DE BLAUWE WIE IS WIE


home

De Blauwe Wie is Wie biedt in eerste instantie bibliografische en zeer summiere biografische informatie over meer dan 3.000 personen die tussen 1830 en vandaag een rol speelden of spelen in de brede liberale beweging in België.

Deze Blauwe Wie is Wie wordt geleidelijk aangevuld met meer uitvoerige biografische informatie. Bij namen met de vermelding “meer info” krijgt u na het doorklikken meer biografische gegevens.

De Blauwe Wie is Wie werd samengesteld op basis van bestaande naslagwerken. Enkel die personen die in een naslagwerk voorkomen, zijn op dit ogenblik in dit overzicht opgenomen. (Voor de lijst van de gebruikte naslagwerken, klik hier).

Bij elke persoon worden, voor zover bekend, de plaats en datum van geboorte en desgevallend van overlijden vermeld, de gedane studies, de uitgeoefende beroepen en de politieke ambten. Meer informatie is te vinden in de vermelde naslagwerken. De soms zeer uitvoerige bibliografie in die naslagwerken wordt hier niet herhaald; de hier opgenomen publicaties vormen dus een aanvulling op de bibliografie van de naslagwerken.

De Blauwe Wie is Wie wordt jaarlijks geactualiseerd. De recentste update gebeurde in juni 2013.

Om de opzoeksnelheid te verhogen werd de Blauwe Wie is Wie opgesplitst in letterblokken. Om een persoon terug te vinden klikt u eerst op het desbetreffende letterblok, waarna via de browser-zoekfunctie snel naar de gewenste naam kan worden gezocht (toetsencombinatie Ctrl + F).
A-B  C  D  E-G   H-L  M-O  P-R  S-U  V-Z

S

Sabatier, Gustave Charles J (Parijs (FR), 15/11/1819-Brussel, 10/05/1894)
industrieel, bankier; parlementslid
 • Discailles, E., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXI, 1911-1913, kol. 1-7.
 • Coosemans, M., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, III, 1952, kol. 759-761.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4096.
 • Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 539-540.


Sabbe, Herman (Brugge, 03/11/1874-Brugge, 07/11/1899)
doctor in de natuurwetenschappen
 • Sterfgevallen. Dr Herman Sabbe, in : Tijdschrift van het Willemsfonds, jg. 5, eerste deel, 2, december 1899, p. 110-113.
 • Gedenkteeken Herman Sabbe, in : Tijdschrift van het Willemsfonds, jg. 5, eerste deel, 6, april 1900, p. 380.
 • Monteyne, Lode, De "Sabbe's", s.l., Maurits Sabbe-Comité, s.d., 353 p.


Sabbe, Ivan (Kortrijk, 10/10/1960-))
ingenieur, beheerder van vennootschappen; gemeenteraadslid van Kortrijk, parlementslid (LDD)
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 332.


Sabbe, Julius Ludovicus Maria (Gent, 14/02/1846-Brugge, 03/07/1910)
leerkracht, dichter, publicist
 • Lefèvre, P., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XLI, 1979-1980, kol. 701-704.
 • Ons 75-jarig Jubelfeest (1851-1926), Gent, Willemsfonds, 1926, p. 97-101.
 • Valcke, L., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, VIII, 1979, kol. 677-683.
 • Valcke, L., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 1378-1379.
 • Hoste, J., Bij de herdenking van Julius Sabbe, in : De Vlaamse Gids, XXX, 1946, nr. 10, p. 582-587.
 • Oukhow, M., in : Twintig Eeuwen Vlaanderen, XIII, Hasselt, 1976, p. 367-370.
 • Schepens, J., Brieven van Julius Vuylsteke aan Julius Sabbe, in : De Vlaamse Gids, XXXVII, 1953, p. 173-177.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 2685-2686.
 • Schepens, Ernest, Pareyn, Luc (red), Julius Sabbe en de herleving van Brugge, Gent, Liberaal Archief, 1996, 201 p.
 • Monteyne, Lode, de "Sabbe's", s.l., Maurits Sabbe-Comité, s.d., 353 p.
 • Schepens, Jan (red), Hulde-Gedenkboek Julius Sabbe, Brugge, Uitgave van het J. Sabbe-Comité, 1946, 78 p.
 • Delsemme, Paul, Ecrivains belges francs-maçons de jadis et de naguère : du prince Charles-Joseph de Ligne à Johan Daisne et Fernand Dumont, in : Hasquin, Hervé (red), Visages de la franc-maçonnerie belge du XVIIIe au XXe siècle, Brussel, Editions de l'Université de Bruxelles, 1983, p. 342-343.
 • Vanhoutryve, André, Brugse gedenkstenen en herdenkingsplaten. Historische analyse en retrospectieve, Brugge, Grafisch Bedrijf Schoonbaert, 1990, p. 84-86.
 • Vanhoutryve, André, Journal de Bruges. Een Franstalige, Brugse, conservatieve, liberale krant. Met een herdruk van "La Tête de Fer" van Caroline Popp. Met een voorwoord van Louis Bril, Zwevezele, Uitgeverij Gevaert, 2002, p. 128.
 • Opdebeek, Lode, Bloemekens van den Vlaamschen Rozelaar, Antwerpen, L. Opdebeek, 1928, p. 135-141.
 • Delsemme, Paul, Les écrivains francs-maçons de Belgique. Préface de Raymond Trousson, Brussel, Bibliothèques de l'Université de Bruxelles, 2004, p. 464-465.


Sabbe, Maurits Karel Maria Willem (Brugge, 09/02/1873-Antwerpen, 12/02/1938)
auteur, hoogleraar
 • Gillet, L., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XLI, 1979-1980, kol. 704-709.
 • Rombauts, W., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, XIII, 1990, kol. 719-730.
 • Willekens, E., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 1379.
 • Andries, M., Maurits Sabbe's scheppend werk gerecenseerd : Literair-sociologische benadering, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie Germaanse filologie), 1976.
 • Jonckheere, K., Maurits Sabbe te herdenken, in : De Vlaamse Gids, XLVII, 1963, nr. 5, p. 305-311.
 • Schepens, J., Maurits Sabbe in de studentenalmanakken, in : De Vlaamse Gids, XL, 1956, nr. 10, p. 635-637.
 • Schmook, G., Over Maurits Sabbe, in : De Vlaamse Gids, LXX, 1986, nr. 2, p. 3-13.
 • Stuiveling, G., Maurits Sabbe in de kring der humanisten, in : De Vlaamse Gids, XXXII, 1948, nr. 4, p. 193-206.
 • Eeuwfeest van het Willemsfonds 1851-1951, Gent, Fecheyr, 1951, p. 78-79. (Willemsfonds-uitgave 187)
 • Withoeck, Arseen, Proeve tot typologie van de Belgische leden van het Comité Flamand de France. 1853-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 2 dl., 1985, p. B. 112-113.
 • Verstappen, Jack, Lexicon Vlaamsche Toneelschrijvers, Veurne, Heembibliotheek Bachten De Kupe, 1995, p. 132.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 2686-2687.
 • Monteyne, Lode, de Sabbe's, s.l., Maurits Sabbe-Comité, s.d., 353 p.
 • Demeyer, Rik, Maurits Sabbe, literator, wetenschapper en humanist, in : Boek en Bibliotheek, 1988, 3, p. 3-5.
 • Roemans, Rob, Maurits Sabbe. De kunstenaar en de geleerde, 68 p.
 • Sabbe, Herman Julius, Maurits Sabbe en zijn Brugse mensen : een postume wedersamenstelling, Antwerpen, Standaard, 1971, 128 p.
 • Facetten. Prof. Dr. Maurits Sabbe (1873-1938), Gent, Willemsfonds, 1939, 240 p.
 • N. N., Omnibus Vlaamse parels 2. 1900-1940, Brussel, D.A.P. Reinaert Uitgaven, 1976, p. 9.
 • Delsemme, Paul, Les écrivains francs-maçons de Belgique. Préface de Raymond Trousson, Brussel, Bibliothèques de l'Université de Bruxelles, 2004, p. 474-475.
 • Buddingh', Cees, Encyclopedie voor de wereldliteratuur, Utrecht, Bruna, 1954, p. 622.
 • Beeckman, Miche, Capiteyn, André, Van Doorne, Geert, Straatnamen Gentbrugge, Gent, Uitgeverij Snoeck - Stad Gent Departement Cultuur, 2007, p. 66.


Sabbe, Victor Herman Frans Maria (Blankenberge, 10/06/1906-Brugge, 20/02/1958)
advocaat; gemeenteraadslid van Brugge, parlementslid; voorzitter van het LVV (1945-1957)
 • Lefèvre, P., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XLI, 1979-1980, kol. 709-712.
 • Corremans, H., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 1379-1380.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4097-4098.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 29.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 2687.
 • Vrielynck, R., Victor Sabbe 1906-1958, in : Gedenkboek 125 jaar Willemsfonds 1851-1976, Antwerpen-Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, 1977, p. 143-144.


Sacqueleu, François Dominique Joseph (Doornik, 09/07/1805-Froyennes, 04/06/1880)
advocaat; parlementslid; arrondissementscommissaris te Doornik
 • Discailles, E., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXI, 1911-1913, kol. 16-17.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1725.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 498.


Sacqueleu-Macau, Charles François Auguste Joseph (Doornik, 18/06/1803-Doornik, 26/10/1860)
bankier; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1724.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 498.


Saeyman, Charles Louis (Gent, 21/03/1807-Vinderhoute, 08/06/1864)
advocaat; burgemeester van Vinderhoute, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4099.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 499.


Sagehomme, Rodolphe (Jalhay, 20/06/1911-)
bosbouwer; burgemeester van Jalhay, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 218.


Sagehomme, Servais (Dison, 02/05/1782-Dison, 29/04/1859)
industrieel, eigenaar; schepen van Dison, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 218.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 39.


Sainctelette, Charles Xavier (Brussel, 07/01/1825-Elsene, 17/04/1898)
advocaat; schepen van Mons, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid, minister
 • Discailles, E., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXI, 1911-1913, kol. 51-86.
 • Lebrocquy, G., Types et Profils parlementaires, Paris, Lachaud & Burdin, 1873, p. 269-271.
 • Dewaelhens, R., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, V, 1958, kol. 723-725.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4100.
 • Lefèvre, Patrick, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 541.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 499.


Sainctelette, Henri Charles Marie (Bergen, 18/03/1851-Bergen, 03/07/1905)
doctor in de rechten, doctor in de politieke en administratieve wetenschappen; schepen en burgemeester van Mons, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
 • Piérard, C., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXII, 1963-1964, kol. 650-652.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1727.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 293.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 1453.


Salmon, Christian (Luik, 20/08/1943-)
leerkracht; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 219, 238.


Salome, Rodolphe (Rudy) (Ieper, 08/01/1924-)
bediende, ambtenaar; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 159.


Sarolea, Nicolas (Herstal, 06/08/1922-)
schoenmaker; gemeenteraadslid van Herstal, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 219.


Sasserath, Léon (Namen, 22/04/1881-Dinant, 01/10/1958)
tandarts; schepen en burgemeester van Dinant, provincieraadslid van Namen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1730.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 294.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 1459.


Saulmont, Guy (Bruly-de-Pesche, 11/07/1937-)
leerkracht, schooldirecteur; schepen van Cerfontaine, parlementslid
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1977, p. 397-398.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2004. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 353.


Sauvage, Aubin Joseph (Lambermont, 22/11/1802-Lambermont, 02/02/1871)
textielfabrikant; burgemeester van Lambermont, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 219.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 42, 110.


