terug naar alfabetisch overzicht
Henri Vanderstegen, 1830-1900

Henri Vanderstegen, geboren tijdens de woelige septemberdagen van de Belgische revolutie, bracht zijn kinderjaren door in Lemberge bij Merelbeke, en verhuisde als tiener naar Gent. Hij huwde in 1868 met Rosa De Cavel, met wie hij zes kinderen grootbracht onder wie Alfred, die in 1921 Emile Braun opvolgde als burgemeester van Gent.

Op veertienjarige leeftijd ging hij aan de slag in de Société de La Lys waar hij zich opwerkte tot directeur (1857). Onder zijn leiding werd de capaciteit van deze vlasspinnerij en -weverij meer dan verdubbeld en werd de fabriek een van de grootste vlasfabrieken in België. In 1892 volgde zijn zoon Jules hem op aan het hoofd van het bedrijf, terwijl hijzelf nog lid van de raad van bestuur bleef tot zijn overlijden. Daarnaast was hij bestuurder van de Anciens Ateliers de Construction Prosper Van den Kerchove op de Coupure, waar hij na zijn overlijden werd opgevolgd door zijn zoon Alfred.

Vanderstegen was heel actief in het liberale verenigingsleven. Hij was lid van onder meer het Willemsfonds, steunde de Zonder Naam niet zonder Hart en de Zetternamskring, was in 1892 medestichter van de Gentsche Volkskeuken en voorzitter van de Sabbatdagbroeders. Als progressieve liberaal schonk hij veel aandacht aan het volksonderwijs, een engagement dat door zijn kinderen en kleinkinderen werd overgenomen. Zo was hij betrokken bij de oprichting van de Société Callier - op vraag van initiatiefnemer François Laurent was hij lid van het eerste bestuur - en van de eerste Laurentkringen, de liberale werkliedengenootschappen die vanaf 1868 in verschillende wijken van de stad werden opgericht en een pioniersrol vervulden op het terrein van de volksopvoeding en het volwassenenonderwijs. Henri Vanderstegen was ook bestuurslid van de Liberale Associatie en hij zetelde in de gemeenteraad van 1885 tot 1895, waar hij zich met "un rare bon sens" (La Flandre Libérale, 4.4.1900) vooral richtte op de sector van de openbare werken en zich engageerde in de uitvoering van het omvangrijkste Gentse urbanisatieproject uit de negentiende eeuw, het Zollikofer-De Vigneplan.

Vanderstegen overleed te Gent op 2 april 1900. Na een begrafenisdienst met militaire eer in de Sint-Michielskerk werd hij bijgezet in de familiekelder op de Westerbegraafplaats.


Fragment uit: Bart D'hondt, Van Andriesschool tot Zondernaamstraat, Gids door 150 jaar liberaal leven te Gent. Een uitgave van Snoeck en Liberaal Archief, 2014, 288 p. (€ 35)

boek Van Andriesschool tot Zondernaamstraat