Het echtpaar De Keyser-Buysse in Luik
ter gelegenheid van een congres van dierenbeschermers (1939).