KAREL POMA (1920-…). INVENTARIS VAN DE BRIEVEN VAN KAREL POMA BETREFFENDE VERZETSACTIVITEITEN AAN DE GENTSE UNIVERSITEIT (1945-1953).
Deelinventaris van het archief Karel Poma.


De brieven van Karel Poma werden gedigitaliseerd en kunnen hier worden ingekeken (in PDF, klik op de beschrijvingen). Vermits het merendeel handschriften zijn, werd geen OCR toegepast. Een transcriptie van de stukken is hier beschikbaar.

1. Brieven betreffende de erkenning van studenten als weerstander

1.1. Brief van J.F. Verbruggen met de vraag wanneer het tijdschrift Klokke Roeland voor het eerst verscheen, en wanneer hij dus lid van het NSG geworden is, Vilvoorde, 22.11.1946.
Handschrift. 1 stuk.
[Hij vermeldt ook Walter Vangeenberghe, André Schaepdrijver, Stef Scholliers en Herman Verelst als zijnde actief in het verzet]

1.2. Brief van Jacques Priem die, in antwoord op een eerdere vraag van Karel Poma, een lijstje met namen van Brugse verzetsleden die deelnamen aan de actie tegen studentenhuis Mac Leod, doorstuurt, Sint-Kruis, 23.12.1946.
Handschrift. 1 stuk.
[Hij vermeldt de namen Joseph Louwagie, André Louwagie, Ferdinand Vandendriessche, Roger Beckers, Jan De Smul, Karel Feys, Roger Roffiaen, Paul Lepez, Edmond De Reyghere, Jan Lateur, Jacques Priem, Hubert Verjans en Robert Chéri]

1.3. Brief van Karel Feys betreffende zijn aanvraag om het statuut van erkend weerstander te verkrijgen, Gistel, 2.1.1947.
Handschrift. 1 stuk.
[Hij vermeldt de namen Jacques Priem en Robert Haeck]

1.4. Brief van het Regionaal Comité Gent van het Onafhankelijkheidsfront met de vraag om stukken uit een dossier betreffende de erkenning als weerstander te ondertekenen, Gent, 28.1.1947.
Typoscript. 1 stuk.
[Vermelding van de naam Dr. Herreweghe]

1.5. Brief van het Onafhankelijkheidsfront afdeling Torhout met de vraag om inlichtingen teneinde de dossiers voor de aanvraag om erkenning als weerstander van enkele personen te kunnen afwerken, Torhout, 22.2.1947.
Typoscript. 1 stuk.
[Vermelding van de namen Roland Wostyn en Jan De Smul]

1.6. Brief van dr. Karel (Charles) Andries met o.m. enkele namen van personen die met hem samenwerkten in het studentenverzet, Zelzate, 27.2.1947.
Typoscript. 1 stuk.
[Hij vermeldt de namen Nelly Daneels, Cecile Van Welden, Gaspard van den Berghe en Els(a) Vanderpoorten]

1.7. Brief van Jacques Priem met de vraag om enkele bijgevoegde documenten voor zijn dossier tot aanvraag als erkend weerstander te ondertekenen en door te sturen, Sint-Kruis, 9.3.1947.
Handschrift. 1 stuk.
[Hij vermeldt de naam André Louwagie]

1.8. Brief van Roland Wostyn met enerzijds de vraag om een officiële bevestiging van zijn verzetsactiviteiten te bekomen, en anderzijds de vraag om ook André Neyrinck op te geven als lid van een verzetsgroep, Assebroek, 1.4.1947. Handschrift.
Handschrift. 1 stuk.
[Hij vermeldt de namen Paul De Smul en André Neyrinck]

1.9. Brief van Jacques Priem, die optreedt namens de familie Louwagie, om de dossiers betreffende de weerstand in orde te brengen, en ook inlichtingen vraagt omtrent enkele personen, Gent, 1.4.1947.
Handschrift. 1 stuk.
[Hij vermeldt de namen André Louwagie, Jan Van Steenwegen, Karel Pieters en Desmet]

1.10. Brief van het Regionaal Comité Gent van het Onafhankelijkheidsfront met de vraag om enkele attesten te ondertekenen, Gent, 3.4.1947.
Typoscript. 1 stuk.
[Met vermelding van de namen Feys, Verbruggen en Scholliers]

1.11. Brief van mevrouw Louwagie met de vraag om enkele attesten betreffende haar zonen, die in Congo verblijven, te willen ondertekenen en terugzenden, Brugge, 20.4.1947.
Handschrift. 1 stuk.
Aan deze brief zit een briefkaart gehecht van mevr. Louwagie met de mededeling dat haar zonen in Congo verblijven, Brugge, 14.12.1946.
Handschrift. 1 stuk.

1.12. Brief van de Patriotische Milities van het Onafhankelijkheidsfront met de vraag om meer inlichtingen betreffende de verzetsactiviteiten van Jan Van Steenwegen, Antwerpen, 11.8.1947.
Typoscript. 1 stuk.

