DE BLAUWE WIE IS WIE


home

De Blauwe Wie is Wie biedt in eerste instantie bibliografische en zeer summiere biografische informatie over meer dan 3.000 personen die tussen 1830 en vandaag een rol speelden of spelen in de brede liberale beweging in België.

Deze Blauwe Wie is Wie wordt geleidelijk aangevuld met meer uitvoerige biografische informatie. Bij namen met de vermelding “meer info” krijgt u na het doorklikken meer biografische gegevens.

De Blauwe Wie is Wie werd samengesteld op basis van bestaande naslagwerken. Enkel die personen die in een naslagwerk voorkomen, zijn op dit ogenblik in dit overzicht opgenomen. (Voor de lijst van de gebruikte naslagwerken, klik hier).

Bij elke persoon worden, voor zover bekend, de plaats en datum van geboorte en desgevallend van overlijden vermeld, de gedane studies, de uitgeoefende beroepen en de politieke ambten. Meer informatie is te vinden in de vermelde naslagwerken. De soms zeer uitvoerige bibliografie in die naslagwerken wordt hier niet herhaald; de hier opgenomen publicaties vormen dus een aanvulling op de bibliografie van de naslagwerken.

De Blauwe Wie is Wie wordt jaarlijks geactualiseerd. De recentste update gebeurde in juni 2013.

Om de opzoeksnelheid te verhogen werd de Blauwe Wie is Wie opgesplitst in letterblokken. Om een persoon terug te vinden klikt u eerst op het desbetreffende letterblok, waarna via de browser-zoekfunctie snel naar de gewenste naam kan worden gezocht (toetsencombinatie Ctrl + F).
A-B  C  D  E-G   H-L  M-O  P-R  S-U  V-Z

H

Haaze, Guy (Gent, 26/09/1953-)
licentiaat economische wetenschappen, ambtenaar, administratief en financieel directeur van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België; nationaal voorzitter van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB) (1994-)
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 366-367.
 • Verduyn, Ludwig, De Power List. De 200 machtigste mensen van België, Leuven, Uitgeverij Van Halewijck, 2001, p. 126.


Habets, Jean Paul Louis (Paul) (Luik, 22/03/1865-Luik, 22/01/1926)
ingenieur; gemeenteraadslid van Luik
 • Brion, René, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 341-342.


Haeck, Charles Jean (Oostende, 03/04/1829-Oostende, 01/07/1904)
kolenhandelaar; gemeenteraadslid van Oostende
 • Verplancke, Roger, Radikalisme te Brussel (1868 - 1871) Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1970, p. 164.


Haesebeyt, Richard (Bottelare, 20/01/1814-)
grondeigenaar; gemeenteraadslid van Munte, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 265.


Hagemans, Gustave (Brussel, 27/05/1830-Waterloo, 15/01/1908)
archeoloog, historicus; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3332.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 335.


Haghe, Franciscus Gustavus Adolphus (François) (Antwerpen, 21/02/1823-Antwerpen, 26/06/1887)
advocaat, griffier, hoogleraar Rijkshandelshogeschool Antwerpen; gemeenteraadslid van Antwerpen, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 96.


Haine, Aloysius Stanislaus Henricus Cornelius (Stanislas) (Merksem, 14/03/1840-Antibes (FR), 17/12/1921)
verzekeraar, vice-consul van de Verenigde Staten; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 96.


Halbart, Jules Henri (Rocourt, 22/07/1845-Luik, 01/08/1922)
advocaat, industrieel; provincieraadslid van Luik, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3335.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 335.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 197.


Hallet, Henri (Hannuit, 28/02/1850-Hannuit, 25/03/1936)
rentenier; burgemeester van Hannut, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 197.


Hallet, Léon Antoine Florent (Leon) (Crehen, 20/11/1862-Gent, 21/03/1939)
advocaat; gemeenteraadslid van Gent, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 265.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 339.


Hallet-Degeneffe, Pierre Henri Adrien (Adrien) (Lens-Saint-Remy, 28/06/1810-Lens-Saint-Remy, 04/07/1888)
eigenaar; burgemeester van Hannut, provincieraadslid van Luik, parlementslid; arrondissementscommissaris te Waremme
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3337.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 197.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 336.


Hamal, Olivier (Luik, 30/07/1959-)
advocaat; gemeenteraadslid van Luik, lid van de Bestendige Deputatie van Luik, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 197.


Hamal, Pierre Joseph (Luik, 11/02/1809-)
advocaat; gemeenteraadslid van Luik, provincieraadslid van Luik, voorzitter van de provincieraad van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 197.


Hambursin, Eugène Emile (Seneffe, 26/04/1859-Isnes, 16/12/1912)
landbouwingenieur, doctor in de rechten, hoogleraar Universiteit van Bogota, industrieel; gemeenteraadslid van Namen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3338-3339.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 167.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 779.


Hannes, (Juul) (Geel, 15/03/1938-Gent, 25/04/2012)
hoogleraar RUG en VUB; voorzitter van de Liberale Cultuurkoepel (Coördinatiecentrum voor Liberaal Socio-Cultureel Beleid) (1972-1997), voorzitter van het Liberaal Archief
 • Prof. Hannes op landdag van liberale koepel : De oude generatie is invalide, in : Het Laatste Nieuws, 10/12/1984.
 • Cornelis, B., Vlaanderen at vorige eeuw niet uit de hand van Wallonië, in : De Nieuwe Gazet, 28/11/1994.
 • Hannes, Juul, Wallonië schonk niets aan Vlaanderen, in : De Standaard, 29/12/1995.
 • Hannes, Juul, Met de fiscale bril bekeken. Vlaanderen in België, 1830-1914, in : Verhulst, Adriaan, Pareyn, Luc (red), Huldeboek Prof. dr. Marcel Bots. Een bundel historische en wijsgerige opstellen, Gent, Liberaal Archief, 1995, p. 167-194.
 • Een gesprek van een kwarteeuw. Een interview met prof. dr. Juul Hannes, in : Liberaal Reflex. Driemaandelijks tijdschrift van het CLSB, XVIII, 2, 1997, p. 9-57.


Hannotte, Léon Gérard Pierre Mathieu Ghislain (Dison, 21/03/1922-Thines, 21/02/1978)
ambtenaar, advocaat; parlementslid, minister
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 168.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1977, p. 207-208.
 • Gaus H., Politiek Biografisch Lexicon, 1989, p. 543-546.
 • Delforge, Paul, Libon, Micheline, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 781.


Hanrez, François Auguste Prosper (Prosper) (Tienen, 14/11/1842-Ukkel, 22/08/1920)
mijnbouwkundig ingenieur, industrieel; gemeenteraadslid van Sint-Gillis, provincieraadslid van Brabant, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1138-1139.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 169.
 • Legrain, P., Le Dictionnaire des Belges, Brussel, 1981, p. 253.
 • Brion, René, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 350-351.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 336-337.
 • De Paepe, Jean-Luc, "La Reforme", Organe de Democratie Liberale (1884-1907), Interuniversitair Centrum, voor Hedendaagse Geschiedenis, 1972, p. 150.


Hans, Abraham (Sint-Maria-Horebeke, 12/02/1882-Knokke, 06/07/1939)
leerkracht, journalist, auteur
 • Durnez, G., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 640.
 • Marchau, J., Abraham Hans, in : Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen Nieuwe Reeks Nr. 19, Oostvlaamse literaire monografieën, deel V, Gent, provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1982.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 1404-1405.
 • Abraham Hanscomité, Abraham Hans. Zijn leven. Zijn Werk, Horebeke, A. Hanscomité, 1989, 202 p.
 • Van den Dooren, Viviane, Leven en Streven van Abraham Hans, Gent, Koninklijke Bond der Oostvlaamse Volkskundigen, 1982, 60 p.
 • Walraed, Daniël, Wie was toch die Abraham Hans?, Horebeke, Protestants Historisch Museum " Abraham Hans", 1996, 160 p.
 • Marchand, James, in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Academiën van België, 1964-, XIV, 1992, kol. 239-245.
 • Rijpens, John, Inkt in de papfles. Annie, Helena en Willem Hans : de schrijvende kinderen van Abraham Hans, Antwerpen / Rotterdam, Uitgeverij C. de Vries-Brouwers, 2004, 272 p.
 • Walraed, Daniël, Dit is het boek over de familie Hans, Horebeke, Abraham Hansgenootschap, 2004, 362 p.
 • Marchand, James, Hoebeke, Odette, Abraham Hans. Sint-Maria-Horebeke 12 februari 1882 - Knokke 6 juli 1939. Een vergeten jeugd- en volksschrijver uit Zuid-Oost-Vlaanderen, Geraardsbergen, s.n., 2004, s.p.
 • Van Der Linden, Renaat, Abraham Hans en Horebeke, in : Toerisme in Vlaanderen, jg. 31, januari-februari 1982, 1, p. 2-7.
 • De Greeve, Wim, Velghe, Wendy en Ysebaert, Nele, Een leerwandeling door de Zwalmstreek, Gent, Hogeschool Gent, onuitgegeven verhandeling, 2006 p. 35-37.


Hansen, Constant Jacob (Vlissingen (NL), 04/10/1833-Brasschaat, 14/04/1910)
journalist, leerkracht, boekhouder
 • Withoeck, Arseen, Proeve tot typologie van de Belgische leden van het Comité Flamand de France. 1853-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 2 dl., 1985, p. B. 65-66.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 1405-1406.


Hanson, Henri Jean (Kemexhe, 02/03/1839-Luik, 08/03/1905)
handelaar; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 197.


Hanson, Léon Henri (Luik, 28/04/1869-Luik, 12/03/1908)
advocaat; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 197.


Hanssen, Gerard Pieter (Vorst (Laakdal), 19/04/1897-Diest, 23/09/1977)
leerkracht, directeur RNS; burgemeester van Diest, parlementslid
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 169.


Hanssens, Benoît (Anderlecht, 08/07/1807-Vilvoorde, 24/11/1870)
textielfabrikant; burgemeester van Vilvoorde, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1142.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 337.


Hanssens, Emile Albert Désiré (Émile) (Vilvoorde, 30/07/1833-Sint-Gillis, 05/07/1883)
advocaat; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1143.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 338.
 • Verplancke, Roger, Radikalisme te Brussel (1868 - 1871) Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1970, p. 17.


Hanssens, Eugène Gustave Edmond Marie (Vilvoorde, 04/07/1865-Ukkel, 02/06/1922)
jurist, hoogleraar ULB; parlementslid
 • De Page, H., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXX, 1958-1959, kol. 447-451.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3341-3342.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 169.
 • Comeliau, M.-L., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, IV, 1955, kol. 377.


Hanssens, Leopold Ferdinand Joseph (Léopold) (Turnhout, 04/09/1832-Luik, 22/03/1904)
advocaat; schepen van Luik, provincieraadslid van Luik, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3340.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 197.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 338.


Hantson, Raoul Alfred Victor (Ronse, 14/09/1881-Ronse, 09/07/1918)
industrieel; gemeenteraadslid van Ronse
 • Willequet, Peter, Het politiseringsproces te Ronse. 1830-1921. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1982, p. 341-342.


Hardenpont, Louis Xavier Joseph (Bergen, 09/04/1841-Bergen, 10/06/1921)
industrieel; gemeenteraadslid van Mons, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1144.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 169.


Hardy, Émile (Haulchin, 19/02/1829-Quaregnon, 13/08/1902)
ingenieur; gemeenteraadslid van Jemappes, schepen van Quaregnon, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3343.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 339-340.


Harou, Omer Théobalde Joseph (Fayt-lez-Seneffe, 22/09/1815-Gouy-lez-Piéton, 29/02/1872)
schepen en burgemeester van Familleureux, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1148.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 340.


Harry, Gérard (Parijs (FR), 03/03/1856-Brussel, 17/11/1931)
journalist, directeur van L'Indépendance belge" en hoofdredacteur en directeur van "Le Petit Bleu"
 • Mathelart, Sophie, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 352.


Hasquin, Hervé (Charleroi, 31/12/1942-)
historicus, hoogleraar, rector en voorzitter ULB; gemeenteraadslid van Charleroi, schepen van Sint-Lambrechts-Woluwe, OCMW-voorzitter van Silly, gemeenteraadslid van Silly, lid van de Hoofdstedelijke Raad, parlementslid, minister, minister-president van de Franse Gemeenschap
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1987, p. 241-242.
 • Legrain, P., Le Dictionnaire des Belges, Brussel, 1981, p. 255.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 169-170.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2007. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 198-199.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 786-787.


Hasquin-Nahum, Michèle (Ukkel, 06/12/1951-)
licentiaat rechten, licentiaat verzekeringsrecht en economie van de verzekeringen, juridisch adviseur, directiesecretaris; schepen van Sint-Lambrechts-Woluwe, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 200.


Hatry, Paul (Frankfurt am Main (DE), 29/10/1929-)
licentiaat economische wetenschappen, handelsingenieur, hoogleraar ULB, afgevaardigd beheerder van de Belgische Petroleum Federatie, beheerder van vennootschappen; gemeenteraadslid van Brussel, parlementslid, minister, Brussels minister-president
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1987, p. 243-245.
 • Gaus, H. (ed), Politiek Biografisch Lexicon. Belgische ministers en staatssecretarissen 1960-1980, Antwerpen, Standaard uitgeverij, 1989, p. 572-578.
 • Ysebaert, Clair, Politicowie. Politiek Zakboekje 1998, Diegem, Kluwer Editorial, 1998, p. 142-143.


Hault, François Joseph (Saint-Nicolas, 23/06/1849-Luik, 22/04/1927)
notaris; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 198.


Hauzeur, Pierre Paul Emile (Ensival, 08/09/1857-Ensival, 27/11/1921)
industrieel; gemeenteraadslid van Ensival, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 198.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 42.


Hauzeur-Angenot, Laurent François Joseph (Verviers, 12/01/1794-Verviers, 31/12/1864)
textielfabrikant; gemeenteraadslid van Verviers, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 198.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 36, 132.


Hazette, Pierre (Marneffe, 15/03/1939-)
licentiaat wijsbegeerte en letteren, leerkracht, beheerder van vennootschappen; schepen van Braives, parlementslid, minister
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1985, p. 251-253.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers. Officieel Handboek, 1988, p. 114.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2004. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 214-215.
 • Verduyn, Ludwig, De Power List. De 200 machtigste mensen van België, Leuven, Uitgeverij Van Halewijck, 2001, p. 183.


Hebbelynck, François Désiré (Gent, 09/01/1806-Gent, 16/05/1880)
advocaat; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 342.


Heerman, Georges (Wetteren, 23/12/1946-)
ambtenaar; schepen van Destelbergen, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 266.
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 190.


Heirman, Julianus Livinus (Jules) (Zele, 19/04/1915-)
landbouwer; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 266.


Helin, Maximilien Jacques Marcel (Ronquières, 13/04/1838-)
militair; gemeenteraadslid van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 165.


Hellemans, Petrus Josephus (Jef) (Antwerpen, 12/04/1878-)
wagenmaker; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 97.


Hellin, Andreas Arthur (André) (Kortrijk, 04/08/1925-Waregem, 01/12/1997)
ambtenaar; gemeenteraadslid van Waregem, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Ost, Hilaire (red), De provincieraad van West-Vlaanderen 1978-1995. Deel III, Brugge, 1996, p. 421.


Helsen, Karel Pieter Maria Henri (Borgerhout, 11/10/1929-Kapellen, 20/01/1997)
ingenieur, aannemer van openbare werken, ambtenaar, docent en directeur HRITO; OCMW-voorzitter van Kapellen, gemeenteraadslid van Ekeren, schepen van Kapellen, provincieraadslid van Antwerpen
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 190-191.
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 97.


Helsen, Koenraad A G F (Koen) (Deurne, 07/06/1961-)
industrieel ingenieur, afdelingshoofd-projectleider, patrimoniumbeheerder Hogeschool Antwerpen; OCMW-voorzitter van Kapellen, gemeenteraadslid en wnd burgemeester van Kapellen, lid van de Bestendige Deputatie van Antwerpen, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2004. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 216-217.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 202.


Helsmoortel-Pecher, Antoinette Elisabeth Marie (Antwerpen, 16/05/1927-)
persattaché; gemeenteraadslid van Antwerpen
 • Smits, Ann, Typologisch onderzoek van de Antwerpse gemeenteraadsleden. (1947-1982), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1984, 2 dl., p. 179-180.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2005. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2004, p. 215.


Henault, Jules (Fallais, 03/03/1854-Fallais, 21/09/1899)
advocaat; burgemeester van Fallais, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 198.


Hendrickx, Achiel Frans (Achille) (Sint-Amandsberg, 27/08/1896-Gent, 16/03/1967)
tuinier; gemeenteraadslid van Sint-Amandsberg, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 267.


Hendrickx, Emmanuel (Ukkel, 10/02/1940-)
advocaat; schepen en burgemeester van Braine-l'Alleud, lid van de Bestendige Deputatie van Waals-Brabant, voorzitter van de provincieraad van Waals-Brabant; gouverneur van Waals-Brabant
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 203.


Hendrickx, José Félix Victor Alphonse Guillaume (Zoutleeuw, 01/06/1915-Leuven, 19/11/1981)
notaris; gemeenteraadslid van Beringen, parlementslid
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1974, z.p.


Hendrickx, Michael (Michel) (Antwerpen, 17/08/1866-Antwerpen, 14/03/1918)
bediende, glazenmakersgast; gemeenteraadslid van Antwerpen, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 99.


Henen, Paul (Namen, 20/09/1888-)
doctor in de klassieke filologie, leerkracht, hoofdredacteur van "La Flandre Libérale"
 • Pourquoi Pas ?, 27 maart 1931.
 • Le Livre Bleu. Recueil biographique, Brussel, Maison Ferd. Larcier, 1950, p. 268.
 • N. N., Hénen Paul, in : Officieel Jaarboek van de Belgische Pers, uitgegeven door de Algemene Belgische persbond, 1966, p. 792-793.
 • Nécrologie de René Henen, in : Koninklijke Leerlingen- en Oudleerlingenbond van het Instituut van Gent, jg. 77, 2000, 3, p. 54.


Henin, François (Presles, 02/02/1824-Farciennes, 27/06/1897)
directeur-gerant, ingenieur; burgemeester van Farciennes
 • Delaet, Jean-Louis, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 358-359.


Hennequin, Jean-François (Wassigny (FR), 19/10/1772-Gingelom, 28/10/1846)
militair, ambtenaar; gemeenteraadslid en burgemeester van Maastricht, gemeenteraadslid van Luik, lid van het Nationaal Congres, parlementslid; gouverneur van Limburg
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1164.
 • Juste, Th., Les fondateurs de la monarchie Belge. Notices biographiques, Brussel, 1876, p. 61-68.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 342-343.


Henricot, Émile Édouard (Ham-sur-Sambre, 29/01/1838-Alexandrië (EG), 01/03/1910)
ingenieur, industrieel; schepen van Court-Saint-Etienne, provincieraadslid van Brabant, parlementslid
 • Coosemans, M., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, V, 1958, kol. 413.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1165-1166.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 174.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 344-345.
 • Brion, René, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 362-363.


Henricot, Paul Emile Constant (Court-Saint-Etienne, 05/09/1873-Brussel, 30/05/1948)
ingenieur, industrieel; schepen van Court-Saint-Etienne, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1167-1168.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 174.
 • Brion, René, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 363.


Henrion, Robert Paul (Namen, 23/07/1915-Ukkel, 19/06/1997)
advocaat, bankier, hoogleraar ULB; parlementslid, minister, minister van Staat
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 174.
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1987, p. 249-252.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1981, p. 217-218.
 • Binnemans, Ch.-L., Robert Henrion, un escrimeur aux finances, Brussel, Labor, 1974, 140 p.
 • Gaus, H. (ed), Politiek Biografisch Lexicon. Belgische ministers en staatssecretarissen 1960-1980, Antwerpen, Standaard uitgeverij, 1989, p. 581- 588.
 • N. N., Le droit économique et financier en 1985. Hommage à Robert Henrion. La pensée de Robert Henrion confrontée aux tendances actuelles du droit économique et financier, Brussel, Bruylant, 1985, 479 p.
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 192-193.
 • Kurgan-van Hentenryk, Ginette, in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, VIII, 2005, p. 190-193.


Henrotay, Martin Pierre François (Petit-Rechain, 21/03/1855-)
wever; burgemeester van Petit-Rechain, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 198.


Henrotin, Paul (Ciney, 05/11/1936-)
veearts; gemeenteraadslid van Sivry-Rance, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers. Officieel Handboek, 1988, p. 114.
 • Ysebaert, C., Politiek Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1990, p. WIW 65.


Henry, Jean-Luc (Marche-en-Famenne, 03/05/1951-)
landmeter, schatter van onroerende goederen; schepen van Marche-en-Famenne, lid van de Bestendige Deputatie van Luxemburg
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2006. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2005, p. 207.


Heptia, François Alphonse (Ville-en-Hesbaye, 05/02/1839-20/02/1914)
eigenaar; lid van de Bestendige Deputatie van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 198.


Heptia, Lambert Joseph (Ville-en-Hesbaye, 18/05/1798-Ville-en-Hesbaye, 21/10/1858)
advocaat, magistraat; lid van de Bestendige Deputatie van Luik, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3375.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 345.


Herbage, Jules Alphonse Joseph Alexandre (Strée, 05/03/1919-Beaumont, 11/09/1980)
handelaar; burgemeester van Beaumont, parlementslid
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 175.
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1974, z.p.


