NEOHUMANISME (1936-1965)
Neohumanisme was het tijdschrift van het Liberaal Vlaams Studentenverbond Gent van 1936 tot 1965. Opgericht in december 1936 onder impuls van toenmalig LVSV-voorzitter Frans De Hondt was Neohumanisme meer dan louter een studentenblad. De redactie had vooral aandacht voor ideologisch sterk onderbouwde artikelen. Albert Claes was de eerste hoofdredacteur; Adelin Dewael, Albert Maertens, Baan Van Maele, Herman Van Snick en Raymond Wostyn behoorden tot de eerste generatie redactieleden.
In 1965 werd Neohumanisme opgevolgd door het studentikoze Kruimels. Sinds 1974 is opnieuw aangeknoopt met de traditie en kreeg het blad andermaal de naam Neo Humanisme dat tot op heden verschijnt.

Het Liberaal Archief bezit de volledige collectie Neohumanisme (1936-1965) die hier online kan worden geconsulteerd.
De reeks werd doorzoekbaar gemaakt met behulp van OCR. De documenten werden opgeslagen als pdf en kunnen met een pdf-reader worden gelezen en doorzocht.

Klik hier voor een auteursregister op Neohumanisme.