JULIUS VUYLSTEKE (1836-1903) EN DE FAMILIE VAN DOOSSELAERE - Inventaris van de stukken bewaard op het Liberaal Archief (1887-1952)

Een aantal stukken uit dit archief werd gedigitaliseerd en kan hier worden geconsulteerd. Vermits het om handschriften gaat, werd geen OCR toegepast. Klik hier voor de PDF-versie van de inventaris

1. ARCHIEF VAN JULIUS VUYLSTEKE

1.1. Stukken m.b.t. de viering van zijn 25-jarig lidmaatschap van het algemeen bestuur van het Willemsfonds op 2 oktober 1887

1.1.1. Album samengesteld n.a.v. deze viering, 1887. 1 deel.
Bevat uiteenlopende ingeplakte stukken:
 • aankondiging van de viering,
 • brieven aan Julius Vuylsteke van o.a.
  • J. Hofman (Gent),
  • (August) de Maere (Aartrijke),
  • A. Prayon - van Zuylen (Oostende),
  • H. Ledeganck (Keulen),
  • Van der Kaas (Den Haag),
  • E. J. Parrez (Gent),
  • W.F.G. Nicolaï (Den Haag),
  • August Gondry (secretaris van het Willemsfonds),
  • B. Van de Casteele (Nieuwpoort),
  • Paul de Vigne (Brussel),
  • J. Van Hall (Amsterdam),
  • M. de Vries (Leiden),
  • J.E. Banck (Den Haag),
  • Max Rooses (Antwerpen),
  • Maurits H. van Lee (Brussel),
  • Loontjens en Callebert-Reynaert (namens het Taalminnend Genootschap De Kerels, Roeselare).
 • programma van de viering,
 • telegrammen van o.a.:
  • vrouwe Courtmans, geboren Berchman (Maldegem),
  • Blauwaert (Elsene),
  • Jan Florus (Tielen),
  • Bever-Vereecke (Diksmuide),
  • Karel Bogaerd (Brussel),
  • Herman Bogaerd (namens de Liberale Vlaamsche Voorwacht, Brussel),
  • Vormeng (Berlijn),
  • August Dumont (namens het Kinkers Genootschap, Luik),
  • Karel Barbier (Veurne),
  • Mevrouw Deswarte (Nieuwpoort).
 • huldetekening vanwege de "Kerels van Roeselare",
 • persknipsels uit:
  • De Brugsche Beiaard,
  • De Toekomst,
  • Morgenblad van Gent,
  • La Flandre Libérale,
  • De Stad Gent,
  • Journal de Gand,
  • Het Volksbelang,
  • De Meetjeslander,
  • De Kleine Gazet,
  • Nieuws- en aankondigingsblad van het Land van Waas,
  • Kunst- en Letterbode,
  • Le Bien Public,
  • La Nation,
  • Minerva,
  • Gazette van Gent,
  • La Chronique,
  • Het Vaderland,
  • Vooruit,
  • Organe de Mons et du Hainaut,
  • Nieuwe Amsterdamsche Courant,
  • De Zweep,
  • De Nederlandsche Spectator,
  • De Vrije Turnhouter,
  • De Volksstem,
  • La Liberté,
  • Chronique Meninoise,
  • De Amsterdammer,
  • Kölnische Zeitung,
  • Journal Franklin,
  • De Koophandel van Antwerpen,
  • De Gids voor Leesgezelschappen en Rederijkerskamers.
Bewaring: grote formaten.


1.1.2. Huldebetuiging van het Verbond der Vlaamsche Liberale Verenigingen aan Julius Vuylsteke, 2.10.1887. 1 band.
Bevat een tekst en een tekening.
Bewaring: grote formaten.


1.1.3. "Julius Vuylsteke 1862-1887, Hulde der studenten". Album met huldebetuigingen van verschillende studentenverenigingen, 2.10.1887. 1 band.
Bevat bijdragen van de volgende verenigingen:
 • Taalminnende Studentenkring Onze taal,
 • Kring Studie,
 • Taalminnend Studentengenootschap 't Zal Wel Gaan,
 • Vlaamsche Vooruitstrevende Studentenkring Geen Taal, Geen Vrijheid,
 • Taalminnend Studentengenootschap De Vlaamsche Kring,
 • Help u Zelf (Bond der Vlaamsche leerlingen van Brussel-Elsene),
 • Nederlandsche Studentenkring Antwerpen,
 • Schoolkring Het Jonge Brugge,
 • Jonge Wacht Antwerpen,
 • Van Maerlant's Zonen Brugge,
 • de Heremanszonen.
Bewaring: grote formaten.