Heremans, Jacob Frans Johan (Antwerpen, 27/01/1825-Gent, 13/03/1884)
hoogleraar RUG, taal- en letterkundige, stichter van "Het Taalverbond", "Het Leesmuseum", "De Toekomst" en van "Het Nederlandsch Museum"; schepen van Gent, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen; voorzitter van het Willemsfonds (1876-1882)
 • Ons 75-jarig Jubelfeest (1851-1926), Gent, Willemsfonds, 1926, p. 61-63.
 • Troch, L., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, X, 1983, p. 251-257.
 • Valcke, L., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 653-654.
 • Guns, P., J.F.J. Heremans en het Nederlandsch Museum, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie Germaanse filologie), 1956.
 • Steels, M., Geschiedenis van het Stedelijk Onderwijs te Gent 1828-1914, Gent, 1978, p. 220-239.
 • Troch, L., Prof. J.F.J. Heremans 1825-1884. Pionier van het moedertaalonderwijs in Vlaanderen, Gent, Archief RUG, Uit het verleden van de RUG, nr. 16, 1984.
 • Troch, L., Een vergeten figuur : Jacob Frans Johan Heremans, in : Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde, XXXV, 1981, p. 263-270.
 • Van Bergen, J., Neerlandici in de Académie Royale. Ph. Blommaert, H. Conscience, J.F. Heremans, in : Handelingen van de Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, V, 1951, p. 78-83.
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 268.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 344.
 • Withoeck, Arseen, Proeve tot typologie van de Belgische leden van het Comité Flamand de France. 1853-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 2 dl., 1985, p. B. 67-68.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 1429-1430.
 • Fredericq, Paul, Heremans, J.F.J., in : Liber Memorialis. Notices biographiques. Tome I. Faculté de Philosophie et Lettres. Faculté de Droit, Gent, Université de Gand, 1913, p. 158-164.
 • Simon-Van der Meersch, A.-M., Proffen in de straat, Gent, RUG, 1994, 40 p.
 • Everaert, Claude, Fabré-Meeus, Greta (red), Liber Magistrorum 1797-1997. Van Ecole Centrale du Département de l'Escaut tot Koninklijk Atheneum te Gent, Gent, V.Z.W.'s Vriendenkringen Voskensscholen en Gent (Ottogracht)-Gentbrugge, 1997, p. 321-325.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 161.
 • Deprez, Ada, Troch, Lut, Nederlandsch Museum, Gent, Rijksuniversiteit - Cultureel Documentatiecentrum 't Pand, 1986, p. 5-16.
 • Pauwels, E., Soixante-quinzième anniversaire de l'indépendance de la Belgique, Anvers, Imprimerie De Vlijt, 1905, p. 226.
 • Deprez, Ada, J. F. J. Heremans en de Zuid-Nederlandse, in : 125 jaar Zuidnederlandse Maatschappij van taalkunde, s.l., s.n., 1997, p. 11-19.


Herman, François Nicolas (Stavelot, 11/11/1776-Stavelot, 02/06/1851)
leerlooier, rentenier; schepen van Stavelot, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 198.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 43.


Herman-Michielsens, Lucienne Adeline Jeanne Ida (Gent, 13/03/1926-Gent, 22/01/1995)
doctor in de rechten, licentiaat criminologie, licentiaat notariaat, ambtenaar; gemeenteraadslid van Gent, parlementslid, staatssecretaris voor de Vlaamse Gemeenschap; voorzitter Nationale Federatie PVV-Vrouwen (1970-1978), stichter en eerste voorzitter Federatie van Vlaamse PVV-Vrouwen (1978-1980)
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1987, p. 253-254.
 • Gaus, H. (ed), Politiek Biografisch Lexicon. Belgische ministers en staatssecretarissen 1960-1980, Antwerpen, Standaard uitgeverij, 1989, p. 592-595.
 • Varii Auctores, Hulde Lucienne Herman-Michielsens. Senator. Vrouw van het jaar 1989, Gent, 1990.
 • Ysebaert, C., Politiek Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1991, p. WIW 68.
 • Van Molle, Leen & Gubin, Éliane, Vrouw en politiek in België, Tielt, Lannoo, 1998, p. 355.
 • D'hondt, Bart, Gelijke rechten, gelijke plichten. Een portret van vijf liberale vrouwen, Gent, Liberaal Archief, 1996, p. 115-148.
 • D'hondt, Bart, in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Academiën van België, 1964-, XVI, 2002, kol. 439-448.
 • De Vrieze, Frederik, Biografisch repertorium van de Gentse gemeenteraadsleden : 1947-1984, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie politieke wetenschappen), 1985, p. 226-231.
 • Van Winckel, Annemie, Lucienne Herman-Michielsens, in : Keien in de Vijver, Leuven, Uitgeverij Kritak, 1991, p. 99-114.
 • Ceriez, Myriam (red), Lucienne Herman-Michielsens, in : Enige vrouwen…. Gesprekken met Rika De Backer, Hilda Craeybeckx, Begga d'Haese, Lucienne Herman-Michielsens, Rita Jolie-Mulier, Nelly Maes, Lydia De Pauw, Lydia Schellekens en Carla Walschap, Brussel, Elsevier Seqoia, 1975, p. 57-69.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 162.
 • Fédération des Femmes PRL, 150 ans de libéralisme au féminin. Marthe, Jane, Alice, Georgette, Lucienne…, s.l., s.n., s.d., p. 31-36.
 • N. N., Gewezen PVV-parlementairen, s.l., s.n., s.d., s.p.
 • Meer info, klik hier.


Hermans, Margriet (Turnhout, 17/03/1954-)
leerkracht, radio- en tv-presentatrice, artieste, zaakvoerder; gemeenteraadslid van Oud-Turnhout, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 204-205.
 • N. N., Open VLD, Brussel, Open VLD, 2009, p. 4.


Hermans, Norbert Louis (Antwerpen, 27/10/1801-Antwerpen, 15/11/1874)
advocaat, rechter; gemeenteraadslid van Antwerpen, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 100.


Hermans, Pierre Eugène (Brussel, 13/01/1873-)
diamantslijper, diamanthandelaar; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 100.


Herrebrant, Jos (Antwerpen, 16/07/1886-)
groothandelaar; secretaris van de Verenigde Liberalen van Antwerpen
 • Coeckaerts, F., Liberale Koppen, nr. 2., Antwerpen, 1926, p. 51-57.


Herry-Vermeulen, Eugenius Franciscus Maria (Eugène) (Gent, 13/06/1824-Gent, 27/04/1857)
grondeigenaar; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 269.


Herry-Vispoel, Gustave Philippe Marie Ghislain (Gent, 18/01/1801-Gent, 05/01/1873)
handelaar, eigenaar; burgemeester van Mariakerke, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1174.
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 269.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 346-347.


Hertogs, Peter Alfons (Alfons) (Antwerpen, 06/02/1843-Antwerpen, 18/10/1908)
expediteur, aannemer van openbare werken, beheerder van vennootschappen, handelsrechter; schepen en burgemeester van Antwerpen
 • Hancké, Lode, De Antwerpse burgemeesters van 1831-2000. Van Le Grelle tot Detiège, Antwerpen-Rotterdam, Uitg. C. de Vries-Brouwers, 2000, p. 132-145.


Herzet-Govaers, Jacqueline (Flémalle-Grande, 06/04/1939-)
beheerder van vennootschappen; gemeenteraadslid van Rosières, schepen en burgemeester van Rixensart, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 391-392.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2006. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2005, p. 209.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1999, p. 171.


Heselmans, Leon Benedikt (Antwerpen, 07/10/1927-)
mutualiteitsbediende; gemeenteraadslid van Vorst, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 100.


Heughebaert, Marcel Jozef Andreas (Veurne, 07/03/1923-)
leerkracht, schooldirecteur; schepen van Veurne, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1981, p. 219-220.
 • Ysebaert, C., Politiek Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1985, p. WIW 54.
 • N. N., Gewezen PVV-parlementairen, s.l., s.n., s.d., s.p.


Heupgen, Georges Achille Oscar (Hyon, 18/05/1866-Bergen, 11/11/1938)
advocaat, hoogleraar ULB; gemeenteraadslid van Mons, lid van de Bestendige Deputatie van Henegouwen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3393-3394.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 176.
 • Mahaim, E., Concurrence religieuse, in : Revue de Belgique, jg. 33, aug. 1901, p. 308-312.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 803.


Heuse, Henri Gustave Paul (Luik, 04/04/1892-Luik, 10/10/1948)
advocaat, auteur; gemeenteraadslid van Luik, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3397-3398.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 176.
 • Legrain, P., Le Dictionnaire des Belges, Brussel, 1981, p. 263.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 803.


Heuse, Mathieu Xavier Joseph Paul (Paul) (Luik, 18/08/1851-Luik, 17/02/1899)
advocaat; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3395-3396.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 177.


Heymans, Victor (Mechelen, 28/07/1861-Antwerpen, 19/11/1927)
leerkracht, hoofdredacteur van "Het Volksbelang"; gemeenteraadslid van Mechelen
 • Wouters, N., in : Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 1445.


Heynderickx, Constantinus Emilius (Gent, 27/03/1855-Gent, 10/12/1930)
advocaat; schepen van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 344-345. (09/12/1930)
 • Steels, M., Geschiedenis van het Stedelijk Onderwijs te Gent 1828-1914, Gent, 1978, p. 353, noot 39.
 • La Flandre Libérale, 11 dec. 1930.


Heynderyckx, Constantin Henri (Gent, 06/08/1819-Gent, 09/09/1879)
handelaar; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 345.


Heyndrickx-de Maere, Carolus Ludovicus (Charles) (Sint-Niklaas, 09/08/1797-Sint-Niklaas, 18/05/1862)
industrieel; schepen van Sint-Niklaas, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 270.


Heyvaert, Théodore-Frédéric Ernest (Mechelen, 21/11/1803-Gistel, 20/11/1873)
notaris; burgemeester van Gistel, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 510.
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 166.


Heyvaert, Theodore-Pierre (Gistel, 22/05/1834-Sint-Pieters-Woluwe, 23/11/1907)
advocaat, magistraat; gemeenteraadslid van Brussel; gouverneur van West-Vlaanderen en van Brabant
 • Schepens, L., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, VII, 1977, kol. 374-376.
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 386-388.


Hiard, Léon Bauduin Pierre Joseph (Haine-Saint-Pierre, 08/07/1857-Schaarbeek, 06/01/1921)
industrieel; schepen van Haine-Saint-Pierre, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1179.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 178.
 • Puissant, Jean, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 368.


Hicguet, Louis Gabriël Joseph (Gabriël) (Saint-Servais, 21/02/1866-Saint-Servais, 24/10/1935)
advocaat; burgemeester van Saint-Servais, provincieraadslid van Namen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1180-1181.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 179.


Hiel, Emmanuel (Emanuel) {G. Hendrikssone} (Sint-Gillis-Dendermonde, 31/05/1834-Schaarbeek, 27/08/1899)
klerk, ambtenaar, leerkracht, letterkundige; gemeenteraadslid van Schaarbeek
 • Toebosch, G., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXVII, 1971-1972, kol. 438-442.
 • Simons, L., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 663-664.
 • Deprez, A., Emanuel Hiel herdacht, in : Boek en Bibliotheek, 1984, reeks II nr. 11, p. 241-245.
 • Laporte, J., en Sprangers, H., Emanuel Hiel. Vlaams dichter (1834-1899), in : Vlaamse Stam. Tijdschrift voor familiekunde, XX, 1984, nr. 12, p. 505-522.
 • Opdebeek, L., in : Bloemekens van den Vlaamschen Rozelaar, Antwerpen, 1928, p. 113-122.
 • Prayon Van Zuylen, A., in : Jaarboek van de Koninklijke Vlaamsche Academie, 1900, p. 102-115.
 • Sabbe, M., Benoit en Hiel, in : Verslagen en Mededeelingen Kon. Vlaamse Academie, 1934, p. 749-756.
 • Waegeman, R., Emanuel Hiel (1834-1899). Een biografische studie, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie Germaanse filologie), 1961.
 • Wattez, O., Emanuel Hiel herdacht bij de 25e verjaardag van zijn overlijden, Gent, Koninklijke Vlaamsche Academie, 1924.
 • Willekens, E., Emanuel Hiel : dichter en flamingant tussen Dender en Zenne (1834-1899), Brussel, Willemsfonds, 1984.
 • Willems, L., in : Revue de Belgique, jg. 31, 2e reeks, T. XXVII, 1899, p. 192-206.
 • Withoeck, Arseen, Proeve tot typologie van de Belgische leden van het Comité Flamand de France. 1853-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 2 dl., 1985, p. B. 167-168.
 • Verstappen, Jack, Lexicon Vlaamsche Toneelschrijvers, Veurne, Heembibliotheek Bachten De Kupe, 1995, p. 88.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 1447-1448.
 • Baccaert, Herman, Emanuel Hiel, zijn leven en zijn werk, Antwerpen, De Ned. Boekhandel, 1909, 143 p.
 • Delsemme, Paul, Ecrivains belges francs-maçons de jadis et de naguère : du prince Charles-Joseph de Ligne à Johan Daisne et Fernand Dumont, in : Hasquin, Hervé (red), Visages de la franc-maçonnerie belge du XVIIIe au XXe siècle, Brussel, Editions de l'Université de Bruxelles, 1983, p. 341-342.
 • Deprez, Ada, Gobbers, Walter en Wauters, Karel (red), Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de negentiende eeuw. Deel III, Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2003, p. 189-190.
 • Sterfgevallen. Emmanuel Hiel, in : Tijdschrift van het Willemsfonds, jg. IV, tweede deel, 11, september 1899, p. 314-315.
 • Opdebeek, Lode, Bloemekens van den Vlaamschen Rozelaar, Antwerpen, L. Opdebeek, 1928, p. 111-122.
 • Delsemme, Paul, Les écrivains francs-maçons de Belgique. Préface de Raymond Trousson, Brussel, Bibliothèques de l'Université de Bruxelles, 2004, p. 459-460.
 • Beeckman, Miche, Capiteyn, André, Van Doorne, Geert, Straatnamen Gentbrugge, Gent, Uitgeverij Snoeck - Stad Gent Departement Cultuur, 2007, p. 31.
 • N. N., Emanuel Hiel-hulde, Vilvoorde, De Tijdspiegel, 1925, 53 p.
 • Jane, Paul, Au poëte Emanuel Hiel. La rénovation flamande, London, Trubner, 1875, 40 p.
 • Stroobants, Aimé, Pée, Leo (red.), Dendermondenaars geportretteerd, Dendermonde, Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde. Vierde reeks. Deel 20, jaarboek 2001, 2001, p. 150-151.


Hiergens, Pol Norbert Georges (Kortrijk, 12/07/1952-)
advocaat; provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Ost, Hilaire (red), De provincieraad van West-Vlaanderen 1978-1995. Deel III, Brugge, 1996, p. 422.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 394-395.


Hiernaux, Jules Marie Adolphe (Charleroi, 27/07/1881-Mont-sur-Marchienne, 29/07/1944)
ingenieur, docent aan de Ecole Industrielle de Fleurus en aan de Ecole Industrielle de Charleroi, directeur van de Université du Travail de Charleroi, directeur-generaal van het technisch provinciaal onderwijs van Henegouwen, beheerder van vennootschappen; minister; medestichter van de "Conseil Economique wallon", voorzitter van de "Conseil Supérieur de l'Enseignement Technique", voorzitter van het "Bureau International de l'Enseignement Technique"
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 179. (geboren te Berchem en gestorven te Montignies-le-Tilleul)
 • Legrain, P., Le Dictionnaire des Belges, Brussel, 1981, p. 265.
 • Delforge, Paul, Dubois, Charles, in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, VII, 2003, p. 198-202.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 805. (gestorven te Montignies-le-Tilleul)
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 162. (geboren te Berchem en gestorven te Montignies-le-Tilleul)
 • Mortier, Firmijn, Een gaanderij van 7 slachtoffers. Eric Sasse, George Pêtre, generaal Lartigue, Raoul Engel, advokaat Braffort, kamerlid Horrent, oud-minister Bovesse. Politieke moorden ongestraft tijdens de Duitsche bezetting bedreven door Rexisten en andere handlangers van de Nazi's. Verhaald volgens getuigenissen en documenten, Antwerpen, Uitgeverij Ontwikkeling, s.d., p. 48-51.


Hillebrandt-Van Daele, Annie (Lokeren, 05/08/1951-)
directiesecretaris, boekhouder, personeelsverantwoordelijke, administratief medewerker van de kamer van volksvertegenwoordigers; gemeenteraadslid van Lokeren, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 395-396.


Hinnekens, Raymond (Dergneau, 01/09/1935-)
licentiaat economische en consulaire wetenschappen, consultant; parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politicowie. Politiek Zakboekje 1998, Diegem, Kluwer Editorial, p. 148-149.


Hodeige, Joseph Théodore (Luik, 14/05/1826-21/04/1894)
eigenaar; schepen en burgemeester van Grivegnée, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 199.


Hodeige, Victor Louis Joseph Théodore (Grivegnée, 09/08/1865-Grivegnée, 03/10/1936)
kandidaat-notaris; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 199.


Hoebeke, Anne Marie (Aalst, 08/08/1952-)
leerkracht, advocaat; schepen van Wetteren, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 206-207.
 • N. N., Open VLD, Brussel, Open VLD, 2009, p. 13.


Hofmans, Lodewijk (Lode) (Oelegem, 07/12/1950-)
verzekeringsmakelaar; schepen en burgemeester van Ranst, provincieraadslid van Antwerpen
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 397.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 222.
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 103.


Hollevoet, Henri Auguste (Menen, 26/12/1833-Sint-Jans-Molenbeek, 17/11/1911)
beheerder van vennootschappen; schepen en burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek, provincieraadslid van Brabant, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3428.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 348.


Holsters, Frans (Boom, 08/01/1889-Antwerpen, 25/11/1975)
industrieel, beheerder van vennootschappen; schepen en burgemeester van Boom, lid van de Bestendige Deputatie van Antwerpen
 • Van Linden, Rudy, Komponenten van het machtsverwervingsproces op mikropolitiek vlak : Boom 1946-1982, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie staats- en bestuurswetenschappen), 1985, p. 231.
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 103.


Holsters, Hendrik Lodewijk (Rik) (Boom, 17/10/1912-Boom, 02/06/2000)
vakbondssecretaris; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 104.


Hölter, Alain Eugène Edouard (Luik, 17/06/1947-)
leerkracht; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 199, 232.


Holvoet, Georges Joseph Lamoral Marie Ghislain , baron (Antwerpen, 16/08/1874-Elsene, 23/04/1967)
magistraat, advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, kabinetschef van de Prins-Regent; gouverneur van de provincie Antwerpen
 • Le Livre Bleu. Recueil biographique, Brussel, Maison Ferd. Larcier, 1950, p. 275.
 • Legrain, P., Le Dictionnaire des Belges, Brussel, 1981, p. 266.
 • Wie is dat in Vlaanderen? Biografisch Lexicon van bekende tijdgenoten in Vlaams-België, Brussel-Amsterdam, Elsevier, 1953, p. 126.
 • Pourquoi Pas ?, 11 februari 1938.
 • Plavsic, Wladimir, in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, V, 1999, p. 202-205.


Holvoet, Jean Victor (Moorslede, 1800-Diksmuide, 08/11/1875)
ambtenaar; gemeenteraadslid van Diksmuide, burgemeester van Dadizele
 • Vandewalle, K., De socio-politieke elite van Veurne en Diksmuide 1830-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatverhandeling (sectie geschiedenis), 1986, p. 110-111.


Holvoet, Polydore Gentil (Templeuve, 10/03/1900-Koekelare, 03/01/1972)
veearts; burgemeester van Koekelare, provincieraadslid van West-Vlaanderen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1183.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 179.
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 314-315.
 • Seys, R., Doctor P.G. Holvoet. Wat deed hij voor de mens. De eerste burgemeester van Groot-Koekelare en de hoofdkwarteeuw uit de Koekelaarse geschiedenis, Koekelare, 1973.
 • Seys, Raf, Dr. Polidor-Gentil Holvoet 1900-1972, in : Gedenkboek 125 jaar Willemsfonds 1851-1976, Antwerpen-Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, 1977, p. 137.


Homans, Alphonsus Theodoor (Theodoor) (Meerhout, 03/09/1867-Meerhout, 29/09/1934)
handelaar; gemeenteraadslid van Meerhout, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3429.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 179.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 1459.


Hondermarcq, Robert (Horrues, 19/10/1946-)
veearts, landbouwer; schepen van Zinnik, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 172bis.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2004. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 400.


Honincks, Georges René (Namen, 03/07/1879-Namen, 06/02/1952)
advocaat; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3430-3431.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 180.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 811.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 164.


Hopff, Frederic Willem Adalbert (Antwerpen, 03/10/1909-)
zaakvoerder-beheerder; gemeenteraadslid van Antwerpen
 • Smits, Ann, Typologisch onderzoek van de Antwerpse gemeenteraadsleden. (1947-1982), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1984, 2 dl., p. 183.


Horlait, Dieudonné Gaston Ghislain (Halle, 06/08/1948-)
doctor in de rechten, fiscaal raadgever, beheerder van vennootschappen; gemeenteraadslid van Pepingen, gemeenteraadslid van Halle, provincieraadslid van Vlaams-Brabant, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 401.
 • N. N., Gewezen PVV-parlementairen, s.l., s.n., s.d., s.p.


Hornick, Philippe (Aarlen, 13/12/1960-)
verzekeringsmakelaar, immobiliënmakelaar; schepen van Aarlen, provincieraadslid van Luxemburg
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 402.


Horrent, Désiré (Bois-d'Haine, 19/07/1880-Loncin, 22/08/1943)
doctor in de rechten, hoofdredacteur van "Le Journal de Liège"; provincieraadslid van Luik, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3433-3434.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 180.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 199.
 • Legrain, P., Le Dictionnaire des Belges, Brussel, 1981, p. 267.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 813.
 • Delsemme, Paul, Les écrivains francs-maçons de Belgique. Préface de Raymond Trousson, Brussel, Bibliothèques de l'Université de Bruxelles, 2004, p. 247-248.


