Lithografie van het stichtingscongres van de Liberale Partij in 1846,
met vermelding van de 384 afgevaardigden, de goedgekeurde resoluties en het partijprogramma.