Sauvage, Victor Nicolas Henri Joseph (Lambermont, 27/12/1836-Lambermont, 01/08/1902)
industrieel; burgemeester van Lambermont, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 219. (15/11/1834)
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 42, 110.


Sauvage-David, Victor Jacques (Lambermont, 07/05/1804-Lambermont, 03/10/1860)
industrieel; schepen van Ensival, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 219. (1803)
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 42.


Sauveur, Henri Martin (18/05/1844-Juprelle, 09/06/1929)
eigenaar, rentenier; schepen en burgemeester van Fexhe-Slins, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 219.


Savart, Victor Charles Marie Jules César (Doornik, 31/07/1803-Brussel, 22/03/1862)
advocaat, magistraat, medestichter van "Le Nervien"; schepen van Doornik, parlementslid
 • Discailles, E., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXI, 1911-1913, kol. 468-474.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1731.
 • Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes 1836-1986, Tournai, 1990, p. 230.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 501.
 • Discailles, Ernest, Savart Victor (1803-1862), in : Revue Tournaisienne, VII, 1911, 12, p. 193-196.


Savart-Martel, Philippe Auguste (Auguste) (Troyes-lez-Aube (FR), 09/09/1779-Doornik, 03/12/1846)
advocaat, magistraat; gemeenteraadslid van Doornik, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1732.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 500.


Scailquin, Optat Joseph Jean Baptiste ('s Gravenbrakel, 10/08/1842-Sint-Joost-ten-Node, 28/07/1884)
advocaat; gemeenteraadslid van Sint-Joost-ten-Node, parlementslid
 • Discailles, E., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXI, 1911-1913, kol. 541-546.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4116.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 501-502.
 • Verplancke, Roger, Radikalisme te Brussel (1868 - 1871) Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1970, p. 18.


Schalckens, Léon Florimond Marie (Leo) (Lokeren, 29/09/1902-Brussel, 02/01/1971)
licentiaat politieke en koloniale wetenschappen, ambtenaar, journalist; gemeenteraadslid van Brussel, provincieraadslid van Brabant, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1733-1734.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 294.
 • Legrain, P., Le Dictionnaire des Belges, Brussel, 1981, p. 447.


Schauvliege, Fredericus Franciscus (François) (Gent, 05/09/1860-Gent, 27/02/1947)
ondernemer; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 393.


Scheerlinck, Gustaaf (Uitkerke, 23/03/1923-)
constructeur; gemeenteraadslid van Uitkerke, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 358.


Schelfhout, René Kamiel (Nieuwerkerken, 02/10/1944-)
bediende; gemeenteraadslid van Aalst, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 329.


Scheltjens, Lodewijk (Brussel, 08/12/1861-Rupelmonde, 04/11/1946)
leerkracht, auteur; voorzitter van de afdeling Rupelmonde van het Willemsfonds
 • Eeuwfeest van het Willemsfonds 1851-1951, Gent, Fecheyr, 1951, p. 93. (Willemsfonds-uitgave 187)
 • Buddingh', Cees, Encyclopedie voor de wereldliteratuur, Utrecht, Bruna, 1954, p. 637.


Schepens, Francis Joseph Emiel (Cis) (Retie, 11/05/1948-)
veiligheidsdeskundige, technisch kaderlid; burgemeester van Retie, provincieraadslid van Antwerpen, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2004. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 356.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2007. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 336.
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 161.


Schepmans, Françoise (Sint-Agatha-Berchem, 18/06/1960-)
advocaat, ambtenaar; schepen en burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek, provincieraadslid van Brabant, parlementslid, voorzitter van het parlement van de Franse Gemeenschap
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 335-336.


Schiepers, Piet (Val-Meer, 10/05/1940-)
advocaat; schepen van Tongeren, lid van de Bestendige Deputatie van Limburg
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 656-657.


Schiltz, Willem-Frederik (Wilrijk, 22/06/1979-)
advocaat; parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 336.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 336.


Schlag, Albert (Gembloers, 01/09/1891-Luik, 24/04/1986)
elektrotechnisch ingenieur, mijningenieur, hoogleraar ULg; stichter en eerste voorzitter van de Mouvement Libéral wallon (1962)
 • Delforge, P., in : Mémoires de la Communauté française Wallonie-Bruxelles. Enquête relative aux militants wallons de l'après-guerre, Mont-sur-Marchienne, 1987, z.p.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 1462-1463.


Schmitz, Hubert Joseph (Limerlé, 25/03/1831-Steinbach, 05/09/1899)
eigenaar; burgemeester van Limerlé, lid van de Bestendige Deputatie van Luxemburg, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4131.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 502-503.


Schollaert, Willy (Tollembeek, 10/01/1941-)
ambtenaar; gemeenteraadslid van Tollembeek, gemeenteraadslid van Galmaarden, provincieraadslid van (Vlaams-)Brabant
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 658.


Schöller, Jozef Albertus Maria (Lier, 09/08/1875-Antwerpen, 07/06/1945)
advocaat; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 162.


Schooffs, Casimirus Alphonsus (Alfons) (Geel, 13/01/1844-Westerlo, 27/04/1904)
advocaat, vrederechter; schepen van Geel, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 162-163.


Schoofs, Hans Alfons Godelief (Mol, 04/12/1963-)
leerkracht, kabinetsmedewerker; schepen van Mol, provincieraadslid van Antwerpen, parlementslid
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 162.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 336-337.
 • N. N., Open VLD, Brussel, Open VLD, 2009, p. 5.


Schoonbroodt, Léon Céleste Marie Ghislain Joseph (Thimister, 30/01/1942-)
boekhouder, verzekeringsmakelaar, journalist; burgemeester van Thimister-Clermont, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 219.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 1466.


Schotte, René Emiel (Kortrijk, 16/03/1902-Wetteren, 28/07/1984)
arts; gemeenteraadslid van Aalst, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 330.


Schrans, Guy Alain Marie Joseph Jean (Gent, 25/11/1937-)
jurist, hoogleraar RUG; gemeenteraadslid van Gent, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1977, p. 333-334.
 • De Vrieze, Frederik, Biografisch repertorium van de Gentse gemeenteraadsleden : 1947-1984, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie politieke wetenschappen), 1985, p. 300-305.
 • N. N., Gewezen PVV-parlementairen, s.l., s.n., s.d., s.p.


Schreurs, Fernand (Luik, 26/07/1900-Luik, 11/12/1970)
advocaat, redactielid van "Le Pays Libre"; oprichter van de Mouvement Libéral wallon (1962-)
 • Hasquin, H., Dictionnaire d'histoire de Belgique, Brussel, Didier Hatier, 1988, p. 424.
 • Jaminon, S. en Godefroid, C., Le Fonds d'Histoire du Mouvement wallon. Source d'une histoire à écrire. Premier guide au lecteur, Mont-sur-Marchienne, 1991, p. 48.
 • Delforge, P., in : Mémoires de la Communauté française Wallonie-Bruxelles. Enquête relative aux militants wallons de l'après-guerre, Mont-sur-Marchienne, 1987, z.p.
 • Legrain, P., Le Dictionnaire des Belges, Brussel, 1981, p. 451.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 2720-2721.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 1468-1472.


Schröder, Ferdel (Solingen, 29/10/1947-)
licentiaat psychologie en pedagogische wetenschappen, directeur PMS; schepen van Eupen, parlementslid, voorzitter van het parlement van de Duitstalige gemeenschap; voorzitter van de PFF (1995-2009)
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 337-338.


Schueremans, Herman (Leuven, 05/01/1954-)
concertpromotor; parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 338.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 339.
 • N. N., Open VLD, Brussel, Open VLD, 2009, p. 8.


Schumacher, Henri Georges (Sprockhövel (DE), 17/11/1790-Brussel, 15/04/1856)
handelaar, bankier; gemeenteraadslid van Brussel, provincieraadslid van Brabant, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4138.
 • Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 542.


Schuyten, Robert René Constant Corneille (Antwerpen, 08/05/1908-Antwerpen, 15/11/1975)
hoogleraar RUCA; gemeenteraadslid van Antwerpen
 • Smits, Ann, Typologisch onderzoek van de Antwerpse gemeenteraadsleden. (1947-1982), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1984, 2 dl., p. 278.


Scoumanne, Paul Alix Léon Jean Baptiste (Écaussinnes-Lalaing, 16/01/1856-Écaussinnes-Lalaing, 09/03/1904)
advocaat; schepen van Écaussinnes-Lalaing, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4141.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 505.


Scribe, Fernand (Gent, 07/07/1851-Bottelare, 17/08/1913)
rentenier, schilder, kunstkenner, mecenas
 • Tahon-Vanroose, Monique, De vrienden van Scribe. De Europese smaak van een Gentse mecenas, Gent, Museum voor Schone Kunsten / Snoeck-Ducaju en zoon / Pandora, 1998, 253 p.
 • D'hondt, Bart, in : Flash. Driemaandelijks ledeninformatieblad VLD Gent Vijfde Wijk, Centrum en Zuid, december 2003-januari 2004, p. 18-20.
 • Hernalsteen, An, De Westerbegraafplaats van Gent, Gent, provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. Dienst 92 - Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium, 2000, p. 22-23.


Scribe, Gustave (Gent, 30/11/1818-Gent, 30/04/1886)
grondeigenaar, industrieel, beheerder van vennootschappen; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 394.
 • Van Der Kelen, Anna, De Kamer van Koophandel te Gent (1830-1900), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1987, p. 257-258.


Scronx de Lassaulx, Henri Melchior Barthélemy (1793-1845)
schepen van Luik, lid van de Bestendige Deputatie van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 219.


Segaert, Edouard Pierre Joseph (Oostende, 12/11/1822-Oostende, 06/02/1870)
handelaar, consul; gemeenteraadslid van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 182.


Seghin, Philippe (Fontaine-l'Évêque, 08/04/1938-)
apotheker; burgemeester van Fontaine-l'Évêque, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1999, p. 251.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 665.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 340.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 1474.


Semey, Jacob Gustaaf (Gent, 30/03/1864-Brugge, 23/06/1935)
architect, projectontwikkelaar; gemeenteraadslid van Gent
 • Hooft, Elise, in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, XVII, 2005, kol. 557-561.
 • Hooft, Elise, Jacob Gustaaf Semey (1864-1935). Bouwmeester in Gent. Biografie en kunsthistorisch onderzoek, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1997, 267 + 209 p.


Seresia, Alfred Marie Philippe Auguste (Brugge, 25/10/1843-Gent, 14/12/1901)
advocaat, hoogleraar RUG; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 331.
 • Camps, Christina, Monografie van La Flandre Liberale (1874-1899), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1977.
 • Lefevre, Patrick, Le libéralisme à Bruges (1893-1940). Brussel, U.L.B. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1976, 2 dl., p. 36.


Seresia, Raymond Armand Sylvain Marie (Brugge, 03/05/1851-Brugge, 24/05/1903)
advocaat; gemeenteraadslid van Brugge
 • Lefèvre, P., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XLI, 1979-1980, kol. 726-727.
 • Lefevre, Patrick, Le libéralisme à Bruges (1893-1940). Brussel, U.L.B. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1976, 2 dl., p. 35.
 • Vanhoutryve, André, Journal de Bruges. Een Franstalige, Brugse, conservatieve, liberale krant. Met een herdruk van "La Tête de Fer" van Caroline Popp. Met een voorwoord van Louis Bril, Zwevezele, Uitgeverij Gevaert, 2002, p. 134-135.
 • Sterfgevallen. Raymond Seresia, in : Tijdschrift van het Willemsfonds, jg. VIII, tweede deel, 4, mei-juni 1903, p. 73-74.


