De kranten- en tijdschriftencollectie van het Liberaal Archief bestaat uit meer dan 2.600 plaatselijke, nationale en internationale titels. U vindt hier een lijst van alle titels.
Het Liberaal Archief beschikt over volledige collecties van de voornaamste liberale kranten:
  • Het Laatste Nieuws, 1888-heden
  • De Nieuwe Gazet, 1897-heden
  • La Flandre Libérale, 1874-1974
  • Het Volksbelang, 1867-1914, 1925-1939 en 1945-heden
  • De Vlaamsche Gazet, 1900-1914

volksbelang voorblad Het Volksbelang is het oudste nog bestaande liberaal Vlaams tijdschrift. Als spreekbuis van de Vlaamse liberale beweging in de 19de eeuw met de Gentse hoogleraar Paul Fredericq als centrale figuur, nadien (en tot op heden) van het Liberaal Vlaams Verbond, vormt Het Volksbelang een uiterst belangrijke bron voor de geschiedenis van de liberale ideologie en de politieke geschiedenis van de Vlaamse liberalen. Prominente liberalen zoals Willy De Clercq, Frans Grootjans, Herman Vanderpoorten en Karel Poma waren jarenlang vaste medewerkers, terwijl gewaardeerde redacteurs zoals Leo Siaens, Frans Strieleman en Piet Van Brabant alles in goede banen leidden. Bladeren door de nummers van Volksbelang is als reizen doorheen de geschiedenis van het Vlaams liberalisme.
De jaren 1867-1914, 1925-1934 en 1945-heden zijn volledig (het Volksbelang verscheen niet tussen 1914 en 1925). Van de periode 1935 tot 1939 zijn enkel losse nummers beschikbaar. Klik hier voor inzage van Het Volksbelang (1867-1914, 1925-1939, 1945-heden).

Het Liberaal Archief bewaart volledige reeksen van alle partijperiodieken verschenen vanaf 1945.
Daarnaast is ook Liberalisme / Libéralisme (1990-2001) uitgegeven door het Paul Hymanscentrum integraal beschikbaar.

Deze reeksen werden gedigitaliseerd en kunnen volledig op deze website worden ingekeken. Het gaat in totaal om 473 nummers, of ruim 15.000 pagina's. Met de congresresoluties, verkiezingsprogramma's en partijstatuten, eveneens op deze website beschikbaar, zijn deze periodieken onmisbaar voor de studie van de liberale partijgeschiedenis in België vanaf 1945.

Andere gedigitaliseerde periodieken die u integraal online kunt lezen:

Daarnaast worden verzamelingen van lokale liberale weekbladen aangelegd. Het Liberaal Archief startte met het microfilmen van de plaatselijke liberale pers. Dit is reeds gebeurd voor Eeklo, Lier, Leuven, Mechelen, Nieuwpoort, Oudenaarde, Ronse, St-Niklaas, Tienen.

Een mooi voorbeeld van lokale politieke satirische pers uit de negentiende eeuw is het Gentse blad Baes Kimpe, waarvan het Liberaal Archief de volledige reeks bewaart. Aanvankelijk bedoeld als kiesblad van de Gentse liberale associatie in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 27 oktober 1857, bleef 'Baes Kimpe' nadien wekelijks verschijnen om de spot te drijven met de katholieke machtshebbers. U kunt hier de volledige collectie, verschenen tussen 4 oktober 1857 en 10 april 1859, doorbladeren. (Meer informatie over 'Baes Kimpe' vindt u hier.)

Van belang voor de geschiedenis van het liberalisme in België zijn voorts de liberale tijdschriften, zoals de Revue Nationale de Belgique (1839-1847), La Flandre Libérale (1847-1848), de Revue Trimestrielle (1854-1868), de Revue de Belgique (1869-1914), Le Flambeau (1918-1976), Progrès/Vooruitgang (1971-1990), Liberaal Reflex (1980-2000), Liberalisme (1990-2001). Deze periodieken bestrijken een periode van 150 jaar en bevatten tevens veel algemeen culturele onderwerpen. Van de Revue Nationale de Belgique (1839-1847), La Flandre Libérale (1847-1848), de Revue Trimestrielle (1854-1868), de Revue de Belgique (1869-1914) en Le Flambeau (1918-1976) publiceerde het Liberaal Archief registers.

Op het Liberaal Archief kunnen ook alle Willemsfondspublicaties vanaf 1851, evenals het Tijdschrift van het Willemsfonds (1896-1904) en De Vlaamse Gids (1905-2000) worden ingezien, en de quasi volledige verzameling van de Bibliothèque de propagande (1903-1914, 385 afleveringen), de Bibliothèque antisuperstitieuse (1900-1924, 36 afleveringen) en de Bibliothèque Gilon (Verviers, jaren 1880, 234 afleveringen). Overzichten van deze reeksen vindt u in de afdeling Bibliografieën.

Het Liberaal Archief bezit tevens een goed bewaarde verzameling van sluikbladen en pamfletten die gedurende de bezetting van 1940-1944, tegen de Duitse verordeningen in, verspreid werden. Omdat de liberalen zich vaak aansloten bij grotere groeperingen, zoals het Onafhankelijkheidsfront of het Geheim Leger, werden maar enkele bladen gedrukt die men werkelijk “liberaal” kan noemen. Voorbeelden daarvan waren Le Clan d’Estin en Le Précurseur.
Klik hier voor een overzicht van de sluikbladen.
Klik hier voor een overzicht van de pamfletten.

De bibliotheek bevat ten slotte een aantal liberale periodieken uit het buitenland, zoals Commentaire (Frankrijk), Liberaal Reveil (Nederland), Ordo en Liberal (Duitsland). De publicaties van de Teldersstichting (Den Haag), het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen) en het Institute for Economic Affairs (Londen) liggen ter inzage.

icoon zoeken