terug naar alfabetisch overzicht
Adolf Snoeck, 1811-1857

Iets verderop in de Veldstraat, richting Korenmarkt, maakte naast Vander Haeghen, De Vigne, Hoste en Herckenrath, nog een uitgever naam en faam. Jozef Snoeck was in 1803-1804 gestart met een kleine drukkerij aan de Predikherenlei en was in 1809 na zijn huwelijk met drukkersdochter Isabella Ducaju verhuisd naar de Kortemunt. Nog zeven jaar later kocht Jozef een herenhuis in de Veldstraat - nog steeds herkenbaar aan het gevelopschrift - en vestigde er een uitgeverij met eigen drukkerij.

Zoon Adolf Snoeck nam het beheer van het familiebedrijf over in 1838. In navolging van zijn vader, die een overtuigd orangist was, sloot Adolf zich aan bij de Liberale Associatie en werd een enthousiast militant. Het korte klerikale interregnum van burgemeester Judocus Delehaye was voor hem ongetwijfeld een grote bron van ergernis die hem in zekere zin fataal werd. De liberale verkiezingsoverwinning van 1857, waarna Charles de Kerchove Judocus Delehaye opvolgde, wond hem in die mate op dat hij tijdens het overwinningsfeest bezweek aan een beroerte.

De familie Snoeck zette nog tot 2006 het bedrijf van generatie op generatie voort. In dat jaar werden de activa gesplitst en smolt de drukkerij samen met de Antwerpse nv Deckers Druk, de uitgeverij bleef bestaan onder de naam Snoecks nv.

De uitgave van enkele Nederlandstalige werken van onder anderen Jan Frans Willems en Karel Lodewijk Ledeganck, zette begin negentiende eeuw misschien de toon van de uitgeverij, maar hun bekendheid en reputatie dankte de familie in de allereerste plaats aan de uitgave van een hele reeks populaire almanakken die tot op vandaag op massale belangstelling kunnen rekenen. Naast de bekende Snoecks zelf, de 'grote' almanak die voor het eerst in 1828 werd gedrukt, was er onder meer de Almanach van Milaenen, de Dobbelen Stuyversalmanach, de Snoeck's Almanach voor boeren en menschen en de Klugt- en Liedekensalmanach.

Onder het pseudoniem Pierlala schreef Adolf doorheen de jaren tal van satirische stukjes, waarin hij de politiek en vooral de politici op de korrel nam, voor zijn almanak. Andere volkse publicaties zoals het Lollekensboek om zich kreupel te lachen, de Nieuwe Vaekverdryvers en de Kleine Leesgierige Bibliotheek sloten perfect bij deze traditie aan. In het ernstiger genre gaf de familie Snoeck ook een aantal edities van de Wegwyzer der Stad Gent uit en het eerste nummer van het Nederduitsch Letterkundig Jaerboekje van Frans Rens.


Fragment uit: Bart D'hondt, Van Andriesschool tot Zondernaamstraat, Gids door 150 jaar liberaal leven te Gent. Een uitgave van Snoeck en Liberaal Archief, 2014, 288 p. (€ 35)

boek Van Andriesschool tot Zondernaamstraat