DE BLAUWE WIE IS WIE


home

De Blauwe Wie is Wie biedt in eerste instantie bibliografische en zeer summiere biografische informatie over meer dan 3.000 personen die tussen 1830 en vandaag een rol speelden of spelen in de brede liberale beweging in België.

Deze Blauwe Wie is Wie wordt geleidelijk aangevuld met meer uitvoerige biografische informatie. Bij namen met de vermelding “meer info” krijgt u na het doorklikken meer biografische gegevens.

De Blauwe Wie is Wie werd samengesteld op basis van bestaande naslagwerken. Enkel die personen die in een naslagwerk voorkomen, zijn op dit ogenblik in dit overzicht opgenomen. (Voor de lijst van de gebruikte naslagwerken, klik hier).

Bij elke persoon worden, voor zover bekend, de plaats en datum van geboorte en desgevallend van overlijden vermeld, de gedane studies, de uitgeoefende beroepen en de politieke ambten. Meer informatie is te vinden in de vermelde naslagwerken. De soms zeer uitvoerige bibliografie in die naslagwerken wordt hier niet herhaald; de hier opgenomen publicaties vormen dus een aanvulling op de bibliografie van de naslagwerken.

De Blauwe Wie is Wie wordt jaarlijks geactualiseerd. De recentste update gebeurde in juni 2013.

Om de opzoeksnelheid te verhogen werd de Blauwe Wie is Wie opgesplitst in letterblokken. Om een persoon terug te vinden klikt u eerst op het desbetreffende letterblok, waarna via de browser-zoekfunctie snel naar de gewenste naam kan worden gezocht (toetsencombinatie Ctrl + F).
A-B  C  D  E-G   H-L  M-O  P-R  S-U  V-Z

M

Mabille-Leblanc, Simone (Ressaix, 15/08/1919-19/08/1994)
handelaar; burgemeester van Binche, parlementslid
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 229.
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1972, p. 243-244.


Mac Leod, Julius (Oostende, 19/02/1857-Gent, 03/03/1919)
doctor in de natuurwetenschappen, bioloog, hoogleraar RUG
 • Bossaert, Henry, Julius Mac Leod en de Vervlaamsing, Gent, Archief RUG, 1977, 94 p.
 • Goosenaerts, J., Iets over Mac Leod en de te vervlaamsen Universiteit Gent, in : Wetenschappelijke Tijdingen, XII, 3, maart-april 1952, kol. 101-104.
 • De Groodt, A., Huis Mac Leod usque Universitas, in : Gentsche Studentenalmanak uitgegeven door het Taalminnend Studenten-Genootschap "'t Zal Wel Gaan" onder kenspreuk "Klauwaert en Geus", Gent, drukkerij Hussein gebroeders, LIII, 1935, p. 53-58.
 • Fredericq, Louis, Notes sur la Famille Fredericq-Beaucarne, s.l., s.n., s.d., p. 40-42.
 • Vandevelde, A.-J.-J., in : Jaarboek der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent, drukkerij Erasmus, XXX, 1921, p. 145-228.
 • Van De Velde, A.-J.-J., in : Elaut, L., Grootaers, L., Van Roosbroeck, R, Vermeylen, A (red), 100 groote Vlamingen. Vlaanderens roem en grootheid in zijn beroemde mannen, Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1941, p. 395-397.
 • Vercoullie, J., Mac Leod Herdacht, in : Gentsche Studentenalmanak uitgegeven door het Taalminnend Studenten-Genootschap "'t Zal Wel Gaan" onder kenspreuk "Klauwaert en Geus", Gent, drukkerij A. Vandeweghe, L, 1921, p. III-VIII.
 • Deprez, Ada, Karel van de Woestijne. Verzameld journalistiek werk. Tweede deel. Nieuwe Rotterdamsche Courant. Juli 1907-januari 1909, Gent, Cultureel Documentatiecentrum, 1986, p. 532-537.
 • In : Gentsche Studentenalmanak uitgegeven door het Taalminnend Studenten-Genootschap "'t Zal Wel Gaan" onder kenspreuk "Klauwaert en Geus", Gent, drukkerij A. Vandeweghe, XXXXIX, 1919, p. 82.
 • In : Gentsche Studentenalmanak uitgegeven door het Taalminnend Studenten-Genootschap "'t Zal Wel Gaan" onder kenspreuk "Klauwaert en Geus", Gent, Boekhandel J. Vuylsteke, XXX, 1890, p. 66.
 • Mac Leod gedenkboek, Antwerpen, Uitgever de Sikkel, 1930, 120 p.
 • In : Liber Memorialis. Notices biographiques. Tome II. Faculté de Philosophie et Lettres. Faculté de Droit, Gent, Université de Gand, 1913, p. 281-289.
 • van Hees, Pieter, in : Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 1977-1979.
 • Everaert, Claude, Fabré-Meeus, Greta (red), Liber Magistrorum 1797-1997. Van Ecole Centrale du Département de l'Escaut tot Koninklijk Atheneum te Gent, Gent, V.Z.W.'s Vriendenkringen Voskensscholen en Gent (Ottogracht)-Gentbrugge, 1997, p. 88-89.
 • Varlez, Louis, Les Quartiers Varlez. Volume 5. La descendance de Remi De Ridder, Brussel, Louis Varlez, 2003, p. 749.
 • Hendrickx, Jef, Stamboek van Vlaanderen. Deel I. 80 vooroudertafels van Vlaamse koppen, s.l., Familia et Patria, 1971, p. 43.
 • Beeckman, Miche, Capiteyn, André, Van Doorne, Geert, Straatnamen Gentbrugge, Gent, Uitgeverij Snoeck - Stad Gent Departement Cultuur, 2007, p. 55.
 • Van de Velde, Albert-jacques-Joseph, Dr. Jul. Mac Leod. Levensschets met bibliografische aanteekeningen, Gent, Drukk. Erasmus, 1921, 84 p.


Macau, Edmond Philippe Alexandre (Doornik, 06/10/1833-Doornik, 24/04/1895)
notaris; gemeenteraadslid van Doornik, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
 • Coosemans, M., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, V, 1958, kol. 568.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1425.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 409.


Madoux, Alfred (Alfred junior) (Sint-Joost-ten-Node, 30/01/1870-Brussel, 06/06/1928)
directeur van "L'Etoile Belge"
 • Comeliau, M.-L., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, IV, 1955, kol. 553-554.
 • Delsemme, P., in : Parisel, W., Histoire de La Loge "Les Vrais amis de l'Union et du Progrès Réunis" 1892-1980, Brussel, 1980, p. 301-302.
 • Pourquoi Pas ?, 25 december 1925.
 • Mathelart, Sophie, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 443.


Madoux, Corneel R
provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 123.


Madoux, Denis (Lescelles (FR), 20/09/1815-Brussel, 06/10/1878)
industrieel, directeur van "L'Etoile belge"
 • Mathelart, Sophie, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 442.


Maerten-Lissnijder, Richard (Proven, 17/03/1882-28/07/1950)
ambtenaar; stichter en voorzitter van het Westvlaams Verbond van afdelingen van het Willemsfonds
 • Eeuwfeest van het Willemsfonds 1851-1951, Gent, Fecheyr, 1951, p. 99. (Willemsfonds-uitgave 187)


Maertens, Albert (Aardenburg (NL), 26/04/1915-)
advocaat, directeur-generaal van "Het Laatste Nieuws"
 • Van Brabant, P., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 915.
 • Van Werveke, H., et al., Liber Amicorum Albert Maertens, s.l., 1973.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 1983-1984.
 • Pareyn, Luc (red), Albert Maertens, sociaal bewogen en liberaal, Gent - Asse-Kobbegem, Liberaal Archief-Stichting Het Laatste Nieuws vzw, 2001, 196 p.


Maertens, Gustave (Torhout, 23/08/1874-Torhout, 20/10/1945)
arts; wnd schepen van Torhout, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 334.


Maertens, Jean Henri Corneille (Brugge, 26/02/1803-Brugge, 15/07/1857)
magistraat; provincieraadslid van West-Vlaanderen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3699.
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 527.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 409-410.


Maertens, Leopold François Ghislain (Léopold), jonkheer (Gent, 07/11/1816-Gent, 08/01/1898)
advocaat, bankier; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3700.
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 293-294.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 410.


Maes, Johannes Desiderius (Desiderius) (Antwerpen, 13/08/1855-)
bestuurder van de sleepbotendienst, handelaar; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 124.


Maes, Joseph J M T (Hoevenen, 06/04/1935-)
aannemer; gemeenteraadslid van Hoevenen, gemeenteraadslid van Stabroek, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 124.


Maes, Louis Jacques (Menen, 22/03/1818-Menen, 16/12/1880)
aannemer van openbare werken; gemeenteraadslid van Menen, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 528.


Maes, Luc Florimond Armand (Beveren, 07/08/1959-)
ambtenaar; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 294.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 506.


Maes, Marc François Magdalena (Sint-Niklaas, 05/09/1953-Gent, 26/02/2009)
advocaat; schepen van Lokeren, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 294.


Maes, Pierre François (Ronse, 1805-Nanterre, 04/06/1874)
landbouwer; gemeenteraadslid van Ronse
 • Willequet, Peter, Het politiseringsproces te Ronse. 1830-1921. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1982, p. 343.


Magis, Mathieu Joseph Alfred (Alfred) (Luik, 07/02/1840-Luik, 03/12/1921)
doctor in de politieke en administratieve wetenschappen, advocaat; schepen van Luik, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1432.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 230.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 411.
 • Caulier-Mathy, Nicole, in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, VII, 2003, p. 243-247.


Magnery, Emile (Chokier, 19/03/1835-)
industrieel; burgemeester van Seraing, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 207.


Magnette, Charles (Virton, 03/02/1863-Luik, 18/10/1937)
advocaat, stichter van het dagblad "L'Express"; gemeenteraadslid van Luik, parlementslid, voorzitter van de senaat, minister van Staat
 • Coosemans, M. : in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, V, 1958, kol. 575-577.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1433-1435.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 230.
 • Charles Magnette. Grand maître national de la maçonnerie belge pendant l'occupation allemande 1914-1918, Brussel, Sécretariat du Grand Orient, 1920.
 • Pourquoi Pas ?, 6 mei 1921.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 1055-1056.
 • Dengis, Louis, in : Nefontaine, Luc (red), Illustres et francs-maçons, Brussel, Editions Labor, 2004, p. 91-98.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 207.


Magniette, August Eugeen Xavier (Gent, 20/06/1871-Hoboken, 23/04/1943)
fabrieksbeheerder, handelaar; gemeenteraadslid van Hoboken, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 124.


Mahaim, Ernest Aimé Joseph (Momignies, 27/04/1865-Luik, 30/11/1938)
jurist, economist, socioloog, hoogleraar ULg; minister
 • Rey, J., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XLIII, 1983-1984, kol. 501-509.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 230-231.
 • Serwy, V., La coopération en Belgique. Dictionnaire biographique, Brussel, 1952, p. 195-196.
 • Vancraenbroeck, Marc, Mémoire de métal. L'Université Libre de Bruxelles en médailles, plaquettes et jetons, Bruxelles, Archives de L'Université de Bruxelles, 1999, p. 152.


Mahieu, Marc André Achiel Corneel (Klerken, 23/07/1934-Poperinge, 11/06/1998)
licentiaat criminologie, licentiaat verzekeringsrecht, advocaat; OCMW-voorzitter van Poperinge, burgemeester van Poperinge, provincieraadslid van West-Vlaanderen, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers. Officieel Handboek, 1988, p. 137.
 • Ysebaert, C., Politiek Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1991, p. 84-85.
 • Ost, Hilaire (red), De provincieraad van West-Vlaanderen 1978-1995. Deel III, Brugge, 1996, p. 437-438.
 • N. N., Gewezen PVV-parlementairen, s.l., s.n., s.d., s.p.


Maisier, Guillaume Pierre Joseph (Limbourg, 07/07/1843-Verviers, 24/10/1918)
garenfabrikant; schepen en burgemeester van Limbourg, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 207.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, 1997, p. 40.


Maisse, Henri Joseph Laurent (Herstal, 03/05/1909-Luik, 24/03/1978)
advocaat; gemeenteraadslid van Luik, parlementslid, staatssecretaris, minister
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1442.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 231.
 • Gaus, H. (ed), Politiek Biografisch Lexicon. Belgische ministers en staatssecretarissen 1960-1980, Antwerpen, Standaard uitgeverij, 1989, p. 707-710.
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1972, p. 251-252.


