ARCHIEVENOVERZICHT  - IN UITWERKING -
Dit archievenoverzicht heeft enkel betrekking op die archieven die volledig of deels openbaar zijn. Een meer gedetailleerde lijst is in voorbereiding. Van een aantal archieven zijn de inventarissen online beschikbaar; de links vindt u bij de archieven.
Voor bijkomende informatie kunt u ons e-mailen.


VERENIGINGEN, ORGANISATIES & BEDRIJVEN

1. POLITIEKE VERENIGINGEN
2. CULTURELE VERENIGINGEN
3. VROUWENVERENIGINGEN
4. JONGERENVERENIGINGEN
5. SENIORENVERENIGINGEN
6. SCHOOLBONDEN EN PARASCOLAIRE ORGANISATIES
7. MUTUALITEITEN
8. VAKBONDEN EN WERKMANSKRINGEN


9. MIDDENSTANDS- EN BEROEPSORGANISATIES
10. ANDERE SOCIALE ORGANISATIES
11. TONEELVERENIGINGEN
12. MUZIEKVERENIGINGEN
13. SPORTVERENIGINGEN
14. ANDERE VERENIGINGEN
15. INTERNATIONALE VERENIGINGEN
16. BEDRIJFSARCHIEVEN
PERSONEN (IN VOORBEREIDING)

 
VERENIGINGEN, ORGANISATIES & BEDRIJVEN

1. POLITIEKE VERENIGINGEN

1-1. Nationaal
Partij

~ Liberale Partij (1846-1961)
~ Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (PVV) (1961-1972)
~ Vlaamse PVV (1972-1992)
~ Vlaamse Liberalen en Democraten (VLD) (1992-heden)

Drukkingsgroepen

~ Liberaal Vlaams Verbond


1-2. Plaatselijk
Partijafdelingen en politieke kringen

Antwerpen
~ Antwerps Liberaal Verbond
~ Geuzenbond Haalt ze Boven
~ Liberale Bond Eerste Wijk
~ Liberaal Buitencomiteit arrondissement Antwerpen
~ Liberale Strijdersbond 8e Wijk
~ Liberale Volkspartij Help U Zelve

Brussel
~ Alliance Libérale de Bruxelles
~ Association Libérale de Bruxelles
~ Ligue Libérale de Bruxelles
~ Société de l’Alliance Libérale de Bruxelles

Deinze
~ Liberaal Verbond
~ Liberale Grondwettelijke Vereniging van het Kanton Deinze
~ Liberale Volksgezinde Vereniging Kanton Deinze

Geel
~ Liberaal Verbond van Gheel

Gent
~ Liberale Bond
~ Liberale Kring Ekkergem
~ Liberale Volksvereniging Help U Zelf

Ieper
~ Liberale Federatie van het arrondissement Ieper

Kortrijk
~ Liberale Associatie

Moerbeke-Waas
~ Liberale Partij

Ninove
~ Liberale Associatie
~ Liberale Associatie kanton Ninove

Oudenaarde
~ Kantonale Liberale Vereeniging van Audenaarde

Sint-Niklaas
~ Liberale Associatie

Drukkingsgroepen en studiecentra

Gent
~ Pragma
~ Studiecentrum Prof. Dr. Herman Uyttersprot


2. CULTURELE VERENIGINGEN
2-1. Nationaal
~ Bibliotheekvereniging van het Willemsfonds
~ Comiteit van het Willemsfonds ter Bevordering van de Nederlandsche Zang
~ Coördinatiecentrum voor Liberaal Socio-cultureel Beleid (CLSB)
~ Instituut voor Kadervorming (IVK)
~ Liberaal Radio- en Televisie-instituut (LIRTI)
~ Liberale Radio- en Televisie-omroep (LIBRADO)
~ Stichting Arthur Vanderpoorten
~ Willemsfonds Hoofdbestuur en Provinciale geledingen


2-2. Plaatselijk
Antwerpen
~ Volksuniversiteit Maurits Sabbe ( online inventaris)

Brussel
~ Vader Hoste Fonds

Eeklo
~ Steyaertcomité

Gent
~ Edward Blaeskring
~ Van Crombrugghe’s Genootschap ( online inventaris)


2-3. Willemsfondsafdelingen
~ Boom
~ Brugge
~ Brussel
~ Eeklo
~ Gent
~ Rupelmonde
~ Tienen ( online inventaris)

~ Het archief van het Willemsfonds Hoofdbestuur en de Provinciale Verbonden bevat informatie over volgende afdelingen.
   Klik hier voor een overzicht.

