DE BLAUWE WIE IS WIE


home

De Blauwe Wie is Wie biedt in eerste instantie bibliografische en zeer summiere biografische informatie over meer dan 3.000 personen die tussen 1830 en vandaag een rol speelden of spelen in de brede liberale beweging in België.

Deze Blauwe Wie is Wie wordt geleidelijk aangevuld met meer uitvoerige biografische informatie. Bij namen met de vermelding “meer info” krijgt u na het doorklikken meer biografische gegevens.

De Blauwe Wie is Wie werd samengesteld op basis van bestaande naslagwerken. Enkel die personen die in een naslagwerk voorkomen, zijn op dit ogenblik in dit overzicht opgenomen. (Voor de lijst van de gebruikte naslagwerken, klik hier).

Bij elke persoon worden, voor zover bekend, de plaats en datum van geboorte en desgevallend van overlijden vermeld, de gedane studies, de uitgeoefende beroepen en de politieke ambten. Meer informatie is te vinden in de vermelde naslagwerken. De soms zeer uitvoerige bibliografie in die naslagwerken wordt hier niet herhaald; de hier opgenomen publicaties vormen dus een aanvulling op de bibliografie van de naslagwerken.

De Blauwe Wie is Wie wordt jaarlijks geactualiseerd. De recentste update gebeurde in juni 2013.

Om de opzoeksnelheid te verhogen werd de Blauwe Wie is Wie opgesplitst in letterblokken. Om een persoon terug te vinden klikt u eerst op het desbetreffende letterblok, waarna via de browser-zoekfunctie snel naar de gewenste naam kan worden gezocht (toetsencombinatie Ctrl + F).
A-B  C  D  E-G   H-L  M-O  P-R  S-U  V-Z

V

Valcke, Auguste Jean-Baptiste (Oostende, 10/02/1821-Oostende, 30/07/1877)
brouwer; burgemeester van Bredene, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 570-571.
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 188-189, 217.


Valcke, Maximilien (Oostende, 15/07/1855-)
brouwer; gemeenteraadslid van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 189 & 217.


Valckenaere-Thomas, Auguste Bernard (Brugge, 25/11/1819-Brugge, 27/02/1869)
bankier, suikerfabrikant; gemeenteraadslid van Brugge, provincieraadslid van West-Vlaanderen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4293.
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 571-572.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 549.


Valkeniers, Jozef Maria Zacharias (Jef) (Schepdaal, 29/12/1932-)
arts; burgemeester van Schepdaal en van Dilbeek, parlementslid, staatssecretaris
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 741-742.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 3139-3140.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1999, p. 275-276.


Van Acker, Bernard Jacques (Eeklo, 29/04/1801-Gent, 25/09/1880)
notaris; gemeenteraadslid van Gent, gemeenteraadslid en burgemeester van Kaprijke
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 406.


Van Acker, Gustave Judocus (Gent, 11/11/1850-Gent, 24/02/1933)
ondernemer, bankbeheerder; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 349.


Van Acker, Modest Maria Frans (Lier, 09/07/1809-Lier, 09/12/1896)
notaris; schepen van Lier
 • Bulthé, G., De politieke evolutie van de kantons Lier, Duffel en Heist-op-den-Berg van 1830 tot 1893, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 200.


Van Acker, Paul Ferdinand Eugène (Georges) (Gent, 02/04/1849-Gent, 10/01/1907)
industrieel, consul; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 349.


Van Acker, Prosper Bernard Aloise (Eeklo, 26/02/1868-Eeklo, 08/03/1937)
letterkundige, stichter van het weekblad "De Stad Eekloo", medewerker van "Het Liberale Noorden" en "Ons Blad"
 • Lijkrede bij het afsterven van den heer Prosper Van Acker, Eeklo, s.n., [1937], 4 p.
 • Bogaerd, Alfred, Rede uitgesproken op het graf van Mr. Prosper Van Acker, overleden te Eecloo op 8 maart 1937, Eeklo, s.n., 1937, 1 p.
 • Steeghers, Wilfried, Prosper Bernard Aloise Van Acker (1868-1937), in : Appeltjes van het Meetjesland, 1970, 21, p. 208-214.
 • Eeuwfeest van het Willemsfonds. 1851-1951, Gent, Fecheyr, 1951, p. 73. (Willemsfonds-uitgave 187)


Van Ackere, Constantin Fréderic August (Menen, 19/06/1823-Menen, 09/12/1895)
notaris; schepen van Menen, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 572.


Van Ackere-Doolaeghe, Marie (Maria) (Diskmuide, 15/10/1803-Diksmuide, 07/04/1884)
winkelier, auteur
 • Goemans, L., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXVI, 1936-1938, kol. 111-122.
 • Hardy, J., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 51-52.
 • Fonteyne, L., Maria Vanackere Doolaeghe (1803-1884). Biografische studie, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie Germaanse filologie), 1980.
 • Keurvels, H., Vrouwe Van Ackere, geboren Maria Doolaeghe, Brugge-Gent, 1884.
 • Slaats, J., Bijdrage tot de studie van het leven en de werken van Maria Doolaeghe, Leuven, K.U.L. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie Germaanse filologie), 1973.
 • Van Bergen, E., Eene Vlaamsche dichteres, Mevr. van Ackere-Doolaeghe, Antwerpen, 1883.
 • Withoeck, Arseen, Proeve tot typologie van de Belgische leden van het Comité Flamand de France. 1853-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 2 dl., 1985, p. B. 154.
 • Debreyne-Duboix, Destanberg, N., Poésies de Madame Vanackere, née Marie Doolaeghe. Etude biographique, Gent, Snoeck-Ducaju, 1867, 130 p.
 • Deprez, Ada, Gobbers, Walter en Wauters, Karel (red), Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de negentiende eeuw. Deel III, Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2003, p. 165-168.
 • Buddingh', Cees, Encyclopedie voor de wereldliteratuur, Utrecht, Bruna, 1954, p. 10-11.


Van Aelbroeck, Joannes Ludovicus (Jan) (Zottegem, 1755-Gent, 1846)
landmeter, zaakvoerder, grondeigenaar, rentenier; gemeenteraadslid van Sint-Amandsberg
 • Beeckman, Miche, Capiteyn, André, Van Doorne, Geert, Straatnamen Gentbrugge, Gent, Uitgeverij Snoeck - Stad Gent Departement Cultuur, 2007, p. 49-50.


Van Aelbroeck, Maximilien Machaire (Gent, 07/12/1797-Gent, 11/01/1874)
magistraat; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 407.


Van Ammel, Marcel Jan (Wortel, 07/07/1940-)
ambtenaar; schepen van Hoogstraten, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 180.


Van Aperen, Anne (Borgerhout, 30/10/1974-)
kabinetsmedewerker; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 180.


Van Aperen, Arnold Adelaïde (Meer, 20/08/1939-)
zaakvoerder; OCMW-voorzitter van Hoogstraten, schepen van Meer, burgemeester van Hoogstraten, provincieraadslid van Antwerpen, parlementslid
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1987, p. 445-446.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1999, p. 277-278.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 745.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2006. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2005, p. 379.
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 180.


Van Aperen, Jozef Juul (Hoogstraten, 12/12/1920-Hoogstraten, 29/05/1987)
industrieel; burgemeester van Hoogstraten, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 180.


Van Aperen, Julien Adrien Hyacinthus (Jul) (Hoogstraten, 13/11/1950-)
beheerder van vennootschappen; gemeenteraadslid van Wuustwezel, provincieraadslid van Antwerpen, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 378.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1995, p. 259.
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 180.
 • N. N., Open VLD, Brussel, Open VLD, 2009, p. 5.


Van Baelen, Gilbert (Neerpelt, 27/06/1959-)
licentiaat sociologie, parlementair medewerker; gemeenteraadslid van Neerpelt, lid van de Bestendige Deputatie van Limburg, voorzitter van de provincieraad van Limburg, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 379.


Van Beers, Jan (Antwerpen, 22/02/1821-Antwerpen, 14/11/1888)
leerkracht, dichter, auteur; gemeenteraadslid van Antwerpen
 • Sabbe, M., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXVI, 1936-1938, kol. 161-162.
 • Verschaeren, J., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, XII, 1987, kol. 39-47.
 • Simons, L., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 147-148.
 • Geens, J., Jan van Beers (1821-1888). Negentiende-eeuwse dichter en voorvechter der Vlaamse bewustwording, Leuven, K.U.L. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie Germaanse filologie), 1972.
 • Uytterhaegen, M., Jan Van Beers. Een dichterbiografie en een ontleding, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie Germaanse filologie), 1953.
 • Wattez, O., in : "Holland-Vlaanderen", 1889.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 423-425.
 • Ons 75-jarig Jubelfeest (1851-1926), Gent, Willemsfonds, 1926, p. 65-69.
 • De Mont, Pol, Drie grote Vlamingen, Hendrik Conscience, Jan Van Beers, Peter Benoit, Brussel, J. Lebègue & C, p. 195-272.
 • Deprez, Ada, Gobbers, Walter en Wauters, Karel (red), Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de negentiende eeuw. Deel III, Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2003, p. 184-185.
 • Schepens, Piet, Antwerpse standbeelden, Antwerpen, De Vlijt, 1983, p. 85-87.
 • Robert, Jan (ed.), Schoonselhof nu! Een eigentijdse visie op de Antwerpse necropool, Antwerpen, Erfgoedcel Antwerpen, 2005, p. 319-320.
 • Delsemme, Paul, Les écrivains francs-maçons de Belgique. Préface de Raymond Trousson, Brussel, Bibliothèques de l'Université de Bruxelles, 2004, p. 456.
 • Buddingh', Cees, Encyclopedie voor de wereldliteratuur, Utrecht, Bruna, 1954, p. 52.
 • Pauwels, E., Soixante-quinzième anniversaire de l'indépendance de la Belgique, Anvers, Imprimerie De Vlijt, 1905, p. 224.
 • De Lattin, Amand, Beroemde medeburgers, Antwerpen-Amsterdam, C. de Vries Brouwers P.V.B.A., 1979, p. 14-15, 65, 81.


Van Belle, Ignace O M M C (Lochristi, 01/12/1932-)
licentiaat criminologie, notaris; gemeenteraadslid van Zomergem, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1981, p. 369-370.
 • Ysebaert, Clair, Politicowie. Politiek Zakboekje 1998, Diegem, Kluwer Editorial, p. 272.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1995, p. 261.


Van Bemmel, Eugène Paul Philippe (Gent, 16/04/1824-Sint-Joost-ten-Node, 19/08/1880)
doctor in de rechten, literair-historicus, hoogleraar en rector ULB, publicist, oprichter van "Libre Examen", oprichter van de "Revue Trimestrielle" en co-directeur van de "Revue de Belgique", medewerker van de "Revue Nouvelle" en van 'l'Etoile belge"; gemeenteraadslid van Sint-Joost-ten-Node; medestichter van Ligue de l'Enseignement (1864)
 • Charlier, G., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXVI, 1936-38, kol. 163-173.
 • D'Hoker, M., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 173-174.
 • Verplancke, Roger, Radikalisme te Brussel (1868 - 1871) Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1970, p. 19.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 458-459.
 • Deprez, Ada, Gobbers, Walter en Wauters, Karel (red), Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de negentiende eeuw. Deel II, Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2001, p. 103-105.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 278.


Van Biesen, Luc (Luk) (Brussel, 26/06/1960-)
handelsingenieur, zaakvoerder; schepen van Kraainem, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 300.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 379.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 378.


Van Brabant, Piet (Schaarbeek, 11/03/1932-Jette, 05/07/2006)
journalist, editorialist van "Het Laatste Nieuws", hoofdredacteur van "Het Volksbelang"; algemeen secretaris van het LVV (1960-1996)
 • Vandewalle, E., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 224.
 • Hoste Flash, september 1991, p. 4-5.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 590-591.
 • In : Het Volksbelang, CXVIII, 7, juli-augustus 1996, p. 1-8.
 • In : Het Volksbelang, CXIX, 7, september 1997, p. 1-2, 4-9.
 • Ruys, Manu, Liberale Klasse, in : De Standaard, 21/06/1996.


Van Breedam, Joannes Dominicus (Blaasveld, 23/09/1837-)
landbouwer; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 183.


Van Brussel, Engelbert (Bassevelde, 23/03/1802-Watervliet, 27/06/1882)
arts; gemeenteraadslid en burgemeester van Watervliet, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 351.


Van Butsele, Fréderic Antoine (Frédéric) (Nukerke, 18/07/1794-Nukerke, 21/06/1853)
brouwer, grondeigenaar; gemeenteraadslid en burgemeester van Nukerke, lid van de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 351.


Van Butsele, Gustave Frédéric (Gent, 02/02/1823-Namèche (bij Courrière), 03/03/1909)
brouwer, advocaat; gemeenteraadslid van Nukerke, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 351.


Van Buynder, Ernest (Temse, 10/02/1945-)
licentiaat handels- en financiële wetenschappen en toegepaste economische wetenschappen, ambtenaar, ondervoorzitter en vast secretaris Universiteit Antwerpen, voorzitter Volksuniversiteit Maurits Sabbe, voorzitter van de raad van beheer van het MUHKA; voorzitter van het Willemsfonds (1984-1992)
 • Borka, Max, Na van Jole : Van Buynder in het Muhka, in : De Morgen, 18/04/1991.
 • Coppens, Edward, Coppens, Peter, Wie is wie in Vlaanderen 2003-2005. Biografische encyclopedie, Hove, Lexycom, 2003, p. 1056.


Van Caillie, Auguste (Torhout, 20/04/1801-Torhout, 10/08/1867)
huidevetter; schepen en burgemeester van Torhout, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 573-574.


Van Campenhout, Ludo (Schoten, 27/11/1966-)
licentiaat toegepaste economische wetenschappen, assistent aan de UFSIA, beheerder van vennootschappen; schepen van Antwerpen, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 301.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 381.


Van Cauter, Carina (Merchtem, 27/06/1962-)
advocaat; lid van de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 379.


Van Cauter, Jan Polidoor (Polydoor) (Aaigem, 21/06/1889-Aaigem, 09/05/1963)
landbouwer; schepen en burgemeester van Aaigem, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 351-352.


Van Cauteren, Eugène Paul Charles Adolphe (Zele, 28/04/1906-Zele, 20/08/1978)
arts; gemeenteraadslid van Zele, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1897-1898.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 330.


Van Cauteren, Victor Théophile (Zele, 19/01/1877-Zele, 17/11/1935)
arts; gemeenteraadslid van Zele, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1895-1896.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 331.


Van Cauwenberge, Edith Maria Martha (Gent, 29/12/1935-)
verpleegster, kaderlid Academisch Ziekenhuis Gent, grondlegger-algemeen secretaris "Solidariteit voor het Gezin"; gemeenteraadslid van Gent
 • De Vrieze, Frederik, Biografisch repertorium van de Gentse gemeenteraadsleden : 1947-1984, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie politieke wetenschappen), 1985, p. 339-341.


Van Cauwenberghe, Louis (11/03/1802-Welden, 30/10/1849)
landbouwer, grondeigenaar; schepen en burgemeester van Welden, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 352.


Van Ceulebroeck, Emile Paul (Gent, 28/11/1858-Gent, 17/08/1926)
industrieel; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 410.


Van Cleempoel, Julien Joseph (Oostende, 02/04/1834-)
rentenier; schepen van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 190.


Van Cleemputte, Jean-Francois (Geraardsbergen, 02/03/1811-Geraardsbergen, 02/03/1865)
advocaat; gemeenteraadslid van Geraardsbergen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4315.
 • De Ridder-De Sadeleer, E., Cordemans, M., Verkiezingen en verkozenen in het arrondissement Aalst 1831-1878, Gent, Story-Scientia, 1968, p. 120-121.


Van Cranem, Philippe (Watermaal-Bosvoorde, 23/11/1961-)
licentiaat politieke wetenschappen, ambtenaar; schepen van Sint-Pieters-Woluwe, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2004. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 405.


Van Crombrugge, Jean (Luik, 18/05/1922-Luik, 29/09/1995)
licentiaat Romaanse filologie, leerkracht, directeur normaalschool; mede-oprichter van de Mouvement Libéral wallon (1962) en voorzitter van de Mouvement Libéral wallon (1962-1968)
 • Jaminon, S., en Godefroid, C., Le Fonds d'Histoire du Mouvement wallon. Source d'une histoire à écrire. Premier Guide au Lecteur, Mont-sur-Marchienne, 1991, p. 53.
 • Delforge, P., in : Mémoires de la Communauté française Wallonie-Bruxelles. Enquête relative aux militants wallons de l'après-guerre, Mont-sur-Marchienne, 1987, z.p.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 1582-1583.


Van Crombrugghe, Joseph Jean (Gent, 22/09/1770-Gent, 10/03/1842)
magistraat, eigenaar, stadssecretaris; burgemeester van Sint-Martens-Leerne, gemeenteraadslid en burgemeester van Gent, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • De Busscher, E., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, IV, 1873, kol. 519-522.
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 353.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 411-412.
 • N. N., Levenschets van de heer Joseph Van Crombrugghe. Burgemeester van Gent (09/01/1824 tot 10/03/1842), Sint-Maartens-Leerne, 1972, 22 p.
 • Steyaert, Josse Jan, Levensschets van den heer Joseph van Crombrugghe, in zyn leven burgemeester der stad Gent, Gent, Snoeck-Ducaju, 1844, 125 p.
 • Meer info, klik hier.


Van Cutsem, Jean-Baptiste (Assebroek, 15/01/1807-Brussel, 07/10/1859)
magistraat; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4320.
 • Vancolen, P., Politiek leven te Kortrijk 1830-1884, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1966, p. 383.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 553.


Van Cuyl, Edmond (Oostende, 08/05/1817-Oostende, 13/06/1887)
handelaar, reder, vice-consul; schepen van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 190-191 & 218.


Van Daele, Marcel Alfons (Steenhuize-Wijnhuize, 23/03/1937-)
industrieel ingenieur, leerkracht HTO; burgemeester van Herzele, parlementslid
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1985, p. 441-442.
 • Ysebaert, C., Politiek Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1987, p. WIW 85-86.
 • Asselberghs, L. en Ysebaert, C., Gemeentelijk Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1988, p. BI/95.
 • N. N., Gewezen PVV-parlementairen, s.l., s.n., s.d., s.p.


Van Damme, Charles Louis (Nederzwalm, 07/12/1816-Nederzwalm-Herdegem, 07/07/1899)
notaris; gemeenteraadslid en burgemeester van Nederzwalm, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 354.


Van Damme, Gaston Emile Henri (Baasrode, 24/11/1891-Baasrode, 13/05/1972)
industrieel, scheepsbouwer, rentenier; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 355.


Van Damme, Paul Jules César (César) (Baasrode, 03/05/1854-Scheveningen (NL), 28/08/1916)
scheepsbouwer; schepen van Baasrode, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4322-4323.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 334.
 • Segers, Yves, De laatste scheepswerf van Baasrode, Gent, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1994, 56 p.
 • Boddaert, Maurice, Lijkreden uitgesproken op het graf van den heer Cesar Van Damme, oud volksvertegenwoordiger, op maandag 28 augustus, in : De Strijd. Orgaan der Liberale Vlaamsche Demokratische partij voor het Arrondissement Dendermonde, 17/09/1916, p. 1.


Van de Casteele, Anne-Marie (Annemie) (Beernem, 15/05/1954-)
apotheker; gemeenteraadslid van Affligem, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1999, p. 281.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2007. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 379.


Van De Gehuchte, Dirk (Gent, 17/01/1953-)
advocaat; voorzitter van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen (LVZ)
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 755-756.


Van de Kerchove-Vanden Broeck, Louis Alexandre (Merendree, 28/03/1821-)
handelaar; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 356.


Van de Kerckhof, Jean (Diest, 21/01/1933-)
arts; burgemeester van Diest
 • Asselberghs, L. en Ysebaert, C., Gemeentelijk Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1988, p. BI/61.


Van de Leemput, Jean François (François) (Antwerpen, 09/02/1822-Antwerpen, 15/07/1869)
ijzer- en kopergieter; gemeenteraadslid van Antwerpen, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 185.


Van de Meulebroeck, Frédéric Joseph (Joseph), baron (Laken, 17/11/1876-Ukkel, 14/12/1958)
arts; schepen van Laken, schepen en burgemeester van Brussel, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4329.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 335.
 • Delsemme, P., in : Parisel, W., Histoire de La Loge "Les Vrais amis de l'Union et du Progrès Réunis" 1892-1980, Brussel, 1980, p. 361-363.
 • Le Livre Bleu. Recueil biographique, Brussel, Maison Ferd. Larcier, 1950, p. 469.
 • Pourquoi Pas ?, 19 december 1924, 1 december 1939, 28 mei 1948.
 • Vancraenbroeck, Marc, Mémoire de métal. L'Université Libre de Bruxelles en médailles, plaquettes et jetons, Bruxelles, Archives de L'Université de Bruxelles, 1999, p. 87.
 • Hoslet, Danièle, in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, IV, 1997, p. 379-381.
 • Cooremans, Lucien, Le Dr. Joseph Van de Meulebroeck fut créé baron en reconnaissance des services exceptionnels rendus au pays et à la capitale, in : De 1830 à 1958. Douze bourgmestres ont fait de Bruxelles une des plus prestigieuses capitales, s.l., s.n., s.d., s.p.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 86.


Van de Velde, Ann Jan Rosa (Duffel, 06/10/1962-)
advocaat; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 197.


Van de Velde, Guillielmus Carolus (Guillaume) (Brussel, 19/07/1825-Antwerpen, 19/12/1901)
apotheker; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 197.


Van de Velde, Lucien Bernard Marie P (Luc) (Mechelen, 01/01/1931-07/05/2013)
advocaat; schepen van Mechelen, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1985, p. 193.
 • Ysebaert, C., Politiek Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1987, p. WIW 91.
 • N. N., Gewezen PVV-parlementairen, s.l., s.n., s.d., s.p.


Van de Velde, Petrus (Knokke, 16/02/1908-)
banketbakker; schepen van Knokke, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 385.


Van de Velde, Philippe (Gent, 18/07/1796-Gent, 31/03/1871)
magistraat; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 414-415.
 • Beeckman, Miche, Capiteyn, André, Van Doorne, Geert, Straatnamen Gentbrugge, Gent, Uitgeverij Snoeck - Stad Gent Departement Cultuur, 2007, p. 74-75.


Van de Velde, Robert (Rob) (Antwerpen, 14/02/1967-)
zaakvoerder; parlementslid (Lijst Dedecker)
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 401.


Van de Vin-de Roubaix, Henricus Maria Josephus Ghislenus (Hendrik) (Antwerpen, 23/01/1847-)
tabaksfabrikant, handelaar; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 197.


Van de Vliet, L J A
arts; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 197.


Van de Vyver, Gaspard Urbain (Balegem, 09/06/1889-Gent, 05/03/1967)
schooldirecteur; schepen van Ledeberg, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 370.


Van de Walle, Alfred (Berchem (bij Oudenaarde), 03/08/1884-Astene, 12/03/1953)
industrieel, ingenieur; gemeenteraadslid van Petegem-aan-de-Leie, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 370-371.


Van de Walle, Marie Jean Charles Victor (Victor) (Puurs, 14/08/1849-Mechelen, 11/02/1927)
notaris, auteur; schepen van Mechelen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4416-4417.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 348.
 • Varii Auctores, Victor Van de Walle herdacht 1849-1949, Mechelen, 1949.
 • Delsemme, Paul, Ecrivains belges francs-maçons de jadis et de naguère : du prince Charles-Joseph de Ligne à Johan Daisne et Fernand Dumont, in : Hasquin, Hervé (red), Visages de la franc-maçonnerie belge du XVIIIe au XXe siècle, Brussel, Editions de l'Université de Bruxelles, 1983, p. 343-344.
 • Delsemme, Paul, Les écrivains francs-maçons de Belgique. Préface de Raymond Trousson, Brussel, Bibliothèques de l'Université de Bruxelles, 2004, p. 466-467.


Van de Walle, Pierre Eugène (Eugène) (Puurs, 28/09/1850-Haarlem (NL), 07/11/1916)
notaris; wnd schepen van Antwerpen, provincieraadslid van Antwerpen, parlementslid
 • Verlinden, A., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, IV, 1955, kol. 902-903.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1968.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 348.
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 198.


Van De Weyer, Jean Sylvain (Sylvain) {Victor de la Marre} (Leuven, 19/01/1802-Londen (GB), 23/05/1874)
advocaat, diplomaat, publicist, hoogleraar ULB; lid van het Voorlopig Bewind, lid van het Nationaal Congres, minister, minister van Staat
 • Vander Linden, H., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXVII, 1938, kol. 245-273.
 • Bartelous, J., Nos premiers ministres de Léopold Ier à Albert Ier, Brussel, 1983, p. 55-62.
 • Simon, A., Le ministère Van de Weyer (juillet 1845-mars 1846), in : Revue Générale Belge, XC, 1953-1954, p. 1479-1503.
 • Van Bemmel, E., Sylvain Van de Weyer, in : Revue de Belgique, VI, 1874, p. 117-126.
 • Vanderkindere, L., L'Université de Bruxelles 1834-1884, Brussel, 1884, p. 207-208.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 572-573.
 • D'Hoore, M., Archives de particuliers relatives à l'histoire de la Belgique contemporaine (de 1830 à nos jours), Bruxelles, AGR, 1998, 2 vol., p. 756-762.
 • Vancraenbroeck, Marc, Mémoire de métal. L'Université Libre de Bruxelles en médailles, plaquettes et jetons, Bruxelles, Archives de L'Université de Bruxelles, 1999, 184-185.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 3727-3728.
 • Hoste, Mario, Leopold I, S. Van De Weyer en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Een bijdrage tot de politieke en diplomatieke geschiedenis van België (1831-1845), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1990-1991, 267 p.
 • Juste, Théodore, Notes historiques et biographiquess. D'après des documents inédites, Brussel, C. Muquardt, 1874, 83 p.
 • Juste, Théodore, Panthéon nationale (1830-1880), Mons, Hector Manceaux, 1881.
 • Juste, Théodore, Sylvain Van De Weyer, Tome I & II, Bruxelles, C. Muquardt, 1871, 287 p.
 • Simon, A., Le ministère Vande Weyer (juillet 1845-mars 1846), in : Revue Générale Belge, 90e année, p. 1479-1503, 1953-1954.