Maisse, Jacques (Herstal, 14/10/1938-)
advocaat; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 207.


Maistriau, Victor Eugène Ange Jules (Maurage, 05/10/1870-Bergen, 21/01/1962)
advocaat; schepen en burgemeester van Mons, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid, minister, minister van Staat
 • Piérard, C., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXVII, 1971-1972, kol. 570-573.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3709-3712.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 231-232.
 • Le Livre Bleu. Recueil biographique, Brussel, Maison Ferd. Larcier, 1950, p. 340.
 • Pourquoi Pas ?, 20 mei 1927.
 • De Schrijver, Reginald, Gentenaars in de Wetstraat, in : Liber Amicorum August de Schrijver, Gent, 1968.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 1064.


Maistriaux, Pierre A Gh (Charleroi, 23/12/1938-)
leerkracht; burgemeester van Chievres
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1979, p. 241.


Mallar, Charles Léopold (Léopold) (Baelen-sur-Vesdre, 02/12/1837-Verviers, 08/11/1910)
advocaat; schepen van Verviers, provincieraadslid van Luik, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3718.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 207.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, 1997, p. 23, 38, 140.


Malmendier, Jean-Pierre (Montzen, 12/09/1949-)
opvoeder, commercieel afgevaardigde; parlementslid; stichter en coördinator vzw "Marc en Corinne"
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 213.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2007. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 259.


Malou-Vergauwen, Edouard Pierre Joseph (Édouard) (Ieper, 01/04/1791-Ieper, 23/05/1849)
grondeigenaar; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1439.
 • Vandepitte, D., De Liberale Partij in vijf steden van de Westhoek (Ieper, Diksmuide, Veurne, Nieuwpoort, Poperinge) 1830-1848, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1971, p. VII.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 412.


Malysse, Rita (10/03/1949-)
handelaar; provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 514.


Manilius, Ferdinand Abdon (Ieper, 30/07/1796-Gent, 16/03/1861)
militair, auteur, industrieel; gemeenteraadslid van Gent, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3721.
 • Du Bois, Ad., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XIII, 1894-1895, kol. 327-328.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 414-415.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 365-366.
 • Hens, Karen, Meer dan een halve eeuw private liefdadigheid te Gent : "De Zonder Naam niet Zonder Hart" (1855-1914), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 2002, deel I, p. 49-51.


Marchand, André Cesar Roger Antoine (Beervelde, 23/06/1938-)
bloemist; gemeenteraadslid van Lochristi, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 296.


Marchand, James O M J (Oudenaarde, 17/05/1936-)
leerkracht, studieprefect, directeur, publicist; voorzitter van de afdeling Geraardsbergen van het Willemsfonds
 • Decan, Rik, Wie is wie in Vlaanderen 1989-1993. Biografische encyclopedie, Brussel, Uitgeverij BRD, 1989, p. 771.


Marcotty, Joseph (Jemeppe, 01/05/1829-)
industrieel; schepen van Jemeppe, burgemeester van Angleur, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 207.


Maréchal, Josse (08/04/1854-13/06/1926)
leerkracht, handelaar, hoteluitbater
 • Maréchal, Griet, Carrière en politieke keuzes van de Brugse gemeenteonderwijzer Josse Maréchal (1854-1926), in : Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, jg. 144, 2, 2007, p. 265-286.


Marghem, Marie-Christine (Doornik, 22/05/1963-)
advocaat; schepen van Doornik, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 215.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 274.


Mariën, Albert Auguste Aimé Joseph (Zelzate, 03/11/1896-Gent, 25/04/1964)
ingenieur, industrieel; schepen van Moerbeke-Waas, parlementslid; gouverneur van Oost-Vlaanderen
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1446-1448.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 233.
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 297.
 • Van Daele, Jasmien, in : Valcke, Tony (red), De fonteinen van de Oranjeberg. Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 4 : Biografieën van twintigste-eeuwse beleidsmakers, Gent, Academia Press ism Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 2003, p. 323-336.


Mariën, Albert (Boechout, 01/09/1936-)
bediende; schepen en burgemeester van Boechout, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 125.


Mariën, Jean Joseph (Jan) (Elsene, 28/06/1866-Moerbeke-Waas, 25/03/1930)
bestuurder suikerfabriek; schepen van Moerbeke-Waas, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 297.


Marinower, Claude (Antwerpen, 04/12/1954-)
advocaat; gemeenteraadslid van Antwerpen, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 217.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2007. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 264.


Marinx, Charles William (Londen (GB), 09/02/1842-Gent, 02/02/1910)
industrieel; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 366.


Marion, Joseph Jean-Baptiste Désiré (Oostende, 07/09/1832-Oostende, 10/02/1879)
handelaar; schepen van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 174.


Marlet, Jean Bernard (Waillimont, 15/07/1760-Messancy, 27/03/1834)
officier, vrederechter; lid van de Bestendige Deputatie van Luxemburg, lid van het Nationaal Congres, parlementslid
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 639-640.


Marquet, Christian Adrien (Seraing, 16/11/1818-Ougrée, 14/11/1895)
handelaar; schepen van Ougrée, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 208.


Marquet, Joseph Hubert Georges (Georges) (Jemeppe-sur-Meuse, 19/09/1866-Nice (FR), 29/03/1947)
zakenman, beheerder van vennootschappen, eigenaar van "L'Etoile Belge"; parlementslid
 • Lefèvre, P., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XLI, 1979-1980, kol. 498-517.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3735-3736.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 233.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 1077.


Martens, Jean-Pierre Fernand Marguerite (Oudenaarde, 23/09/1942-Oudenaarde, 12/12/1984)
bediende; gemeenteraadslid van Oudenaarde, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 297-298.


Martens, Julianus Amandus (Julien) (Gent, 04/05/1829-Gent, 20/02/1878)
magistraat; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 367.


Martens, Liban Prosper Marie (Leupegem, 08/09/1911-Oudenaarde, 11/09/2000)
bediende; gemeenteraadslid van Oudenaarde, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3743-3744.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 234.
 • N. N., Gewezen PVV-parlementairen, s.l., s.n., s.d., s.p.


Martiny, Josephus (Joseph) (Gent, 09/07/1842-Gent, 10/11/1910)
architect, industrieel; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 368-369.


Martou, Edmond (Ledeberg, 16/11/1826-Sint-Gillis, 15/07/1862)
jurist, redacteur van "L'Union Libérale" (Verviers)
 • Du Bois, A., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XIII, 1894-1895, kol. 913-916.


Martougin, Alfred Léon Narcisse (Gilly, 28/02/1875-Brasschaat, 01/06/1952)
chocolatier; voorzitter van de Belgische Wielrijdersbond (1922-1929; 1935-1947), voorzitter van het uitvoerend comité van de wereldtentoonstelling van Antwerpen (1930)
 • Luyten, Dirk, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 453.
 • Mortelmans, Koen, in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, XVII, 2005, kol. 429-432.


Martroye, Hercule Aimé Aurèle (Outrijve, 14/03/1862-Berchem, 05/09/1932)
brouwer; schepen en burgemeester van Berchem, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 298-299.


Mary, Edouard André Joseph (Edingen, 26/04/1796-Brussel, 30/04/1853)
advocaat, economist, literator; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3747.
 • Mathieu, E., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XIII, 1894-1895, kol. 929-931.


Maryssael, Louis Charles Jean (Bredene, 30/12/1830-Oostende, 19/01/1903)
apotheker; schepen van Oostende, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 174-175. (13/12/1830)
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 530.


Mascart, François Antoine Edouard (Ohain, 29/12/1806-Ohain, 29/04/1887)
eigenaar; burgemeester van Ohain, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3748.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 416.


Mascart, Louis Albert Napoléon (Ohain, 25/06/1811-Ohain, 17/12/1888)
arts; burgemeester van Ohain, provincieraadslid van Brabant, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3749.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 417.


Masquelier, Egidius Eduardus Adolphe (Egide) (Borgerhout, 23/05/1842-Borgerhout, 1913)
industrieel; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 126.


Masquelier, Émile Albert André Martin Joseph (Bergen, 06/09/1837-Bergen, 12/12/1901)
advocaat; schepen van Mons, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3750.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 417.


Masquelier, Fernand Ghislain (Souvret, 06/10/1885-11/08/1969)
boekhouder; gemeenteraadslid van Souvret, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3751-3752.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 234.


Massange, Ferdinand Hubert Joseph (Stavelot, 14/01/1835-Stavelot, 13/09/1906)
leerlooier; burgemeester van Stavelot, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 208.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, 1997, p. 44, 111.


Massange, Grégoire Nicolas Henri Joseph (Stavelot, 06/12/1821-Stavelot, 10/04/1894)
leerlooier; burgemeester van Stavelot, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 208.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 43, 111.


Massange, Jean (Stavelot, 06/12/1854-Parijs (FR), 03/04/1930)
industrieel; schepen van Stavelot, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 208.


Massart, Henri (Luik, 28/04/1851-)
advocaat; burgemeester van Momalle, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 208.


Massart, Jules (Lantremange, 22/10/1864-14/04/1941)
advocaat, landbouwer; schepen van Lantremange, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 208.


Massart, Oscar (Lantremange, 20/05/1833-)
eigenaar, advocaat; burgemeester van Lantremange, lid van de Bestendige Deputatie van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 208.


Massau, Junius (Gosselies, 09/04/1852-Gent, 10/02/1909)
ingenieur, hoogleraar RUG, hoofdinspecteur; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 369.
 • Mertens, Robert, in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, XVII, 2005, kol. 436-441.
 • Hernalsteen, An, De Westerbegraafplaats van Gent, Gent, provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. Dienst 92 - Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium, 2000, p. 23.


Massaux, Fernand
bediende; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 126.


Masset, Georges (Luik, 31/03/1859-Elsene, 23/11/1920)
advocaat, redacteur van "La Meuse" en "La Réforme"
 • De Paepe, J.-P., La Réforme, organe de la démocratie libérale, CIHC, Cahiers 64, Leuven-Paris, 1972, p. 154.
 • Pourquoi Pas ?, 28 nov. 1919.


Masset, Léonard (Luik, 1801-04/12/1877)
advocaat; schepen en burgemeester van Herstal, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 208.


Massez, Prosper Joseph (Gent, 01/03/1778-Oostende, 10/08/1846)
eigenaar; gemeenteraadslid van Oostende, lid van de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 530-531.


Masson, Charles (Luik, 29/01/1851-Luik, 24/08/1895)
advocaat; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 208.


Masson, Corneel (Corry) (Antwerpen, 23/03/1940-)
advocaat; gemeenteraadslid van Antwerpen, lid van de Bestendige Deputatie van Antwerpen
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2006. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2005, p. 269.
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 126-127.


Masson, Fulgence Paul Benoît (Dour, 16/02/1854-Bergen, 24/01/1942)
advocaat, leerkracht RNS Mons, journalist, stichter-directeur van "La Province"; schepen van Mons, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid, minister, minister van Staat
 • Piérard, C., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXVIII, 1973-1974, kol. 569-576.
 • Coosemans, M., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, V, 1958, kol. 590-591.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3755-3757.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 235.
 • N. N., in : Le Flambeau, 16 jg., 1933, nr. 10, p. 385-387.
 • Henri, Pierre, Grands avocats de Belgique, Brussel, Ed. J.M. Collet, 1984, p. 130-135.
 • Fulgence Masson (1854-1942). Inventaris van de stukken bewaard op het Liberaal Archief (1918-1942). Archief van en over Fulgence Masson, de Fondation Fulgence Masson en zijn zoon Paul Masson, Gent, Liberaal Archief, 2005, 6 p. (Inventaris nr. 13)


Masson, Maurice Eugène Firmin Léon Marie Joseph (Hannuit, 06/06/1895-1984)
notaris; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3758-3759.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 235.


Massonnet, Jules Léon (Chassepierrre, 28/12/1879-Aarlen, 10/05/1974)
apotheker; schepen en burgemeester van Aarlen, provincieraadslid van Luxemburg, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1460-1461.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 235.
 • Pierret, Jean-Marie, Massonnet, Jules, in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, IV, 1997, p. 275-276.


Materne, Jean Joseph Dieudonné (Wépion, 22/07/1889-Namen, 21/06/1964)
industrieel; burgemeester van Jambes, provincieraadslid van Namen, parlementslid; voorzitter van de Entente Libérale Wallonne
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1466-1468.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 236.
 • Douxchamps-Lefèvre, Cécile, Materne, Jean, in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, VI, 2001, p. 294-296.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 1085.