Seron, Pierre Guillaume (Philippeville, 28/06/1772-Brussel, 23/12/1840)
ambtenaar, bankier; burgemeester van Cerfontaine en van Philippeville, lid van het Nationaal Congres, parlementslid
 • Discailles, E., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXII, 1914-1920, kol. 229-236.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4147-4148.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 505.


Serrure, Constant Philippe (Antwerpen, 22/09/1805-Moortsele, 06/04/1872)
archivaris, hoogleraar
 • Withoeck, Arseen, Proeve tot typologie van de Belgische leden van het Comité Flamand de France. 1853-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 2 dl., 1985, p. B. 119-120.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 2734-2735.


Serrure, Constant Anton (Gent, 10/06/1835-Sint-Joost-ten-Node, 06/06/1898)
advocaat
 • Withoeck, Arseen, Proeve tot typologie van de Belgische leden van het Comité Flamand de France. 1853-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 2 dl., 1985, p. B. 180.


Serruys, Auguste Jean-Baptiste Hubert Marie (Oostende, 30/01/1845-Brussel, 18/06/1928)
advocaat; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1755.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 298.


Serruys, Désiré Charles (Oostende, 03/09/1859-Oostende, 19/01/1922)
ingenieur; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4151.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 298.
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 183.


Serruys, Désiré Charles Marie (Gistel, 24/04/1824-Oostende, 10/03/1853)
notaris; schepen van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 183 & 216.


Serruys, Georges Joseph Fréderic Marie (Oostende, 29/05/1851-)
handelaar, reder; gemeenteraadslid van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 184 & 216.


Serruys, Henri Louis Emile (Oostende, 25/04/1888-Oostende, 25/01/1952)
ingenieur; burgemeester van Oostende, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 360-361.
 • Brochure Open Monumentendag Oostende 2000.


Serruys, Isidore R (Oostende, 09/07/1856-Oostende, 17/05/1912)
notaris; gemeenteraadslid van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 184 & 216.


Servais, Carolus Hubertus (Charles) (Antwerpen, 19/07/1828-Antwerpen, 20/02/1892)
architect; gemeenteraadslid van Antwerpen, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 164.
 • Robert, Jan (ed.), Schoonselhof nu! Een eigentijdse visie op de Antwerpse necropool, Antwerpen, Erfgoedcel Antwerpen, 2005, p. 77.


Servais, Jacques Joseph (Luik, 30/05/1803-Spa, 18/05/1872)
rentenier; schepen en burgemeester van Spa, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 219.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 41, 107.


Servais-Thysen, Annie (Xhendremael, 18/06/1933-)
landbouwer; gemeenteraadslid van Ans, provincieraadslid van Luik, parlementslid
 • Mémorial de la province de Liège 1836-1986, Luik, p. 220, 222, 238.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2004. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 363-364.


Serwas, Léonard Adam Hubert Joseph (Neu-Moresnet, 20/05/1913-Lommersweiler (Sankt Vith), 19/12/1968)
vertegenwoordiger; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 220.


Seutin, Louis Joseph Ghislain , baron (Nijvel, 18/10/1793-Brussel, 29/01/1862)
chirurg, hoogleraar ULB; parlementslid
 • Jacques, V., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXII, 1914-1920, kol. 324-339.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1762.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 506-507.
 • Vancraenbroeck, Marc, Mémoire de métal. L'Université Libre de Bruxelles en médailles, plaquettes et jetons, Bruxelles, Archives de L'Université de Bruxelles, 1999, p. 168-171.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 119-120.


Sevenans, Adolf Clement Laurent Alfons (Mechelen, 25/01/1902-Mechelen, 14/12/1969)
vakbondssecretaris, mutualiteitssecretaris; schepen van Mechelen, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 164.


Severin, Jean-Marie (Eghezée, 08/04/1941-)
zaakvoerder, beheerder van vennootschappen; gemeenteraadslid van Forville, OCMW-voorzitter van Eghezée, schepen van Eghezée, lid van de Bestendige Deputatie van Namen, parlementslid, voorzitter van het parlement van de Franse Gemeenschap, minister
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 342-343.


Sevrin, Georges (Emines, 04/12/1936-)
leerkracht; burgemeester van Emines, burgemeester van La Bruyère, lid van de Bestendige Deputatie van Namen
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 671.


Seydlitz, Jan Hendrik Emiel (Emiel) (Mechelen, 27/03/1866-Mol, 26/05/1940)
aannemer, rentenier; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 164.


Sheridan, Carolus Leo (Charles) (Gent, 1854-)
advocaat, hoofdredacteur van "Le Précurseur"; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 165.


Siaens, Leo (Leuven, 10/10/1929-)
journalist, hoofdredacteur van "Het Laatste Nieuws"
 • Vandewalle, E., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 1415.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 2746.


Sibille, Paul (Staden, 27/06/1900-Ichtegem, 18/03/1983)
brouwer; schepen van Eernegem, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 361-362.


Siffer, Camille Théodore (Camiel) (Zomergem, 12/07/1847-Gent, 01/01/1898)
advocaat, publicist; gemeenteraadslid van Gent
 • Vercoullie, J., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986 XXII, 1914-1920, kol. 389-390.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 396-397.
 • Sterfgevallen. C. Siffer, in : Tijdschrift van het Willemsfonds, jg. III, officieel gedeelte, 4, februari 1898, p. LXIV.


Sigart-Goffint, Joseph Désiré (Bergen, 03/09/1798-Elsene, 15/04/1869)
arts; gemeenteraadslid van Jemappes, parlementslid
 • Counson, A., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXII, 1914-1920, kol. 390-393.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4163.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 507.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 2747-2748.


Simon, Achille (Spa, 27/05/1879-Verviers, 03/11/1955)
leerkracht, schooldirecteur; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 220.
 • Potelle, Jean-François, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 1478.


Simon, Edouard Auguste (Édouard) (Peruwelz, 24/05/1825-Peruwelz, 19/12/1902)
notaris; schepen en burgemeester van Peruwelz, voorzitter van de provincieraad van Henegouwen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4164.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 508.


Simonet, Henri François (Brussel, 10/05/1931-Brussel, 15/02/1996)
doctor in de rechten en in de economische en financiële wetenschappen, beheerder van vennootschappen, hoogleraar ULB; schepen en burgemeester van Anderlecht, gemeenteraadslid van Brussel, lid van de Brusselse Agglomeratieraad, parlementslid, minister, lid van de Europese Commissie
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1987, p. 407-409.
 • Gaus, H. (ed), Politiek Biografisch Lexicon. Belgische ministers en staatssecretarissen 1960-1980, Antwerpen, Standaard uitgeverij, 1989, p. 961-977.
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 318-319.
 • Simonet, Henri, Je n'efface rien et je recommence, Brussel, Didier Hatier, 1986, 284 p.
 • Somers, Jean, in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, VIII, 2005, p. 334-338.


Simonet, Jacques (Watermaal-Bosvoorde, 21/12/1963-14/07/2007)
advocaat; schepen en burgemeester van Anderlecht, provincieraadslid van Brabant, lid van de Hoofdstedelijke Raad, parlementslid, Brussels minister-president, staatssecretaris
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 275-276.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2004. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 366.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2007. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 344.


Simonis, Désiré Théodore (Grivegnée, 23/12/1839-Jupille, 16/12/1920)
industrieel; burgemeester van Jupille, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 220.


Sinave, Antoine Séraphin (Brielen, 05/11/1787-Brussel, 22/11/1857)
reder; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4167.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 510-511.


Singelijn, Alfons (Aalst, 20/02/1923-Aalst, 31/07/1971)
architect, leerkracht, directeur aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten te Aalst; gemeenteraadslid van Aalst
 • Van Gaever, Kurt, Naar een typologie van het gemeenteraadslid van een middelgrote stad : casus Aalst 1946-1982. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1986, p. 152.
 • Coppens, Geertrui, Van den Eede, Gaston, De geschiedenis van de Liberale Partij te Aalst 1846-2002, Aalst, Gaston Van den Eede, 2003, p. 84, 182.


Siraut, Dominique Nicolas Joseph , baron (Bergen, 10/08/1787-Bergen, 09/04/1849)
advocaat; burgemeester van Mons, voorzitter van de provincieraad van Henegouwen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1769.
 • Bergmans, P., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXII, 1914-1920, kol. 637-638.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 511.
 • Arnould, Marie, Siraut, Dominique, in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, IV, 1997, p. 359-361.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 120.


Sirtaine, Richard (Stembert, 30/08/1812-03/10/1864)
industrieel, textielhandelaar; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 220.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 36.


Sleeckx, Johan Lambrecht Dominicus (Domien) (Antwerpen, 02/02/1818-Luik, 13/10/1901)
pedagoog, leerkracht, hoofdinspecteur lager onderwijs, journalist, auteur, stichter van "De Schelde", hoofdredacteur van "De Toekomst"; gemeenteraadslid van Schaarbeek
 • Somers, M., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, XII, 1987, kol. 675-684.
 • Vanlandschoot, R., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 1421-1422.
 • Mortelmans, H., De jeugd van Domien Sleeckx, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie Germaanse filologie), 1935.
 • Sleeckx, J., Domien Sleeckx en zijn pseudoniemen, in : Wetenschappelijke Tijdingen, jg. 27 (1968), nr. 6, kol. 431-442.
 • Van Den Bulck, G., Het verhalend werk van Domien Sleeckx. Een intrinsieke benadering, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie Germaanse filologie), 1979.
 • Verstappen, Jack, Lexicon Vlaamsche Toneelschrijvers, Veurne, Heembibliotheek Bachten De Kupe, 1995, p. 139.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 2758-2760.
 • Baekelmans, Lode, Domien Sleeckx 1818-1901, Antwerpen, L. Opdebeek, 1931, 31 p.
 • Deprez, Ada, Gobbers, Walter en Wauters, Karel (red), Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de negentiende eeuw. Deel I, Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1999, p. 195-202.
 • Simons, Ludo, Een graf in Westende. Literair-historische randschriften, Kapellen, Pelckmans, 1993, p. 31-41.
 • Segers, Gustaaf, Sleeckx 1818-1919, in : Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent, Drukk. Sigger, 1920, 5 p.
 • Carlier, Marc, Domien Sleeckx (1818-1902) en Vlaemsch België (01/01/1844-22/11/1844), in : Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1991.
 • Sleeckx, Domien, Indrukken en ervaringen. Met een nawoord door Ludo Simons, Beveren / Gent, Orbis en Orion Uitgevers / Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1982, 224 p.
 • Deprez, Ada, Gobbers, Walter en Wauters, Karel (red), Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de negentiende eeuw. Deel III, Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2003, p. 298-300.
 • Stinissen, Jacob, Domien Sleeckx, in : Tijdschrift van het Willemsfonds, jg. VII, eerste deel, 1, november-december 1901, p. 17-23.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 253-254.
 • Buddingh', Cees, Encyclopedie voor de wereldliteratuur, Utrecht, Bruna, 1954, p. 667.
 • Pauwels, E., Soixante-quinzième anniversaire de l'indépendance de la Belgique, Anvers, Imprimerie De Vlijt, 1905, p. 224.


Sluys, Alexis (Sint-Gillis (Brussel), 25/09/1849-Elsene, 27/10/1936)
pedagoog, leerkracht, directeur van de Ecole Modèle van de Ligue de l'Enseignement, schooldirecteur; voorzitter van de Ligue de l'Enseignement (1914-1930)
 • Jonckheere, T., Verniers, L., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXX, 1958-1959, kol. 765-767.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 254.
 • Delsemme, Paul, Les écrivains francs-maçons de Belgique. Préface de Raymond Trousson, Brussel, Bibliothèques de l'Université de Bruxelles, 2004, p. 170-178.


