remi (Geldrop (NL), 16/04/1918-Waasmunster, 23/03/1996)
  technisch ingenieur, zaakvoerder; gemeenteraadslid van Sint-Niklaas, parlementslid
  • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1977, p. 133-134.
  • N. N., Gewezen PVV-parlementairen, s.l., s.n., s.d., s.p.


  D'hane de Steenhuyse, Charles Joseph Marie , graaf (Gent, 30/04/1787-Gent, 29/04/1858)
  eigenaar, rentenier; schepen van Gent, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3049-3050.
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 240.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 261.
  • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 317-318.
  • Schrans, Guy, Vrijmetselaars te Gent in de XVIIIde eeuw, Gent, Liberaal Archief, 1997, p. 233-234.


  Dhanis-Michiels, François Jean Marie (Antwerpen, 08/02/1819-Antwerpen, 17/01/1881)
  handelaar; parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 844.
  • Matthysen, J., Politieke Dynastieën te Antwerpen 1830-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1973, p. 152-158.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 263.


  D'hauwer, Pierre Joseph Victor (Kaster, 14/09/1863-Ronse, 16/09/1919)
  arts; gemeenteraadslid van Ronse, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3052.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 127.
  • Willequet, Peter, Het politiseringsproces te Ronse. 1830-1921. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1982, p. 337.


  D'heur-hellin, Louis (Herstal, 21/03/1880-Herstal, 20/07/1952)
  industrieel agent; gemeenteraadslid van Herstal, lid van de Bestendige Deputatie van Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 188.
  • In : Delforge, Paul, Destatte Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 501.


  D'hoffschmidt de Recogne, François Henri , jonkheer (Heinrichsrühe (TC), 25/06/1797-Noville, 23/02/1854)
  ambtenaar; lid van het Nationaal Congres, parlementslid; arrondissementscommissaris te Bastogne
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3055.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 263.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 55.


  D'hoffschmidt de Resteigne, Constant Ernest , jonkheer (Recogne, 07/03/1804-Twee-Akren, 14/02/1873)
  mijningenieur, industrieel; provincieraadslid van Luxemburg, lid van het Nationaal Congres, parlementslid, minister, minister van Staat
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 845-846.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 264.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 56.


  Dhondt, Raymond Evrard Constantin (Oudenaarde, 10/12/1811-Oudenaarde, 21/03/1879)
  advocaat, magistraat; parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3058.
  • Roobrouck, H., De wetgevende verkiezingen en verkozenen in het arrondissement Oudenaarde 1831-1884, Oudenaarde, Stadsarchief, s.d., p. 167-168.
  • Minnaert, S., De politieke dynastieën te Oudenaarde van 1815 tot 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1974, p. 206 en 351.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 264-265.


  D'hondt, Denis Cl (Vloesbergen, 07/01/1940-)
  leerkracht, directeur MPI te Doornik; gemeenteraadslid en burgemeester van Flobecq, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
  • Kamer van Volksvertegenwoordigers. Officieel Handboek, 1988, p. 88.
  • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1999, p. 117-118.
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 269-270.


  D'Hondt, Frans Maria (Lier, 01/04/1931-)
  leerkracht; gemeenteraadslid van Deurne, provincieraadslid van Antwerpen
  • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 71.


  D'hondt, Josef Adolf Cornelis (Aalter, 19/09/1951-)
  leerkracht; gemeenteraadslid van Nevele, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 242-243.


  Dhooge, Michel Ange Renilde Alexander (Boekhoute, 17/03/1929-)
  industrieel; schepen van Eeklo, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 243.


  D'huyvetter, Josephus (Joseph) (Eeklo, 16/11/1779-Eeklo, 28/09/1861)
  eigenaar; schepen en burgemeester van Eeklo, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 243.


  Diegerick, Isidore Lucien Antoine (Gent, 28/03/1812-Gent, 14/06/1885)
  leerkracht, archivaris
  • Withoeck, Arseen, Proeve tot typologie van de Belgische leden van het Comité Flamand de France. 1853-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 2 dl., 1985, p. B. 40-41.


  Dierckx, Octave Victor Anna (Antwerpen, 15/10/1882-Ukkel, 21/03/1955)
  advocaat; gemeenteraadslid van Elsene, provincieraadslid van Brabant, parlementslid, minister, minister van Staat; voorzitter van de Liberale Partij (1934)
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 861-862.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 128.


  Diercxsens, Joseph Antoine (Antwerpen, 15/05/1798-Frankfurt (DE), 21/09/1841)
  industrieel, advocaat; provincieraadslid van Antwerpen
  • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 74.