Mathen, Denis (Namen, 27/10/1965-)
licentiaat rechten, jurist, ambtenaar, kabinetsmedewerker, lesgever; schepen van Namen, provincieraadslid van Namen, parlementslid; gouverneur van Namen
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 276-277.


Mathieu, Adolphe Charles Ghislain (Bergen, 22/06/1802-Elsene, 13/06/1876)
journalist, auteur; stichter van de Liberale Associatie van Mons
 • Wauters, A., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XIV, 1897, kol. 33-44.
 • Serwy, V., La coopération en Belgique. Dictionnaire biographique, Brussel, 1952, p. 199.


Mathieu, Gérard (Habay-la-Neuve, 21/09/1947-)
leerkracht; burgemeester van Habay-la-Neuve, lid de Bestendige Deputatie van Luxemburg, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2004. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 289-290.


Mathieu, Joseph (Lierneux, 10/09/1894-Trois-Ponts, 25/01/1974)
burgemeester van Basse-Bodeux, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 209.


Mathy, Jacky (Couvin, 09/04/1946-)
leerkracht; gemeenteraadslid van Couvin, lid van de Bestendige Deputatie van Namen
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 269.


Mattot, Roger Henri Joseph Ghislain (Chimay, 05/09/1893-Anseremme, 10/06/1961)
militair; gemeenteraadslid van Boussu-en-Fagne, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3768.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 236.


Maubach, Pierre Joseph (Baelen-sur-Vesdre, 31/08/1856-)
industrieel; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 209.


Max, Adolphe Eugène Jean Henri (Brussel, 30/12/1869-Brussel, 06/11/1939)
advocaat, journalist; schepen en burgemeester van Brussel, provincieraadslid van Brabant, parlementslid, minister van Staat
 • Bernard, C., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXX, 1958-1959, kol. 551-569.
 • Comeliau, M.-L., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, IV, 1955, kol. 584-585.
 • D'Hoker, M., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 937-938.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3769-3774.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 236-237.
 • Grojean, O., Adolphe Max, in : Le Flambeau, I, 1918, nr. 6, p. 178.
 • Seyl, A., Un grand citoyen : Adolphe Max, in : Revue de Bruxelles, april 1958, p. III.
 • Vierset, A., Adolphe Max, in : Cahiers Historiques, Série IV, 1964, nr. 33, p. 83.
 • Pourquoi Pas ?, 14 december 1934, 10 november 1939, 5 november 1940.
 • Vancraenbroeck, Marc, Mémoire de métal. L'Université Libre de Bruxelles en médailles, plaquettes et jetons, Bruxelles, Archives de L'Université de Bruxelles, 1999, p. 77-81.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 2016.
 • Cooremans, Lucien, Martens, Mina, Adolphe Max, Bruxelles, Editions Weissenbruch, 1964, 186 p.
 • Vierset, Auguste, Adolphe Max, Bruxelles, Imp. Industrielle et Financière, 1934, 224 p.
 • Cooremans, Lucien, Adolphe Max, bourgmestre des heures tragiques et des heures glorieuses, in : De 1830 à 1958. Douze bourgmestres libéraux ont fait de Bruxelles une des plus prestigieuses capitales, s.l., s.n., s.d., s.p.
 • Hendrickx, Jef, Stamboek van Vlaanderen. Deel II. 100 vooroudertafels van Vlaamse koppen, Antwerpen, Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Gouw Antwerpen vzw, 1987, p. 51.
 • Sluys, A., M. Adolphe Max. Bourgmestre de Bruxelles. Son administration du 20 août au 26 septembre 1914. Sa détention en Allemagne, Elsene, Editions Brian Hill, 1918, 43 p.


Max, Emile Charles Marie François (Schaarbeek, 22/01/1868-Sint-Joost-ten-Node, 19/10/1930)
advocaat; schepen van Schaarbeek, lid van de Bestendige Deputatie van Brabant
 • Cox, J.-F., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXIII, 1965-1966, kol. 485-486.


May, Adolphe Maurice (Frankfurt-am-Main (DE), 14/04/1871-Londen (GB), 14/01/1915)
ingenieur; burgemeester van Bierges-lez-Wavre, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3775.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 237.


Mayence-Goossens, Jacqueline Irma Louise Angeline (Aarschot, 14/09/1932-)
licentiaat politieke en diplomatieke wetenschappen; gemeenteraadslid van Charleroi, parlementslid, staatssecretaris, minister
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1987, p. 333-334.
 • Ysebaert, Clair, Politicowie. Politiek Zakboekje 1998, Diegem, Kluwer Editorial, 1998, p. 195.


Mazeman de Couthove et de Tonlieu, Jules Joseph Timothée , baron (Ieper, 28/01/1811-Ieper, 12/01/1879)
eigenaar; burgemeester van Proven, provincieraadslid van West-Vlaanderen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1470.
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 531-532.


Mechelynck, Albert Josse Louis (Gent, 28/12/1854-Gent, 09/03/1924)
advocaat; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid, minister van Staat; voorzitter van de Liberale Partij (1920-1921)
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3777-3778.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 237.
 • Legrain, P., Le Dictionnaire des Belges, Brussel, 1981, p. 352.
 • Pourquoi Pas ?, 11 februari 1921.
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, 300-301.
 • D'hondt, Bart, in : Flash. Driemaandelijks ledeninformatieblad VLD Gent Vijfde Wijk, Centrum en Zuid, april-mei-juni 2002, p. 24-26.
 • D'hondt, Bart, Vaste waarden in Gent. Bekende beelden, vergeten namen, Gent, Liberaal Archief vzw, 2007, p. 19-22.


Meerbergen, Carolus Benedictus (Karel) (Antwerpen, 08/11/1863-Antwerpen, 01/05/1938)
expediteur, houthandelaar; gemeenteraadslid van Antwerpen, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 128.


Meerberghs, Gabriel (Mechelen, 06/11/1921-Luik, 08/03/1972)
medisch vertegenwoordiger; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 209.


Meert, André Honoré (Nieuwerkerken, 14/01/1935-)
industrieel; gemeenteraadslid van Nieuwerkerken, gemeenteraadslid van Aalst
 • Van Gaever, Kurt, Naar een typologie van het gemeenteraadslid van een middelgrote stad : casus Aalst 1946-1982. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1986, p. 125.
 • Coppens, Geertrui, Van den Eede, Gaston, De geschiedenis van de Liberale Partij te Aalst 1846-2002, Aalst, Gaston Van den Eede, 2003, p. 181.


Meert, Hippoliet (Aalst, 01/04/1865-Middelburg (NL), 20/11/1924)
leerkracht, taalkundige, publicist
 • Beyers-Bell, J., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 939-941.
 • Boel, K., Hippoliet Meert, taalkundige, flamingant, activist : een vergeten, maar een groot Aalstenaar, Aalst, Vereniging voor Aalsters kultuurschoon, 1983.
 • Hulde aan Hippoliet Meert georganiseerd door het Algemeen Nederlands Verbond, afdeling Brussel (22-27 november 1974), Brussel, Algemeen Nederlands Verbond, 1974.
 • Dosfel, L., Hippoliet Meert overleden, in : Verzameld Werk, dl. V, p. 77-78.
 • Vanacker, D., Een politieke begrafenis, in : Wetenschappelijke Tijdingen, jg. 45 (1986), nr. 4, p. 241-243.
 • N. N., in : Gentsche Studentenalmanak 1910-1911, Gent, 1911, p. 121-133.
 • Van Damme, D., Leven en werk van Hippoliet Meert. De periode 1865-1907, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie Germaanse filologie), 1980.
 • Vinks, J., in : Twintig Eeuwen Vlaanderen, XIV, Hasselt, 1976, p. 11-14.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 2018-2020.
 • Everaert, Claude, Fabré-Meeus, Greta (red), Liber Magistrorum 1797-1997. Van Ecole Centrale du Département de l'Escaut tot Koninklijk Atheneum te Gent, Gent, V.Z.W.'s Vriendenkringen Voskensscholen en Gent (Ottogracht)-Gentbrugge, 1997, p. 359.
 • Peeters, Yvo J. D., Hippoliet Meert. Een strijdvaardig auteur, Aalst, VVNA, 1995, 56 p.
 • N. N., Hulde aan Hippoliet Meert, Brussel, Wouters, 1974, 31 p.
 • Boel, Kamiel, Hippoliet Meert, taalkundige, flamingant, activist. Een vergeten, maar een groot Aalstenaar, Aalst, V.V.A.K., 1983, 24 p.


Meert, Pierre Joseph Louis (Peter) (Antwerpen, 03/01/1805-Antwerpen, 28/09/1888)
notaris; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 128.


Meeus, Ingrid (Temse, 10/04/1964-)
gegradueerde in de klinische scheikunde, laborant; schepen van Temse, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 224bis.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2007. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 273.


Meeussen, Pierre Egide Louis (Egide) (Antwerpen, 05/04/1803-Antwerpen, 28/05/1864)
advocaat; lid van de Bestendige Deputatie van Antwerpen; arrondissementscommissaris te Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 128.


Meire, Polydoor (Zingem, 10/02/1874-)
handelsvertegenwoordiger; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 129.


Melis, Henri Joseph (Anderlecht, 17/06/1919-Ieper, 14/05/1991)
bediende; gemeenteraadslid van Ieper, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 340.
 • Ost, Hilaire (red), De provincieraad van West-Vlaanderen 1978-1995. Deel III, Brugge, 1996, p. 441.


Mellaerts, Josephus Joannes Franciscus (Jozef) (Borgerhout, 27/10/1822-Borgerhout, 20/11/1864)
apotheker; schepen en burgemeester van Borgerhout, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 129.


Melotte, Guillaume Joseph (Joseph) (Pousset, 11/02/1826-Rémicourt, 25/04/1878)
industrieel; schepen van Rémicourt
 • Billen, Claire, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 462.
 • Leunen, Alphonse, in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXVIII, 1973, kol. 579-580.


Melotte, Willy (Zonhoven, 11/03/1934-)
zaakvoerder; schepen van Zonhoven, provincieraadslid van Limburg
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 259.


Mennekens, Herman (Vilvoorde, 15/05/1972-)
licentiaat politieke wetenschappen, kabinetschef; gemeenteraadslid van Jette, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 271-272.


Mercenier, Isidore Gérard Joseph (Saint-Georges, 09/06/1850-Luik, 06/03/1918)
advocaat; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 209.


Merchiers, Laurent (Zottegem, 09/06/1904-Gent, 05/02/1986)
licentiaat notariaat, advocaat, hoogleraar RUG; burgemeester van Gent, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid, Europees parlementslid, minister
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1478-1479.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 239.
 • Gaus, H. (ed), Politiek Biografisch Lexicon. Belgische ministers en staatssecretarissen 1960-1980, Antwerpen, Standaard uitgeverij, 1989, p. 767-770.
 • Luykx, Th. (red), Rijksuniversiteit Gent, Liber Memorialis, 1913-1960, Gent, 1960, III, p. 194.
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 302.
 • De Vrieze, Frederik, Biografisch repertorium van de Gentse gemeenteraadsleden : 1947-1984, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie politieke wetenschappen), 1985, p. 220-225.
 • D'hondt, Bart, in : Flash. Driemaandelijks ledeninformatieblad VLD Gent Vijfde Wijk, Centrum en Zuid, maart-april 2004, p. 19-22.
 • Meer info, klik hier.


Mercier, Édouard Joseph (Eigenbrakel, 01/04/1799-Brussel, 18/01/1870)
ambtenaar, beheerder van vennootschappen; parlementslid, minister, minister van Staat; gouverneur van Henegouwen
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3787-3788.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 421.


Merckaert, Michel Remi Jozef (Deftinge, 25/06/1924-Geraardsbergen, 06/07/1987)
bediende; gemeenteraadslid van Deftinge, schepen van Lierde
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 302.


Mergam, Désiré Joseph (Sint-Joost-ten-Node, 18/05/1904-04/03/1984)
landmeter-expert, architect; gemeenteraadslid van Brussel, parlementslid
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 239.