Smets, Myriam Joan Charlotte Leonie (Gent, 10/05/1948-)
ambtenaar; provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Ost, Hilaire (red), De provincieraad van West-Vlaanderen 1978-1995. Deel III, Brugge, 1996, p. 454.
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 322.


Smets, Tony (Schaffen, 14/01/1938-)
studiemeester-opvoeder, ambtenaar; schepen en burgemeester van Diest, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1999, p. 259.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 681-682.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2006. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2005, p. 352.


Smeulders, Alfons (Fonne) (Essen, 12/02/1944-)
zaakvoerder; schepen van Kalmthout, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 166.


Smits, Philippe (Elsene, 10/03/1950-)
bedrijfsleider; schepen van Sint-Lambrechts-Woluwe, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2004. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 371.


Smolders, Petrus Joannes (Pieter Jan) (Antwerpen, 05/04/1824-Antwerpen, 01/09/1893)
rijtuigmaker; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 167.


Snellaert, Ferdinand Augustin (Kortrijk, 21/07/1809-Gent, 03/07/1872)
arts, letterkundige; voorzitter van het Willemsfonds (1855-1862)
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 397-398.
 • Withoeck, Arseen, Proeve tot typologie van de Belgische leden van het Comité Flamand de France. 1853-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 2 dl., 1985, p. B. 124-125.
 • Decavele, Johan, Lekens, Luk, Het Campo Santo in 131 levensverhalen, Gent, Gent Cultuurstad, 2001, p. 105-106.
 • van de Woestijne-Vanagt, Huguette, Ferdinand Augustijn Snellaert (1809-1872) en zijn tijd. Catalogus van de tentoonstelling ter gelegenheid van de honderdste verjaring van zijn overlijden ingericht door het Snellaert-comité, s.l., s.n., s.d., 55 p.
 • Fredericq, Paul, Dr. Snellaert als verbreider van het Nederlandsch volkslied, in : Tijdschrift van het Willemsfonds, jg. I, tweede deel, 12, december 1896, p. 347-352.
 • Verhaegen-Polfliet, Liliane, F. A. Snellaert, in : De gidsenkring. Orgaan van de Westvlaamse Gidsenkring v.z.w., jg. 15, 4, oktober 1977, p. 1-16.
 • Comer, F. A., Gedenkboek F. A. Snellaert. Kortrijk 1809-Gent 1872, in : Verslagen en Mededelingen van De Leiegouw, jg. XIV, 2, 1972, p. 84-118.
 • Pauwels, E., Soixante-quinzième anniversaire de l'indépendance de la Belgique, Anvers, Imprimerie De Vlijt, 1905, p. 220.


Snoeck, César Charles (Ronse, 09/10/1834-Ronse, 20/04/1898)
advocaat, notaris; gemeenteraadslid van Ronse, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 332.
 • Willequet, Peter, Het politiseringsproces te Ronse. 1830-1921. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1982, p. 356-357.
 • Gadeyne, G., Inventaris van de papieren van Cesar Charles Snoeck (Ronse, 1834-1898), musicoloog en instrumentenverzamelaar, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1986, 20 p.
 • Vander Mensbrugghe, A., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXIII, 1921-1924, kol. 46-50.


Snoeck, Charles Alexandre (Oudenaarde, 06/03/1798-Gent, 10/09/1868)
notaris; schepen van Ronse
 • Willequet, Peter, Het politiseringsproces te Ronse. 1830-1921. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1982, p. 356.


Snyers d'Attenhoven, Albert Marie Octave , ridder (Jeuk, 23/07/1915-)
notaris; gemeenteraadslid van Brussel, parlementslid
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 302.
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1972, p. 313-316.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 123.


Sobry, Roger (Baileux, 19/04/1946-)
doctor in de fysische wetenschappen, docent ULg; schepen van Chaudfontaine, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 220.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 685.


Soetens, Joseph-Albert (Sint-Jans-Molenbeek, 31/10/1914-Herent, 26/10/1971)
advocaat; gemeenteraadslid van Moeskroen, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 364.


Soinne, Augustus Carolus Secundus (Auguste) (Gent, 05/04/1822-Gent, 15/05/1893)
industrieel; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 332-333.


Sols, Guy (Lommel, 21/07/1955-)
advocaat; schepen van Leopoldsburg, provincieraadslid van Limburg, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2004. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 372.


Solvay, Ernest Gaston Joseph (Roosbeek, 16/04/1838-Elsene, 26/05/1922)
industrieel; parlementslid, minister van Staat
 • Comeliau, M.-L., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, V, 1958, kol. 768-769.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1788.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 303.
 • Hymans, P., in : Le Flambeau, 1932, jg. 15, nr. 11, p. 513-518.
 • Hymans, P., Max, A., Langevin, M., Manifestation nationale de reconnaissance à Ernest Solvay, in : Revue de l'Université de Bruxelles, jg. 38 (1932-1933), nr. 1, p. 27-44.
 • D'Or, L. en Wirtz-Cordier, A. M., Ernest Solvay, Brussel, Académie Royale de Belgique, Mémoires de la Classe des sciences, Collection in - 8, 2e série, T. XLIV, fasc. 2, 1981.
 • Legrain, P., Le Dictionnaire des Belges, Brussel, 1981, p. 461-462.
 • Heirwegh, Jean-Jacques, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 553-557.
 • Vancraenbroeck, Marc, Mémoire de métal. L'Université Libre de Bruxelles en médailles, plaquettes et jetons, Bruxelles, Archives de L'Université de Bruxelles, 1999, p. 21 & 24.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 515-516.
 • Bertrand, Louis, Ernest Solvay. Een hervormer op maatschappelijk gebied, Brussel, Agence Dechenne, 1918, 113 p.
 • Bolle, Jacques, Solvay 1863-1963. L'invention, l'homme, l'entreprise industrielle, Bruxelles, M. Weissenbruch, 1963, 193 p.
 • Despy-Meyer, Andrée, Devriese Didier (red), Ernest Solvay et son temps, Brussel, Archives de l'ULB, 1997, 349 p.
 • Rapaille, Maxime, Solvay, un géant. Des rives de la Sambre aux confins de la terre, Bruxelles, Didier Hatier, 1989, 187 p.
 • Wirtz-Cordier, Anne-Marie, Solvay, Ernest, in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, III, 1994, p. 304-312.
 • N. N., Sartonia. Inhoud : België's drie 19e eeuwse industriekapiteins, Gent, Rijksuniversiteit Gent. Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen, 1968, p. 10-16.
 • Boianovsky, Mauro, Erreygers, Guido, Social comptabilism and pure credit systems. Solvay and Wicksell on monetary reform, in : Fontaine, Philippe, Leonard, Robert, (red.), The experiment in the history of economics, London, Routledge, 2005, p. 98-134.
 • Erreygers, Guido, The economic theories and social reform proposals of Ernest Solvay (1838-1922), in : Samuels, Warren J. (red.), European economists of the early 20th century, volume 1. Studies of neglected thinkers of Belgium, France, The Netherlands and Scandinavia, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar, 1998, p. 221-262.
 • N. N., Hommage national à Ernest Solvay. Inauguration du monument. 16 octobre 1932, Bruxelles, Impr. Goossens, 1933, 47 p.
 • Vander Cruysen, Yves, Un siècle d'histoires en Brabant wallon, Bruxelles, Editions Racine, 2007, p. 45-49.
 • De Leener, Georges, Un grand belge. Ernest Solvay, Bruxelles, Office de Publicité, 1942, 81 p.
 • Peeters, Wim, Wilson, Jerôme, L'industrie belge dans la Russie des Tsars, Liège, E. du Perron, 1999, p. 28.
 • Devriese, Didier, Wallenborn, Grégoire, Ernest Solvay, un homme de système, in : Marage, Pierre, Wallenborn, Grégoire (red.), Les conseils Solvay et les débuts de la physique moderne, Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, 1995, p. 3-22.
 • N. N., Notes, lettres et discours d'Ernest Solvay. Vol. II. Politique et science sociale, Brussel, Chez le Libraire Lamertin, 1929, 534 p.
 • Stéphany, Pierre, Portraits de grandes familles, Brussel, Editions Racine, 2004, p. 291-318.


Somerhausen, Eugène (Brussel, 22/08/1827-Vorst, 29/07/1895)
ambtenaar, publicist
 • Discailles, E., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXIII, 1921-1924, kol. 144-148.


Somers, Bart (Mechelen, 12/05/1964-)
licentiaat rechten; burgemeester van Mechelen, parlementslid, Vlaams minister-president; voorzitter VLD (2004-2007), voorzitter Open VLD (2007-2009)
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 279.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 351.


Somers, Ine (Willebroek, 13/06/1971-)
handelsingenieur, bediende; gemeenteraadslid van Sint-Niklaas, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 351.


Somers, Ludovic Edmond (Ludo) (Antwerpen, 20/12/1947-)
leerkracht; schepen van Sint-Niklaas, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 333.


Somers, Ludovicus Franciscus (Louis) (Antwerpen, 16/07/1861-Kapellen, 09/07/1928)
diamantslijper; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 168.


Sonneville, Joannes Bernardus (Scheldewindeke, 21/09/1799-Scheldewindeke, 15/11/1856)
advocaat; schepen en burgemeester van Scheldewindeke, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 334.


Soudant, Marcel (Menen, 15/07/1924-)
leerkracht; gemeenteraadslid van Menen, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 364-365.


Souffriau, Dirk Oscar Jules Emilie (Ninove, 22/09/1952-)
advocaat; gemeenteraadslid van Haaltert, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 334.


Soyer, César (Doornik, 05/01/1833-Oostende, 20/11/1907)
generaal; gemeenteraadslid van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 185.


Speelman-Rooman, Ferdinand Guislain (Gent, 18/10/1793-Gent, 21/04/1851)
industrieel; lid van het Nationaal Congres, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4139.
 • Bergmans, P., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXIII, 1921-1924, kol. 325.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 518.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 398.


Speth, Jean Frédéric (Antwerpen, 30/12/1885-Kapellen, 07/03/1961)
industrieel, beheerder van vennootschappen; burgemeester van Kapellen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1796.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 306.


Speyer, Herbert Louis Jean (Londen (GB), 07/10/1870-Londen (GB), 14/03/1942)
doctor in de rechten, doctor in de politieke en administratieve wetenschappen, hoogleraar ULB; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1797-1798.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 306-307.
 • Durieux, A., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, VI, 1967, kol. 941-942.
 • Legrain, P., Le Dictionnaire des Belges, Brussel, 1981, p. 465.


Spiegels, Léon (Brussel, 06/01/1927-)
schepen en burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 323.


Spilthooren, Jean François (Gent, 02/11/1827-Gent, 03/10/1898)
timmerman, aannemer, eigenaar; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 399-400.


Spitaels, Ferdinand François Emmanuel (Geraardsbergen, 28/09/1800-Elsene, 07/02/1869)
industrieel, bankier; burgemeester van Onkerzele, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1800.
 • Delaet, Jean-Louis, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 560-561.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 519.


Spitaels, Pieter Johannes (Geraardsbergen, 29/11/1769-Geraardsbergen, 01/12/1851)
bankier, vrederechter, grondeigenaar; schepen van Geraardsbergen, gemeenteraadslid en burgemeester van Nederboelare, gemeenteraadslid en burgemeester van Hemelveerdegem, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 335.


