terug naar alfabetisch overzicht
Adolf De Meulemeester, 1816-1907

Tot halfweg de negentiende eeuw werden de stedelijke welzijnsorganisaties grotendeels over de levensbeschouwelijke grenzen heen bestuurd. Hieraan kwam een einde na het kortstondige burgemeesterschap van Judocus Delehaye (van 1854 tot 1857). Dit klerikale bestuursintermezzo had de polarisatie tussen de twee partijen naar een hoogtepunt gejaagd en de nieuwe burgemeester van Gent, Charles de Kerchove, was vastbesloten om alle stedelijke besturen onder liberale controle te brengen. Voor de belangrijke Commissie der Burgerlijke Godshuizen, die instond voor de residentiŽle hulpverlening (zieken- en bejaardenhuizen, krankzinnigen- en wezenzorg), rekende hij op Adolf De Meulemeester, jurist, provincieraadslid (van 1854 tot 1872) en een oudgediende uit de strijd tegen Delehaye.

De Meulemeester werd in 1859 door de gemeenteraad aangesteld tot bestuurder van de Commissie en zijn opdracht was eenvoudig: een halt toeroepen aan "les abus de la gent monacale" [La Flandre Libérale, 16.4.1907, p.3] of de misbruiken door het 'papenvolk'. In 1863 werd hij voorzitter van de Commissie en in de twee decennia dat hij dit ambt uitoefende ontpopte hij zich tot de onbetwiste spreekbuis van het Gentse welzijnsbeleid.

Na een financiŽle saneringsronde werden de weeshuizen en ziekenhuizen waar wenselijk gelaÔciseerd en werd een begin gemaakt met de modernisering en rationalisering. Kleine hospices werden gesloten en de geneeskundige zorgen werden geconcentreerd rond het Bijlokehospitaal, dat onder zijn bestuur sterk werd uitgebreid. Het Lousbergsgesticht en de nieuwe 'kulderschool' of het jongensweeshuis aan de Martelaarslaan werden eveneens in die periode opgetrokken. In de gemeenteraad, waarin hij zetelde van 1870 tot 1883, verdedigde hij met vuur de belangen van de Commissie.

Zijn belangstelling beperkte zich daarenboven niet tot het sociale beleid van de stad. De Meulemeester was ook een cultuurliefhebber en was Vlaamsgezind. Hij was een trouw lid van het Willemsfonds en stond bekend als een vurig pleitbezorger van de bouw van de Nederlandse Schouwburg, die in 1899 uiteindelijk werd ingehuldigd.

In 1884 nam De Meulemeester ontslag maar bleef als erevoorzitter van de Commissie actief achter de schermen tot zijn overlijden in 1907.


Fragment uit: Bart D'hondt, Van Andriesschool tot Zondernaamstraat, Gids door 150 jaar liberaal leven te Gent. Een uitgave van Snoeck en Liberaal Archief, 2014, 288 p. (€ 35)

boek Van Andriesschool tot Zondernaamstraat