Merghelynck, Arthur , jonkheer (Ieper, 09/03/1853-Wulveringhem, 14/07/1908)
archivaris; burgemeester van Wulveringem
 • Withoeck, Arseen, Proeve tot typologie van de Belgische leden van het Comité Flamand de France. 1853-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 2 dl., 1985, p. B. 88-89.
 • Dewilde, Jan, Donche, Pieter, Morisse, Annemie, e.a., Arthur Merghelynck (1853-1908). Passies van een edelman, Gent, OKV, 2008, 144 p.
 • Dendooven, Dominiek, Dewilde, Jan, Vandenbilcke, Annick, Hotel-museum Arthur Merghelynck : statig wonen in de 18de eeuw, Ieper, Stedelijke Musea, 2001, 83 p.
 • N. N., Arthur Merghelynck. Passies van een edelman. Wandelgids Ieper-Wulveringem, s.l., s.n., 2008, s.p.
 • Donche, Pieter, Van Acker, Jan, Morisse, Annemie, e.a., Arthur Merghelynck (1853-1908). Passies van een edelman, Gent, Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, 2008, 38 p.


Merghelynck, Ernest François Fidèle (Ieper, 26/04/1813-Ieper, 28/08/1869)
eigenaar, hoofdeigenaar van "Le Progrès"; gemeenteraadslid van Ieper, lid van de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 532-533.
 • Dierickx-Visschers, F., De liberale adel in de provincie West-Vlaanderen 1830-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1981, p. 192-193.


Merghelynck, Ferdinand Henri Marie Leopold (Ieper, 05/06/1845-Parijs (FR), 27/03/1917)
grondeigenaar, doctor in de rechten; provincieraadslid van West-Vlaanderen; arrondissementscommissaris te Ieper
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 533.
 • Dierickx-Visschers, F., De liberale adel in de provincie West-Vlaanderen 1830-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1981, p. 195-196.


Mertens, August Jozef (Gust) (Meerhout, 18/08/1930-Edegem, 20/06/1996)
sociaal raadgever; schepen van Meerhout, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 130.


Meskens-Keller, Karin (Schönberg, 16/11/1953-)
boekhouder, zaakvoerder; gemeenteraadslid van Sankt Vith, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2007. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 274-275.


Messiaen, Geert Emiel Alfons (Roeselare, 10/07/1947-)
doctor in de rechten, licentiaat notariaat, juridisch adviseur, directeur (1986-1990), directeur-generaal (1990-1992) en secretaris-generaal (1992-) van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten; schepen van Roeselare, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Ost, Hilaire (red), De provincieraad van West-Vlaanderen 1978-1995. Deel III, Brugge, 1996, p. 441-442.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 536.


Messot, Jean-Emile (Antwerpen, 09/03/1928-)
advocaat; parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 260.


Mestdagh, Charles Louis (Gent, 05/10/1827-Gent, 24/01/1894)
scheepsmaker, consul; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 370-371.


Mestreit, Laurent Clément Joseph (Aarlen, 01/12/1845-Luik, 08/05/1902)
advocaat; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 209.


Metdepenningen, Hippolyte Désiré (Gent, 21/03/1799-Gent, 06/10/1881)
advocaat; gemeenteraadslid van Gent
 • Tierenteyn, L., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XIV, 1897, kol. 613-615.
 • Decavele, J., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 956.
 • Kluyskens, P., Hippolyte Metdepenningen, in : Ghendtsche Tydinghen, X, 1981, p. 269-285.
 • Kluyskens, P., Hippolyte Metdepenningen, in : Ghendtsche Tydinghen, XI, 1982, p. 3-15.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 371-372.
 • Henri, Pierre, Grands avocats de Belgique, Brussel, Ed. J.M. Collet, 1984, p. 136-141.
 • Hernalsteen, An, De Westerbegraafplaats van Gent, Gent, provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. Dienst 92 - Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium, 2000, p. 35-36.
 • D'hondt, Bart, Vaste waarden in Gent. Bekende beelden, vergeten namen, Gent, Liberaal Archief vzw, 2007, p. 3-6.
 • Van Meer, R., Vermast, A., Onze standbeelden. II. Provincie Oost-Vlaanderen, Gent, Vanderpoorten, s.d., p. 13-16.


Metsu, Médard Gustave (Westende, 31/10/1860-)
slager; gemeenteraadslid van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 175-176.


Mettewie, Louis (Sint-Jans-Molenbeek, 23/10/1855-1938)
ambtenaar, fabrikant van drukmateriaal, fietsenfabrikant, autofabrikant, stichter van het tweemaandelijks blad "L'Industrie Nationale", stichter van het tijdschrift "L'Exportation"; schepen en burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek
 • In : Nos contemporains. Portraits et biographies des personnalités belges ou résidant en Belgique, connues par l'œuvre littéraire, artistique ou scientifique, ou par l'action politique, par l'influence morale ou sociale, Elsene-Brussel, Imprimerie Economique A. Breuer, 1904, p. 470-472.
 • XXVe anniversaire de magistrature communale de M. Louis Mettewie, bourgmestre, 1899-1924, Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek, [1924], 59 p.
 • Monteyne, André, Garré, Gijs, Adams, René, …[et al.], Jef Mennekens. 1877-1943. Een man van droom en daad, Brussel, Willemsfonds Agglomeratie Brussel, 1995, p. 12-15.


Metz, Gérard Charles Emmanuel (Luxemburg (LU), 06/01/1799-Diekirch (LU), 24/04/1853)
advocaat, medestichter en medewerker van "L'Echo du Luxembourg", directeur van "Le Courrier du Grand-Duché de Luxembourg"; gemeenteraadslid van Luxemburg, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3812.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 424-425.


Meunier, Emile Alphonse Eugène (Morlanwelz-Mariemont, 09/05/1866-)
apotheker; gemeenteraadslid van Antwerpen, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 131.


Meurens, Clément Alice Gilbert Ghislain (Aubel, 25/04/1943-)
industrieel; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 209, 235.


Meurens, Jean-Claude (Aubel, 17/10/1952-)
revisor; burgemeester van Aubel, provincieraadslid van Luik, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 539.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 281.


Meuris, Charles Antoine Joseph (Ronse, 09/11/1801-Ronse, 10/09/1866)
handelaar; schepen van Ronse, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Willequet, Peter, Het politiseringsproces te Ronse. 1830-1921. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1982, p. 346.
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg. Politiek-Institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Kultuur-Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1997, p. 303.


Mevis, Jacques Joseph Camille Gh (Masnuy-Saint-Jean, 16/04/1935-19/12/1984)
leerkracht; parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1981, p. 264 bis.


Meyer, Ernst (Bütgenbach, 30/10/1951-)
arts; parlementslid (Vivant)
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 274.


Meyer, Josef (Sankt Vith, 07/10/1939-)
chirurg; gemeenteraadslid van Sankt Vith, parlementslid (Vivant)
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 274-275.


Meyers, Gaston (Visé, 05/04/1929-)
leerkracht, ingenieur; provincieraadslid van Luik
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 261.
 • Mémorial de la province de Liège 1836-1986, Luik, p. 209, 235.


Meynne, Alphonse Charles (Charles) (Brugge, 08/11/1839-Brugge, 08/06/1915)
advocaat, medewerker van "Journal de Bruges"; gemeenteraadslid van Brugge
 • Lefèvre, P., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XLI, 1979-1980, kol. 533-535.
 • Lefevre, Patrick, Le libéralisme à Bruges (1893-1940). Brussel, U.L.B. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1976, 2 dl., p. 29-30.
 • Vanhoutryve, André, Journal de Bruges. Een Franstalige, Brugse, conservatieve, liberale krant. Met een herdruk van "La Tête de Fer" van Caroline Popp. Met een voorwoord van Louis Bril, Zwevezele, Uitgeverij Gevaert, 2002, p. 135-136.


Micha, Alfred Henri Joseph (Luik, 06/12/1845-Luik, 29/06/1925)
doctor in de rechten; schepen van Luik, provincieraadslid van Luik, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3819.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 243.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 209.
 • Serwy, V., La coopération en Belgique. Dictionnaire biographique, Brussel, 1952, p. 201.


Michel, Charles (Namen, 21/12/1975-)
advocaat; schepen en burgemeester van Waver, provincieraadslid van Waals-Brabant, parlementslid, minister; voorzitter van de MR (2011-)
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 225-226.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 282.


Michel, Claude (Etterbeek, 16/07/1939-)
doctor in de rechten, bedrijfsleider, beheerder van vennootschappen; schepen van Brussel, provincieraadslid van Brabant, lid van de Hoofdstedelijke Raad, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2004. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 297.


Michel, Louis (Tienen, 02/09/1947-)
leerkracht Germaanse talen; schepen en burgemeester van Geldenaken, parlementslid, minister, Europees commissaris, vice-eerste minister, minister van Staat; voorzitter van de PRL (1982-1990, 1995-1999)
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers. Officieel Handboek, 1988, p. 143.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 282-283.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1995, p. 201.
 • Verduyn, Ludwig, De Power List. De 200 machtigste mensen van België, Leuven, Uitgeverij Van Halewijck, 2001, p. 166-167.
 • Gilain, André, Louis Michel. Portrait en coulisses, Bruxelles, Pire, 2003, 183 p.
 • N. N., Elections 2004. European Liberal Democrats. Biographies of leading ELDR Candidates. European Elections 10-13 June 2004. Provisional - as of 28 april 2004, s.l., s.n., 2004, p. 2.


Michel, Mathieu (Namen, 18/05/1979-)
medewerker MR, medewerker ACLVB; OCMW-raadslid van Geldenaken, lid van de Bestendige Deputatie van Waals-Brabant
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 283.


Michens, Victor (Gent, 14/12/1836-Oostende, 30/06/1897)
hotelier; schepen van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 176.


Michiels, August (Antwerpen, 25/03/1822-Antwerpen, 06/03/1884)
handelaar, redacteur van "Recht door zee"; gemeenteraadslid van Antwerpen; voorzitter van de afdeling Antwerpen van het Willemsfonds (1871-1884)
 • Robert, Jan (ed.), Schoonselhof nu! Een eigentijdse visie op de Antwerpse necropool, Antwerpen, Erfgoedcel Antwerpen, 2005, p. 278-279.


Michiels, François Arnold (Brussel, 21/08/1775-Brussel, 26/08/1868)
handelaar, rentenier, graveur; gemeenteraadslid van Brussel
 • Keunings, Luc, Les forces de l'ordre à Bruxelles au XIXe siècle, Données biographiques illustrées sur les officiers de la police, de la garde civique et de la gendarmerie (1830-1914), Brussel, Archives de la ville de Bruxelles, 2007, p. 142.


Michiels, Jozef (Tongeren, 30/06/1820-Schaarbeek, 20/05/1884)
rentenier; burgemeester van Tongeren
 • Baillien, Dany, Liberalisme en Vlaamse Beweging in het Casino van de 19de eeuw, in : Kersten, Martine, Valkeners, Leon, Meesen, Johnny, ea (red), 250 jaar Koninklijke Muziekmaatschappij Tongeren vzw Casino, Tongeren, Koninklijke Muziekmaatschappij "Casino", 2001, p. 101.


Michiels, Prosper (Wachtebeke, 25/01/1910-Gent, 31/07/1995)
industrieel; gemeenteraadslid van Wachtebeke, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 303.


Michielsen, Inge Jozefina Elisabeth (Wilrijk, 05/01/1966-)
architect, ambtenaar; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 132.


Michiels-Loos, Jean Lambert (Antwerpen, 02/02/1797-Antwerpen, 28/09/1868)
reder; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1496.
 • Matthysen, J., Politieke Dynastieën te Antwerpen 1830-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1973, p. 148-150.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 426.


Miesen, Alexander (Prüm (D), 16/03/1983-)
politiek medewerker; gemeenteraadslid van Büllingen, parlementslid, voorzitter van het parlement van de Duitstalige Gemeenschap
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 284.


Mignot, Firmin Jean (Sint-Jans-Molenbeek, 25/08/1839-Brussel, 07/08/1915)
industrieel; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1501.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 426-427.


Militis, Jean Alfred (Sainte-Marie-sur-Semois, 15/02/1922-)
militair; parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1981, p. 271-272.
 • Ysebaert, C., Politiek Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1985, p. WIW 68.


Miller, Richard (Charleroi, 16/11/1954-)
licentiaat wijsbegeerte, ambtenaar, kabinetsmedewerker; schepen van Mons, parlementslid, voorzitter van het Waals Parlement, voorzitter van het parlement van de Franse Gemeenschap, minister
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 284-285.