  Dierickx, Hilde (Dendermonde, 07/05/1955-)
  tandarts; gemeenteraadslid van Dendermonde, parlementslid
  • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 125.
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2007. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 143-144.


  Dierman, Ferdinand Blaise (Gent, 06/05/1818-Gent, 25/03/1881)
  industrieel, eigenaar; gemeenteraadslid van Gent
  • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 319-320.
  • D'hondt, Bart, Zonder naam, niet zonder hart, in : Flash. Driemaandelijks ledeninformatieblad VLD Gent Vijfde Wijk, Centrum en Zuid, december 2004-januari 2005, p. 10-11.
  • Hens, Karen, Meer dan een halve eeuw private liefdadigheid te Gent : "De Zonder Naam niet Zonder Hart" (1855-1914), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 2002, deel I, p. 54-61.


  Dierman, Jean-Jacques Ferdinand (Ferdinand) (Gent, 01/12/1850-Gent, 16/07/1910)
  industrieel; parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 863.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 129.


  Diert de Kerkwerve, Théodore Joseph François de Sales Ghilain , baron (Brussel, 27/10/1799-Antwerpen, 15/04/1862)
  rentenier, eigenaar; burgemeester van Hemiksem, lid van de Bestendige Deputatie van Antwerpen
  • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 74.


  Digneffe, Charles N J A (Luik, 08/05/1802-Geraardsbergen, 13/08/1857)
  industrieel; provincieraadslid van Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 188.


  Digneffe, Emile Edouard Charles Louis (Luik, 20/12/1858-Luik, 16/06/1937)
  advocaat, bankier, beheerder van vennootschappen; schepen en burgemeester van Luik, parlementslid, senaatsvoorzitter
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 864-866.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 129.
  • Pourquoi Pas ?, 26 okt. 1934.
  • Caulier-Mathy, Nicole, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 242-243.
  • D'Hoore, Marc, in : Delforge, Paul, Destatte Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 502-503.


  Dimbourg, Henri Joseph (Comblain-au-Pont, /08/1848-Comblain-au-Pont, 06/08/1921)
  notaris; schepen en burgemeester van Comblain-au-Pont, provincieraadslid van Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 188.


  Dindal, François Joseph (Brussel, 05/08/1791-Elsene, 25/05/1866)
  advocaat, bankier, beheerder van vennootschappen; voorzitter van de Bestendige Deputatie van Brabant, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 867.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 267.


  Discailles, Ernest (Doornik, 07/07/1837-Brussel, 18/08/1914)
  historicus, hoogleraar RUG; gemeenteraadslid van Schaarbeek; voorzitter van de Cercle Libéral wallon de Gand, stichter van de Cercle brugeois de la Ligue de l'Enseignement, stichter (1873) en voorzitter van de Fédération de l'Enseignement moyen officiel en Belgique (1881-1914)
  • Leclère, L., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXX, 1958-1959, kol. 334-340.
  • Bergé, M., in : Parisel, W., Histoire de La Loge "Les Vrais amis de l'Union et du Progrès Réunis" 1892-1980, Brussel, 1980, p. 231-233.
  • Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes 1836-1986, Tournai, 1990, p. 85.
  • N. N., in : Liber Memorialis. Notices biographiques. Tome I. Faculté de Philosophie et Lettres. Faculté de Droit, Gent, Université de Gand, 1913, p. 183-189.
  • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 503-504.
  • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 99.
  • Delsemme, Paul, Les écrivains francs-maçons de Belgique. Préface de Raymond Trousson, Brussel, Bibliothèques de l'Université de Bruxelles, 2004, p. 141.


  Discry, Lucien (Seilles, 09/02/1854-)
  bevrachter; provincieraadslid van Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 188.


  Dobbelaere, Pierre Paul Charles (Gent, 31/05/1856-Sleidinge, 30/09/1919)
  industrieel; gemeenteraadslid van Gent
  • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 320-321.


  Dobbelaere, Pierre Bernard (Sint-Maria-Leerne, 01/11/1805-Sleidinge, 08/10/1888)
  industrieel, handelaar; gemeenteraadslid van Gent
  • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 321.
  • Van Der Kelen, Anna, De Kamer van Koophandel te Gent (1830-1900), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1987, p. 246.


  Dochen, Ghislain Philippe Eugène Joseph (Hannuit, 28/11/1863-Avernas-le-Bauduin, 07/09/1956)
  advocaat, beheerder van vennootschappen; gemeenteraadslid van Hannuit, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 873-874.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 129.


