Humor was een machtig wapen: men kon zich afzetten tegen de bezetter, en het relativeerde de ernst van de situatie. Dit pamflet, dat eenvoudig overgetekend kon worden, hekelde de Duitse soldaten die de bezetting blijkbaar goed verdroegen. Meer algemeen verwees het naar de vele pakketjes met voedingswaren die de soldaten naar huis zonden. Het was een frustratie voor heel wat Belgen die hun rantsoenen in 1940 steeds verder zagen krimpen.

>> Avant l'occupation

>> Pendant l'occupation