Minard, Louis François Martial (Gent, 07/06/1801-Gent, 05/08/1875)
hoogleraar Koninklijke Academie van Den Haag, architect-constructeur; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 372.


Mineur, Stéphany Joseph (Stéphane) (Fraire, 15/01/1829-Namen, 18/05/1898)
industrieel; gemeenteraadslid van Namen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3825.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 244.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 427-428.


Minnaert, Gillis Désiré (Gent, 04/03/1836-Gent, 14/07/1919)
leerkracht, inspecteur stedelijk onderwijs Gent; voorzitter van het Willemsfonds (1897-1919)
 • Simon, F., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, IX, 1981, kol. 529-534.
 • Ons 75-jarig Jubelfeest (1851-1926), Gent, Willemsfonds, 1926, p. 117-119.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 372.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 2062.


Minnaert, Marcel Gilles Jozef (Brugge, 12/02/1893-Utrecht, 26/10/1970)
bioloog, astronoom, astrofysicus, docent RUG, hoogleraar Universiteit van Utrecht en directeur van de sterrenwacht van Utrecht
 • Prof. em. Dr. Marcel G. J. Minnaert, in : Florquin, Joos, Ten huize van …Zevende reeks, Leuven, Davidsfonds, 1971, p. 283-320.
 • Molenaar, Leo, De rok van het universum. Marcel Minnaert. Astrofysicus. 1893-1970, Leuven-Amsterdam, Uitgeverij Van Halewyck / Uitgeverij Balans, 2003, 602 p.


Minne, Jean François (Gent, 11/02/1783-Gent, 26/08/1855)
brouwer, rentenier; schepen van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 373.


Minnens, Edmond Gustave Jean (Deinze, 26/08/1922-)
handelaar; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 304.


Miry, Karel Frans Leopold (Gent, 14/08/1823-Gent, 03/10/1889)
musicus, componist, dirigent, muziekpedagoog
 • Martens, Jaak, Van Driessche, Marie-Rose, in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Academiën van België, XVI, 2002, kol. 560-574.
 • D'hondt, Bart, Vaste waarden in Gent. Bekende beelden, vergeten namen, Gent, Liberaal Archief vzw, 2007, p. 31-34.
 • Van Meer, R., Vermast, A., Onze standbeelden. II. Provincie Oost-Vlaanderen, Gent, Vanderpoorten, s.d., p. 52-56.


Miserez, Nestor Léon Ghislain (Forchies-la-Marche, 08/06/1902-Charleroi, 18/08/1968)
vennootschapsdirecteur, hoofdredacteur van "La Nouvelle Gazette de Charleroi"; parlementslid
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 244.
 • Mémoires de la Communauté française Wallonie-Bruxelles. Enquête relative aux militants wallons de l'après-guerre, Mont-sur-Marchienne, 1987, z.p.


Mockel, Adolphe (Maastricht (NL), 04/07/1812-)
advocaat, industrieel; gemeenteraadslid van Seraing, voorzitter van de provincieraad van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 210.


Moentack, Ludovicus Julianus Franciscus (Louis) (Antwerpen, 07/03/1845-Antwerpen, 25/01/1912)
handelaar; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 133.


Moerman, Jean-Paul (Doornik, 14/08/1952-)
advocaat, leerkracht; gemeenteraadslid van Bergen, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politicowie. Politiek Zakboekje 2000, Diegem, Kluwer Editorial, 2000, p. 211.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1999, p. 215.


Moerman, Joséphine Rebecca Marie Julienne Bertha (Fientje) (Gent, 19/10/1958-)
licentiaat rechten, adviseur; schepen van Gent, parlementslid, minister, vice-Vlaams minister-president
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 229-230.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2007. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 282.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 286.
 • N. N., Open VLD, Brussel, Open VLD, 2009, p. 11.


Moise, Joseph (Brussel, 28/01/1885-Brussel, 19/07/1967)
financier
 • Declerck, Serge, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 469-470.


Moke, Henri Guillaume Philippe (Le Havre (FR), 11/01/1803-Gent, 29/12/1862)
historicus, hoogleraar RUG, auteur
 • Bergmans, P., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XV, 1899, kol. 32-36.
 • Varendonck, F., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, X, 1983, kol. 465-472.
 • Varendonck, F., Een Gents romancier en historicus tegenover de Vlaamse Beweging : Henri Moke, 1803-1862, in : Jaarboek Geschied- en Heemkundige Kring, Torhouts Houtland, 1985, p. 1-20.
 • en in : Wetenschappelijke Tijdingen, XLIV, 1985, nr. 3, p. 138-156.
 • Varendonck, F., Henri Moke (1803-1862). Leven, werk en gedachtenwereld, Gent, Archief RUG (Uit het verleden van de RUG 25), 1987.
 • Pirenne, H., Moke, H.G.Ph. (11-1-1803 - 29-12-1862), in : Liber Memorialis. Notices biographiques. Tome I. Faculté de Philosophie et Lettres. Faculté de Droit, Gent, Université de Gand, 1913, p. 411-415.
 • Deprez, Ada, Gobbers, Walter en Wauters, Karel (red), Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de negentiende eeuw. Deel II, Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2001, p. 96-97.
 • Everaert, Claude, Fabré-Meeus, Greta (red), Liber Magistrorum 1797-1997. Van Ecole Centrale du Département de l'Escaut tot Koninklijk Atheneum te Gent, Gent, V.Z.W.'s Vriendenkringen Voskensscholen en Gent (Ottogracht)-Gentbrugge, 1997, p. 366-369.
 • Varlez, Louis, Les Quartiers Varlez. Volume 4. Rémy De Ridder et Savina Dumont, Brussel, Louis Varlez, 2003, p. 625.


Moke, Jean François (Brugge, 25/11/1809-Zele, 16/10/1847)
magistraat; gemeenteraadslid van Zele, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 304.


Molinghen, Pierre Joseph (Pepinster, 23/03/1866-)
arts; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 210.


Mollez, Fernand Julien (Oostende, 09/04/1925-)
bediende; gemeenteraadslid van Lippelo, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 134.


Mols, Alexius Julius (Alexis), jonkheer (Antwerpen, 29/09/1853-Antwerpen, 04/12/1923)
rentenier, handelaar, industrieel, beheerder van vennootschappen; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 134.


Mommaerts, Jan Jozef
bediende; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 134.


Mondez, Philippe Joseph (Frasnes-lez-Gosselies, 25/12/1834-Rèves, 09/03/1890)
eigenaar; schepen en burgemeester van Rèves, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3828.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 429.


Monet, August Hendrik Adolf {Rip} (Antwerpen, 18/01/1875-Antwerpen, 08/10/1958)
journalist, hoofdredacteur "De Nieuwe Gazet", auteur
 • Monet, A., Dit is allemaal gebeurd. Een journalistenleven, Antwerpen, 1952.
 • Wie is dat in Vlaanderen? Biografisch Lexicon van bekende tijdgenoten in Vlaams-België, Brussel-Amsterdam, Elsevier, 1953, p. 178.
 • De Nieuwe Gazet, 9 oktober 1958.
 • Verstappen, Jack, Lexicon Vlaamsche Toneelschrijvers, Veurne, Heembibliotheek Bachten De Kupe, 1995, p. 111.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 2085.


Monfils, Philippe J Fr (Luik, 04/01/1939-)
doctor in de rechten, assistent, ambtenaar, kabinetschef; gemeenteraadslid van Luik, provincieraadslid van Luik, parlementslid, gemeenschapsminister en minister-president van de Executieve van de Franse gemeenschap, Europees parlementslid, minister van Staat
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1981, p. 273.
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1987, p. 343-344.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 210.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 231-232.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 287-288.
 • De Rouck, Wim, Koyanagi, Sophie, Libotte, Frédéric, La réprésentation libérale belge au Parlement Européen, Brussel, U.L.B. (Institut d'Etudes Européennes) onuitgegeven verhandeling (sectie Europese politieke wetenschappen), 1996, p. 41-42.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 1111.
 • Cabo, Maurice, 100 à la une, Woutersbrakel, CAPSA - Village n° 1 Reine Fabiola, 1991, p. 124-125.


Monset, Ludo (Blankenberge, 07/10/1946-)
zelfstandig accountant; schepen en burgemeester van Blankenberge, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 283.


Monseur, Eugène (Herve, 07/04/1839-Louveigné, 03/10/1899)
burgemeester van Louveigné, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 210.


Montangie, Jacques François Jean (Bredene, 04/07/1847-) advocaat; schepen en burgemeester van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 177.


Montefiore-Levi, Georges (Streatham (GB), 08/02/1832-Brussel, 24/04/1906) burgerlijk ingenieur, industrieel, financier; parlementslid
 • Stockmans, F., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXVIII, 1973-1974, kol. 596-618.
 • Coosemans, M., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, V, 1958, kol. 606-607.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1517.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 246.
 • Schreiber, Jean-Philippe, Caulier-Mathy, Nicole, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 472-473.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 429-430.
 • D'Hoore, M., Archives de particuliers relatives à l'histoire de la Belgique contemporaine (de 1830 à nos jours), Bruxelles, AGR, 1998, 2 vol., p. 541-543.
 • Meeuwissen, Eric, Richesse oblige. La Belle Epoque des Grandes Fortunes. Préface de Jean Stengers, Brussel, Editions Racine, 1999, p. 307-330.


Monteyne, André (Anderlecht, 14/09/1934-)
vertaler, procuratiehouder; parlementslid
 • www.bruparl.irisnet.be, 25/02/2002


Montigny, Louis Charles Auguste (Gent, 04/02/1835-Gent, 06/11/1914)
advocaat, ambtenaar, hoogleraar RUG; schepen van Gent
 • Liber Memorialis. Notices biographiques. Tome I. Faculté de Philosophie et Lettres. Faculté de Droit, Gent, Université de Gand, 1913, p. 411-415.
 • Luykx, Th. (red), Rijksuniversiteit Gent, Liber Memorialis. Liber Memorialis 1913-1960, Gent, 1960 III, p. 17-19.
 • Gentsche Studentenalmanak 't Zal Wel Gaan, jg. 37, 1897, p. LXVI-LXVIII.
 • Legrain, P., Le Dictionnaire des Belges, Brussel, 1981, p. 367.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 374.
 • Janssens, Paul (red), Fiscaal recht geboekstaafd. Geschiedenis van het belastingrecht van perkament tot databank, Brussel, W. Maeckelbergh Fiscale Hogeschool, 1995, p. 73.


Monville, Alfred Herman Hubert (Namen, 23/08/1857-Brussel, 21/05/1914)
advocaat; provincieraadslid van Brabant, parlementslid
 • Coosemans, M., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, V, 1958, kol. 608-610.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3829.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 245.


Monville, Jacques (Luik, 10/04/1943-)
ambtenaar; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 210.


Moors, Ernest A M (Antwerpen, 17/04/1894-)
directeur en provinciaal voorzitter Nationaal Werk voor Oudstrijders en Oorlogslachtoffers; gemeenteraadslid van Antwerpen, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 135.


Moortgat, Gérald (Etterbeek, 21/03/1947-)
licentiaat chemische wetenschappen, adjunct van de directie van de research aan het CRIBC; schepen van Braine-le-Comte, lid van de Bestendige Deputatie van Henegouwen
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 288-289.


Moortgat, Jacques Jean (Geel, 15/05/1810-Geel, 16/03/1883)
rentenier, eigenaar, toezichter-beheerder van de door de stad Brussel geplaatste krankzinnigen te Geel; schepen en burgemeester van Geel, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 136.


Moreau, André (Overwinden, 01/01/1935-)
licentiaat politieke, sociale en administratieve wetenschappen, leerkracht; schepen van Tienen, provincieraadslid van Brabant, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2004. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 305-306.
 • Moreau, André, Maatschappelijke en welzijnsproblemen, s.l., s.n., 2004, 112 p.


Moreau, Eugène (Herve, 10/02/1808-Herve, 03/11/1868)
handelaar, gemeentesecretaris van Herve; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 210.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 44.


Moreau, Gérard Auguste Pierre Victor (Herve, 30/07/1806-Brussel, 27/09/1880)
advocaat; schepen en burgemeester van Herve, provincieraadslid van Luik, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3830.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 210.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 431.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 22, 44, 117.


Moreau, Livia (Antwerpen, 11/03/1969-)
advocaat; provincieraadslid van Antwerpen
 • Gemeentelijk zakboekje 2007. Databank, Mechelen, Kluwer, 2007, p. 700.