Van de Wiel, Petrus Joannes (Pierre-Jean) (Antwerpen, 15/10/1788-Antwerpen, 31/12/1875)
bankier, industrieel, beheerder van vennootschappen; gemeenteraadslid van Antwerpen, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 200.


Van de Wiele, Gaston Pierre Constant Raphaël (Brussel, 07/12/1889-Brussel, 31/10/1950)
advocaat; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4418-4419.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 349.
 • Moureaux, Ch., in : Le Flambeau, 1950, nr. 5, p. 476-477.


Van de Woestijne, Hippolyte Jacques Marie , baron (Gent, 28/12/1808-Gent, 20/03/1874)
grondeigenaar, beheerder van vennootschappen; gemeenteraadslid van Gent, parlementslid
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 416-417.


Van den Abeelen, Albert Marie François Aloys Jean (Antwerpen, 22/02/1915-)
bedrijfsleider; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 185.


Van den Abeelen, Marc (Diest, 25/03/1945-)
directeur-generaal van de Hoge Raad voor Diamant; schepen en burgemeester van Aartselaar, parlementslid
 • N. N., Open VLD, Brussel, Open VLD, 2009, p. 3.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 385.


Van den Bergh, Ivo (Kapellen, 12/09/1899-Ekeren, 17/03/1969)
wisselagent; schepen en burgemeester van Kapellen, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 185.


Van den Berghe, Ange Edouard (Oudenaarde, 09/05/1798-Gent, 19/04/1879)
ambtenaar; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 417.


Van den Berghe de Binckum, Joseph François Emmanuel , ridder (Tienen, 15/11/1804-Elsene, 10/04/1872)
burgemeester van Lubbeek, lid van de Bestendige Deputatie van Brabant, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4334.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 555.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 11.


Van den Bergh-Elsen, Jean Félix François , baron (Antwerpen, 09/06/1807-Antwerpen, 06/04/1885)
scheepsmakelaar, industrieel, consul; schepen en burgemeester ai van Antwerpen, provincieraadslid van Antwerpen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1918.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 555.
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 186.


Van den Bosch, Jozef B M (Antwerpen, 11/07/1879-)
ambtenaar; gemeenteraadslid van Borgerhout, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 186.


Van den Bossche, Carlos Gaston Theofiel (Petegem-aan-de-Leie, 12/01/1935-Harelbeke, 06/06/1974)
handelaar, industrieel; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 359.


Van den Broeck, Octaaf Livina (Lebbeke, 23/07/1926-)
industrieel; gemeenteraadslid van Lebbeke, parlementslid
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1987, p. 451-452.
 • Ysebaert, C., Politiek Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1991, p. WIW 118.
 • N. N., Gewezen PVV-parlementairen, s.l., s.n., s.d., s.p.


Van den Broucke, Marcel (Sint-Joost-ten-Node, 06/04/1888-Büchenwald (DE), 03/03/1945)
bankdirecteur; schepen van Knokke, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 380.


Van den Bussche, Emiel (Roesbrugge-Haringe, 20/11/1840-Angreau, 21/05/1909)
postbediende
 • Withoeck, Arseen, Proeve tot typologie van de Belgische leden van het Comité Flamand de France. 1853-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 2 dl., 1985, p. B. 20-21.


Van den Dooren, Émile Henri Louis Albert (Frasnes-lez-Buissenal, 18/05/1826-Brussel, 20/05/1909)
industrieel; schepen en burgemeester van Feluy, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1927.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 338.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 557-558.


Van den Eede, Gaston (Aalst, 20/06/1908-Aalst, 26/11/2009)
industrieel, kaderlid; schepen van Aalst
 • Van Gaever, Kurt, Naar een typologie van het gemeenteraadslid van een middelgrote stad : casus Aalst 1946-1982. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1986, p. 180-181.
 • Coppens, Geertrui, Van den Eede, Gaston, De geschiedenis van de Liberale Partij te Aalst 1846-2002, Aalst, Gaston Van den Eede, 2003, p. 183.


Van den Gheyn, Edouard Paul Damien (Leuven, 27/09/1814-Gent, 10/06/1888)
leerkracht; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 419.


Van den Nest, Arthur Constant Pieter Armand (Armand) (Antwerpen, 25/02/1843-Antwerpen, 02/10/1913)
eigenaar; schepen van Antwerpen, parlementslid
 • Bonnaerens, R., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, V, 1958, kol. 637-638.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1930-1931.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 339.
 • Matthysen, J., Politieke Dynastieën te Antwerpen 1830-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1973, p. 184-186.
 • De Lattin, Amand, Beroemde medeburgers, Antwerpen-Amsterdam, C. de Vries Brouwers P.V.B.A., 1979, p. 111, 144.


Van den Nest, Constantin Joseph (Constant) (Antwerpen, 02/10/1795-Antwerpen, 23/01/1858)
handelaar, eigenaar; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 189.


Van den Nest, Lucien Adolf Emile Marie (Hofstade, 15/07/1926-Aalst, 30/09/1989)
houthandelaar; schepen van Hofstade, gemeenteraadslid van Aalst, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Van Gaever, Kurt, Naar een typologie van het gemeenteraadslid van een middelgrote stad : casus Aalst 1946-1982. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1986, p. 182-183.
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 362.
 • Coppens, Geertrui, Van den Eede, Gaston, De geschiedenis van de Liberale Partij te Aalst 1846-2002, Aalst, Gaston Van den Eede, 2003, p. 184.


Van den Wyngaert, Carolus Eduardus Gustavus (Karel) (Antwerpen, 10/05/1864-)
kleermaker; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 189.


Van den Abeelen, Marc Jean Marie (Diest, 25/03/1945-)
doctor in de rechten, licentiaat zee- en luchtrecht, docent VUB, directeur-generaal van de Hoge Raad voor Diamant; schepen en burgemeester van Aartselaar, parlementslid
 • Decan, Rik, Wie is wie in Vlaanderen 1989-1993. Biografische encyclopedie, Brussel, Uitgeverij BRD, 1989, p. 1119.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1995, p. 267.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2007. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 381.


Van der Borght, Vera (Moorsel, 03/01/1952-)
klinisch laborant; OCMW-voorzitter van Aalst, gemeenteraadslid van Aalst, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 398.
 • N. N., Open VLD, Brussel, Open VLD, 2009, p. 12.


Van der Cruyssen, Aldemar Camiel (Nevele, 09/02/1836-Antwerpen, 17/07/1926)
leerkracht, onderwijsinspecteur, auteur; provincieraadslid van Antwerpen; voorzitter van de afdeling Antwerpen van het Willemsfonds
 • Ons 75-jarig Jubelfeest (1851-1926), Gent, Willemsfonds, 1926, p. 137-138.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 821.
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 190.


Van der Cruyssen, Gabriël (Deurle-Latem, 27/07/1929-)
wasserij-uitbater; schepen en burgemeester van Koekelare, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 384.
 • Ost, Hilaire (red), De provincieraad van West-Vlaanderen 1978-1995. Deel III, Brugge, 1996, p. 461.
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 360.


Van der Gracht de Rommerswael, Petrus Franciscus Leopoldus (Pierre), baron (Mortsel, 27/06/1822-Mol, 15/03/1884)
eigenaar; burgemeester van Sinaai, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 191.


Van der Gracht d'Eeghem, Idesbalde Marie Louis Joseph (Gent, 11/02/1787-Gent, 25/05/1858)
eigenaar; burgemeester van Egem, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 592-593.


Van der Heyden, Gustaaf (Gent, 19/12/1828-Gent, 08/03/1880)
industrieel; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 420-421.


Van Der Heyden à Hauzeur, Emile Edouard Adolphe (Ougrée, 26/03/1838-Luik, 22/10/1899)
industrieel; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 223.


Van der Hooft, Kathleen (Knokke, 28/10/1957-)
licentiaat moraalwetenschappen, licentiaat criminologie, loopbaanadviseur, outplacementconsulent; OCMW-voorzitter van Knokke-Heist, gemeenteraadslid van Knokke-Heist, provincieraadslid van West-Vlaanderen, parlementslid; voorzitter VLD-vrouwen (2003-)
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1999, p. 295.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 777.


Van der Kelen, Luc (Boom, 13/06/1948-)
journalist bij "De Nieuwe Gazet", politiek redacteur van "Het Laatste Nieuws"
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 778.
 • Coppens, Edward, Coppens, Peter, Wie is wie in Vlaanderen 2003-2005. Biografische encyclopedie, Hove, Lexycom, 2003, p. 1119.


Van der Linden, Joannes Josephus Maria (Jean) (Antwerpen, 03/11/1825-Antwerpen, 14/04/1873)
handelaar; schepen van Antwerpen, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 191.


Van der Maesen, Servais , ridder (Verviers, 18/08/1828-Verviers, 17/06/1887)
advocaat, magistraat; schepen van Verviers, provincieraadslid van Luik, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4394.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 223.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 569-570.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 23, 37, 137.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 80.


Van der Meersch, Auguste (Brugge, 14/12/1845-Brugge, 22/07/1912)
advocaat, medewerker van de "Journal de Bruges" en "Réveil de Bruges"
 • Lefèvre, P., Le libéralisme à Bruges (1893-1940), Brussel, U.L.B. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1976, p. 129-130 en 255.


Van der Molen, Oscar Louis Marie (Antwerpen, 24/07/1850-Antwerpen, 14/06/1926)
brouwer; gemeenteraadslid van Antwerpen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1956.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 343.


Van der Plassche, Edouard A J (Antwerpen, 18/04/1823-Elsene, 18/06/1895)
advocaat, redacteur van "Le Peuple Belge"; gemeenteraadslid van Brussel
 • Verplancke, Roger, Radikalisme te Brussel (1868 - 1871) Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1970, p. 24.


Van der Schraelen, Alfons (11/05/1933-)
verzekeringsagent; gemeenteraadslid van Zandhoven, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 193.


Van der Schueren, Jacques Auguste (Aalst, 30/07/1921-Anderlecht, 24/06/1997)
ingenieur, industrieel, beheerder van vennootschappen; parlementslid, minister
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4397.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 344.
 • Gaus, H. (ed), Politiek Biografisch Lexicon. Belgische ministers en staatssecretarissen 1960-1980, Antwerpen, Standaard uitgeverij, 1989, p. 1158-1164.
 • Groothaert, Jacques, in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, VII, 2003, p. 360-362.


Van der Straeten, Marie Antoine Mathieu François (Antoine) (Luik, 31/08/1821-Le Raincy (FR), 27/04/1876)
industrieel; burgemeester van Olne, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 223.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 37.


Van der Taelen, Ferdinand Constant (Nant) (Antwerpen, 24/08/1836-Antwerpen, 27/03/1889)
handelaar; schepen van Antwerpen, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 194-195.


Van der Vin, Henri (Antwerpen, 27/03/1790-Gent, 11/11/1871)
restaurateur
 • Withoeck, Arseen, Proeve tot typologie van de Belgische leden van het Comité Flamand de France. 1853-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 2 dl., 1985, p. B. 189.


Van der Voort, Michiel Joseph Théodore (Antwerpen, 18/07/1812-Sint-Joost-ten-Node, 09/02/1867)
publicist
 • Lernout, G., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 1958-1959.
 • Gubin-Grosjean, E., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXIX, 1976, kol. 813-824.
 • Provoost, M., Michiel van der Voort (1812-1867). Leven en werk van een sfinx, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie Germaanse filologie), 1988.


Van Doninck, Josephus (Joseph) (Geel, 08/03/1849-18/04/1912)
arbeider; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 200.


Van Doorne, Fernand Maria Arthur (Eeklo, 03/07/1921-30/11/1979)
industrieel; gemeenteraadslid van Eeklo, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4424-4425.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 350.


Van Doorne, Norbert Raphaël Joseph (Eeklo, 12/01/1881-Eeklo, 15/02/1955)
industrieel; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4423.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 350.


Van Doosselaere, Isidorus Ludovicus Eugenius Octavus (Isidore) (Gent, 26/02/1858-Antwerpen, 02/11/1927)
advocaat; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 200.


Van Driessche, Emmanuel (Zele, 24/06/1824-Elsene, 24/08/1897)
leerkracht, auteur; schepen van Elsene, provincieraadslid van Brabant
 • Delsemme, Paul, Ecrivains belges francs-maçons de jadis et de naguère : du prince Charles-Joseph de Ligne à Johan Daisne et Fernand Dumont, in : Hasquin, Hervé (red), Visages de la franc-maçonnerie belge du XVIIIe au XXe siècle, Brussel, Editions de l'Université de Bruxelles, 1983, p. 340.
 • Deprez, Ada, Gobbers, Walter en Wauters, Karel (red), Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de negentiende eeuw. Deel III, Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2003, p. 306-307.
 • Sterfgevallen. Emmanuel Van Driessche, in : Tijdschrift van het Willemsfonds, jg. II, officieel gedeelte, 10, oktober 1897, p. CLIV.
 • Delsemme, Paul, Les écrivains francs-maçons de Belgique. Préface de Raymond Trousson, Brussel, Bibliothèques de l'Université de Bruxelles, 2004, p. 457-458.


Van Driessche-Pooters, Hermine (Mortsel, 04/10/1943-)
bediende; schepen van Mortsel, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 201.


Van Dromme, Henri-Louis (Esen, 13/09/1802-Esen, 09/02/1871)
eigenaar; burgemeester van Esen, lid van de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 600.
 • Vandewalle, K., De socio-politieke elite van Veurne en Diksmuide 1830-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1986, p. 135-136.


Van Duyn, Charles Emmanuel (Gent, 16/06/1806-Gent, 15/09/1888)
handelaar; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 421-422.
 • Van Der Kelen, Anna, De Kamer van Koophandel te Gent (1830-1900), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1987, p. 258-259.


Van Duyse, Florimond (Gent, 04/08/1843-Gent, 18/05/1910)
advocaat, magistraat, musicoloog
 • Wauters, K., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 459-460.
 • Ons 75-jarig Jubelfeest (1851-1926), Gent, Willemsfonds, 1926, p. 93-95.
 • Withoeck, Arseen, Proeve tot typologie van de Belgische leden van het Comité Flamand de France. 1853-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 2 dl., 1985, p. B. 47.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 1019-1021.
 • Decavele, Johan, Lekens, Luk, Het Campo Santo in 131 levensverhalen, Gent, Gent Cultuurstad, 2001, p. 122-123.
 • In : Grijp, Louis Peter, Een muziekgeschiedenis der Nederlanden, Amsterdam / Utrecht / Kapellen, Meertens Instituut / Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, Amsterdam University Press-Salomé, Uitgeverij Pelckmans, CD-rom.
 • Sabbe, Maurits, Florimond Van Duyse en het oude Nederlandsche volkslied, in : Tijdschrift van het Willemsfonds, jg. VIII, tweede deel, 6, september-oktober 1903, p. 204-223.
 • Peremans, Dree (sr.), Naar de bronnen van de folk, Berchem, EPO, 2006, p. 129-143.


Van Dycke, Arthur (Oostende, 04/12/1870-)
aannemer; gemeenteraadslid van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 193.


Van Eeckhout, Ange Joseph (Engel) (Kortrijk, 01/02/1826-Ieper, 28/11/1902)
lithograaf, drukker, drukker van "Le Progrès", oprichter van "De Toekomst"; gemeenteraadslid van Ieper
 • Dewilde, Jan, Vandewiere, Frederik, Ieper op porseleinkaart 1840-1890. Inventaris van de porseleinkaarten in het bezit van de stedelijke musea Ieper, Ieper, Stad Ieper, 2004, p. 45-47.


Van Elslande, Kamiel Hendrik (Veurne, 07/02/1890-Veurne, 30/05/1962)
architect; gemeenteraadslid van Veurne, provincieraadslid van West-Vlaanderen; arrondissementscommissaris te Veurne
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 387.


Van Endert, Lodewijk P (Louis)
handelaar, bediende; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 202.


Van Ermen, Lieve (30/05/1948-)
cardioloog; gemeenteraadslid van Kalmthout, parlementslid (Lijst Dedecker)
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 404.


Van Espen, Jean-Marc (Namen, 28/07/1961-)
economist; gemeenteraadslid van Namen, lid van de Bestendige Deputatie van Namen
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 793-794.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 395.


Van Gaever, Josse (Baasrode, 07/05/1901-Dendermonde, 22/04/1985)
fabrikant; burgemeester van Baasrode, gemeenteraadslid van Dendermonde
 • Stroobants, Aimé, Pée, Leo (red.), Dendermondenaars geportretteerd, Dendermonde, Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde. Vierde reeks. Deel 20, jaarboek 2001, 2001, p. 258-259.


Van Gaeveren, Frans Albert (Hamme, 31/08/1956-)
boekhouder, belastingsconsulent; gemeenteraadslid van Hamme, lid van de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 374.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2006. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2005, p. 403.
 • Van Royen, Frans, in : Valcke, Tony (red), De fonteinen van de Oranjeberg. Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 4 : Biografieën van twintigste-eeuwse beleidsmakers, Gent, Academia Press ism Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 2003, p. 867-873.


Van Gastel, Franciscus Xaverius (Franciscus Xaverius) (Antwerpen, 22/01/1828-Antwerpen, 28/06/1890)
handelaar; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 203.


Van Gastel-Dorikens, Julia Louise (Antwerpen, 07/01/1910-Gent, 25/04/2001)
handelsbediende; gemeenteraadslid van Antwerpen
 • Smits, Ann, Typologisch onderzoek van de Antwerpse gemeenteraadsleden. (1947-1982), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1984, 2 dl., p. 152-153.


Van Geert, Charles Prosper (Prosper) (Gent, 10/07/1817-Antwerpen, 12/12/1896)
tuinbouwkundige, bloemist; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 204.


Van Gelder, Roger August Maria (Herentals, 16/06/1939-)
handelaar; schepen van Herentals, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 204.


Van Glabbeke, Adolphe Gustave Maximilien Ernest (Adolf) (Oostende, 08/08/1904-Zanzibar (TZ), 05/07/1959)
advocaat; schepen en burgemeester van Oostende, provincieraadslid van West-Vlaanderen, parlementslid, minister; voorzitter van de ACLVB (1944-1959)
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4436-4439.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 351-352.
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 387-388.
 • Landonnol, J., A. Van Glabbeke, Le député libéral d'Ostende, ministre de l'Intérieur, in : La Face à main, 23/06/1945.
 • Le Livre Bleu. Recueil biographique, Brussel, Maison Ferd. Larcier, 1950, p. 487.
 • Wie is dat in Vlaanderen? Biografisch Lexicon van bekende tijdgenoten in Vlaams-België, Brussel-Amsterdam, Elsevier, 1953, p. 106-107.
 • Brochure Open Monumentendag Oostende 2000.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 1325-1326.


Van Glabbeke, Arthur Edouard (Oostende, 19/06/1863-Oostende, 17/07/1940)
brouwer, stichter van "Le Courrier d'Ostende"; provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 603.
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 193-194.


Van Glabbeke, Ernest Augustin (Oostende, 12/02/1868-Oostende, 31/07/1947)
brouwer, bankier; schepen van Oostende, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4434-4435.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p 351.
 • Grosbois, Thierry, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 620.
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 194, 220.


Van Goidsenhoven, Gaëtan (02/10/1973-)
licentiaat geschiedenis, ambtenaar, kabinetsmedewerker; OCMW-voorzitter van Anderlecht, schepen en burgemeester van Anderlecht, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 396.


Van Graffschepe, Henri Médard (Oostende, 21/05/1864-)
handelaar; gemeenteraadslid van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 194.


Van Grootven, Edmond Joseph Marie , jonkheer (Dendermonde, 24/04/1807-Gent, 02/05/1863)
advocaat; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4442.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 575.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 50.


Van Gucht, Raymond (Ruisbroek, 30/10/1946-)
afgevaardigd beheerder, bediende; gemeenteraadslid van Puurs, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 205.


Van Haesendonck, Augustin (August) (Mechelen, 21/09/1861-20/02/1935)
architect, aannemer, houtbewerker; schepen van mechelen, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 205.


Van Halen, Jean-François (Brussel, 18/05/1837-1907)
militair; gemeenteraadslid van Schaarbeek
 • Keunings, Luc, Les forces de l'ordre à Bruxelles au XIXe siècle. Données biographiques illustrées sur les officiers de la police, de la garde civique et de la gendarmerie (1830-1914), Brussel, Archives de la ville de Bruxelles, 2007, p. 116-117.


Van Halteren, Charles Paul Marie (Maldegem, 24/05/1828-Brussel, 27/11/1895)
notaris; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1986.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 575.


Van Halteren, Edouard Auguste (Maldegem, 01/12/1824-Gent, 29/04/1908)
handelaar, beheerder van vennootschappen; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 422.


Van Ham, Jan Fr Alfons (Borgerhout, 26/09/1879-)
bestuurder van een mutualiteit; lid van de Bestendige Deputatie van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 206.


Van Hassel, Valentin {Henry Raveline} (Pâturages, 10/09/1852-Pâturages, 09/01/1938)
auteur, dokter, medestichter van "Gazette du Borinage"; gemeenteraadslid van Pâturages
 • Delsemme, Paul, Les écrivains francs-maçons de Belgique. Préface de Raymond Trousson, Brussel, Bibliothèques de l'Université de Bruxelles, 2004, p. 188-189.


Van Hauwaert, Oscar Marie Jozef (Gent, 16/05/1868-Gent, 11/02/1961)
leerkracht, studieprefect, schooldirecteur, onderwijsinspecteur, medestichter van "De Vlaamse Gids"; gemeenteraadslid van Gent; voorzitter van het Willemsfonds (1933-1951)
 • Simons, L., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 643.
 • Van Werveke, H., O. Van Hauwaert 1868-1961, in : Gedenkboek 125 jaar Willemsfonds 1851-1976, Antwerpen-Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, 1977, p. 120-122.
 • Wie is dat in Vlaanderen? Biografisch Lexicon van bekende tijdgenoten in Vlaams-België, Brussel-Amsterdam, Elsevier, 1953, p. 118-119.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 1410-1411.
 • De Vrieze, Frederik, Biografisch repertorium van de Gentse gemeenteraadsleden : 1947-1984, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie politieke wetenschappen), 1985, p. 382-384.


Van Havre, Constantin Charles Marie , ridder (Antwerpen, 07/02/1794-Antwerpen, 29/06/1855)
militair, eigenaar; gemeenteraadslid van Antwerpen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1988.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 576.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 52.


Van Havre, Gustave Charles Marie Antoine , ridder (Antwerpen, 05/03/1817-Antwerpen, 23/01/1892)
eigenaar, rentenier; burgemeester van Wijnegem, provincieraadslid van Antwerpen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1989.
 • Matthysen, J., Politieke Dynastieën te Antwerpen 1830-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1973, p. 87-89.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 576.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 53.
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 206.


Van Havre, Henricus Joannes Josephus Adrianus (Henri), baron (Schoten, 26/01/1835-Schoten, 22/03/1901)
eigenaar, gezantschapssecretaris in de Verengide Staten; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 206.


Van Havre-Stier, Joannes Michael Antonius Josephus Ludovicus (Jean Michel), baron (Antwerpen, 27/12/1764-Antwerpen, 07/09/1844)
eigenaar, rentenier; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 207.


Van Hecke, Edmond (Stekene, 11/11/1819-Gent, 01/05/1874)
gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 423.


Van Hecke, Johan (Gent, 02/12/1954-)
licentiaat medische sociologie, onderzoeksassistent KUL, docent; burgemeester van Oosterzele, gemeenteraadslid van Oostende, parlementslid, Europees parlementslid; voorzitter van de NCD (2001-)
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 408.


Van Hentenrijk-Bürstenbinder, Régine (Antwerpen, 12/06/1910-Antwerpen, 01/08/1980)
advocaat; gemeenteraadslid van Antwerpen
 • Smits, Ann, Typologisch onderzoek van de Antwerpse gemeenteraadsleden. (1947-1982), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1984, 2 dl., p. 316.


Van Herck, Robert Lodewijk Jan (Booischot, 06/09/1925-Herentals, 31/12/2001)
bediende, ziekenfondssecretaris; gemeenteraadslid van Herentals, provincieraadslid van Antwerpen, parlementslid
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1981, p. 407-408.
 • Ysebaert, C., Politiek Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1985, p. WIW 95.
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 207.
 • N. N., Gewezen PVV-parlementairen, s.l., s.n., s.d., s.p.


Van Heule, Louis Joseph (Ieper, 18/12/1826-Ieper, 24/03/1909)
advocaat; schepen en burgemeester van Ieper, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 604-605.


Van Heurck, Jan Gustave (Antwerpen, 03/08/1906-)
advocaat, magistraat, beheerder van vennootschappen; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 207.


Van Heuverswijn, François (Nederbrakel, 16/03/1815-Gent, 27/01/1894)
industrieel; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 423.


Van Hoegaerden, Paul Victor Marie (Brussel, 17/10/1858-Harre, 24/07/1922)
advocaat, industrieel; gemeenteraadslid van Luik, provincieraadslid van Luik, parlementslid, minister van Staat
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1994-1996.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 354.
 • Horrent, M.D., Paul Van Hoegaerden, Liège, 1932.
 • Gérard, M.L., in : Le Flambeau, jg. XV, 1932, nr. 9, p. 267-277.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 223.
 • Caulier-Mathy, Nicole, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 623-624.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 577-578.
 • Plumier-Laguesse, Nicole, Van Hoegaerden, Paul, in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, IV, 1997, p. 386-387.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 1591.