1.13. Brief van het Office de la Résistance, Commission de Contrôle d'Ath met de vraag om, in het kader van zijn aanvraag tot erkenning als weerstander, meer inlichtingen betreffende de verzetsactiviteiten van Robert De Haeck te bekomen, Lessines, 25.12.1947.
Typoscript. 1 stuk.

1.14. Brief van Carlo Buysaert betreffende moeilijkheden in verband met de officiële erkenning van de groep "De Vrijheid" als verzetsgroep, en de eventuele mogelijkheid om als individueel weerstander erkend te worden, Antwerpen, postdatum [januari 1948].
Typoscript. 1 stuk.

1.15. Brief van Clément Ceuppens met de vraag om attesten voor het dossier burgerlijke weerstand in orde te maken, en met de vraag om een attest op te stellen voor het dossier sluikpers (waarvoor hij enkele inlichtingen toevoegt), Antwerpen, 4.12.1949.
Handschrift. 1 stuk.

1.16. Brief van André Maes betreffende attesten voor de erkenning als weerstander door de sluikpers, Gent, 23.12.1949.Typoscript. 1 stuk.
[Hij vermeldt de namen Mevrouw Guillemyn, Bert [Albert Maertens], Lea [Verkein], Jaak [Verhé], Baan [Van Maele] en Hilda [Verkein]]

1.17. Brief van Henri Mandel, federaal secretaris van de Nationale Unie van de Sluikpers, met de vraag om inlichtingen betreffende het studentenblad Klokke Roeland, om de officiële historiek van dit sluikblad te kunnen samenstellen en het belang ervan kenbaar te maken, Brussel, 14.8.1951.
Typoscript. 1 stuk.

1.18. Brief van Clément Ceuppens met de vraag wanneer gestart werd met de uitgave van De Kleine Belg, in verband met zijn dossier van de sluikpers, Antwerpen, 17.2.1952.
Typoscript. 1 stuk.

1.19. Brief van Sylvia Dupuis, Union Nationale de la Presse Clandestine - Flandre Orientale, met de vraag om een attest af te leveren dat wijlen Jean Haus, overleden in een concentratiekamp, meewerkte aan de distributie van het sluikblad Klokke Roeland, Gent, 8.7.1952.
Typoscript. 1 stuk.

1.20. Brief van Sylvia Dupuis, Union Nationale de la Presse Clandestine - Flandre Orientale, met de vraag naar verdere inlichtingen betreffende het dossier Jean Haus en het sluikblad Klokke Roeland, Gent, 17.8.1952.
Typoscript. 1 stuk.

1.21. Brief van Walter Vangeenberghe betreffende de vraag om inlichtingen over wijlen Jean Haus, Oostende, 26.8.1952.
Typoscript. 1 stuk

1.22. Brief van Hilda Claessens met de vraag om te bevestigen dat zij reeds vóór april 1942 betrokken was bij het sluikblad Klokke Roeland. Haar eerste aanvraag tot erkenning als weerstandster door de sluikpers werd immers geweigerd omdat ze volgens het dossier strikt genomen geen zes maanden actief was in het verzet, Brussel, 10.3.1953.Typoscript.
Met in bijlage een afschrift van het besluit van de Controlecommissie van het ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw, en een uittreksel uit de verklaringen van Karel Poma en Leo Peeters. s.d.
Typoscript. 3 stukken.2. Brieven betreffende personen die zich als weerstander trachtten uit te geven

2.1. Brief van Valère Dewael waarin hij meer inlichtingen vraagt over J. D., die een aanvraag tot erkenning als verzetsman indiende, maar lid zou zijn geweest van pro-Duitse organisaties, Tongeren, 2.3.1947.
Typoscript. 1 stuk.

2.2. Brief van Walter Van Grembergen betreffende inlichtingen over J. D., en over de Verbondswacht, Gent, 6.3.1947.
Typoscript. 1 stuk.3. Brieven betreffende het conflict tussen rector Blanquaert en de NSG-studenten

3.1. Brief van Hubert Janssens betreffende het artikel in Het Belfort over de weerstand aan de universiteit, en vooral het feit dat er, ondanks zijn gevangenschap, over hem en zijn rol in de sluikpers niets wordt gezegd, s.l., s.d.
Handschrift. 1 stuk.

3.2. Brief van Leo Peeters betreffende de stand van zaken omtrent het protest tegen de houding van rector Blanquaert, die de rol van het studentenverzet negeert, Berchem, s.d.
Handschrift. 1 stuk.

3.3. Brief van Leo Peeters met het ontwerp van een protestnota, te sturen naar het regionaal comité te Gent, indien Front [het officieel nationaal orgaan van het Onafhankelijkheidsfront] de tekst van een brochure van rector Blanquaert zou publiceren, Anseremme, 10.8.1945.
Handschrift. 1 stuk.

3.4. Brief van Leo Peeters met een samenvatting van zijn brief naar Schmid na het verschijnen van een artikel in Het Belfort [het regionaal orgaan van het Onafhankelijkheidsfront Oost-Vlaanderen], en betreffende zijn wens om een brochure uit te geven waarin ook de activiteiten van de studenten in het verzet belicht worden, Anseremme, 11.8.1945.
Handschrift. 1 stuk.