Verkiezingsprogramma's PVV-PLP, 1961-1972terug naar overzicht


Kamer en Senaat
Provincieraad
Gemeenteraad
 
  19641
1965  
1968  
  19702
1971  


1)  Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1964 werd er geen nationaal programma opgesteld. Het "Gemeentelijk en provinciaal handvest van de PVV", goedgekeurd door het congres van 26 april 1964, diende als leidraad voor het opstellen van plaatselijke verkiezingsprogramma's.

2)  Ook voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1970 bestaat er geen nationaal verkiezingsprogramma. Het "PVV vade-mecum der gemeenteverkiezingen" bevat een hoofdstuk "Gemeentelijk programma" met richtlijnen voor het opstellen van plaatselijke verkiezingsprogramma's.