3. VROUWENVERENIGINGEN
3-1. Nationaal
~ Nationale Federatie van Liberale Vrouwen (1923-1962)
~ Nationale Vrouwenfederatie van de PVV / Fédération Nationale des dames PLP (1962-1978)
~ PVV-Vrouwen (1978-1992) (partim)
~ VLD-Vrouwen (1992-heden) (partim)
~ Liberale Vrouwen - Socio-culturele vereniging van Vlaamse Liberale Vrouwen (SCVVLV) (1972-heden)


3-2. Plaatselijk
Antwerpen
~ Liberale Damenvereniging Oud-leerlingenbond van School 4

Gent
~ Liberale Vrouwenfederatie Groot-Gent/Vrouwenfederatie PVV Groot-Gent

Kortrijk
~ Association de Dames pour favoriser les Oeuvres Libérales de Courtrai

Moerbeke-Waas
~ Liberale Vrouwenbond

Sint-Gillis-Dendermonde
~ Liberale Vrouwen

~ Het archief van de Liberale Vrouwen/SCVVLV bevat ook informatie over volgende aangesloten afdelingen.
Klik hier voor een overzicht.


4. JONGERENVERENIGINGEN
4-1. Nationaal
~ Belgisch Liberaal Studentenverbond (BLSV)
~ Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV)
~ Confederatie van Liberale Jeugdorganisaties (CLIJO) – Liberale Jeugdkoepel
~ Liberale Jongerenservice
~ Landelijk Verbond der Liberale Jonge Wachten (1904-1945)
~ Landelijk Verbond der Liberale Jeugd van België (1945-1950)
~ Nationaal Verbond der Liberale Jeugd van België / Fédération Nationale des Jeunesses Libérales (1950-1960)
~ Nationaal Jeugdverbond voor Vrijheid en Vooruitgang (1961-1972)
~ PVV-Jongeren (1972-1992)
~ Jong VLD (1992-heden)


4-2. Plaatselijk
Afdelingen van de Liberale Jonge Wacht


Aarschot
~ Liberale Jonge Wacht

Antwerpen
~ Vooruitstrevende Liberale Jonge Wacht Help U Zelve

Dendermonde
~ Liberale Jonge Wacht

Gent
~ Liberale Jonge Wacht – afdeling 9de Wijk
~ Liberale Jeugd Oost-Vlaanderen

Harelbeke
~ Liberale Jonge Wacht

Mechelen
~ Liberale Jonge Wacht

Andere verenigingen

Tienen
~ Jonge Liberale Mutualisten

LVSV afdelingen

~ Brussel
~ Gent


5. SENIORENVERENIGINGEN
Plaatselijk
~ Liberale Bonden van Gepensioneerden / Liberale Beweging voor Volksontwikkeling (LBG / LBV) – Oost-Vlaanderen
~ Het archief bevat ook informatie over volgende aangesloten afdelingen.
   Klik hier voor een overzicht.

~ Liberale Bonden van Gepensioneerden / Liberale Beweging voor Volksontwikkeling (LBG / LBV) – West-Vlaanderen


6. SCHOOLBONDEN EN PARASCOLAIRE ORGANISATIES  (zie ook: 10. ANDERE SOCIALE ORGANISATIES)
6-1. Nationaal

~ Algemeen Verbond ter Bevordering van het Officieel Onderwijs (AVBO) - West-Vlaanderen ( online inventaris)
~ Bond van Oudleden van het Liberaal Vlaams Studentenverbond


6-2. Plaatselijk
Brugge
~ Van Maerlantszonen ( online inventaris)

Sint-Niklaas
~ Schoolkomiteit van de Kindertuin Edmond Meert


6-3. Liberale Scholen
Brugge
~ Fröbelschool Brugge

Brussel
~ Willemsfonds-Avondschool

Kortrijk
~ School De Smet

Roeselare
~ Instituut Tant-Roels


7. MUTUALITEITEN
Plaatselijk

Brugge
~ Van Gheluwe’s Genootschap

Harelbeke
~ Maatschappij van onderlinge bijstand De Volksschat

Kapellen
~ Hulp in Nood

Mechelen
~ Ziekenbond Liberale Voorwacht

Ronse
~ Bond D’Hauwer

Wervik
~ Broederlijkheid

Wilrijk
~ Liberale Ziekenbond


8. VAKBONDEN EN WERKMANSKRINGEN
8-1. Nationaal

~ Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB)


8-2. Plaatselijk
Antwerpen
~ Liberaal Bediendensyndicaat
~ Vereniging van Stadswerklieden
~ Liberale Vakbonden van Hoboken

Eeklo
~ Vrijheidsliefde vzw
~ Werkmanswelzijn

Gent
~ Koninklijke Laurentkring Geluk in ’t Werk ( online inventaris)
~ Koninklijke Laurentkring Vrijheidsliefde
~ Leeren Vereert
~ Nut en Vermaak
~ Samenwerkende Maatschappij Immer Volharden
~ Vermaakt in ’t Leren
~ Werken en Leeren

Kapellen
~ Liberale Vakbond Hulp in Nood

Kruibeke
~ Liberale Gemengde Vakbond van Rupelmonde

Melle
~ Maatschappij De Vereenigde Werklieden

Oudenaarde
~ De Vrije Werkersbond

Ronse
~ L’harmonie, Société Coopérative

Wetteren
~ Liberale Vakbond Help U Zelve

~ Voor een overzicht van de ACLVB-afdelingen, zie ODIS.