  Dodd, Geeraard-Jan (Antwerpen, 06/09/1821-Sint-Joost-ten-Node, 08/11/1888)
  letterkundige
  • Simons, L., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 426-427.
  • Vandesompele, B., Geeraard-Jan Dodd (1821-1888). De lyrisch-politieke agitatie van een Vlaamse "klein"-romanticus uit de tweede helft van de 19e eeuw, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie Germaanse filologie), 1988.
  • Verheyen, M., G.J. Dodd. Een "klein volent" uit de Antwerpse Romantiek, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie Germaanse filologie), 1942.
  • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 972.
  • Coopman, Th., Levensschets van Geeraard-Jan Dodd, in : Jaarboek der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en letterkunde, Gent, 1890, p. 68-100.
  • Deprez, Ada, Gobbers, Walter en Wauters, Karel (red), Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de negentiende eeuw. Deel III, Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2003, p. 206.


  Dodrimont, Philippe (01/06/1964-)
  ambtenaar; schepen en burgemeester van Aywaille, provincieraadslid van Luik, parlementslid
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 277.
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 171-172.


  Doflein, Joseph Jean Julien (Luik, 09/07/1855-Luik, 15/12/1928)
  architect; provincieraadslid van Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 188.


  Dolez, Hubert (Bergen, 22/11/1833-Brussel, 17/02/1898)
  doctor in de rechten, diplomaat; burgemeester van Ukkel
  • Francis, J., Uccle et ses bourgmestres, Bruxelles, Louis Musin, 1973, p. 178-182.
  • D'Hoore, M., Archives de particuliers relatives à l'histoire de la Belgique contemporaine (de 1830 à nos jours), Bruxelles, AGR, 1998, 2 vol., p. 295.


  Dolez, Hubert Joseph (Bergen, 16/03/1808-Brussel, 17/03/1880)
  advocaat; parlementslid, kamervoorzitter, minister van Staat
  • Wellens, R., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXV, 1969-1970, kol. 190-192.
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 877.
  • Jadot, J.M., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, III, kol. 247.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 270.


  Dolez, Jean-Baptiste Adélaïde Auguste François (François) (Bergen, 26/03/1806-Bergen, 19/06/1883)
  advocaat; schepen en burgemeester van Mons, parlementslid
  • Wellens, R., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXV, 1969-1970, kol. 189-190.
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 876.
  • Jadot, J.M., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, III, kol. 247.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 269-270.


  Dom, Gabriël (Maissin, 08/04/1934-)
  topograaf-geograaf; schepen van Brussel, provincieraadslid van Brabant
  • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 131.


  Dommer, Theodor Jacques Ferdinand Guislain (Theodore) (Aalst, 23/10/1808-Aalst, 16/05/1877)
  industrieel; schepen van Aalst; arrondissementscommissaris te Aalst en te Gent-Eeklo
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 244.


  Donckier-Jamme, Charles Arnold Emile (Hoei, 10/09/1809-)
  industrieel; lid van de Bestendige Deputatie van Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 188.


  Donny, François Constantin Léopold (Oostende, 17/11/1791-Gent, 05/01/1872)
  advocaat; parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3081.
  • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 159.


  Donny, Théodore (Oostende, 29/03/1798-Brugge, 03/11/1848)
  industrieel, eigenaar; schepen van Ieper, lid van de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen
  • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 492.


  Dons, Hermann Charles Marie {Paul Sainte Brigitte} (Schaarbeek, 28/01/1873-Sint-Gillis, 30/04/1953)
  journalist, hoofdredacteur van "L'Indépendance Belge" en "La Province de Namur", literator
  • Cooremans, L., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XLIII, 1983-1984, kol. 347-351.
  • Le Livre Bleu. Recueil biographique, Brussel, Maison Ferd. Larcier, 1950, p. 195.
  • De Paepe, Jean-Luc, "La Reforme", Organe de Democratie Liberale (1884-1907), Interuniversitair Centrum, voor Hedendaagse Geschiedenis, 1972, p. 146.


  Dony, Clément-François Auguste (Antheit, 27/05/1883-Luik, 09/11/1960)
  ingenieur; lid van de Bestendige Deputatie van Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 188.


  Dony, Ignace Adrien (Héron, 31/05/1844-Tienen, 24/07/1921)
  militair; schepen en burgemeester van Tienen, provincieraadslid van Brabant
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3078-3079.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 130.


  Donys, Edouard Henri Louis (Leuven, 17/10/1851-Hermalle-sous-Huy, 06/04/1936)
  schoenmaker; provincieraadslid van Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 188.


  Dooms, André Remi (Aalst, 07/11/1928-)
  adviseur ASLK, ambtenaar; schepen van Aalst
  • Van Gaever, Kurt, Naar een typologie van het gemeenteraadslid van een middelgrote stad : casus Aalst 1946-1982. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1986, p. 103.
  • Coppens, Geertrui, Van den Eede, Gaston, De geschiedenis van de Liberale Partij te Aalst 1846-2002, Aalst, Gaston Van den Eede, 2003, p. 180.


