1. BIBLIOGRAFIE VAN DE LIBERALE TIJDSCHRIFTEN/BIBLIOGRAPHIE DES REVUES LIBERALES

Marcel Bots publiceerde tussen 1994 en 1996 registers (auteurs- en zaakregisters) van de belangrijkste liberale Franstalige tijdschriften in ons land. De Revue Nationale de Belgique, La Flandre Libérale, Revue Trimestrielle, Revue de Belgique en Le Flambeau omvatten samen de periode 1839-1976 en zijn een onmisbare bron voor de geschiedenis van het liberalisme in België.
Deze handige werkinstrumenten zijn nu integraal in pdf-formaat beschikbaar.

Voor de on line consultatie werd de bibliografie van elk tijdschrift in vier aparte bestanden opgedeeld. De inleiding geeft een uitvoerige historische schets en achtergrondinformatie. Met behulp van de thematische inhoudstafels en de auteursregisters kunt u de bibliografieën doorzoeken: de inhoudstafels geven een overzicht hoe de bibliografie is gestructureerd, terwijl daarnaast ook gemakkelijk auteurs kunnen worden opgespoord. De nummers in zowel de inhoudstafels als de auteursregisters verwijzen naar de titels in de bibliografieën. Uiteraard kunt u ook met de zoekfunctie in de pdf-viewer de bibliografieën doorbladeren.

Het Liberaal Archief bezit van La Flandre Libérale, Revue Trimestrielle, Revue de Belgique en Le Flambeau een quasi volledige verzameling. Ter informatie kan nog worden vermeld dat voor de recentere periode de periodieken Progrès (1965-1990) - en zijn Nederlandstalige zusterblad Vooruitgang (1971-1990) - en Libéralisme (met Nederlandstalige versie Liberalisme) (1990-2001) verschenen.

Revue Nationale de Belgique (1839-1847)
Inleiding/Introduction
Inhoudstafel/Table des matières
Register van auteurs/Index des auteurs
Bibliografie/Bibliographie (pdf 144 Kb)

La Flandre Libérale (1847-1848)
Inleiding/Introduction
Inhoudstafel/Table des matières
Register van auteurs/Index des auteurs
Bibliografie/Bibliographie (pdf 25 Kb)

Revue Trimestrielle (1854-1868)
Inleiding/Introduction
Inhoudstafel/Table des matières
Register van auteurs/Index des auteurs
Bibliografie/Bibliographie (pdf 724 Kb)

Revue de Belgique (1869-1914)
Inleiding/Introduction
Inhoudstafel/Table des matières
Register van auteurs/Index des auteurs
Bibliografie/Bibliographie (pdf 1,3 Mb)

Le Flambeau (1914-1976)
Inleiding/Introduction
Inhoudstafel/Table des matières
Register van auteurs/Index des auteurs
Bibliografie/Bibliographie (pdf 1,2 Mb)

 

2. BIBLIOGRAFIEËN VAN STUDENTENALMANAKKEN
De studentenalmanakken van de Société Générale des Étudiants Libéraux. Almanach de l'Université de Gand Almanach des Étudiants Libéraux de l'Université de Gand (1885-1914) (pdf 415 Kb)

De studentenalmanakken van 't Zal Wel Gaan (1854-1981) (pdf 441 Kb)

Klik hier voor onze virtuele tentoonstelling over de Gentse studentenalmanakken.

 

3. INHOUDSTAFELS VAN DE VLAAMSE GIDS (1905-2000)
De Vlaamse Gids (1905-1940); (1945-1957); (1958-1970); (1971-1993); (1994-2000) (pdf).

 

4. THEMATISCHE BIBLIOGRAFIEËN
Philippe Praet. E. de Laveleye - Bibliografie
Deze bibliografie vormt de weerslag van de buitengewoon grote publicatiedrift van Emile de Laveleye (1822-1892), ongetwijfeld de vruchtbaarste en bekendste Belgische geleerde van zijn tijd. De meer dan honderd boeken en brochures, vertaald in vele talen, zijn medewerking aan tientallen kranten en tijdschriften, en de publicaties aan hem gewijd, geven een idee van de omvang, de verscheidenheid en de internationale uitstraling van het oeuvre van de Laveleye. Karakteristiek zijn in dit verband de ruim honderd necrologieën die bij zijn overlijden in zowat alle landen (van Finland tot Brazilië, en van Costa Rica tot Rusland) in de pers verschenen.
De bibliografie werd in 1992 door het Liberaal Archief uitgegeven.
Ter aanvulling moet het recentere werk van Alec Vuijlsteke worden vermeld:
 • Une certaine idée de l'Europe. Émile de Laveleye (1822-1892), een liberaal publicist en de nationaliteitenkwesties. Licentiaatsverhandeling Universiteit Gent, 1996-1997, 2 dl.
 • Émile de Laveleye (1822-1892): vision d'un publiciste libéral belge sur les nationalités et les jeunes nations en Europe méridionale, in: Rassegna Storica del Risorgimento (Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano), anno LXXXIX, 2002, pp. 39-52.
 • Emile de Laveleye - Bibliografie
  Inhoudstafel
  Bibliografie (pdf 979 Kb)

  Christoph De Spiegeleer. Charles Potvin. Bibliografie / Bibliographie
  Charles Potvin heeft een bibliotheek vol geschreven: persartikelen en opiniestukken, politieke pamfletten, dichtwerk, theaterstukken, uitgaven van manuscripten, vertalingen en kunstkritiek. Enkel aan de roman heeft hij zich niet gewaagd. Wie zich wou verdiepen in de geschriften van Potvin, had tot nu geen volledig overzicht van zijn oeuvre ter beschikking. Op basis van eigen onderzoek en van bestaande bibliografieën werden in onderhavige bibliografie de titels van het uiteenlopende oeuvre van Charles Potvin samengebracht.
  Charles Potvin. Bibliografie / Bibliographie (pdf 2 Mb)  Indien u deze documenten niet kan openen, hebt u wellicht geen pdf-viewer geïnstalleerd. Adobe Acrobat Reader, waarmee de pdf-documenten worden geopend, kunt u hier gratis downloaden