Hoslet, Gustaaf Victor Petrus (Staf) (Oostende, 01/01/1901-Antwerpen, 30/03/1968)
herbergier; gemeenteraadslid van Antwerpen, provincieraadslid van Antwerpen
 • Smits, Ann, Typologisch onderzoek van de Antwerpse gemeenteraadsleden. (1947-1982), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1984, 2 dl., p. 184.
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 104.


Hoste, Jules (Aalter, 02/08/1857-Oostkamp, 02/05/1927)
veearts; gemeenteraadslid van Oostkamp, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 316.


Hoste, Juliaan Constantijn (Julius) (Tielt, 23/01/1848-Brussel, 28/03/1933)
eigenaar en uitgever van "Het Laatste Nieuws", "De Vlaamsche Gazet", "De Zweep", journalist, auteur van volkse toneelstukken
 • Steyaert, R., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 688-689.
 • Verschueren, R., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, VII, 1977, kol. 384-390.
 • Verschueren, R., in : Woordenboek van Belgische en Nederlandse vrijdenkers, dl. I, Brussel, 1979, p. 157-165.
 • De Keyser, F., in : Twintig Eeuwen Vlaanderen, XIII, Hasselt, 1976, p. 371-374.
 • Maertens, A., Vader Hoste, in : Het Verbindingsteken, orgaan van het Willemsfonds West-Vlaanderen, november 1946.
 • Maerten-Lissnyder, R., Vader Julius Hoste, in : Het Verbindingsteken, orgaan van het Willemsfonds West-Vlaanderen, november 1946.
 • Martens, A., Julius Hoste, in : Gentsche Studentenalmanak 1909-1910, p. 82-90.
 • Sieben, L., Van Schoor, J., Bradt, E., Van Eenoo, R. en Desmed, R., Vader Hoste, Gent, Liberaal Archief, 1989, 131 p.
 • Teirlinck, H., Jeugdherinneringen bij de 100e verjaardag van Vader Hoste's geboorte, in : De Vlaamse Gids, XXXII, 1948, p. 385-387.
 • Teirlinck, H., O Vaderland! O Vrijheid! Spreekbeurt bij een volkshulde aan Julius Hoste, de vader en de zoon, in : De Vlaamse Gids, XXXIX, 1955, p. 385-392.
 • Verschueren, R., Vader en Zoon Hoste : hun leven, hun kranten en hun betekenis voor de Vlaamse liberale beweging, Brussel, V.U.B. onuitgegeven licentiaatverhandeling (sectie pers- en communicatiewetenschappen), 1974.
 • Mathelart, Sophie, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 371.
 • Verstappen, Jack, Lexicon Vlaamsche Toneelschrijvers, Veurne, Heembibliotheek Bachten De Kupe, 1995, p. 88.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 1471-1472.
 • 100 jaar Het Laatste Nieuws en de Familie Hoste. Tentoonstellingscatalogus, Brussel, AMVB, 1988, 191 p.
 • Wittevrongel-Liefhooghe, Isabel, Julius Hoste en zijn tijd. Een bijdrage tot de studie van de stedelijke elites in Vlaanderen, Gent, Hogeschool voor Economisch en Grafisch Onderwijs, 1999, 76 p.
 • Eeuwfeest van het Willemsfonds 1851-1951, Gent, Fecheyr, 1951, p. 69-70. (Willemsfonds-uitgave 187)
 • Maertens, A., Julius Hoste, in : Vlaanderen en Wallonië tegemoet!, Brussel, Ministerie van Openbaar Onderwijs, 1957, p. 21-24.
 • Delsemme, Paul, Ecrivains belges francs-maçons de jadis et de naguère : du prince Charles-Joseph de Ligne à Johan Daisne et Fernand Dumont, in : Hasquin, Hervé (red), Visages de la franc-maçonnerie belge du XVIIIe au XXe siècle, Brussel, Editions de l'Université de Bruxelles, 1983, p. 343.
 • Laporte, Jos, Zijn vader, Julius Hoste senior, stichter-uitgever van het Laatste Nieuws, in : Vlaamse Stam, XXIV, 6, juni 1988, p. 284-287.
 • Deprez, Ada, Gobbers, Walter en Wauters, Karel (red), Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de negentiende eeuw. Deel III, Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2003, p. 312-313.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 164-165.
 • De Laet, Danny, De parasitaire kringloop. Het ware verhaal van Robert en Bertrand, Antwerpen - Brussel - Luik, V.P.O.B., 2004, p. 53-58.
 • Delsemme, Paul, Les écrivains francs-maçons de Belgique. Préface de Raymond Trousson, Brussel, Bibliothèques de l'Université de Bruxelles, 2004, p. 466.
 • Meer info, klik hier.


Hoste, Julius Peter Melania (Julius jr.) (Brussel, 07/06/1884-Brussel, 01/02/1954)
doctor in de rechten, journalist, dagbladeigenaar; parlementslid, minister
 • Verschueren, R., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, VII, 1977, kol. 390-397.
 • Steyaert, R., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 689.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1184-1188.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 180-181.
 • Lilar, A., Hoste, de humanist, in : De Vlaamse Gids, jg. XXXIX, 1955, p. 449-453.
 • Verschueren R., Vader en Zoon Hoste : hun leven, hun kranten en hun betekenis voor de Vlaamse liberale beweging, Brussel, V.U.B. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie pers- en communicatiewetenschappen), 1974.
 • Mathelart, Sophie, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 371-372.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 1469-1470.
 • 100 jaar Het Laatste Nieuws en de Familie Hoste. Tentoonstellingscatalogus, Brussel, AMVB, 1988, 191 p.
 • Verschueren, Ronny, Julius Hoste Jr. 1884-1954, in : Gedenkboek 125 jaar Willemsfonds 1851-1976, Antwerpen-Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, 1977, p. 137-139.
 • Wittevrongel-Liefhooghe, Isabel, Julius Hoste en zijn tijd. Een bijdrage tot de studie van de stedelijke elites in Vlaanderen, Gent, Hogeschool voor Economisch en Grafisch Onderwijs, 1999, 76 p.
 • Laporte, Jos, Onze kwartierstaat : Julius Hoste, jr., in : Vlaamse Stam, XXIV, 6, juni 1988, p. 281-294.
 • Van Velthoven Harry, Zwerver in niemandsland. Julius Hoste en zijn Londens Oorlogsdagboek, Gent, Academia Press / Liberaal Archief, 2005, 290 p.


Hotermans, Roger (Stembert, 05/07/1950-)
advocaat; schepen van Verviers, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politicowie. Politiek Zakboekje 1998, Diegem, Kluwer Editorial, p. 148-149.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1995, p. 163.


Houben, Henricus Maria (Henri) (Antwerpen, 27/02/1866-)
ambtenaar; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 104.


Hougardy, Norbert Isidore Joseph (Etterbeek, 01/11/1909-Marbella (ES), 03/01/1985)
handelsdirecteur; gemeenteraadslid van Sint-Genesius-Rode, parlementslid, Europees parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1194-1195.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 181-182.
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1974, z.p.
 • Pourquoi Pas ?, 23 april 1965.
 • Brassinne de La Buissière, Jacques, in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, V, 1999, p. 205-207.


Houget, Adrien Jean Thomas (Ensival, 29/07/1881-Verviers, 14/06/1957)
industrieel; burgemeester van Verviers, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1196-1197.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 182.


Houget, Joseph Antoine Fernand (Verviers, 16/05/1858-Verviers, 26/05/1927)
ingenieur; gemeenteraadslid van Verviers, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3439.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 182.


Houssa, Joseph (Hotton, 12/04/1930-)
beheerder-directeur van vennootschappen; burgemeester van Spa, provincieraadslid van Luik, parlementslid
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1987, p. 269-270.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 199.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 224.


Houssard, Ernest Joseph Delphine Hyacinthe (Luik, 17/03/1839-Luik, 15/05/1919)
inspecteur van de dienst voor begraafplaatsen; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 199.


Houtart, Justin Léon Charles (Léon) (Charleroi, 28/12/1817-Houdeng-Goegnies, 12/05/1889)
industrieel; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3440.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 349-350.


Houtsaeger, Luc Yvonne Louis (De Panne, 01/07/1942-)
zaakvoerder; schepen van De Panne, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 409.
 • Ost, Hilaire (red), De provincieraad van West-Vlaanderen 1978-1995. Deel III, Brugge, 1996, p. 424.


Houvenaghel, Honoré (Nieuwpoort, 29/04/1904-Sandbostel-Neuengamme (DE), 25/04/1945)
doctor in de wiskunde en natuurkunde, leerkracht; stichter van het Provinciaal Verbond ter Verdediging van het Officieel Onderwijs - West-Vlaanderen, voorzitter van het Algemeen Verbond ter Bevordering van Officieel Onderwijs (AVBO)
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 165.


Houzeau de Lehaie, Charles Auguste Benjamin Hippolyte (Auguste) (Bergen, 28/07/1832-Bergen, 20/05/1922)
leerkracht aan de mijnschool van Henegouwen; schepen en burgemeester van Hyon, schepen van Mons, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
 • Piérard, C., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXV, 1969-1970, kol. 431-436.
 • Coosemans, M., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, III, 1952, kol. 458-459.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1205-1207.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 350.


Hove, Guy (Oudenaarde, 03/07/1957-)
advocaat; OCMW-voorzitter van Oudenaarde, schepen van Oudenaarde, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 173-174.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2007. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 208-209.


Huart, Claudy (Péruwelz, 22/07/1946-)
ambtenaar; schepen en burgemeester van Péruwelz, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2004. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 227.


Huart, Pierre (Nijvel, 12/03/1962-)
gedelegeerd bestuurder, account manager; schepen en burgemeester van Nijvel, provincieraadslid van (Waals-) Brabant
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 407.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 225.


Hubart-Rodberg, Joseph (Luik, 17/05/1795-Luik, 10/04/1853)
leerlooier; lid van de Bestendige Deputatie van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 199.


Hubaux, Claude Nestor Louis (Marcinelle, 31/01/1920-Charleroi, 02/09/1979)
handelaar; schepen en burgemeester van Charleroi, parlementslid, staatssecretaris
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 184.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1975, p. 201-202.
 • Gaus, H. (ed), Politiek Biografisch Lexicon. Belgische ministers en staatssecretarissen 1960-1980, Antwerpen, Standaard uitgeverij, 1989, p. 602-604.
 • Bouvy, Marie-Paule, Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 818.
 • Schaeffer, Jean-Pierre, Charleroi 1830-1994. Histoire d'une métropole, Ottignies, Quorum, 1995, p. 320-322.


Hubert, Alphonse Joseph (Bergen, 08/01/1806-Baudour, 04/08/1881)
advocaat, notaris; burgemeester van Baudour, voorzitter van de provincieraad van Henegouwen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1211.
 • Rousselle, Ch., Biographie Montoise du XIXe siècle. 1800-1899, Mons, Impr. du Journal "Le Hainaut", 1900, p. 142.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 351.


Hubert, Eugène (Sint-Joost-ten-Node, 08/05/1853-Luik, 01/02/1931)
historicus, hoogleraar en rector ULg; minister
 • Demoulin, R., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXV, 1969-1970, kol. 440-451.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 184.


Hubert, Georges Alexandre François Auguste (Rognée, 08/01/1859-Brussel, 20/09/1940)
industrieel; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1214.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 184.
 • In : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 820. (geboren in Thuillies en gestorven in Rognée)


Hubert de Crassier, Hubert (Rognée, 12/05/1821-Flémalle, 29/12/1883)
burgemeester van Flémalle-Haute, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 199.


Huet, Emile Armand Louis (Ghlin, 02/03/1849-Doornik, 29/01/1914)
notaris; gemeenteraadslid van Doornik, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1215-1216.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 185.
 • Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes 1836-1986, Tournai, 1990, p. 146.


Huet, François (Villeau (FR), 26/12/1814-Parijs (FR), 01/07/1869)
filosoof, hoogleraar RUG
 • Merten, O., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, IX, 1886-1887, kol. 626-632.
 • Coppens, E.C., La Société Huet. Tussen revolutie en reaktie, in : Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, Nieuwe Reeks, XXVI, 1972, p. 131-151.
 • Dujardin, C., De Société Huet (1846-1851). Ideeënstudie van een progressief liberale kring, Leuven, K.U.L. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1983.
 • Dumas, J.-L., Philosophie, exégèse et politique selon François Huet, in : Revue de Métaphysique et de Morale, LXXVIII, 1973, nr. 2, p. 151-173.
 • Hoffmann, P., in : Liber Memorialis. Notices biographiques. Tome I. Faculté de Philosophie et Lettres. Faculté de Droit, Gent, Université de Gand, 1913, p. 104-114.
 • Huet, E., Notice historique sur la vie et les ouvrages de François Huet, Glaneur d'Eure-et-Loir, Chartres, 1877.
 • Lammens, V., De sociale doctrine van François Huet, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie sociale wetenschappen), 1968.
 • Luyt, C., Notice sur François Huet, Chartres, 1890.
 • Merten, O., Etude sur François Huet, ancien Professeur à l'université de Gand, in : Bulletin de l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 3e série, X, 1885, p. 628-672.
 • Wilmotte, M., Le socialisme de la chaire en Belgique, in : Revue de Belgique, dec. 1905, p. 317-332.
 • Serwy, V., La coopération en Belgique. Dictionnaire biographique, Brussel, 1952, p. 175.
 • Coppens, E.C., Paul Fredericq, Gent, Liberaal Archief, 1990, p. 7-20.
 • Michotte, P., Etudes sur les théories économique qui dominérent en Belgique de 1830 à 1886, Chapitre II : François Huet, Emile de Laveleye, Louvain, Charles Peeters, 1904, p. 288-292.


Huin, Michel (Haine-Saint-Paul, 22/12/1945-)
A1 in thermische motoren en automobielexpertise, kaderlid; schepen van Morlanwelz, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2004. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 227-228.


Huisman-van den Nest, Alphonse Jacques Michel (Schaarbeek, 02/04/1869-Brussel, 19/02/1937)
advocaat; schepen van Brussel, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1217-1218.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 185.
 • Pourquoi Pas ?, 26 mei 1933.


Hulet, Robert Fernand Florent Ghislain (Limal, 16/02/1913-07/09/1999)
industrieel; gemeenteraadslid van Limal, gemeenteraadslid en burgemeester van Waver, parlementslid
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 185.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1977, p. 221.


Hulin de Loo, Julius Franciscus de Paula (Gent, 08/03/1820-Lotenhulle, 15/02/1917)
grondeigenaar; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 346-347.


Huts, Fernand (Antwerpen, 18/06/1950-)
bedrijfsleider van Katoen Natie / Seaport Terminals en beheerder van vennootschappen; parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politicowie. Politiek Zakboekje 1998, Diegem, Kluwer Editorial, p. 153-154.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1995, p. 165.
 • Huts, Fernand, Door het oog van een spijbelaar. Met gezond verstand naar de 21ste eeuw, Tielt, Uitgeverij Lannoo, 1999, 185 p.
 • N. N., Herinneringen. Veertig Vlamingen en hun geliefkoosd kunstwerk, Antwerpen, vzw Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, 2003, p. 50-51.


Huybrechts, Eduard Philemon (Eddy) (Eksaarde, 21/04/1928-Eksaarde, 18/06/1995)
ambtenaar; gemeenteraadslid van Eksaarde, schepen van Lokeren, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 271.
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 201.


Huylebrouck, Francies Omer (Omer) (Woubrechtegem, 19/03/1923-14/09/1992)
notaris; gemeenteraadslid van Anderlecht, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1981, p. 223-224.
 • Ysebaert, C., Politiek Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1985, p. WIW 56.


Huysmans, Armand Marie César (Schaarbeek, 04/03/1872-Elsene, 31/10/1935)
advocaat; schepen en burgemeester van Elsene, provincieraadslid van Brabant, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1220.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 186.
 • Delsemme, P., in : Parisel, W., Histoire de La Loge "Les Vrais amis de l'Union et du Progrès Réunis" 1892-1980, Brussel, 1980, p. 277.
 • Pourquoi Pas ?, 20 maart 1931.


Huysmans, Jean Louis Arnold Hubert (Louis) (Hasselt, 15/11/1844-Saint-Adresse (FR), 09/09/1915)
advocaat; provincieraadslid van Brabant, parlementslid, minister van Staat
 • Seyde, E., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, IV, 1955, kol. 422.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3463-3464.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 352-353.


Hymans, Louis Salomon (Rotterdam (NL), 03/05/1829-Elsene, 22/05/1884)
journalist, literator; gemeenteraadslid van Elsene, parlementslid
 • Pergameni, Ch., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXIX, 1956-1957, kol. 708-711.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3413-3414.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 352-353.
 • Deprez, Ada, Gobbers, Walter en Wauters, Karel (red), Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de negentiende eeuw. Deel II, Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2001, p. 102-103.
 • Wagener, Discours prononcé aux funérailles de M. Louis Hymans, in : Académie Royale de Belgique. Extrait des Bulletins, 3me série, tome VII, nr. 6, juni 1884, p. 1-7.
 • Delsemme, Paul, Les écrivains francs-maçons de Belgique. Préface de Raymond Trousson, Brussel, Bibliothèques de l'Université de Bruxelles, 2004, p. 112-119.


Hymans, Paul Louis Adrien Henri (Elsene, 23/03/1865-Nice (FR), 06/03/1941)
advocaat, hoogleraar ULB, auteur; parlementslid, minister, minister van Staat; voorzitter van de eerste algemene vergadering van de Volkenbond en lid van de Raad van de Volkenbond
 • Fenaux, R., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXIX, 1956-1957, kol. 712-718.
 • Selleslagh, F., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 699.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3415-3422.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 188-189.
 • Carton de Wiart, H., Eloge de Paul Hymans, in : Revue Générale, 1945, p. 129-132.
 • Fenaux, R., in : Progrès, 1965, nr. 1, p. 6-14.
 • Haag, H., La démission de Paul Hymans et la fin du second gouvernement Delacroix (juillet-novembre 1920), in : Mélanges offerts à G. Jacquemyns, Brussel, 1968, p. 393-420.
 • Helmreich, J.E., Paul Hymans and Henri Jaspar : Contrasting Diplomatic Styles for a small power, in : Studia Diplomatica, XXXIX, 1986, p. 669-682.
 • De Lichtervelde, L., in : Revue Générale, sept. 1947, p. 691-703.
 • Picard, L., Eine schöne Seele van het Belgisch liberalisme. De memoires van Paul Hymans, in : Socialistische Standpunten, 1958, nr. 5-6, p. 523-528.
 • Rolin, H., Notice sur la vie et les travaux de Paul Hymans, Brussel, U.L.B., Rapport sur les années académiques 1939-1940 à 1944-1945, p. 156-167.
 • Vanden Bosch, F., in : Revue Générale, LXIII, 1930, p. 586-589.
 • Van Kalken, F. en Bartier, J. (ed.), P. Hymans. Mémoires, Brussel, 1958, 2 dl.
 • Van Werveke, H., De memoires van Paul Hymans, in : De Vlaamse Gids, XLII, 1958, p. 641-652.
 • Varii Auctores, Centenaire Paul Hymans, Brussel, Paul Hymans Centrum, 1965, 35 p.
 • Willequet, J., Les mémoires de Paul Hymans, in : Le Flambeau, 1958, nr. 9-10, p. 565-573.
 • Vancraenbroeck, Marc, Mémoire de métal. L'Université Libre de Bruxelles en médailles, plaquettes et jetons, Bruxelles, Archives de L'Université de Bruxelles, 1999, p. 142.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 1501-1502.
 • N. N., Hommages français à Paul Hymans. Ecrits sous l'occupation allemande (mars 1941), Bruxelles, Les Editions de l'Avenue, 1944, 47 p.
 • De Weert, Francis J., ea, Manifestations d"hommage organisées à l'occasion du centenaire de la naissance de Paul Hymans, Brussel, Presses Universitaires de Bruxelles, 1965, 35 p.
 • Delsemme, Paul, Ecrivains belges francs-maçons de jadis et de naguère : du prince Charles-Joseph de Ligne à Johan Daisne et Fernand Dumont, in : Hasquin, Hervé (red), Visages de la franc-maçonnerie belge du XVIIIe au XXe siècle, Brussel, Editions de l'Université de Bruxelles, 1983, p. 320-321.
 • Delsemme, Paul, Les écrivains francs-maçons de Belgique. Préface de Raymond Trousson, Brussel, Bibliothèques de l'Université de Bruxelles, 2004, p. 202-203.
 • Van Den Ven, P., Une contribution importante à l'histoire de Belgique : les mémoires de Paul Hymans, in : Bulletin de la classe des lettres et des sciences morales et politiques. 5e série - tome XLV, Bruxelles, Palais des Académies, 1959, 6-9, 1959, p. 322-369.

 

I - J

Ingenbleek, Marie Jean François Jules (Jules) (Bree, 12/04/1876-Elsene, 14/09/1953)
doctor in de politieke en administratieve wetenschappen, intendant van de civiele lijst en secretaris van Albert I, vice-gouverneur van de Nationale Bank; parlementslid, minister; gouverneur van Oost-Vlaanderen
 • Vandewoude, E., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XLII, 1981-1982, kol. 355-366.
 • Vandewoude, E., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, IX, 1981, kol. 377-388.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1223-1224.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 191-192.
 • Vandewoude, E., Jules Ingenbleek, secretaris van de koning (1900-1918), in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LV, 1977, nr. 2, p. 484-508.
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 273.
 • D'Hoore, M., Archives de particuliers relatives à l'histoire de la Belgique contemporaine (de 1830 à nos jours), Bruxelles, AGR, 1998, 2 vol., p. 428-230.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 1537-1538.
 • Valcke, Tony, De gouverneurs in Oost-Vlaanderen. Instabiele funcite of instabiele provincie?, in : Docendo Discimus. Liber Amicorum Romain Van Eenoo, Band II, Gent, 1999, pp. 797-828.
 • Janssens, Paul (red), Fiscaal recht geboekstaafd. Geschiedenis van het belastingrecht van perkament tot databank, Brussel, W. Maeckelbergh Fiscale Hogeschool, 1995, p. 224.
 • Valcke, Tony, in : Valcke, Tony (red), De fonteinen van de Oranjeberg. Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 4 : Biografieën van twintigste-eeuwse beleidsmakers, Gent, Academia Press ism Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 2003, p. 59-74.


