Hitler als baby

Deze gemonteerde foto werd eind 1941 verspreid in het Antwerpse door Charles Crutzen en Antoon Kleinod. Ze hadden goede contacten met de groep die de eerste uitgaven van “Steeds Vereenigd” maakte. Naar eigen zeggen had Crutzen de foto in zijn apotheek gekregen van een onbekende. Al op 20 november werden beiden gearresteerd.

Het beeld zelf was al ouder: het dateert waarschijnlijk uit de nadagen van het akkoord van München (september 1938), en vormt een kritiek op de Britse appeasement-politiek. Die was er op gericht ten allen prijze de vrede in Europa te bewaren, zelfs als daarvoor grote toegevingen nodig waren. Om die reden werd in München Tsjechoslowakije verdeeld.

Op de foto staat Adolf Hitler voorgesteld als baby, in de armen van Neville Chamberlain (Brits premier in 1938), omringd door Winston Churchill en Anthony Eden (rechts), beiden tegenstanders van Chamberlain’s politiek van “vrede tot elke prijs”. Het lijkt waarschijnlijk dat de foto in 1941 niet meer gezien werd als een kritiek op deze politiek, maar dat het nog slechts een spotprent was, die de Führer wilde belachelijk maken.