9. MIDDENSTANDS- EN BEROEPSORGANISATIES
Nationaal

Liberaal Verbond voor Zelfstandigen (LVZ)


10. ANDERE SOCIALE ORGANISATIES   (zie ook: 6. SCHOOLBONDEN EN PARASCOLAIRE ORGANISATIES)
10-1. Nationaal

Delipro Liberalen voor Ontwikkelingssamenwerking (LIVOS)


10-2. Plaatselijk
Antwerpen
~ Algemeen Kledingwerk voor Antwerpens officiële scholen ( online inventaris)
~ Diesterweg’s Hulpkas voor Behoeftige Schoolkinderen ( online inventaris)

Brussel
~ Kindergeluk ( online inventaris)

Gent
~ Samenwerkende Maatschappij Van Crombrugghe Fonds ( online inventaris)
~ Samenwerkende Maatschappij Volharding
~ Société Callier ( online inventaris)


11. TONEELVERENIGINGEN
Plaatselijk

Aalst
~ Letter- en Toneelkundig Gezelschap Voor Taal en Vrijheid ( online inventaris)

Deinze
~ Geen Kunst Zonder Nijd ( online inventaris)
~ Toneelmaatschappij Vooruit ( online inventaris)
~ Vlaams Gezelschap voor Moedertaal en Vaderland ( online inventaris)

Harelbeke
~ Zonen der Arendsbeek

Mechelen
~ Hendrik Consciencevrienden

Nieuwpoort
~ Maatschappij Rhetorica

Toneelafdelingen van andere organisaties

Gent
~ Van Crombrugghe’s Genootschap ( online inventaris)
~ Geluk in ’t Werk


12. MUZIEKVERENIGINGEN
12-1. Nationaal

Federatie der Liberale Muziekverenigingen (FELIM)


12-2. Plaatselijk
Aalst
~ Harmonie De Oude Garde / Les Vrais Amis Constants

Antwerpen
~ Liberale Fanfare De Ware Vrienden

Boechout
~ Liberale Harmonie

Boom
~ Liberale Harmonie L’Union

Geraardsbergen
~ Muziekmaatschappij Orpheus

Harelbeke
~ Fanfare Sint-Cecilia

Kapellen
~ Liberale Fanfare De XXXIV

Kortrijk
~ Philharmonie

Kruibeke
~ Liberale Fanfare Sint-Cecilia Rupelmonde

Lebbeke
~ Fanfare Orphee

Leopoldsburg
~ Muziekmaatschappij L’Echo de la Jeune Campine / De Weergalm

Meerhout
~ Liberale Harmonie van Meerhout

Moerbeke-Waas
~ Liberale Harmonie Trouw aan Kunst

Niel
~ Liberale Harmonie Vooruit Zonder Vrees

Nieuwpoort
~ Philharmonie ( online inventaris)

Poperinge
~ Muzikale Kring De Philharmonie

Roeselare
~ Harmonie Sint-Cecilia

Sint-Martens-Latem
~ Fanfare Willen is Kunnen

Tongeren
~ Muziekmaatschappij Casino

Wilrijk
~ Liberale Fanfare De Vrijheidsvrienden

Zele
~ The Blue Girls (majorettenkorps)

Het archief van FELIM bevat informatie over volgende aangesloten verenigingen.
Klik hier voor een overzicht.


13. SPORTVERENIGINGEN
13-1. Nationaal

Belgische Liberale Turnbond (BLT)( online inventaris)


13-2. Plaatselijk
Antwerpen
~ Turnkring Onze Jongens ( online inventaris)
~ Turnkring Onze Meisjes ( online inventaris)

Deinze
~ SK Deinze

Sint-Niklaas
~ Turnkring van Sint-Nicolaas Help U Zelf

Het archief van de BLT bevat informatie over volgende aangesloten verenigingen.
Klik hier voor een overzicht.

14. ANDERE VERENIGINGEN
Plaatselijk

Deinze
~ Liberaal Huis
~ Provinciale Bevoorradingscommissie – Plaatselijke Comiteit Deinze

Gent
~ Het Volksbelang ( online inventaris)

Ieper
~ Cercle Libéral Yprois

Oudenaarde
~ Volksvrijheid

Ronse
~ Journal de Renaix


15. INTERNATIONALE VERENIGINGEN
~ Liberale Internationale
~ Mont Pèlerin Society ( online inventaris)


16. BEDRIJFSARCHIEVEN
Escanaffles (Celles)
~ suikerfabriek

Moerbeke
~ suikerfabriek

Oud-Lillo
~ suikerfabriek

Veurne
~ suikerfabriek

Zelzate
~ suikerfabriek Frans Wittouck


PERSONEN

In voorbereiding