CONGRESSEN VAN DE VLAAMSE PVV, 1972-1990terug naar overzicht


Stichtingcongres van de Vlaamse PVV, Blankenberge, 5-7 mei 1972
 • thema: stichtingscongres van de Vlaamse PVV.
 • resoluties
 • bron: PVV-archief, Congres van 5-7 mei 1972.
"De Staat tegen de burger", IIe Congres van de Vlaamse PVV, Blankenberge 16-18 november 1973
 • verhouding staat-burger, politieke vernieuwing.
 • proclamatie
 • PVV-archief, Congres 16-18 november 1973.
"Bouwstenen voor het centrum", IIIe Congres van de Vlaamse PVV, Hasselt, 18-20 oktober 1974
 • thema: liberaal-humanistische maatschappijvisie.
 • resoluties
 • bron: Bouwstenen voor het Centrum. Derde Congres, Hasselt, 18-19-20 oktober 1974, Brussel, PVV, 1974, p. 171-187.
"Een vermageringskuur voor de staat", IVe Congres van de Vlaamse PVV, Antwerpen, 17-19 oktober 1975
 • thema: sociale zekerheid, gehandicaptenbeleid, sociale huisvesting, RTT, NMBS, Sabena.
 • resoluties
 • bron: Een vermageringskuur voor de staat? Vierde Congres, Antwerpen, 17-18-19 oktober 1975, Brussel, PVV, 1975, p. 35-41.
"Twee jaar PVV-aanwezigheid in de regering", Ve Congres van de Vlaamse PVV, Sint-Niklaas, 24 april 1976
 • thema: evaluatie regeringsdeelname PVV.
 • mededeling
 • bron: PVV-archief, congres van 24 april 1976.
"Rechtvaardigheid en solidariteit", VIe Congres van de Vlaamse PVV, Brussel, 23-25 september 1977
 • thema: sociale zekerheid, Europese verkiezingen 1978.
 • resoluties
 • bron: Rechtvaardigheid en solidariteit. De hervorming van de sociale zekerheid, Brussel, PVV, 1978, p. 39-42; PVV-archief, Congres van 23-25 september 1977.
"Manifest van Kortrijk", Congres van de Vlaamse PVV, Kortrijk, 26-28 oktober 1979 en 18-19 januari 1980
 • thema: liberale ideologie.
 • resoluties
 • bron: Manifest van Kortrijk. Handvest van het moderne liberalisme, s.l., s.d.
"Meer kansen voor kansarmen in Vlaanderen", Congres van de Vlaamse PVV, Izegem, 8-9 mei 1981
 • thema: armoede.
 • resoluties
 • bron: Meer kansen voor kansarmen in Vlaanderen, s.l., s.d.
"Burger en bureaucratie", Congres van de Vlaamse PVV, Oostende, 27-29 mei 1983
 • thema: motie betreffende de politieke actualiteit; het Congres kwam niet tot de stemming van de eigenlijke resoluties.
 • congresmotie
 • bron: PVV-archief, Congres van 27-29 mei 1983.
"Profiel van een vrije en milieubewuste samenleving", Congres van de Vlaamse PVV, Genk, 25-27 november 1983
 • thema: milieuproblematiek (het Congres keurde de discussietekst goed, er werden geen resoluties gestemd) en motie betreffende de sociaal-economische toestand in Limburg.
 • discussietekst
 • congresmotie
 • bron: Profiel van een vrije en milieubewuste samenleving. PVV Tweede Congres Limburghal Gent 25-26-27 november 1983, [Brussel, PVV], 1983; documenten afkomstig uit het PVV-archief, bewaard op het Liberaal Archief.
"Werken - vandaag en morgen", Congres van de Vlaamse PVV, Brugge, 10-12 oktober 1986
 • thema: tewerkstelling, werkgelegenheid, economie, onderwijs.
 • resoluties
 • bron: PVV-archief, Congres van 10-12 oktober 1986.
"Internationaal Liberaal Manifest", Congres van de Vlaamse PVV, Wilrijk 7-8 mei 1988
 • thema: liberale doctrine op wereldvlak.
 • congresbesluiten
 • bron: Internationaal liberaal Manifest. Vlaanderen, BelgiŽ en Europa in een zich wijzigende wereld, [Brussel, PVV, 1988].
"Migranten Ė Open en eerlijk", Congres van de Vlaamse PVV, Genk, 4-5 november 1989
 • thema: migrantenbeleid.
 • congresresoluties
 • bron: PVV-archief, Congres van 4-5 november 1989.
"Kiezen of verliezen", Congres van de Vlaamse PVV, Oostende, 5-6 mei 1990
"Opnieuw aan de slag", Congres van de Vlaamse PVV, Kortrijk, 17-18 november 1990
 • thema: sociaal-economisch beleid: economie, sociale zekerheid, overheid.
 • congresresoluties
 • bron: Opnieuw aan de slag. Het PVV sociaal-economisch beleid voor de legislatuur 1991-1995, [Brussel, PVV, 1990].