Moreau, Pierre (Retinne, 13/02/1874-Retinne, 28/08/1954)
landbouwer; burgemeester van Retinne, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 210.


Moreau de Melen, Joseph Grégoire Victor Marie Ghislain (Herstal, 27/03/1912-20/03/1997)
licentiaat scheikunde, industrieel; gemeenteraadslid van Rixensart, burgemeester van Rosières-Saint-André, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1521-1522.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 246.
 • Legrain, P., Le Dictionnaire des Belges, Brussel, 1981, p. 369.


Moreaux, Edouard Ferdinand Albert Eugène (Oostende, 07/09/1870-Oostende, 10/01/1958)
arts; schepen en burgemeester van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 177-178.
 • Brochure Open Monumentendag Oostende 2000.
 • Hans, Pierre, Biografie van een politicus : Moreaux, Edouard (1870-1958), Gent, R.U.G. onuitgegeven seminariewerk, 1980-1981, 67 p.


Morel, Auguste Laurent (Antwerpen, 22/03/1804-Parijs (FR), 1865)
verzekeringsmakelaar, eigenaar, stichter van "Le Précurseur"
 • Brion, René, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 474-475.


Morel, Eugène Désiré (Gent, 12/03/1807-Gent, 21/01/1889)
industrieel; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 375.
 • Van Der Kelen, Anna, De Kamer van Koophandel te Gent (1830-1900), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1987, p. 253.


Morel de Boucle Saint Denis, Henri Eugène (Gent, 04/05/1840-Gent, 02/07/1912)
industrieel; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 304.
 • De Wilde, Bart, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 475-476.
 • Van Der Kelen, Anna, De Kamer van Koophandel te Gent (1830-1900), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1987, p. 253-254.


Morelle, Leopold (Ronse, 05/10/1815-Ronse, 21/02/1887)
handelaar; gemeenteraadslid van Ronse
 • Willequet, Peter, Het politiseringsproces te Ronse. 1830-1921. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1982, p. 348.


Moretus-du Bois, Edouard Jean Hyacinthe , jonkheer (Antwerpen, 05/03/1804-Ekeren, 26/06/1880)
rentenier, eigenaar; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 136.


Morichar, Louis (1858-1939)
advocaat; schepen van Sint-Gillis, provincieraadslid van Brabant
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 212-213.


Mortier, Franciscus (Frans) (Gent, 26/02/1859-Gent, 09/05/1932)
koperslager; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 305.


Moruanx, Jan (Dendermonde, 18/04/1840-Schaarbeek, 04/02/1917)
leerkracht, publicist
 • Deneckere, M., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 983.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 2102.


Mosselman du Chenoy, Théodore Jean (Brussel, 20/11/1804-Court-Saint-Étienne, 27/05/1876)
eigenaar; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1524.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 432.


Mottard, Georges Gustave Mathieu (Luik, 03/07/1849-Luik, 12/05/1917)
advocaat; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 210.


Mottard, Marcel Philippe Victor (Luik, 08/06/1865-Luik, 07/06/1903)
advocaat; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 210.


Mottart, Eugène (Verlaine, 26/01/1865-Jemeppe, 06/01/1942)
advocaat; lid van de Bestendige Deputatie van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 210.


Mottart, Lambert Joseph Léon (Hognoul, 25/09/1845-)
notaris; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 211.


Motte, Julius Alphonsus (Jules) (Gent, 05/02/1824-Gent, 15/10/1874)
handelaar; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 375-376.


Mottin, Georges Clément (Hannuit, 10/11/1853-)
advocaat; gemeenteraadslid van Hannut, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 211.


Mottin, Jean-Clément (30/10/1857-Hannuit, 04/03/1916)
brouwer; burgemeester van Hannut, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 211.


Motz, Roger Jean Henri (Schaarbeek, 08/07/1904-Brussel, 27/03/1964)
mijningenieur, beheerder van vennootschappen, politiek directeur van "La Liberté"; gemeenteraadslid van Schaarbeek, parlementslid, Europees parlementslid, minister, minister van Staat; voorzitter van de Liberale Partij (1945-1953 en 1958-1961), voorzitter van de Internationale Liberale (1952-1958)
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1525-1527.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 246-247.
 • Pourquoi Pas ?, 12 december 1958.
 • Sans, R., Das liberale Porträt : Roger Motz, in : Liberal, VI, 1963, nr. 3, p. 36-38.
 • N. N., Roger Motz vivant, s.l., s.d.
 • Descamps, P., Le 23 mai de Roger Motz, in : Progrès, I, nr. 2, juni 1965, p. 6-7.
 • Struye, Paul, Mélanges-Mengelingen, Bruxelles, Ad. Goemaere, 1966.
 • Tordoir, Joseph, Roger Motz (1904-1964). Une figure du libéralisme belge et européen. Parcours, Brussel, Archives libérales francophones du Centre Paul Hymans, 2004, 74 p.
 • N. N., Motz Roger, s.l., Centre Jean Gol, s.d., s.p.
 • Piodi, Franco, The European Parliament 50 years ago. A study of the establishment and initial work of the European Parliamentary Assembly (march-june 1958), with archive documents, s.l., Archive and Documentation Centre (CARDOC) - Directorate-general for the presidency - European Parliament, 2008, p. 73.


Moureaux, Charles Raymond Joseph (Monceau-sur-Sambre, 04/06/1902-Bois-de-Villers, 02/08/1976)
advocaat, notaris, auteur; schepen van Etterbeek, parlementslid, minister
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1531-1532.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 247.
 • Gaus, H. (ed), Politiek Biografisch Lexicon. Belgische ministers en staatssecretarissen 1960-1980, Antwerpen, Standaard uitgeverij, 1989, p. 796-799.
 • Pourquoi Pas ?, 24 maart 1950, 27 maart 1959, 4 september 1959.
 • Delsemme, Paul, Ecrivains belges francs-maçons de jadis et de naguère : du prince Charles-Joseph de Ligne à Johan Daisne et Fernand Dumont, in : Hasquin, Hervé (red), Visages de la franc-maçonnerie belge du XVIIIe au XXe siècle, Brussel, Editions de l'Université de Bruxelles, 1983, p. 331.
 • Delsemme, Paul, Les écrivains francs-maçons de Belgique. Préface de Raymond Trousson, Brussel, Bibliothèques de l'Université de Bruxelles, 2004, p. 315.


Mouroit, Emmanuel Bernard (Ronse, 1786-Ronse, 17/02/1872)
handelaar; gemeenteraadslid en burgemeester van Ronse
 • Willequet, Peter, Het politiseringsproces te Ronse. 1830-1921. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1982, p. 348-349.


Mouton, Dieudonné Joseph Cisi (Luik, 10/12/1829-Luik, 17/09/1882)
advocaat; gemeenteraadslid van Luik, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3840.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 432.


Mouton, Emile François (Luik, 29/01/1847-Ombret-Rawsa, 30/07/1928)
maalder; schepen en burgemeester van Ombret-Rawsa, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3841.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 248.


Mouton, Florent (Clavier, 21/05/1826-Clavier, 18/03/1907)
eigenaar; schepen van Clavier, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 211.


Mouyard, Gilles (Namen, 08/03/1970-)
gemeenteraadslid van Sambreville, lid van de Bestendige Deputatie van Namen
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 294.


Moxhon, Emile (Luik, 14/02/1851-)
magistraat; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 211.


Moxhon, François Michel Arnold Constantin (Constantin) (Hoei, 07/02/1805-Sclayn, 09/01/1862)
industrieel; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3843.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 432-433.


Moyaert, Fernand Gustave Louis (Bossuit, 20/05/1921-)
bedrijfsleider; burgemeester van Bossuit, gemeenteraadslid en schepen van Avelgem, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Ost, Hilaire (red), De provincieraad van West-Vlaanderen 1978-1995. Deel III, Brugge, 1996, p. 443-444.


Moyaux, Désiré Louis Léon (Léon) (Brussel, 27/02/1846-Morlanwelz, 28/11/1912)
industrieel; schepen van Morlanwelz
 • Vanthemsche, Guy, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 476-477.


Mullendorff, Jean Eugène (Eugène) (Verviers, 29/03/1834-Verviers, 28/01/1920)
garenfabrikant; schepen en burgemeester van Verviers, provincieraadslid van Luik, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3849-3850.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 249.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 211.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 38, 97, 138.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 1156.


Muller, Clément Barthélemy Lambert Joseph (Luik, 17/09/1810-Luik, 14/12/1882)
journalist; lid van de Bestendige Deputatie van Luik, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3851.
 • Lebrocquy, G., Types et Profils parlementaires, Paris, Lachaud & Burdin, 1873, p. 381-383.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 211.


Mundeleer, Georges Henri (Elsene, 04/04/1921-Knokke-Heist, 07/09/2001)
advocaat; schepen van Elsene, parlementslid, staatssecretaris
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3855-3856.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 250.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1985, p. 145.
 • Pourquoi Pas ?, 7 oktober 1951 en 2 maart 1967.
 • Ysebaert, C., Politiek Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1991, p. WIW 92.


Mundeleer, Léon Henri (Leo) (Elsene, 06/04/1885-Elsene, 14/12/1964)
advocaat; gemeenteraadslid van Elsene, provincieraadslid van Brabant, parlementslid, minister
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3852-3854.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 250.
 • Van Bellaiengh, G., in : Parisel, W., Histoire de La Loge "Les Vrais amis de l'Union et du Progrès Réunis" 1892-1980, Brussel, 1980, p. 315-316.
 • Pourquoi Pas ?, 18 november 1932, 21 december 1945, 17 februari 1956.


Muraille, Théophile (Luik, 23/09/1839-Luik, 10/01/1903)
handelaar; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 211.


Musin, Louis (Audregnies, 1924-1981)
bediende, zelfstandige, uitgever, auteur; gemeenteraadslid van Brussel
 • Delsemme, Paul, Les écrivains francs-maçons de Belgique. Préface de Raymond Trousson, Brussel, Bibliothèques de l'Université de Bruxelles, 2004, p. 394-398.


Muyldermans, Urbanus Jan Baptist Frans (Mechelen, 04/07/1883-Mechelen, 14/05/1962)
boekhouder; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1546.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 250.

 

N

Nagelmackers, Gérard Théodore (1777-1859)
bankier; voorzitter van de provincieraad van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 211.
 • Caulier-Mathy, Nicole, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 480-482.


Nagelmackers-Lepage, Edouard (Luik, 1805-1884)
industrieel; schepen en burgemeester van Vaux-sous-Chèvremont, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 211.


Nagelmackers-Pastor, François Édouard Ernest (Ernest) (Luik, 12/08/1834-Vaux-sous-Chèvremont, 15/08/1905)
bankier, industrieel, beheerder van vennootschappen; provincieraadslid van Luik, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1548.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 251.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 211.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 435-436.
 • Caulier-Mathy, Nicole, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 480-482.
 • Caulier-Mathy, Nicole, Nagelmackers, Ernest, in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, II, 1990, p. 282-284.
 • Peeters, Wim, Wilson, Jerôme, L'industrie belge dans la Russie des Tsars, Liège, E. du Perron, 1999, p. 164.


Naveau, Léon Charles (Hollogne-sur-Geer, 08/01/1845-Luik, 04/06/1923)
advocaat, industrieel; provincieraadslid van Luik, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1549.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 251.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 211.


Naveau, Léonard Théophile (1806-1858)
burgemeester van Hollogne-sur-Geer, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 211.


Neef, Henri Joseph Prosper Alphonse (Alphonse) (Hodimont, 01/03/1809-Tilff, 27/12/1859)
gemeenteraadslid en burgemeester van Tilff, provincieraadslid van Luik, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1550.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 211.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 436.
 • Caulier-Mathy, Nicole, Neef, Alphonse, in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, II, 1990, p. 284-287.


Neef, Jules Henri (Verviers, 08/08/1832-Tilff, 19/05/1905)
bankier; burgemeester van Tilff, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 211.


Neef-Orban, Octave Nicolas (Tilff, 17/04/1836-Tilff, 24/09/1910)
industrieel; gemeenteraadslid van Luik, parlementslid
 • Comeliau, M.-L., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, V, 1958, kol. 633.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3862.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 436-437.


Neefs, Ludwig
zaakvoerder; schepen van Mechelen, voorzitter van de provincieraad van Antwerpen
 • Gemeentelijk zakboekje 2007. Databank, Mechelen, Kluwer, 2007, p. 700.