Van Hollebeke, Charles Victor Leopold (Mechelen, 14/08/1831-Gent, 08/03/1895)
advocaat; gemeenteraadslid van Gent, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 380.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 424.


Van Hoorebeke, Ange (Evergem, 13/05/1821-Gent, 03/01/1892)
handelaar; gemeenteraadslid en burgemeester van Evergem, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 380.


Van Hoorebeke, Auguste Aloysius (Eeklo, 31/12/1823-Eeklo, 07/05/1857)
advocaat; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 380.


Van Hoorebeke, Emile (Émile) (Gent, 24/09/1816-Brussel, 22/08/1864)
jurist, hoogleraar ULB; parlementslid, minister
 • Varenbergh, E., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, IX, 1886-1887, kol. 463.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4458.
 • Vanderkindere, L., L'Université de Bruxelles 1834-1884, Brussel, 1884, p. 209.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 580-581.


Van Hoorick, Leo (Zele, 10/08/1887-Ukkel, 23/03/1965)
ambtenaar, journalist, uitgever; secretaris van het LVV (1913-1914)
 • Durnez, G., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 687-688.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 1468.


Van Horenbeeck, Antoine Charles Louis (Antoon) (Brussel, 26/08/1866-Antwerpen, 19/12/1932)
fotograaf, diamantslijper; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 208.


Van Houtte, Louis Benoit (Ieper, 1810-Gentbrugge, 09/05/1876)
ambtenaar, bloemist; burgemeester van Gentbrugge
 • Beeckman, Miche, Capiteyn, André, Van Doorne, Geert, Straatnamen Gentbrugge, Gent, Uitgeverij Snoeck - Stad Gent Departement Cultuur, 2007, p. 61-62.
 • Van Meer, R., Vermast, A., Onze standbeelden. II. Provincie Oost-Vlaanderen, Gent, Vanderpoorten, s.d., p. 32-34.


Van Hove, Alfons Jan Baptista (Jan) (Antwerpen, 12/08/1878-Antwerpen, 23/08/1956)
leerkracht; schepen van Antwerpen
 • Smits, Ann, Typologisch onderzoek van de Antwerpse gemeenteraadsleden. (1947-1982), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1984, 2 dl., p. 317-318.


Van Huffel, Eugène Bartholomée Charles (Gent, 14/07/1803-Gent, 26/06/1859)
advocaat; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid
 • Balthazar, H., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, II, 1966, kol. 348-350.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4462.
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 382.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 581.
 • Valcke, Tony, Van Daele, Jasmien en Wouters, Nico, De fonteinen van de Oranjeberg. Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 3 : 'Met gezag bekleed'. Biografieën van negentiende-eeuwse beleidsmakers, Gent, Academia Press ism Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 2000, p. 169-186.


Van Hulle, Antoon Kamiel Mélanie Marie (Antoine) (Waarschoot, 22/11/1938-)
boomkweker; gemeenteraadslid en burgemeester van Waarschoot, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 382.
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 376.


Van Humbeeck, Pierre Edouard (Brussel, 17/05/1829-Brussel, 05/07/1890)
advocaat; gemeenteraadslid van Brussel, parlementslid, minister
 • Van Kalken, F., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXVI, 1936-1938, kol. 438-440.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4463-4464.
 • Van Bellaiengh, G., in : Parisel, W., Histoire de La Loge "Les Vrais amis de l'Union et du Progrès Réunis" 1892-1980, Brussel, 1980, p. 373-375.
 • Lebrocquy, G., Types et Profils parlementaires, Paris, Lachaud & Burdin, 1873, p. 193-194.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 581-582.
 • Verplancke, Roger, Radikalisme te Brussel (1868 - 1871) Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1970, p. 20.
 • Groessens, Baudouin, Les socialistes belges et l'enseignement (1831-1914), Tubize, Gamma Press, 1998, p. 260.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 282.
 • Keunings, Luc, Les forces de l'ordre à Bruxelles au XIXe siècle, Données biographiques illustrées sur les officiers de la police, de la garde civique et de la gendarmerie (1830-1914), Brussel, Archives de la ville de Bruxelles, 2007, p. 143.


Van Impe, Herman Wilfried (Watermaal-Bosvoorde, 15/03/1930-Elsene, 22/02/1994)
licentiaat handels-, financiële en consulaire wetenschappen, doctor in de rechten, ambtenaar, hoogleraar VUB
 • Herman Van Impe Stichting, in : Liberale Nieuwsbrief. Tweemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Liberalen en Democraten van Elsene en Etterbeek, I, 3, mei 1996.
 • Neyts-Uyttebroeck, Annemie, Hulde aan Herman Van Impe, in : Het Volksbelang, 1994, CXVII, 3, p. 8.
 • Decan, Rik, Wie is wie in Vlaanderen 1989-1993. Biografische encyclopedie, Brussel, Uitgeverij BRD, 1989, p. 1246.


Van Impe, Jean Charles (Gent, 07/04/1877-Gent, 19/07/1971)
advocaat; lid van de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2012.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 355.
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 382-383.


Van Imschoot, Auguste Philippe (Oostende, 22/09/1832-Oostende, 09/09/1904)
bankier, eigenaar, consul; schepen van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 195 & 222.
 • Hens, Karen, Meer dan een halve eeuw private liefdadigheid te Gent : "De Zonder Naam niet Zonder Hart" (1855-1914), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 2002, deel I, p. 52-53.


Van Imschoot, Charles Jean-Baptiste Marie Napoleon (Antwerpen, 16/03/1856-)
rentenier; gemeenteraadslid van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 195-196 & 222 .


Van Iseghem, Alphonse Leopold Marie (Alfons) (Oostende, 15/07/1856-Oostende, 16/03/1937)
kandidaat-notaris, stadssecretaris te Oostende; provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 605.
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 196.


Van Iseghem, Charles Thomas Jean (Oostende, 20/04/1827-Kolkestone (GB), 22/11/1915)
eigenaar, redacteur van "Feuille d'Ostende"; schepen van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 197 & 221.


Van Iseghem, Jean Ignace Antoine (Oostende, 06/02/1816-Oostende, 17/02/1882)
reder, bankier, consul; gemeenteraadslid en burgemeester van Oostende, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4469.
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 197.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 582-583.


Van Kalken, Frans Jules Pierre (Anderlecht, 03/07/1881-Brussel, 03/04/1961)
historicus, hoogleraar ULB
 • Willequet, J., in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, I, 1988, p. 355-357.
 • Bartier, J., in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, T. XXXIX, 1961, nr. 4, p. 1358-1360.
 • Delsemme, P., in : Parisel, W., Histoire de La Loge "Les Vrais amis de l'Union et du Progrès Réunis" 1892-1980, Brussel, 1980, p. 373-375.
 • Geldolf, Wim, in : De Vlaamse Gids, jg. XXXV (1951), p. 743-746.
 • Renouvin, P., Un anniversaire : L'oeuvre historique de Frans Van Kalken, in : Revue d'Histoire moderne et contemporaine, 1966, p. 303-309.
 • Willequet, J., L'histoire de Belgique de Frans Van Kalken, in : Le Flambeau, 1954, nr. 4, p. 404-408.
 • Willequet, J., Visages disparus : Frans Van Kalken, in : Revue Générale, jg. 97 (mei 1961), p. 131-133.
 • Le Livre Bleu. Recueil biographique, Brussel, Maison Ferd. Larcier, 1950, p. 492-493.
 • Delsemme, Paul, Les écrivains francs-maçons de Belgique. Préface de Raymond Trousson, Brussel, Bibliothèques de l'Université de Bruxelles, 2004, p. 249-251.


Van Kerckhoven, Pieter Frans (Antwerpen, 10/11/1818-Antwerpen, 01/08/1857)
publicist, auteur
 • Loise, F., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, X, 1888-1889, kol. 653-655.
 • Stoops, Y., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 765-766.
 • Gobbers, W., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, XIII, 1990, kol. 449-458.
 • Vandevenne, G., Pieter Frans van Kerckhoven 1818-1857, Brussel, U.L.B. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie Germaanse filologie), 1953.
 • Verstappen, Jack, Lexicon Vlaamsche Toneelschrijvers, Veurne, Heembibliotheek Bachten De Kupe, 1995, p. 164.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 1684.
 • Deprez, Ada, Gobbers, Walter en Wauters, Karel (red), Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de negentiende eeuw. Deel III, Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2003, p. 302-303.


Van Kesbeeck, Oscar Clément Joseph (Mechelen, 17/07/1886-Mechelen, 27/02/1943)
advocaat; schepen van Mechelen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4470.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 356.


Van Kuyck, Petrus Ludovicus Franciscus (Frans) (Antwerpen, 09/06/1852-Antwerpen, 31/05/1915)
kunstschilder, docent; schepen van Antwerpen, provincieraadslid van Antwerpen
 • Van Roey, J., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 809.
 • N. N., Tot herinnering aan Frans Van Kuyck (1852-1915), Antwerpen, 1916.
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 209-210.
 • Van Heurck, Emile, Notice nécrologique sur M. Frans Van Kuyck, membre titulaire (Extrait du "Bulletin de l'Académie Royale d'Archéologie de Belgique"), Antwerpen, Secelle, 1920, 10 p.
 • N. N., Huldebetoon aan Frans Van Kuyck. 20 october 1912. Gedenkschrift, s.l., J.-E. Buschmann, 1913, 42 p.
 • De Lattin, Amand, Beroemde medeburgers, Antwerpen-Amsterdam, C. de Vries Brouwers P.V.B.A., 1979, p. 111, 145-146.


Van Laethem, Arthur Felicien Louis (Ledeberg, 22/05/1867-Gentbrugge, 20/02/1947)
bloemist; gemeenteraadslid van Gentbrugge, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg. Politiek-Institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Kultuur-Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1997, p. 384.
 • Beeckman, Miche, Capiteyn, André, Van Doorne, Geert, Straatnamen Gentbrugge, Gent, Uitgeverij Snoeck - Stad Gent Departement Cultuur, 2007, p. 17.


Van Laethem, Jean (Galmaarden, 09/07/1914-Tenerife (ES), 05/03/1993)
aannemer; schepen van Moorsel, gemeenteraadslid van Aalst
 • Van Gaever, Kurt, Naar een typologie van het gemeenteraadslid van een middelgrote stad : casus Aalst 1946-1982. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1986, p. 204.
 • Coppens, Geertrui, Van den Eede, Gaston, De geschiedenis van de Liberale Partij te Aalst 1846-2002, Aalst, Gaston Van den Eede, 2003, p. 184.


Van Landeghem, Adolf Jozef Marie (Dendermonde, 11/06/1813-Lokeren, 03/09/1881)
notaris; schepen en burgemeester van Lokeren
 • De Vos, Frans, Galerij van elf Lokerse burgemeesters. Adolf Van Landeghem, in : De Souvereinen. Tijdschrift van de heemkring van Lokeren, XXVIII, 1, maart 1997, p. 22-31.
 • Stroobants, Aimé, Pée, Leo (red.), Dendermondenaars geportretteerd, Dendermonde, Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde. Vierde reeks. Deel 20, jaarboek 2001, 2001, p. 132-133.


Van Landeghem, Patrick (Sint-Gillis-Waas, 27/05/1957-)
verzekeringsinspecteur; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 814.


Van Leempoel de Nieuwmunster, Gustave Guillaume Waleric , burggraaf (Frankfurt am Main (DE), 15/09/1795-Wimy (FR), 11/04/1877)
industrieel; burgemeester van Vergnies, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2019.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 583.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 71.


Van Leynseele, Herman Joseph Louis Edouard (Kortrijk, 20/06/1864-Francorchamps, 05/10/1940)
advocaat; gemeenteraadslid van Kortrijk, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4475.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 357.


Van Lidth de Jeude, Georges Octave Marie François , jonkheer (Antwerpen, 17/11/1904-Brugge, 24/11/1988)
advocaat; gemeenteraadslid van Antwerpen, parlementslid
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 357.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1970-1974, p. 399-400.
 • Smits, Ann, Typologisch onderzoek van de Antwerpse gemeenteraadsleden. (1947-1982), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1984, 2 dl., p. 322-323.


Van Lindt, Sonja (Merchtem, 21/04/1950-)
leerkracht; gemeenteraadslid van Merchtem, lid van de Bestendige Deputatie van Brabant, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politicowie. Politiek Zakboekje 1998, Diegem, Kluwer Editorial, p. 296.
 • Van Molle, Leen " Gubin, Éliane, Vrouw en politiek in België, Tielt, Lannoo, 1998, p. 363-364.


Van Lokeren, August (Gent, 04/06/1799-Gent, 09/12/1872)
advocaat, directeur van "Le Messager des Sciences et des Arts", eigenaar; schepen van Gent
 • Steels, M., Geschiedenis van het Stedelijk Onderwijs te Gent 1828-1894, Gent, 1978, p. 79-98.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 425-426.


Van Loo, Gustave Jean (Gent, 24/03/1831-Zevergem, 01/08/1897)
handelaar; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 427.


Van Loo, Julien Bernard (Julius) (Gent, 07/06/1813-Gent, 25/05/1899)
eigenaar; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 385.


Van Loo, Karel Henricus Desiderius (Charles) (Oudenaarde, 27/01/1826-)
advocaat, grondeigenaar; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 385.


Van Loo, René Charles Auguste Marie (Gent, 07/02/1855-Oostende, 18/05/1897)
advocaat, directeur Kursaal; schepen van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 198-199, p. 427.


Van Lysebetten, Hendrik (Hamme, 26/06/1892-Hamme, 14/05/1966)
bediende; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 385.


Van Maele, Urbain (Zwevezele, 02/11/1914-Beigem (Brussel), 31/03/1989)
licentiaat Germaanse filologie, journalist, hoofdredacteur van "Het Laatste Nieuws"
 • Van Brabant, P., in : Het Volksbelang, april 1989, p. 5.
 • Het Laatste Nieuws, 3 april 1989.


Van Malderen, Hendrik Gustaaf Romaan (Kalken, 28/01/1945-)
arts; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 385.


Van Marcke, Claude Frans Leon (Kortrijk, 16/07/1969-)
advocaat; gemeenteraadslid van Anzegem, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Ost, Hilaire (red), De provincieraad van West-Vlaanderen 1978-1995. Deel III, Brugge, 1996, p. 463.


Van Marcke de Lummen, Charles Édouard (Luik, 18/10/1843-Luik, 18/07/1928)
advocaat; schepen van Luik, provincieraadslid van Luik, parlementslid
 • Coosemans, M., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, IV, 1955, kol. 568-569.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4478-4479.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 357.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 223.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 584.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 1592.


Van Marcke de Lummen, Jean Charles (Spa, 22/08/1901-Luik, 23/05/1967)
advocaat; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 223.


Van Mechelen, Dirk (Ekeren, 27/08/1957-)
licentiaat geschiedenis, kabinetsmedewerker; schepen en burgemeester van Kapellen, parlementslid, minister, vice-minister-president van de Vlaamse regering
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers. Officieel Handboek, 1988, p. 200.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 403-404.
 • Verduyn, Ludwig, De Power List. De 200 machtigste mensen van België, Leuven, Uitgeverij Van Halewijck, 2001, p. 50.
 • N. N., Open VLD, Brussel, Open VLD, 2009, p. 17.


Van Meenen, François Joseph (Leuven, 10/10/1817-Brussel, 20/06/1881)
doctor in de wijsbegeerte en letteren, doctor in de rechten, filosoof, publicist; medestichter van de Ligue de l'Enseignement en van Libre Pensée
 • Christophe, Ch., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XIV, 1896, kol. 229-232.
 • Varlez, Louis, Les Quartiers Varlez. Volume 4. Rémy De Ridder et Savina Dumont, Brussel, Louis Varlez, 2003, p. 608.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 282.
 • Simon, A., Inventaires d'archives. Evêché de Namur, Château de Gaesbeek, Famille Van Meenen, Cure de Ste-Gudule (Bruxelles), Famille Croij, Eglise Evangélique (Verviers), Brussel, Leuven, Editions Nauwelaerts, 1958, p. 27-35.


Van Meenen, Maurice (19/07/1848-02/08/1909)
advocaat; schepen en burgemeester van Sint-Gillis, voorzitter van de provincieraad van Brabant
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 282-283.


Van Meenen, Pierre François (Spiere, 04/05/1772-Brussel, 02/03/1858)
magistraat, publicist, hoogleraar en rector ULB; gemeenteraadslid van Brussel
 • Le Roy, A., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XIV, 1897, kol. 233-250.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4480-4481.
 • Vanderkindere, L., L'Université de Bruxelles 1834-1884, Brussel, 1884, p. 210.
 • Varii Auctores, Pierre-François Van Meenen, Brussel, 1858.
 • N. N. (= Delvigne, Adolphe), Pierre-François Van Meenen ou les quatre âges d'un homme politique, Leuven, 1858.
 • F. Van Meenen, Un Mirecourt belge ou l'auteur anonyme du libellé intitulé : Pierre-François Van Meenen ou les quatre âges d'un homme politique, Brussel, 1858.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 584-585.
 • D'Hoore, M., Archives de particuliers relatives à l'histoire de la Belgique contemporaine (de 1830 à nos jours), Bruxelles, AGR, 1998, 2 vol., p. 783-787.
 • Simon, A., Inventaire des archives microfilmées Van Meenen. Texte mis à jour et complété, Bruxelles, Archives Générales du Royaume, 1996, 15 p.


Van Melkebecke, Léon Pierre Alexis (Mechelen, 01/10/1862-Ferrières, 03/09/1937)
handelaar; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 223.


Van Melkebeke, Jacques Louis Emiel (Gent, 18/09/1939-)
advocaat; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 386.


Van Merris d'Ydewalle, Jules Charles Joseph Cornélis (Poperinge, 04/06/1831-Poperinge, 27/04/1899)
grondeigenaar; schepen van Poperinge, provincieraadslid van West-Vlaanderen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4482.
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 608.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 585.
 • Papin, K., Jules Van Merris (1831-1899). Biografie van een enfant terrible, in : Aan de Schreve, driemaandelijks heemkundig tijdschrift voor Poperinge en omstreken, 22ste jg., 2-3, p. 34-96.


Van Meulecom, Frans (Gent, 09/12/1855-Gent, 28/03/1937)
concierge; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 386.


Van Moorter, Ivan François Marguerite (Dendermonde, 25/03/1933-)
hotelier, zaakvoerder; gemeenteraadslid van Blankenberge, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Ost, Hilaire (red), De provincieraad van West-Vlaanderen 1978-1995. Deel III, Brugge, 1996, p. 464.


Van Muysen, André Chrétien Denis Balthazar (Tongeren, 05/11/1782-Tongeren, 12/02/1859)
eigenaar; burgemeester van Tongeren, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2024.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 586.
 • Baillien, Dany, Liberalisme en Vlaamse Beweging in het Casino van de 19de eeuw, in : Kersten, Martine, Valkeners, Leon, Meesen, Johnny, ea (red), 250 jaar Koninklijke Muziekmaatschappij Tongeren vzw Casino, Tongeren, Koninklijke Muziekmaatschappij "Casino", 2001, p. 101.


Van Nerum, Charles Jerôme (Tienen, 05/09/1805-Brugge, 04/02/1885)
leerkracht, publicist
 • Goemans, L., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XV, 1899, kol. 605-607.
 • Hendricx, E., Charles-Jerôme Van Nerum en zijn invloed op het onderwijs te Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (Hoger Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen), s.d.
 • Steels, M., Geschiedenis van het Stedelijk Onderwijs te Gent 1828-1914, Gent, 1978, p. 49-54.


Van Neste, Auguste (Brugge, 18/02/1819-Oostende, 27/07/1905)
leerkracht, schooldirecteur, inspecteur van het lager onderwijs, medestichter en voorzitter van de raad van beheer van de Louise-Marie-Kribbe; stichter en voorzitter van de afdeling Oostende van het Willemsfonds
 • Aan wie ons genootschap zijn naam te danken heeft. De heer Auguste Van Neste (1819-1905), in : Gulden Jubileumboek van het Koninklijk Van Neste genootschap. Oostende 1905-1958, [Oostende], s.n., [1958], s.p.
 • Minnaert, Gillis Désiré, In memoriam : A. Van Neste-Vitse, in : Tijdschrift van het Willemsfonds, jg. X, 5, juli-augustus 1905, p. 216-218.


Van Nieuwenhuyse, Louis Jacques Marie (Brugge, 18/09/1799-Brugge, 26/12/1870)
eigenaar; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4486.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 587.


Van Nieuwenhuyze, Gustave (Brugge, 19/06/1827-Brugge, 11/04/1904)
schepen van Brugge
 • Lefevre, Patrick, Le libéralisme à Bruges (1893-1940). Brussel, U.L.B. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1976, 2 dl., p. 89.


Van Offelen, Jacques Louis Gustave (Isleworth (GB), 18/10/1916-Ukkel, 21/02/2006)
doctor in de economische wetenschappen, licentiaat handels- en financiële wetenschappen, docent, publicist; burgemeester van Ukkel, parlementslid, Europees parlementslid, minister
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4487-4489.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 358-359.
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1977, p. 403-404.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1975, p. 405-406.
 • Gaus, H. (ed), Politiek Biografisch Lexicon. Belgische ministers en staatssecretarissen 1960-1980, Antwerpen, Standaard uitgeverij, 1989, p. 1204-1211.
 • Binnemans, C.L., Jacques Van Offelen, une vision libérale, Dinant, 1976.
 • Francis, J., Uccle et ses bourgmestres, Bruxelles, Louis Musin, 1973, p. 333-353.
 • Van Offelen, J., Chemins de la politique, Brussel, 1970.
 • Van Offelen, J., La ronde du pouvoir. Mémoires politiques, Brussel, 1987.
 • D'Hoore, M., Archives de particuliers relatives à l'histoire de la Belgique contemporaine (de 1830 à nos jours), Bruxelles, AGR, 1998, 2 vol., p. 788-792.
 • Van Offelen, Jacques, Le pardon et l'oubli, Eigenbrakel, Editions J.-M. Collet, 2000, 130 p.
 • N. N., Jacques Van Offelen, s.l., Centre Jean Gol, s.d., s.p.
 • N. N., Jacques Van Offelen (1916-2006). Inventaris van het archief (1928-1999), Gent, Liberaal Archief, 2007, 117 p.


Van Olffen, Florentinus Carolus (Florent) (Antwerpen, 25/07/1833-Antwerpen, 02/04/1904)
advocaat; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 214.


Van Ooteghem, Adolphe Jean Marie (Olsene, 11/03/1835-Gent, 01/08/1908)
arts; schepen en burgemeester van Ledeberg
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 389.


Van Oudenhove, Pierre Jean Victorin (Victor) (Ninove, 08/11/1807-Schaarbeek, 25/02/1869)
advocaat; gemeenteraadslid en burgemeester van Ninove, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 390.


Van Outrive, Benoit (Benoît) (Kanegem, 1805-Ruiselede, 30/03/1881)
notaris; burgemeester van Ruiselede, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 611-612.
 • Hernalsteen, An, De Westerbegraafplaats van Gent, Gent, provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. Dienst 92 - Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium, 2000, p. 24.


Van Ouytsel, Marleen Jean Clothilde Maria (Wilrijk, 10/07/1961-)
licentiaat communicatiewetenschappen, raadgever; gemeenteraadslid van Antwerpen, provincieraadslid van Antwerpen
 • Gemeentelijk zakboekje 2007. Databank, Mechelen, Kluwer, 2007, p. 700.


Van Overloop, François Jean (Asse, 01/09/1780-Merendonk, 19/08/1862)
grondeigenaar, gemeentesecretaris; schepen en burgemeester van Merendonk, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 390.


Van Overtveldt, Serge (Elsene, 27/07/1959-)
beheerder van vennootschappen; schepen en wnd burgemeester van Waterloo, provincieraadslid van Waals-Brabant, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 325.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2004. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 445.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2005. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2004, p. 432.


Van Pé, Edgar Léon Joseph (Edgard) (Sint-Jans-Molenbeek, 24/03/1903-04/12/1981)
doctor in de rechten; parlementslid
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 360.


Van Peborgh, Léon François Edmond Marie (Antwerpen, 10/07/1860-Antwerpen, 17/08/1921)
averijdeskundige; gemeenteraadslid van Antwerpen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2042.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 360.


Van Peborgh, Léon Karel (Lier, 30/09/1925-)
mutualiteitssecretaris; gemeenteraadslid van Mechelen, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 215.


Van Peeterssen, Adolf Laurentius (Beveren-Waas, 06/02/1857-)
aannemer, loodgieter; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 215.


Van Peeterssen, Armand C (Antwerpen, 28/02/1915-Sint-Niklaas, 29/11/2000)
advocaat; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 215.


Van Poelvoorde, William Arthur Jozef (Maldegem, 13/12/1933-)
bediende; schepen van Maldegem, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 391.


Van Pottelsberghe de la Potterie, Amédée Marie , baron (Gent, 18/12/1810-Gent, 11/05/1874)
grondeigenaar; schepen van Wetteren, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 391-392.


Van Pottelsberghe de la Potterie, Chrétien Emmanuel Ghislain (Gent, 09/10/1780-Gent, 15/01/1858)
grondeigenaar; gemeenteraadslid van Gent, schepen van Wetteren, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 392.


Van Pottelsberghe de la Potterie, Edouard (Gent, 11/12/1797-Gent, 13/09/1870)
advocaat, grondeigenaar; schepen van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 429-430.


Van Poucke, Karel Lodewijk (Charles) (Gent, 24/02/1791-Melsen, 24/11/1862)
eigenaar, gemeentesecretaris ai; gemeenteraadslid en burgemeester van Melsen, burgemeester van Schelderode, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 392.


Van Poucke, Laurentia Michaëlla Raymonda Maria (Laurence) (Gent, 03/07/1948-)
directrice van agentschap Wagons-Lits, zaakvoerder; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 392.
 • Ysebaert, Clair, Politicowie. Politiek Zakboekje 1992, Zaventem, Kluwer Editorial, p. 152-153.


