La guerre finira le…

Gedurende de bezetting waren alle vormen van verstrooiing welkom. Vooral die vormen die de bezetter in de maling namen. Het leidde in het geval van dit pamflet tot een eigenaardige wiskundige formule. De oorlog van 1870 (de Frans-Pruisische oorlog, waarbij Duitsland werd eengemaakt) werd beëindigd op 10 mei 1871; de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog ging in op 11 november 1918, en dus… zal de Tweede Wereldoorlog gedaan zijn op 11 april 1945! Het resultaat was, opmerkelijk genoeg, bijna juist: op 7 mei 1945 tekende Generaal Jodl in het Franse Reims voor de onvoorwaardelijke overgave van alle Duitse troepen.