Grafmonument van Frederik De Pestel op de Zuiderbegraafplaats te Gent