Van Praet, Jules Frédéric Joseph Augustin (Brugge, 02/07/1806-Brussel, 28/12/1887)
advocaat, historicus, secretaris van koning Leopold I
 • Discailles, E., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XVIII, 1904, kol. 165-194.
 • de Haulleville, B., in : Revue Générale, 1888, jg. 24, T. XLVII, p. 299-343.
 • Walraet, M., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, IV, 1955, kol. 722-724.
 • Collin, P., Jules Van Praet est le moins connu de nos hommes d'Etat, in : Cahiers Léopoldiens, reeks I, 1959, nr. XXV, p. XXX.
 • De Trannoy baron, Malou et Van Praet, le "Septième ministère", in : Revue Générale, LXXII, 1939, p. 1-18.
 • de Haulleville, Prosper, Jules Van Praet, in : Portraits et silhouettes. Première série, Bruxelles, Paul Lacomblez, 1892, p. 257-327.


Van Quaquebeke, Rudy (Gent, 17/09/1952-Antwerpen, 10/02/2012)
licentiaat diplomatieke wetenschappen, licentiaat Europees recht, adviseur bij de liberale fraktie in het Europees Parlement (ELDR), intendant "Gent 1500-2000", projectdirecteur bij het Ballet van Vlaanderen; schepen van Gent
 • De Vrieze, Frederik, Biografisch repertorium van de Gentse gemeenteraadsleden : 1947-1984, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie politieke wetenschappen), 1985, p. 408-409.
 • Decan, Rik, Wie is wie in Vlaanderen 1989-1993. Biografische encyclopedie, Brussel, Uitgeverij BRD, 1989, p. 1291.


Van Quickenborne, Vincent (Gent, 01/08/1973-)
advocaat; burgemeester van Kortrijk, parlementslid, staatssecretaris, minister, vice-eerste minister
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 329.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2007. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 414.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 406.


Van Regemorter, Joannes Eduardus (Edouard) (Zemst, 14/03/1849-Antwerpen, 19/03/1934)
leerkracht, schooldirecteur, redactielid en voorzitter van de raad van beheer van "De Nieuwe Gazet"; lid van de Bestendige Deputatie van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 216-217.


Van Remoortere de Naeyer, Pierre Jean , baron (Sint-Niklaas, 13/02/1779-Moerbeke, 19/11/1866)
industrieel; burgemeester van Elversele en Daknam, schepen en burgemeester van Sint-Niklaas, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2050.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 591.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 108.


Van Renterghem, Willy G M (Aalst, 08/10/1935-)
voorzitter van een ziekenfonds; parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers. Officieel Handboek, 1988, p. 204.
 • Ysebaert, C., Politiek Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1991, p. WIW 129.
 • Coppens, Geertrui, Van den Eede, Gaston, De geschiedenis van de Liberale Partij te Aalst 1846-2002. 1e bijvoegsel - april 2004, Aalst, Gaston Van den Eede, 2004, p. 14-15.
 • N. N., Gewezen PVV-parlementairen, s.l., s.n., s.d., s.p.


Van Riet, Iris (Sint-Niklaas, 24/04/1952-)
licentiaat politieke wetenschappen, directeur van de staf van de Liberale Vrouwen, directeur van het Vlaams Centrum voor Volksontwikkeling; parlementslid; voorzitter VLD-vrouwen (1995-2003)
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 832.


Van Rijswijck, Jan Corneille (Antwerpen, 14/02/1853-Testelt, 23/09/1906)
advocaat, docent, stichter van "De Kleine Gazet"; schepen en burgemeester van Antwerpen, provincieraadslid van Antwerpen, parlementslid
 • Beyers-Bell, J., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 1331-1332.
 • Verschaeren, J., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, XII, 1987, kol. 609-617.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4497-4498.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 361.
 • Beyers-Bell, J., Jan Van Rijswijck, in : Spiegel Historiael, XLV, 1979, nr. 2, p. 88-91.
 • Schmook, G., Mr. Jan Van Rijswijck (1853-1906) burgemeester, zoon van Jan Baptist (1818-1869), journalist, in : Noordgouw, 1975, nr. 1-2, p. 63-92.
 • Oukhow, M., in : Twintig Eeuwen Vlaanderen, XIII, Hasselt, 1976, p. 399-402.
 • Jan Van Rijswijck. Keus uit zijn redevoeringen met een levensschets door Max Rooses, Antwerpen, 1924, p. 5-34.
 • Ons 75-jarig Jubelfeest (1851-1926), Gent, Willemsfonds, 1926, p. 83-85.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 2615-2617.
 • Henri, Pierre, Grands avocats de Belgique, Brussel, Ed. J.M. Collet, 1984, p. 227-231.
 • Fredericq, Paul, In memoriam Van Rijswijck, Jan, in : Schets eener Geschiedenis der Vlaamsche Beweging, 2, 1908, p. 256-260.
 • Van Gijsels, Hector, Jan Van Rijswijck en zijn tijd, Westerlo, Uitg. Saeftinge, 1973, 102 p.
 • Hancké, Lode, Jan Van Rijswijck. Boegbeeld van het sociale liberalisme, Gent, Liberaal Archief, 1993, 168 p.
 • Hans, Abraham, Jan Van Rijswijck aan de jongeren herinnerd, Antwerpen, Louis Opdebeeck, 43 p.
 • Beyers-Bell, J., Jan Van Rijswijck, liberaal flamingant en burgemeester van Antwerpen, in : Kopstukken van de Vlaamse Beweging. Jan Van Rijswijck, Adolf Pauwels, Louis Franck, Kortrijk, UGA, 1978, p. 7-106.
 • Hancké, Lode, Van Rijswijck, Jan, in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, VI, 2001, p. 373-378.
 • Hancké, Lode, De Antwerpse Burgemeesters van 1831-2000. Van Le Grelle tot Detiège, Antwerpen-Rotterdam, Uitg. C. de Vries-Brouwers, 2000, p. 110-131.
 • Delsemme, Paul, Ecrivains belges francs-maçons de jadis et de naguère : du prince Charles-Joseph de Ligne à Johan Daisne et Fernand Dumont, in : Hasquin, Hervé (red), Visages de la franc-maçonnerie belge du XVIIIe au XXe siècle, Brussel, Editions de l'Université de Bruxelles, 1983, p. 345.
 • Hendrickx, Jef, Stamboek van Vlaanderen. Deel I. 80 vooroudertafels van Vlaamse koppen, s.l., Familia et Patria, 1971, p. 69.
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 218.
 • Schepens, Piet, Antwerpse gedenkplaten, Antwerpen, De Vlijt, 1982, p. 277-281.
 • Bloemlezing uit Jan Van Rijswijck's werken, Gent, Julius Vuylstekefonds, 1910, 148 p. ; Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 283.
 • N. N., Jan Van Rijswijck. 1853-1906, s.l., s.n., s.d., s.p.
 • Delsemme, Paul, Les écrivains francs-maçons de Belgique. Préface de Raymond Trousson, Brussel, Bibliothèques de l'Université de Bruxelles, 2004, p. 469.
 • Clauwaert, L., Jan Van Rijswijck's streven. 20 jaren uit de geschiedenis van Antwerpen. In't verleden ligt het heden, Antwerpen, G. Van Meel, 1930, 23 p.
 • Musschoot, Anne Marie, van Parys, Joris, 'Aan goedheid hebt gij een onuitputtelijken voorraad'. Virginie Loveling : brieven van en aan Jan van Rijswijck en familie, in : Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap, XXII, Gent, Cyriel Buysse Genootschap, 2006, p. 191-235.
 • De Lattin, Amand, Beroemde medeburgers, Antwerpen-Amsterdam, C. de Vries Brouwers P.V.B.A., 1979, p. 67, 111.


Van Rompaey, Paul Alfons Martha (Lier, 21/02/1955-)
industrieel ingenieur, projectleider; schepen van Grobbendonk, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 218.


Van Rouveroij van Nieuwaal, Sas (Sint-Amandsberg, 13/06/1957-)
advocaat; OCMW-raadslid van Gent, schepen van Gent, parlementslid; voorzitter van de Raad van Beheer van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, lid van de Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur
 • Coppens, Edward, Coppens, Peter, Wie is wie in Vlaanderen 2003-2005. Biografische encyclopedie, Hove, Lexycom, 2003, p. 1243-1244.
 • Jong bloed in Gentse PVV-fraktie, in : Het Laatste Nieuws, 17/12/1985.
 • Everaert, Claude, Fabré-Meeus, Greta (red), Liber Magistrorum 1797-1997. Van Ecole Centrale du Département de l'Escaut tot Koninklijk Atheneum te Gent, Gent, V.Z.W.'s Vriendenkringen Voskensscholen en Gent (Ottogracht)-Gentbrugge, 1997, p. 221.
 • Van Rouveroij, Sas (red), Mobiliteitsgids Gent-Binnenstad, Gent, Stad Gent, s.d., 24 p.
 • Van Rouveroij, Sas, Cultuur als dwarsligger. Cultuurbeleidsplan van de Stad Gent 2002-2007, Gent, Stad Gent, 2002, 79 p.
 • Van Rouveroij, Sas, Cultuur als dwarsligger. Cultuurbeleidsplan 2002-2007, Gent, Stad Gent, 2002, 217 p.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 408.


Van Ryswyck, Jan Baptist (Antwerpen, 14/12/1818-Antwerpen, 05/07/1869)
leerkracht, volksdichter, journalist, uitgever en redacteur van "De grondwet", redacteur van "De koophandel"
 • Robert, Jan (ed.), Schoonselhof nu! Een eigentijdse visie op de Antwerpse necropool, Antwerpen, Erfgoedcel Antwerpen, 2005, p. 312-314.
 • Beeckman, Miche, Capiteyn, André, Van Doorne, Geert, Straatnamen Gentbrugge, Gent, Uitgeverij Snoeck - Stad Gent Departement Cultuur, 2007, p. 50.


Van Ryswyck, Theodoor Jan (Door) (Antwerpen, 07/07/1811-Antwerpen, 07/05/1849)
bediende, volksdichter, journalist
 • Rooses, M., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XX, 1908-1910, kol. 721-724.
 • Goedeme, G., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 1375-1377.
 • Cornette, A., Theodoor Van Ryswyck, Volksvoordrachten, Willemsfonds Antwerpen, 1884.
 • Mackel, M.-H., Theodoor van Ryswyck : zijn leven en zijn werken, Brussel, U.L.B. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie Germaanse filologie), 1948.
 • Van Camp, A., in : Revue Trimestrielle, jg. 5 (1858), T. 2, p. 156-172.
 • Van der Ven, C., Theodoor van Ryswyck (1811-1849), Leuven, K.U.L. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie Germaanse filologie), 1961.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 2683-2684.
 • Rooses, Max, Herinnering aan de plechtige onthulling van het praalgraaf van Jan Van Rijswijck. Volksdichter, redenaar, dagbladschrijver. 6 october 1895, Antwerpen, J.E. Buschmann, 1895, 71 p.
 • Deprez, Ada, Gobbers, Walter en Wauters, Karel (red), Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de negentiende eeuw. Deel III, Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2003, p. 169-172.
 • Schepens, Piet, Antwerpse standbeelden, Antwerpen, De Vlijt, 1983, p. 35-37.
 • Rooses, Max, Theodoor Van Rijswijck. Feestrede uitgesproken in de plechtige letter- en toonkundige zitting, te Antwerpen gehouden op 10 mei 1874, ter herdenking van den 25en verjaardag zijns afstervens, in : Jaarboek van het Willemsfonds voor 1875, Gent, Willemsfonds, 1874, p. 86-98.
 • Robert, Jan (ed.), Schoonselhof nu! Een eigentijdse visie op de Antwerpse necropool, Antwerpen, Erfgoedcel Antwerpen, 2005, p. 315-316.
 • Buddingh', Cees, Encyclopedie voor de wereldliteratuur, Utrecht, Bruna, 1954, p. 621.
 • Van Acker, K., Vlaamsche temperamenten, Antwerpen, Standaard, 1944, p. 64-69.
 • Pauwels, E., Soixante-quinzième anniversaire de l'indépendance de la Belgique, Anvers, Imprimerie De Vlijt, 1905, p. 223-224.
 • De Lattin, Amand, Beroemde medeburgers, Antwerpen-Amsterdam, C. de Vries Brouwers P.V.B.A., 1979, p. 13-14.


Van Schoor, Joseph Victor Clément Ghislain (Brussel, 19/12/1806-Brussel, 30/03/1895)
advocaat; parlementslid
 • Discailles, E., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXI, 1911-1913, kol. 908-926.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2059.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 592-593.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 284.


Van Severen, Gontran Werner Auguste Louis (Gent, 27/04/1904-Mariakerke, 15/12/1988)
doctor in de letteren en de wijsbegeerte, doctor in de rechten, leerkracht, journalist, medewerker van "Blauw en Vrij" en "Pourquoi Pas ?", redactiesecretaris van "La Flandre Libérale"
 • Le Livre Bleu. Recueil biographique, Brussel, Maison Ferd. Larcier, 1950, p. 501-502.
 • Wie is dat in Vlaanderen? Biografisch Lexicon van bekende tijdgenoten in Vlaams-België, Brussel-Amsterdam, Elsevier, 1953, p. 231-232.
 • Legrain, P., Le Dictionnaire des Belges, Brussel, 1981, p. 535.


Van Severen, Henri (Brugge, 11/10/1797-Brugge, 13/01/1872)
magistraat; gemeenteraadslid van Brugge, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 618-619.


Van Sieleghem, Gustave Adolf Marie (Eernegem, 26/10/1825-Eernegem, 12/07/1893)
brouwer; burgemeester van Eernegem, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 619-620.
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 199-200, 223.


Van Sieleghem, Josephus Franciscus (Joseph) (Eernegem, 19/03/1867-Eernegem, 17/09/1947)
brouwer; schepen van Eernegem, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 393.


Van Slijpe, Henri Edouard (Hendrik) (Sint-Truiden, 08/06/1841-)
leerkracht, schooldirecteur; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 220.


Van Snick, Erwin (Denderleeuw, 11/06/1944-)
bediende; schepen van Sint-Lievens-Houtem, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 395.


Van Stappen, Josephus Johannes Julianus (Antwerpen, 03/07/1854-)
expediteur, handelaar; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 220.


Van Steerthem, Victor Dominique Jean (Antwerpen, 06/08/1911-Antwerpen, 25/03/1996)
bediende; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 220.


Van Sulper, Pierre Joseph (Joseph) (Antwerpen, 30/05/1808-Antwerpen, 10/04/1887)
notaris; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 220.


Van Sumere, Christiaan Frans (Chris) (Beersel, 10/02/1929-)
hoogleraar RUG; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 398.


Van Thillo, Christian (Antwerpen, 25/03/1962-)
licentiaat rechten, gedelegeerd bestuurder van "De Persgroep", gedelegeerd bestuurder van de "Vlaamse Media Maatschappij", gedelegeerd bestuurder van de "Antwerpse Televisie Maatschappij", bestuurder bij Bertelsmann AG
 • Verduyn, Ludwig, De Power List. De 200 machtigste mensen van België, Leuven, Uitgeverij Van Halewijck, 2001, p. 81, 214.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2005. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2004, p. 441.


Van Thillo, Herman (Antwerpen, 23/01/1935-)
doctor in de rechten, licentiaat notariaat, beheerder van vennootschappen; parlementslid
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1987, p. 485-486.
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 387.


Van Tittelboom, Johan Julia Dominiek Emiel (Zottegem, 21/09/1959-)
advocaat; burgemeester van Herzele, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 398.
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 388.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 411.


Van Trimpont, Pierre Albert (Ronse, 25/11/1958-)
productiedirecteur; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 398-399.


Van Volcem, Mercedes (Brugge, 29/12/1971-)
advocaat; schepen van Brugge, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 412.


Van Volxem, Guillaume Hippolyte (Hippolyte) (Brussel, 13/02/1791-Brussel, 17/04/1868)
advocaat, industrieel, bankier; schepen en burgemeester van Brussel, provincieraadslid van Brabant, parlementslid, minister
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4513.
 • Du Bois, A., Les Bourgmestres de Bruxelles, in : Revue de Belgique, april 1896, p. 365-396.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 593-594.


Van Volxem, Joseph Charles Jules Ghislain (Brussel, 24/06/1820-Brussel, 09/04/1893)
advocaat; burgemeester van Laken, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4514. (10/04/1893)
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 594-595.


Van Waes, Carolus (Charles) (Wynckel, 1801-Zuiddorp (NL), 29/01/1872)
arts; schepen en burgemeester van Wachtebeke, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 400.


Van Wauwe, Erna (10/04/1952-)
beheerder van een vennootschap; gemeenteraadslid van Beveren, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2004. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 457.


Van Weddingen, Eric (Ukkel, 18/01/1948-)
licentiaat fiscale wetenschappen, advocaat, adjunct-administrateur-generaal van het Fonds voor Arbeidsongevallen; schepen van Sint-Pieters-Woluwe, provincieraadslid van Brabant, lid van de Hoofdstedelijke Raad, parlementslid; koninklijk commissaris voor de harmonisering en de vereenvoudiging van de fiscaliteit
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1999, p. 321-322.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 842-843.


Van Werveke, Alfons (Gent, 12/08/1860-Sint-Denijs-Westrem, 21/10/1932)
leerkracht, oudheidkundige
 • Van Wesemael, M., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, VII, 1977, kol. 1061-1070.
 • Van Wesemael, M., Alfons Van Werveke, in Gendtsche Tydinghen, I, 1972, 9, p. 160-164.
 • Van Wesemael, M., Alfons Van Werveke, in Gendtsche Tydinghen, I, 1972, 10, p. 184-186.
 • Van Wesemael, M., Alfons Van Werveke, in Gendtsche Tydinghen, I, 1972, 11, p. 210-212.
 • Van Wesemael, M., Alfons Van Werveke, in Gendtsche Tydinghen, II, 1973, 2, p. 32-38.


Van Werveke, Hans (Gent, 22/01/1898-Sint-Denijs-Westrem, 07/05/1974)
historicus, hoogleraar RUG; voorzitter van het Willemfonds (1951-1962)
 • Prevenier, W., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, VII, 1977, kol. 1070-1076.
 • Prevenier, W., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 2021-2022.
 • Blockmans, W.P., in : Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, 1978-1979, p. 187-192.
 • Bots, M., Hulde aan Prof. Hans Van Werveke, de Algemene voorzitter van het Willemsfonds, in : De Vlaamse Gids, jg. 46, 1962, nr. 11, p. 721-724.
 • Franck, J., Visages d'aujourd'hui : Hans Van Werveke, in : Revue Générale, jg. 93, mei 1957, p. 145-149.
 • Ganshof, F.J., Over het oeuvre van Hans Van Werveke, in : H. Van Werveke, Miscelanea Mediaevalia, Gent, 1968, p. XIII-XXVIII.
 • Lambrechts, P., In memoriam Prof. dr. Hans Van Werveke, in : De Vlaamse Gids, jg. 58 (1974), nr. 6, p. 4-8.
 • Luykx, T., Liber Memorialis Rijksuniversiteit Gent 1913-1960, T. I, Gent, 1960, p. 280-284.
 • Prevenier, W., in : Twintig Eeuwen Vlaanderen, XIV, Hasselt, 1976, p. 381-384.
 • Rousseau, F., Vercauteren F., (In memoriam) Hans Van Werveke, in : Académie Royale de Belgique, Bulletin de la Commission Royale d'Histoire, LXL, 1974, p. LX-LXV.
 • Verhulst, A., in : Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Academie van België, 1984, p. 124-135.
 • Verhulst, A., Hans Van Werveke Professor, De Vlaamse Gids, jg. 46 (1962), nr. 11, p. 718-720.
 • Verhulst, A., Hans Van Werveke 70, in : De Vlaamse Gids, jg. 52 (1968), nr. 1, p. 3-7.
 • Verhulst, A., In Memoriam Prof. em. Hans Van Werveke, in : De Brug, 1974, nr. 4, p. 301-304.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 3686-3687.
 • Van Caenegem, R.C., In memoriam Prof. dr. H. Van Werveke (1898-1974), in : Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, deel 90, afl. 1, 1975, p. 80-83. Prevenier, Walter, In memoriam Prof. dr. Hans Van Werveke, in : Bulletin van het OSGG, nov. 1974, n 4, 36 p.
 • Prevenier, Walter, Hans Van Werveke 1898-1974, in : Gedenkboek 125 jaar Willemsfonds 1851-1976, Antwerpen-Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, 1977, p. 122-126.
 • Van Werveke, Hans, Herinneringen uit kinderjaren en jeugd, Gent, Liberaal Archief, 2000, 151 p.
 • Prevenier, W., In memoriam Prof. Dr. Hans Van Werveke, in : Bulletin van het O.S.G.G., nr. 24, november 1974, p. 3-36.
 • Hans Van Werveke (1898-1974) als Willemfondsvoorzitter. Inventaris van het archief (1945-1962). Deelinventaris van het Willemsfondsarchief (1851-…), Gent, Liberaal Archief, 2006, 51 p. (Inventaris nr. 23)


Van Wetter, Emmanuel Henri Eugène (Oudenaarde, 25/07/1849-Oudenaarde, 10/12/1929)
advocaat; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2069.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 363.
 • Destoop, K., Politieke evolutie te Oudenaarde 1878-1921, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1982, p. 270-271.


Van Wettere, Carolus Victor Andreas (Karel) (Gent, 14/04/1884-Gent, 12/06/1948)
graveerder; schepen van Gent
 • De Vrieze, Frederik, Biografisch repertorium van de Gentse gemeenteraadsleden : 1947-1984, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie politieke wetenschappen), 1985, p. 410-412.


Van Wittenberge, Marc René Oscar Theophiel (Gavere, 21/02/1934-)
schooldirecteur; schepen van Gavere, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 401.


Van Woumen, Charles Robert (Beerst, 06/04/1800-Diksmuide, 18/05/1869)
landbouwer; gemeenteraadslid van Diksmuide, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2071.
 • Vandepitte, D., De Liberale Partij in vijf steden van de Westhoek (Ieper, Diksmuide, Veurne, Nieuwpoort, Poperinge) 1830-1848, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1971, p. XIV.
 • Vandewalle, K., De socio-politieke elite van Veurne en Diksmuide 1830-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1986, p. 130-131.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 596-597.


Van Zele, Jean Pierre Ghislain (Boekhoute, 28/03/1846-Sint-Amandsberg, 03/07/1930)
grondeigenaar; schepen en burgemeester van Boekhoute, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2076.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 364-365.


Vanaudenhove, Omer Rodolphe Jean , burggraaf (Diest, 03/12/1913-Leuven, 26/11/1994)
industrieel; burgemeester van Diest, parlementslid, minister, minister van Staat; voorzitter van de Liberale Partij (mei-oktober 1961) en voorzittter-stichter van de PVV - PLP (1961-1969)
 • Van Brabant, P., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 1712-1713.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1881-1882.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 328.
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1972, p. 339-341.
 • Gaus, H. (ed), Politiek Biografisch Lexicon. Belgische ministers en staatssecretarissen 1960-1980, Antwerpen, Standaard uitgeverij, 1989, p. 1103-1111.
 • Bilan d'une présidence au P.L.P. Omer Vanaudenhove (1961-1969), in : Courrier Hebdomadaire du CRISP, I, 7 februari 1969, nr. 430; II, 13 maart 1969, nr. 434-435.
 • De Winter, S., Omer Vanaudenhove, een houding, Brussel, 1974. (in het Frans : Omer Vanaudenhove. Les défis du bâtisseur).
 • Florquin, J., Ten huize van Minister van Staat Omer Vanaudenhove, Leuven, Davidsfonds, 1978, p. 245-280 (Ten huize van, 14).
 • Kerremans, J., De invloed van Minister van Staat Omer Vanaudenhove op de totstandkoming en de ontwikkeling van de P.V.V., Brussel, V.U.B. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie economische, sociale en politieke wetenschappen), 1972.
 • Pourquoi Pas?, 21 januari 1955, 1 maart 1957, 3 mei 1957, 4 oktober 1957, 16 oktober 1959, 2 februari 1962, 16 oktober 1964, 18 april 1968, 28 maart 1968 en 5 november 1970.
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 347.
 • D'Hoore, Marc, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 594-595.
 • Stuyck, Raymond, Topmanagers in Vlaanderen. Macht en onmacht van halfgoden, Antwerpen, Brito, 1971, 163 p.
 • Vanaudenhove, Albert, De la Ketelstraat au groupe Euro Shoe Unie. Un siècle d'activité dans les "godasses" de la famille Vanaudenhove, 148 p.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 3146-3147.
 • Vanaudenhove, Suzanne, Pareyn, Luc (red), Omer Vanaudenhove. Een bruggenbouwer, Gent, Liberaal Archief, 1996, 192 p.
 • N. N., Gewezen PVV-parlementairen, s.l., s.n., s.d., s.p.
 • N. N., Omer Vanaudenhove (1913-1994). Inventaris van het archief (1929-1994), Gent, Liberaal Archief, 2007, 88 p.


Vancoppenholle, Jean Joseph Daniel Théodore (Ronse, 26/03/1913-Ronse, 23/03/1968)
handelsvertegenwoordiger; gemeenteraadslid van Ronse, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 353.


Vancoppenolle, Charles François Benoit (Ronse, 1796-Ronse, 09/02/1850)
arts; gemeenteraadslid van Ronse
 • Willequet, Peter, Het politiseringsproces te Ronse. 1830-1921. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1982, p. 360.


Vandam, Émile (Charleroi, 09/04/1832-Charleroi, 26/04/1888)
advocaat, notaris; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4321.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 553.


