terug naar alfabetisch overzicht
Gustave De Vylder, 1824-1895

Gustave De Vylder

Met de fotografie dook rond 1830 een geheel nieuwe kunstvorm op. Artiesten en uitvinders, meestal afkomstig uit de gefortuneerde burgerij, gingen samen op zoek naar een zo efficiŽnt mogelijke wijze om beelden op de plaat vast te leggen en te bewaren voor het nageslacht. Deze (r)evolutie ging zeker niet aan Gent voorbij. Meerdere Gentse wetenschappers zoals Désiré Van Monckhoven, FranÁois Donny, Adolphe Neyt jr. en Leo Baekeland verwierven wereldfaam. Onder hen ook Gustave De Vylder, die in de tweede helft van de negentiende eeuw de toonaangevende Gentse fotospecialist werd. Na studies aan het atheneum en de Ecole du Génie civil waar hij in 1847 aan de sectie 'bruggen en wegen' zijn ingenieursdiploma behaalde, stapte hij in het onderwijs. Hij was korte tijd onderwijzer in Namen en Aarlen en keerde vervolgens terug naar Gent om docent te worden aan het atheneum. In 1861 werd hij benoemd aan de nijverheidsschool aan de Lindenlei, waar hij zowel boekhouden als meetkunde onderwees.

De Vylder was een enthousiast amateurfotograaf, die echter veel meer gefascineerd was door de technische uitdaging dan door het fotograferen zelf. In 1862 introduceerde hij aan de nijverheidsschool het vak fotografie - een Europese primeur - en was er titularis van tot zijn dood. Intussen schreef hij voor de Revue photographique du Bulletin du Musée Royal de l'Industrie en in 1874 werd hij als medestichter de eerste voorzitter van de Association Belge de Photographie. Een jaar later vroeg het organisatiecomité van de Londense wereldtentoonstelling zijn medewerking, en in de daaropvolgende twintig jaar maakte hij naam met de organisatie van tal van internationale fototentoonstellingen en -wedstrijden, waaronder een in 1881 met als thema 'Gentse stadsgezichten'. De Vylder sloot zijn loopbaan af met een benoeming in 1887 tot directeur van de IndustriŽle School, de latere school Carels-Nicaise-De Ridder. Zijn unieke collectie fototoestellen schonk hij bij testament aan de nijverheidsschool.

De Vylder was daarnaast actief in de vrijmetselarij en volgde in 1881 Hippolyte Metdepenningen op aan het hoofd van de loge Le Septentrion, waar vooral zijn vooruitgangsoptimisme en zijn strijd tegen onverdraagzaamheid en bijgeloof werden geroemd. Tijdens de laatste jaren onder Metdepenningen, was Le Septentrion in een winterslaap geraakt en De Vylder slaagde erin om de werkplaats opnieuw tot leven te brengen. Hij normaliseerde de werking en zocht voorzichtig toenadering tot de afgescheurde loge La Liberté. Het liberale karakter van Le Septentrion kwam onder zijn bestuur ook weer meer in de verf te staan.

De Vylder werd een pleitbezorger van een verbreding van de basis en het openstellen van de liberale partij voor de gewone werklui. Hij gaf hierbij zelf het voorbeeld door in 1886 de Liberale Democratische Kring Heilig Kerst en Meulestede op te richten, waarvan hij tot zijn overlijden de drijvende kracht was.

Gustave De Vylder overleed in 1895 en werd begraven op de Westerbegraafplaats. Een van de vele liberale sprekers aan het graf was zijn pupil Edmond Sacré, die als weinig anderen de geschiedenis van Gent op de gevoelige plaat vastlegde.


Fragment uit: Bart D'hondt, Van Andriesschool tot Zondernaamstraat, Gids door 150 jaar liberaal leven te Gent. Een uitgave van Snoeck en Liberaal Archief, 2014, 288 p. (€ 35)

boek Van Andriesschool tot Zondernaamstraat