Guy Schrans. Vrijmetselaars te Gent in de XVIIIde eeuw
(Van dit boek verscheen eind 2009 een vermeerderde heruitgave; deze online versie is de eerste editie van 1997)


Het Liberaal Archief publiceerde in 1997 Vrijmetselaars te Gent in de XVIIIde eeuw van Guy Schrans, buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent. Het resultaat van jarenlang onderzoek, blijft dit werk het meest uitgebreide biografische repertorium van de 215 gekende Gentse vrijmetselaars uit de late 18de eeuw. Naast een diepgaande studie over de vrijmetselarij in deze periode, biedt het boek ook een schat aan informatie over de sociaal-politieke, institutionele, economische en culturele geschiedenis van Gent in een tijd die gekenmerkt wordt door uiteenlopende en verstrekkende maatschappelijke veranderingen (industriŽle revolutie, Verlichting, de Brabantse Omwenteling, de Franse Revolutie).
Voor deze online editie (in pdf-formaat) bleef de tekst ongewijzigd. Met behulp van het persoonsnamen- en het zaak- en plaatsnamenregister kunt u snel het boek doorzoeken. De cijfers verwijzen naar de bladzijden (weergegeven achteraan ieder hoofdstuk). De hoofdstukken kunnen afzonderlijk worden ingekeken door op een van de onderstaande links te klikken.

Inhoud

Woord vooraf door Prof. dr. Herman Balthazar.
Inleiding.
Hoofdstuk I. De vrijmetselarij te Gent tijdens de 18de eeuw (blz. 1-25).
Hoofdstuk II. Gentse loges tot 1786 (blz. 27-41).
Hoofdstuk III. Leden van de Gentse loges tot 1786 (deel 1) (blz. 43-149).
Hoofdstuk III. Leden van de Gentse loges tot 1786 (deel 2) (blz. 149-314).
Hoofdstuk III. Leden van de Gentse loges tot 1786 (deel 3). (blz. 314-491).
Hoofdstuk III. Leden van de Gentse loges tot 1786 (deel 4) (blz. 491-595).
Hoofdstuk IV. Elementaire prosopografie van de 18de-eeuwse Gentse vrijmetselaars (blz. 597-620).
Bijlage I. Alfabetische lijst van de geÔdentificeerde leden (blz. 623-628).
Bijlage II. Lijst van de geÔdentificeerde leden per loge (blz. 629-636).
Bijlage III. Indeling van de leden volgens hun beroep (blz. 637-644).

Bibliografie en registers

Archiefbronnen en literatuur.
Register van persoonsnamen.
Register van de geciteerde loges.
Zaak- en plaatsnamenregister.

 Terug naar Publicaties - Home