terug naar alfabetisch overzicht
Junius Massau, 1852-1909

Niet enkel de studentenverenigingen gaven naam en faam aan Gent als universiteitsstad, ook het Gentse professorenkorps leverde op dat vlak een meer dan behoorlijke bijdrage. Sommigen, van Jacob Heremans en Gustave Callier tot FranÁois Laurent en Paul Fredericq, kwam hier reeds aan bod, enkele andere volgen.

Junius Massau

De wiskundige Junius Massau werd geboren in Gosselies bij Charleroi en studeerde aan het atheneum van Mons waar hij in 1868 een ereprijs won in de nationale wiskundecompetitie voor het secundair onderwijs. Zijn vader, een touwenfabrikant, stuurde hem naar de befaamde Ecole du Génie Civil in Gent waar Junius in 1874 promoveerde tot burgerlijk ingenieur afdeling Bruggen en Wegen. Vier jaar later werd hij in opvolging van de overleden Charles Andries aangesteld tot docent mechanica en in 1884 benoemd tot gewoon hoogleraar. Hij maakte internationaal naam met bijdragen over beschrijvende meetkunde, meer in het bijzonder de introductie van de 'grafische integratie', en met de inburgering van het vectorrekenen in de mechanica. Deze combinatie van theorievorming en praktische toepassing maakte van Massau een van de meest geciteerde auteurs uit zijn vakgebied. Erkenning bleef niet uit. In 1894 werd hem de vijfjaarlijkse staatsprijs voor wiskunde en exacte wetenschappen overhandigd, acht jaar later werd hij lid van de Koninklijke Academie van BelgiŽ en in 1906 huldigde de Parijse Académie des Sciences hem met de Prix Wilde voor zijn hele oeuvre. Massau was sinds zijn afstuderen ook verbonden aan het elitaire Korps Bruggen en Wegen dat de grote openbare werken in BelgiŽ controleerde. Hij bracht het er in 1908 tot hoofdinspecteur.

Massau was een actief liberaal en een overtuigd vrijzinnige. Als student stichtte hij de Union des Etudiants Wallons libéraux en eenmaal afgestudeerd, sloot hij zich aan bij de in Gent actieve Cercle libéral Wallon, waarvan hij later voorzitter werd. Als jonge twintiger werd hij ook lid van de loge La Liberté, waar hij het tot Achtbare Meester bracht. Hij schreef bijdragen voor La Flandre Libérale, werd stichtend aandeelhouder van Eigendom door Spaarzaamheid en was een gewaardeerd lid van de Association Flamande pour la Vulgarisation de la Langue FranÁaise. Hij was ook actief in de Liberale Associatie als lid van het middencomiteit. Vanuit zijn vakgebied leverde hij een belangrijke bijdrage in de discussie over de hervorming van het stemrecht. Zijn ontwerp van een nieuw kiesstelsel gebaseerd op evenredige vertegenwoordiging (La representation proportionelle, Gent, Annoot-Braeckman, 1891) trok internationale aandacht en waardering. Ook de liberale organisaties konden op zijn expertise rekenen, zoals de Laurentkring Vrijheidsliefde waarvoor hij in 1887 een berekeningswijze voor de mutualiteitbijdrage van haar leden ontwikkelde.

Hij zetelde in de gemeenteraad van 1896 tot 1907 en liet zich vooral opmerken in de commissies Openbaar Onderwijs en Openbare Werken.

Op 1 februari 1909 gaf hij zijn laatste les. Bij zijn terugkeer vatte hij kou en hij overleed enkele dagen later aan een longinfectie. De burgerlijke begrafenisplechtigheid vond plaats op de Westerbegraafplaats.

Enige tijd later werd op initiatief van zijn collega Jules Boulvin een huldecomité opgericht dat met financiŽle steun uit binnen- en buitenland in juni 1910 een viering organiseerde. In de aula in de Voldersstraat werd een borstbeeld van de hand van Jules Van Biesbroeck onthuld, in Gosselies kwam een herdenkingsplaket aan zijn geboortehuis en op de Westerbegraafplaats zorgde beeldhouwer Felix Metdepenningen voor een van de meest markante grafmonumenten van de gehele site. Een levensgrote vrouwenfiguur met een boek in de hand staat er in een witstenen deurportaal dat enkel versierd is met het symbool van de gevleugelde zandloper.

In latere jaren werden in Gosselies nog een gemeentelijke jongensschool en een auditorium in het atheneum naar Massau genoemd en in Gent kreeg hij een straatnaam. Deze straat werd echter opgeslokt door de terreinen van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen en biedt nu parkeerplaats aan de kop van de Harelbekestraat.


Fragment uit: Bart D'hondt, Van Andriesschool tot Zondernaamstraat, Gids door 150 jaar liberaal leven te Gent. Een uitgave van Snoeck en Liberaal Archief, 2014, 288 p. (€ 35)

boek Van Andriesschool tot Zondernaamstraat