www.liberaalarchief.be
Oswald De Schamphelaere en het Gentse verenigingsleven.
Overzicht van de in het knipselboek vermelde verenigingen waarmee Oswald De Schamphelaere in contact stond.

• Akademische Bond
• Algemeen Nederlandsch Verbond
• Algemeene Vaderlandsche Wielrijdersbond
• Antwerpsche Turnvereeniging
• Association athlιtique La Gantoise
• Association belge de photographie
• Association Libιrale de Ledeberg
• Belgische Turnbond
• Brugsche Volksturnkring
• Cercle d'agrιment 't Jagerke
• Cercle de Gymnastique de Gand - Gentsche Turnvereeniging
• Chambre syndicale des Musiciens de Gand et Faubourgs
• Club Gymnastique A chacun son droit
• Club Nautiqe Gand
• Comitι de l'oeuvre de l' hospitalitι de nuit
• Comitι de Recrutement de la Croix Rouge de Belgique
• Concordia
• De Hoop van Gent
• De Jeugd
• De Jonge Turners
• De Seven Kaproenen
• Eendracht
• Fanfare Willen is Kunnen
• Fιdιration Belge de Gymnastique
• Gabriλlle Lejeune Kring
• Geneeskundige Kring van Gent
• Gent-Voorwaarts
• Groningsch Studentenkorps
• Gymnastiek Vereeniging van Breda
• Gymnastiekvereniging Kracht en Vlugheid
• Gymnastische Volkskring
• Gymnastische Volksmaatschappij
• Harmonie des anciens combattants de Gand
• Harmonie Vrede en Vermaak
• Jagers-verkenners van de Gentse Burgerwacht - Chasseurs-ιclaireurs de Gand
• Jeune Garde de Lys
• Jeunesse d'Armentiιres
• Jong Brussel
• Julius Vuylsteke Fonds
• Koninklijke Borgerhoutsche turners
• Koninklijke Fanfare Scheldegalm
• Koninklijke Harmonie van Kortrijk
• Koninklijke Kring der Mechelsche turners
• Koninklijke Laurentkring Geluk in 't Werk
• Koninklijke Laurentkring Nut in 't Vermaak
• Koninklijke Laurentkring Vrijheidsliefde
• Koninklijke Laurentkring Werken en Leeren
• Koninklijke Liersche Turnkring
• Koninklijke Maatschappij De Melomanen
• Koninklijke Rederijkerskamer der Fonteinisten
• Koorafdeeling der Jagers-Verkenners der Gentse Burgerwacht
• Kracht en zwier
• Kunstliefde Selzate
• L' Ostendaise
• L'Avenir Horticole
• Leidsch Studentenkorps
• Les enfants Martijns
• Les Infatigables
• Liberale Damesafdeeling Akkergem
• Liberale Damesafdeeling Heuvelpoort
• Liberale Damesafdeeling Rabot
• Liberale Grondwettelijke Vereeniging van Gent
• Liberale Harmonie Akkergem
• Liberale Harmonie Rabot
• Liberale Jonge Wacht Akkergem
• Liberale Jonge Wacht Deynze
• Liberale Jonge Wacht Gent
• Liberale Jonge Wacht Heuvelpoort
• Liberale Jonge Wacht Saspoort en Meulestede
• Liberale Kring Akkergem
• Liberale Kring Gentbrugge
• Liberale Kring Heuvelpoort
• Liberale Kring Rabot en Brugse Poort
• Liberale Kring Rust Roest
• Liberale Kring Saspoort en Meulestede
• Liberale Kring Vrijheidsliefde
• Liberale Vereeniging Help U Zelve
• Liberale Vereeniging van Deinze
• Liberale Vereeniging van Ledeberg
• Liberale Vlaamsche Bond
• Liberale Volksbond van het arrondissement Gent-Eecloo
• Liberale Voorwacht Gent-Eekloo
• Liberale Voorwacht Rabot
• Liberale Werkersverdediging
• Liberale Wijkclub Plezante Vest
• Ligue des Amis de l' enseignement officiel
• Ligue Vιlocipιdique Belge
• Maatschappij Gereedschap van den leerjongen
• Maatschappij Stad Brussel
• Maatschappij ter bevordering van nijverheid en wetenschappen
• Maatschappij tot aanmoediging der Vlaamsche toneelspeelkunst
• Mandelturners
• Menschlievende kring De Romeinen
• Mertensvereeniging
• Moed en volharding
• Muziekmaatschappij De Vrije Zonen
• Nationaal Vlaamsch Verbond
• Nationale Strijdersbond
• Oeuvre du Grand-Air
• Onpartijdige Turnkring
• Onze Jeugd
• Onze meisjes
• Oost-Vlaanderengouw van den Belgischen Turnbond
• Oswald De Schamphelare fonds
• Oudenaerdsche Turnkring
• Oud-Hollandsche Kapel
• Populaire Gymnastische Volksmaatschappij
• Racing Club Gand
• Recht en Vrede
• Rechtskundig genootschap van Gent
• Renaissance
• Royal Club de Nautique
• Royal Club Gymnastique de Gand
• Schermmaatschappij Royale Jeanne d'Arc
• Sociιtι Avenir
• Sociιtι Callier
• Sociιtι Gantoise de Gymnastique Heb vertrouwen in u zelven
• Sociιtι Guillaume Tell
• Sociιtι protectrice des animaux
• Sociιtι Royale de la Grande Harmonie
• Spanoghe's Kring
• Sport Nautique Gand
• t' Zal Wel Gaan
• Tijd en Vlijt Wetteren
• Toneelafdeeling Voor taal en Volk
• Turn- en Wapenkring De Hoop
• Turnclub van Aalst
• Turn-en Schermvereniging
• Turners Kracht en Schoonheid
• Turnersafdeling Help U Zelve
• Turngroep Hoger op
• Turnkring Antwerpen-Zuid
• Turnkring Baesrode
• Turnkring Boom
• Turnkring Eeklo
• Turnkring Libertas
• Turnkring Maccabi
• Turnkring Rabot
• Turnkring Rupelmonde
• Turnkring Sparta
• Turnkring St. Gillis-bij-Dendermonde
• Turnkring Temsche
• Turnkring Van Praet
• Turnkring Zele
• Turnlust
• Turnvereniging Oostende
• Union des sociιtιs de gymnastique de France
• Vaillante
• Van Crombrugghe's Genootschap
• Van Neste Genootschap
• Van Peene's kring
• Verbond der Vlaamsche Tooneelvereenigingen van Brussel
• Victor De Hoon Fonds
• Vlaamsche Toeristenbond
• Vlaamsche Vereeniging voor Voordrachtkunst
• Vlaamschen Technischen kring Gent
• Vlissingsche Turnmakkers
• Volkskring Brugge
• Volksvlijt
• Voor Geest en lichaam
• Vooruit zonder Vrees
• Vooruitstrevende Turners
• Vriendenschaar
• Vrije Turners
• Vroom en Vrij Eekloo
• Wacht aan Leie
• Wakkere Turn-en Wapenkring Vriendschap
• Werk der Gezonde lucht
• Werken baart Kracht
• Wielrijdersbond Ledeberg
• Willemsfonds
• Willemsfonds afdeling Gent
• Wilrijksche Jeugd
• Zeelsche Volksturnkring
• Zeeuws-Vlaamsche Studentenvereniging
• Zonder naam niet zonder Hart

 

top