Jacob, Jules François Léon (Warsage, 06/02/1861-Warsage, 09/05/1937)
notaris; schepen en burgemeester van Warsage, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 200.


Jacobs, Jacques (Brussel, 25/04/1805-Brussel, 07/01/1876)
handelaar, beheerder van maatschappijen; schepen van Brussel
 • Keunings, Luc, Les forces de l'ordre à Bruxelles au XIXe siècle, Données biographiques illustrées sur les officiers de la police, de la garde civique et de la gendarmerie (1830-1914), Brussel, Archives de la ville de Bruxelles, 2007, p. 140.


Jacobs, Jan Franciscus (Londerzeel, 24/03/1828-Brussel, 09/01/1907)
leerkracht, schooldirecteur, inspecteur, medestichter van "De Toekomst"; medestichter van de Ligue de l'Enseignement, stichter van de Onderwijzersbond
 • Simon, F., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, IX, 1981, kol. 389-393.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 1548-1549.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 174.


Jacobs, Pierre Louis Martin (Antwerpen, 28/07/1803-Antwerpen, 20/10/1847)
advocaat, magistraat; gemeenteraadslid van Antwerpen, lid van het Nationaal Congres
 • Willequet, J., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXVIII, 1973-1974, kol. 338-340.
 • Legrain, P., Le Dictionnaire des Belges, Brussel, 1981, p. 276.


Jacqueloot, Amand Romain (Bredene, 09/11/1839-Oostende, 21/07/1894)
aannemer; burgemeester van Oostende, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 167-168.


Jacquemijns, Edouard (Verrebroek, 10/07/1806-Minderhout, 31/08/1874)
doctor in de geneeskunde, doctor in de wis- en natuurkunde, doctor in de farmaceutische wetenschappen, leerkracht, industrieel en grondeigenaar; gemeenteraadslid van Gent, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid
 • Deelstra, H., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, X, 1983, kol. 299-302.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3483.
 • Leboucq, H., in : Liber Memorialis. Notices biographiques. Tome II. Faculté de Philosophie et Lettres. Faculté de Droit, Gent, Université de Gand, 1913, p. 27-29.
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 275.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 357-358.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 349-350.
 • Varlez, Louis, Les Quartiers Varlez. Volume 4. Rémy De Ridder et Savina Dumont, Brussel, Louis Varlez, 2003, p. 695.
 • Van Der Kelen, Anna, De Kamer van Koophandel te Gent (1830-1900), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1987, p. 251.


Jacques, Alphonse (Spa, 26/04/1857-Luik, 03/02/1939)
veearts; schepen en wnd burgemeester van Spa, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 200.


Jacques, Jean Théodore Hubert (Dochamps, 11/12/1799-Marche-en-Famenne, 11/12/1894)
leerkracht; provincieraadslid van Luxemburg, lid van het Nationaal Congres, parlementslid; arrondissementscommissaris te Marche
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3486.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 356.


Jacquet, Joseph Philippe Paul (Chênée, 11/08/1918-)
landbouwkundige; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 200.


Jacquinet, Mathieu Nicolas Martin (Charneux, 15/11/1824-)
eigenaar, rentenier; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 200.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 45.


Jadin, Kattrin (Luik, 01/07/1980-)
kandidaat rechten, licentiaat politieke wetenschappen, kabinetsmedewerker, administrator; gemeenteraadslid van Eupen, provincieraadslid van Luik, parlementslid; voorzitter van de PFF (2009-)
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 231.


Jadot, Emmanuel Léon Marcel (Marche-en-Famenne, 18/02/1904-04/11/1978)
notaris; gemeenteraadslid van Marche-en-Famenne, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1232-1233.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 193.


Jadot, Jean Marie Antoine Emmanuel (Marche-en-Famenne, 09/01/1842-Marche-en-Famenne, 04/06/1914)
notaris; provincieraadslid van Luxemburg, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1231.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 193.


Jadot, Jean-Baptiste Joseph (Marche-en-Famenne, 26/01/1780-Chavanne-Harsin, 09/01/1847)
ambtenaar; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3492.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 357.
 • Janssens, Paul (red), Fiscaal recht geboekstaafd. Geschiedenis van het belastingrecht van perkament tot databank, Brussel, W. Maeckelbergh Fiscale Hogeschool, 1995, p. 93.


Jadot, Marguerite (Hoei, 26/01/1896-27/09/1977)
leerkracht; parlementslid
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 193.


Jamar, Alexandre Marie Auguste (Brussel, 06/11/1821-Brussel, 15/08/1888)
uitgever, bankier, gouverneur van de Nationale Bank; parlementslid, minister
 • Kauch, P., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXIX, 1956-1957, kol. 719-722.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3493.
 • Lebrocquy, G., Types et Profils parlementaires, Paris, Lachaud & Burdin, 1873, p. 193 en 497.
 • Legrain, P., Le Dictionnaire des Belges, Brussel, 1981, p. 278.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 358.


Jamar, André Joseph Louis (Moxhe, 06/04/1933-)
landbouwer; schepen van Hannut, burgemeester van Moxhe, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 200 en 233.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 422.


Jamar, Émile Walthère Melchior (Ans et Glain, 10/09/1831-Luik, 17/06/1896)
industrieel, financier; schepen van Ans en Glain, provincieraadslid van Luik, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3494.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 200.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 358-359.


Jamar, Hervé (Hoei, 01/01/1965-)
advocaat; burgemeester van Hannut, parlementslid, staatssecretaris
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 231-232.


Jamar, Walthère Gérard-Mathieu (Gérard-Mathieu) (Ans et Glain, 21/10/1804-Ans et Glain, 16/01/1858)
industrieel; provincieraadslid van Luik, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1234.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 200.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 359.
 • Caulier-Mathy, Nicole, Jamar, Gérard-Mathieu, in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, II, 1990, p. 235-238.


Jaminé, Franciscus Josephus Hubertus (Jos) (Tongeren, 27/07/1855-Antwerpen, 09/10/1918) advocaat; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 106.


Jaminé, Joseph Laurent (Maastricht (NL), 19/05/1797-Tongeren, 20/08/1883)
advocaat, stichter-directeur en redacteur van het weekblad "L'Éclaireur"; gemeenteraadslid en burgemeester van Tongeren, provincieraadslid van Limburg, lid van het Nationaal Congres, parlementslid
 • Warlomont, R., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXVII, 1971-1972, kol. 461-466.
 • Roppe, L., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, III, 1968, kol. 442-444.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3497.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 360.
 • Withoeck, Arseen, Proeve tot typologie van de Belgische leden van het Comité Flamand de France. 1853-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 2 dl., 1985, p. B. 168.
 • Meyers, Jean-Armand, Jaminé (1797-1883), in : Conférence du Jeune Barreau de Liège. Les gens de robe liégeois et la révolution de 1830, Liège, George Thone, 1931, p. 229-233.


Jamme, Lambert Jean-Louis (Luik, 15/10/1779-Luik, 12/02/1848)
industrieel; burgemeester van Luik, parlementslid
 • Duchesne, E., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, X, 1888-1889, kol. 92-95.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3500.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 361. (voornamen : Laurent Jean Louis)


Jamme, Louis Lambert Émile (Émile) (Luik, 04/11/1820-Luik, 28/01/1897)
parlementslid; arrondissementscommissaris te Verviers en te Luik
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3501.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 360-361.


Janlet, Charles Emile (Brussel, 28/11/1843-Brussel, 06/01/1891)
architect; gemeenteraadslid van Brussel
 • Keunings, Luc, Les forces de l'ordre à Bruxelles au XIXe siècle, Données biographiques illustrées sur les officiers de la police, de la garde civique et de la gendarmerie (1830-1914), Brussel, Archives de la ville de Bruxelles, 2007, p. 161.


Jansen, Gustave Benedikt Jozef (Tessenderlo, 21/03/1858-Mol, 23/08/1932)
advocaat, magistraat; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1240-1241.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 194-195.


Janson, Paul (Herstal, 11/04/1840-Sint-Gillis, 19/04/1913)
advocaat, hoogleraar "Université Nouvelle" te Brussel, medestichter van "La Liberté", "La Réforme" en "Le Ralliement"; gemeenteraadslid van Brussel, parlementslid, minister van Staat
 • De Paepe, J. L., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XL, 1977-1978, 476-531.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1242-1243.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 195.
 • Miroir, A., in : Parisel, W., Histoire de La Loge "Les Vrais amis de l'Union et du Progrès Réunis" 1892-1980, Brussel, 1980, p. 279-281.
 • Wauters, A., Paul Janson et l'oeuvre au Congo, in : Mouvement géographique, 27 april 1913, p. 199-202.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 361-362.
 • Verplancke, Roger, Radikalisme te Brussel (1868 - 1871) Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1970, p. 29.
 • Groessens, Baudouin, Les socialistes belges et l'enseignement (1831-1914), Tubize, Gamma Press, 1998, p. 252-253.
 • Serwy, V., La coopération en Belgique. Dictionnaire biographique, Brussel, 1952, p. 178.
 • Vancraenbroeck, Marc, Mémoire de métal. L'Université Libre de Bruxelles en médailles, plaquettes et jetons, Bruxelles, Archives de L'Université de Bruxelles, 1999, p. 223.
 • Henri, Pierre, Grands avocats de Belgique, Brussel, Ed. J.M. Collet, 1984, p. 97-107.
 • Tordoir, Joseph, Paul Janson (1840-1913). Un libéral à la conquête du suffrage universel. Exposition. Hôtel de Ville de Saint-Gilles du 23 au 28 février 1999, Bruxelles, Archives libérales francophones du Centre Paul Hymans, 1999, 130 p.
 • Bonnevie, Mr. Paul Janson, Bruxelles, Larcier, 1913, 48 p.
 • N. N., Discours parlementaires de Paul Janson. 2 tomes, Bruxelles, Imp. Veuve Monnom, 1905, 658 p.
 • Delange-Janson, Léon, Paul Janson 1840-1913. Sa vie généreuse, son époque, Bruxelles, Ed. du Centre Paul Hymans, 1962, 525 p.
 • Samyn, Daniël, Een progressieve liberaal. Paul Janson, Brussel, Echo (extra editie), 16 p.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 175.
 • Stéphany, Pierre, Portraits de grandes familles, Brussel, Editions Racine, 2004, p. 330-332.
 • Meer info, klik hier.


Janson, Paul-Emile (Brussel, 30/05/1872-Buchenwald (DE), 03/03/1944)
advocaat; parlementslid, minister, minister van Staat
 • Lermyte, J.-M., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 713.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1244-1246.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 195-196.
 • D'Ydewalle, Ch., Silhouettes politiques : Paul-Emile Janson, in : Revue Générale, LXII, 1929, p. 86-90.
 • Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes 1836-1986, Tournai, 1990, p. 148-149.
 • Miroir, A., in : Parisel, W., Histoire de La Loge "Les Vrais amis de l'Union et du Progrès Réunis" 1892-1980, Brussel, 1980, p. 283-285.
 • N. N., Personnalités et personnages : Paul-Emile Janson, in : Revue Générale, LXIX, 1936, p. 765-766.
 • Stengers, J., Paul-Emile Janson, in : Académie Royale de Belgique, Bulletin de la Commission des Lettres et des Sciences Morales et Politiques, 5e série, LIX, 1973-1976, p. 202-281.
 • Pourquoi Pas ?, 23 mei 1912, 4 juni 1920 en 19 nov. 1937.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 1553-1554.
 • Henri, Pierre, Grands avocats de Belgique, Brussel, Ed. J.M. Collet, 1984, p. 108-114.
 • Stéphany, Pierre, Portraits de grandes familles, Brussel, Editions Racine, 2004, p. 332-334.
 • Meer info, klik hier.


Janssen, Charles Jean Emmanuel , jonkheer (Brussel, 19/03/1907-11/06/1985)
industrieel, beheerder van vennootschappen; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3502.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 196.
 • Pourquoi Pas ?, 9 maart 1956 en 5 april 1957.


Janssens, Boniface Emile (Dendermonde, 02/04/1821-Dendermonde, 07/11/1879)
schepen van Dendermonde
 • Stroobants, Aimé, Pée, Leo (red.), Dendermondenaars geportretteerd, Dendermonde, Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde. Vierde reeks. Deel 20, jaarboek 2001, 2001, p. 140-141.


Janssens, Charles François Fidèle (Oostende, 08/11/1822-Oostende, 04/09/1887)
doctor in de rechten; schepen en burgemeester van Oostende, provincieraadslid van West-Vlaanderen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3503.
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 513-514.


Janssens, Charles Jacques Paul (Brussel, 26/05/1898-Elsene, 19/05/1982)
advocaat; schepen en burgemeester van Elsene, parlementslid, Europees parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3506-3509.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 196-197.
 • Fischer, C., in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, I, 1988, p. 199-200.
 • Piodi, Franco, The European Parliament 50 years ago. A study of the establishment and initial work of the European Parliamentary Assembly (march-june 1958), with archive documents, s.l., Archive and Documentation Centre (CARDOC) - Directorate-general for the presidency - European Parliament, 2008, p. 68.


Janssens, Franz Léon Antoine (Loverval, 03/04/1914-Charleroi, 09/06/1985)
licentiaat handelswetenschappen, bedrijfsrevisor; gemeenteraadslid van Gosselies, parlementslid, voorzitter van de Waalse Gewestraad
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1977, p. 213-214.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 863.


Janssens, Willem Julius Maria (Kontich, 09/09/1901-15/04/1978)
advocaat, notaris; gemeenteraadslid van Antwerpen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3510.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 197.


Jaspar, Marcel Henri , baron (Schaarbeek, 23/06/1901-Elsene, 14/05/1982)
advocaat, diplomaat; gemeenteraadslid van Ukkel, parlementslid, minister
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3516-3518.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 198.
 • Pourquoi Pas ?, 7 maart 1930 en 22 juli 1949.
 • Jaspar, M., Souvenirs sans retouche, Paris, 1968.
 • Jaspar, M., Changements de décors, Paris, 1972.
 • D'Hoore, M., Archives de particuliers relatives à l'histoire de la Belgique contemporaine (de 1830 à nos jours), Bruxelles, AGR, 1998, 2 vol., p. 445-450.
 • Wellens, Robert, Inventaire des papiers de Marcel-Henri Jaspar, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1982, 198 p.
 • Franck, Jacques, Jaspar, Marcel-Henri, in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, VI, 2001, p. 251-253.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 864.


Jasselette, Ivan Jules Fernand Marie (Hoei, 13/12/1924-)
bediende; schepen van Huy, lid van de Bestendige Deputatie van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 201 en 233.


Jean, Auguste Gabriel Luc (Oostende, 26/11/1824-Oostende, 25/03/1869)
eigenaar; provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 169.
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 514-515.


Jean, Edouard Henri François (Oostende, 06/04/1852-Oostende, 1933)
doctor in de rechten, en in de politieke wetenschappen, advocaat, griffier; gemeenteraadslid van Oostende, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 169, 212.
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 515.


Jeanne, Nicolas Marie Émile (Émile) (Luik, 30/06/1849-Montegnée, 04/10/1924)
advocaat; schepen en burgemeester van Montegnée, provincieraadslid van Luik, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3519.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 199.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 201.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 364.


Jeholet, Pierre-Yves Alexandre (Verviers, 06/10/1968-)
kandidaat rechten, licentiaat communicatiewetenschappen, journalist, kabinetsmedewerker, persverantwoordelijke; burgemeester van Herve, provincieraadslid van Luik, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 177.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 235-236.


Jennissen, Emile Jean Hubert (Luik, 11/11/1882-Luik, 05/06/1949)
advocaat, publicist; schepen van Luik, parlementslid, minister
 • De Nolf, R., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 715.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3520-3521.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 199.
 • Van Crombrugge, J., In memoriam Emile Jennissen, in : Nouvelle Revue Wallonne, I (1948-1949), p. 253-255.
 • Pourquoi Pas ?, 29 maart 1935.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 871-873.


Jeukens, Emile (1932-)
boekhandelaar; schepen van Visé, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 201.


Jeunehomme, Émile Edgard (Luik, 08/04/1924-Luik, 24/02/1979)
advocaat; parlementslid, voorzitter van de Waalse cultuurraad; voorzitter van de PLP (1971-1973)
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3522-3523.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 199-200.
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1977, p. 215-216.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1975, p. 209-210.
 • Mémoires de la communauté française Wallonie-Bruxelles. Enquête relative aux militants Wallons de l'après-guerre, Mont-sur-Marchienne, 1987, z.p.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 878.


Jodogne, Georges Antoine Florent (Eben-Emael, 11/09/1927-)
arts; gemeenteraadslid van Eben-Emael, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 201.


Joly, Edouard Joseph (Ronse, 11/05/1812-Ronse, 24/01/1887)
advocaat, bankier; burgemeester van Ronse
 • Willequet, Peter, Het politiseringsproces te Ronse. 1830-1921. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1982, p. 342.


Jonckheer, Clément (Antwerpen, 28/06/1871-Antwerpen, 09/12/1932) beeldhouwer, zaakvoerder; gemeenteraadslid van Antwerpen
 • Robert, Jan (ed.), Schoonselhof nu! Een eigentijdse visie op de Antwerpse necropool, Antwerpen, Erfgoedcel Antwerpen, 2005, p. 38-40.


Jonet, Dominique Edouard (Baisy-Thy, 14/10/1816-Charleroi, 11/02/1872)
eigenaar; provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3525.
 • Delaet, Jean-Louis, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 393-394.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 365.


Jonet, Théodore Joseph (Sart-Dames-Avelines, 09/02/1782-Brussel, 25/03/1862)
hoogleraar ULB, magistraat; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3524.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 365.


Joos, Georges (Hemiksem, 30/04/1932-)
leerkracht; gemeenteraadslid van Hoboken, gemeenteraadslid van Antwerpen, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 108.


Joostens-Elsen, Constantin Gerard Jean (Antwerpen, 29/10/1804-Antwerpen, 23/06/1870)
handelaar, reder, bankier; schepen van Wijnegem en Antwerpen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1266.
 • De Laet, A., De Gemeenteverkiezingen te Antwerpen 1848-1854, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1968, p. 282.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 365-366.
 • Houtman-De Smet, Helma, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 394-395.


Joris, Auguste Joseph Louis (Louis) (Antwerpen, 21/08/1884-Antwerpen, 07/06/1962)
advocaat; provincieraadslid van Antwerpen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3526-3528.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 200.
 • Le Livre Bleu. Recueil biographique, Brussel, Maison Ferd. Larcier, 1950, p. 294.
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 108.


Jottrand, Gustave (Brussel, 24/10/1830-Brussel, 01/06/1906) doctor in de administratieve en politieke wetenschappen, advocaat, medestichter van "La Liberté"; gemeenteraadslid van Brussel, parlementslid; voorzitter van de Ligue de l'Enseignement (1872-1878)
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3529.
 • Lebrocquy, G., Types et Profils parlementaires, Paris, Lachaud & Burdin, 1873, p. 177-180.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 366.
 • Verplancke, Roger, Radikalisme te Brussel (1868 - 1871) Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1970, p. 15.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 1596-1597.
 • Varlez, Louis, Les Quartiers Varlez. Volume 6. Victor De Vriendt et Thérèse van Loo. Emile De Cock et Jeanne Verwest, Brussel, Louis Varlez, 2004, p. 1007.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 176.


Jottrand, Lucien Léopold Joseph (Genepiën, 31/01/1804-Sint-Joost-ten-Node, 17/12/1877)
advocaat, journalist, directeur van "Le Courrier Belge", publicist; lid van het Nationaal Congres; oprichter van "Le Débat Social"
 • Kuypers, J., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXX, 1958-1959, kol. 471-488.
 • D'Hoker, M., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 728-729.
 • Strijpens, H., Lucien Jottrand, 1804-1846. Extra-parlementslid leider der republikeinen, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965.
 • Verplancke, Roger, Radikalisme te Brussel (1868 - 1871) Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1970, p. 27.
 • Serwy, V., La coopération en Belgique. Dictionnaire biographique, Brussel, 1952, p. 179.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 1597.
 • Du Ry, J.P., Un Oublié : Lucien Jottrand, in La Revue Nouvelle, XXXVII, 1963, 3, p. 252-265.
 • Varlez, Louis, Les Quartiers Varlez. Volume 6. Victor De Vriendt et Thérèse van Loo. Emile De Cock et Jeanne Verwest, Brussel, Louis Varlez, 2004, p. 1006.
 • Strijpens, Hendrik, geschiedenislessen in democratie. Op zoek naar de wortels van de democratie in België en Europa en de nationale identiteit from below. 1830-1888, s.l., s..n., 2007, 300 p.


Jouret, Joseph Victorien (Lessen, 29/05/1805-Lessen, 10/02/1884)
advocaat, magistraat; gemeenteraadslid van Aalst en Lessines, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3531.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 366-367.


Jouret, Martin Joseph (Vloesberg, 10/11/1796-Vloesberg, 15/01/1878)
advocaat; burgemeester van Flobecq, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3530.
 • Delhaye, J.P., Martin Jouret, député de l'arrondissement d'Ath, in : Cercle Royal d'histoire et d'archéologie d'Ath et de la région et Musée athois, V, 1971, p. 5-10.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 367.


Jouret, Paul Henri (Vloesberg, 10/12/1863-Vloesberg, 21/05/1935)
advocaat, notaris; burgemeester van Flobecq, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3532-3533.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 201.
 • In : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 889.


