Archiefbank VlaanderenHet Project Archiefbank Vlaanderen beoogt de creatie van: "een geautomatiseerd register van het Vlaams privaat archivalisch erfgoed, teneinde dit te vrijwaren en de publieksgerichte en wetenschappelijke valorisatie ervan te optimaliseren, waarin zowel private archieven bewaard in stads- en gemeentearchieven worden vermeld, evenals de gegevens van archiefcollecties in privť-bezit, voorzover de personen en instanties die er eigenaar van zijn, deze wensen te laten registreren bij de Archiefbank Vlaanderen" (art. 1, par. 9 van het decreet van 19 juli 2002).

Archiefbank Vlaanderen wil op termijn de relevante gegevens met betrekking tot alle Vlaamse private archiefbestanden verzamelen en op een eigentijdse wijze ter beschikking stellen aan onderzoekers, studenten en het brede publiek. De dataverzameling mag zich dus niet beperken tot de private archieven die nu reeds in particuliere en officiŽle archiefinstellingen, documentatiecentra, bibliotheken, universiteiten e.d. worden bewaard. Ook personen en instanties die hun archiefcollecties in privť-bezit wensen te houden, kunnen deze laten registreren bij Archiefbank Vlaanderen. Die gegevens zullen op een toegankelijke manier (via het web) aan het publiek ter beschikking worden gesteld, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen (bv. inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) en de wensen van de eigenaars-bewaarders.

Archiefbank Vlaanderen wordt in samenwerkingsverband door de vier categoriale archief- en documentatiecentra (ADVN, Amsab-ISG, KADOC, Liberaal Archief), ontwikkeld.

Meer info vindt u op de website Archiefbank Vlaanderen.OdisODIS, voluit Onderzoekssteunpunt en Databank Intermediaire Structuren in Vlaanderen, 19de - 20ste eeuw, is een wetenschappelijk project, uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen ADVN, Amsab, KADOC en Liberaal Archief. Een van de belangrijkste doelstellingen van dit project is de uitwerking van een geautomatiseerde relationele databank die zowel een encyclopedische als op termijn een analytische studie van het maatschappelijke middenveld mogelijk zal maken. Hiertoe worden data verzameld over personen en verenigingen die een rol hebben gespeeld of nog steeds spelen bij de uitbouw van sociale en culturele organisaties, vakverenigingen en politieke partijen, vrouwen- en jeugdorganisaties, enz. Ook informatie over hun periodieken en archieven is in deze databank terug te vinden.

Klik hier voor de Odis databank.Politiek Personeel Provincie AntwerpenEen overzichtsstudie waarin de wording en evolutie van het Antwerpse provinciale beleid of de provinciale instellingen worden bestudeerd was tot voor kort niet voorhanden. Oorzaak van deze lacune was zonder twijfel het gebrek aan basisstudies en relevante werkinstrumenten over de provincie en haar personeel.

In opdracht van het provinciebestuur van Antwerpen werd deze opvallende dubbele lacune overbrugd. Het onderzoeks- en publicatieproject "Politiek Personeel Provincie Antwerpen" werd in 2000 op het getouw gezet als een samenwerking tussen de vier door de Vlaamse Gemeenschap erkende privaatrechtelijke archief- en documentatiecentra, ADVN, Amsab-ISG, KADOC en Liberaal Archief.

In december 2005 werd de langverwachte overzichtsstudie gepresenteerd. Het boek kreeg de titel Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. Een half jaar later werd ook de databank waarin alle biografische en electorale gegevens met betrekking tot de provincie Antwerpen werden verzameld beschikbaar gesteld voor het grote publiek.

Klik hier voor de PPA databank.CagewebCageweb vzw (Catalogus Gentse Wetenschappelijke Bibliotheken) kwam tot stand in 1979 toen 12 Gentse archieven, bibliotheken en musea besloten hun ter plaatse aangemaakte titelbeschrijvingen door te sturen naar een centraal bestand, opgesteld in de cataloguszaal van de Gentse universiteitsbibliotheek. Het initiatief ging uit van wijlen dr. E. Wille, ere-conservator van de Universiteit Gent.

In 1999 ging Cageweb over tot de digitalisering van deze steekkaartencatalogus en de ontsluiting ervan op het internet. Dit gebeurt met financiŽle steun van de Provincie Oost-Vlaanderen, de Stad Gent en (vanaf 2002) Gent Cultuurstad vzw en met logistieke steun van de Universiteit Gent en de Hogeschool Gent.

De Cageweb-catalogus en meer info vindt u op de website van Cageweb.