Actualités du front russe

De beide zijden van het pamflet verwijzen naar de steeds moeilijker situatie waarin Hitler’s troepen zich bevonden. Sinds eind 1942 hadden de geallieerden opnieuw het overwicht in Noord-Afrika (voorzijde - de slag bij El Alamein), en in januari 1943 verloren de Duitsers de uitzichtloze slag om Stalingrad (keerzijde - de overgave van het VIe Leger van von Paulus). In de Duitse gecensureerde nieuwsberichten werden de verliezen en terugtochten voorgesteld als een “elastisch front”.

Grote aantalen pamfletten werden door de geallieerden gedrukt in Groot-Brittannië. Ze werden uitgeworpen door overvliegende bommenwerpers, op hun weg naar Duitsland. Dit pamflet, opgesteld in het voorjaar van 1943, was bestemd voor Frankrijk.

>> voorzijde

>> keerzijde