  Doret, Victor Gilles Claude (Verviers, 21/09/1808-06/12/1904)
  textielfabrikant; provincieraadslid van Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 188.
  • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 37.


  Dossogne, Joseph Lucien Jean (Jemeppe, 08/04/1865-Jemeppe, 02/04/1948)
  rentenier; schepen van Jemeppe, provincieraadslid van Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 190.


  Dotrenge, Théodore (Brussel, 11/01/1760-Brussel, 15/06/1836)
  advocaat, ambtenaar, publicist
  • Juste, Th., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, VI, 1878, kol. 142-145.
  • François, L., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, XIII, 1990, kol. 242-248.


  Doumont, Jules Léon (Ham-sur-Sambre, 13/04/1925-17/09/1989)
  verzekeringsmakelaar; burgemeester van Jemeppe-sur-Sambre, provincieraadslid van Namen, parlementslid
  • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1985, p. 193-195.
  • Ysebaert, C., Politiek Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1987, p. WIW 40.


  Dourcy-Belle-Rose, Brigitte (Wilrijk, 14/01/1948-)
  verpleegkundige coördinator Oncologisch Centrum Antwerpen; gemeenteraadslid van Edegem, provincieraadslid van Antwerpen; voorzitter van de afdeling Edegem-Mortsel van het Willemsfonds, voorzitter van de afdeling Antwerpen van het Willemsfonds
  • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 76.


  Dox, Dominique (Dominicus) (Meerhout, 31/03/1812-Meerhout, 02/06/1883)
  handelaar; burgemeester van Meerhout, provincieraadslid van Antwerpen
  • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 76-77.


  Draps, Emile (Laken, 01/04/1881-)
  tuinbouwkundige; provincieraadslid van Antwerpen
  • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 77.


  Draps, Willem (Boston (US), 03/05/1952-)
  advocaat, beheerder van vennootschappen; schepen en burgemeester van Sint-Pieters-Woluwe, provincieraadslid van Brabant, lid van de Hoofdstedelijke Raad, parlementslid, staatssecretaris
  • Kamer van Volksvertegenwoordigers. Officieel Handboek, 1988, p. 89.
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 174-175.


  Draulans, Jozef Albert Victor (Zoerle-Parwijs, 05/01/1916-Westerlo, 11/06/1993)
  arts; schepen en burgemeester van Westerlo, provincieraadslid van Antwerpen
  • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 77.


  Dreze, Mathieu Julien (Julien) (Dalhem, 15/10/1867-Warsage, 24/01/1928)
  advocaat; schepen van Warsage, provincieraadslid van Luik, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3085.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 131.
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 190.
  • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 517.


  Dreze, René Nicolas Antoine Gabriël Maurice (Laken, 13/08/1915-Schaarbeek, 04/10/1963)
  advocaat; gemeenteraadslid van Schaarbeek, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3086-3088.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 131.
  • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 517-518.


  Dreze-Rick, Mathieu Joseph (Dison, 12/07/1834-Verviers, 08/02/1891)
  industrieel, handelaar; provincieraadslid van Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 190. (15/07/1834)
  • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 40.


  Dries, Daniëlla Francine Henriette (Dani) (Herentals, 22/05/1958-)
  maatschappelijk werker; gemeenteraadslid van Geel, provincieraadslid van Antwerpen
  • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 77.


  Dryon, Maxime (Roeulx, 10/08/1843-Charleroi, 05/03/1921)
  industrieel; gemeenteraadslid van Charleroi, parlementslid
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 131.
  • Lebrocquy, G., Types et Profils parlementaires, Paris, Lachaud & Burdin, 1873, p. 463-466.


  Du Bois, Jaques Pierre (Gent, 02/04/1805-Gent, 08/02/1858)
  advocaat; schepen van Gent
  • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 322.


  Du Bus de Gisignies, Albéric , burggraaf (Doornik, 30/05/1810-Brussel, 26/07/1874)
  advocaat; parlementslid; arrondissementscommissaris te Mons en te Turnhout
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 906.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 279.
  • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 159.
  • D'Hoore, M., Archives de particuliers relatives à l'histoire de la Belgique contemporaine (de 1830 à nos jours), Bruxelles, AGR, 1998, 2 vol., p. 308-309.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 22.


  Du Moulin, Nicolaus Christianus Hubertus (Maastricht (NL), 23/03/1827-Gent, 05/11/1890)
  arts, hoogleraar RUG; gemeenteraadslid van Gent
  • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 322-323.
  • N. N., Nicolas Du Moulin. Professeur ordinaire à la faculté de médecine. Décédé le 5 novembre 1890, Gent, Université de Gand, s.d., 29 p.