Vandamme, Charles Louis (Sint-Denijs, 06/09/1806-Aarlen, 06/12/1884)
doctor in de rechten, ambtenaar; provincieraadslid van West-Vlaanderen; arrondissementscommissaris te Roeselare-Tielt en te Gent-Eeklo, gouverneur van Luxemburg
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 579-580. (Van Damme)
 • D'Hoore, M., Archives de particuliers relatives à l'histoire de la Belgique contemporaine (de 1830 à nos jours), Bruxelles, AGR, 1998, 2 vol., p. 719-720. (Van Damme)
 • Hannick, Pierre, in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, VII, 2003, p. 350-352.


Vande Ginste, Joris Hubert Omer (Kotrijk, 09/07/1896-Kortrijk, 13/04/1979)
mutualiteitssecretaris; gemeenteraadslid van Kortrijk, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 377.


Vande Velde, Hippolyte François (Hyppolite) (Dendermonde, 16/02/1805-Veurne, 06/07/1872)
advocaat, magistraat; gemeenteraadslid van Veurne, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 595-596.
 • Withoeck, Arseen, Proeve tot typologie van de Belgische leden van het Comité Flamand de France. 1853-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 2 dl., 1985, p. B. 183-184.


Vande Venne, Raymond Charles (Zwevegem, 23/11/1843-Zwevegem, 04/03/1926)
notaris; gemeenteraadslid van Zwevegem, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1966.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 347.


Vande Walle-Vermeulen, Jean Théodore Albert (Brugge, 07/07/1789-Brugge, 14/02/1871)
advocaat; gemeenteraadslid van Brugge, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 598-599.


Vandemale, Constant Pierre (Wakken, 06/08/1810-Elsene, 15/11/1892)
handelaar, rentenier; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 432-433.


Vanden Berghe, Constant (Aarsele, 05/08/1808-Roeselare, 26/07/1895)
ambtenaar; arrondissementscommissaris te Roeselare-Tielt
 • Huyghebaert, J., Arrondissementscommissaris Constant Vanden Berghe (Roeselare - Tielt) en zijn aktie ten bate van de landbouw, in : Rollariensia, V, 1973, p. 114-125.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 465.


Vanden Berghe, Elisee Camillus (Berlare, 15/01/1890-Berlare, 09/03/1965)
industrieel; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 357.


Vanden Bussche, Marcus Jules Leo Yvo (Marc) (Diksmuide, 16/04/1950-)
notaris; burgemeester van Koksijde, provincieraadslid van West-Vlaanderen, parlementslid
 • Ost, Hilaire (red), De provincieraad van West-Vlaanderen 1978-1995. Deel III, Brugge, 1996, p. 460.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 768.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 385.


Vanden Driessche, Louis (16/04/1890-1972)
hotelier; schepen en burgemeester van Oostende
 • Brochure Open Monumentendag Oostende 2000.


Vanden Kerchove, Prosper Francies (Gent, 23/10/1837-Brussel, 15/11/1925)
industrieel, beheerder van vennootschappen; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1929.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 559-560.
 • Van Der Kelen, Anna, De Kamer van Koophandel te Gent (1830-1900), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1987, p. 258.


Vanden Poel-Welkenhuysen, Maria-Louise (Marilou) (Zonhoven, 17/05/1941-)
leerkracht, beëdigd tolk-vertaler; burgemeester van Zonhoven, provincieraadslid van Limburg, parlementslid
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1985, p. 451-452.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers, Levensberichten en Officieel Handboek, Brussel 1981, p. 383.
 • Ysebaert, Clair, Politicowie. Politiek Zakboekje 2000, Diegem, Kluwer Editorial, 2000, p. 296.
 • Van Molle, Leen & Gubin, Éliane, Vrouw en politiek in België, Tielt, Lannoo, 1998, p. 365.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1999, p. 293.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2007. Decision makers, Mechelen Kluwer, 2006, p. 391.


Vandenberghe, Joseph Louis (Gent, 31/08/1811-Gent, 17/08/1877)
handelaar, brouwer, grondeigenaar; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 433.


Vandenbossche, Hervé Sylvain Pierre (Erwetegem, 14/01/1933-)
schooldirecteur; schepen van Erwetegem, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 360.


Vandendooren, Charles (Ronse, 03/12/1840-Ronse, 19/07/1909)
industrieel; gemeenteraadslid van Ronse
 • Willequet, Peter, Het politiseringsproces te Ronse. 1830-1921. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1982, p. 361.


Vandenhaesevelde, Frédéric Adrien (Etikhove, 1813-Ronse, 16/04/1854)
herbergier; gemeenteraadslid van Ronse
 • Willequet, Peter, Het politiseringsproces te Ronse. 1830-1921. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1982, p. 362.


Vandenhaute, Jacques Marcel Adrien Ghislain (Etterbeek, 03/09/1931-)
bedrijfsleider; schepen en burgemeester van Sint-Pieters-Woluwe, lid van de Hoofdstedelijke Raad, parlementslid
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1987, p. 453-454.
 • Ysebaert, Clair, Politicowie. Politiek Zakboekje 1998, Diegem, Kluwer Editorial, 1998, p. 281-282.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1995, p. 277.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2006. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2005, p. 394.


Vandenpeereboom, Alphonse Louis François Xavier (Ieper, 07/06/1812-Sint-Gillis, 10/10/1884)
advocaat; schepen en burgemeester van Ieper, provincieraadslid van West-Vlaanderen, parlementslid, minister, minister van Staat
 • Diegerick, A., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XVI, 1901, kol. 827-836.
 • De Schryver, R., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 1184-1185.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4369-4370.
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 586-588.
 • De Groote, L., Alphonse Vandenpeereboom (1812-1884). 20 jaar uit het leven van een Iepers politicus (1842-1862), Leuven, K.U.L. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, (sectie geschiedenis), 1982.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 560-561.
 • Withoeck, Arseen, Proeve tot typologie van de Belgische leden van het Comité Flamand de France. 1853-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 2 dl., 1985, p. B. 96-97.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 3154.
 • Bots, M. (red), La fin d'un règne. Notes et souvenirs d'Alphonse Vandenpeereboom, Gent, Liberaal Archief, 1994, 224 p.
 • Dewilde, Jan, De Salon van Louis Ghémar. Een fotoreportage van de Algemene Tentoonstelling van Schone Kunsten te Brussel in 1863, Ieper, Stad Ieper, 1996, p. 6-7.
 • Dewilde, Jan, François Böhm 1801-1873, Ieper, Dienst Stedelijke Musea Stad Ieper, 2006, p. 110-111, 113.


Vandenpeereboom, Ernest Louis de Gonzague (Kortrijk, 12/07/1807-Ieper, 11/11/1875)
doctor in de rechten, linnen- en garenfabrikant; gemeenteraadslid van Kortrijk, lid van de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen, parlementslid; arrondissementscommissaris te Kortrijk
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4367.
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 588-589.
 • Vancolen, P., Politiek leven te Kortrijk 1830-1884, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1966, p. 383-384.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 561.


Vander Elst, Jean (1873-1933)
brouwer; burgemeester van Ukkel
 • Van Bellaiengh, G., in : Parisel, W., Histoire de La Loge "Les Vrais amis de l'Union et du Progrès Réunis" 1892-1980, Brussel, 1980, p. 363.
 • Françis, J., Uccle et ses bourgmestres. Préface de Jacques Van Offelen, Brussel, Louis Musin, 1973, p. 299-310.


Vander Stegen, Alfred Théodore Marie (Gent, 26/01/1869-Gent, 07/01/1959)
ingenieur, beheerder van vennootschappen; burgemeester van Gent, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1959-1960.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 344.
 • Le Livre Bleu. Recueil biographique, Brussel, Maison Ferd. Larcier, 1950, p. 481-482.
 • Pourquoi Pas ?, 18 februari 1927.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 436-437.
 • Tyssens, Jeffrey, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 611-612.
 • D'hondt, Bart, in : Flash. Driemaandelijks ledeninformatieblad VLD Gent Vijfde Wijk, Centrum en Zuid, mei-juni 2004, p. 23-26.


Vander Stichele de Maubus, Bruno Joseph Amedée , baron (Ieper, 01/04/1781-Ieper, 07/02/1859)
grondeigenaar; burgemeester van Ieper, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 595.
 • Dierickx-Visschers, F., De liberale adel in de provincie West-Vlaanderen 1830-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1981, p. 207-208.
 • De Schrijver, Reginald, Gentenaars in de Wetstraat, in : Liber Amicorum August de Schrijver, Gent, 1968.


Vander Stichelen, Jules Edmond (Gent, 18/09/1822-Brussel, 19/07/1880)
advocaat, bankier, gouverneur van de Nationale Bank; gemeenteraadslid van Gent, parlementslid, minister
 • Bergmans, P., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXIV, 1926-1929, kol. 27-29.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4399.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 571.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 437-438.


Vanderbise-Dans, Augustin (Fooz, 20/01/1929-Awans, 02/02/1982)
landbouwer; burgemeester van Hognoul, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 223.


Vanderborght, Antoine Théodore Louis (Doornik, 10/01/1857-Elsene, 29/09/1931)
doctor in de rechten, industrieel; burgemeester van Grandglise, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1939.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 341.


Vandercruyssen, Charles Joseph (Karel) (Zingem, 18/06/1898-Zingem, 24/02/1956)
industrieel; schepen van Zingem, lid van de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 364.


Vandercruyssen, Freddy Germain Irma (Deinze, 18/05/1937-)
advocaat, notaris; gemeenteraadslid van Gent
 • De Vrieze, Frederik, Biografisch repertorium van de Gentse gemeenteraadsleden : 1947-1984, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie politieke wetenschappen), 1985, p. 355-357.
 • Decan, Rik, Wie is wie in Vlaanderen 1989-1993. Biografische encyclopedie, Brussel, Uitgeverij BRD, 1989, p. 1154.


Vandergheynst, Jean Baptiste (Ronse, 1812-Ronse, 13/03/1877)
brouwer; gemeenteraadslid van Ronse
 • Willequet, Peter, Het politiseringsproces te Ronse. 1830-1921. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1982, p. 363.


Vandergheynst, Jean Baptiste (Rozenaken, 1782-Ronse, 18/07/1861)
brouwer; gemeenteraadslid van Ronse
 • Willequet, Peter, Het politiseringsproces te Ronse. 1830-1921. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1982, p. 363.


Vanderhaeghen, Ferdinand François Ernestus (Gent, 16/10/1830-Gent, 22/01/1913)
bibliothecaris Universiteitsbibliotheek Gent, grondeigenaar; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 434-435.
 • Derolez, Albert, Twee Gentse Hoofdbibliothecarissen : Ferdinand Vander Haeghen en Willem De Vreese, in : Verhulst, Adriaan, Pareyn, Luc (red), Huldeboek Prof. dr. Marcel Bots. Een bundel historische en wijsgerige opstellen, Gent, Liberaal Archief, 1995, p. 85-105.


Vanderheyde, Edouard Jacques Marie (Oostende, 13/09/1831-Oostende, 10/07/1891)
directeur Oostendse vismijn; gemeenteraadslid van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 191 en 219.


Vanderheyde, Hypolite (Oostende, 1851-Algiers (DZ), 28/01/1873)
handelaar; gemeenteraadslid van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 192.


Vanderheyde, Victor Emile Charles Marie (Oostende, 06/11/1832-Oostende, 19/02/1896)
rentenier; gemeenteraadslid van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 192 en 219.


Vanderheyden a Hauzeur, Antoine Nicolas Édouard (Édouard) (Luik, 18/03/1799-Luik, 08/03/1863)
industrieel; provincieraadslid van Luik, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1949.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 223.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 567.


Vanderheyden a Hauzeur, Philippe Lambert (Lambert), jonkheer (Jemeppe, 08/06/1787-Ciply, 24/03/1843)
militair, advocaat; burgemeester van Ciply, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1948.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 567.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 136.


Vanderkelen, Eugène Léon (Léon) (Leuven, 30/05/1856-Leuven, 11/08/1915)
handelaar; schepen van Leuven, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1952.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 342.


Vanderkelen, Victor Léopold Marie François (Leuven, 12/06/1851-Schaarbeek, 13/11/1932)
industrieel; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1951.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 342.


Vanderkindere, Léon Victor Joseph Albert (Sint-Jans-Molenbeek, 22/02/1842-Ukkel, 09/11/1906)
historicus, hoogleraar en rector ULB; schepen en burgemeester van Ukkel, provincieraadslid van Brabant, parlementslid; voorzitter van de Ligue de l'Enseignement (1884-1893)
 • Leclère, L., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXIX, 1956-1957, kol. 825-835.
 • Prevenier, W., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 1716.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4388-4389.
 • Wyffels, C., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, XIII, 1990, kol. 795-800.
 • Francis, J., Uccle et ses bourgmestres, Bruxelles, Louis Musin, 1973, p. 243-252.
 • Bonenfant, P., Pirenne et Vanderkindere, in : Revue de l'Université de Bruxelles, jg. 41, 1935-1936, p. 209-214.
 • Van Bellaiengh, E., in : Parisel, W., Histoire de La Loge "Les Vrais amis de l'Union et du Progrès Réunis" 1892-1980, Brussel, 1980, p. 365-366.
 • Vanderkindere, L., L'Université de Bruxelles 1834-1884, Brussel, 1884, p. 206-207.
 • N. N., Nécrologie Léon Vanderkindere, in : Revue de Belgique, nov. 1906, p. 199-203.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 568.
 • Verplancke, Roger, Radikalisme te Brussel (1868 - 1871) Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1970, p. 23.
 • Vancraenbroeck, Marc, Mémoire de métal. L'Université Libre de Bruxelles en médailles, plaquettes et jetons, Bruxelles, Archives de L'Université de Bruxelles, 1999, p. 183.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 3155-3156.
 • Leclère, L. en Des Marez G., Léon Vanderkindere (1842-1906), in : Revue de l'Unversité de Bruxelles, in : Revue de l'Université de Bruxelles, XII, 1906-1907, p. 401-464.
 • Pirenne, H. Notice sur la vie et les travaux de Léon Vanderkindere, in : Annuaire de l'Academie Royale des Sciences, des Lettres et de Beaux-Arts de Belgique, 1908.
 • Delsemme, Paul, Ecrivains belges francs-maçons de jadis et de naguère : du prince Charles-Joseph de Ligne à Johan Daisne et Fernand Dumont, in : Hasquin, Hervé (red), Visages de la franc-maçonnerie belge du XVIIIe au XXe siècle, Brussel, Editions de l'Université de Bruxelles, 1983, p. 316.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 279.
 • N. N., Léon Vanderkindere. Choix d'études historiques, Brussel, M. Weissenbruch, 1909, 389 p.
 • Delsemme, Paul, Les écrivains francs-maçons de Belgique. Préface de Raymond Trousson, Brussel, Bibliothèques de l'Université de Bruxelles, 2004, p. 147-148.


Vandermarliere, Julien Louis Emiel (Blankenberge, 25/02/1926-)
handelaar; schepen van Blankenberge, parlementslid
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1987, p. 457-458.
 • Ysebaert, C., Politiek Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1991, p. WIW 120.
 • N. N., Gewezen PVV-parlementairen, s.l., s.n., s.d., s.p.


Vandermeeren, Henri Joseph (Brussel, 02/05/1813-Brussel, 22/01/1871)
kandidaat-notaris, rentenier; schepen van Brussel
 • Keunings, Luc, Les forces de l'ordre à Bruxelles au XIXe siècle. Données biographiques illustrées sur les officiers de la police, de la garde civique et de la gendarmerie (1830-1914), Brussel, Archives de la ville de Bruxelles, 2007, p. 136.


Vandermeersch, Emile Charles Joseph Désiré (Ieper, 27/01/1840-Gent, 18/04/1889)
arts; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 435.


Vandermeulen, Paul Joseph Edouard (Tienen, 23/07/1931-Leuven, 02/05/2003)
arts; gemeenteraadslid van Tienen, parlementslid; voorzitter van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1981, p. 383-384.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers. Officieel Handboek, 1988, p. 188.
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 361.


Vanderpoorten, Arthur Pieter Frans (Puurs, 17/02/1884-Bergen-Belsen (DE), 03/04/1945)
beheerder-directeur van een vennootschap; parlementslid, minister; voorzitter van het LVV (1923-1926), stichtend lid en voorzitter van de liberale omroepvereniging Librado
 • Durnez, G., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 1717-1718.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1957-1958.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 343.
 • Bots, M., Inventaris van de papieren Arthur Vanderpoorten, Gent, Liberaal Archief, 1990.
 • Jonckheere, K., Arthur Vanderpoorten, in : De Vlaamse Gids, XXXV, 1951, p. 452-455.
 • Vanderpoorten, H., Herinneringen aan mijn vader, in : De Vlaamse Gids, XXX, 1946, p. 262-264.
 • Van Hauwaert, O., Arthur Vanderpoorten, in : De Vlaamse Gids, XXXV, 1951, p. 452-455.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 3157-3159.
 • Eeuwfeest van het Willemsfonds 1851-1951, Gent, Fecheyr, 1951, p. 88-89. (Willemsfonds-uitgave 187)
 • Sabbe, Victor, in : De Vlaamse Gids, XXXV, 8, augustus 1951, p. 455-457.
 • D'hondt, Bart, in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Academiën van België, 1964-, XVI, 2002, kol. 782-791.
 • Hulde aan minister A. Vanderpoorten, in : Neohumanisme. Orgaan van het Liberaal Vlaamsch Studentenverbond, V, 6 (37), juni 1945, p. 1-8.
 • Moreau, Patrick, Systematiek en willekeur. Het verhaal van de politieke gevangenen uit het arrondissement Mechelen, Berchem, Uitgeverij EPO, 2003, p. 125-126.


Vanderpoorten, Herman Frans Gerard (Lier, 25/08/1922-Lier, 03/09/1984)
advocaat; burgemeester van Lier, provincieraadslid van Antwerpen, parlementslid, minister, Europees parlementslid, minister van Staat; voorzitter van het LVV (1957-1966 en 1969-1972), voorzitter van de afdeling Lier van het Willemsfonds (1966-1970)
 • Durnez, G., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 1718-1719.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4395-4396.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 343-344.
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1981, p. 389-391.
 • Gaus, H. (ed), Politiek Biografisch Lexicon. Belgische ministers en staatssecretarissen 1960-1980, Antwerpen, Standaard uitgeverij, 1989, p. 1148-1158.
 • Florquin, J., Ten huize van Herman Vanderpoorten, Leuven, 1978, p. 253-277 (Ten huize van, 15).
 • Op de lippen van Herman Vanderpoorten, Gent, Willemsfonds - Liberaal Vlaams Verbond - Liberaal Archief, 1987, 200 p.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 3159-3160.
 • Van Offelen, Jacques, Vanderpoorten, Herman, in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, V, 1999, p. 349-350.
 • De Rouck, Wim, Koyanagi, Sophie, Libotte, Frédéric, La réprésentation libérale belge au Parlement Européen, Brussel, U.L.B. (Institut d'Etudes Européennes) onuitgegeven verhandeling (sectie Europese politieke wetenschappen), 1996, p. 42.
 • Hendrickx, Jef, Stamboek van Vlaanderen. Deel II. 100 vooroudertafels van Vlaamse koppen, Antwerpen, Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Gouw Antwerpen vzw, 1987, p. 73.
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 192, 194.
 • Prevenier, Walter, in : Nationaal Biografisch Woordenboek, XVIII, 2007, kol. 848-857.


Vanderpoorten, Marleen Caroline Valère (Lier, 21/07/1954-)
licentiaat geschiedenis, leerkracht; schepen en burgemeester van Lier, provincieraadslid van Antwerpen, parlementslid, voorzitter van het Vlaams Parlement, minister; voorzitter VLD-Vrouwen (1992-1995), voorzitter van de afdeling Lier van het Willemsfonds
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 391.
 • Van Molle, Leen & Gubin, Éliane, Vrouw en politiek in België, Tielt, Lannoo, 1998, p. 362.
 • Verduyn, Ludwig, De Power List. De 200 machtigste mensen van België, Leuven, Uitgeverij Van Halewijck, 2001, p. 154-155.
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 193.
 • N. N., Open VLD, Brussel, Open VLD, 2009, p. 3.


Vandersmissen, Eloi Louis Joseph (Herten, 16/05/1928-Herten, 25/06/1996)
schooldirecteur; burgemeester van Wellen, provincieraadslid van Limburg, parlementslid
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1987, p. 459-460.
 • Ysebaert, Clair, Politicowie. Politiek Zakboekje 1992, Zaventem, Kluwer Editorial, p. 248-249.


Vanderstegen, Henri (Lembeke, 26/09/1830-Gent, 02/04/1900)
industrieel; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 437.


Vanderstegen, Jacques Gabriel Carla Alfred (Gent, 17/05/1902-Gent, 1989)
advocaat; schepen van Gent
 • De Vrieze, Frederik, Biografisch repertorium van de Gentse gemeenteraadsleden : 1947-1984, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie politieke wetenschappen), 1985, p. 361-363.


Vanderstraeten, Amand Jan Norbert (Eine, 28/02/1807-Eine, 25/11/1873)
olieslager; gemeenteraadslid en burgemeester van Eine, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 368.


Vanderstraeten, Félix (Brussel, 18/07/1823-Brussel, 29/06/1884)
brouwer; schepen en burgemeester van Brussel
 • Cooremans, Lucien, Félix Vanderstraeten proposa déjà, en 1880, de faire participer les communes de l'agglomération aux charges financières de la capitale, in : De 1830 à 1958. Douze bourgmestres libéraux ont fait de Bruxelles une des plus prestigieuses capitales, s.l., s.n., s.d., s.p.


Vanderstuyft, Alidor Carolus Maria (Gent, 18/04/1843-)
industrieel, ingenieur; schepen van Ledeberg, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 368.


Vandersypen, Charles Edouard (Brussel, 04/12/1818-Etterbeek, 05/08/1882)
handelaar, bediende, medewerker aan "La Gazette belge"
 • Keunings, Luc, Les forces de l'ordre à Bruxelles au XIXe siècle, Données biographiques illustrées sur les officiers de la police, de la garde civique et de la gendarmerie (1830-1914), Brussel, Archives de la ville de Bruxelles, 2007, p. 159.


Vandervee, Arthur (Tuur) (Antwerpen, 10/02/1940-)
leerkracht, studieprefect, schooldirecteur; provincieraadslid van Antwerpen
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 364.
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 195.


Vanderwaeren, Joseph Raymond Justine (Raymond) (Mechelen, 21/11/1930-)
ambtenaar; schepen van Mechelen, provincieraadslid van Antwerpen
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 364-365.
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 196.


Vandevelde, Fedor Jules Narcisse (Ronse, 08/04/1852-Ronse, /11/1909)
industrieel; gemeenteraadslid van Ronse
 • Willequet, Peter, Het politiseringsproces te Ronse. 1830-1921. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1982, p. 364.


Vandevelde, Joseph François Jean Paul (Paul) (Leuven, 08/01/1910-1987)
advocaat; schepen van Leuven, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4411.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 347.


Vandewiele, Gomar (Zulzeke, 14/07/1864-Brussel, 08/02/1947)
industrieel, beheerder van vennootschappen; gemeenteraadslid van Ronse, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1972-1973.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 349.
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 371-372.
 • Willequet, Peter, Het politiseringsproces te Ronse. 1830-1921. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1982, p. 364-365.
 • Coppens, Geertrui, Van den Eede, Gaston, De geschiedenis van de Liberale Partij te Aalst 1846-2002, Aalst, Gaston Van den Eede, 2003, p. 65.


Vanhamel, René (Zolder, 17/08/1929-Salou (ES), 07/04/1986)
ambtenaar, aannemer; burgemeester van Beringen, provincieraadslid van Limburg
 • Asselberghs, L. en Ysebaert, C., Gemeentelijk Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1988, p. BI/34.


Vanhamme, Etienne (Leuven, 24/06/1945-)
beheerder publiciteitsfirma; gemeenteraadslid van Zaventem, provincieraadslid van Brabant
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 370.


Vanhengel, Guy (Brussel, 10/06/1958-)
leerkracht, woordvoerder; OCMW-raadslid van Evere, gemeenteraadslid van Evere, parlementslid, voorzitter van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, minister, vice-eerste minister
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 398-399.
 • Brussels blauw, Brussel, VLD-Brussels Gewest, 2005, p. 1.


Vanheuverswyn, Paul Marie Léandre (Deinze, 24/02/1862-Gent, 08/10/1940)
magistraat; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 379.


Vanhoutte, Arthur (Koekelare, 19/07/1886-Oostende, 11/09/1952)
aannemer; gemeenteraadslid van Oostende, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 388.


Vanhoutte, Maurice Alphonse Romain (Turnhout, 13/07/1934-)
leerkracht; schepen en burgemeester van Lier, gemeenteraadslid van Kasterlee, provincieraadslid van Antwerpen, parlementslid
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1985, p. 477-479.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers. Officieel Handboek, 1988, p. 197.
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 375.
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 208.


Vanhoutte, Pierre (Kerkhove, 19/04/1793-Ronse, 02/06/1869)
landbouwer, molenaar; gemeenteraadslid van Ronse
 • Willequet, Peter, Het politiseringsproces te Ronse. 1830-1921. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1982, p. 366-367.


Vanhove, André Luc Carlos (Wingene, 18/11/1937-Gent, 26/11/2001)
leerkracht, rijksinspecteur; schepen van Gent, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 381.
 • In memoriam : André Vanhove - Afscheid van een geus, in : Flash. Driemaandelijks ledeninformatieblad VLD Gent Vijfde Wijk, Centrum en Zuid, februari-maart 2002, p. 7.
 • De Vrieze, Frederik, Biografisch repertorium van de Gentse gemeenteraadsleden : 1947-1984, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie politieke wetenschappen), 1985, p. 392-396.


Vanhove, Jules Jean Hermes (Ronse, 25/03/1830-25/06/1903)
landbouwer, rentenier; gemeenteraadslid van Ronse
 • Willequet, Peter, Het politiseringsproces te Ronse. 1830-1921. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1982, p. 366.


