Curriculum vitae van KAREL POMA

1. Burgerlijke stand

2. Diploma's 3. Beroepsactiviteiten 4. Eretekens en onderscheidingen 5. Activiteiten tijdens de bezetting (1940-44) 6. Boeken en tijdschriften

6.1. Boeken

6.2 Tijdschriften (voornaamste)

7. Functies

7.1. Belangrijke voorzitterschappen en lidmaatschappen in het verleden

7.2. Lidmaatschappen van Verenigingen en Raden van bestuur 7.3. Ere-voorzitterschap 7.4. Ere-lid 8. Politieke mandaten

8.1. Nationale politiek

Parlementaire mandaten

Ministeriële mandaten 8.2. Gemeentelijke politiek 9. Parlementaire activiteiten

9.1. Wetsvoorstellen over Leefmilieu (1966-1973)

K. Poma was het eerste parlementslid dat in het parlement de problemen van het leefmilieu heeft aangebracht, en dit van 1966 tot 1974, jaar waarop hij het eerste regeringslid werd, belast met het leefmilieu. Daarvan getuigen de talrijke wetsvoorstellen, interpellaties en parlementaire vragen die hij hierover ingediend of gehouden heeft. Intussen zijn de materies die in tal van die wetsvoorstellen behandeld werden in een wet of een decreet vertaald. Wij laten hieronder een lijst geworden van de wetsvoorstellen die K. Poma heeft neergelegd. Zij moeten als intentieverklaringen beschouwd worden.

9.2. Wetsvoorstellen over Pluralisme

Hebben betrekking op de vrijzinnige levensopvatting

10. Voornaamste verwezenlijkingen

10.1. Als staatssecretaris voor Leefmilieu (1974-1977)

10.2. Lid van het Minister Comité van Vlaamse Aangelegenheden (MCVA) opgericht in 1974, in afwachting van de Staatshervorming (1974-1977)
Bevoegd voor: 10.3. Als gemeenschapsminister van Cultuur (1981-1985)

1. Schone Kunsten

Oprichting Filharmonie van Vlaanderen
K. Poma werd geconfronteerd met een “Antwerpse Filharmonie” die jaarlijks een subsidie nodig had om te overleven. Het orkest behaalde geen behoorlijk niveau. Poma reorganiseerde de Antwerpse Filharmonie tot Filharmonie voor Vlaanderen, zorgde voor een consolidatielening van 40 miljoen voor de afbetaling van schulden en gaf aan de Filharmonie de structuur van een VZW, in plaats van een voorgestelde parastatale. In de nieuwe raad van beheer zetelen voortaan managers naast personen uit de muziekwereld. De publieke belangstelling steeg meteen, de eigen inkomsten verhoogden. De Filharmonie werd een vaste klant voor het Festival van Vlaanderen, en werd uitgenodigd voor concerten in het buitenland. Vandaag mag men getuigen dat de Filharmonie voor Vlaanderen een gevestigde culturele waarde is.

Het Ballet van Vlaanderen
Poma voegde aan het Ballet een Musical-afdeling toe. Door de combinatie van deze twee kreeg het Ballet een belangrijke impuls, zodat dankzij deze kunstgreep het bestaan van het Ballet verzekerd werd.

Het Festival van Vlaanderen
Toen Poma cultuur overnam, kreeg het Festival te weinig subsidies om te overleven. Poma schakelde de privé sector als sponsor in. In 1985, toen Poma afscheid nam op het departement van Cultuur, zou Briers, directeur van het Festival verklaren dat zonder de inbreng van de privé-sector, het Festival niet meer zou bestaan, terwijl dankzij die inbreng het Festival, zowel op kwalitatief gebied, als op het gebied van het aantal deelnemenden, ongekende hoogten tegemoet gegaan was. Poma zorgde er eveneens voor dat de inbreng van de sponsors niet agressief was.

Toneel
Poma richt een Raad voor Advies voor Toneel (RAT) op, die controle uitoefent op de kwaliteit van de toneelgezelschappen en via subsidies deze tracht op te trekken.

Viering creatieve kunstenaars
Poma is in 1982 begonnen met jaarlijks de meest creatieve kunstenaars, in alle diciplines, te vieren. Hoogtepunt was de viering in januari 1985 in het Provinciegebouw te Antwerpen, in aanwezigheid van de Koning en de Koningin. Meer dan 180 kunstenaars werden hetzij aan de Koning, hetzij aan de Koningin voorgesteld.

Film
Poma gaf aan het filmbeleid in Vlaanderen een nieuwe stimulans. Tal van commerciële films werden gemaakt. Hoogtepunt was de voorstelling te Brussel van de “Leeuw van Vlaanderen”, naar een scenario van Hugo Claus, in aanwezigheid van de Koning en de Koningin.