Nélis, Guillaume Joseph (Bevekom, 18/03/1803-Brussel, 19/04/1896)
arts, industrieel; burgemeester van Virginal-Samme, provincieraadslid van Brabant, parlementslid
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 437.


Nelis-van Liedekerke, Lisette (Haaltert, 20/07/1935-)
assistent-psycholoog, zaakvoerder; parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politicowie. Politiek Zakboekje 1998, Diegem, Kluwer Editorial, p. 210.
 • Van Molle, Leen & Gubin, Éliane, Vrouw en politiek in België, Tielt, Lannoo, 1998, p. 363.
 • Portret van de senaatsfractie van de Vlaamse Liberalen en Democraten. 1995-1996, Brussel, Herman Herpelinck, 1996, p. 35.


Nellens, François Joseph (Antwerpen, 31/10/1880-Brugge, 17/06/1934)
bankier, beheerder van vennootschappen; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1555.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 251.


Neujean, Léonard Nicolas François Xavier (Theux, 23/01/1840-Luik, 26/01/1914)
advocaat, hoogleraar Ecole des Hautes Etudes Commerciales et Consulaires te Luik; burgemeester van Luik, provincieraadslid van Luik, parlementslid, minister van Staat
 • Comeliau, M.-L., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, V, 1958, kol. 639-640.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3866.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 252.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 211.
 • Legrain, P., Le Dictionnaire des Belges, Brussel, 1981, p. 378.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 438.
 • Jaminon, Sophie, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 1171.


Neujean, Xavier Marie Grégoire Lambert François (Luik, 25/02/1865-Luik, 12/01/1940)
advocaat; burgemeester van Luik, provincieraadslid van Luik, parlementslid, minister, minister van Staat
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3867-3869.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 252.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 212.
 • Pourquoi Pas ?, 12 maart 1914, 8 juni 1923, 19 augustus 1938.
 • Legrain, P., Le Dictionnaire des Belges, Brussel, 1981, p. 378.
 • Jaminon, Sophie, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 1171-1172.


Neuman, Henri Albert ('s Gravenbrakel, 01/09/1856-'s Gravenbrakel, 23/08/1916)
handelaar; burgemeester van Braine-le-Comte, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1558.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 252.
 • In : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 1172.


Neven, Marcel L A L (Visé, 27/08/1943-)
licentiaat klassieke filologie, leerkracht, studieprefect; schepen en burgemeester van Visé, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers. Officieel Handboek, 1988, p. 149.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 297-298.


Neven, Paul Pierre Hubert (Tongeren, 28/12/1870-Tongeren, 26/12/1946)
advocaat, notaris; burgemeester van Tongeren, provincieraadslid van Limburg, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3872-3874.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 252.
 • Pourquoi Pas?, 9 juli 1914.
 • Gilissen, Jo, Palmen, Maurice, Casino. Een historische schets. "De Koninklijke Muziekmaatschappij", "De Koninklijke Toneel- en Letterkundige Vereniging", "De Vlaamsche Kring", "De Nevenorganisaties" van 1750 tot heden., Tongeren, Nys, 1988, p. 101-103.
 • Baillien, Camille, Geschiedenis van de Tongerse afdeling van het Willemsfonds, Tongeren, Willemsfonds Afdeling Tongeren, 1953, p. 46.
 • Baillien, Dany, Liberalisme en Vlaamse Beweging in het Casino van de 19de eeuw, in : Kersten, Martine, Valkeners, Leon, Meesen, Johnny, ea (red), 250 jaar Koninklijke Muziekmaatschappij Tongeren vzw Casino, Tongeren, Koninklijke Muziekmaatschappij "Casino", 2001, p. 101.
 • Giebens, Yves, "Casino … dat ben ik". Paul Neven (1870-1946), in : Kersten, Martine, Valkeners, Leon, Meesen, Johnny, ea (red), 250 jaar Koninklijke Muziekmaatschappij Tongeren vzw Casino, Tongeren, Koninklijke Muziekmaatschappij "Casino", 2001, p. 107-109.


Neyt, Adolphe Henri (Adolf) (Gent, 11/05/1804-Gent, 12/03/1865)
industrieel, beheerder van vennootschappen; gemeenteraadslid van Gent, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3863.
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 308.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 439.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 377.
 • Van Der Kelen, Anna, De Kamer van Koophandel te Gent (1830-1900), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1987, p. 254.


Neyt, Adolphus Guillielmus Livinus (Adolphe) (Gent, 13/04/1830-Oostende, 21/09/1892)
industrieel; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 377-378.
 • Van Der Kelen, Anna, De Kamer van Koophandel te Gent (1830-1900), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1987, p. 254-255.


Neyt, Edouard Constantin (Gent, 17/01/1799-Gent, 21/09/1849)
industrieel, beheerder van vennootschappen; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 378.
 • Van Der Kelen, Anna, De Kamer van Koophandel te Gent (1830-1900), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1987, p. 255.


Neyts-Uyttebroeck, Anne-Marie Cécile J (Annemie) (Elsene, 17/06/1944-)
licentiaat Romaanse filologie, licentiaat pers- en communicatiewetenschappen, leerkracht, persattaché, adjunct-kabinetschef van de vice-gouverneur van Brabant; gemeenteraadslid van Brussel, lid van de Hoofdstedelijke Raad, parlementslid, staatssecretaris, minister, Europees parlementslid, minister van Staat; voorzitter van de PVV-vrouwen (1982), voorzitter van de PVV (1985-1989), voorzitter van de Liberale Internationale (1999-2005), voorzitter ELDR (Europese Liberalen en Democraten) (2005-2011)
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers. Officieel Handboek, 1988, p. 150.
 • Neyts, A., Tussen Halle en Vilvoorde, Brussel, 1984.
 • De Belder, P., Annemie Neyts. De vrouw die haar volk leerde "Brusselen", Gazet van Antwerpen, 30 nov. 1985, p. 7.
 • Van Molle, Leen & Gubin, Éliane, Vrouw en politiek in België, Tielt, Lannoo, 1998, p. 361.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 243-244.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 298-299.
 • Neyts, Annemie, Annemie in wonderland. Pleidooi voor helder denken in een veranderde wereld, Tielt, Lannoo, 2003, 221 p.
 • Brussels blauw, Brussel, VLD-Brussels Gewest, 2005, p. 2.
 • Cabo, Maurice, 100 à la une, Woutersbrakel, CAPSA - Village n° 1 Reine Fabiola, 1991, p. 126-127.


Nicolai, Jean Léonard Joseph (Aubel, 05/08/1806-Aubel, 28/03/1885)
advocaat; burgemeester van Aubel, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 212.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 46, 121.


Nicolas, Jean (Mellier, 12/08/1924-)
militair; gemeenteraadslid van Yvoir, parlementslid
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1985, p. 343-345.
 • Ysebaert, C., Politiek Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1987, p. WIW 65-66.


Niemegeers, Leopold Renaat Achiel Marie (Zevergem, 11/05/1917-Gent, 14/06/2001)
arts; gemeenteraadslid van Zwijnaarde en Gent, parlementslid
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 252.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1975, p. 265-266.
 • De Vrieze, Frederik, Biografisch repertorium van de Gentse gemeenteraadsleden : 1947-1984, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie politieke wetenschappen), 1985, p. 253-256.
 • N. N., Gewezen PVV-parlementairen, s.l., s.n., s.d., s.p.


Nihoul, Edouard (Saint-Boniface, 09/01/1944-)
patissier; gemeenteraadslid van Brussel, provincieraadslid van Brabant
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 273.


Nivarlet, Julien Joseph Arthur (Louveigné, 06/04/1883-Louveigné, 01/04/1955)
landbouwer-veehandelaar, beheerder van vennootschappen; burgemeester van Louveigné, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 212.


Noël, Cyriel Jozef Gaston (Erpe, 12/12/1915-)
ambtenaar; schepen van Lede, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 308.


Noerens, René Georges (Homberg, 29/05/1921-)
licentiaat handels-, consulaire en maritieme wetenschappen, directeur HTO; parlementslid, lid van de Raad van Europa en van de Westeuropese Unie
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1985, p. 347-350.
 • Ysebaert, C., Politiek Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1991, p. WIW 94.
 • N. N., Gewezen PVV-parlementairen, s.l., s.n., s.d., s.p.


Nolf, Ernest Emile Louis Marie (Ieper, 15/05/1870-Gent, 03/02/1958)
advocaat, pleitbezorger; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1569-1570.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 253.


Nolf, Pierre Adrien Emile Louis (Ieper, 26/07/1873-Brussel, 14/09/1953) arts, hoogleraar ULg; minister
 • Colard, A., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXIV, 1967-1968, kol. 609-620.
 • De Schaepdryver, A.F., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, II, 1966, kol. 637-642.
 • Dubois, A., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, VI, 1967, kol. 782-784.
 • Halkin, L., l'Université de Liège de 1867 à 1935, T. III, Liège, 1936, p. 247-255.
 • N. N., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 1075.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 253-254.
 • Pourquoi Pas ?, 24 augustus 1923.
 • Fredericq, Henri, Notice sur Pierre Nolf, membre de l'Académie, in : Annuaire de l'Académie Royale de Belgique, LXVII, 1955, p. 3-63.
 • N. N., Laureaten van de Francqui-prijzen, Brussel, Imprimerie Hayez, 1969, p. 169-173.


Nollet, Gérard Roger (Schore, 10/04/1935-)
sociaal adviseur, boekhouder, verzekeringsmakelaar; gemeenteraadslid van Oostende, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 346.
 • Ost, Hilaire (red), De provincieraad van West-Vlaanderen 1978-1995. Deel III, Brugge, 1996, p. 444.


Nols, Roger L J (Tilleur, 19/07/1922-Dinant, 13/03/2004)
beheerder van maatschappijen; burgemeester van Schaarbeek, lid van de agglommeratieraad Brussel, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers. Officieel Handboek, 1988, p. 151.
 • Ysebaert, Clair, Politicowie. Politiek Zakboekje 1992, Zaventem, Kluwer Editorial, p. 188.
 • Pourquoi Pas ?, 20 maart 1975.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 2211.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 1179.


Noreilde, Stefaan (Deinze, 30/04/1976-)
licentiaat rechten, parlementair medewerker; parlementslid; voorzitter Jong VLD Nationaal (2002-2003)
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2007. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 297.


Nothomb, Jean-Baptiste , baron (Messancy, 03/07/1805-Berlijn (DE), 16/09/1881)
doctor in de rechten, diplomaat; lid van het Nationaal Congres, parlementslid, minister
 • De Borchgrave, E., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XV, 1899, kol. 910-934.
 • D'Hoker, M., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 1076-1077.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3882.
 • Bartelous, J., Nos premiers ministres de Léopold Ier à Albert Ier, Brussel, 1983, p. 42-54.
 • Bérard-Varagnac, in : Journal des Débats 23/01/1877 en 29/09/1881.
 • De Haulleville, P., Le baron Nothomb ou le dernier représentant libéral de l'Union de 1830, in : Revue Générale, XII, 1876, p. 888-904.
 • Jean-Baptiste Nothomb et les débuts de la Belgique indépendante, Actes du Colloque international de Habay-la-Neuve, onder redactie van Petit, R., Brussel, 1982.
 • De Lomenie, M., Jugement littéraire et politique porté en 1843 sur M. Nothomb, Galerie des Contemporains Illustres, Brussel, s.d.
 • De Ryckman de Betz, F., Le Baron Nothomb et la question Luxembourgeoise, 1918 (Les Cahiers belges, nr. 15).
 • Geffcken, F.H., in : Deutsche Rundschau, Berlin, 1883.
 • Nothomb, P., Le benjamin du Congrès J.B. Nothomb, in : Revue Générale, LXIII, 1930, p. 385-413.
 • Nothomb, P., Nothomb, un homme d'Etat célèbre mal connu, in : Cahiers Léopoldiens, reeks I, 1959, nr. XIX, p. IX.
 • Nothomb, P., Les hommes de 1830. J.B. Nothomb et ses frères, Brussel, 1931.
 • Royer, A., Parallèle entre Lebeau et Nothomb, in : Revue des deux Mondes, 1835.
 • Ruzette, J., J.B. Nothomb, Brussel, 1946.
 • Tandel, Le Baron Nothomb, Les Communes Luxembourgeoises (folio 773).
 • Vallert, C., Le Baron Nothomb, in : Revue des deux Mondes, 1882.
 • Warlomont, in : Bulletin de l'Académie Royale de Médecine, 3e reeks, 20, 1886, p. 1094-1112.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 441-442.
 • D'Hoore, M., Archives de particuliers relatives à l'histoire de la Belgique contemporaine (de 1830 à nos jours), Bruxelles, AGR, 1998, 2 vol., p. 553-560.
 • Juste, Théodore, Le Baron Nothomb, Bruxelles, C. Muquardt, 1874, 2 dl., 186 + 257 p.
 • Nothomb, Pierre, Jean-Baptiste Nothomb et ses frères, Brussel, Libr. Nationale d'Art et d'Histoire, 1931, 130 p.
 • Poncelet, Xavier, Jean-Baptiste Nothomb (1805-1881), in : Conférence du Jeune Barreau de Liège. Les gens de robe liégeois et la révolution de 1830, Liège, George Thone, 1931, p. 193-202.
 • Stéphany, Pierre, Portraits de grandes familles, Brussel, Editions Racine, 2004, p. 184-196.