Vankrunkelsven, Patrick (Patrik) (Geel, 02/05/1957-)
arts, docent KUL; burgemeester van Laakdal, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 411.


Vanlerberghe, Edmond Henry Charles (Celles, 02/08/1844-Warchin, 20/07/1889)
eigenaar; provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2020.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 584.


Vanmassenhove, Charles (Koksijde, 16/01/1940-)
leerkracht; schepen van De Haan, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 410.
 • Ost, Hilaire (red), De provincieraad van West-Vlaanderen 1978-1995. Deel III, Brugge, 1996, p. 463-464.


Vanneste, Rudi Jacky Romain André (Torhout, 21/03/1947-)
advocaat; schepen van Torhout, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 410.


Vanpévenage, Anne-Marie (Charleroi, 07/09/1946-)
licentiaat economische wetenschappen; schepen van Anderlecht, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politicowie. Politiek Zakboekje 1998, Diegem, Kluwer Editorial, p. 302.


Vanraes, Jean-Luc (Ieper, 10/04/1954-)
advocaat; OCMW-voorzitter van Ukkel, voorzitter van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 421-422.
 • Brussels blauw, Brussel, VLD-Brussels Gewest, 2005, p. 4.


Varlez, Louis Joseph Albert (Antwerpen, 26/11/1868-Genève (CH), 20/10/1930)
doctor in de rechten en in de staats- en bestuurswetenschappen, advocaat, hoogleraar RUG, internationaal ambtenaar bij het Internationaal Arbeidsbureau
 • Luykx, T., Liber Memorialis, Rijksuniversiteit Gent, III, 1960, p. 62-65.
 • Serwy, V., La coopération en Belgique. Dictionnaire biographique, Brussel, 1952, p. 252-253.
 • Varlez, Louis, Les quartiers de Sylvie et Véronique Varlez. 5e génération (suite), Brussel, 1996.
 • Van Daele, Jasmien, Van Gent tot Genève, Louis Varlez. Een biografie, Gent, Academia Press-Amsab-Liberaal Archief, 2002, 248 p.
 • Van Daele, Jasmien, in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, XVII, 2005, kol. 658-667.
 • Van Daele, Jasmien, in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, VIII, 2005, p. 375-378.


Vastersavendts, Yoeri (Ukkel, 02/02/1971-)
advocaat; schepen van Asse, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 412.


Vaucamps, Marie Charles Henri Albert (Albert) (Huizingen, 17/04/1837-Toulouse (FR), 25/12/1900)
industrieel; burgemeester van Huizingen, parlementslid
 • Comeliau, M.-L., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, V, 1958, kol. 854-855.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2080.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 597.


Vauthier, Alfred (Brussel, 17/01/1835-1916)
advocaat, hoogleraar ULB; schepen van Brussel
 • Vanderkindere, L., L'Université de Bruxelles 1834-1884, Brussel, 1884, p. 211.


Vauthier, Maurice Auguste Eugène (Brussel, 02/03/1860-Elsene, 25/06/1931)
jurist, hoogleraar en rector ULB; parlementslid, minister
 • Dekkers, R., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXIII, 1965-1966, kol. 711-716.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2081-2082.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 365.
 • Cornil, Georges, Notice sur Maurice Vauthier, in : Annuaire de l'Académie Royale de Belgique, 1933, deel XC, p. 97-141.
 • Marcq, R., Servais, J., Biddaer, P., Pirenne, H., Manifestation commémorative Maurice Vauthier, in : Revue de l'Université de Bruxelles, jg. 38 (1932-1933), p. 517-526.
 • Pirenne, J., in : Le Flambeau, XIV, 1931, nr. 11, p. 385-392.
 • Vinas, A., Maurice Vauthier. Nécrologie, in : Revue de l'Université de Bruxelles, jg. 36 (1930-31), p. 365-366.
 • Pourquoi Pas ?, 28 januari 1927, 16 januari 1931.


Vautmans, Hilde (Sint-Truiden, 02/05/1972-)
licentiaat sociale wetenschappen, licentiaat criminologie; gemeenteraadslid van Wellen, gemeenteraadslid van Hasselt, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 341.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 427.


Vautmans, Valère (Wellen, 03/09/1943-)
burgerlijk bouwkundig ingenieur, ambtenaar; schepen van Sint-Truiden, gemeenteraadslid van Hasselt, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politicowie. Politiek Zakboekje 1998, Diegem, Kluwer Editorial, p. 308.
 • Portret van de senaatsfractie van de Vlaamse Liberalen en Democraten. 1995-1996, Brussel, Herman Herpelinck, 1996, p. 37.


Veders, Jacobus Eduardus Franciscus (Antwerpen, 27/11/1849-Antwerpen, 21/03/1889)
bediende, makelaar, verzekeringsmakelaar; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 222.


Vekemans, Paul Henri Jean Gustave (Antwerpen, 28/03/1855-Hoboken, 05/09/1935)
notaris, medestichter en voorzitter van de raad van beheer van "De Nieuwe Gazet"; schepen van Hoboken, provincieraadslid van Antwerpen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4520.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 366.
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 222.


Velleman, Jacques (Gent, 27/09/1802-Gent, 13/09/1866)
architect, hoogleraar RUG, grondeigenaar; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 439.


Verbeke, Camille Aloïs (Aloïs) (Aarsele, 20/12/1834-Gent, 29/12/1914)
industrieel; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2088.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 366.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 597-598.
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 200-201.


Verberckmoes, Napoleon Gregorius (Dendermonde, 04/05/1801-Limoges (FR), 15/10/1889)
fabrikant, beheerder van maatschappijen; gemeenteraadslid van Dendermonde
 • Stroobants, Aimé, Pée, Leo (red.), Dendermondenaars geportretteerd, Dendermonde, Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde. Vierde reeks. Deel 20, jaarboek 2001, 2001, p. 114-115.


Verberckmoes, Victor Frans (Frans) (Grembergen, 13/04/1931-)
advocaat; gemeenteraadslid van Dendermonde, parlementslid; voorzitter van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen (LVZ)
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers. Officieel Handboek, 1988, p. 210.
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 392.


Verbergt, Franciscus Ludovicus (Frans) (Borgerhout, 21/09/1921-)
ambtenaar, sociaal werker, hoofd spoorwegpolitie; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 223.


Verbessem, Albert Philippus Carolus Maria Albert (Gent, 21/09/1862-1922)
advocaat; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 401.


Verbessem, Charles Léopold (Elsene, 04/04/1833-Gent, 05/04/1899)
industrieel, consul; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 402.
 • Hens, Karen, Meer dan een halve eeuw private liefdadigheid te Gent : "De Zonder Naam niet Zonder Hart" (1855-1914), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 2002, deel I, p. 61-63.


Verbooghen, Franciscus (François) (Antwerpen, 04/12/1857-)
tuinbouwkundige, landbouwkundige, bloemenkweker, herbergier, tuinbouwer; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 224.


Verbrugghen, Auguste Louis (Sint-Lievens-Houtem, 21/02/1829-Sint-Lievens-Houtem, 23/10/1901)
notaris; burgemeester van Sint-Lievens-Houtem, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2098-2099.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 367.


Verbrugghen, Charles Ernest Marie August Paul (Sint-Lievens-Houtem, 02/02/1905-Zottegem, 28/02/1980)
notaris; gemeenteraadslid van Sint-Lievens-Houtem, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 402.


Verbrugghen, Charles Louis (Sint-Lievens-Houtem, 22/07/1790-Sint-Lievens-Houtem, 28/02/1855)
gemeentesecretaris, notaris; burgemeester van Letterhoutem, gemeenteraadslid en burgemeester van Sint-Lievenshoutem, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 402.


Verbrugghen, Firmin Marie Eugène Ernest (Erpe, 29/08/1906-Brugge, 03/06/1993)
advocaat; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 402.


Verbrugghen, Joseph Bernard Marie (Jozef) (Sint-Lievens-Houtem, 10/11/1861-Sint-Lievens-Houtem, 29/03/1948)
notaris; gemeenteraadslid en burgemeester van Sint-Lievens-Houtem
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 402.


Vercoullie, Josef Fréderik (Jozef) (Oostende, 20/04/1857-Gent, 04/02/1937)
filoloog, hoogleraar RUG; gemeenteraadslid van Gent, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen; algemeen secretaris (1891-1919) en voorzitter van het Willemsfonds (1919-1933), stichter en voorzitter "Hooger Onderwijs voor het Volk"
 • Van Loey, A., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXX, 1958-1959, kol. 787-791.
 • Haeseryn, R., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 1754.
 • Baur, F., et al., In memoriam Prof. em. J. Vercoullie, Gent, Bond van Gentsche Germanisten, 1937, 100 p.
 • Baur, F., et al., Bij de honderdste verjaring der geboorte van Mac Leod en Jozef Vercoullie, Gent, 1957.
 • De Vreese, W., in : Gentsche Studentenalmanak 1891, Gent, 1892, p. 103-108.
 • Van Elslander, A., in : A. Moerdijk, W. Pijnenburg en P. Sterkenburg, 100 jaar etymologisch woordenboek van het Nederlands, 's-Gravenhage, 1991, p. 39-49.
 • Eeuwfeest van het Willemsfonds 1851-1951, Gent, Fecheyr, 1951, p. 71-72. (Willemsfonds-uitgave 187)
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 404.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 441.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 3216-3217.
 • Blancquaert, E., Jozef-Frederik Vercoullie (1857-1937), in : Liber Memorialis 1913-1960, RUG, dl. 1, p. 78-85.
 • Van Elslander, Antonin, Jozef Vercoullie, lid van de Vlaamse Academie (1919-1937), in : Huldeboek Prof. dr. Marcel Bots, Gent, Liberaal Archief, 1995, p. 263-276.
 • Basse, Maurits, Debaive, C., Professor Jozef Vercoullie door Maurits Basse, docent aan de Hoogeschool te Gent, met eigen levensherinneringen van prof. Vercoullie en met een lijst zijner geschriften door dr. C. Debaive, bibliothecaris bij de Gentsche Hoogeschool, Antwerpen, De Sikkel, s.d., 40 p. (Vlamingen van Beteekenis XI)


Verdeyen, Georges (24/12/1871-)
advocaat; gemeenteraadslid van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 201.


Verdonck, Jean François (Gent, 26/05/1855-Gent, 14/07/1928)
metaalbewerker; gemeenteraadslid van Gent, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 442.
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 404.


Verdonck, Maurice (Gent, 1873-Cannes, 1943)
bloemist; burgemeester van Gentbrugge
 • Beeckman, Miche, Capiteyn, André, Van Doorne, Geert, Straatnamen Gentbrugge, Gent, Uitgeverij Snoeck - Stad Gent Departement Cultuur, 2007, p. 65.


Vereeck, Lode (Deurne, 23/01/1965-))
licentiaat TEW, doctor in de economische wetenschappen, docent economie; parlementslid (Lijst Dedecker); voorzitter Lijst Dedecker (2010-2011)
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 414-415.


Vereecke, August (05/11/1901-Middelkerke, 18/02/1984)
architect, aannemer, leerkracht; gemeenteraadslid van Middelkerke, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 396-397.


Vereecke, Carl Jozef François (Kortrijk, 24/12/1962-)
licentiaat rechten, licentiaat criminologie, gegradueerde belastingsconsulent, advocaat, kabinetsmedewerker; schepen en burgemeester van Kuurne, lid van de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 414.


Vergote, Fons (Roeselare, 12/02/1944-)
licentiaat handels- en consulaire wetenschappen; gemeenteraadslid van Ardooie, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politicowie. Politiek Zakboekje 1998, Diegem, Kluwer Editorial, p. 309.
 • Portret van de senaatsfractie van de Vlaamse Liberalen en Democraten. 1995-1996, Brussel, Herman Herpelinck, 1996, p. 39.


Vergouts, François Antoine Joseph (Lillo, 14/06/1815-)
rentenier, industrieel, bierhandelaar; burgemeester van Lillo, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 226.


Vergult, Norbertus Eduardus (Edward) (Antwerpen, 22/02/1851-)
drukker, uitgever, uitgever van "Le Precurseur"; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 226.


Verhaegen, Leon Gustave Joseph (Léon) (Brussel, 24/02/1820-Mechelen, 10/09/1878)
advocaat; schepen van Mechelen, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 227.


Verhaegen, Pierre Théodore (Théodore) (Brussel, 05/09/1796-Brussel, 08/12/1862) advocaat, hoogleraar ULB; burgemeester van Watermaal-Bosvoorde, provincieraadslid van Brabant, parlementslid, kamervoorzitter; stichter van de ULB
 • Van Kalken, F., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXVI, 1936-1938, kol. 617-621.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4533.
 • Bartier, J., L'Université Libre de Bruxelles au temps de Théodore Verhaegen, in : Bartier, J., Laïcité et Franc-Maçonnerie, Brussel, 1981, p. 13-72.
 • Bartier, J., Théodore Verhaegen, La Franc-Maçonnerie et les sociétés politiques, in : Bartier, J. Lacité et Franc-Maçonnerie, Brussel, 1981, p. 75-160.
 • Considérant, N., P.Th. Verhaegen, Brussel, 1862.
 • Des Marez, G., L'Université de Bruxelles. Son origine, son développement et son activité. Portrait de Pierre-Théodore Verhaegen (1796-1862), Brussel, 1930.
 • Numéro spécial consacré à Théodore Verhaegen, in : Revue de l'Université de Bruxelles, Nieuwe Serie, XVI, 1963-64, nr. 1-2-3.
 • Vanderkindere, L., L'Université de Bruxelles 1834-1884, Brussel, 1884, p. 212.
 • Van Kalken, F., in : Revue de l'Université de Bruxelles, jg. 33 (1927-1928), nr. 1, p. 75-110 en nr. 2, p. 160-187.
 • Van Win, E., De Belgis illustribus : les quartiers de Pierre Théodore Verhaegen, in : L'Intermédiaire des Généalogistes, XXX, 1975, nr. 180, p. 421-423.
 • Théodore Verhaegen et la fondation de l'U.L.B. Documents maçonniques, Brussel, Associations des Amis Philanthropes, 1953.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 601.
 • Vancraenbroeck, Marc, Mémoire de métal. L'Université Libre de Bruxelles en médailles, plaquettes et jetons, Bruxelles, Archives de L'Université de Bruxelles, 1999, p. 11-12.
 • Stengers, Jean, e.a., Pierre Théodore Verhaegen. L'homme, sa vie, sa légende. Bicentenaire d'une naissance, Brussel, ULB, 1996, 266 p.
 • Tordoir, Joseph, Verhaegen, aîné. Président de l'Association Libérale et Union Constitutionelle de Bruxelles, Ixelles, Archives Libérales Francophones du Centre Paul Hymans, 1997, 126 p.
 • Witte, Els, Brieven en notities van Pierre-Théodore Verhaegen (1834-1854). Een politiek-culturele lectuur, in : Aerts, Remieg, De Jong, Janny, Te Velde, Henk (red), Het persoonlijke is politiek. Egodocumenten en politieke cultuur, Hilversum, Uitgeverij Verloren, 2002, p. 45-59.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 285-286.
 • N. N., Pierre-Théodore Verhaegen, s.l., Centre Jean Gol, s.d., s.p.


Verhaeghe, Charles Louis (Elverdinge, 14/04/1817-Oostende, 10/05/1906) gemeenteraadslid van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 201.


Verhaeghe, Denis René (Kanegem, 07/04/1843-Oostende, 10/11/1899)
hotelier, directeur Kursaal; gemeenteraadslid van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 202 en 224.


Verhaeghe, Georges Denis René (Oostende, 03/04/1876-)
arts; schepen van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 202 en 224.


Verhaeghe, Louis François (Ieper, 09/09/1811-Oostende, 10/05/1870)
arts; gemeenteraadslid van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 202-203.


Verhaeghe de Naeyer, Constant , jonkheer (Gent, 01/05/1809-Gent, 01/06/1888)
handelaar, bankier, vice-consul van Brazilië, consul van Oostenrijk-Hongarije; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2112.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 602.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 138.
 • Van Der Kelen, Anna, De Kamer van Koophandel te Gent (1830-1900), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1987, p. 260.


Verhaeghe de Naeyer, Léon Franciscus (Gent, 10/02/1839-Grez-Doiceau, 24/09/1906)
advocaat, diplomaat; gouverneur van Oost-Vlaanderen
 • Wouters, Nico, in : Valcke, Tony, Van Daele, Jasmien, Wouters, Nico, De Fonteinen van de Oranjeberg. Politiek-institutionele geschiedenis van Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 3. "Met gezag bekleed". Biografieën van negentiende-eeuwse beleidsmakers, Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen / Academia press, Gent, 2000, p. 293-311.


Verhaeghe de Naeyer-de Smet, Auguste (Gent, 09/04/1807-Gent, 17/01/1883)
handelaar, bankier, grondeigenaar, consul van Rusland, beheerder van vennootschappen; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 408.
 • Van Der Kelen, Anna, De Kamer van Koophandel te Gent (1830-1900), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1987, p. 261.


Verhaeghe-de Naeyer, François Séverin (Geraardsbergen, 05/02/1780-Gent, 03/02/1849)
handelaar, reder, bankier; schepen van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 444.
 • Van Der Kelen, Anna, De Kamer van Koophandel te Gent (1830-1900), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1987, p. 260-261.


Verhaert, Petrus Josephus (Piet) (Antwerpen, 26/02/1852-Oostduinkerke, 04/08/1908)
kunstschilder, leerkracht; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 228.


Verhaghen, Joannes Baptista Hyacinthus Ferdinandus (Hyacinth) (Mechelen, 20/08/1788-Mechelen, 06/05/1859)
rechtsgeleerde; schepen van Mechelen, voorzitter van de provincieraad van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 228.


Verhaghen, Philibertus Alphonsius (Philibert) (Mechelen, 02/02/1824-Mechelen, 02/05/1892)
advocaat, eigenaar, rentenier, bedrijfsleider; schepen en burgemeester van Mechelen, provincieraadslid van Antwerpen
 • Belmans, Wilfried, Politieke dynastieën te Mechelen in de negentiende eeuw (1830-1914), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1973, deel 1, p. 180-182, deel 2, p. 23.
 • Varlez, Louis, Les Quartiers Varlez. Volume 4. Rémy De Ridder et Savina Dumont, Brussel, Louis Varlez, 2003, p. 601.
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 228-229.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 286.


Verhelst, Frans (Diksmuide, 06/03/1954-)
aannemer; schepen van Koekelare, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 849.


Verheugen, William Marie Alfred (Willy) (Gent, 26/02/1925-Gent, 28/11/1993)
ingenieur, hoogleraar; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 409-410.


Verheyden, Jean (Brussel, 07/05/1806-Madrid (ES), 28/04/1885)
bankier; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2115.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 603.


Verheyen, Jacques (Jaak) (Antwerpen, 02/09/1855-Antwerpen, 25/03/1911)
dokwerker, militair, bediende; provincieraadslid van Antwerpen, parlementslid
 • Van Eycken, J., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 1765.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4542.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 369.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 3235.
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 229.


Verhoeve, Martine (Gent, 25/04/1960-)
parlementair medewerker; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 851-852.


Verhoeven, Jules J G (Rotselaar, 14/06/1928-Borgerhout, 25/11/1978)
architect; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 230.


Verhofstadt, Guy Maurice Marie-Louise (Dendermonde, 11/04/1953-)
advocaat; gemeenteraadslid van Gent, parlementslid, minister, Europees parlementslid, vice-eerste minister, eerste minister, minister van Staat; voorzitter van de PVV-Jongeren (1979-1982), voorzitter van de PVV (1982-1985 en 1989-1992), voorzitter van de VLD (1992-1995 en 1997-1999), interim-voorzitter Open VLD (2009), voorzitter ALDE Group (2009-)
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers. Officieel Handboek, 1988, p. 212.
 • Verleyen, F., De faktor Verhofstadt. De bevrijding van de jaren '80, Antwerpen, 1987.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 417.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 3238-3239.
 • Everaert, Claude, Fabré-Meeus, Greta (red), Liber Magistrorum 1797-1997. Van Ecole Centrale du Département de l'Escaut tot Koninklijk Atheneum te Gent, Gent, V.Z.W.'s Vriendenkringen Voskensscholen en Gent (Ottogracht)-Gentbrugge, 1997, p. 125.
 • Portret van de senaatsfractie van de Vlaamse Liberalen en Democraten. 1995-1996, Brussel, Herman Herpelinck, 1996, p. 41.
 • Verduyn, Ludwig, De Power List. De 200 machtigste mensen van België, Leuven, Uitgeverij Van Halewijck, 2001, p. 43-44.
 • De Vrieze, Frederik, Biografisch repertorium van de Gentse gemeenteraadsleden : 1947-1984, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie politieke wetenschappen), 1985, p. 426-431.
 • Mouton, Olivier, Vanpeteghem, Boudewijn, Numero Uno. Guy Verhofstadts weg naar de top, Tielt, Lannoo, 2003, 375 p.
 • Mouton, Olivier, Vanpeteghem, Boudewijn, Numero Uno. Guy Verhofstadt. Itinéraire d'un Premier, Brussel, Editions Racine, 2003, 321 p.
 • Hanssens, Johan, De eerste burgermanifesten. Analyse van drie baanbrekende politieke werken, s.l., VLD, s.d., 9 p.
 • Verhofstadt, Guy, Een open boek. 8 jaar Verhofstadt, Brussel, VLD-Nationaal, 2007, 194 p.
 • N. N., Elections 2004. European Liberal Democrats. Biographies of leading ELDR Candidates. European Elections 10-13 June 2004. Provisional - as of 28 april 2004, s.l., s.n., 2004, p. 2.


Verhulst, Adriaan (Gent, 09/11/1929-Edegem, 16/11/2002)
historicus, hoogleraar RUG en VUB; algemeen secretaris (1957-1965) en voorzitter van het Willemsfonds (1965-1984), voorzitter van het Liberaal Archief
 • Van Brabant, P., Prevenier, W., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 1768-1769.
 • De Wever, B., Het O.S.G.G. sprak met professor dr. Adriaan Verhulst, in : Bulletin van het O.S.G.G., Oudstudenten Geschiedenis Rijksuniversiteit Gent, nr. 31 (oktober 1986), p. 60-72.
 • De Belder, P., in : Gazet van Antwerpen, 25/02/1984, p. 7 (figuur van de week).
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 3239-3240.
 • Liber Amicorum Adriaan Verhulst, Gent, Willemsfonds, 1995, 230 p.
 • Everaert, Claude, Fabré-Meeus, Greta (red), Liber Magistrorum 1797-1997. Van Ecole Centrale du Département de l'Escaut tot Koninklijk Atheneum te Gent, Gent, V.Z.W.'s Vriendenkringen Voskensscholen en Gent (Ottogracht)-Gentbrugge, 1997, p. 478-480.
 • Verhulst, Adriaan, Zoon van een "foute" Vlaming, Kapellen, Uitgeverij Pelckmans, 2000, 140 p.
 • Adriaan Verhulst overleden, in : Het Volksbelang, CXXV, 8, december 2002, p. 8.
 • Blockmans, W. P., Adriaan Verhulst. Levensbericht, in : Levensberichten en herdenkingen 2004, Amsterdam, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 2004, p. 98-106.
 • Thoen, Erik, Adriaan Verhulst (1909-2002) en de Gentse Historische School. Een subjectieve visie op een groot historicus, in : Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks, Gent, 2006, deel LX, p. 31-47.
 • Prevenier, Walter, in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Academiën van België, 2007, kol. 881-894.


Verhulst, Petrus (Jos) (Lillo, 12/03/1932-)
hoofdboekhouder, directeur-zaakvoerder en secretaris-generaal van "De Nieuwe Gazet", personeelsdirecteur van "Uitgeverij J. Hoste nv"; schepen van Stabroek, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 230.


Verhulst, Rafaël (Raf) (Wommelgem, 07/02/1866-Aken (DE), 24/03/1941)
ambtenaar, leerkracht, journalist, letterkundige, docent aan de universiteit Göttingen
 • Vandewalle, E., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 1769.
 • Brants, M., Activisme en Activisten te Antwerpen. Analyse van houdingen en bewegingen, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1980, p. 144-153.
 • Hendrickx, Jef, Stamboek van Vlaanderen. Deel II. 100 vooroudertafels van Vlaamse koppen, Antwerpen, Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Gouw Antwerpen vzw, 1987, p. 93.
 • Robert, Jan (ed.), Schoonselhof nu! Een eigentijdse visie op de Antwerpse necropool, Antwerpen, Erfgoedcel Antwerpen, 2005, p. 134-135.
 • Buddingh', Cees, Encyclopedie voor de wereldliteratuur, Utrecht, Bruna, 1954, p. 741.


Verlaak, Dirk (Maaseik, 08/04/1960-)
handelsvertegenwoordiger; schepen van Maaseik, provincieraadslid van Limburg
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 395.


Verlinden, Mandus (Gelrode, 25/02/1937-)
bedrijfsleider; schepen van Aarschot, provincieraadslid van Brabant, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politicowie. Politiek Zakboekje 1998, Diegem, Kluwer Editorial, p. 311.


Vermandel, Edward (Gent, 19/01/1819-Gent, 27/05/1874)
hoofdredacteur van "Gazette van Gent", hulparchivaris
 • Withoeck, Arseen, Proeve tot typologie van de Belgische leden van het Comité Flamand de France. 1853-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 2 dl., 1985, p. B. 185.


Vermandel, Louis Auguste (Gent, 02/11/1820-Gent, 03/02/1908)
advocaat; schepen van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 445-446.


Vermast, Alfons (Alveringem, 19/09/1858-Gent, 30/08/1909)
schooldirecteur
 • Withoeck, Arseen, Proeve tot typologie van de Belgische leden van het Comité Flamand de France. 1853-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 2 dl., 1985, p. B. 186.


Vermast, Victor Gabrielle Fritz (Brugge, 18/02/1888-Gent, 23/11/1957)
advocaat; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 412.