  Du Ry-van Steelant, Jean Joseph Marie (Tielt, 03/04/1815-Gent, 16/06/1885)
  grondeigenaar; gemeenteraadslid van Gent, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
  • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 323.
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 247.


  Du Trieu de Terdonck, Charles Augustin Jean , baron (Mechelen, 02/09/1790-Mechelen, 15/01/1861)
  ambtenaar, eigenaar, rentenier, landbouwingenieur; gemeenteraadslid van Mechelen, provincieraadslid van Antwerpen, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 965-966.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 294.
  • Van Doorslaer, G., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XIX, 1957, kol. 821-824.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 131.
  • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 80-81.


  Du Val de Beaulieu, Dieudonné Hubert Joseph , graaf (Bergen, 15/06/1786-Brussel, 17/02/1844)
  eigenaar, diplomaat; burgemeester van Attre, lid van het Nationaal Congres, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 967-968.
  • Rousselle, Ch., Biographie Montoise du XIXe siècle. 1800-1899, Mons, Impr. du Journal "Le Hainaut", 1900, p. 93.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 295.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 136.


  Dubois, Adolphe Constantin Jean Marie (Brussel, 24/07/1827-Gent, 25/09/1900)
  magistraat, redacteur van "La Flandre Libérale"; schepen van Gent
  • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 323-324.
  • Camps, Christina, Monografie van La Flandre Liberale (1874-1899), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1977, p. 31.
  • N. N., Adolphe Du Bois. Essais et notices. Tome premier, Gand, Librairie Générale de Ad. Hoste, 1902, 436 p.


  Dubois, André (Zinnik, 25/01/1928-)
  handelsagent; schepen en burgemeester van Soignies, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
  • Kamer van Volksvertegenwoordigers. Officieel Handboek, 1988, p. 90.
  • Ysebaert, C., Politiek Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1991, p. WIW 50.


  Dubois, Charles Auguste Henri (Veurne, 01/11/1806-Veurne, 22/11/1841)
  doctor in de rechten, grondeigenaar; burgemeester van Veurne, parlementslid; arrondissementscommissaris te Veurne
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3095.
  • Vandepitte, D., De Liberale Partij in vijf steden van de Westhoek (Ieper, Diksmuide, Veurne, Nieuwpoort, Poperinge) 1830-1848, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1971, p. XVII.
  • Vandewalle, K., De socio-politieke elite van Veurne en Diksmuide 1830-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1986, p. 162-163.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 276.


  Dubois, Edouard Adolphe Victor (Racour, 11/10/1807-Hoei, 19/05/1861)
  rechter; provincieraadslid van Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 190.


  Dubois, Guy (Charleroi, 17/11/1930-)
  handelaar; provincieraadslid van Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 190.


  Dubois, Louis (Templeuve, 26/09/1845-Doornik, 01/04/1910)
  ambtenaar; lid van de Bestendige Deputatie van Henegouwen
  • Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes 1836-1986, Tournai, 1990, p. 90.


  Dubois, Louis Benjamin Félicité (09/04/1817-Lincent, 28/08/1875)
  magistraat; burgemeester van Racour, provincieraadslid van Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 190.


  Dubru, Edouard (Bastenaken, 19/09/1951-)
  leerkracht; gemeenteraadslid van Houffalize, provincieraadslid van Luxemburg
  • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 136.


  Dubruille-Vandaul, Marie (Lessenbos, 11/02/1925-)
  boekhouder; provincieraadslid van Henegouwen
  • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 136-137.


  Ducarme, Daniel G L E Ch (Luik, 08/03/1954-)
  politiek adviseur; burgemeester van Thuin, gemeenteraadslid van Schaarbeek, parlementslid, Europees parlementslid, minister, Brussels minister-president, minister van Staat; voorzitter van de PRL / MR (1999-2003)
  • Kamer van Volksvertegenwoordigers. Officieel Handboek, 1988, p. 91.
  • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 135-136.
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 151-152.
  • De Rouck, Wim, Koyanagi, Sophie, Libotte, Frédéric, La réprésentation libérale belge au Parlement Européen, Brussel, U.L.B. (Institut d'Etudes Européennes) onuitgegeven verhandeling (sectie Europese politieke wetenschappen), 1996, p. 38.


  Ducarme, Denis (Watermaal-Bosvoorde, 23/10/1973-)
  licentiaat politieke wetenschappen; OCMW-raadslid van Momignies, schepen van Thuin, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
  • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 136.
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 177.


