DROPBOX - LAAD HIER UW FOTO'S OP

Heeft u nog foto's van liberale organisaties of van personen die erin actief waren of het nog steeds zijn? U kan alles aan het Liberaal Archief schenken of in bewaring geven. Een eventuele beperking van de toegankelijkheid kan bij contract worden vastgelegd.

U kunt als volgt te werk gaan.
1. U hebt foto's liggen en wil die in bruikleen geven:
- u kan die foto's zelf scannen (aan min. 300 dpi en opslaan in tiff-formaat) en ons op een cd-rom of via de dropbox toesturen (zie punt 2);
- of contacteer ons: info@liberaalarchief.be of tel. 09/221.75.05 om af te spreken.

2. U hebt gescande of digitale foto's en wil die overmaken:
- u kan ze op een cd-rom branden en ons opsturen;
- u kan de foto's van op uw computer in onze dropbox opladen.

Foto's verliezen veel van hun waarde wanneer niemand nog weet wie er op is afgebeeld. Daarom is het belangrijk dat u ons zo veel mogelijk informatie bezorgt over de foto's. Wie staat er op de foto? Waar en wanneer of bij welke gelegenheid is de foto genomen? Wie was de fotograaf? Wie bezit de auteursrechten? Alle informatie is welkom.

DROPBOX LIBERAAL ARCHIEFWIE HELPT ONS AAN DE VOLGENDE TITELS ?

• Brochures van de Cahiers Bleus

  La Belgique au tournant
  Pour la liberté
  Sommes nous anti-religieux
  Qui sème le vent
  Une loi nécessaire en matière universitaire
  La double réparation. Les réparations et l’Entente, la Rhénanie et Berlin (Carl Sartilly)
  Après Gênes, avant La Haye. Rapallo-la-guerre (Carl Sartilly)
  La fondation de la ville de Grammont (Victor Campen)
  Instruction publique au pays des soviets (Théodore Aubert)

• Almanach de l’Université de Gand/Almanach des étudiants libéraux de l’Université de Gand
  1887 (jg. 3)
  1888 (jg. 4)
  1900 (jg. 16)
  1907 (jg. 23)
• Taalminnend studentengenootschap ’t Zal Wel Gaan. Gentsche Studenten-almanak
  1856 (jg. 3)
• Noord en Zuid. Akademische mengelingen uitgegeven door het taalminnend studenten-genootschap onder kenspreuk: ’t Zal Wel Gaan, te Gent met de medewerking van studenten aan de verschillige Hollandsche en Belgische hoogescholen.
  Eerste deel (1856)
  Tweede deel (1858)
• “In de branding van”(een uitgave van het voorlichtingscentrum van het Liberaal Vlaams Verbond)
  3. Het Liberaal Vlaams Congres
• Liberaal Kongres voor de Vlaamsche Gewesten. Gehouden te Brussel den 28 Januari 1912. Handelingen. Verslag niet in den handel; kosteloos uitgegeven door de “Vlaamsche Gazet” en “Het Laatste Nieuws”, 42 p.

• Le libéralisme et les oeuvres sociales. Het liberalisme en de sociale werken. Gent, Société anonyme de la presse libérale Gantoise, 1919, 16 p.

• Bibliothèque Gilon
  1 t/m 6, 9, 13, 28, 30 (onvolledig), 32, 37, 41, 49, 51-52, 53b, 72, 88-89, 124, 152, 200-209
• Le Flambeau
  1918
  1922: 11
  1924: 6-9
  1925: 4
  1928: 1, 2, 11
  1929: 1, 6
  1930: jan-nov
  1934: 5, 7
  1935-1936
  1937: 1-5, 7-12
  1938: 1-8, 10-12
  1939: 1-8, 10-12
  1971-1980
• Revue de Belgique
  1896-1901
  1904: 40
  1907: 49
  1909-1911
  1912: 1, 2, 16-18
  1913: 8, 12-21, 23-24, numéro spécial Gand-Exposition
top