Vermeeren, Leopold Louis (Waregem, 20/11/1831-)
handelaar; gemeenteraadslid van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 203.


Vermeiren, Francis Victor H (Zaventem, 11/10/1936-)
verzekeringsinspecteur, beheerder van vennootschappen; schepen en burgemeester van Zaventem, provincieraadslid van Brabant, parlementslid
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1981, p. 433-434.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers. Officieel Handboek, 1988, p. 213.
 • Vermeiren, F., Een blik op Zaventem, Zaventem, 1988.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 418.
 • N. N., Open VLD, Brussel, Open VLD, 2009, p. 7.


Vermeulen, Ange (Avelgem, 03/07/1822-Ronse, 22/10/1888)
industrieel, rentenier; gemeenteraadslid van Ronse
 • Willequet, Peter, Het politiseringsproces te Ronse. 1830-1921. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1982, p. 367.


Vermeulen, Julien Joseph Philippe (Jules) (Lier, 04/11/1807-Lier, 13/07/1873)
griffier, deurwaarder; gemeenteraadslid van Lier, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 232.


Vermeulen-Ogez, François Guillaume (1796-Antwerpen, 29/01/1852)
advocaat; schepen van Antwerpen, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 232.


Verplancken, Arthur (Berchem (bij Oudenaarde), 01/09/1916-Gent, 26/01/1977)
handelaar; gemeenteraadslid en burgemeester van Berchem, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 414.


Verrue-Lafrancq, François Joseph (Kortrijk, 18/03/1791-Brussel, 29/11/1862)
handelaar, industrieel; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4554.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 604.


Verschelden, Paul Gerard Martha (Sint-Niklaas, 15/12/1954-)
bediende; gemeenteraadslid van Hamme, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 414.


Verschoore, Paul Arthur August Maria (Kortrijk, 12/02/1913-Gent, 17/10/1977)
advocaat; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 414.


Verschueren, Godelieve Ludovica Wilhelmina (Lieve) (Oppuurs, 09/12/1955-)
ambtenaar; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 233.


Versnaeyen, Karel (Gent, 25/03/1836-Etterbeek, 06/08/1910)
ambtenaar, kunsthandelaar, journalist
 • Withoeck, Arseen, Proeve tot typologie van de Belgische leden van het Comité Flamand de France. 1853-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 2 dl., 1985, p. B. 187.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 3285.
 • Deprez, Ada, Gobbers, Walter en Wauters, Karel (red), Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de negentiende eeuw. Deel III, Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2003, p. 297.
 • Delsemme, Paul, Les écrivains francs-maçons de Belgique. Préface de Raymond Trousson, Brussel, Bibliothèques de l'Université de Bruxelles, 2004, p. 462.


Versnick, Geert (Gent, 15/12/1956-)
advocaat; OCMW-voorzitter van Gent, schepen van Gent, lid van de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen, parlementslid
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 347-348.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 419.


Verspreeuwen, Adolphe Pierre François (Antwerpen, 26/04/1846-Antwerpen, 05/10/1908)
handelaar; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2137-2138.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 373.


Verstraete, Bob (Aarschot, 01/01/1948-)
geaggregeerde Frans-geschiedenis-Engels, leerkracht; schepen van Aarschot, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2004. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 469.
 • N. N., Open VLD, Brussel, Open VLD, 2009, p. 8.


Verstraete, Theodoor Dominicus (Gent, 14/10/1845-Wondelgem, 08/08/1914)
industrieel; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 447.


Verstraeten De Meurs, Philippe Joseph (Brussel, 1810-Brussel, 11/09/1887)
scheepsmakelaar; gemeenteraadslid van Brussel
 • Keunings, Luc, Les forces de l'ordre à Bruxelles au XIXe siècle. Données biographiques illustrées sur les officiers de la police, de la garde civique et de la gendarmerie (1830-1914), Brussel, Archives de la ville de Bruxelles, 2007, p. 136.


Verstrepen, Jurgen Katharina (Deurne, 12/06/1966-)
radiopresentator; gemeenteraadslid van Antwerpen, parlementslid (Lijst Dedecker)
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 420.


Vertongen, Sebastien Constantin (Dendermonde, 20/01/1819-Dendermonde, 27/02/1890)
fabrikant; gemeenteraadslid van Dendermonde
 • Stroobants, Aimé, Pée, Leo (red.), Dendermondenaars geportretteerd, Dendermonde, Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde. Vierde reeks. Deel 20, jaarboek 2001, 2001, p. 134-137.


Vervaet-Smets, Myriam (Gent, 10/05/1948-)
ambtenaar; gemeenteraadslid van Knokke-Heist, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 864.


Vervier, Charles Auguste Marie (Karel) (Gent, 12/08/1789-Waarschoot, 20/10/1872)
bankier, belastingsontvanger, letterkundige; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 417.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 447-448.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 3291-3292.
 • Delsemme, Paul, Ecrivains belges francs-maçons de jadis et de naguère : du prince Charles-Joseph de Ligne à Johan Daisne et Fernand Dumont, in : Hasquin, Hervé (red), Visages de la franc-maçonnerie belge du XVIIIe au XXe siècle, Brussel, Editions de l'Université de Bruxelles, 1983, p. 338.
 • Delsemme, Paul, Les écrivains francs-maçons de Belgique. Préface de Raymond Trousson, Brussel, Bibliothèques de l'Université de Bruxelles, 2004, p. 455-456.
 • Bogaerd, Karel, Kwartierstaat van Karel August Vervier (1789-1872) en genealogische schets van de familie Vervier, in : De Eik. Driemaandelijks tijdschrift voor familiekunde, jg. XVIII, 2, 1993, p. 43-63.


Vervier, Servais Joseph (Ensival, 12/07/1806-Ensival, 15/03/1855)
arts; gemeenteraadslid van Ensival, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 224.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 41.


Vervoort, Désiré Jean Léon (Antwerpen, 11/04/1810-Watermaal-Bosvoorde, 09/07/1886)
advocaat; parlementslid, kamervoorzitter
 • Remy, F., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXVIII, 1973-1974, kol. 807-809.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4557.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 604.


Verwilghen, Marc (Dendermonde, 21/09/1952-)
advocaat; schepen van Dendermonde, parlementslid, minister
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2004 (bijgewerkt tot 12/10/2004), p. 351-352.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 437.
 • Verduyn, Ludwig, De Power List. De 200 machtigste mensen van België, Leuven, Uitgeverij Van Halewijck, 2001, p. 96-98.


Veydt, Laurent François Félix (Antwerpen, 07/08/1800-Brussel, 22/11/1877)
advocaat, consul, bankier, beheerder van vennootschappen; schepen van Antwerpen, lid van de Bestendige Deputatie van Antwerpen, parlementslid, minister
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4560.
 • Jacques, E., Un parlementaire et homme d'affaires passionné de culture au XIXe siècle : Laurent Veydt (1800-1877), in : Académie Royale de Belgique, Bulletin de la Classe des Lettres et Sciences Morales et Politiques, LXIX, 1983, nr. 11, p. 530-581.
 • Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 644-645.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 606-607.
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 234.


Victor, René , ridder (Antwerpen, 19/01/1897-Antwerpen, 04/11/1984)
jurist, hoogleraar RUG; gemeenteraadslid van Antwerpen
 • Van Goethem, K., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, XII, 1987, kol. 790-794.
 • Van Brabant, P., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 1805-1806.
 • Erdman, F., Vandeputte, R., et al., Herdenking René Victor, in : Rechtskundig Weekblad, 15 juni 1985, kol. 2865-2888.
 • Florquin, J., Ten huize van René Victor, Leuven, 1981, p. 156-186 (Ten Huize van, 17).
 • Van Goethem, H., in : Wetenschappelijke Tijdingen, 1984, p. 243-245.
 • Luykx, Th. (red), Rijksuniversiteit Gent, Liber Memorialis. 1913-1960, Gent, 1960, T. III, p. 219-222.
 • Smits, Ann, Typologisch onderzoek van de Antwerpse gemeenteraadsleden. (1947-1982), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1984, 2 dl., p. 351-356.


Vienne, Victor Antoine Joseph (Spiennes-lez-Mons, 18/07/1881-Luik, 07/11/1963)
verzekeringsmakelaar
 • Montens, Valérie, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 645-646.


Vierset, Eugène Charles Joseph (Hoei, 18/11/1854-1892)
advocaat; lid van de Bestendige Deputatie van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 224.


Vijnck, Dirk (22/08/1976-)
arbeider-meestergast; parlementslid (Lijst Dedecker)
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 438.


Vilain, Victor Jean Joseph (Elouges, 07/12/1861-Thuin, 08/01/1944)
advocaat; schepen en burgemeester van Thuin, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4561.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 373.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 1604.


Vilain XIIII, Charles Hippolyte , burggraaf (Parijs (FR), 07/05/1796-Brussel, 19/03/1873)
diplomaat; burgemeester van Wetteren, lid van het Nationaal Congres, parlementslid
 • Van Kalken, F., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXVI, 1936-1938, kol. 736-740.
 • Juste, Théodore, Les fondateurs de la monarchie belge. Notices Biographiques, Bruxelles, C. Muquardt, 1876, 68 p.


Viliher, Joseph (Ougrée, 04/01/1932-)
licentiaat handelswetenschappen; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 224.


Vincken-Bosch, Louis (Tienen, 04/02/1828-Tienen, 1891)
advocaat; burgemeester van Tienen, provincieraadslid van Brabant
 • Merckx, H., De Liberale Partij van Tienen (1919-1946), Brussel, V.U.B. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie politieke en diplomatieke wetenschappen), 1971, p. 5.


Vink, Frans (Tongelre (NL), 04/07/1918-La Hulpe, 18/10/2000)
handelsingenieur, docent, directeur-generaal van "Het Laatste Nieuws", afgevaardigd beheerder en voorzitter van de raad van beheer van de "Uitgeverij J. Hoste nv"
 • Commandeur, in : Het Volksbelang, CX, 1988, 6, p. 7.
 • Frans Vink is er niet meer, in : Het Laatste Nieuws, 20/10/2000.
 • Decan, Rik, Wie is wie in Vlaanderen 1989-1993. Biografische encyclopedie, Brussel, Uitgeverij BRD, 1989, p. 1403.


Vinois, Jean Charles Léon Fernand (Ellezelles, 18/07/1896-Ellezelles, 28/05/1965)
industrieel; burgemeester van Ellezelles, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2154.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 374.


Violon, Maurice Ernest Zoë Ferdinand (Ninove, 05/12/1902-Ninove, 08/11/1966)
handelaar; schepen van Ninove, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4570.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 374.


Violon, Robert Georges Marie Arthur (Ninove, 22/10/1925-Aalst, 09/11/1981)
handelaar, bediende; gemeenteraadslid van Ninove, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 421.


Vleminckx, Jean-François (Brussel, 03/11/1800-Elsene, 17/03/1876)
arts; provincieraadslid van Brabant, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4576.
 • Leboucq, G., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXIX, 1956-1957, kol. 847-849.
 • Lebrocquy, G., in : Types et Profils parlementaires, Paris, 1873, p. 192-193.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 612.
 • Verplancke, Roger, Radikalisme te Brussel (1868 - 1871) Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1970, p. 22.


Vleurinck, Achille Albert Adelaïde (Wachtebeke, 04/08/1913-Gentbrugge, 24/02/1959)
mutualiteitssecretaris; gemeenteraadslid van Gentbrugge, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4577.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 375.


Voet, Sonia Margaretha (Antwerpen, 02/09/1936-)
verpleger; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 235.


Voituron, Paul Eugène (Gent, 14/02/1824-Gent, 12/02/1891)
advocaat, publicist; schepen van Gent
 • Nowé, H., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXVI, 1936-1938, kol. 819-820.
 • Verschaeren, J., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, XII, 1987, kol. 794-800.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 448.
 • De Meulemeester, Rudy, Paul Voituron (1824-1891). Het politiek-maatschappelijke ideeëngoed van een Gents radicaal-liberaal, Leuven, K.U.L. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1982, XVI + 157 p.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 288-289.
 • Hernalsteen, An, De Westerbegraafplaats van Gent, Gent, provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. Dienst 92 - Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium, 2000, p. 31-32.


Vols, Yvan Victor Camilla (Sleidinge, 17/04/1943-)
bediende; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 421.


Von der Becke, Jules Bernard (Iserlohn (DE), 25/07/1825-Mirwart, 07/07/1895)
handelaar; gemeenteraadslid van Antwerpen
 • Devos, Greta, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 651.


Voos, Victor Joseph Raoul Ernest (Verviers, 27/01/1901-Andrimont, 18/11/1957)
industrieel; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 224.


Vrambout, Benoît Joseph Corneille (Poperinge, 16/05/1816-Brugge, 01/08/1877)
advocaat; gemeenteraadslid van Poperinge, lid van de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen; gouverneur van West-Vlaanderen
 • Van Eenoo, R., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, II, 1966, Brussel, Paleis der Academiën, kol. 924-925.
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 396-398.
 • Decaestecker, Jaak, Benoit Vrambout, gouverneur van West-Vlaanderen 1857-1877. Een korte biografische en maatschappelijk-politieke verkenning (en pleidooi voor een terechte, gefundeerde en duurzame rehabilitatie), in : Westhoek, 1985, p. 102-142.


Vreven, Alfred Marie Daniël Ghislain Joseph (Freddy) (Sint-Truiden, 24/03/1937-Jette, 15/06/2000)
notaris; gemeenteraadslid van Sint-Truiden, parlementslid, minister
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers. Officieel Handboek, 1988, p. 216.
 • Ysebaert, C., Politiek Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1991, p. WIW 134.
 • N. N., Gewezen PVV-parlementairen, s.l., s.n., s.d., s.p.


Vreven, Raoul Albert Paul (Halle-Booienhoven, 24/11/1900-Sint-Truiden, 23/04/1979)
notaris; gemeenteraadslid van Sint-Truiden, provincieraadslid van Limburg, parlementslid, minister, minister van Staat
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2162-2163.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 376-377.
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1972, p. 411-413.
 • Gaus, H. (ed), Politiek Biografisch Lexicon. Belgische ministers en staatssecretarissen 1960-1980, Antwerpen, Standaard uitgeverij, 1989, p. 1239-1242.
 • Gelders, M., Raoul Vreven 1900-1979. Een vriendenboek, Sint-Truiden, 1981.


Vroome, Emile Oscar Marie (Vlissingen (NL), 28/11/1886-Oostende, 28/07/1971)
industrieel; schepen van Oostende, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4580.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 377.
 • Pourquoi Pas ?, 15 juli 1932.


Vuylsteke, Amandus Adolphus (Amand) (Zwevezele, 08/09/1812-Zwevezele, 22/02/1880)
notaris; burgemeester van Zwevegem, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 630.


Vuylsteke, Jourdan Maxime (Zwevezele, 01/05/1805-Gent, 13/12/1871)
magistraat; gemeenteraadslid van Gent
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 449.


Vuylsteke, Julius Peter (Gent, 10/11/1836-Gent, 16/01/1903)
advocaat, auteur, publicist, boekhandelaar, medewerker van "Het Volksbelang"; gemeenteraadslid van Gent; medestichter van 't Zal Wel Gaan, algemeen secretaris (1862-1866 & 1867-1880) en voorzitter (1883-1896) van het Willemsfonds
 • Verschaeren, J., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XLII, 1981, kol. 749-762.
 • Valcke, L., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 1993-1995.
 • Verschaeren, J., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, X, 1983, kol. 686-698.
 • Verschaeren, J., Julius Vuylsteke (1836-1903). Klauwaard en Geus, Kortrijk, 1984. (Uitgegeven doctoraatsverhandeling, K.U.L., 1981).
 • Fredericq, Paul, Dichter Julius Vuylsteke en het pessimisme in de letterkunde, in : Tijdschrift van het Willemsfonds, jg. 1, tweede deel, 7, juli 1897, p. 5-28.
 • Jansegers, J., Julius Vylsteke, deel I, Inventaris, deel II : Kroniek, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie Germaanse filologie), 1983.
 • Lissens, J.-P., Frans de Potter en Julius Vuylsteke. Hun opvattingen over en hun actie in de Vlaamse Beweging in de tweede helft van de XIXe eeuw, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1970.
 • Maertens, J., Julius Peter Vuylsteke (1836-1903). Een monografie, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie Germaanse filologie), 1961.
 • Reynebeau, M., Vuylsteke : zonder uitzicht, in : De Standaard, 23/06/1978, p. 11.
 • Schepens, J., Brieven van Julius Vuylsteke aan Julius Sabbe, in : De Vlaamse Gids, 1953, p. 173-177.
 • Vandenbossche, M., Julius Vuylsteke. Kroniek : 1870-1875, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie Germaanse filologie), 1980.
 • Van de Putte, A., Julius Vuylsteke als letterkundige, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie Germaanse filologie), 1936.
 • Verschaeren, J., in : Intermediair, 1983, p. 16-17.
 • Ons 75-jarig Jubelfeest (1851-1926), Gent, Willemsfonds, 1926, p. 79-82.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 450.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 3629-3631.
 • Fredericq, Paul, In memoriam : Vuylsteke, Julius, in : Schets eener Geschiedenis der Vlaamsche Beweging, 2, 1908, p. 332-343.
 • Milis, Ludo, Frans-Vlaanderen en de Gentse liberalen van "Het Volksbelang" in de late negentiende eeuw. Drie bijdragen. In : Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe Reeks, XXVIII, 1974, p. 115-140.
 • Vercoullie, J., Levensschets van Julius Vuylsteke, in : Annuaire de l'Academie Royale de Belgique, Brussel, 1905, 46 p.
 • Verschaeren, J., De afkomst van Julius Vuylsteke : familiale, sociale en financieel economische factoren in het leven van een militante liberale flamingant, in : Wetenschappelijke Tijdingen, 1981, 4, p. 210-222.
 • Verschaeren, J., De flamingant Vuylsteke aan de Universiteit (1853-1859), in : Wetenschappelijke Tijdingen, 1982, 3, p. 165-180.
 • Verschaeren, J., Hoe Julius Vuylsteke flamingant werd : "De stichting van 't Zal wel Gaan, in : Wetenschappelijke Tijdingen 1982, 1, p. 15-27.
 • Everaert, Claude, Fabré-Meeus, Greta (red), Liber Magistrorum 1797-1997. Van Ecole Centrale du Département de l'Escaut tot Koninklijk Atheneum te Gent, Gent, V.Z.W.'s Vriendenkringen Voskensscholen en Gent (Ottogracht)-Gentbrugge, 1997, p. 82.
 • Delsemme, Paul, Ecrivains belges francs-maçons de jadis et de naguère : du prince Charles-Joseph de Ligne à Johan Daisne et Fernand Dumont, in : Hasquin, Hervé (red), Visages de la franc-maçonnerie belge du XVIIIe au XXe siècle, Brussel, Editions de l'Université de Bruxelles, 1983, p. 339-340.
 • Deprez, Ada, Gobbers, Walter en Wauters, Karel (red), Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de negentiende eeuw. Deel III, Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2003, p. 192-194.
 • Pirenne, Henri, Julius Vuylsteke en zijn oorkondenboek der stad Gent, in : Tijdschrift van het Willemsfonds, jg. IX, eerste deel, 1, november-december 1903, p. 38-40.
 • Dood van Julius Vuylsteke, in : Tijdschrift van het Willemsfonds, jg. VIII, eerste deel, 2, januari-februari 1903, p. 97.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 290-291.
 • Delsemme, Paul, Les écrivains francs-maçons de Belgique. Préface de Raymond Trousson, Brussel, Bibliothèques de l'Université de Bruxelles, 2004, p. 461.
 • Buddingh', Cees, Encyclopedie voor de wereldliteratuur, Utrecht, Bruna, 1954, p. 760.
 • N. N., Julius Vuylsteke (1836-1903) en de familie Van Doosselaere. Inventaris van de stukken bewaard op het Liberaal Archief (1887-1952), Gent, Liberaal Archief, 2008, 9 p.


Vyvey, Jean-Julien Emiel André (Eernegem, 07/07/1939-Oostende, 11/11/2012)
handelaar; gemeenteraadslid van Oostende, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Ost, Hilaire (red), De provincieraad van West-Vlaanderen 1978-1995. Deel III, Brugge, 1996, p. 471.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 875.

 

W - X - Y - Z

Waegeman, Albert Jos (Aalst, 15/11/1910-Aalst, 07/06/1981)
kaderlid; gemeenteraadslid van Aalst
 • Van Gaever, Kurt, Naar een typologie van het gemeenteraadslid van een middelgrote stad : casus Aalst 1946-1982. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1986, p. 229-230.
 • Coppens, Geertrui, Van den Eede, Gaston, De geschiedenis van de Liberale Partij te Aalst 1846-2002, Aalst, Gaston Van den Eede, 2003, p. 91, 185.


Waelbroeck, Charles François (Gent, 01/11/1824-Gent, 20/07/1877)
jurist, hoogleraar RUG, journalist; schepen van Gent
 • Vander Linden, H., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXVII, 1936-38, kol. 10-11.
 • Callier, A., in : Revue de Belgique, aug. 1877, p. 349-356.
 • Callier, A., in : Liber Memoralis, Université de Gand, T. I, Gent, 1913, p. 388-389.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 450.
 • Serwy, V., La coopération en Belgique. Dictionnaire biographique, Brussel, 1952, p. 256.
 • Varlez, Louis, Les Quartiers Varlez. Volume 4. Rémy De Ridder et Savina Dumont, Brussel, Louis Varlez, 2003, p. 699-700.


Wagener, Auguste (Roermond (NL), 02/06/1829-Gent, 14/05/1896)
filoloog, hoogleraar RUG; schepen van Gent, parlementslid
 • Roersch, A., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXVII, 1936-1938, kol. 27-31.
 • Van den Steene, W., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 2009-2010.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4584.
 • Verschaeren, J., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, XIII, 1990, kol. 861-870.
 • Steels, M., Geschiedenis van het Stedelijk Onderwijs te Gent 1828-1914, Gent, 1978, p. 135-206.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 615.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 451.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 3663.
 • Dambre, Wouter, August Wagener (1829-1896). Een leven voor het onderwijs, Gent, Archief RUG, 1987, 97 p.
 • Varlez, Louis, Les Quartiers Varlez. Volume 4. Rémy De Ridder et Savina Dumont, Brussel, Louis Varlez, 2003, p. 693.
 • Sterfgevallen. A. Wagener, in : Tijdschrift van het Willemsfonds, jg. I, officieel gedeelte, 6, juni 1896, p. LXXIX.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 292.


Wahl, Jean-Paul (Ukkel, 17/11/1955-)
advocaat; schepen en burgemeester van Jodoigne, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2004. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 475.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 425-426.


Wala, Jacques Joseph (Mont Plainchamp (Neufchâteau), 19/05/1804-Dinant, 17/05/1872)
magistraat; gemeenteraadslid en burgemeester van Godinne, burgemeester van Dinant, provincieraadslid van Namen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4585.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 616.


Waldack, Willy (Destelbergen, 05/10/1929-Zürich (CH), 23/04/1994)
licentiaat administratieve en sociale wetenschappen, gewestbeheerder in Congo; nationaal secretaris (1959-1989) en nationaal voorzitter (1989-1994) van de ACLVB
 • De liberale Syndicalist / Le Syndicaliste libéral, maart/mars-1, 1989.
 • Het Laatste Nieuws, 20/02/1989.


Waltniel, Louis Gustaaf (Ninove, 28/08/1925-Meerbeke, 29/12/2001)
licentiaat economische wetenschappen, industrieel; schepen en burgemeester van Ninove, parlementslid, staatssecretaris, vice-voorzitter van de Vlaamse Executieve en gemeenschapsminister; voorzitter van het LVV (1974-1982)
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 379.
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1987, p. 493-495.
 • Evenepoel, J., e.a., Louis Waltniel - Huldeboek, Meerbeke, ABC-druk, 1989, 88 p.
 • Ysebaert, C., Politiek Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1991, p. 196.
 • Lion, Marc, Achteraf beschouwd. De Ninoofse politieke memoires van L. G. Waltniel, Meerbeke, ABC-druk, s.d., 184 p.
 • Coppens, Geertrui, Van den Eede, Gaston, De geschiedenis van de Liberale Partij te Aalst 1846-2002, Aalst, Gaston Van den Eede, 2003, p. 106.
 • N. N., The government of Flanders, s.l., s.n., 1988, s.p.
 • N. N., Gewezen PVV-parlementairen, s.l., s.n., s.d., s.p.


Walton, Fernand Maria Franciscus Victor (Gent, 26/02/1863-)
advocaat, beheerder van vennnootschappen; provincieraadslid van Atnwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 236.


Wanderpepen, Auguste (Binche, 28/02/1814-Binche, 18/03/1879)
eigenaar; lid van de Bestendige Deputatie van Henegouwen, parlementslid; gouverneur van Henegouwen
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4588.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 616.


Warnant, Jean Julien (Julien) (Hoei, 25/06/1835-Luik, 15/11/1910)
advocaat; schepen en burgemeester van Luik, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4589.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 617.


Warnant, Joseph (Hoei, 26/04/1840-Vierset-Barse, 19/06/1906)
advocaat; gemeenteraadslid van Huy, provincieraadslid van Luik, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4590.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 379.
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 224.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 617.


Warnant, Julien (Luik, 28/04/1862-Vielsalm, 14/03/1926)
advocaat; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 224.


Warnant, Pierre Paul Charles Albert , baron (Elsene, 16/02/1905-Brussel, 13/10/1967)
handelsingenieur, beheerder van vennootschappen; parlementslid, Europees parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2166-2167.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 379.