  Duchateau, Ernest (Hastière-par-Delà, 18/09/1858-Florennes, 07/09/1934)
  notaris; schepen van Florennes, provincieraadslid van Namen, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 913-914.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 133-134.
  • In : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 523.


  Duchâtelet, Roland (Merksem, 14/11/1946-)
  burgerlijk ingenieur, licentiaat toegepaste economische wetenschappen, bedrijfsleider; schepen van Sint-Truiden, parlementslid (Vivant); stichter en voorzitter Vivant (1997-)
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 152-153.
  • Renier, Alain, Dewitte, Dominique, Récits de 20 ans de leadership - Getuigenissen omtrent 20 jaar leiderschap, Bruxelles, Top Management Europe, 2006, p. 225-228.


  Duclos, Auguste (Oostende, 08/03/1817-Oostende, 13/01/1888)
  handelaar, reder, vice-consul; gemeenteraadslid van Oostende
  • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 160-161.


  Duclos-Lahaye, Arlette Emilienne Zulma Cornelia (Houtem, 23/09/1918-Poperinge, 09/03/2010)
  schepen van Poperinge, provincieraadslid van West-Vlaanderen, parlementslid
  • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1979, p. 157-158.
  • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 300.
  • Van Molle, Leen & Gubin, Éliane, Vrouw en politiek in België, Tielt, Lannoo, 1998, p. 348-349.
  • N. N., Gewezen PVV-parlementairen, s.l., s.n., s.d., s.p.


  Ducoffre, Bernard (Namen, 21/10/1947-)
  kinderarts; gemeenteraadslid van Namen, provincieraadslid van Namen
  • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 138.


  Ducpetiaux, Antoine Edouard (Edouard) {M. Asser} (Brussel, 29/06/1804-Brussel, 21/07/1868)
  inspecteur-generaal van het gevangeniswezen, publicist; gemeenteraadslid van Brussel
  • Aubert, R., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXII, 1963-1964, kol. 154-176.
  • Deneckere, M., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 439.
  • Van Bellaiengh, G., in : Parisel, W., Histoire de La Loge "Les Vrais amis de l'Union et du Progrès Réunis" 1892-1980, Brussel, 1980, p. 235-237.
  • Delhasse, F., Ecrivains belges, M. Edouard Ducpétiaux, in : Revue Trimestrielle, jg. 2, T. 3, 1855, p. 204-228.
  • Serwy, V., La coopération en Belgique. Dictionnaire biographique, Brussel, 1952, p. 148-149.
  • Rubbens, Edmond, Edouard Ducpétiaux (1804-1868), Louvain, Ed. de la Société d'études morales, sociales et juridiques, I, 1922, 288 p. + II, 1934, 215 p.
  • de Haulleville, Prosper, Jules Van Praet, in : Portraits et silhouettes. Deuxième série, Bruxelles, Paul Lacomblez, 1893, p. 227-234.


  D'Udekem de Guertechin, Ferdinand Thomas Lambert , baron (Leuven, 25/09/1798-Leuven, 28/03/1853)
  rentenier; schepen en burgemeester van Leuven, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 918.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 281.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 133.


  Dufort, Evrard Romain (Ledegem, 20/07/1816-Ledegem, 01/12/1868)
  notaris; burgemeester van Ledegem, provincieraadslid van West-Vlaanderen
  • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 494-495.


  Dufort, Jean Léonard (Moorsele, 07/10/1787-Ledegem, 22/03/1855)
  notaris; burgemeester van Ledegem, provincieraadslid van West-Vlaanderen
  • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 495.


  Dufourny, Dominique (24/08/1961-)
  aggregaat wiskunde; schepen van Elsene, parlementslid
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 153.


  Dufrane, Joseph {Bosquétia} (Frameries, 23/12/1833-Bergen, 16/121906)
  auteur, medewerker van "Tambour-Battant"
  • Delsemme, Paul, Les écrivains francs-maçons de Belgique. Préface de Raymond Trousson, Brussel, Bibliothèques de l'Université de Bruxelles, 2004, p. 128.


  Dufrane-Friart, Jules François (Frameries, 24/03/1848-Frameries, 05/08/1935)
  gemeentesecretaris, drukker-uitgever; schepen van Frameries, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
  • Cambier, R., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, IV, 1955, kol. 256-257.
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 921-922.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 281-282.
  • Jouret, Alain, Dufrane, Jules, in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, VI, 2001, p. 181-184.
  • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 526.


  Duhayon, Auguste Jules Henri Gustave (Ieper, 11/09/1837-Gent, 11/01/1899)
  handelaar, consul; gemeenteraadslid van Gent
  • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 325.