Jourez, Léon Léopold Joseph (Eigenbrakel, 12/12/1857-Sint-Gillis, 21/12/1945)
advocaat; schepen en burgemeester van Braine-l'Alleud, provincieraadslid van Brabant, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3534.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 201.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 889.


Journez, Alfred Eugène Florent Henri Léon (Brussel, 30/05/1864-Barvaux-sur-Ourthe, 12/09/1928)
advocaat; gemeenteraadslid van Barvaux-sur-Ourthe, gemeenteraadslid van Luik, provincieraadslid van Luik, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3535.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 201.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 201.


Jullien, Alexandre Isidore Emile (Brugge, 24/12/1801-Brugge, 23/12/1885)
eigenaar; gemeenteraadslid van Brugge, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 517.


Jullien, Christophe Isidore (Caudebec-en-Caux (FR), 15/11/1773-Aalter, 05/09/1841)
advocaat; gemeenteraadslid van Brugge, provincieraadslid van West-Vlaanderen, lid van het Nationaal Congres, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3536.
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 517-518.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 367-368.


Jullien, Dieudonné (Hamipré, 30/08/1805-Luik, 17/04/1878)
magistraat, eigenaar; voorzitter van de provincieraad van Luxemburg, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3537.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 368.


Julliot, Louis Julien Clément (Tongeren, 20/10/1795-Tongeren, 07/05/1881)
eigenaar; schepen van Tongeren, burgemeester van Piringen, lid van de Bestendige Deputatie van Limburg, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3538.
 • Lebrocquy, G., Types et Profils parlementaires, Paris, Lachaud & Burdin, 1873, p. 456-462.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 368-369.


Jungers-Huylebrouck, Nicole (Brussel, 17/02/1952-)
licentiaat notariaat; schepen en burgemeester van Florenville, provincieraadslid van Luxemburg
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 433.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2007. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 220.


Juste, Théodore (Brussel, 11/01/1818-Sint-Gillis, 10/08/1888)
ambtenaar, museumconservator, historicus, publicist
 • Tollebeek, Jo, in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, VIII, 2005, p. 202-204.
 • Hesemans, Jean-Jacques, Théodore Juste (1818-1888): Leven en werk, Leuven, K.U.L. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1977, 136 p.

 

K

Kaison, Henri Jean Joseph (Verviers, 10/06/1788-Rouheid (Heusy), 08/09/1856)
textielfabrikant; gemeenteraadslid van Verviers, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 201.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 36, 133.


Kegeleers, Paul Joannes Arthur (Antwerpen, 09/12/1884-Antwerpen, 11/11/1945)
adjunct-directeur van een rederij; schepen van Antwerpen, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 109.


Keingiaert de Gheluvelt, Frans Bruno (Ieper, 07/06/1808-Ieper, 11/08/1876)
burgemeester van Geluveld
 • Dierickx-Visschers, F., De liberale adel in de provincie West-Vlaanderen 1830-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1981, p. 189.


Kempenaers, Gummarus (Marus) (Kontich, 07/01/1931-Kontich, 22/12/2005)
ambtenaar; schepen en burgemeester van Kontich, provincieraadslid van Antwerpen
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 209.
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 109.


Kempinaire, André Marguerite Guillaume (Hasselt, 26/01/1929-Avelgem, 08/09/2012)
advocaat; parlementslid, lid van de Raad van Europa, lid van de Westeuropese Unie, staatssecretaris, minister
 • Simons, L., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 764.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 203.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers. Officieel Handboek, 1988, p. 120.
 • Gaus, H. (ed), Politiek Biografisch Lexicon. Belgische ministers en staatssecretarissen 1960-1980, Antwerpen, Standaard uitgeverij, 1989, p. 635-640.
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 208.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 1682.


Kenens, Michel (Koersel, 05/03/1920-Leopoldsburg, 17/05/2002)
verzekeringsmakelaar; schepen van Leopoldsburg, provincieraadslid van Limburg, parlementslid
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1979, p. 229-231.
 • Ysebaert, C., Politiek Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1985, p. WIW 58.
 • N. N., Gewezen PVV-parlementairen, s.l., s.n., s.d., s.p.


Kenens, Pierre (Herk-de-Stad, 30/04/1790-Brussel, 07/02/1852)
militair; provincieraadslid van Limburg
 • Keunings, Luc, Les forces de l'ordre à Bruxelles au XIXe siècle, Données biographiques illustrées sur les officiers de la police, de la garde civique et de la gendarmerie (1830-1914), Brussel, Archives de la ville de Bruxelles, 2007, p.


Kenis, Petrus (Pierre) (Loenhout, 23/07/1816-Kalmthout, 03/09/1873)
notaris; schepen van Kalmthout, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 109.


Kennes, Ferdinand Marie (Kaggevinne-Assent, 25/09/1919-)
postontvanger; gemeenteraadslid van Poperinge, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Ost, Hilaire (red), De provincieraad van West-Vlaanderen 1978-1995. Deel III, Brugge, 1996, p. 426.


Keppenne, Jean Bauduin Jules (Luik, 25/07/1851-Luik, 29/03/1918)
notaris; gemeenteraadslid van Luik, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1269.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 203.


Kerckhof, Johan (Oostende, 04/05/1956-)
zaakvoerder, bestuurder-directeur van een vennootschap; gemeenteraadslid van Oostende, gemeenteraadslid van Gistel, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 436.


Kerfyser, Joseph Jacques (Gent, 01/07/1833-Gent, 29/05/1888)
architect, aannemer; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 351.


Kerremans, Jan (Kapellen, 20/05/1946-)
licentiaat politieke wetenschappen, kabinetschef; schepen en wnd burgemeester van Kapellen; directeur van het Willemsfonds (1972-1981), arrondissementscommissaris te Turnhout, directeur VLD-parlementaire studiedienst, voorzitter van het Liberaal Archief
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2005. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2004, p. 233.


Kestelijn-Sierens, Marie-Paule (Mimi) (Poperinge, 28/05/1945-)
licentiaat toegepaste economische wetenschappen; gemeenteraadslid van Brugge, parlementslid, Europees parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 438.
 • Van Molle, Leen & Gubin, Éliane, Vrouw en politiek in België, Tielt, Lannoo, 1998, p. 358.


Kesteloot, Charles (Mariakerke, 24/01/1854-)
hotelier; schepen van Mariakerke
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 169 en 170.


Ketelaers, Egide Augustin François (Mechelen, 20/12/1802-Mechelen, 24/04/1874)
bankier, eigenaar; schepen van Mechelen, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 110.


Keul, Heinz (Waimes, 23/07/1959-)
zelfstandig verzekerings- en immobiliënmakelaar; provincieraadslid van Luik, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 440.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 239.


Keulen, Marino (Tongeren, 24/10/1963-)
graduaat handelswetenschappen, kabinetsmedewerker, woordvoerder; voorzitter van de gemeenteraad van Lanaken, schepen en burgemeester van Lanaken, provincieraadslid van Limburg, parlementslid, minister
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 238-239.
 • N. N., Open VLD, Brussel, Open VLD, 2009, p. 18.


Keurvels, Hendrikus Eugenius Florentinus Amandus (Gent, 10/02/1852-Gent, 12/12/1931)
stichter en hoofdredacteur van "Liberaal Weekblad van Sint-Nikolaas", hoofdredacteur van "Het Vlaamsche Volk", "De Eendracht", "Vaderland-Volksblad" en "Volksbelang", redacteur bij "De Zweep" en "La Flandre Libérale"
 • Camps, Christina, Monografie van La Flandre Liberale (1874-1899), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1977, p. 32-33.
 • Huvenne, Lutgart, Proeve tot typologie van de negentiende-eeuwse Gentse journalist, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1973, p. 235-254.
 • Hendrik Keurvels (1852-1933). Inventaris van het archief (1869-1931), Gent, Liberaal Archief, 2005, 28 p. (Inventaris nr. 9)


Kickx, Joannes Albertus Jacobus (Jan) (Sint-Amandsberg, 02/02/1919-)
advocaat, licentiaat criminologie, licentiaat notariaat; schepen van Gent, parlementslid
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1972, p. 205-206.
 • De Vrieze, Frederik, Biografisch repertorium van de Gentse gemeenteraadsleden : 1947-1984, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie politieke wetenschappen), 1985, p. 204-207.
 • N. N., Gewezen PVV-parlementairen, s.l., s.n., s.d., s.p.


Kinsbergen, Andries (Dries) (Amsterdam (NL), 25/09/1926-)
advocaat, hoogleraar RUCA; gouverneur van de provincie Antwerpen, minister van Staat
 • Andries Kinsbergen. Tien jaar gouverneur van de provincie Antwerpen, overdruk uit Noordgouw, XVII, 1977-2.
 • Kinsbergen, A., Denken aan gisteren, Kijken naar morgen. Twintig jaar Gouverneur van de provincie Antwerpen. Kanttekeningen, Provincieraad van Antwerpen, 1986.
 • N. N., 1987. Andries Kinsbergen. Twintig jaar Gouverneur van de provincie Antwerpen, Antwerpen, Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Antwerpen, 1988, 74 p.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 241.
 • Paulus, Camille, e.a., Gouverneur Andries Kinsbergen. Advocaat van de provincie Antwerpen, Antwerpen, Pandora, 1993, 189 p.
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 111-112.


Kirschen, Sady (Jassy (RO), 15/02/1877-Brussel, 28/10/1934)
advocaat
 • Decock, P., in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, I, 1988, p. 211-212.


Klein, Édouard Cl (Brussel, 20/01/1933-Brussel, 03/09/2008)
licentiaat politieke en administratieve wetenschappen; schepen van Brussel, lid van de agglomeratieraad van Brussel, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers. Officieel Handboek, 1988, p. 122.
 • D'Hoore, M., Archives de particuliers relatives à l'histoire de la Belgique contemporaine (de 1830 à nos jours), Bruxelles, AGR, 1998, 2 vol., p. 463-464.


Kleinerman, Guillaume Albert Gérard (Luik, 01/02/1844-)
advocaat, notaris; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 202.


Kleyer, Jean Pierre Gustave (Gustave) (Habay-la-Vieille, 17/03/1853-Luik, 04/04/1939) advocaat; schepen en burgemeester van Luik
 • Demoulin, R., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXI, 1961-1962, kol. 507-515.
 • Legrain, P., Le Dictionnaire des Belges, Brussel, 1981, p. 293.
 • Pourquoi Pas ?, 10 oktober 1919.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 895.


Knoops, Étienne Joseph Jules Jean (Marchienne-au-Pont, 05/03/1934-)
doctor in de rechten, licentiaat economische wetenschappen, economisch adviseur, docent, zaakvoerder; gemeenteraadslid van Charleroi, parlementslid, staatssecretaris, minister
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 204.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers. Officieel Handboek, 1988, p. 123.
 • Gaus, H. (ed), Politiek Biografisch Lexicon. Belgische ministers en staatssecretarissen 1960-1980, Antwerpen, Standaard uitgeverij, 1989, p. 640-647.
 • Ysebaert, C., Politiek Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1991, p. WIW 74-75.
 • D'Hoore, M., Archives de particuliers relatives à l'histoire de la Belgique contemporaine (de 1830 à nos jours), Bruxelles, AGR, 1998, 2 vol., p. 465-467.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 896-897.
 • D'Hoore, M., Inventaire des archives d'Etienne Knoops, Bruxelles, Archives Générales du Royaume, 1996, 8 p.


Koeler-Wauters, Jean-Baptiste Adolphe (Adolphe), baron (Brussel, 22/04/1800-Stoumont, 16/10/1877)
advocaat, medestichter van "Le Libéral Liégeois"; gemeenteraadslid van Luik, lid van de Bestendige Deputatie van Luik, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3550.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 202.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 374.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 68.


Koll, Paul Frederik Werner ((DE), 06/02/1887-Antwerpen, 28/07/1969)
advocaat; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 112.


Koninckx, Willy Alphonse Anne Elisabeth Willebrordus Joannes (Antwerpen, 27/08/1900-Antwerpen, 15/08/1956)
ambtenaar, letterkundige, hoofdredacteur van "Le Matin"; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3554-3556.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 204-205.
 • Le Livre Bleu. Recueil biographique, Brussel, Maison Ferd. Larcier, 1950, p. 301.


Koolbrant, Roger Remi (Sint-Martens-Lierde, 16/04/1932-Zottegem, 07/03/2002)
ambtenaar; schepen van Zottegem, burgemeester van Sint-Maria-Oudenhove, lid van de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 280.
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 213-214.
 • De Smet, Freija, Politieke evolutie op gemeentelijk vlak in Zottegem : 1970-1992, Gent, onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie politieke wetenschappen), 1994, p. 197.
 • D'hondt, Bart, in : Valcke, Tony (red), De fonteinen van de Oranjeberg. Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 4 : Biografieën van twintigste-eeuwse beleidsmakers, Gent, Academia Press ism Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 2003, p. 779-786.


Kops, Florimond (Mechelen, 14/07/1834-)
arts; gemeenteraadslid van Brussel
 • Verplancke, Roger, Radikalisme te Brussel (1868 - 1871) Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1970.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 1748-1749.


Kreglinger, Richard Gustaaf (Anwerpen, 01/09/1885-Basel (CH), 02/11/1928)
jurist, hoogleraar ULB; gemeenteraadslid van Antwerpen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3557-3558.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 205-206.
 • Coeckaerts, F., Liberale koppen. Nr. 2., Antwerpen, 1926, p. 40-49.
 • Decoster, L., in : Le Flambeau, jg. 11, 1928, p. 342-348.
 • Pourquoi Pas ?, 11 februari 1927.


Kronacker, Paul Georges Marie , baron (Antwerpen, 05/11/1897-Kapellen, 03/02/1994)
doctor in de scheikunde, industrieel, beheerder van vennootschappen; parlementslid, kamervoorzitter, minister, minister van Staat
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1278-1281.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 206.
 • Denuit, D., Entretien avec le baron Kronacker, ancien ministre des Approvisionnements, in : Le Soir, 04/01/1973.
 • Bourgeois, P., Paul Kronacker, ministre des Approvisionnements, in : La Face à Main, 18/08/1945.
 • Kronacker, P., Souvenirs de paix et de guerre, Paris, 1973.
 • Kronacker, P., Souvenirs d'une mission, in : Le Flambeau, 1940-1947, p. 320-332.
 • Le Livre Bleu. Recueil biographique, Brussel, Maison Ferd. Larcier, 1950, p. 301-302.
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 214.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 68.
 • N. N., Gewezen PVV-parlementairen, s.l., s.n., s.d., s.p.
 • N. N., Paul Kronacker (1897-1994). Inventaris van het archief (1919-1985), Gent, Liberaal Archief, 2007, 23 p.


Kubla, Serge (Brussel, 03/07/1947-)
handelsingenieur, beheerder van vennootschappen; schepen en burgemeester van Waterloo, parlementslid, minister
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers. Officieel Handboek, 1988, p. 124.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 243.
 • Verduyn, Ludwig, De Power List. De 200 machtigste mensen van België, Leuven, Uitgeverij Van Halewijck, 2001, p. 48.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 899.


Kunsch, Joseph (Beho, 17/09/1927-)
handelaar; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 202.

 

L

Labay, Hippolyte (Sprimont, 07/03/1857-Chênée, 08/06/1920)
eigenaar; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 202.


Lachaert, Patrick Omer Hélène (Gent, 28/05/1948-Merelbeke, 19/08/2012)
licentiaat notariaat, advocaat; schepen van Merelbeke, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 231.
 • N. N., Open VLD, Brussel, Open VLD, 2009, p. 12.


Lacroix, August
landbouwer; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 113.


Lacroix, Jean Baptiste Marie Albert (Albert) (Brussel, 09/10/1834-La Perrière (FR), 29/09/1903)
publicist, uitgever, stichter en uitgever van "Congrès libéral", uitgever van "Bulletin du dimanche"; gemeenteraadslid van Brussel
 • Erba, A., L'Esprit laïque en Belgique sous le gouvernement libéral doctrinaire (1857-1870) d'après les brochures politiques, Leuven, 1967, p. 573-606.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 178.
 • Sartorius, Francis, in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, VIII, 2005, p. 223-229.
 • Delsemme, Paul, Les écrivains francs-maçons de Belgique. Préface de Raymond Trousson, Brussel, Bibliothèques de l'Université de Bruxelles, 2004, p. 128-132.


Lafontaine, Lambert Nicolas (Luik, 24/05/1853-)
ingenieur; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 202.


Lagneau, André Badilon Gaston (Nimy, 07/02/1920-)
handelsingenieur, beheerder van een vennootschap; gemeenteraadslid van Mons, parlementslid
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1981, p. 249-250.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1985, p. 125.
 • Ysebaert, C., Politiek Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1987, p. WIW 56.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 906.


Lagrange, Guillaume Oscar Amand Ferdinand (Antwerpen, 06/11/1900-Antwerpen, 05/06/1973)
advocaat; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3562.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 208.


Lagrange, Valère Emile Adolphe (Deinze, 03/06/1880-Deinze, 08/10/1953)
industrieel; gemeenteraadslid van Deinze, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 281.


Lagye, Victor (Gent, 20/06/1825-Antwerpen, 02/09/1896)
kunstschilder, leerkracht en directeur Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen; gemeenteraadslid van Antwerpen, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 114.


Lahaye, Hilaire Emile Hector Marie Cornelis (Poperinge, 12/01/1913-Gent, 10/10/1986)
advocaat; gemeenteraadslid van Ieper, provincieraadslid van West-Vlaanderen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1294-1295.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 209.
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1981, p. 251-254.
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 319-320.
 • Pourquoi Pas ?, 28 juli 1950 en 11 juli 1958.
 • Ysebaert, C., Politiek Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1985, p. WIW 60.


Lahaye, Martial (Ieper, 21/04/1945-)
beheerder van vennootschappen, zaakvoerder; gemeenteraadslid van Ieper, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 453.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1999, p. 181.


Lahaye-Battheu, Sabien (Poperinge, 05/08/1967-)
advocaat; OCMW-voorzitter van Poperinge, gemeenteraadslid van Poperinge, provincieraadslid van West-Vlaanderen, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 185.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 245.


Laloux-Delfosse, Nicolas Jacques Joseph (Herstal, 14/08/1808-Herstal, 28/08/1874)
industrieel; schepen en burgemeester van Herstal, lid van de Bestendige Deputatie van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 203.


Lambert, Casimir Isidore Joseph (Gilly, 30/12/1827-Charleroi, 09/09/1896)
industrieel; schepen van Salles, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3573.
 • Delaet, Jean-Louis, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 406-407.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 375.


Lambert, Édouard (Anseremme, 15/10/1816-Dinant, 21/01/1890)
advocaat; schepen van Dinant, burgemeester van Heer, provincieraadslid van Namen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3572.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 375.


Lamberty, Achille Alfred Auguste Marie Henri Amand (Achilles) (Leupegem, 06/07/1867-Gent, 05/10/1915)
advocaat; gemeenteraadslid van Gent, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 281.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 353-354.


Lambin, Josephus Ludovicus Angelus (Joseph) (Ieper, 14/04/1813-Ieper, 04/08/1884)
drukker, drukker en uitgever van "Le Progrès"
 • Dewilde, Jan, Vandewiere, Frederik, Ieper op porseleinkaart 1840-1890. Inventaris van de porseleinkaarten in het bezit van de stedelijke musea Ieper, Ieper, Stad Ieper, 2004, p.42.


Lambiotte, Auguste Lucien Thomas (Marche-en-Famenne, 15/02/1862-Fontainebleau (FR), 06/05/1920)
industrieel, medestichter en gedelegeerd bestuurder van "La Réforme"; gemeenteraadslid van Schaarbeek, provincieraadslid van Brabant, parlementslid
 • Coosemans, M., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, V, 1958, kol. 525-526.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1298.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 210.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 376.
 • De Paepe, Jean-Luc, "La Reforme", Organe de Democratie Liberale (1884-1907), Interuniversitair Centrum, voor Hedendaagse Geschiedenis, 1972, p. 152.


Lamborelle, Paul Charles (Lokeren, 09/07/1871-Mechelen, 01/05/1943)
arts; schepen van Mechelen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1299-1301.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 210.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 1774.


Lambotte, Clément (Marche, 30/05/1807-Bois-et-Borsu, 22/04/1877)
arts; burgemeester van Bois-et-Borsu, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 203.


Lambrechts, Constantinus Franciscus Josephus (Constant) (Hoboken, 05/03/1827-Hoboken, 28/04/1902)
advocaat, industrieel; provincieraadslid van Antwerpen; arrondissementscommissaris te Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 114.


Lambrechts, Pieter Theodoor Karel (Laken, 28/06/1910-Brussel, 21/06/1974)
classicus, hoogleraar RUG en VUB, rector RUG; parlementslid; voorzitter van het Willemsfonds (1961-1965)
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 211.
 • Verhulst, A., In memoriam Prof. Pieter Lambrechts, in : De Vlaamse Gids, LVIII, 1974, nr. 8-9, p. 88-90.
 • Luykx, Th. (red), Rijksuniversiteit Gent, Liber Memorialis. Liber Memorialis 1913-1960, Gent, 1960 I, 1960, p. 394-399.
 • Verhulst, A., Pieter Lambrechts 1910-1974, in : Gedenkboek 125 jaar Willemsfonds 1851-1976, Antwerpen-Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, 1977, p. 126-128.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 1777.


Lambrechts, Willy Isabella Constantinus (Merksem, 23/12/1943-)
militair, marktkramer, bediende, commercieel afgevaardigde, kabinetsmedewerker; provincieraadslid van Antwerpen
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 219.
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 114.


Lammens, Hyppolite Charles (Gent, 18/10/1803-Gent, 02/02/1858)
advocaat, grondeigenaar; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 354.