Spitaels, Prosper (Geraardsbergen, 24/01/1804-Brussel, 14/03/1878)
bankier; gemeenteraadslid van Onkerzele en Geraardsbergen, burgemeester van Onkerzele, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1801.
 • De Ridder - De Sadeleer, E., Cordemans, M., Verkiezingen en verkozenen in het arrondissement Aalst 1831-1878, Gent, Story-Scientia, 1968, p. 155-156.
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 335-336.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 519.
 • De Ro, J., Analyse van een belangrijke financiële en politieke familieclan, de Spitaels te Geraardsbergen, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1977.


Spitaels, René (Geraardsbergen, 23/08/1809-Brussel, 18/04/1849)
publicist; schepen van Geraardsbergen
 • Fris, V., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXIII, 1921-1924, kol. 456-460.
 • De Ro, J., Analyse van een belangrijke financiële en politieke familieclan, de Spitaels te Geraardsbergen, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1977.
 • Imbo, Gaston, Het stormachtige leven en de mysterieuze dood van René Spitaels (1809-1849), Geraardsbergen, Geschied- en Heemkundige Kring Gerardimontium, 1999, 173 p.


Sprockeels, Georges Ghislain Joseph (Heverlee, 26/05/1926-Leuven, 06/05/1991)
industrieel; schepen van Leuven, parlementslid
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 307.
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1987, p. 417-418.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1985, p. 171.
 • Ysebaert, C., Politiek Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1991, p. WIW 108.


Staelraeve, Sofie (14/10/1975-)
doctor in de politieke wetenschappen, assistent Universiteit Gent; OCMW-voorzitter van Kuurne, schepen van Kuurne, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 352.


Stalens, Roger Emiel (Antwerpen, 17/01/1913-)
handelsreiziger; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 169.


Stalins, Désiré Joseph François (Ronse, 14/07/1796-Ronse, 08/07/1848)
notaris, gemeentesecretaris; schepen van Ronse, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 336.
 • Willequet, Peter, Het politiseringsproces te Ronse. 1830-1921. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1982, p. 357.


Stecher, Auguste Jean (Gent, 11/10/1820-Luik, 03/09/1909)
filoloog, hoogleraar ULg, publicist
 • Gobbers, W., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXIV, 1967, kol. 726-734.
 • Keersmaekers, A., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 1479.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 2854-2855.


Steegen, Bruno (Hasselt, 12/06/1966-)
advocaat ; schepen en wnd burgmeester van Bilzen, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 353.


Steens, François Louis Corneille (Brussel, 06/10/1849-30/05/1933)
advocaat, eigenaar; schepen van Brussel, provincieraadslid van Brabant
 • Keunings, Luc, Les forces de l'ordre à Bruxelles au XIXe siècle. Données biographiques illustrées sur les officiers de la police, de la garde civique et de la gendarmerie (1830-1914), Brussel, Archives de la ville de Bruxelles, 2007, p. 133.


Steigrad, Leo (Stockholm (SE), 27/06/1918-Antwerpen, 20/03/2009)
diamanthandelaar; gemeenteraadslid van Antwerpen
 • Smits, Ann, Typologisch onderzoek van de Antwerpse gemeenteraadsleden. (1947-1982), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1984, 2 dl., p. 289.


Steleman, Georges Albert (Aalst, 04/01/1915-)
afgevaardigd beheerder van een vennootschap; gemeenteraadslid en wnd schepen van Aalst
 • Van Gaever, Kurt, Naar een typologie van het gemeenteraadslid van een middelgrote stad : casus Aalst 1946-1982. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1986, p. 156-157.
 • Coppens, Geertrui, Van den Eede, Gaston, De geschiedenis van de Liberale Partij te Aalst 1846-2002, Aalst, Gaston Van den Eede, 2003, p. 183.


Stellingwerff, Guillaume Adam Joseph (Hasselt, 1841-1923)
advocaat, magistraat; schepen en burgemeester van Hasselt
 • Vanhaeren, Carine, Het politieke leven te Hasselt 1879-1895, Leuven, K.U.L. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1984, p. 249.
 • Linters, Adriaan, Het verenigingsleven in Hasselt 1831-1880, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1973, deel III, p. 21.


Stembert, Guillaume Joseph (Limbourg, 30/03/1774-Limbourg, 13/04/1858)
industrieel, rentenier; burgemeester van Limbourg, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 221.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 39, 100.


Stengers, Marie-Laure (Ukkel, 19/01/1951-)
licentiaat rechten, auteur; schepen van Elsene, lid van de Hoofdstedelijke Raad, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politicowie. Politiek Zakboekje 1998, Diegem, Kluwer Editorial, 1998, p. 252.


Stephany, Carolus Maria Ludovicus (Charles) (Antwerpen, 25/02/1865-Antwerpen, 05/03/1904)
advocaat; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 170.


Sterckx, Dirk (Herent, 25/09/1946-)
licentiaat Germaanse filologie, leerkracht, journalist BRT; gemeenteraadslid van Lint, Europees parlementslid; voorzitter VLD (2004)
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 354.
 • De Gucht, Karel, Sterckx, Dirk, Er zijn geen eilanden meer. Over democratie, vrijheid en de mensenrechten. Met foto's van Johan Swinnen, Antwerpen-Baarn, Uitgeverij Houtekiet, 1999, 159 p.
 • N. N., Elections 2004. European Liberal Democrats. Biographies of leading ELDR Candidates. European Elections 10-13 June 2004. Provisional - as of 28 april 2004, s.l., s.n., 2004, p. 2.


Steurs, Armand Louis Jean Alexandre (Schaarbeek, 30/09/1842-Melsbroek, 16/10/1899)
doctor in de politieke en administratieve wetenschappen, advocaat; burgemeester van Sint-Joost-ten-Node, provincieraadslid van Brabant, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1807.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 520-521.


Steurs, Edmond Joseph Albert Victor (Schaarbeek, 05/09/1843-Givry, 31/10/1917)
industrieel; schepen en burgemeester van Harmignies, burgemeester van Givry, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1808-1809.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 308.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 521.


Stevart, Armand Henri Joseph (Luik, 22/10/1840-Luik, /10/1905)
schepen van Luik, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 221.


Stéven, André Benoit (André jr.) (Gent, 13/03/1798-Gent, 18/06/1886)
dagbladuitgever van oa "Le Messager de Gand et des Pays-Bas"
 • Vander Haeghen, V., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXIII, 1921-1924, kol. 835-846.


Stevens, Albert Aimé Ghislenus (Meerbeke, 22/09/1883-Meerbeke, 10/03/1953)
industrieel; gemeenteraadslid van Meerbeke, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 336.


Steyaert, Bernardus (Eeklo, 01/01/1847-Eeklo, 15/06/1902)
leerkracht
 • Sterfgevallen. B. Steyaert, in : Tijdschrift van het Willemsfonds, VII, tweede deel, 5, juli-augustus 1902, p. 186-190.
 • Desimpelaere, Chris, Seminariewerk organisatie van het onderwijs : Bernardus Steyaert, Gent, R.U.G. onuitgegeven seminariewerk, 1991-1992, 8 p.


Stiellemans, Henri François (Brussel, 14/03/1794-Brussel, 24/04/1871)
molenaar, directeur; burgemeester van Weerde, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1811.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 522.


Stijns, Marcel (Elsene, 02/11/1900-Brussel, 16/01/1967)
journalist, hoofdredacteur van "Het Laatste Nieuws"; secretaris van het LVV (1924-1947)
 • Van Brabant, P., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 1487.
 • Schalckens, L., De journalist Marcel Stijns als verantwoordelijke uitgever van De Vlaamse Gids, in : De Vlaamse Gids, 1967, p. 188-189.
 • Wie is dat in Vlaanderen? Biografisch Lexicon van bekende tijdgenoten in Vlaams-België, Brussel-Amsterdam, Elsevier, 1953, p. 240-241.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 2866-2867.
 • Stijns, André, in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Academiën van België, 1964-, XIV, 1992, kol. 646-650.


Stijns, Reimond (Mullem, 10/05/1850-Sint-Jans-Molenbeek, 12/12/1905)
leerkracht, letterkundige
 • Toebosch, G., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXIV, 1967-1968, kol. 734-740.
 • Vervliet, R., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 1487-1488.
 • Stijns, A., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, XIII, 1990, kol. 764-770.
 • Desmet, H., "Arm Vlaanderen". I. Teirlinck en R. Stijns. Een intrinsieke romananalyse, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie Germaanse filologie), 1980.
 • Vandemeulebroecke, G., Reimond Stijns. Bijdrage tot de studie van zijn werk, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie Germaanse filologie), 1939.
 • Van Weddingen, W., Sociale en formele problemen in "Arm Vlaanderen" van I. Teirlinck en R. Stijns, Brussel, U.L.B. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie Germaanse filologie), 1980.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 2867.
 • Deprez, Ada, Gobbers, Walter en Wauters, Karel (red), Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de negentiende eeuw. Deel I, Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1999, p. 280-285.
 • Teirlinck, Herman, Eeuwgetijde Raimond Stijns, in Nieuw Vlaams Tijdschrift, V, 1950, p. 181-183.
 • Delsemme, Paul, Ecrivains belges francs-maçons de jadis et de naguère : du prince Charles-Joseph de Ligne à Johan Daisne et Fernand Dumont, in : Hasquin, Hervé (red), Visages de la franc-maçonnerie belge du XVIIIe au XXe siècle, Brussel, Editions de l'Université de Bruxelles, 1983, p. 344.
 • Grosemans, H., Studie over Reimond Stijns als novellen- en romanschrijver, in : Tijdschrift van het Willemsfonds, jg. III, tweede deel, 12, oktober 1898, p. 354-370.
 • Sterfgevallen. Reimond Stijns, in : Tijdschrift van het Willemsfonds, jg. X, 7, november 1905-maart 1906 p. 276-277.
 • Delsemme, Paul, Les écrivains francs-maçons de Belgique. Préface de Raymond Trousson, Brussel, Bibliothèques de l'Université de Bruxelles, 2004, p. 467-468.
 • Buddingh', Cees, Encyclopedie voor de wereldliteratuur, Utrecht, Bruna, 1954, p. 692.


Stoefs, Edouard Pierre Adolphe (Brussel, 03/08/1818-/03/1900)
handelaar, rentenier; gemeenteraadslid van Brussel
 • Keunings, Luc, Les forces de l'ordre à Bruxelles au XIXe siècle, Données biographiques illustrées sur les officiers de la police, de la garde civique et de la gendarmerie (1830-1914), Brussel, Archives de la ville de Bruxelles, 2007, p. 137.


Storme, Jules (Waregem, 24/01/1819-Waregem, 13/05/1904)
notaris; burgemeester van Waregem, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 562-563.


Story, Albert Henricus Gislenus (Gent, 14/02/1862-Territet (CH), 06/03/1903)
industrieel, redacteur van "La Flandre Libérale"; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 402.
 • Camps, Christina, Monografie van La Flandre Liberale (1874-1899), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1977.


Story, Henri Albert Oscar Lucien Marie Ghislain (Hendrik) (Gent, 27/11/1897-Gross-Rosen (PL), 04/12/1944)
industrieel, beheerder van vennootschappen, beheerder van oa "La Flandre Libérale"; schepen van Gent, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 337-338.
 • D'hondt, Bart, in : Flash. Driemaandelijks ledeninformatieblad VLD Gent Vijfde Wijk, Centrum en Zuid, september-oktober-november 2002, p. 27-29.
 • Varlez, Louis, Les Quartiers Varlez. Volume 5. La descendance de Remi De Ridder, Brussel, Louis Varlez, 2003, p. 804.
 • Henry Story (1897-1944). Inventaris van het archief (1937-1944), Gent, Liberaal Archief, 2005, 21 p. (Inventaris nr. 6)


Story-Voortman, Abraham Henri (Gent, 12/10/1832-Gent, 30/11/1898)
industrieel; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1814.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 523.
 • Varlez, Louis, Les Quartiers Varlez. Volume 5. La descendance de Remi De Ridder, Brussel, Louis Varlez, 2003, p. 805.