Nutkewitz, Jacob (Jaak) (Spitalfields (GB), 03/09/1914-Antwerpen, 08/09/1983)
advocaat, diamanthandelaar; gemeenteraadslid van Antwerpen, parlementslid
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1981, p. 291-292.
 • Smits, Ann, Typologisch onderzoek van de Antwerpse gemeenteraadsleden. (1947-1982), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1984, 2 dl., p. 250-252.


Nypels, Dominique Hubert (Maastricht (NL), 25/09/1790-Parijs (FR), 22/12/1873)
generaal; parlementslid
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 640.


Nypels, Lambert Pierre Antoine (Maastricht (NL), 24/06/1783-Brussel, 22/08/1851)
generaal
 • Keunings, Luc, Les forces de l'ordre à Bruxelles au XIXe siècle. Données biographiques illustrées sur les officiers de la police, de la garde civique et de la gendarmerie (1830-1914), Brussel, Archives de la ville de Bruxelles, 2007, p. 108-109.


Nys, Karel Alexander Henri (Antwerpen, 14/01/1825-Antwerpen, 17/05/1881)
journalist, auteur
 • Goemans, L., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XVI, 1901, kol. 32-34.
 • Peeters, K.C., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 1079-1080.

 

O

Ochs, Jacques (Nice (FR), 18/02/1883-Luik, 03/04/1971)
karikaturist, illustrator, affiche-ontwerper, leerkracht en directeur van de "Académie des Beaux-Arts de Liège", conservator van het "Musée des Beaux-Arts de Liège"
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 1200-1201.


Ockerman, Wiske (Oudenaarde, 09/01/1940-)
ambtenaar; schepen van Zaventem, lid van de Bestendige Deputatie van Vlaams-Brabant
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 297-298.


Ohrem, Livinus Arthur Maria (Arthur) (Lokeren, 29/10/1879-Lokeren, 14/02/1947)
industrieel; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 311.


Olaerts, Ferdinand (Genk, 30/01/1944-)
beheerder van vennootschappen; provincieraadslid van Limburg
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 276.


Olin, Xavier Victor (Brussel, 14/12/1836-Sint-Gillis, 30/01/1899)
advocaat, hoogleraar en rector ULB; parlementslid, minister
 • Coosemans, M., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, III, 1952, kol. 662.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3892.
 • Vanderkindere, L., L'Université de Bruxelles 1834-1884, Brussel, 1884, p. 183.
 • Dutrieue, Anne-Myriam, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 489.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 443.
 • Verplancke, Roger, Radikalisme te Brussel (1868 - 1871) Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1970, p. 26.
 • Tordoir, Joseph, Les grandes figures du Brabant wallon. 7. Xavier Olin (1836-1899), Incourt, s.n., 1995, 35 p.


Olivier, Emile Joseph Nicolas Maurice (Maurice) (Bastenaken, 11/11/1921-08/09/2002)
landbouwingenieur; burgemeester van Recogne, schepen van Libramont-Chevigny, parlementslid
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 257.
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1977, p. 279.


Olivier, Louis (Verviers, 29/02/1836-Verviers, 28/05/1885)
advocaat, magistraat; gemeenteraadslid van Verviers, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 212.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 38, 138.


Olivier, Louis Léon Emile (Bastenaken, 19/07/1923-)
advocaat; burgemeester van Bastogne, provincieraadslid van Luxemburg, parlementslid, staatssecretaris, minister
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 257.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1981, p. 293-294.
 • Gaus, H. (ed), Politiek Biografisch Lexicon. Belgische ministers en staatssecretarissen 1960-1980, Antwerpen, Standaard uitgeverij, 1989, p. 838-841.
 • Ysebaert, C., Politiek Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1991, p. WIW 94-95.


Ollevier, Louis Emanuel Feliciën (Veurne, 26/03/1816-Veurne, 18/06/1889)
grondeigenaar; schepen en burgemeester van Veurne
 • Vandepitte, D., De Liberale Partij in vijf steden van de Westhoek (Ieper, Diksmuide, Veurne, Nieuwpoort, Poperinge) 1830-1848, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1971, p. XVII.
 • Vandewalle, K., De socio-politieke elite van Veurne en Diksmuide 1830-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1986, p. 159-160.


Olyff, François Eugène Dieudonné (Rukkelingen-aan-de-Jeker, 15/06/1878-Luik, 21/09/1954)
journalist, drukker, auteur, stichter van "Vallée du Geer", "La Vedette", "Journal belge", "Les Nouvelles", directeur van "Les Nouvelles du Limbourg"; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1580.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 257.
 • Legrain, P., Le Dictionnaire des Belges, Brussel, 1981, p. 386.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 1204.


Onkelinx, Romain (Brustem, 26/07/1954-)
verzekeringsmakelaar, zaakvoerder; schepen van Hasselt, provincieraadslid van Limburg
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 278.


Ooms, Léonard Henri (Oostham, 24/02/1798-Oostham, 04/09/1874)
advocaat, onderzoeksrechter, procureur; lid van het Nationaal Congres, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 139.


Oostendorp, Gerard Jean (Geert) (Antwerpen, 13/03/1805-Grossstadt (CH), 26/08/1858)
advocaat; schepen van Antwerpen, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 139.


Op de Beeck, Henri François Victor (Mechelen, 26/04/1868-)
industrieel; gemeenteraadslid van Mechelen, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 140.


Opdebeeck, Hendrik Lodewijk Albert Rosa (Antwerpen, 11/11/1896-)
arts, docent; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 140.


Opdebeek, Gaston Edmond Stefaan (Mol, 12/03/1947-)
postbediende; schepen van Meerhout, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 139.


Oppenheim, Joseph Moses (Frankfurt (DE), 16/11/1810-Brussel, 27/03/1884)
bankier, beheerder van vennootschappen; provincieraadslid van Brabant
 • Schreiber, Jean-Philippe, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 490-491.


Opsommer, Richard Karel René (Wortegem, 20/03/1935-)
handelaar, industrieel; schepen van Wortegem-Petegem, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 312.


Orban, Eugène Albert Hyacinthe Remi (Herve, 05/06/1876-Luik, 02/05/1908)
advocaat; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 213.


Orban, Henri (Luik, 24/09/1836-)
industrieel, eigenaar, rentenier; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 213.


Orban-Francotte, Henri Joseph (Luik, 14/10/1808-Londen (GB), 20/06/1857)
industrieel; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3900/1.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 641.


Orban-Massange, Léon Hippolyte (Luik, 07/02/1822-Parijs (FR), 17/03/1905)
eigenaar, industrieel, bankier; provincieraadslid van Luik, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3898.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 213.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 444-445.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 43.


Ortmans-Hauzeur, Jean François (François) (Verviers, 05/08/1806-Verviers, 02/02/1885)
industrieel; schepen en burgemeester van Verviers, parlementslid
 • Renier, J.S., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XVI, 1901, kol. 332-333.
 • Léon, P., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XLII, 1981-1982, kol. 598-606.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3902.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 446-447.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 23, 97, 135.


Orts, Auguste Englebert Pierre (Brussel, 07/04/1814-Brussel, 03/11/1880)
advocaat, magistraat, hoogleraar ULB; schepen van Brussel, parlementslid, kamervoorzitter, minister van Staat
 • Mesdach de ter Kiele, in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XVI, 1901, kol. 334-342.
 • Van Bellaiengh, G., in : Parisel, W., Histoire de La Loge "Les Vrais amis de l'Union et du Progrès Réunis" 1892-1980, Brussel, 1980, p. 325-327.
 • Vanderkindere, L., L'Université de Bruxelles 1834-1884, Brussel, 1884, p. 183-184.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 447-448.
 • D'Hoore, M., Archives de particuliers relatives à l'histoire de la Belgique contemporaine (de 1830 à nos jours), Bruxelles, AGR, 1998, 2 vol., p. 566-569.
 • Varlez, Louis, Les Quartiers Varlez. Volume 4. Rémy De Ridder et Savina Dumont, Brussel, Louis Varlez, 2003, p. 691.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 222.


Orts, Louis Joseph (Brussel, 08/03/1786-Brussel, 07/02/1856)
magistraat; schepen van Brussel, parlementslid
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 448.
 • Tilman, Samuel, Les grands banquiers belges (1830-1935). Portrait collectif d'une élite, Brussel, Académie royale de Belgique, 2006, p. 93.


Orts, Pierre (Brussel, 03/11/1872-Tintange, 12/06/1958)
diplomaat, hoogleraar ULB, beheerder van maatschappijen
 • Vanlangenhove, F., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXIV, 1968, kol. 628-634.
 • Legrain, P., Le Dictionnaire des Belges, Brussel, 1981, p. 388.
 • Dutrieue, Anne-Myriam, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, 492-494.
 • D'Hoore, M., Archives de particuliers relatives à l'histoire de la Belgique contemporaine (de 1830 à nos jours), Bruxelles, AGR, 1998, 2 vol., p. 572-577.
 • Varlez, Louis, Les Quartiers Varlez. Volume 4. Rémy De Ridder et Savina Dumont, Brussel, Louis Varlez, 2003, p. 690.


Osy de Wychen, Jean Joseph Renier (Rotterdam (NL), 31/01/1792-Deurne (bij Antwerpen), 21/06/1866)
handelaar, bankier; gemeenteraadslid van Antwerpen, lid van het Nationaal Congres, parlementslid
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 448-449.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 96.
 • Tilman, Samuel, Les grands banquiers belges (1830-1935). Portrait collectif d'une élite, Brussel, Académie royale de Belgique, 2006, p. 341.


Otlet, Jacques (Genval, 05/06/1948-)
licentiaat politieke wetenschappen, directeur-beheerder van een hospitaal; OCMW-voorzitter van Ottignies-Louvain-la-Neuve, gemeenteraadslid en burgemeester van Ottignies-Louvain-la-Neuve, provincieraadslid van Waals-Brabant, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 300.


Otte, Dirk Ronny (Gent, 23/11/1958-)
leerkracht, zaakvoerder, beheerder van vennootschappen; gemeenteraadslid van Zingem, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 312.
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 278-279.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 580.


Otto de Mentock, Adolphe Aloïs Marie Ghislain , ridder (Brussel, 05/01/1828-Sint-Andries, 15/07/1908) eigenaar; burgemeester van Sint-Andries, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 538-539.


Ouezekhti, Mostafa (Tanger (MA), 22/10/1959-)
licentiaat toegepaste economische wetenschappen; parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2004. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 322.


Ouverleaux, Oswald Placide Auguste (Aat, 01/03/1853-Aat, 14/06/1930)
bibliothecaris-archivaris; burgemeester van Ath, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3907-3908.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 259.
 • Hasquin, Hervé, Verhulst, Adriaan (red), Het liberalisme in België. Tweehonderd jaar geschiedenis, Brussel, Paul Hymanscentrum m.m.v. Liberaal Archief Gent - Uitgeverij Delta, 1989, p. 139-140.


Ozeray, Camille (Aarlen, 24/09/1855-Schaarbeek, 18/11/1938)
advocaat; gemeenteraadslid van Aarlen, provincieraadslid van Luxemburg, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3909-3910.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 259.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 1213.


Ozeray, Jules Michel (Bouillon, 17/02/1815-Bouillon, 07/03/1895)
eigenaar; schepen en burgemeester van Bouillon, provincieraadslid van Luxemburg, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1595.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 450.
top