Lammens, Théodore Marie (Brussel, 16/02/1845-)
industrieel, eigenaar; provincieraadslid van Brabant
 • Keunings, Luc, Les forces de l'ordre à Bruxelles au XIXe siècle, Données biographiques illustrées sur les officiers de la police, de la garde civique et de la gendarmerie (1830-1914), Brussel, Archives de la ville de Bruxelles, 2007, p. 138-139.


Landrain, Charles Ferdinand (Wasseiges, 10/03/1821-Wasseiges, 22/12/1887)
rentenier; schepen en burgemeester van Wasseiges, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 203.


Langaskens, Rutger Alfons Clemens (Eeklo, 03/06/1913-Gent, 14/05/1984)
architect; gemeenteraadslid en burgemeester van Mariakerke, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 282.


Lange, Claude (Donceel, 19/08/1934-)
leerkracht; provincieraadslid van Luik
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 220.


Lange, Hippolyte Joseph (Bergen, 02/06/1788-Sint-Joost-ten-Node, 27/11/1869)
advocaat; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3587.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 378.


Langevin, Maurice Isidore (14/05/1917-Luik, 01/05/1979)
handelaar; gemeenteraadslid van Wasseiges, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 203.


Langevin-Bertrand, Madeleine (Luik, 19/05/1921-)
handelaar; schepen van Luik, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 174, 203.


Lano, Pierre (Waregem, 23/08/1944-Harelbeke, 09/12/2009)
doctor in de rechten, licentiaat notariaat, industrieel, beheerder van een vennootschap; burgemeester van Harelbeke, gemeenteraadslid van Kortrijk, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 197.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2007. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 238.
 • Puype, Jan, De ridders van de West-Vlaamse tafel. Kroniek van succesvol ondernemen, Leuven, Van Halewyck, 2002, p. 81-83.


Lanszweert, Edouard François Jean Désiré (Oostende, 08/07/1833-Oostende, 09/03/1906)
apotheker; gemeenteraadslid van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 170-171 en 213.


Lanszweert, Louis Désiré (Oostende, 20/08/1801-Oostende, 29/01/1887)
apotheker; gemeenteraadslid van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 171 en 213.


Laoureux-Dardenne, Simon Grégoire Joseph (Grégoire) (Bilstain (Limbourg), 21/12/1793-Verviers, 10/04/1885)
industrieel; gemeenteraadslid van Verviers, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1306.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 378.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 24, 132. (geboren in Baelen)


Lapierre, Gustave Auguste Joseph (Haillot, 21/11/1875-Haillot, 08/11/1953)
provincieraadslid van Namen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3588.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 212.


Lardinois, François Joseph (Ensival, 15/03/1794-Verviers, 01/11/1855)
ambtenaar, industrieel, redacteur van "Le Journal de Verviers"; lid van het Nationaal Congres, parlementslid; arrondissementscommissaris te Verviers
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3589.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 379.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 22.


Laroye, Jean (Bredene, 30/04/1868-)
handelaar; gemeenteraadslid van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 171-172.


Laruelle, Sabine (Hoei, 02/06/1965-)
landbouwingenieur, kabinetsmedewerker, directeur-generaal van de "Alliance Agricole Belge", directeur-generaal van de "Fédération Wallonne de L'Agriculture"; gemeenteraadslid van Gembloers, parlementslid, minister
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 201.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 252-253.


Laschet, Hans-Dieter (Raeren, 07/09/1951-)
opzichter, ambtenaar; schepen en burgemeester van Raeren, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 242.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 253.


Laubry, Augustin Louis Joseph Émile (Émile) (Bergen, 15/04/1808-Schaarbeek, 30/05/1866)
advocaat; gemeenteraadslid van Sint-Joost-ten-Node, provincieraadslid van Brabant, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3593.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 379.


Laurent, André (Luik, 07/08/1914-08/12/1981)
doctor in de rechten, licentiaat notariaat, licentiaat politieke wetenschappen; parlementslid
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 213.


Laurent, François (Neuvelle aux Bois (LU), 08/07/1810-Gent, 11/02/1887)
jurist, hoogleraar RUG, medeoprichter van "La Flandre Libérale"; gemeenteraadslid van Gent
 • Baert, G., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, V, 1972, kol. 502-513.
 • Baert, G., François Laurent (1810-1887), filosoof van de vrijheid en van de vooruitgang. Conferentie van de jonge balie Oudenaarde, s.d., 43 p.
 • Collumbien, H., in : Ghendtsche Tydinghen, XVI (1987), p. 81-86.
 • Defever, G., François Laurent (1810-1887) als historiograaf en geschiedfilosoof. Bijdrage tot de studie van zijn leven en zijn werk, Leuven, K.U.L. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1980.
 • De Ridder, et al., François Laurent. Discours prononcés lors de ses funérailles le 14 février 1887, Gent, 1887.
 • De Ridder en Lecoucq, B., Hommage à François Laurent, Gent, 1909.
 • Erba, A., L'Esprit laïque en Belgique sous le gouvernement libéral doctrinaire (1857-1870) d'après les brochures politiques, Leuven, 1967, p. 607-672.
 • Gaublomme, D., François Laurent (1810-1887). De ongelukkige liefde van een liberaal vechtjas voor de kinderen van het volk, Tentoonstellingscatalogus, Stadsbestuur Gent, 1987.
 • Jacobs, V., L'avant-projet de M. Laurent et les associations, in : Revue Générale, jg. 19 (1883), p. 634-652.
 • Link, R., François Laurent, 1810-1887, in : Letzebuerger Almanach '87, Luxemburg, 1987, p. 174-181.
 • Nys, E., François Laurent, sa vie et ses oeuvres, Brussel, 1887.
 • Poirier, P., Notice sur François Laurent, Gent, 1887.
 • Van den Heuvel, J., La liberté d'association et le projet de code civil de M. Laurent, in : Revue Générale, jg. 19 (1883), p. 519-552.
 • Veldeman, M., François Laurent en het schoolsparen in het Belgisch Volksonderwijs in de tweede helft van de negentiende eeuw, in : Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, Nieuwe Reeks, XL, 1986, p. 179-215.
 • Wurth, M., Notice biographique sur François Laurent, in : Bulletin du Cercle François Laurent, II, 1961, p. 52-62.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 356-357.
 • Serwy, V., La coopération en Belgique. Dictionnaire biographique, Brussel, 1952, p. 184.
 • Lameere, Jules, François Laurent. Sa vie et son oeuvre, Bruxelles, Imprimeur Hayez, 1905, 168 p.
 • De Ridder, R., Laurent, François, in : Liber Memorialis. Notices biographiques. Tome I. Faculté de Philosophie et Lettres. Faculté de Droit, Gent, Université de Gand, 1913, p. 324-354.
 • Simon-Van der Meersch, A.-M., Proffen in de straat, Gent, RUG, 1994, 40 p.
 • De Ridder, R, e.a., Hulde aan François Laurent, nv Gentsche Liberale Drukwerken, s.d., 42 p.
 • Varlez, Louis, Les Quartiers Varlez. Volume 4. Rémy De Ridder et Savina Dumont, Brussel, Louis Varlez, 2003, p. 628.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 17, 185-186.
 • D'hondt, Bart, Vaste waarden in Gent. Bekende beelden, vergeten namen, Gent, Liberaal Archief vzw, 2007, p. 15-18.
 • Universiteit Gent, De verkiezing van "De Grootste prof van de UGent", Gent, Academia Press, 2006, s.p.


Lauwers, Engelbert Louis Jean Joseph (Mechelen, 26/09/1788-Brussel, 02/12/1872)
handelaar, eigenaar; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1314.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 379-380.


Lauwers, Jean-Baptiste (Oostende, 21/11/1818-Oostende, 25/12/1862)
advocaat; gemeenteraadslid van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 172.


Lauwers-de Brouwer, Henricus Petrus (Henri) (Mechelen, 29/12/1789-Mechelen, 06/06/1871)
brouwer, zoutzieder; gemeenteraadslid van Mechelen, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 117.


Lavens, Jeroom (Kachtem, 08/03/1926-)
bediende; gemeenteraadslid van Beveren
 • Hostens, Peter, Factoren van het machtsverwervingsproces op micropolitiek vlak. Casus : De gemeenteraadsverkiezingen te Roeselare van 1945 tot 1970, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie politieke wetenschappen), 1985, p. 230.


Laverge, Jacques Willy Ghislain (Kortrijk, 04/12/1939-)
licentiaat handels- en financiële wetenschappen, doctor in de economische en politieke wetenschappen, beheerder van vennootschappen en bedrijfsleider; gemeenteraadslid van Kortrijk, provincieraadslid van West-Vlaanderen, parlementslid
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1987, p. 295-297
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 409.
 • Ost, Hilaire (red), De provincieraad van West-Vlaanderen 1978-1995. Deel III, Brugge, 1996, p.431-432.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 470.


Lavigne, Jean-Paul (Sint-Truiden, 04/06/1949-)
advocaat; gemeenteraadslid van Sint-Truiden, lid van de Bestendige Deputatie van Limburg
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2004. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 258-259.


Le Bailly de Tilleghem, Edmond Philippe Aloïs , baron (Tielt, 20/12/1818-Sint-Michiels, 17/08/1887)
eigenaar; schepen van Brugge, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 522.


Le Begue, Charles Fréderick (Gent, 06/10/1801-Gent, 16/04/1883)
advocaat; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 357.


Le Cocq, Charles Joseph (Doornik, 03/09/1775-Bordeaux (FR), 01/01/1846)
advocaat, diplomaat; gemeenteraadslid van Doornik, provincieraadslid van Henegouwen, lid van het Nationaal Congres
 • Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes 1836-1986, Tournai, 1990, p. 158.


Le Hardy de Beaulieu, Baudouin (Yvoir, 19/05/1959-)
licentiaat toegepaste economische wetenschappen; schepen van Genappe, provincieraadslid van Brabant, lid van de Bestendige Deputatie van Waals-Brabant
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2006. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2005, p. 247.


Le Hardÿ de Beaulieu, Jean Adolphe François Gustave Frédéric Marcel (Adolphe), baron (Etterbeek, 08/06/1814-Waver, 13/09/1894)
ingenieur; provincieraadslid van Brabant, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3633.
 • Lebrocquy, G., Types et Profils parlementaires, Paris, Lachaud & Burdin, 1873, p. 126-130.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 388.
 • Tordoir, Joseph, Les libéraux Wavriens à l'origine indirecte de la création d'un cercle catholique, in : Wavriensa. Bulletin du cercle Historique et Archéologique de Wavre et de la région, 1993, 40 p.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 52.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 158-159.


Le Hardÿ de Beaulieu, Jean Charles Marie Joseph (Charles) (Ukkel, 10/03/1816-Morlanwelz, 30/12/1871)
economist, leerkracht
 • Marchant, A., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XI, 1890-1891, kol. 709-714.
 • Rousselle, Ch., Biographie Montoise du XIXe siècle. 1800-1899, Mons, Impr. du Journal "Le Hainaut", 1900, p. 161-162.
 • Verplancke, Roger, Radikalisme te Brussel (1868 - 1871) Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1970, p. 19.


Le Jeune, Albert Eugène Emmanuel Charles (Antwerpen, 31/30/1873-Oudergem, 31/01/1940)
doctor in de rechten, verzekeringsmakelaar; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1349.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 219.


Le Poutre, Jean Louis (Neerwaasten, 24/06/1839-Elsene, 10/06/1894)
advocaat; provincieraadslid van Brabant, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3659.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 395.


Le Saffre, Constant Leopold (Moorsele, 13/05/1797-Moorsele, 21/02/1869)
eigenaar; schepen van Moorsele, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 524.


Lebeau, Charles Louis (Viesville, 01/08/1812-Enghien-les-Bains, 11/08/1882)
advocaat, industrieel; burgemeester van Charleroi, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1315.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 380.
 • Schaeffer, Jean-Pierre, Charleroi 1830-1994. Histoire d'une métropole, Ottignies, Quorum, 1995, p. 48-50.


Lebeau, Jean Louis Joseph (Joseph) (Hoei, 03/01/1794-Hoei, 19/03/1865)
advocaat, journalist; lid van het Nationaal Congres, parlementslid, minister, minister van Staat
 • Freson, A., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XI, 1890-1891, kol. 503-517.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3599-3601.
 • Bronne, C., Joseph Lebeau, Brussel, 1944.
 • Bartelous, J., Nos premiers ministres de Léopold Ier à Albert Ier, Brussel, 1983, p. 11-22.
 • Daxhelet, F., Joseph Lebeau, Brussel, 1945.
 • de Lichtervelde, Cte. L., Le Congrès National, Brussel, 1945.
 • de Lichtervelde, L., Essai sur Joseph Lebeau, in : Revue Générale, jg. 64 (1931), p. 257-291.
 • Demoulin, R., in : Annales du Cercle Hutois des Sciences et Beaux-Arts, XXXIV, 1980, p. 9-19.
 • De Becdelièvre-Hamal, Cte., Biographie Contemporaine de la province de Liège, 1839, p. 31-37.
 • Demoulin, R., Joseph Lebeau et Liège, in : Huy 985-1985. Le livre du millénaire, Liège, 1985, p. 99-102.
 • Demoulin, R., La presse et le grand discours de Joseph Lebeau au Congrès National, le 5 juillet 1831, in : Annales du Cercle Hutois des Sciences et Beaux-Arts, XXIX, 1975, p. 35-36.
 • Gérard, J., L'enracinement de Joseph Lebeau, in : Miroir de Huy, IX, 1965, p. 27-29.
 • Thielemans, M.-R., Un fondateur de la Belgique : Joseph Lebeau, in : Industrie, XIX, 1965, nr. 7, p. 441-449.
 • Thielemans, M.-R., Joseph Lebeau : 1794-1865. Commémoration du centième anniversaire de sa mort. Exposition de documents, Catalogus, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1965.
 • Van Kalken, F., Joseph Lebeau et Paul Devaux, in : Revue de l'Université de Bruxelles, XXVII, 1922, nr. 4-5, p. 384-413.
 • Van Kalken, F., La Belgique et la France en 1830, in : Le Flambeau, jg. 4, 1921, nr. 1, p. 24-48.
 • Wellens, R., La commémoration du centième anniversaire de la mort de Joseph Lebeau (1794-1865), in : Archives et Bibliothèques de Belgique, 1965, p. 124-125.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 381-382.
 • D'Hoore, M., Archives de particuliers relatives à l'histoire de la Belgique contemporaine (de 1830 à nos jours), Bruxelles, AGR, 1998, 2 vol., p. 473.
 • Henri, Pierre, Grands avocats de Belgique, Brussel, Ed. J.M. Collet, 1984, p. 253-255.
 • Juste, Théodore, Les fondateurs de la monarchie belge : Joseph Lebeau, Bruxelles, C. Muquardt, 1866, 212 p.
 • Juste, Théodore, Panthéon national (1830-1880), Mons, Hector Manceaux, 1881, 236 p.
 • Hanquet, Joseph, Le grand homme de la révolution belge. Notre confrère Joseph Lebeau (1794-1865), in : Conférence du Jeune Barreau de Liège. Les gens de robe liégeois et la révolution de 1830, Liège, George Thone, 1931, p. 53-96.


Lebrocquy, Pierre (Gent, 01/02/1797-Nijvel, 04/02/1864)
journalist en taalkundige, leerkracht, hoofdredacteur van "Le Messager de Gand", "Journal du Commerce" (Antwerpen) en "La Patrie" (Brugge)
 • Bergmans, P., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XI, 1890-1891, kol. 559-566.
 • Voordeckers, E., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 834-835.
 • Voordeckers, E., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, I (1964), kol. 665-668.
 • Lebrocquy, G., Notice sur Pierre Lebrocquy, docteur en droit et professeur de linguistique, 1797-1864, in : Revue Trimestrielle, XI, 1864, p. 198-212.
 • Stijns, M., Journalisme met verwikkelingen, Brussel, Pershuis, 1956.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 1809-1810.
 • Huvenne, Lutgart, Proeve tot typologie van de negentiende-eeuwse Gentse journalist, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1973, p. 62-107.


Lebrun, François Joseph Emilien (Bastogne, 15/05/1886-Angleur, 13/12/1958)
tekenaar; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 204.


Leclair, Josephus Carolus (Charles) (Antwerpen, 16/04/1853-)
advocaat; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 117.


Leclercq, Armand (Borgworm, 22/05/1957-)
gemeenteraadslid van Flémalle, provincieraadslid van Luik
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 228.


Leclercq, Edmond (Dampremy, 14/03/1867-Marcinelle, 07/01/1959)
industrieel; schepen van Marcinelle, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3608-3611.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 214.
 • N. N., En l'honneur de M. Edmond Leclercq. Ancien Député libéral de Charleroi. Hommage de ses amis le 20 juillet 1947, Charleroi, s.n., 1947, 21 p.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 929-930.


Leclercq, Jules Alfred Joseph (Louveigné, 23/06/1893-Louveigné, 10/09/1962)
aannemer; schepen van Louveigné, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 204.


Leclercq, Mathieu Nicolas Joseph (Herve, 30/01/1796-Sint-Joost-ten-Node, 15/03/1889)
advocaat, magistraat; lid van het Nationaal Congres, parlementslid, minister
 • Daubresse, E., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXX, 1959, kol. 502-507.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3606-3607.
 • Hymans, P., in : Portraits, Essais et Discours, Brussel, 1914, p. 53-62.
 • Piron, M.A., Le procureur-général Mathieu Leclerq, Brussel, 1944.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p.382-383.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 1810.
 • Heuse, Henri, Mathieu Leclercq. Mandataire peu bavard mais ... écouté (1796-1889), in : Conférence du Jeune Barreau de Liège. Les gens de robe liégeois et la révolution de 1830, Liège, George Thone, 1931, p. 265-267.


Leclercq, René Charles Edmond Henri Fulgence (Bergen, 25/01/1890-Bergen, 18/02/1964)
advocaat; schepen van Mons, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1324-1325.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 214.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 935.


Leclère, Léon Louis Marc (Elsene, 14/01/1866-Brussel, 31/10/1944)
jurist, historicus, hoogleraar en rector ULB; minister
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 214-215.
 • Varii Auctores, La manifestation Léon Leclère, in : Revue de l'Université de Bruxelles, XXXII (1926-1927), p. 582-601.
 • Vancraenbroeck, Marc, Mémoire de métal. L'Université Libre de Bruxelles en médailles, plaquettes et jetons, Bruxelles, Archives de L'Université de Bruxelles, 1999, p. 148-149.
 • Hoebanx, Jean-Jacques, Leclère, Léon, in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, VI, 2001, p. 269-270.


Lecreps, Léon Gabriel Camille (Gabriel) (Jemappes, 17/05/1809-Bergen, 01/05/1857)
industrieel; provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3612.
 • Rousselle, Ch., Biographie Montoise du XIXe siècle. 1800-1899, Mons, Impr. du Journal "Le Hainaut", 1900, p. 157.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 383.


Ledeganck, Karel Lodewijk (Eeklo, 09/11/1805-Gent, 19/03/1847)
doctor in de rechten, ambtenaar, magistraat, onderwijsinspecteur, dichter; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Willems, L., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XI, 1890-1891, kol. 604-610.
 • Deprez, A., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 836-837.
 • Dewulf, B., De briefwisseling van Karel Lodewijk Ledeganck (1827-1847), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie Germaanse filologie), 1975.
 • Houthuys, F., Karel Lodewijk Ledeganck (1805-1847). Een bijdrage tot zijn leven en werk, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie Germaanse filologie), 1967.
 • Sabbe, Maurits, K.L. Ledeganck, in : Tijdschrift van het Willemsfonds, jg. II, tweede deel, 9, september 1897, p. 129-137.
 • Van Elslander, A., Ledeganck herdacht, in : Terugblik, Gent, 1986, p. 75-85.
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 283.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 1810-1811.
 • Van de Woestijne, Paul, Notteboom, Hugo, Een dichter bij ons. Karel Lodewijk Ledeganck (1805-1847), Eeklo, Provincie Oost-Vlaanderen, 1997, 288 p.
 • Fredericq, Paul, Taal en kultuur uit Vlaanderen. Verspreide studies en toespraken, Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 111 p.
 • De Mont, Pol, Levensschets van K.L. Ledeganck, Bibliotheek van Nederlandse Letteren, 63 p.
 • Willems, Leonard, Over een onuitgegeven gedicht van Ledeganck, in : Verslagen en Mededelingen van KVA voor Taal- en Letterkunde, 1935, p. 391-404.
 • Decavele, Johan, Lekens, Luk, Het Campo Santo in 131 levensverhalen, Gent, Gent Cultuurstad, 2001, p. 77-79.
 • Deprez, Ada, Gobbers, Walter en Wauters, Karel (red), Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de negentiende eeuw. Deel III, Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2003, p. 153-158.
 • Van Hulle, Marc, Karel Lodewijk Ledeganck. Leven en werk. Ingeleid door Marc van Hulle, Eeklo, Taptoe, 1996, 381 p.
 • Rooses, Max, Ledeganck. Redevoering uitgesproken in de Rondezaal der Hoogeschool van Gent, ter gelegenheid van de 25e verjaring van Ledeganck's afsterven, plechtig herdacht door de Maatschappij van Nederlandsche Geschiedenis en Letterkunde "De Taal is Gansch het Volk", in : Jaarboek van het Willemsfonds voor 1873, Gent, Willemsfonds, 1872, p. 168-180.
 • Fredericq, Paul, Aan den voet van Ledeganck's standbeeld, in : Tijdschrift van het Willemsfonds, jg. III, eerste deel, 5, maart 1898, p. 258-262.
 • Buddingh', Cees, Encyclopedie voor de wereldliteratuur, Utrecht, Bruna, 1954, p. 423.
 • Crick, Jef, Karel-Lodewijk Ledeganck. 1805-1847, Sint-Amandsberg, De Paepe, s.d., 64 p.
 • Van de Woestijne, Paul, Couttenier, Piet, Balthazar, Herman, Karel Lodewijk Ledeganck. Met o.a. toespraken bij de herdenking van K.L. Ledeganck in het cultureel centrum De Herbakker te Eeklo op zaterdag 8 februari 1997, Maldegem, Van Hoestenberge, 1997, 50 p.
 • Pauwels, E., Soixante-quinzième anniversaire de l'indépendance de la Belgique, Anvers, Imprimerie De Vlijt, 1905, p. 222.
 • Van Meer, R., Vermast, A., Onze standbeelden. II. Provincie Oost-Vlaanderen, Gent, Vanderpoorten, s.d., p. 96-100.
 • Van de Woestijne, Paul, K. L. Ledeganck en zijn tijd. Catalogus van de overzichtstentoonstelling naar aanleiding van de 150e verjaring van zijn overlijden, Eeklo, Academie voor Schone Kunsten, 1997, 28 p.
 • N. N., Hulde aen de nagedachtenis van Karel Lodewyk Ledeganck, in : De Eendragt, veertiendaegsch tydschrift voor letteren, kunsten en wetenschappen, 22-23, 1847, 15 p.