Strauss, Louis (Brussel, 26/02/1844-Antwerpen, 30/10/1926)
diplomaat, journalist, handelaar, auteur, stichter van het weekblad "La Vie Economique"; schepen van Antwerpen, parlementslid
 • Leynen, H., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 1493.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4204-4205.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 308.
 • Legrain, P., Le Dictionnaire des Belges, Brussel, 1981, p. 473.
 • Pourquoi Pas ?, 28 december 1923.
 • Lenders, Piet, in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Academiën van België, 1964-, XVI, 2002, kol. 734-739.
 • De Lattin, Amand, Beroemde medeburgers, Antwerpen-Amsterdam, C. de Vries Brouwers P.V.B.A., 1979, p. 101.


Strieleman, Frans Lodewijk (Antwerpen, 07/11/1926-Aartselaar, 29/01/1999)
journalist, redactiesecretaris en hoofdredacteur van "De Nieuwe Gazet", hoofdredacteur van het "Volksbelang" en "De Vlaamse Gids"
 • Hoste Flash, januari 1991, p. 4.
 • De Nieuwe Gazet, 1 febr. 1991.
 • Volksbelang, dec. 1991, p. 8.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 2875.


Strivay, Albert Alphonse Léonard (Boncelles, 11/07/1915-)
leerkracht, landbouwer; schepen van Boncelles, parlementslid
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 309.
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1972, p. 319-320.


Stroybant, Josephus Henricus Maria (Jozef) (Turnhout, 07/08/1829-Antwerpen, 16/04/1881)
pleitbezorger; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 171.


Stuckens, Tanguy (13/11/1980-)
licentiaat politieke wetenschappen en internationale betrekkingen, kabinetsmedewerker; gemeenteraadslid van Waterloo, lid van de Bestendige Deputatie van Waals-Brabant


Sturbaut, Leopold François (Amengijs, 12/04/1848-Ronse, 22/12/1916)
notaris; gemeenteraadslid van Ronse, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 338.
 • Willequet, Peter, Het politiseringsproces te Ronse. 1830-1921. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1982, p. 358.


Stuyck, Henricus Constantinus (Hendrik) (Antwerpen, 02/04/1828-Antwerpen, 27/04/1896)
rentenier; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 171.


Sulzberger, Max (Goch (DE), 16/10/1830-Sint-Joost-ten-Node, /01/1901)
journalist, medewerker van "L'Etoile Belge", "La Réforme" en de "Revue de Belgique", kunstcriticus
 • Nys, E., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXIV, 1926-1929, kol. 265-266.
 • De Paepe, J. H., La Réforme, organe de la démocratie libérale, CIHC, Cahiers 64, Leuven-Paris, 1972, p. 160.


Surlet de Chokier, Érasme Louis , baron (Luik, 27/11/1769-Gingelom, 07/08/1839)
ambtenaar; burgemeester van Gingelom, lid van het Nationaal Congres, parlementslid, regent van België
 • Juste, Th., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, IV, 1873, kol. 78-83.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1826.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 642-643.
 • Juste, Théodore, Le régent d'après ses papiers et d'autres documents inédits, Bruxelles, G. Muquardt, 1867, 213 p.
 • François, Luc, Surlet de Chokier, Erasme, in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, III, 1994, p. 319-321.
 • Géoris, Michel, Le premier souverain de Belgique. Le régent Surlet de Chokier, Brussel, Editions Luc Pire, 2001, 87 p.


Surmont, Michel (Lichtervelde, 27/09/1786-Lichtervelde, 02/12/1872)
eigenaar; burgemeester van Lichtervelde, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 566.


Swinnen, Gustave (Antwerpen, 31/08/1846-Tienen, 24/02/1920)
notaris; burgemeester van Tienen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1828.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 311.


Swinnen, Paul Medard Melchior (Hasselt, 06/01/1925-)
leerkracht, rijksinspecteur lichamelijke opvoeding Middelbaar en Normaalonderwijs; gemeenteraadslid van Mechelen, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 172.


Symoens, Lodewijk Jozef (Veurne, 05/04/1890-Nieuwpoort, 19/07/1955)
fabrieksdirecteur; schepen van Oostduinkerke, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 368.

 

T - U

Taccoen, Joannes Bartholomeus (Diksmuide, 13/12/1818-Boechout, 30/04/1883)
rentenier; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 172.


Tachel, Julien Roger Maurits Corneel (Oudergem, 31/07/1942-)
schooldirecteur; gemeenteraadslid van Zwevegem, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Ost, Hilaire (red), De provincieraad van West-Vlaanderen 1978-1995. Deel III, Brugge, 1996, p. 454-455.
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 330.


Tack, Raoul Honoré Léon (Vorst, 24/06/1895-Ukkel, 31/03/1973)
journalist; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1829.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 313.
 • Stéphany, Pierre, in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, VII, 2003, p. 337-339.


Tacquenier, Philippe Joseph (Lessen, 27/03/1807-Lessen, 30/04/1884)
industrieel; schepen en burgemeester van Lessines, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1830.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 528.


Taelman, Martine M R (Lier, 19/07/1965-)
advocaat; schepen van Grobbendonk, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 285.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 358.


Taelman, Willy Alfons (Bouwel, 03/05/1937-Bouwel, 20/03/2005)
leerkracht, ambtenaar; burgemeester van Bouwel, schepen en burgemeester van Grobbendonk, provincieraadslid van Antwerpen, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1981, p. 349.
 • Ysebaert, Clair, Politicowie. Politiek Zakboekje 1998, Diegem, Kluwer Editorial, 1998, p. 258.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1995, p. 249.
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 173.


Tahon, Valeer Walter Jérôme Joseph (De Pinte, 29/08/1907-Kortrijk, 07/07/1963)
advocaat; gemeenteraadslid van Kortrijk, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4215.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 313.


Taillard, Luc Léon Lambert Joseph (Ampsin, 29/09/1935-)
leerkracht; gemeenteraadslid van Engis, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 221.


Taintenier, Charles Philippe Bonfils , jonkheer (Bergen, 27/08/1770-Brussel, 10/08/1839)
magistraat; parlementslid
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 528.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 129.


Tanghe, Gaston (Torhout, 18/01/1902-Torhout, 02/07/1967)
bioscoop-uitbater; gemeenteraadslid van Torhout, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 368-369.


Tanghe, Polydore Auguste (Bredene, 17/02/1858-Oostende, 26/06/1911)
smid; gemeenteraadslid van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 187.


Tardieu, Charles (Brussel, 09/02/1838-Elsene, 17/01/1909)
publicist, hoofdredacteur van "L'Indépendance Belge", redactiesecretaris van "La Réforme"
 • Vanzype, G., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXIV, 1926-1929, kol. 578-580.
 • Comeliau, M.L., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, V, 1958, kol. 801.
 • De Paepe, J.L., La Réforme, organe de la démocratie libérale, CIHC, Cahiers 64, Leuven-Paris, 1972, p. 160-161.


Tarlier, Jules (Brussel, 09/03/1825-Etterbeek, 21/02/1870)
geograaf, hoogleraar ULB; burgemeester van Villers-la-Ville; stichter en voorzitter van de Ligue de l'Enseignement
 • Vincent, A., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXIV, 1926-1929, kol. 584-588.
 • Legrain, P., Le Dictionnaire des Belges, Brussel, 1981, p. 480.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 260.


Tas, Valentine (Aalst, 30/09/1939-)
leerkracht, schooldirecteur; burgemeester van Haaltert, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 714-715.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2007. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 360.


Taskin, Léopold Lambert Eustache (Jemeppe, 03/01/1834-)
ingenieur; gemeenteraadslid van Jemeppe, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 221.


Taymans, Marc (Schaarbeek, 05/08/1955-)
kabinetsmedewerker, economist; gemeenteraadslid van Sint-Pieters-Woluwe, provincieraadslid van Brabant
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 333-334.


Tedesco, Victor (Aarlen, 1821-1897)
advocaat; provincieraadslid van Luxemburg
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 260.


Teichmann, Jean Théodore Frédéric (Théodore) (Venlo (NL), 03/08/1788-Antwerpen, 04/06/1867)
ingenieur, inspecteur-generaal Bruggen en Wegen; parlementslid, ai minister; gouverneur van Antwerpen
 • Bergmans, P., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXIV, 1926-1929, kol. 659-660.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1834.
 • Jacobs, H., Het bestuur der provincie Antwerpen van 1836-1900, Antwerpen, 1903, p. 75.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 529.
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 172-173.


Teirlinck, Herman Louis Cesar (Sint-Jans-Molenbeek, 24/02/1879-Beersel, 04/02/1967)
auteur, leerkracht; stichter van de studio van het Nationaal Toneel van België
 • Pee, W., Van Schoor, J., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, VIII, 1979, kol. 765-775.
 • Vervliet, R., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl. p. 1651-1653.
 • Buyckx, R., in : Parisel, W., Histoire de La Loge "Les Vrais amis de l'Union et du Progrès Réunis" 1892-1980, Brussel, 1980, p. 355-357.
 • Jacobs, L., Herman Teirlinck's werk gerecenseerd. Literair-sociologische studie van de Vlaamse kritiek, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie Germaanse filologie), 1976.
 • Minderaa, P., Herman Teirlinck, Brussel, 1959.
 • Van Hemelryck, F., De Becker, U., Bousset, H., Van Schoor, J., Herman Teirlinck, Dworp, 1979.
 • Van Schoor, J., Herman Teirlinck, Amsterdam, 1974.
 • Van Schoor, J., Ghelderode en Teirlinck, in : De Vlaamse Gids, LXVII, 1983, nr. 4, p. 65-71.
 • Van Schoor, J., Teirlinck en Vondel, in : De Vlaamse Gids, LXIII, 1979, nr. 6, p. 59-63.
 • Verhoye, B., Tine Balder over Herman Teirlinck, in : De Vlaamse Gids, LXIII, 1979, nr. 1, p. 70-72.
 • Verstappen, Jack, Lexicon Vlaamsche Toneelschrijvers, Veurne, Heembibliotheek Bachten De Kupe, 1995, p. 144-145.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 3050-3051.
 • Pée, Willem, Herman Louis Cesar Teirlinck, in : Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, 1972-1973, Leiden, 1974, p. 208-221.
 • Caremans, Clement, Herman Teirlinck. Brevarium. Beknopt alfabetisch verklarend woordenboek over het leven en werken van Herman Teirlinck, Antwerpen, AMVC, 1997, 317 p.
 • N. N., Herman Teirlinck anders bekeken, Brussel, Archief en Museum van het Vlaams Leven te Brussel vzw, 1997, 71 p.
 • Delsemme, Paul, Les écrivains francs-maçons de Belgique. Préface de Raymond Trousson, Brussel, Bibliothèques de l'Université de Bruxelles, 2004, p. 475-476.
 • Buddingh', Cees, Encyclopedie voor de wereldliteratuur, Utrecht, Bruna, 1954, p. 706.
 • Durnez, Gaston, Vlaamse schrijvers. Vijfentwintig portretten, Antwerpen-Amsterdam, Manteau, 1982, p. 145-150.