Plastische kunstenaars
Promotie van levende kunstenaars in binnen- en buitenland. Tentoonstelling over “Rubens en zijn tijd” in Japan en over “Ensor” (tevens ook te Antwerpen met 135.000 bezoekers). Aankoop van kunstwerken o.a. van Rik Poot (Museum Schone Kunsten Antwerpen, Grard (Cultureel Centrum Hasselt).

Museumbeleid
- Oprichting van een “Museum voor Hedendaagse Kunst in Antwerpen” (MUHKA), het enig museum voor hedendaagse kunst in België (niet te verwarren met moderne kunst)
- Het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst te Oostende beschikte over een belangrijke collectie maar geen museumgebouw! Poma subsidieerde voor 90 miljoen (60%) bouw van dit museum
- Steun en oprichting kleinere musea: het Jenever Museum te Hasselt, het Visserij Museum te Oostduinkerke

2. Cultureel Patrimonium

Bescherming van kunstwerken Poma nam het initiatief om “Het Lam Gods” te Gent te laten beschermen tegen diefstal en beschadiging. De privé-sector werd hiervoor ingeschakeld. De bescherming van “Het Lam Gods” werkt als een stimulerend voorbeeld zodat thans honderden kunstwerken in Vlaanderen beschermd zijn, dankzij privé-inbreng.

Bourla Schouwburg te Antwerpen Poma liet de plannen voor de restauratie ontwerpen. Wanneer, ter gelegenheid van Antwerpen '93, culturele hoofdstad van Europa, beslist wordt de Bourla te restaureren, liggen de plannen ter beschikking.

Restauratie van geklasseerde gebouwen - Het Internationaal Cultureel Centrum (ICC), het voormalig Koninklijk Paleis te Antwerpen
- Restauratie van talrijke geklasseerde gebouwen van de KUL, o.a. de Begijnhofkerk
- Steun (voor 60%) bij de restauratie van de kathedraal te Antwerpen

3. Mediabeleid

- De erkenning van de vrije of niet-openbare radio's in Vlaanderen - De oprichting van een Mediaraad. Naar de oprichting werd sinds jaren uitgekeken. Grote moeilijkheden deden zich bij de samenstelling voor. Poma wist die diplomatisch op te lossen
- De oprichting van een commercieel TV zendstation. Poma heeft een decreet voorbereid dat de oprichting voorziet. In het decreet worden o.a. de belangen van de geschreven pers gewaarborgd. Het decreet werd niet gestemd, omdat de regering 3 maanden voor het einde van de legislatuur, wegens het Heizel-drama, ontslag nam. De opvolger van Poma, P. Dewael heeft het ontwerp van Poma hernomen.
- Betaaltelevisie. Poma liet de betaaltelevisie op de kabel komen.

4. Culturele Centra

- Oprichting van het Cultureel Centrum De Singel te Antwerpen. De Rode en Blauwe zaal behoorden tot het Muziekconservatorium, maar werden maar voor 5% gebruikt. Aangezien het conservatorium zelf deze niet wilde exploiteren, heeft Poma beslist hiervoor een cultureel centrum op te richten
- De verbouwing van het Cultureel Centrum Ancienne Belgique te Brussel
- De oprichting van verschillende kleine, culturele centra o.a. rond Brussel (Wemmel, Overijse)

5. Archieven van de Privaatrechtelijke archief- en documentatiecentra

Toen Poma aan het bewind kwam werden sedert jaren slechts 2 archieven erkend en gesubsidieerd, die van de katholieke en de socialistische beweging, nl. KADOC en AMSAB Poma erkende twee andere archieven: van de liberale en de Vlaamsnationale beweging, nl. het Liberaal Archief en ADVN.

6. Redding Zoo Antwerpen

De Antwerpse Zoo was een “bedrijf in moeilijkheden”, dat op basis van economische criteria in aanmerking kwam voor een sluiting. Poma wist de Zoo te redden door een grondige reorganisatie van het beleid en het laten stemmen van een decreet dat jaarlijks een dotatie voorzag.

7. Sport

Onder Poma werd voor het eerst samengewerkt met het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC). Poma voorzag materiële hulp aan atleten, voerde ook een sociaal beleid en had belangstelling voor veteranen en gehandicapten. (Bij de O.S. te Los Angeles in 1984 namen gehandicapten voor het eerst deel).

8. Beroepsopleiding

Poma nam de beslissing voor een nieuw gebouw voor de Middenstandsopleiding te Asse. Onder zijn beleid werd de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) opgericht.

9. Permanente opvoeding

Rondreizende tentoonstelling “Culturen als buren” teneinde vreemde culturen beter te begrijpen. Erkenning van drie nieuwe socio-culturele koepels: een katholieke, een vrijzinnige en een Vlaams-nationale

10. Jeugd

Reorganisatie van de Jeugdraad


(top)