terug naar alfabetisch overzicht
Jules Guequier, 1823-1909

Jules Guequier was een bemiddeld man die in de provincieraad (1860-1870) en de gemeenteraad (1869-1882) zetelde en in 1879 enkele maanden schepen van Onderwijs en Schone Kunsten was. Daarnaast was hij auteur van maatschappelijke studies en verbonden aan enkele liberale kranten waarin hij de theaterrubriek verzorgde.

Hij werd in 1854 lid van Le Septentrion, bracht het er tot Eerste Opziener en nam deel aan de antiklerikale campagne tegen Judocus Delehaye. Na diens kiesnederlaag in 1857 kwam Guequier als groot voorstander van het maatschappelijk Ún politiek engagement van de vrijmetselarij aan het hoofd te staan van de progressieven in de loge. Een conflict met Hippolyte Metdepenningen, die na de periode Delehaye voor een depolitisering pleitte, leidde in 1866 tot de splitsing van Le Septentrion. Guequier richtte La LibertÚ op en werd er in 1868 Achtbare Meester. Twee jaar later werd hij ook plaatsvervangend Grootmeester van het Grootoosten van BelgiŰ.

Zijn hele leven liet Guequier zich opmerken als een heel consequent democraat en emancipator. Zo verdedigde hij onder meer het capaciteitsstemrecht als eerste stap in een verruiming van het kiezerskorps, steunde hij de strijd van de arbeiders voor sociale rechten en voerde hij in 1874 heftig campagne tegen de uitsluiting van de Progressisten uit de Liberale Associatie. Hij deed echter het meeste stof opwaaien op het einde van de eeuw, toen hij als viceconsul van Frankrijk Alfred Dreyfus ging verdedigen, een Frans-joodse officier die valselijk beschuldigd was van landverraad en onder druk van het establishment in 1895 tot levenslange dwangarbeid werd veroordeeld. Guequier ijverde in de lijn van Emile Zola's beroemde pamflet J'accuse voor het eerherstel van de kapitein, dat er in 1906 uiteindelijk kwam. De Franse staat schorste hem als consul, maar net zoals Dreyfus werd ook Guequier achteraf in ere hersteld.


Fragment uit: Bart D'hondt, Van Andriesschool tot Zondernaamstraat, Gids door 150 jaar liberaal leven te Gent. Een uitgave van Snoeck en Liberaal Archief, 2014, 288 p. (€ 35)

boek Van Andriesschool tot Zondernaamstraat