Ledent, Raymond (Herstal, 09/06/1927-)
advocaat; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 204.


Ledoux, Jean-Marie (Namen, 22/07/1939-)
gemeenteraadslid van Namen, provincieraadslid van Namen
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 229-230.


Leduc, Charles (Chênée, 08/01/1852-)
advocaat; burgemeester van Chênée, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 204.


Leduc, Jeannine (Gutshoven, 05/06/1939-)
leerkracht, directeur Gemeenschapsonderwijs; OCMW-voorzitter van Wellen, schepen en burgemeester van Wellen, parlementslid; voorzitter PVV-Vrouwen (1982-1992)
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2007. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 244.
 • Van Molle, Leen & Gubin, Éliane, Vrouw en politiek in België, Tielt, Lannoo, 1998, p. 353.
 • Portret van de senaatsfractie van de Vlaamse Liberalen en Democraten. 1995-1996, Brussel, Herman Herpelinck, 1996, p. 33.


Lefebvre, Henri Victor Constant (Aalst, 30/07/1790-Aalst, 23/03/1851)
schepen van Aalst, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen; arrondissementscommissaris te Aalst
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 283.


Lefebvre, Joseph Stanislas François (Antwerpen, 27/02/1818-Mol, 24/05/1891)
aannemer van openbare werken, eigenaar; schepen van Antwerpen, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 119.


Lefebvre, René Leopold Henri (Doornik, 08/08/1893-Lamain, 26/03/1976)
landbouwingenieur, landbouwer; burgemeester van Lamain, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid, Europees parlementslid, minister, minister van Staat
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3619-3622.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 216-217.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1970-1974, p. 235-236.
 • Eloi, J.-M., René Lefebvre (1893-1976). Une fidélité dynamique au libéralisme, in : In Memoriam André et Elisabeth Vormezeele. Histoire du droit, laïcité, libéralisme et traditions populaires à Tournai et dans le Tournaisis, Tournai, Société Royale d'histoire et d'archéologie, 1984, p. 227-239.
 • Gaus, H. (ed), Politiek Biografisch Lexicon. Belgische ministers en staatssecretarissen 1960-1980, Antwerpen, Standaard uitgeverij, 1989, p. 674-680.
 • Hommage des Libéraux Belges à Monsieur le Ministre René Lefebvre, Tournai, s.d.
 • Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes 1836-1986, Tournai, 1990, p. 164-165.
 • Pourquoi Pas ?, 7 juni 1957 en 15 mei 1959.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 939-940.


Lefevere, Pieter (Westende, 20/02/1802-Nieuwpoort, 23/09/1868)
arts; schepen en burgemeester van Nieuwpoort
 • Vandepitte, D., De Liberale Partij in vijf steden van de Westhoek (Ieper, Diksmuide, Veurne, Nieuwpoort, Poperinge) 1830-1848, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1971, p. XIX.


Legrand, Achille Philippe Cyprien (Blaregnies, 24/09/1831-Bergen, 19/02/1897)
industrieel, vice-consul; schepen van Mons, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1343.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 218.
 • Rousselle, Ch., Biographie Montoise du XIXe siècle. 1800-1899, Mons, Impr. du Journal "Le Hainaut", 1900, p. 158-159.


Legrand, Georges Victor Joseph (Stoumont, 14/08/1925-)
veearts; schepen en burgemeester van Stoumont, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 204.
 • Asselberghs, L. en Ysebaert, C., Mémento Communal (1985-1988), Antwerpen, Kluwer, 1988, p. AI/187.


Legros, Joseph Edmond Ghislain (Soheit-Tinlot, 05/05/1930-)
aannemer van openbare werken; schepen en burgemeester van Anthisnes, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 204 en 234.
 • Asselberghs, L. en Ysebaert, C., Mémento Communal (1985-1988), Antwerpen, Kluwer, 1988, p. AI/13.


Legros-Collard, Gabriel Jean Jacques (Forêt-Trooz, 01/01/1942-)
handelsvertegenwoordiger; gemeenteraadslid van Fléron, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 204 en 235.


Lehon, Charles Aimé Joseph , graaf (Doornik, 10/01/1792-Parijs (FR), 30/04/1868)
advocaat, diplomaat; schepen en burgemeester van Doornik, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid, minister, minister van Staat
 • Juste, Th., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XI, 1890-1891, kol. 715-717.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3638-3639.
 • Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes 1836-1986, Tournai, 1990, p. 166-167.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 388-389.
 • D'Hoore, M., Archives de particuliers relatives à l'histoire de la Belgique contemporaine (de 1830 à nos jours), Bruxelles, AGR, 1998, 2 vol., p. 480-481.
 • Juste, Théodore, Les fondateurs de la monarchie belge : Le comte Lehon, Brussel, C. Muquardt, 1867, 236 p.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 56.


Leirens, Constant Alphonse (Gent, 03/05/1813-Vevey (CH), 04/10/1886)
advocaat, krantenuitgever en -eigenaar
 • Verschaeren, J., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, XIII, 1990, kol. 489-495.


Leirens, Jan Frans Adolf (Adolphe) (Brussel, 14/12/1829-)
notaris; schepen van Wetteren, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 284.


Lejeune, André Joseph Contstant (Lierneux, 24/05/1913-Lierneux, 25/05/1975)
bediende; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 204.


Lejeune, Christian (Etterbeek, 17/09/1936-)
directeur van CNCP; parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politicowie. Politiek Zakboekje 1992, Zaventem, Kluwer Editorial, p. 160.


Lejeune, Jean (Herstal, 18/06/1914-Luik, 22/03/1979)
historicus, hoogleraar ULg; schepen van Luik
 • Legrain, P., Le Dictionnaire des Belges, Brussel, 1981, p. 315.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 962-963.


Lejeune, Josée (Luik, 24/04/1959-)
gegradueerde in de economische wetenschappen, gegradueerde in het directiesecretariaat; schepen van Fléron, provincieraadslid van Luik, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 203.
 • Politiek zakboekje 2007. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 245.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 247.


Lejeune, Pierre Gilles Joseph Jules (Jules) (Borgworm, 13/03/1819-Borgworm, 23/11/1898)
notaris; burgemeester van Borgworm, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3642.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 391.


Lejeune, Pierre Gilles Guillaume (Guillaume) (Borgworm, 10/07/1815-Borgworm, 21/01/1882)
advocaat; lid van de Bestendige Deputatie van Luik, parlementslid
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 204.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 390.


Lejeune, Raymond (Limbourg, 31/12/1927-)
ambtenaar; schepen van Limbourg, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 205 en 235.


Lejeune-Vincent, Henri Joseph Dieudonné (Dison, 19/06/1828-Dison, 23/02/1907)
industrieel; gemeenteraadslid van Dison, provincieraadslid van Luik, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1351-1352.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 219.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 205.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 391.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 24, 39, 40.


Lejeune-Vincent-Debaar, Jean-François (Dison, 26/02/1798-Dison, 23/03/1861)
industrieel; burgemeester van Dison, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 205.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 39, 104.


Lejeune-Werihay, Joseph (La Gleize, 16/02/1858-Elsene, 05/07/1937)
handelaar; schepen en burgemeester van Fosse-sur-Salm, lid van de Bestendige Deputatie van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 205.


Lekeu-Deheneau, Gilles Joseph Auguste (Battice, 19/01/1828-Sint-Joost-ten-Node, 18/04/1891)
handelaar; gemeenteraadslid van Dison, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 205.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 40.


Leleux, Horace Camille Benjamin (Isières, 16/11/1889-Aat, 18/05/1971)
arts; schepen en burgemeester van Ath, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3643.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 220.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 965.


Lelièvre, Charles Xavier Eugène (Xavier) (Namen, 14/11/1805-Namen, 22/08/1876)
advocaat, redacteur van "Le Courrier de la Sambre"; schepen en burgemeester van Namen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3644.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 392.


Lemaieur, Charles-Henri (1811-08/04/1877)
handelaar; schepen van Brussel
 • Verplancke, Roger, Radikalisme te Brussel (1868 - 1871) Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1970, p. 17.


Lemaitre, Henri Charles Joseph (Namen, 17/01/1822-Namen, 15/02/1904)
advocaat; schepen en burgemeester van Namen, provincieraadslid van Namen
 • Dulière, A., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXVIII, 1973-1974, kol. 466-467.
 • Legrain, P., Le Dictionnaire des Belges, Brussel, 1981, p. 317.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 972.


Lemesre, Marion (Brussel, 22/07/1954-)
licentiaat pers- en communicatiewetenschappen, copywriter, journalist, kabinetsmedewerker; schepen van Brussel, lid van de Hoofdstedelijke Raad, parlementslid, vice-voorzitter van het Brussels Parlement
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 257.


Lemonnier, Charles Jean Maurice (Maurice), baron (Bergen, 12/01/1860-Brussel, 11/09/1930)
advocaat, mijningenieur; schepen en wnd burgemeester van Brussel, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3645-3647.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 220.
 • Legrain, P., Le Dictionnaire des Belges, Brussel, 1981, p. 319.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 392-393.
 • Hasquin, H., Dictionnaire d'histoire de Belgique, Brussel, Didier Hatier, 1988, p. 286.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 72.


Lenaerts, Hendrik (Antwerpen, 20/11/1842-Antwerpen, 14/11/1870) leerkracht, letterkundige, redacteur van "De vooruitgang" en "Recht door zee"; medestichter en voorzitter van de Liberale Vlaamsche Bond
 • Robert, Jan (ed.), Schoonselhof nu! Een eigentijdse visie op de Antwerpse necropool, Antwerpen, Erfgoedcel Antwerpen, 2005, p. 290-291.


Lenger, Jean Nicolas (Warnach, 22/04/1809-Messancy, 03/04/1884)
arts; lid van de Bestendige Deputatie van Luxemburg, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1357.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 393-394.


Lenger, Victor (Etalle, 22/03/1879-Aarlen, 31/03/1947)
advocaat; gemeenteraadslid van Aarlen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1358.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 220.


Lenssen, Georges (Maasmechelen, 12/04/1953-)
licentiaat toegepaste economische wetenschappen, bedrijfsleider; burgemeester van Maasmechelen, provincieraadslid van Limburg, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 205.
 • Politiek zakboekje 2007. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 246-247.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 248.


Lentz, François (Sint-Joost-ten-Node, 29/09/1840-Doornik, 21/03/1926)
arts, ambtenaar; schepen van Doornik
 • Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes 1836-1986, Tournai, 1990, p. 169.


Lepage, Léon Marie Philippe Ghislain (Brussel, 04/04/1856-Brussel, 10/10/1909)
advocaat; schepen van Brussel, provincieraadslid van Brabant, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3652-3653.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 221.
 • Max, Ad., in : Le Flambeau, jg. 16, 1933, nr. 7, p. 33-38.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 394.
 • Groessens, Baudouin, Les socialistes belges et l'enseignement (1831-1914), Tubize, Gamma Press, 1998, p.253.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 186.


Lepoivre, Léon Amédée Alfred Joseph (Lessen, 18/05/1883-Lessen, 26/05/1945)
notaris; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3658.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 221.


Lepoivre, Oscar Emile (Lens, 20/03/1811-Chièvres, 18/09/1900)
magistraat; gemeenteraadslid van Chièvres, schepen van Lens, provincieraadslid van Namen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1359.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 394-395.


Lepreux, Omer (Leuze-en-Hainaut, 23/09/1856-Watermaal-Bosvoorde, 15/01/1927)
professor Militaire School, bankier, vice-gouverneur van de Nationale Bank; parlementslid
 • Van der Straeten, E., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, VI, 1967, kol. 647-648.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1360-1361.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 221.
 • Legrain, P., Le Dictionnaire des Belges, Brussel, 1981, p. 322.
 • Brion, René, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 430-431.


Lerouge, Claude Gaston Victor Oscar (Lessen, 19/07/1932-)
doctor in de rechten; parlementslid
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 221.


Lescarts, Jean (Bergen, 1851-Bergen, 09/12/1925)
advocaat; schepen en burgemeester van Mons
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 980.


Lescarts, Louis Gustave Arthur (Arthur) (Bergen, 05/10/1835-Sint-Joost-ten-Node, 05/10/1918)
advocaat, eigenaar; burgemeester van Mons, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3661.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 395-396.


Lesoinne, Charles Thomas Abraham (Luik, 21/10/1805-Luik, 25/05/1873)
industrieel; gemeenteraadslid van Luik, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3664.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 396.


Lesoinne, Nicolas Maximilien (Maximilien) (Luik, 26/10/1774-Luik, 26/12/1839)
industrieel; voorzitter van de provincieraad van Luik, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3663.
 • Hansotte, G., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXIV, 1967-1968, kol. 571-572.


Leurquin, Emile Alfred (Alfred) (Cornay-le-Grand, 02/02/1876-Waver, 26/07/1951)
landbouwingenieur; burgemeester van Wavre, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1367-1368.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 222.


Leurs, Jean Marie (Doornik, 24/12/1844- Cannes (FR), 09/04/1913)
militair; schepen van Brussel, provincieraadslid van Brabant
 • Keunings, Luc, Les forces de l'ordre à Bruxelles au XIXe siècle, Données biographiques illustrées sur les officiers de la police, de la garde civique et de la gendarmerie (1830-1914), Brussel, Archives de la ville de Bruxelles, 2007, p. 161-162.


Levaux, Auguste Antoine Joseph (Lambermont, 03/01/1849-Lambermont, 17/04/1899)
fabrieksdirecteur; schepen en burgemeester van Lambermont, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 206.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 110.


Levison, Désiré Joseph (Gent, 23/10/1820-Gent, 24/04/1881)
handelaar, consul; schepen van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 359.


Leys, Marcel Gustaaf (Uitbergen, 20/02/1931-)
bediende; gemeenteraadslid en burgemeester van Berlare, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 286.


Lhoest-Massange, Jules (Wandre, 20/08/1816-Stavelot, 08/06/1879)
veearts; gemeenteraadslid van Stavelot, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 206. (1817)
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 44. (Lhoist-Massange)


Lhoest-Remy, Paul Isidore (Luik, 08/11/1858-Luik, 01/11/1930)
advocaat; provincieraadslid van Luik, voorzitter van de provincieraad van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 206.


Lhonneux, André Eugène (Antwerpen, 27/02/1921-Antwerpen, 25/03/1977)
advocaat; gemeenteraadslid van Antwerpen
 • Smits, Ann, Typologisch onderzoek van de Antwerpse gemeenteraadsleden. (1947-1982), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1984, 2 dl., p. 222.


Liagre, Jean Baptiste Joseph (Doornik, 18/02/1815-Elsene, 12/01/1891)
generaal; minister
 • Leconte, J.R., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXII, 1963-1964, kol. 441-454.
 • Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes 1836-1986, Tournai, 1990, p. 172-173.


Libert, Laurence (Hasselt, 29/03/1980-)
licentiaat toegepaste economische wetenschappen, kabinetsmedewerker; gemeenteraadslid van Hasselt, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 250-251.
 • N. N., Open VLD, Brussel, Open VLD, 2009, p. 10.


Libert, Louis Joseph Adolphe (Aywaille, 08/08/1808-Marchin, 11/10/1889)
advocaat; lid van de Bestendige Deputatie van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 206.


Libert, Willem Michiel (Harelbeke, 11/08/1939-)
bedrijfsleider; gemeenteraadslid van Harelbeke, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 328.
 • Ost, Hilaire (red), De provincieraad van West-Vlaanderen 1978-1995. Deel III, Brugge, 1996, p. 433-434.
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 237.


Liebaert, Aimé Honoré Napoleon (Oostende, 29/09/1810-Oostende, 09/02/1885)
notaris; schepen van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 172-173 en 214.


Liebaert, Auguste Louis François Marie (Oostende, 03/10/1856-Gent, 25/07/1927)
industrieel, handelaar, consulair agent van Canada; schepen en burgemeester van Oostende, lid van de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 525.
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, 173.


Liebaert, Henri Marcel Hector (Deinze, 29/11/1895-Rome (IT), 07/04/1977)
industrieel, uitgever van "La Flandre Libérale"; parlementslid, minister; voorzitter van de Liberale Partij (1953-1954)
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3672-3673.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 224.
 • Fornoville, P., De regering Van Acker-Liebaert, 1954-1958, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1986.
 • Pourquoi Pas ?, 30 september 1949, 17 juni 1955, 15 februari 1957.
 • D'Hoore, M., Archives de particuliers relatives à l'histoire de la Belgique contemporaine (de 1830 à nos jours), Bruxelles, AGR, 1998, 2 vol., p. 494.
 • Géoris, Michel, in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, VIII, 2005, p. 244-245.


Liebaert, Luciaan Antoon Amedée Eugeen Ghislain (Lucien) (Wetteren, 06/09/1898-Wetteren, 28/04/1966)
brouwer; gemeenteraadslid van Wetteren, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 287.


Liebaert, Marcel Louis Ferdinand (Deinze, 18/06/1870-Gent, 06/07/1944)
industrieel; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 278-288.


Liebin, Bernard (La Louvière, 02/12/1951-)
handelsingenieur, kabinetschef, directeur van FWPMI, raadgever van SRIW; gemeenteraadslid van La Louvière, provincieraadslid van Henegouwen
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 493.


Liedts, Charles Auguste , baron (Oudenaarde, 01/12/1802-Brussel, 21/03/1878)
advocaat, magistraat, gouverneur van de Generale Maatschappij van België (Société Générale); gemeenteraadslid van Antwerpen, lid van het Nationaal Congres, parlementslid, kamervoorzitter, minister, minister van Staat; gouverneur van Henegouwen en Brabant
 • Juste, Th., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XII, 1892-1893, kol. 107-109.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3674-3675.
 • Minnaert, S., Charles Liedts (Oudenaarde 1802-Brussel 1878), in : Handelingen van de geschied- en oudheidkundige Kring van Oudenaarde, XX, 1980, p. 3-8.
 • Minnaert, S., De politieke dynastieën te Oudenaarde van 1815 tot 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1974, p. 195-198 en 358.
 • Roobrouck, H., De wetgevende verkiezingen en verkozenen in het arrondissement Oudenaarde 1831-1884, Oudenaarde, Stadsarchief, s.d., p. 142-152.
 • Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 433-434.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 400-401.
 • Juste, Théodore, Le Baron Liedts, Brussel, C. Muquardt, 1878, 50 p.
 • Juste, Théodore, Panthéon national (1830-1880), Mons, Hector Manceaux, 1881, p. 193-198.
 • Brion, René, Moreau, Jean-Louis, De Generale Maatschappij van België 1822-1997, Antwerpen, Mercatorfonds, 1998, p. 130.
 • Röttger, Rik, Charles A. Baron Liedts (1802-1878). Oudenaarde / Gent, Stichting Herman De Croo / Liberaal Archief, 2002, 79 p.
 • Verhaeghe, Elie, Geschiedenis van het Oudenaards Liedtsdomein, het Liedtskasteel en zijn bewoners, in : Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, XXXIV, 1997, p. 107-122.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 74.
 • Baron Charles A. Liedts (1802-1878). Inventaris van het archief (1823-1877), Gent, Liberaal Archief, 2005, 23 p. (Inventaris nr. 4)
 • Vandevelde, M. J., Het Liedtskasteel te Oudenaarde, in : Toerisme in Oost-Vlaanderen, jg. 13, juli-augustus 1964, 4, p. 101-102, 108.
 • Tilman, Samuel, Les grands banquiers belges (1830-1935). Portrait collectif d'une élite, Brussel, Académie royale de Belgique, 2006, p. 222-223.


Liefmans, Camille Marie Guillaume (Kamiel) (Oudenaarde, 01/09/1857-Oudenaarde, 25/11/1906)
advocaat, magistraat; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3677 b.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 224.
 • Minnaert, S., De politieke dynastieën te Oudenaarde van 1815 tot 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1974, p. 168 en 360.


Liefmans, Edouard J C (Oudenaarde, 24/07/1783-Oudenaarde, 21/01/1844)
advocaat, verzekeringsagent; burgemeester van Oudenaarde
 • Minnaert, S., De politieke dynastieën te Oudenaarde van 1815 tot 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1974, p. 359.


Liefmans, Victor Désiré (Oudenaarde, 23/10/1814-Oudenaarde, 10/03/1877)
advocaat; burgemeester van Oudenaarde, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3677 a.
 • Minnaert, S., De politieke dynastieën te Oudenaarde van 1815 tot 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1974, p. 166 en 360.
 • Roobrouck, H., De wetgevende verkiezingen en verkozenen in het arrondissement Oudenaarde 1831-1884, Oudenaarde, Stadsarchief, s.d., p. 165-167.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 401.


Liénard, Pierre Charles (Sint-Lenaarts, 08/06/1862-Geel, 05/04/1951)
schoolbestuurder; gemeenteraadslid van Geel, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1386.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 224.


