terug naar alfabetisch overzicht
Frans Rens, 1805-1874

Met enkel een diploma lager onderwijs op zak vond de jonge Frans Rens werk in de laagste echelons van het ministerie van FinanciŽn. Als belastingambtenaar in Gent maakte hij kennis met de letterkundige Frans De Vos die hem een intensieve buitenschoolse vorming gaf. Deze bracht hem de liefde voor het Nederlands en de poŽzie bij en maakte van Rens - "de vriendelijkste en gedienstigste mensch ter wereld", zoals zijn vriend Willem Rogghť hem in zijn Gedenkschriften omschreef - een geŽngageerd organisator van de Vlaamse beweging. Als gematigd orangist en later liberaal streefde hij naar de officiŽle erkenning van het Nederlands en bleef hij geloven in een unie tussen Noord- en Zuid-Nederland op taalkundig en cultureel vlak. Samen met Ferdinand Snellaert richtte hij daarom in 1836 De Tael is Gansch het Volk op, waarvan hij voorzitter bleef tot zijn overlijden. Hij was in 1846 betrokken bij de oprichting van het Vlaemsch Gezelschap, werd in 1856 lid van de nationale Grievencommissie die in opdracht van de regering een overzicht maakte van de Vlaamse eisen en in 1864 van de commissie die zich over de eenheid in spelling in Noord- en Zuid-Nederland boog. In 1851 behoorde hij tot de stichters van het Willemsfonds, waarvan hij tussen 1862 en 1874 voorzitter was. Hij volgde daarbij zijn oude vriend Snellaert op en was, samen met Julius Vuylsteke, verantwoordelijk voor de liberale koers van het Willemsfonds.

Zelf een niet onverdienstelijk dichter, legde hij zich vanaf de jaren 1830 vooral toe op het stimuleren van jong Vlaams schrijverstalent, wat uiteindelijk zijn grootste verdienste voor de Vlaamse beweging zou worden. Daarvoor stelde hij hen onder meer de vele tijdschriften en jaarboekjes waarvan hij (hoofd)redacteur was, ter beschikking: het Nederduitsch letterkundig woordenboek (1834 tot 1874), de Bydragen der Gazette van Gent (1836 tot 1839), het Belgisch Museum (1837 tot 1846), het Taelverbond (1845), Vlaamsch BelgiŽ (1844), het Kunst- en Letterblad (1840 tot 1845) en De Eendragt (1846 tot 1874).

Frans Rens, wiens privťleven in zo'n schril contrast met dit succes in de publieke arena zou hebben gestaan dat Virginie Loveling het ooit omschreef als een "onvergetelijk visioen van wereldsmart", overleed net voor kerstdag 1874.


Fragment uit: Bart D'hondt, Van Andriesschool tot Zondernaamstraat, Gids door 150 jaar liberaal leven te Gent. Een uitgave van Snoeck en Liberaal Archief, 2014, 288 p. (€ 35)

boek Van Andriesschool tot Zondernaamstraat