Teirlinck, Isidoor (Zegelsem, 02/01/1851-Brussel, 27/06/1934)
leerkracht, letterkundige, folklorist, toponymist, filoloog
 • Poll, M., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXIV, 1967-1968, kol. 741-748.
 • Vervliet, R., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 1653-1654.
 • De Meersman, H., Isidoor Teirlinck als kunstenaar, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1972.
 • Desmet, H., "Arm Vlaanderen". I. Teirlinck en R. Stijns. Een intrinsieke romananalyse, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie Germaanse filologie), 1980.
 • Foncke, R., Herdenking Isidoor Teirlinck, in : Handelingen van het negentiende Vlaamse Filologencongres, Brussel, 1951, p. 229-234.
 • Van Weddingen, W., Sociale en formele problemen in "Arm Vlaanderen" van I. Teirlinck en R. Stijns, Brussel, U.L.B. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie Germaanse filologie), 1980.
 • Verstappen, Jack, Lexicon Vlaamsche Toneelschrijvers, Veurne, Heembibliotheek Bachten De Kupe, 1995, p. 146.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 3051-3052.
 • Deprez, Ada, Gobbers, Walter en Wauters, Karel (red), Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de negentiende eeuw. Deel I, Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1999, p. 280-283 & 286-287.
 • Delsemme, Paul, Ecrivains belges francs-maçons de jadis et de naguère : du prince Charles-Joseph de Ligne à Johan Daisne et Fernand Dumont, in : Hasquin, Hervé (red), Visages de la franc-maçonnerie belge du XVIIIe au XXe siècle, Brussel, Editions de l'Université de Bruxelles, 1983, p. 344.
 • Delsemme, Paul, Les écrivains francs-maçons de Belgique. Préface de Raymond Trousson, Brussel, Bibliothèques de l'Université de Bruxelles, 2004, p. 467-468.
 • Buddingh', Cees, Encyclopedie voor de wereldliteratuur, Utrecht, Bruna, 1954, p. 706.


Teirlinck, Michel Theophiel (Kortrijk, 14/02/1894-Waregem, 04/08/1973)
timmerman; gemeenteraadslid van Kortrijk, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 369.


Teitelbaum, Viviane (Antwerpen, 16/10/1955-)
licentiaat journalistiek en sociale wetenschappen, master internationale relaties, hoofdredacteur van "Regards", auteur, beheerder van een vennootschap; schepen van Elsene, parlementslid; voorzitter van het Coördinatiecomité van Joodse Organisaties van België (CCJOB) (1998-2001)
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 362.


Tellier, François Henri Désiré Joseph (Henri) (Elouges, 20/02/1812-Elouges, 14/05/1871)
industrieel; burgemeester van Elouges, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1835.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 529-530.


Temmerman, Hypoliet (Wichelen, 16/03/1847-Schaarbeek, 31/06/1930)
directeur RNS Lier, publicist
 • Beckers, R., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 1654.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 3053.


Tempels, Pierre (Brussel, 24/11/1825-Brussel, 16/12/1923)
magistraat, pedagoog, auteur; voorzitter van de Ligue de l'Enseignement (1896-1904)
 • De Coster, S., Gilissen, J., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXVII, 1971-1972, kol. 749-760.
 • Sluys, A., La vie et les oeuvres de Pierre Tempels, auditeur général, président d'honneur de la Ligue de l'Enseignement, Brussel, Ligue de l'Enseignement, 1924 (Document nr. 52).
 • Legrain, P., Le Dictionnaire des Belges, Brussel, 1981, p. 481.
 • Delsemme, Paul, Ecrivains belges francs-maçons de jadis et de naguère : du prince Charles-Joseph de Ligne à Johan Daisne et Fernand Dumont, in : Hasquin, Hervé (red), Visages de la franc-maçonnerie belge du XVIIIe au XXe siècle, Brussel, Editions de l'Université de Bruxelles, 1983, p. 315.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 261-262.
 • Delsemme, Paul, Les écrivains francs-maçons de Belgique. Préface de Raymond Trousson, Brussel, Bibliothèques de l'Université de Bruxelles, 2004, p. 94-95.


Tercelin-Monjot, Victor François Adolphe (Bergen, 03/09/1824-Bergen, 22/12/1891)
bankier, vice-consul; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1837.
 • Rousselle, Ch., Biographie Montoise du XIXe siècle. 1800-1899, Mons, Impr. du Journal "Le Hainaut", 1900, p. 230.


Termote, Amand Jacques (Oostende, 05/01/1814-Oostende, 26/11/1888)
brouwer; gemeenteraadslid van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 187.


Termote, Léon Bernard Ghislain (Brugge, 01/04/1851-Sint-Joost-ten-Node, 09/02/1915)
notaris; gemeenteraadslid van Brugge, parlementslid
 • Lefèvre, P., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XLII, 1981, kol. 701-703.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4223.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 314.
 • Lefèvre, P., Le Libéralisme à Bruges (1893-1940), Brussel, U.L.B. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1976, p. 15-16.
 • Vanhoutryve, André, Journal de Bruges. Een Franstalige, Brugse, conservatieve, liberale krant. Met een herdruk van "La Tête de Fer" van Caroline Popp. Met een voorwoord van Louis Bril, Zwevezele, Uitgeverij Gevaert, 2002, p. 137.


Termote, Raymond Edouard (Roeselare, 29/11/1813-Brugge, 05/10/1879)
notaris; gemeenteraadslid van Brugge, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 568.


Tertzweil, Leo (1850-1920)
industrieel, magistraat; gemeenteraadslid van Gentbrugge
 • Beeckman, Miche, Capiteyn, André, Van Doorne, Geert, Straatnamen Gentbrugge, Gent, Uitgeverij Snoeck - Stad Gent Departement Cultuur, 2007, p. 60.


Tesch, Victor Jean-Baptiste (Messancy, 10/03/1812-Messancy, 16/06/1892)
advocaat, industrieel, bankier, eigenaar en directeur van "L'Echo du Luxembourg"; gemeenteraadslid van Aarlen, provincieraadslid van Luxemburg, parlementslid, minister, minister van Staat
 • Terlinden, Ch., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXIV, 1926-1929, kol. 726-731.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4227-4228.
 • Bourguignon, M., Un grand capitaine d'industrie, Victor Tesch, in : Industrie, XXI, 1967, nr. 4, p. 205-222.
 • Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 570-574.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 531-532.
 • Mestrieau, J.-J., M. Victor Tesch n'est pas belge. Pétition à la chambre des représentants, Brussel, Ch. Vanderauwera, 1859, 13 p.


Teurlings, Joannes Cornelius Marcellus (Jan) (Antwerpen, 15/03/1863-Antwerpen, 31/01/1941)
notaris; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 174.


Thiefry, Charles Joseph (Antoing, 30/07/1796-Brussel, 10/05/1878)
militair; parlementslid
 • Poncelet, E., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXIV, 1926-1929, kol. 810-812.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4233.
 • Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes 1836-1986, Tournai, 1990, p. 240.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 533-534.


Thienpont, Peter Arnold Emile Jan Ignace (Etikhove, 28/09/1946-)
ambtenaar; gemeenteraadslid en burgemeester van Maarkedal, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 340.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 365.


Thiriar, Jules Adrien (Sint-Vaast, 24/03/1846-Ukkel, 25/06/1913)
chirurg, hoogleraar ULB; provincieraadslid van Brabant, parlementslid
 • Colard, A., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXV, 1969-1970, kol. 696-700.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1845.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 316.
 • Vanderkindere, L., L'Université de Bruxelles 1834-1884, Brussel, 1884, p. 198-199.


Thoma, Leon Nestor Henri Louis (Oostende, 26/05/1843-Oostende, 01/03/1914)
hotelier, reder; gemeenteraadslid van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 188.


Thomas, Jules Antoine Félix (Montigny-le-Tilleul, 21/02/1841-Chapelle-lez-Herlaimont, 13/10/1898)
beheerder van vennootschappen; schepen van Chapelle-lez-Herlaimont
 • Darquenne, R., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XLIII, 1983, kol. 665-666.


Thommessen, Ernst (Sankt Vith, 20/03/1938-)
handelaar; burgemeester van Sankt Vith, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2004. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 391.


Thooris, Albert Liévin {Walter Heriman} (Brugge, 04/08/1860-Brugge, 18/06/1942)
advocaat; parlementslid
 • Lefèvre, P., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XLII, 1981-1982, kol. 714-717.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4243.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 316.
 • Lefevre, Patrick, Le libéralisme à Bruges (1893-1940). Brussel, U.L.B. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1976, 2 dl., p. 103-104.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 3064.


Thorn, Jean-Baptiste (Remich (LU), 07/03/1783-Bergen, 23/03/1841)
advocaat; lid van het Nationaal Congres, parlementslid; gouverneur van Luxemburg en van Henegouwen
 • Terlinden, Ch., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXV, 1930-1932, kol. 133-139.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1849.
 • de Bidlot, Charles, Jean-Baptiste Thorn (1783-1841), in : Conférence du Jeune Barreau de Liège. Les gens de robe liégeois et la révolution de 1830, Liège, George Thone, 1931, p. 257-263.


Thyrion, Henri Vincent Joseph (Nandrin, 17/01/1795-Hoei, 21/06/1860)
advocaat, magistraat; provincieraadslid van Luik, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4244.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 222.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 538.


Thys, François Jean (Berchem, 04/11/1816-Rome (IT), 05/05/1869)
arts; gemeenteraadslid van Boom, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 174.


Tiberghien, Guillaume (Brussel, 09/08/1819-Sint-Joost-ten-Node, 28/11/1901)
filosoof, hoogleraar en rector ULB; gemeenteraadslid van Sint-Joost-ten-Node, lid van de Bestendige Deputatie van Brabant; mede-oprichter van La Libre Pensée en van de Ligue de l'Enseignement
 • Leclère, L., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXV, 1930-1932, kol. 229-237.
 • Hymans, P., Portraits, Essais et Discours, Brussel, 1914, p. 101-106.
 • Vanderkindere, L., L'Université de Bruxelles 1834-1884, Brussel, 1884, p. 200-201.
 • Verplancke, Roger, Radikalisme te Brussel (1868 - 1871) Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1970, p. 18.
 • Vancraenbroeck, Marc, Mémoire de métal. L'Université Libre de Bruxelles en médailles, plaquettes et jetons, Bruxelles, Archives de L'Université de Bruxelles, 1999, p. 179.
 • Leclère, Léon, Guillaume Tiberghien 1819-1901, in : Revue de l'Université de Bruxelles, VII, 1901-1902, p. 513-536.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 264.


Tielemans, François Jean (Jean-François) (Brussel, 15/11/1799-Elsene, 05/07/1887)
advocaat, magistraat, hoogleraar en rector ULB; gemeenteraadslid van Brussel, parlementslid, minister, lid van het Voorlopig Bewind; ai gouverneur van Antwerpen en gouverneur van Luik
 • Freson, A., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXV, 1930-1932, kol. 246-250.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4253-4254.
 • Potvin, C., in : Revue de Belgique, jg. 19, juli 1887, p. 306-310.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 94.
 • Vanderkindere, L., L'Université de Bruxelles 1834-1884, Brussel, 1884, p. 201.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 539.
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 175.


Tilmans, Dominique (Brussel, 04/08/1951-)
licentiaat politieke wetenschappen en internationale betrekkingen; lid van de Bestendige Deputatie van Luxemburg, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 293.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 368.


Timmermans, Jean Alexis (Brussel, 28/08/1801-Gent, 31/08/1864)
hoogleraar RUG; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 405.