Lietaert, Guillielmus Jacobus (Roeselare, 24/01/1779-Roeselare, 17/04/1855)
ambtenaar; gemeenteraadslid van Roeselare, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 526.


Lijnen, Nele (Hasselt, 12/04/1978-)
coördinator Vivant Vlaanderen; gemeenteraadslid van Hechtel-Eksel, parlementslid (Vivant)
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 262.


Lilar, Albert Jean Julien François , baron (Antwerpen, 21/12/1900-Antwerpen, 16/03/1976)
advocaat, hoogleraar ULB; gemeenteraadslid van Antwerpen, parlementslid, minister, minister van Staat
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1398-1401.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 225-226.
 • Gaus, H. (ed), Politiek Biografisch Lexicon. Belgische ministers en staatssecretarissen 1960-1980, Antwerpen, Standaard uitgeverij, 1989, p. 696-701.
 • Tark, R., M.A. Lilar, Ministre de la Justice, in : La Face à Main, 02/11/1946.
 • Pourquoi Pas ?, 19 november 1954 en 3 mei 1957.
 • Smits, Ann, Typologisch onderzoek van de Antwerpse gemeenteraadsleden. (1947-1982), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1984, 2 dl., p. 223-226.
 • Van Offelen, Jacques, Lilar, Albert, in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, V, 1999, p. 245-247.
 • Varlez, Louis, Les Quartiers Varlez. Volume 6. Victor De Vriendt et Thérèse van Loo. Emile De Cock et Jeanne Verwest, Brussel, Louis Varlez, 2004, p. 992.
 • Hendrickx, Jef, Stamboek van Vlaanderen. Deel II. 100 vooroudertafels van Vlaamse koppen, Antwerpen, Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Gouw Antwerpen vzw, 1987, p. 50.
 • Baeteman, Gustaaf, in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, XVII, 2005, kol. 421-428.
 • Schepens, Piet, Antwerpse gedenkplaten, Antwerpen, De Vlijt, 1982, p. 283-284.
 • Albert Lilar (1900-1976). Inventaris van het archief (1935-1976), Gent, Liberaal Archief, 2006, 40 p. (Inventaris nr. 19)


Lince, Alphonse Charles Herman Joseph (Dison, 08/05/1861-Dison, 20/01/1932)
advocaat; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 206.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 40.


Lion, Louis Gustave (Geraardsbergen, 28/09/1913-1981)
handelaar; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3681.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 226.


Lippens, Auguste Maria (Gent, 07/11/1818-Gent, 11/03/1892)
eigenaar; burgemeester van Moerbeke, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1408.
 • Brion, René, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 434.
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 289.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 404.
 • D'hondt, Bart, Een blauwe horizon. 150 jaar liberaal bestuur in Moerbeke 1847-1997, Gent, Liberaal Archief, 1999, 155 p.
 • Nuyttens, Michel, Inventaris van het archief van de familie Lippens (1701-1986), Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1996, 74 p. (Rijksarchief te Brugge, inventarissen 33)
 • Stéphany, Pierre, Portraits de grandes familles, Brussel, Editions Racine, 2004, p. 151, 154-155.


Lippens, Eugène Joseph Marie (Gent, 12/11/1816-Gent, 02/06/1900)
grondeigenaar; gemeenteraadslid en burgemeester van Zaffelare, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 289.
 • Vervaet, Bert, De kerk van Zaffelare. Acht eeuwen dorpsgeschiedenis, Feestcommissie 100 jaar vernieuwde kerk Zaffelare, Lochristi-Zaffelare, 2007, p. 101-102.


Lippens, Hippolyte Pierre Marie (Gent, 16/10/1847-Gent, 31/12/1906)
doctor in de politieke en bestuurswetenschappen, advocaat, grootgrondbezitter, beheerder van vennootschappen, voorzitter van de raad van beheer van "La Flandre Libérale", stichter-eigenaar van "Het Morgenblad-Vaderland" en van "De Vrijheid"; burgemeester van Gent, parlementslid
 • Verlinden, A., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, V, 1958, kol. 560-561.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1409-1410.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 226.
 • Brion, René, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 435.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 404-405.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 360-361.
 • Camps, Christina, Monografie van La Flandre Liberale (1874-1899), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1977, p. 30-31.
 • D'hondt, Bart, in : Flash. Driemaandelijks ledeninformatieblad VLD Gent Vijfde Wijk, Centrum en Zuid, april-mei-juni 2003, p. 15-17.
 • Stéphany, Pierre, Portraits de grandes familles, Brussel, Editions Racine, 2004, p. 154-155.
 • Meer info, klik hier.


Lippens, Maurice Auguste Eugène Charles Marie Ghislain , graaf (Gent, 21/08/1875-Elsene, 12/07/1956)
advocaat, industrieel; burgemeester van Moerbeke-Waas, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid, senaatsvoorzitter, minister, minister van Staat; gouverneur van Oost-Vlaanderen, gouverneur-generaal van Belgisch-Kongo
 • Van der Straeten, E., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, VI, 1967, kol. 664-672.
 • Lermyte, J.-M., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 882.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1411-1413.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 226-227.
 • d'Ydewalle, Ch., in : Le Flambeau, jg. 39, 1956, nr. 4, p. 397-401.
 • N. N., in : Revue Générale, jg. 66, juli 1933, p. 118-119.
 • Vanderheyden, J.F. graaf Lippens en de Albertina, in : De Vlaamse Gids, jg. XL (1956), p. 453-456.
 • Pourquoi Pas ?, 31 maart 1922.
 • Brion, René, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 435-436.
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 290.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 1938-1939. D'hondt, Bart, Een blauwe horizon. 150 jaar liberaal bestuur in Moerbeke 1847-1997, Gent, Liberaal Archief, 1999, 155 p.
 • Valcke, Tony, De gouverneurs in Oost-Vlaanderen tijdens het Interbellum. Instabiele functie of instabiele provincie?, in : Docendo Discimus. Liber Amicorum Romain Van Eenoo, Band II, Gent, 1999, p. 797-828.
 • N. N., Almanach-annuaire 1908 illustré de la Libre-Pensée Internationale, Bruxelles, Secrétariat-Général du Fédération nationale de la Libre Pensée, 1908.
 • Ranieri, Liane, Lippens, Maurice, in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, IV, 1997, p. 256-260.
 • Hasquin, H., Dictionnaire d'histoire de Belgique, Brussel, Didier Hatier, 1988, p. 298.
 • Valcke, Tony, in : Valcke, Tony (red), De fonteinen van de Oranjeberg. Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 4 : Biografieën van twintigste-eeuwse beleidsmakers, Gent, Academia Press ism Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 2003, p. 3-19.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 76.
 • N. N., Kunst in de wandelgangen. Het onbekende patrimonium van de Senaat, Tielt-Brussel, Lannoo-Dienst Algemene Zaken en Historiografie van de Senaat, 2006, p. 91.
 • Stéphany, Pierre, Portraits de grandes familles, Brussel, Editions Racine, 2004, p. 158-169.


Lippens-de Naeyer, Philippe Jean (Moerbeke, 10/03/1772-Gent, 27/04/1839)
grondeigenaar; gemeenteraadslid van Gent, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 290-291.
 • Nuyttens, Michel, Inventaris van het archief van de familie Lippens (1701-1986), Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1996, 74 p. (Rijksarchief te Brugge, inventarissen 33)
 • Stéphany, Pierre, Portraits de grandes familles, Brussel, Editions Racine, 2004, p. 151.


Lissens, Isabelle (Hoei, 28/09/1962-)
kandidaat rechten, licentiaat politieke wetenschappen en bestuurswetenschappen; gemeenteraadslid van Huy, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 252.


Lize, Antonius Joannes Josephus (Antoon) (Antwerpen, 25/06/1840-Antwerpen, 30/09/1878)
advocaat; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 121.


Locufier, Karel Jan Engel Pieter (Eeklo, 24/05/1904-Gent, 16/11/1972)
leerkracht, regisseur en directeur aan de Koninklijke Opera Gent; gemeenteraadslid van Eeklo, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 291.


Lodeweyckx, Frans Camiel Renatus (René) (Booischot, 09/04/1927-)
bediende; gemeenteraadslid van Booischot, schepen van Heist-op-den-Berg, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 121.


Loegtenburg, Emilius Josephus Cornelius (Emiel) (Gent, 22/05/1857-Gent, 04/10/1923)
advocaat; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 291.


Londot, Lucien Gustave Joseph (1849-Clermont-sous-Huy, 09/09/1921)
ingenieur; gemeenteraadslid van Clermont-sous-Huy, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 206.


Longeval, Gaston Badilon (Twee Akren, 05/01/1898-Lessen, 25/12/1980)
industrieel; schepen en burgemeester van Deux-Acren, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3682.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 227.


Lonhienne, Jean Louis Godefroid (Luik, 09/01/1787-Luik, 22/04/1871)
advocaat, industrieel; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1422.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 405.


Loos, Jean François (Jan) (Antwerpen, 12/11/1799-Antwerpen, 02/02/1871)
rentenier; schepen en burgemeester van Antwerpen, parlementslid
 • Vander Linden, H., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XII, 1892-1893, kol. 393-396.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3684.
 • De Laet, A., De Gemeenteverkiezingen te Antwerpen 1848-1854, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1968, p. 287-288.
 • Matthysen, J., Politieke Dynastieën te Antwerpen 1830-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1973, p. 142-147.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 406.
 • Hancké, Lode, De Antwerpse Burgemeesters van 1831-2000. Van Le Grelle tot Detiège, Antwerpen-Rotterdam, Uitg. C. de Vries-Brouwers, 2000, p. 38-63.
 • Schepens, Piet, Antwerpse standbeelden, Antwerpen, De Vlijt, 1983, p. 116-117.
 • De Lattin, Amand, Beroemde medeburgers, Antwerpen-Amsterdam, C. de Vries Brouwers P.V.B.A., 1979, p. 16-17, 88.


Lorand, Louis Georges Auguste (Georges) (Namen, 14/05/1860-Aix-les-Bains (FR), 31/08/1918)
advocaat, hoofdredacteur van "La Réforme"; parlementslid
 • Wauters, A., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, I, 1948, kol. 611-615.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3687-3688.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 228.
 • Les Hommes du Jour, 2e série, nr. 2.
 • De Paepe, J.L., La Réforme, organe de la démocratie libérale, CIHC, Cahiers 64, Leuven-Paris, 1972, p. 153-154.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 1042.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 205-206.


Lorie, Marcel Désiré (Hofstade, 14/08/1928-)
bankbediende; schepen van Hofstade, gemeenteraadslid van Aalst
 • Van Gaever, Kurt, Naar een typologie van het gemeenteraadslid van een middelgrote stad : casus Aalst 1946-1982. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1986, p. 122-123.
 • Coppens, Geertrui, Van den Eede, Gaston, De geschiedenis van de Liberale Partij te Aalst 1846-2002, Aalst, Gaston Van den Eede, 2003, p. 181.


Louis, Johann Michel (Thommen, 26/04/1922-01/12/1990)
veearts; schepen van Sankt Vith, parlementslid
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 228.


Loumaye, Georges Emile (Hoei, 01/12/1892-Hoei, 16/04/1988)
advocaat, pleitbezorger; provincieraadslid van Luik, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3690-3691.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 228.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 207.


Loumaye, Marcel Alphonse (Hoei, 08/04/1889-Knokke, 13/08/1956)
jurist, hoogleraar ULg; provincieraadslid van Luik, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1423.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 228.
 • Legrain, P., Le Dictionnaire des Belges, Brussel, 1981, p. 332.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 207.


Louwyck, Guido (Brugge, 27/06/1946-)
aannemer; schepen van Zwevezele, schepen van Wingene, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Ost, Hilaire (red), De provincieraad van West-Vlaanderen 1978-1995. Deel III, Brugge, 1996, p. 436.
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 242.


Loveling, Frederica Victoria Rosalie (Rosalie) (Nevele, 19/03/1834-Nevele, 04/05/1875)
letterkundige
 • Decavele, Johan, Lekens, Luk, Het Campo Santo in 131 levensverhalen, Gent, Gent Cultuurstad, 2001, p. 82-83.
 • Deprez, Ada, Gobbers, Walter, Wauters, Karel (red), Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de negentiende eeuw. Deel, I, Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1999, p. 263-279.
 • Piette, Hélène, Les sœurs Loveling. Rosalie et Virginie. Deux grandes figures féminines des lettres flamandes, Brussel, Office de Publicité, 1942, 88 p.
 • Stynen, Ludo, Rosalie en Virginie. Leven en werk van de gezusters Loveling, Tielt, Lannoo, 1997, 392 p.
 • Van De Casteele, J., Nevelse brieven van de gezusters Loveling, in : Het Land van Nevele, IX, 1978, 1, p. 19-31.
 • Van Elslander, A., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, III, 1968, kol. 514-522.
 • Van Elslander, Antonin, in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 895-896.
 • Van Elslander, Antonin, in : De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, …[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 1963-1964.
 • Van Elslander, Antonin, in : Twintig Eeuwen Vlaanderen, Hasselt, Heideland-Orbis, 1976, p. 329-332.
 • i>Varlez, Louis, Les Quartiers Varlez. Volume 5. La descendance de Remi De Ridder, Brussel, Louis Varlez, 2003, p. 754.
 • Deprez, Ada, Gobbers, Walter en Wauters, Karel (red), Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de negentiende eeuw. Deel III, Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2003, p. 200-203.
 • Basse, Maurits, Het aandeel der vrouw in de Nederlandsche letterkunde. Tweede deel, Gent, Willemsfonds, 1921, p. 73-220.
 • Buddingh', Cees, Encyclopedie voor de wereldliteratuur, Utrecht, Bruna, 1954, p. 449.
 • Loveling, Rosalie, Loveling, Virginie, Niets is ons onbeduidend. verzameld en ingeleid door A. van Elslander, Hasselt, Uitgeverij Heideland-Orbis, 1978, 77 p.
 • van Elslander, Antonin, Rosalie Loveling herdacht, in : Heemkundige Kring De Oost-Oudburg v.z.w. Jaarboek XII, Gent, Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, 1976, p. 76-89.
 • Ramon, Noël, De beeltenis van de gezusters Loveling, in : Heemkundige Kring De Oost-Oudburg v.z.w. Jaarboek XII, Gent, Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, 1976, p. 90-97.


Loveling, Marie Virginie (Virginie) {Walter, W.G.E.} (Nevele, 17/05/1836-Gent, 01/12/1923)
letterkundige
 • Van Elslander, A., in : Twintig Eeuwen Vlaanderen, XIII, Hasselt, 1976, p. 329-332.
 • Van Elslander, A., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 895-896.
 • Antheunis, M., Virginie Loveling : Hart en geweten van een verdwenen maatschappij, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie Germaanse filologie), 1988.
 • Buckinx, P.G., Virginie Loveling, in : De Vlaamse Gids, XXXVIII (1954), p. 123-128.
 • Galle, M., Virginie Loveling, Klauwaard en Geus, in : Nieuw Vlaams Tijdschrift, XVIII (1965), nr. 7, p. 625-627.
 • Hemeleers, A., Aspecten van Virginie Loveling als prozaschrijfster, Brussel, V.U.B. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1974.
 • Luyssaert, J., Van de Casteele, J., Confrontaties met Virginie Loveling, Zingem, 1974 (Monografieën van de heemkundige kring "Het Land van Nevele", II).
 • Vanacker, D., Virginie Loveling en de Schoolstrijd, in : Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap, Gent, III, 1987, p. 81-136.
 • Vanheste, B., De politieke romans van Virginie Loveling : antikatholiek, in : Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap, Gent, IV, 1988, p. 127-130.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 1963-1964.
 • Deprez, Ada, Gobbers, Walter en Wauters, Karel (red), Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de negentiende eeuw. Deel I, Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1999, p. 263-279.
 • Van De Casteele, J., Nevelse brieven van de gezusters Loveling, in : Het Land van Nevele, IX, 1978, 1, p. 19-31.
 • Van Elslander, A., De "biografie" van Virginie Loveling. Mededeling nr. 4, Gent, Centrale Bibliotheek van de RUG, 1963, 54 p.
 • Piette, Hélène, Les soeurs Loveling : Rosalie et Virginie deux grandes figures féminines des lettres flamandes, Bruxelles, J. Lebègue et Cie, 1942, 88 p.
 • Stynen, Ludo, Rosalie en Virginie. Leven en werk van de gezusters Loveling, Tielt, Lannoo, 1997, 392 p.
 • Varlez, Louis, Les Quartiers Varlez. Volume 6. Victor De Vriendt et Thérèse van Loo. Emile De Cock et Jeanne Verwest, Brussel, Louis Varlez, 2004, p. 755.
 • Stynen, Ludo, 1914-1918. Het oorlogsdagboek van Virginie Loveling, in : Spiegel der Letteren. Tijdschrift voor Nederlandse Literatuurgeschiedenis en voor Literatuurwetenschap, XXXVIII, 1996, 2-3, p. 197-209.
 • Stynen, Ludo, Virginie Loveling in de spiegel van haar reisnotities, in : Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (overdruk), 1995, 1, 20 p.
 • Loveling, Virginie, Sophie. Omgespeld door Sylvie Engels. Met een inleiding door Daniël Vanacker, Gent, Liberaal Archief, 1999, 311 p.
 • Deprez, Ada, Gobbers, Walter en Wauters, Karel (red), Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de negentiende eeuw. Deel III, Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2003, p. 200-203.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 206.
 • Basse, Maurits, Het aandeel der vrouw in de Nederlandsche letterkunde. Tweede deel, Gent, Willemsfonds, 1921, p. 73-220.
 • De Cneudt, Richard, 28 april 1912. Huldebetooging ter eere van Virginie Loveling. Haar werk en hare beteekenis voor het volk, Ledeberg-Gent, Loveling-Comiteit-Ad. Herkenrath, 1912, 14 p.
 • Buddingh', Cees, Encyclopedie voor de wereldliteratuur, Utrecht, Bruna, 1954, p. 449.
 • Loveling, Rosalie, Loveling, Virginie, Niets is ons onbeduidend. verzameld en ingeleid door A. van Elslander, Hasselt, Uitgeverij Heideland-Orbis, 1978, 77 p.
 • Musschoot, Anne Marie, van Parys, Joris, 'Aan goedheid hebt gij een onuitputtelijken voorraad'. Virginie Loveling : brieven van en aan Jan van Rijswijck en familie, in : Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap, XXII, Gent, Cyriel Buysse Genootschap, 2006, p. 191-235.
 • de Meyer, Fleur, Virginie Lovelings Blauwbaard : Een revolverschot herlezen, in : Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap, XXII, Gent, Cyriel Buysse Genootschap, 2006, p. 237-254.
 • Demoor, Marysa, Braeckman, Johan, Vandenbussche, Liselotte, Vandermassen, Griet, Darwin achterna? Efelijkheid en evolutietheorie in het oeuvre van Virginie Loveling, in : Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap, XXIII, Gent, Cyriel Buysse Genootschap, 2007, p. 177-192.
 • Heesakkers, Nina, Musschoot, Anne Marie, Virginie Loveling en haar Nederlandse uitgevers. Brieven van P. N. van Kampen, Van Holkema en Warendorf, H. Honig en J. Funke, in : Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap, XXIII, Gent, Cyriel Buysse Genootschap, 2007, p. 193-277.
 • Ramon, Noël, De beeltenis van de gezusters Loveling, in : Heemkundige Kring De Oost-Oudburg v.z.w. Jaarboek XII, Gent, Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, 1976, p. 90-97.
 • N. N., Virginie Loveling als folkloriste 1836-1923. Ter herinnering aan een edel en welbesteed leven in dienst van de Vlaamsche letteren en folkore, Gent, s.n., 1943, 108 p.


Lovens, Félicien Pierre Charles Joseph (Limbourg, 16/11/1899-Heusy, 29/11/1970)
handelaar; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 207.


Lucas, Lodewijk (Louis) (Kapellen, 27/02/1890-Kapellen, 26/07/1952)
zaakwaarnemer; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 122.


Lucq, Victor Charles Jules (Chimay, 11/02/1829-Marcinelle, 26/01/1887)
advocaat, magistraat; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3692.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 407.


Lutens, Armand (Gent, 06/11/1836-)
doctor in de rechten, industrieel; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 362.


Lutens, Louis Jean (Dendermonde, -Gent, 29/11/1856)
handelaar, grondeigenaar; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 362-363.


Luwaert, Benedictus Franciscus (Frans) (Lede, 29/01/1888-Lede, 12/01/1944)
handelaar; gemeenteraadslid van Lede, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 291.


Luyten, Johannes Hendrikus Hubertus (Henry) (Roermond, 21/05/1859-Brasschaat, 21/01/1945) schilder
 • de Beenhouwer, Jozef, Henry Luyten (1859-1945), Antwerpen, MIM, 1995, 176 p.
 • Goovaerts, Albert, Het Gulden Doek van Vlaanderen, in : De Vlaamse Toeristische Bibliotheek, Antwerpen, Vlaamse Toeristenbond vzw, 182-183, 1974, 24 p.


Lynen, Victor (Antwerpen, 30/09/1834-Baden-Baden (DE), 02/10/1894)
handelaar, consul; gemeenteraadslid van Antwerpen
 • Devos, Greta, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 439-440.


Lys, Pierre Nicolas Emmanuel Marie (Herve, 11/08/1779-Verviers, 14/05/1849)
advocaat, notaris, stichter-eigenaar van "Le Franchimontois", medestichter van "L'Union Constitutionnelle"; gemeenteraadslid van Herve, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3693.
 • Koch, L.B., in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, I, 1988, p. 255-258.
 • Koch, Louis Bernard, Le député Pierre Lys, s.l., Société d'histoire et d'Archéologie du plateau de Herve, 1982, 28 p.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 22.
top