  Dujardin, Antoine (Luik, 28/04/1848-)
  architect; schepen van Oostende
  • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 161.


  Dumarey, Anthony (Oostende, 19/08/1970-)
  bouwadviseur; gemeenteraadslid van Oudenburg, provincieraadslid van West-Vlaanderen
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 292.


  Dumon, Auguste Joseph (Doornik, 30/04/1819-Brussel, 20/09/1892)
  militair; minister
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 283.


  Dumon, Auguste Joseph (Oostende, 12/10/1853-Oostende, 05/11/1907)
  aannemer; gemeenteraadslid van Oostende
  • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 161.


  Dumon, Petrus Edward (Nieuwpoort, 16/10/1865-Nieuwpoort, 13/04/1956)
  industrieel; gemeenteraadslid van Nieuwpoort, provincieraadslid van West-Vlaanderen
  • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 300-301.


  Dumon de Menten de Horne, Alphonse (Brugge, 29/10/1842-Brugge, 17/06/1923)
  industrieel; parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 929-930.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 135.


  Dumon-Dumortier, Augustin Aimable (Rijsel (FR), 04/12/1791-Doornik, 28/01/1852)
  industrieel, diplomaat; schepen en burgemeester van Doornik, parlementslid, senaatsvoorzitter; gouverneur van Henegouwen
  • Juste, Th., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, VI, 1878, kol. 274-276.
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 931.
  • Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes 1836-1986, Tournai, 1990, p. 95-96.


  Dumont, Adolf Victor (Borgerhout, 18/06/1928-)
  bediende; gemeenteraadslid van Knokke-Heist, provincieraadslid van West-Vlaanderen
  • Ost, Hilaire (red), De provincieraad van West-Vlaanderen 1978-1995. Deel III, Brugge, 1996, p. 415.


  Dumont, Alexis Désiré (Gent, 12/09/1813-Gent, 15/02/1874)
  arts, hoogleraar RUG; gemeenteraadslid van Gent, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
  • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 246.
  • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 325.


  Dumont, Antoine (Stavelot, 22/09/1785-Stavelot, 27/11/1855)
  leerlooier; schepen van Stavelot, provincieraadslid van Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 190.
  • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 43.


  Dumont, Guillaume François Joseph (Dampremy, 26/01/1787-Villers-Perwin, 01/08/1855)
  industrieel; lid van het Nationaal Congres, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3112.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 285-286.


  Dumont, Hermann (Brugge, 03/08/1856-Sint-Gillis, 27/12/1928)
  advocaat, medewerker van talrijke liberale bladen zoals "La Flandre Libérale", "L'Etoile Belge", "La Réforme", "Le Flambeau"; schepen van Sint-Gillis
  • De Paepe, J.L., La Réforme, organe de la démocratie libérale, CIHC, Cahiers 64, Leuven-Paris, 1972, p. 147.


  Dumont, Joannes Baptista Adolphus (Adolf) (Borgerhout, 20/05/1861-07/12/1936)
  herbergier, kapper, bediende, handelaar, industrieel, rentenier; provincieraadslid van Antwerpen
  • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 79.


  Dumont-Wilden, Louis Constantin Henry {Brézal Jean; Dominique; Ergaste; Olivier Jacques; Pamphile; Silas; een van de "Trois Mousquetaires"} (Gent, 15/09/1875-Rueil-Malmaison (FR), 11/12/1963)
  auteur, journalist bij "L'Indépendance Belge", "Le Petit Bleu" ea, publicist, medestichter en co-directeur van "Pourquoi Pas ?"
  • Warmoes, J., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XLII, 1981-1982, kol. 224-253.
  • Mémoires de la Communauté française Wallonie-Bruxelles. Enquête relative aux militants wallons de l'après-guerre, Mont-sur-Marchienne, 1987, z.p.
  • Le Livre Bleu. Recueil biographique, Brussel, Maison Ferd. Larcier, 1950, p. 203.
  • Banova-Verbeeck, J., Warmoes, J., Louis Dumont-Wilden 1875-1963. Le centenaire de sa naissance, Gembloux, J. Duculot, 1975, 80 p.
  • Loet, Marcel, Notice sur Louis Dumont-Wilden (1875-1963), in : Galerie des Portraits. Recueil des notices publiées de 1928 à 1972 sur les membres de l'Académie, II, 1972, p. 267-281.
  • Oppitz, René, Louis Dumont-Wilden. L'oeuvre. L'homme. Le sage, Brussel, Collection de la revue Le Thyrse, 1955, 8 p.


  Dumoulin, Auguste Louis François (Luik, 12/12/1846-Vernex (CH), 01/12/1909)
  wapenfabrikant; voorzitter van de provincieraad van Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 190.