Timmermans, Louis (François) (Oostende, 20/09/1925-)
handelaar; schepen en burgemeester van Florennes, provincieraadslid van Namen
 • Asselberghs, L. en Ysebaert, C., Mémento Communal (1985-1988), Antwerpen, Kluwer, 1988, p. AI/82.


Tindemans, François (Brussel, 29/03/1826-Brussel, 08/01/1871)
journalist, publicist, hoofdredacteur van "l'Observateur belge" en van "L'Echo du parlement"
 • Solvay, L., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXV, 1930-1932, kol. 316-318.
 • Erba, A., L'Esprit laïque en Belgique sous le gouvernement libéral doctrinaire (1857-1870) d'après les brochures politiques, Leuven, 1967, p. 473-545.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 264-265.


Tirou, Joseph Léopold Ghislain (Jumet, 05/04/1876-Charleroi, 17/06/1952)
industrieel; schepen en burgemeester van Charleroi, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1852.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 318.
 • Pourquoi Pas ?, 2 september 1938.
 • Delaet, Jean-Louis, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 584-585.
 • En l'honneur des 25 années de mayorat de monsieur Joseph Tirou, s.l., s.n., 1950, 31 p.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 1534.
 • Géoris, Michel, in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, VIII, 2005, p. 358.
 • Schaeffer, Jean-Pierre, Charleroi 1830-1994. Histoire d'une métropole, Ottignies, Quorum, 1995, p. 192-193.


T'kint de Roodenbeke de Naeyer, Henri Marie , graaf (Brussel, 14/04/1817-Brussel, 06/11/1900)
consul, diplomaat; parlementslid, voorzitter van de Senaat, minister van Staat
 • Terlinden, Ch., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXV, 1930-1932, kol. 376-378.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1853-1854.
 • Loosvelt, M., De plattelandsadel in de kantons Deinze en Kruishoutem (1829-1880), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1977, p. 123.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 541.


Toeffaert, Désiré (1845-1921)
erehoofdconducteur van bruggen en wegen; gemeenteraadslid van Gentbrugge
 • Beeckman, Miche, Capiteyn, André, Van Doorne, Geert, Straatnamen Gentbrugge, Gent, Uitgeverij Snoeck - Stad Gent Departement Cultuur, 2007, p. 26.


Tombeur, Paul (Luik, 20/08/1862-Luik, 08/02/1928)
ingenieur-architect; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 222.


Tommelein, Bart (Oostende, 04/05/1962-)
graduaat toegepaste communicatie, kaderlid; gemeenteraadslid van Oostende, voorzitter van de gemeenteraad van Oostende, parlementslid, voorzitter Beneluxparlement
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 295.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 371-372.


Tonnelier, Georges Cesar Emile (Antwerpen, 17/01/1853-Antwerpen, 28/12/1909)
reder; gemeenteraadslid van Antwerpen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4265.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 320.


Torck, Victor Emiel Jozef Gustaef (Deinze, 29/09/1901-Sint-Denijs-Westrem, 16/05/1949)
industrieel; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 344.


Tossins, Jules Louis (Lincet, 13/06/1855-17/01/1901)
veearts; schepen van Braives, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 222.


Tournay-Detilleux, Julien Louis Félix Ghislain (Brussel, 07/01/1851-Oostende, 29/06/1911)
advocaat; provincieraadslid van Namen, parlementslid
 • Coosemans, M., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, V, 1958, kol. 815.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1861.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 320.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 542.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 1537-1538.


Toussaint, Joseph Ferdinand (Josef) (Meulebeke, 31/03/1807-Elsene, 07/02/1885)
ambtenaar, notaris, publicist; parlementslid
 • Huyghebaert, J., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 1686.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4271-4272.
 • Goffin, L., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXV, 1930-1932, kol. 509-510.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 542.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 3097.
 • Huyghebaert, Jozef, in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Academiën van België, 1964-, XIV, 1992, kol. 676-682.


Toussaint, Michel Alfred Edmond Joseph (Namen, 26/11/1922-Namen, 23/03/2007)
advocaat; schepen van Namen, parlementslid, voorzitter van de Franse Gemeenschapsraad, Europees parlementslid, minister-staatssecretaris, minister, minister van Staat; voorzitter van de Entente Libérale Wallonne (1958-1961)
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1862-1863.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 320.
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1981, p. 353-355.
 • Mémoire de la Communauté française Wallonie-Bruxelles. Enquête relative aux militants wallons de l'après-guerre, Mont-sur-Marchienne, 1987, z.p.
 • Gaus, H. (ed), Politiek Biografisch Lexicon. Belgische ministers en staatssecretarissen 1960-1980, Antwerpen, Standaard uitgeverij, 1989, p. 1080-1085.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2007. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 371.
 • De Rouck, Wim, Koyanagi, Sophie, Libotte, Frédéric, La réprésentation libérale belge au Parlement Européen, Brussel, U.L.B. (Institut d'Etudes Européennes) onuitgegeven verhandeling (sectie Europese politieke wetenschappen), 1996, p. 37.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 1539-1540.


Trappeniers, Antoine (Brussel, 09/02/1824-Brussel, 24/10/1887)
architect; schepen van Brussel
 • Sainteney, P., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXV, 1930-1932, kol. 544-545.


Trasenster, Jean Jacques Paul (Paul) (Luik, 13/11/1852-Luik, 22/03/1925)
mijningenieur, beheerder van vennootschappen, directeur van "Le Journal de Liège"; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4273-4274.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 320.
 • Legrain, P., Le Dictionnaire des Belges, Brussel, 1981, p. 490.
 • Caulier-Mathy, Nicole, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 585-586.


Trasenster, Jean Louis (Beaufays, 10/02/1816-Luik, 01/01/1887)
ingenieur, hoogleraar en rector ULg, publicist, redacteur van "Le Journal de Liège"
 • Micheels-Baupain, H., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXV, 1930-1932, kol. 545-547.
 • Denoël, L., in : Halkin, L., L'Université de Liège de 1867 à 1935, Notices bio-graphiques, Liège, 1936, T. II, p. 413-417.


Tratsaert, Pierre Jacques (Oostende, 03/12/1813-Oostende, 17/04/1881)
officier; gemeenteraadslid van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 188.


Trémouroux, Hippolyte Joseph (Perwijs, 08/10/1803-Orbais, 16/05/1888)
advocaat, magistraat; schepen van Nijvel, provincieraadslid van Brabant, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1865.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 543.


Trentesaux, Pierre Joseph (Saint-Léger, 05/08/1773-Froyennes, 07/06/1849)
advocaat, magistraat; lid van het Nationaal Congres, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4275.
 • Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes 1836-1986, Tournai, 1990, p. 259-260.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 543-544.


Trivier, Leon Herman Livinus Georgius (Sint-Amandsberg, 05/03/1927-)
bediende, administratief directeur van de Syndicale Kamer van de Belgische Tuinbouw; gemeenteraadslid van Sint-Amandsberg, gemeenteraadslid van Gent
 • De Vrieze, Frederik, Biografisch repertorium van de Gentse gemeenteraadsleden : 1947-1984, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie politieke wetenschappen), 1985, p. 326-327.
 • Decan, Rik, Wie is wie in Vlaanderen 1989-1993. Biografische encyclopedie, Brussel, Uitgeverij BRD, 1989, p. 1067.


Tromont, Alex (Baudour, 05/01/1972-)
gegradueerde in de informatica, ambtenaar; schepen van Dour, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 296.


Tromont, Michel Jules Arthur (Quiévrain, 24/06/1937-)
licentiaat handels- en financiële wetenchappen, licentiaat toegepaste economische wetenschappen, leerkracht, docent; schepen en burgemeester van Quiévrain, parlementslid, minister; gouverneur van Henegouwen
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1981, p. 361-362.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2004. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 398-399.


Troye, Louis Charles Florent Marie Stanislas Auguste (Charleroi, 30/03/1804-Marbaix-la-Tour, 29/10/1875)
magistraat; gemeenteraadslid van Thuin, parlementslid; arrondissementscommissaris te Thuin, gouverneur van Henegouwen
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4281.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 544.


Trumper, André Dieudonné (Brussel, 01/02/1794-Brussel, 18/10/1874) arts; gemeenteraadslid van Brussel
 • Fredericq, L., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXV, 1930-1932, kol. 696-697.


Truyts, Frans (Beerzel, 23/09/1934-)
zaakvoerder; schepen van Beerzel, schepen van Putte, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 177.


T'serstevens-Troye, Jean-Baptiste Auguste , jonkheer (Brussel, 01/09/1831-Marbaix-la-Tour, 05/02/1910)
kandidaat letteren en wijsbegeerte; burgemeester van Marbais-la-Tour, gemeenteraadslid en burgemeester van Thuin, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1873.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 323.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 544-545.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 132.


Turtelboom, Annemie (Ninove, 22/11/1967-)
regentaat Nederlands-geschiedenis-economie, licentiaat economische wetenschappen, docent en opleidingsverantwoordelijke marketing aan een hogeschool; OCMW-raadslid van Puurs, gemeenteraadslid van Puurs, parlementslid, minister
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 299.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 374.


Tuyaerts, Jean François (Jean François) (Boom, 24/09/1803-Niel, 20/09/1868)
steenbakker; schepen en burgemeester van Niel, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 177.


Tuypens, Lodewijk (Louis) (Mechelen, 09/07/1926-Mechelen, 01/05/1975)
handelaar; gemeenteraadslid van Mechelen, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 178.


Tydgadt, Louis Antonius (Gent, 13/06/1824-Gent, 07/11/1900)
advocaat, industrieel; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 345.


Tyman, Richard (Gent, 25/04/1830-Gent, 22/09/1899)
notaris; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 345.


Tytgat, Jean Julius Eduardus (Gent, 21/05/1918-Gent, 12/08/1993)
notaris; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 345.


Uyttebroeck, Victor (02/10/1866-08/12/1934)
advocaat; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 223.


Uyttersprot, Clement César Léonce Herman (Herman) (Denderbelle, 16/04/1909-Gent, 12/11/1967)
leerkracht, hoogleraar RUG; voorzitter van de afdeling Aalst van het Willemsfonds
 • Bultereys, W., in : Gedenkboek 125 jaar Willemsfonds 1851-1976, Antwerpen-Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, 1977, p. 144-145.
 • Herdenking Herman Uyttersprot. Denderbelle - 23 mei 1981, Gent, Studiecentrum Prof. Dr. Herman Uyttersprot, 1981, 46 p.
 • In memoriam Professor Dr. Herman Uyttersprot, in : Spiegel der Letteren, 1966-67, p. 161-162.
 • Martini, Fritz, Gedenkwort für Herman Uyttersprot, in : Jahrbuch 1967, Darmstadt, Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, 1967, p. 108-111.
 • De Smet, G., Prof. Dr. C. H. Uyttersprot, in : De Brug, 1968, p. 42-50.
 • Brandt Corstius, J.C., In memoriam Herman Uyttersprot, in : Forum der Letteren, februari 1968, p. 1-3.
 • Derolez, R., In memoriam Prof. Dr. Herman Uyttersprot (16 april 1909 - 12 november 1967), in : Koninklijke Vlaamse Akademie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 1967, p. 311-314.
 • De Poortere, José, Herman Uyttersprot, Gent, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1978, 39 p. (Oostvlaamse literaire monografieën 6)
 • Standaert, Eric, Auch das schöne muss sterben. Ter nagedachtenis van Herman Uyttersprot, in : Spieghel Historiaal van de Bond van Gentse Germanisten, X, 1-4, 1968, p. 2-11.
top