Ernest Staas
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen 1960 (10e uitgave)