  Dupont, Joseph Émile (Émile) (Luik, 23/06/1834-Luik, 12/03/1912)
  advocaat; provincieraadslid van Luik, parlementslid, minister van Staat
  • Comeliau M.-L., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, V, 1958, kol. 299.
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 940-941.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 135-136.
  • N. N., in : Revue de Belgique, maart 1912, p. 249-250.
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 191.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 287.
  • Collette, Francis, Dupont, Emile, in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, V, 1999, p. 137-140.
  • Colignon, Alain, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 531.


  Dupont, Lambert Adolphe (Luik, /07/1835-Luik, 24/10/1906)
  ingenieur; provincieraadslid van Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 191.


  Dupont, Pierre Auguste (Gent, 06/03/1777-Gent, 02/04/1853)
  handelaar; gemeenteraadslid van Gent, lid van het Nationaal Congres
  • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 326.
  • Van Der Kelen, Anna, De Kamer van Koophandel te Gent (1830-1900), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1987, p. 246.


  Dupret, Louis Joseph (Kain, 20/05/1801-Doornik, 06/09/1863)
  notaris; gemeenteraadslid van Doornik, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3119.
  • Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes 1836-1986, Tournai, 1990, p. 99.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 290.


  Dupriez, René Victor (Charleroi, 20/09/1895-Mont-sur-Marchienne, 15/12/1950)
  journalist, directeur-hoofdredacteur van "La Nouvelle Gazette de Charleroi"; parlementslid; oprichter van het "Conseil national wallon de radiodiffusion"
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3120.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 136.
  • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 533-534.


  Duquesne, Antoine (Elsene, 03/02/1941-)
  advocaat; gemeenteraadslid en burgemeester van Manhay, parlementslid, Europees parlementslid, minister, minister van Staat; voorzitter van de PRL (1990-1992), voorzitter van de MR (2003-2004)
  • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1987, p. 183-185.
  • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1999, p. 129-130.
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 157-158.
  • Verduyn, Ludwig, De Power List. De 200 machtigste mensen van België, Leuven, Uitgeverij Van Halewijck, 2001, p. 48-49, 225.
  • N. N., Elections 2004. European Liberal Democrats. Biographies of leading ELDR Candidates. European Elections 10-13 June 2004. Provisional - as of 28 april 2004, s.l., s.n., 2004, p. 2.
  • Cabo, Maurice, 100 à la une, Woutersbrakel, CAPSA - Village n° 1 Reine Fabiola, 1991, p. 66-67.


  Duray, Ernest Camille (Houdeng-Goegnies, 11/01/1877-Ecaussines d'Enghien, 22/07/1955)
  industrieel; gemeenteraadslid van Ecaussinnes-d'Enghien, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 949-950.
  • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 136.


  Duray, Jules Jean-Baptiste (Vezon, 31/10/1914-)
  handelaar; provincieraadslid van Luik
  • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 191.


  Durieu, Florimond Albert (Beloeil, 27/10/1826-Amsterdam (NL), 05/06/1916)
  notaris; schepen en burgemeester van Beloeil, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3124.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 290-291.


  D'Ursel, Anne-Charlotte (Elsene, 29/11/1967-)
  kandidaat rechten, licentiaat politieke wetenschappen, journalist, parlementsmedewerker; schepen van Sint-Pieters-Woluwe, parlementslid
  • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 183.


  D'Ursel, Charles Joseph , hertog (Brussel, 09/08/1777-Hingene, 27/09/1860)
  burgemeester van Hingene, parlementslid
  • D'Hoore, M., Archives de particuliers relatives à l'histoire de la Belgique contemporaine (de 1830 à nos jours), Bruxelles, AGR, 1998, 2 vol., p. 315-317.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 291-292.
  • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 134.


  Dusseldorf, Marie-Hélène (17/12/1935-)
  lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap
  • Ysebaert, C., Politiek Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1991, p. WIW 52.


  Duvivier, Auguste Joseph (Bergen, 12/12/1772-Brussel, 01/07/1846)
  doctor in de geneeskunde, inspecteur-generaal van de belastingen; burgemeester van Mesvin, parlementslid, minister, minister van Staat
  • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3128-3129.
  • Vander Meersch, A., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, VI, 1878, kol. 392-393.
  • Rousselle, Ch., Biographie Montoise du XIXe siècle. 1800-1899, Mons, Impr. du Journal "Le Hainaut", 1900, p. 93-97.
  • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 295-296.


  Duvivier, Léopold Donat Alexandre (Leopold), baron (Bergen, 09/06/1804-Mechelen, 16/06/1878)
  rechter; provincieraadslid van Antwerpen
  • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 80.