terug naar alfabetisch overzicht
Felix Dauge, 1829-1899

Felix Dauge

Met het aantreden van Hippolyte Lippens als burgemeester in 1882, kreeg ook het departement Onderwijs een nieuwe schepen. De controversiŽle flamingant Jacob Heremans trok zich terug en werd vervangen door de ingenieur Felix Dauge, hoogleraar en voormalige decaan van de Faculteit Wetenschappen. Dauge had naam gemaakt met zijn cursus Wiskundige Methodologie waarin hij als eerste in BelgiŽ een inleiding gaf op de zogenaamde hogere rekenkunde of de studie van de imaginaire getallen en het wiskundig begrip 'oneindig'. Als schepen kon hij tijdens de eerste twee jaar van zijn mandaat de vruchten plukken van het liberale onderwijsbeleid van de ministers Pierre Van Humbeeck en Walthère Frère-Orban. Aan deze politiek gunstige omstandigheden kwam een einde in 1884 met de liberale kiesnederlaag.

De katholieke schoolwet Jacobs bracht de geestelijkheid weer binnen in de officiŽle scholen en legde zware financiële lasten op aan het gemeentelijk onderwijs. Een eerste protestbetoging daartegen vond plaats op 18 augustus 1884 na een bijeenkomst van de leerkrachten uit het officieel net in de lokalen van het Willemsfonds op de Vrijdagmarkt. Blijvende massale steun uit het liberale en het socialistische kamp zorgde ervoor dat het stedelijk onderwijs zich kon handhaven. Dauge slaagde er zelfs in om een uitbreiding te realiseren. Onder zijn bestuur openden onder meer de Andriesschool op de Antonius Triestlaan en het Institut de Kerchove in de Pollepelstraat hun deuren - genoemd naar respectievelijk Charles Andries en Charles de Kerchove - en werden negen lagere scholen gebouwd of uitgebreid.

Jongens konden voortaan ook naar de eerste beroepsschool met een methodische opleiding in België, gefinancierd met een legaat van Hippolyte Nicaise. Deze schonk het voor die tijd fenomenale bedrag van 750.000 frank aan de stad voor de oprichting van een vakschool. De Nicaiseschool ging van start in 1887 in de Jan-Baptist Guinardstraat en bestaat nog steeds als een afdeling van het Koninklijk Technisch Atheneum GITO-Groenkouter in de Sint-Baafskouterstraat. Voor de meisjes werd de middennaaischool in 1888 omgevormd tot een reguliere vakschool.

Last but not least werd onder zijn bestuur voor het eerst - en met succes - geëxperimenteerd met gratis avondstudie. Proefschool was de lagere jongensschool op het Kramersplein, die vooral bevolkt werd door kinderen uit de beluiken aan de Voetweg waar lessen leren of huiswerk maken, uitgesloten was.

Felix Dauge trok zich in 1889 om gezondheidsredenen terug als schepen maar bleef als gemeenteraadslid en lid van de Commissie Onderwijs zijn opvolger Remi De Ridder tot 1895 coachen. Hij overleed in 1899, werd begraven op de Westerbegraafplaats en kreeg een sober grafmonument met portretmedaillon. Zijn zoon Eugène, hoogleraar handelsrecht, decaan van de Gentse rechtsfaculteit en bijzonder secretaris van Hippolyte Lippens, heeft een gelijkaardig grafmonument iets verderop. Eugène Dauge zetelde als liberaal gemeenteraadslid van 1912 tot 1926 en was, in de voetsporen van zijn vader, gedurende vijftig jaar een trouwe financier van de Société Callier en een beschermer van het officieel onderwijs.


Fragment uit: Bart D'hondt, Van Andriesschool tot Zondernaamstraat, Gids door 150 jaar liberaal leven te Gent. Een uitgave van Snoeck en Liberaal Archief, 2014, 288 p. (€ 35)

boek Van Andriesschool tot Zondernaamstraat