CONGRESSEN VAN DE LIBERALE PARTIJ, PVV/PLP, PVV en VLD  

Congres van de Liberale Partij, Brussel, 14 juni 1846
Congres van de Liberale Partij, Brussel, 8-9 april 1894
 • thema: uitbreiding van het liberale programma en verhouding met de progressisten
 • texte du programme adopté par le Congrès et Résolutions
 • programma en beslissingen
 • bron Franstalige versie: Compte rendu du Congrès libéral tenu à Bruxelles les 8 et 9 avril 1894, Brussel, P. Weissenbruch, 1894, pp. 248-249
 • bron Nederlandstalige versie: Verordeningen van de liberale grondwettelijke vereniging van Gent 1894, Gent, W. Gesels, 1894, pp. 5-13
Congres van de Liberale Partij, Brussel, 26-27 juli 1919
 • thema: standpunten inzake de economische en sociale kwestie, de middenstand, de binnenlandse politiek, oorlogsschade, onderwijs en defensie
 • résolutions votées par l'Assemblée
 • beslissingen gestemd door de Vergadering
 • bron Franstalige versie: Congrès libéral des 26 et 27 juillet 1919. Résolutions votées par l’Assemblée, Brussel, M. Weissenbruch, 1919, pp. 1-7
 • bron Nederlandstalige versie: Liberaal Congres van 26-27 juli 1919. Beslissingen gestemd door de Vergadering, Brussel, M. Weissenbruch, 1919, pp. 1-8
Congres van de Liberale Partij, Brussel, 16-18 oktober 1920
Congres van de Liberale Partij, Brussel, 18-19 juni 1932
 • thema: politieke analyse van de binnen- en buitenlandse politiek, de economische en sociale toestand, defensie, de sociale zekerheid, vakbonden, middenstand, de schoolkwestie, de landbouw, de koloniale kwestie, de vrouwenaangelegenheden en de inwendige politieke organisatie
 • résolutions du Congrès Libéral des 18 et 19 juin 1932
 • besluiten van het Liberaal Congres van 18-19 juni 1932
 • bron Franstalige versie: Conseil National du Parti Libéral. Congrès des 18 et 19 juin 1932. Résolutions, s.l., [1932]
 • bron Nederlandstalige versie: Landsraad der Liberale Partij. Congres van 18 en 19 juni 1932. Beslissingen, s.l., [1932]
1ste Congres van de Liberale Partij 1945, Brussel, 23-24 juni 1945
2de Congres van de Liberale Partij 1945, Brussel, 24-25 november 1945
 • thema: standpunten inzake middenstand, landbouw, buitenlandse politiek, defensie en statuten
 • congreswenschen en resoluties
 • bron Franstalige versie: Bulletin Officiel du Parti Libéral, nr. 7, december 1945, pp. 134-137, 142-144, 150-151, 159, 164
 • bron Nederlandstalige versie: Ambtelijke Mededeelingen van de Liberale Partij, nr. 7, december 1945, pp. 145-148, 154-155, 163-164, 173, 177-178
Congres van de Liberale Partij, Brussel, 16-17 december 1950
 • thema: standpunten inzake internationale politiek, economie en fiscaliteit, sociale politiek, defensie en onderwijs
 • résolutions
 • bron Franstalige versie: archief “Verslagboeken van de Liberale Partij en de PVV/PLP (fonds Paquier), bewaard op het Liberaal Archief”, nrs 6.8., 13.7.14.
Doctrinaal Congres van de Liberale Partij, Brussel, 28-29 april 1951
 • thema: doctrine van de Liberale Partij
 • rapports adoptés par le congrès
 • congresverslagen
 • bron Franstalige versie: Congrès doctrinal des 28 et 29 avril 1951, Brussel, Parti Libéral, [1951], pp. 8-36
 • bron Nederlandstalige versie: Doctrinaal Congres van 28 en 29 april 1951, Brussel, Liberale Partij, [1951], pp. 8-36
Congres van de Liberale Partij, Brussel, 27-28 oktober 1956
 • thema: standpunten inzake actuele politieke thema’s: internationale politiek, economische problemen en fiscaliteit, Belgisch-Congo, vakbonden en sociale zekerheid, de opleiding van kaderpersoneel, onderwijs
 • résolutions
 • congresresoluties
 • bron Franstalige versie : archief “Liberale Partij PVV/PLP. Verslagen van het partijbureau”, bewaard op het Liberaal Archief”, nr 8.4.
 • bron Nederlandstalige versie : archief “Liberale Partij PVV/PLP. Verslagen van het partijbureau”, bewaard op het Liberaal Archief”, nr 8.4.
Doctrinaal Congres van de Liberale Partij, Brussel, 6-8 november 1959
 • thema: doctrine van de Liberale Partij
 • résolutions
 • congresresoluties
 • bron Franstalige versie: Vie Libérale: publication mensuelle du Parti Libéral, nr. 6, november 1959, pp. 8-20
 • bron Nederlandstalige versie: Liberaal Leven: maandblad der Liberale Partij, nr. 6, november 1959, pp. 8-21top