Warocqué, Abel (Mariemont, 07/11/1805-Mariemont, 17/08/1864)
industrieel; burgemeester van Morlanwelz
 • Wunderlee, Marcus, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 656-657.
 • De Warocqués (1802-1917). Van integraal kapitalisme tot filantropie. Dossier bij de gelijknamige tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief te Brussel van 20 april tot 24 juni 1995, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1995, p. 15-21.
 • De Warocqués (1802-1917). Van integraal kapitalisme tot filantropie. Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief te Brussel van 20 april tot 24 juni 1995, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1995, p. 13-16.


Warocqué, Arthur Hippolyte (Morlanwelz, 11/01/1835-Brussel, 08/04/1880)
industrieel; burgemeester van Morlanwelz, parlementslid
 • Faider, P., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXVII, 1938, kol. 95.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4591.
 • Van den Eynde, M., La vie quotidienne de grands bourgeois au XIXe siècle. Les Warocqué, Mariemont, 1989, p. 111-156.
 • Wunderlee, Marcus, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 657-658.
 • Darquenne, Roger, Les Warocqué et la garde civique, Morlanwelz, Musée Royal de Mariemont, 1987, 119 p.
 • De Warocqués (1802-1917). Van integraal kapitalisme tot filantropie. Dossier bij de gelijknamige tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief te Brussel van 20 april tot 24 juni 1995, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1995, p. 27-34.
 • De Warocqués (1802-1917). Van integraal kapitalisme tot filantropie. Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief te Brussel van 20 april tot 24 juni 1995, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1995, p. 19-24.


Warocqué, Georges Abel Louis (Morlanwelz, 29/10/1860-Peking (CN), 22/10/1899)
militair, beheerder van vennootschappen; burgemeester van Morlanwelz, parlementslid
 • Faider, P., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXVII, 1938, kol. 95.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4592.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 379.
 • Van den Eynde, M., La vie quotidienne de grands bourgeois au XIXe siècle. Les Warocqué, Mariemont, 1989, p. 200-237.
 • Wunderlee, Marcus, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 658.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 618-619.
 • Darquenne, Roger, Les Warocqué et la garde civique, Morlanwelz, Musée Royal de Mariemont, 1987, 119 p.
 • De Warocqués (1802-1917). Van integraal kapitalisme tot filantropie. Dossier bij de gelijknamige tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief te Brussel van 20 april tot 24 juni 1995, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1995, p. 35-42.
 • De Warocqués (1802-1917). Van integraal kapitalisme tot filantropie. Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief te Brussel van 20 april tot 24 juni 1995, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1995, p. 25-27.


Warocqué, Léon (Mariemont, 07/02/1831-Mariemont, 17/01/1868)
industrieel; burgemeester van Morlanwelz, provincieraadslid van Henegouwen
 • Wunderlee, Marcus, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 657.
 • De Warocqués (1802-1917). Van integraal kapitalisme tot filantropie. Dossier bij de gelijknamige tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief te Brussel van 20 april tot 24 juni 1995, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1995, p. 23-25.
 • De Warocqués (1802-1917). Van integraal kapitalisme tot filantropie. Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief te Brussel van 20 april tot 24 juni 1995, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1995, p. 17-18.


Warocqué, Raoul Abel Henri Jean Baptiste Louis (Brussel, 04/02/1870-Brussel, 28/05/1917)
doctor in de rechten, industrieel; burgemeester van Morlanwelz, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
 • Coosemans, M., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, IV, 1955, kol. 936-938.
 • Faider, P., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXVII, 1938, kol. 95-99.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4593.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 380.
 • Van Bellaiengh, G., in : Parisel, W., Histoire de La Loge "Les Vrais amis de l'Union et du Progrès Réunis" 1892-1980, Brussel, 1980, p. 385-386.
 • Van den Eynde, M., La vie quotidienne de grands bourgeois au XIXe siècle. Les Warocqué, Mariemont, 1989, p. 239-293.
 • Wunderlee, Marcus, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 658-660.
 • D'Hoore, M., Archives de particuliers relatives à l'histoire de la Belgique contemporaine (de 1830 à nos jours), Bruxelles, AGR, 1998, 2 vol., p. 807-809.
 • Groessens, Baudouin, Les socialistes belges et l'enseignement (1831-1914), Tubize, Gamma Press, 1998, p. 261.
 • Vancraenbroeck, Marc, Mémoire de métal. L'Université Libre de Bruxelles en médailles, plaquettes et jetons, Bruxelles, Archives de L'Université de Bruxelles, 1999, p. 88.
 • Bruwier, M., M. Van den Eynde : Raoul Warocqué, seigneur de Mariemont, 1870-1917, in : Belgische Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, II 1970, 2, p. 155-157.
 • Van den Eynde, Maurice, Raoul Warocqué. Seigneur de Mariemont 1870-1917, Morlanwelz-Mariemont, Musée de Mariemont, 1970, 214 p.
 • Debusschere, Pierre, in : Nefontaine, Luc (red), Illustres et francs-maçons, Brussel, Editions Labor, 2004, p. 83-84.
 • Defosse, Pol (red), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Fondation Rationaliste - Editions Luc Pire, 2005, p. 292-293.
 • Darquenne, Roger, Les Warocqué et la garde civique, Morlanwelz, Musée Royal de Mariemont, 1987, 119 p.
 • De Warocqués (1802-1917). Van integraal kapitalisme tot filantropie. Dossier bij de gelijknamige tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief te Brussel van 20 april tot 24 juni 1995, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1995, p. 43-68.
 • De Warocqués (1802-1917). Van integraal kapitalisme tot filantropie. Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief te Brussel van 20 april tot 24 juni 1995, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1995, p. 28-45.
 • Tilman, Samuel, Les grands banquiers belges (1830-1935). Portrait collectif d'une élite, Brussel, Académie royale de Belgique, 2006, p. 241, 291.
 • N. N., Le musée et le parc de Mariemont. Guide illustré précédé d'une notice biographique sur Raoul Warocqué et d'un historique du domaine de Mariemont, Gembloux, Imprimerie J. Duculot, 1954, p. 5-11.


Warzée-Caverenne, Valérie (Luik, 11/06/1971-)
regent wiskunde en economische wetenschappen, landbouwer, zaakvoerder; schepen van Hamois, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 427.


Washer, Gustave François Philippe (Brussel, 12/12/1835-Brussel, 12/07/1912)
industrieel; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4596.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 619.


Wathelet, Jacques Jean Joseph (Hoei, 19/11/1922-)
advocaat; gemeenteraadslid van Seraing, parlementslid
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1981, p. 437-438.


Wathelet, Philippe Marie Laurent Lucien (Luik, 29/01/1951-Luik, 21/01/1997)
bedrijfsleider; gemeenteraadslid van Seraing, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 224, 239.
 • Delforge, Paul, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 1667.


Watlet, Nicolas (Diekirch (LU), 13/08/1789-Aarlen, 19/03/1868)
advocaat, magistraat; lid van het Nationaal Congres, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4598.
 • Tourneur, V., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXI, 1962, kol. 732.


Watteeu, Alexandre Joseph (Joseph) (Brussel, 19/06/1811-Brussel, 22/06/1870)
advocaat; schepen van Brussel, provincieraadslid van Brabant, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4599.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 620-621.


Wattez, Omer (Schorisse, 09/02/1857-Sint-Lambrechts-Woluwe, 26/03/1935)
leerkracht, auteur
 • Van den Bossche, M., in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, XI, 1985, kol. 823-827.
 • Wauters, K., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 2014-2015.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 3671-3672.
 • Verstappen, Jack, Lexicon Vlaamsche Toneelschrijvers, Veurne, Heembibliotheek Bachten De Kupe, 1995, p. 187.
 • De Langhe, S., Toerisme in de Vlaamse Ardennen! Omer Wattez als pionier, in : Toerisme in Oost-Vlaanderen, jg. 38, juli-augustus-september 1989, 3, p. 80-84.
 • De Greeve, Wim, Velghe, Wendy en Ysebaert, Nele, Een leerwandeling door de Zwalmstreek, Gent, Hogeschool Gent, onuitgegeven verhandeling, 2006 p. 38.
 • Wauters, Karel, Wagner en Vlaanderen. 1844-1914. Cultuurhistorische studie, Gent, Secretariaat van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1983, p. 273-288.
 • Germain, Louis, L'âme belge en het Vlaamse volk, s.l., Heemkundige Kring Businarias, 2007, 28 p.


Wauters, Alfons (Brussel, 13/04/1817-Brussel, 01/05/1898)
stadsarchivaris van Brussel
 • Withoeck, Arseen, Proeve tot typologie van de Belgische leden van het Comité Flamand de France. 1853-1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 2 dl., 1985, p. B. 191.


Wauters-Bossaert, Pierre Jean (Gent, 18/08/1800-Napels (IT), 03/02/1855)
arts; gemeenteraadslid van Gent, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 423.
 • Devolder, K., Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994, p. 452-453.


Wauthier, Michel (Anhée, 18/12/1946-)
veearts; gemeenteraadslid van Anhée, lid van de Bestendige Deputatie van Namen, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2003. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 879-880.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2006. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2005, p. 446-447.
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Biografisch handboek, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1999, p. 337.


Waxweiler, Emile Pierre Clément (Mechelen, 22/05/1867-Londen (GB), 27/06/1916)
ingenieur, socioloog, hoogleraar ULB
 • Mahaim, E., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXVII, 1936-1938, kol. 136-145.
 • De Schryver, R., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 2015-2016.
 • Camps, Christina, Monografie van La Flandre Liberale (1874-1899), Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1977.
 • De Bie, Pierre, La sociologie d'Emile Waxweiler, Brussel, Palais des Académies, 1974, p. 13-22.


Wegge, Jozef Petrus Maria (Jos) (Breendonk, 15/06/1941-)
bediende; gemeenteraadslid van Puurs, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 236.


Werbrouck, Ulla (Izegem, 24/01/1972-)
judoka; parlementslid (Lijst Dedecker)
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 429.


Weydts, Walter Arthur (Kortrijk, 02/11/1930-)
ambtenaar, kabinetsmedewerker; gemeenteraadslid van Kortrijk, provincieraadslid van West-Vlaanderen
 • Ost, Hilaire (red), De provincieraad van West-Vlaanderen 1978-1995. Deel III, Brugge, 1996, p. 474-475.
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 406.


Weykmans, Isabelle (Eupen, 03/12/1979-)
licentiaat politieke wetenschappen, kabinetsmedewerker; gemeenteraadslid van Eupen, minister
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 430.


Weyler, Karel (Antwerpen, 30/12/1870-Gent, 14/10/1935)
advocaat; schepen van Antwerpen, parlementslid; gouverneur van Oost-Vlaanderen
 • Beyers-Bell, J., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 2062-2063.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2176.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 382.
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 424.
 • De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 3728.
 • Valcke, Tony, De gouverneurs in Oost-Vlaanderen tijdens het Interbellum. Instabiele functie of instabiele provincie?, in : Docendo Discimus. Liber amicorum Romain Van Eenoo, Gent, Band II, 1999, p. 797-828.
 • Van Daele, Jasmien, in : Valcke, Tony (red), De fonteinen van de Oranjeberg. Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 4 : Biografieën van twintigste-eeuwse beleidsmakers, Gent, Academia Press ism Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 2003, p. 43-57.
 • Hendrickx, Jef, Stamboek van Vlaanderen. Deel II. 100 vooroudertafels van Vlaamse koppen, Antwerpen, Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Gouw Antwerpen vzw, 1987, p. 97.


Wielemans-Ceupens, Jean Prosper (Prosper) (Brussel, 21/11/1850-Brussel, 14/04/1932)
industrieel; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2180.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 383.
 • Pourquoi Pas ?, 11 november 1921.
 • Puissant, Jean, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 665-666.


Wiener, Léopold (Venlo (NL), 02/07/1823-Brussel, 24/01/1891)
beeldhouwer, graveur, bankier, beheerder van vennootschappen; burgemeester van Bosvoorde
 • Dutrieue, Anne-Myriam, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 667.


Wiener, Lionel {Lionel RENIEU} (Brussel, 13/04/1879-Bordeaux (FR), 05/09/1940)
ingenieur, militair, beheerder van vennootschappen, auteur
 • Dutrieue, Anne-Myriam, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 668-669.


Wiener, Samson (Sam) (Brussel, 18/08/1851-Brussel, 10/04/1914)
advocaat; provincieraadslid van Brabant, parlementslid
 • Jadot, J.-M., in : Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, IV, 1955, kol. 948-954 en VI, 1967, kol. 1116-1117.
 • Danuit, D., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXVIII, 1973-1974, kol. 816-817.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2181-2182.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 383.
 • Sam Wiener, in : Revue de Belgique, 15 april 1914, p. 431-432.
 • Dutrieue, Anne-Myriam, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 667-668.
 • D'Hoore, M., Archives de particuliers relatives à l'histoire de la Belgique contemporaine (de 1830 à nos jours), Bruxelles, AGR, 1998, 2 vol., p. 821-824.
 • Henri, Pierre, Grands avocats de Belgique, Brussel, Ed. J.M. Collet, 1984, p. 232-238.
 • Tilman, Samuel, Les grands banquiers belges (1830-1935). Portrait collectif d'une élite, Brussel, Académie royale de Belgique, 2006, p. 240-241.


Wierinck, Lieve (03/07/1957-)
apotheker; OCMW-voorzitter van Zaventem, schepen van Zaventem, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 431.


Wierinckx, Roger (Kessel-Lo, 13/11/1927-)
ambtenaar; burgemeester van Linden en van Lubbeek, provincieraadslid van Brabant, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 406-407.


Wijnakker, Frank Frederik Richard Prosper Raoul (Gent, 25/07/1955-)
verzekerings- en immobiliënmakelaar, directeur-generaal bij GEFIN; schepen van Gent, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 425.
 • Ysebaert, Clair, Politiek Zakboekje met Politicowie. Decisionmakers '93-'94, Zaventem, Kluwer Editorial, 1993, p. 407.


Wijnakker, Raoul Alphons Maurice Edmond (Gent, 29/05/1932-Gent, 06/05/2013)
doctor in de economische wetenschappen, directeur, afgevaardigd beheerder en voorzitter van "nv scheepswerven van Langerbrugge", beheerder van vennootschappen, auteur; schepen van Oostakker, schepen van Gent
 • De Vrieze, Frederik, Biografisch repertorium van de Gentse gemeenteraadsleden : 1947-1984, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie politieke wetenschappen), 1985, p. 461-466.
 • Decan, Rik, Wie is wie in Vlaanderen 1989-1993. Biografische encyclopedie, Brussel, Uitgeverij BRD, 1989, p. 1434.


Wild, Jean Ulric (1859-Louise-Marie (Ronse), 19/08/1896)
fabrikant; voorzitter van het "Van Crombrugghe's Genootschap"
 • Hernalsteen, An, De Westerbegraafplaats van Gent, Gent, provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. Dienst 92 - Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium, 2000, p. 42-43.
 • Capiteyn, A., Decavele, J., In steen en brons, van leven en dood. Inventaris van de waardevolle grafmonumenten en portretgalerij van verdienstelijke personen rustend op de begraafplaatsen van de stad Gent, Gent, Stad Gent Dienst Stedelijke Begraafplaatsen / Stadsarchief, 1981, p. 115.


Wille, Paul (Eeklo, 16/06/1949-)
handelsingenieur, beheerder van vennootschappen; gemeenteraadslid van Eeklo, lid van de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen, parlementslid
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 426.
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 447-448.
 • D'hondt, Bart, in : Valcke, Tony (red), De fonteinen van de Oranjeberg. Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 4 : Biografieën van twintigste-eeuwse beleidsmakers, Gent, Academia Press ism Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 2003, p. 749-777.
 • N. N., Open VLD, Brussel, Open VLD, 2009, p. 11.


Willekens, Carolus Ferdinandus Franciscus (Karel) (Antwerpen, 16/10/1859-)
handelaar, winkelier, bediende, beenhouwer; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 238.


Willem, Désiré (Gistel, 28/09/1850-)
bediende, herbergier; gemeenteraadslid van Oostende
 • Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1965, p. 203.


Willems, Leon Polydore Maria (Lokeren, 11/02/1922-)
binnenhuisarchitect, bedrijfsleider; schepen van Lokeren, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 427.


Willems, Lodewijk
arts; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 239.


Willems, Luc (Aalst, 12/05/1964-)
advocaat; gemeenteraadslid van Aalst, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2007. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 443.


Willems, Raymond (Brussel, 09/12/1952-)
elektrotechnicus, medewerker ULB; schepen van Waver, lid van de Bestendige Deputatie van Waals-Brabant, voorzitter van de provincieraad van Waals-Brabant, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2006. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2005, p. 450.


Willems, Richard René Joseph (Nukerke, 23/10/1938-Ronse, 10/05/1991)
bediende; gemeenteraadslid van Ronse, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 427.


Willemsens, Lucien (Luc) (Mol, 15/01/1942-)
licentiaat Germaanse filologie, leerkracht, ambtenaar; gemeenteraadslid van Lennik, parlementslid
 • Belgische Senaat, Biografisch Handboek, Brussel, 1985, p. 511-512.
 • Ysebaert, C., Politiek Zakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1987, p. WIW 103.
 • N. N., Gewezen PVV-parlementairen, s.l., s.n., s.d., s.p.


Willequet, Henri Edmond (Edmond) (Ronse, 12/07/1825-Gent, 01/09/1905)
advocaat; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4616.
 • Lehoucq, Nicole en Valcke, Tony, in : De fonteinen van de Oranjeberg, Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2 : Biografisch repertorium, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1997, p. 428.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 622-623.


Willequet, Jules Modeste (Ronse, 11/02/1830-20/10/1907)
industrieel; gemeenteraadslid van Ronse
 • Willequet, Peter, Het politiseringsproces te Ronse. 1830-1921. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1982, p. 368.


Williot, Gaston Jean (1905-27/06/1990)
journalist, hoofdredacteur van "La Dernière Heure"; schepen en burgemeester van Schaarbeek
 • Legrain, P., Le Dictionnaire des Belges, Brussel, 1981, p. 564.


Willmar, Jean-Pierre Christine (Luxemburg (LU), 29/11/1790-Den Haag (NL), 28/01/1858)
ingenieur, generaal; parlementslid, minister
 • Leconte, J.-R., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXXIII, 1965-1966, kol. 747-750.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4617-4618.


Willocq, Alphonse François (Ronse, 22/07/1820-Ronse, 21/07/1876)
landbouwer; gemeenteraadslid van Ronse
 • Willequet, Peter, Het politiseringsproces te Ronse. 1830-1921. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1982, p. 368.


Willocq, Badillon (Anseroeul, 21/09/1784-Ronse, 19/02/1863)
landbouwer, rentenier; gemeenteraadslid van Ronse
 • Willequet, Peter, Het politiseringsproces te Ronse. 1830-1921. Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1982, p. 368.


Wilmots, Marc (Dongelberg, 22/02/1969-)
beroepsvoetballer, trainer; parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2007. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 444.
 • Uyttendaele, Marc, Feyt, Anne, Quand politique et droit s'emmêlent. Dossiers 2006, Brussel, Editions Luc Pire, 2006, p. 11-22.


Wilmotte, Maurice {Respleû} (Luik, 11/07/1861-Sint-Gillis, 09/06/1942)
filoloog, publicist, hoogleraar ULg, mede-oprichter van "L'Express" en "La Revue Wallonne", mede-oprichter van de uitgeverij "La Renaissance du Livre"
 • Lejeune, R., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XLIII, 1983-1984, kol. 765-783.
 • De Nolf, R., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1975, 2 dl., p. 2085-2086.
 • Halkin, L., Liber Memorialis. L'Université de Liège de 1867 à 1935, Notices biographiques, T. I, Liège, 1936, p. 469-474.
 • Lamberty, Max, ea., Vlaanderen en Wallonië tegemoet!, Brussel, Ministerie van Openbaar Onderwijs, 1957, p. 35-36.
 • Colignon, Alain, in : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 1677.


Wilryckx, Frank Florentina Jan (Turnhout, 25/04/1965-)
licentiaat toegepaste economische wetenschappen, bediende, zaakvoerder; burgemeester van Merksplas, provincieraadslid van Antwerpen, parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 432.


Wincqz, Grégoire Arnould Bernardin Joseph Antoine (Zinnik, 03/08/1847-Zinnik, 21/08/1915)
burgerlijk ingenieur, eigenaar, beheerder-directeur van een vennootschap; schepen en burgemeester van Soignies, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4626.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 624.
 • Van Belle, Jean-Louis, Wincqz, Grégoire, in : Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, III, 1994, p. 353.
 • Van Belle, Jean-Louis, Une dynastie de bâtisseurs : les Wincqz. Feluy-Soignies XVIe-XXe siècle, Louvain-la-Neuve, Editions CIACO, 1990, p. 82-83, 119.


Wincqz, Pierre Philippe Joseph (Zinnik, 24/10/1811-Zinnik, 03/04/1877)
eigenaar, uitbater van een steengroeve; schepen en burgemeester van Soignies, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2188.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 624-625.
 • Van Belle, Jean-Louis, Une dynastie de bâtisseurs : les Wincqz. Feluy-Soignies XVIe-XXe siècle, Louvain-la-Neuve, Editions CIACO, 1990, p. 75-80, 117-119.


Wiser, Jean Nicolas (Ettelbrück (LU), 24/06/1860-Luik, 28/06/1942)
industrieel; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2189.
 • Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 385.


Wouters, Eugeen Jan (Brecht, 18/12/1880-Heist-op-den-Berg, 09/01/1967)
bakker, banketbakker; schepen en burgemeester van Heist-op-den-Berg, provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 241.


Wybo, Alphonsius Marie Franciscus (Alfons) (Brugge, 02/07/1849-Brugge, 05/03/1931)
componist
 • Roose, Firmin, Brugse figuren, Handzame, Familia Et Patria, 1973, p. 205-215.


Wyns de Raucour, François Jean , ridder (Brussel, 06/11/1779-Brussel, 04/01/1857)
advocaat; schepen en burgemeester van Brussel, provincieraadslid van Brabant, parlementslid
 • Pergameni, Ch., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXVII, 1936-1938, kol. 422-424.
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2184.
 • Du Bois, A., Les Bourgmestres de Bruxelles, in : Revue de Belgique, april 1896, p. 365-396.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 626-627.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 148.


Xhignesse, Louis Paul Armand (Luik, 17/09/1925-)
bankbediende; gemeenteraadslid van Luik, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 225 en 239.
 • In : Delforge, Paul, Destatte, Philippe, Libon, Micheline (red), Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, 3 dl., p. 1683.


Ysebaert, Clair Robert (Oudenaarde, 04/04/1950-)
licentiaat diplomatieke wetenschappen, voorzitter van de raad van beheer van de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV); directeur PVV-studiedienst, algemeen partijsecretaris PVV-VLD, voorzitter van het LVV (1993-)
 • Clair Ysebaert leidt LVV, in : De Standaard, 07/12/1994.
 • Michielsen, Stefaan, Participatiemaatschappij Vlaanderen neemt fakkel van Gimv over, in : De Standaard, 27/02/2003.
 • Coppens, Edward, Coppens, Peter, Wie is wie in Vlaanderen 2003-2005. Biografische encyclopedie, Hove, Lexycom, 2003, p. 1379.


Ysenbrant d'Oudenfort, Henri Bernard , jonkheer (Brugge, 25/06/1787-Tielt, 13/09/1855)
militair, industrieel; schepen en burgemeester van Tielt, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2200.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 629.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 149.


Yseux, Emile Ghislain Joseph (Doornik, 17/05/1835-Brussel, 15/10/1915)
doctor in de geneeskunde, hoogleraar en rector ULB; gemeenteraadslid van Brussel, provincieraadslid van Brabant
 • Lameere, A., in : Biographie Nationale, Brussel, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1866-1986, XXVII, 1936-1938, kol. 453-454.
 • Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes 1836-1986, Tournai, 1990, p. 282.
 • Vanderkindere, L., L'Université de Bruxelles 1834-1884, Brussel, 1884, p. 216.


Zamouri, Khadija (Antwerpen, 05/02/1967-)
leerkracht, kabinetsmedewerker; parlementslid
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 437.


Zaman, Joseph Emmanuel Jérôme , jonkheer (Brussel, 10/03/1812-Brussel, 11/07/1894)
industrieel; parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2201.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 631.
 • Douxchamps, José, Présence nobiliaire au parlement belge (1830-1970). Notes généalogiques, Wépion-Namen, José Douxchamps, 2003, p. 150.


Zech, Ferdinandus Maria Paulus Josephus (Fernand) (Antwerpen, 01/08/1867-Antwerpen, 18/01/1939)
advocaat; provincieraadslid van Antwerpen
 • Heylen, Steve, De Nil, Bart, D'hondt, Bart (e.a.), Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. 2. Biografisch repertorium, Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 2005, p. 244.


Zelderloo, Walter
schepen van Dilbeek, lid van de Bestendige Deputatie van Vlaams-Brabant
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2013. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 438.


Zenner, Alain (Gent, 20/02/1946-)
advocaat; gemeenteraadslid van Ukkel, parlementslid, staatssecretaris; regeringscommissaris
 • Ysebaert, Clair, Politiek zakboekje 2008-2009. Decision makers, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 454.
 • Zenner, Alain, La saga de Clabecq. Du naufrage au sauvetage, Brussel, Editions Luc Pire, 1998, 158 p.


Zoude, Désiré (Theux, 23/08/1796-Marche, 21/07/1855)
advocaat; provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 225.
 • Zumkir, André, La genèse des partis politiques dans l'arrondissement de Verviers à l'époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Luik, s.n., 1997, p. 41.


Zoude, Léopold Marie Joseph (Namen, 27/05/1771-Namen, 01/10/1853)
arts; lid van het Nationaal Congres, parlementslid
 • Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 2202.
 • De Paepe, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 631-632.


Zurstrassen, Pierre Joseph Victor Georges (Joseph Pierre) (Knokke, 24/01/1940-)
industrieel; gemeenteraadslid van Limbourg, schepen van Verviers, provincieraadslid van Luik
 • Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Luik, p. 225.
 • De Wilde, Bart, in : Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 677-679.
top