terug naar alfabetisch overzicht
Alfons Colle, 1882-1968

alfons colle

Niet enkel in de Gentse maar ook in de nationale liberale vakbond speelde de familie Colle gedurende een volle eeuw een hoofdrol. Alles begon met de metaalbewerker Isidore Colle (1857-1930). Hij was betrokken bij de oprichting van de Liberale Werkersverdediging in 1893 en werd de eerste voorzitter van de Liberale Metaalbewerkersbond. Hij had vervolgens een doorslaggevende stem in de overstap van die bond naar de Centrale der Liberale Vakbonden Help U Zelf en werd er de eerste voorzitter van. Intussen was ook zijn zoon Alfons actief in vakbondsmiddens. Alfons had lager onderwijs gevolgd in de stadsschool in de Molenaarsstraat, waarna hij als ijzerdraaier en metaalbewerker aan de slag ging bij onder meer het vlasbedrijf La Lys en motorenbouwer Carels. Intussen volgde hij technisch onderwijs in avondles en behaalde het diploma van landmeter. Van 1913 tot 1914 werkte hij als bankwerker te Antwerpen in de befaamde Minerva-fabrieken, waarna hij samen met zijn echtgenote Elodie Lippens definitief in Gent kwam wonen.

Zijn toekomst lag echter in het vakbondswerk. Op twintigjarige leeftijd was hij secretaris geworden van de Metaalbewerkersbond van de Liberale Werkersverdediging en na de Eerste Wereldoorlog richtte hij samen met Edmond Van Goethem en Gustaaf Van Damme het Verbond der Liberale Vakbonden van Beide Vlaanderen op, waarvan hij secretaris werd. Hij volgde zijn vader ook op als boegbeeld van de Gentse vakbond Help U Zelf en in 1929 werd hij directeur-generaal van de Nationale Centrale der Liberale Vakbonden van BelgiŽ, vanaf 1938 de Algemene Centrale van de Liberale Vakbonden van BelgiŽ of ACLVB.

Alfons Colle, die van 1938 tot 1946 ook in de gemeenteraad zetelde, bouwde een indrukwekkende syndicale loopbaan uit en werd de verpersoonlijking van de liberale vakbond in binnen- en buitenland. In 1948 stichtte hij de liberale Wereldbond van Vrije Arbeidersorganisaties en werd er de eerste voorzitter van.

Zijn zoon Armand (1910-1992) trad in de voetsporen van zijn grootvader en van zijn vader en was in opvolging van Adolphe Van Glabbeke voorzitter van de ACLVB van 1959 tot 1989.

Alfons Colle overleed op 11 februari 1968 en werd na een burgerlijke dienst bijgezet in het familiegraf op de Westerbegraafplaats, waar ook Isidore Colle een laatste rustplaats had gekregen. Op het graf in zwart graniet staat een bronzen herdenkingsmedaillon met het profiel van Alfons Colle, van de hand van de kunstenaar Bert Coolens.

Het is ongetwijfeld aan Colles Gentse roots te danken dat het zenuwcentrum van de ACLVB er werd opgetrokken. In 1933 werden de percelen tussen de Patijntjestraat en de Koning Albertlaan gekocht. Colle richtte een bouwfonds op en in 1936 gingen de werken van start. Architect Guillaume Monnier zette een opvallend gebouw in Nieuwe Zakelijkheid neer dat op 19 december 1937 plechtig werd ingehuldigd. De heel sobere gevel verbergt een schitterend interieur, ontworpen door de vermaarde Kortrijkse firma De Coene. Om het complex uit te breiden, werden na de Tweede Wereldoorlog de gebouwen links en rechts aangekocht.


Fragment uit: Bart D'hondt, Van Andriesschool tot Zondernaamstraat, Gids door 150 jaar liberaal leven te Gent. Een uitgave van Snoeck en Liberaal Archief, 2014, 288 p. (€ 35)

boek Van Andriesschool tot Zondernaamstraat