Nouvel Alphabet

Humor was een belangrijk wapen tijdens de bezetting. Door de humor kon men de ernst van de toestand even vergeten, en kon men zich een klein beetje verzetten tegen de Duitse aanwezigheid.

Op dit pamflet had de auteur een aantal woordspelletjes verzameld - ogenschijnlijk zinloze lettercombinaties die, luidop gelezen, plots een andere betekenis krijgen: “La Nation - A.B.C” wordt dan “La Nation a baissé”: het land heeft zich gebogen… “Mais l’espoir - R.S.T.”: de hoop blijft…