1.2. Partituren

1.2.1. Partituur: Philips Van Artevelde. Gedicht van Julius Vuylsteke, muziek van F.A. Gevaert, 1889. 1 stuk.
"Nederlandsche Zangstukken met klavierbegeleiding uitgegeven door het Willems-Fonds, eerste reeks n° 1.
" Bewaring: grote formaten.


1.3. Foto's

1.3.1. Portretfoto's van Julius Vuylsteke op verschillende tijdstippen, s.d. 6 foto's.
Zwart/wit.


2. ARCHIEF OVER JULIUS VUYLSTEKE

2.1. "Julius Vuylsteke 1836-1903". Album over (het overlijden van) Julius Vuylsteke, [na 1903]. 1 deel.
Bevat:
 • zijn overlijdensbericht,
 • een portret,
 • foto's van zijn begrafenis,
 • knipsels, o.a. uit:
  • Het Volksbelang,
  • Tijdschrift van het Willems-Fonds,
  • De Gids,
  • De Nederlandsche Spectator,
  • La Gazette Artistique,
  • Nieuwsblad voor den Boekhandel,
  • Le Bien Public,
  • La Flandre Libérale,
  • Vaderland,
  • Fondsenblad,
  • Journal de Gand,
  • Vooruit,
  • Le Peuple,
  • Gazette van Gent,
  • Vlaamsche Gazet van Brussel,
  • Le Nouveau Précurseur,
  • Het Laatste Nieuws,
  • De Stad Eecloo,
  • Nieuws- en aankondigingsblad van het Land van Waas,
  • La Chronique,
  • Le Réveil de Bruges,
  • Journal du Limbourg,
  • Le Patriote,
  • Ons Blad,
  • La Gazette,
  • L'Etoile Belge,
  • Petit Bleu,
  • La Réforme,
  • De Nieuwe Gazet,
  • De Amsterdammer.
 • programma van een concert-voordracht op 21.3.1903,
 • andere teksten n.a.v. zijn overlijden.
 • Bevat ook enkele stukken m.b.t. het overlijden van Paul Fredericq († 1920) en enkele stukken van Victor Van Doosselaere m.b.t. het Willemsfonds en 't Zal Wel Gaan, 1946-1952.
Bewaring: grote formaten.

2.2. Foto van Julius Vuylsteke op zijn sterfbed, 1903. 1 foto.


3. ARCHIEF VAN DE FAMILIE VAN DOOSSELAERE

3.1. Stukken van Victor Van Doosselaere
---- Stukken m.b.t. het Willemsfonds en 't Zal Wel Gaan, 1946-1952.
Zie nr. 2.1.

3.2. Drukwerk van drukkerij Van Doosselaere
3.2.1. ROULEZ (J.). Choix de vases peints du musée d'antiquités de Leide. Gent, Van Doosselaere, 1854. 1 band.
Losbladige uitgave, afbeeldingen zijn zeefdrukken.
Bewaring: grote formaten. 2 ex.

3.2.2. "Diplôme d'honneur décerné à …", uitgegeven n.a.v. de Wereldtentoonstelling van 1913 in Gent. 1 diploma.
Blanco, groot formaat, tekening van Edmond De Maertelaere.
"Impr. Van Doosselaere Gand 1913".
Zie diplomacollectie, nr. 205 (22-9-29-1-00-2).

3.3. Foto's
3.3.1. Foto's van de stand van drukkerij Van Doosselaere op de Wereldtentoonstelling van 1913 in Gent. 4 foto's.
Zwart/wit.


4. BOEKEN, TIJDSCHRIFTEN EN ICONOGRAFISCH MATERIAAL

4.1. SERRURE (Edmond). Cours classique d'architecture / Klassieke leergang van bouwkunst. Gent, Jacqmain, s.d.
Tweetalige uitgave.
Bewaring: grote formaten.

---- Prenten allerlei, s.d. & 1908.
Zie nr. 3.2.1.

---- Nummers van tijdschriften, s.d. & 1913.
La Vie Heureuse, s.d. - Panorama, 22.10.1913 - The beauty of the photogravure, 8.2.1913 (3 ex. in verschillende kleuren) - Der Welt Spiegel, 19.6.1913.
Zie nr. 3.2.1.


5. VARIA

5.1. "Chasseurs Eclaireurs à St Denis en 1912", foto van een groep militairen. 1 foto.
Zwart/wit.