Foto's

Het Liberaal Archief bewaart zo'n 98.000 foto's, negatieven en dia's. Daarvan zijn 12.000 foto’s ontsloten via een databaseprogramma. De verdere ontsluiting van de fotoverzameling is in voorbereiding. Hieronder volgen een aantal selecties.

Personen   
Organisaties   
Diverse
 print

Personen

Alice Buysse Alice Buysse, een hart voor dieren
Alice Buysse (1868-1963), zuster van schrijver Cyriel en van liberaal volksvertegenwoordiger Arthur Buysse, was medeoprichtster van de Nationale Federatie van Liberale Vrouwen en als Gents gemeenteraadslid sterk begaan met de dierenbescherming.
Fotogalerij | Biografie 


Arthur Buysse De familie Buysse-Verschoore
Liberaal volksvertegenwoordiger Arthur Buysse (1864-1924) en diens familie (onder wie broer Cyriel en zuster Alice). Een selectie uit de rijke fotocollectie van de familie.
Fotogalerij | Toelichting | Overzicht van de fotocollectie Buysse-Verschoore


Robert Godding Robert Godding
Congo was ongeveer 50 jaar lang een kolonie van België. In die periode werden ook enkele liberalen minister van Koloniën. Een van hen was de Antwerpenaar Robert Godding (1883-1953). In de papieren die hij aan het Liberaal Archief schonk, bevinden zich enkele merkwaardige foto's.
Fotogalerij | Inventaris van het archief Robert Godding (1932-1953)


Julius Hoste jr Julius Hoste jr
Julius Hoste jr. (1884-1954), eigenaar-directeur van Het Laatste Nieuws, speelde ook politiek een voorname rol in het interbellum. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij staatsecretaris van Onderwijs in de regering die Hubert Pierlot in ballingschap gevormd had.
Fotogalerij


Albert Maertens Albert Maertens
Foto's van Albert Maertens, één van de belangrijkste vormgevers van het Vlaamse liberalisme in de tweede helft van de 20ste eeuw.
Fotogalerij | Biografie | Inventaris van de fotocollectie Albert Maertens


fotoalbum E Pecher Het fotoalbum Pecher 1872
27 'cartes de visite' verzameld in een album, opgedragen aan de echtgenote van Edouard Pecher, ondervoorzitter van de Antwerpse Association Libérale en architect van de liberale overwinning bij de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen van 1 juli 1872. Een unieke collectie van portretten van liberale voormannen uit de 2de helft van de 19de eeuw.
Fotoalbum | Toelichting


Willem Pelemans Willem Pelemans
Willem Pelemans (1901-1991), gezaghebbend muziekcriticus en componist.
Fotogalerij | Biografie | Inventaris van het archief Willem Pelemans (1923-1991)


Omer Vanaudenhove Omer Vanaudenhove
Foto's uit het archief van Omer Vanaudenhove (1913-1994), boegbeeld van de liberale beweging en één van de markantste politieke figuren uit de naoorlogse Belgische geschiedenis. Het archief van Omer Vanaudenhove bevat meer dan 1.200 foto's. Deze selectie wil slechts een idee geven van de rijkdom van deze collectie.
Fotogalerij | Inventaris van het Archief van Omer Vanaudenhove (1929-1994)


Julius Vuylsteke Julius Vuylsteke
Reeks portretten van Julius Vuylsteke (1836-1903).
Fotogalerij | Inventaris van het archief van Julius Vuylsteke (1836-1903) en de familie Van DoosselaereOrganisaties

Liberale bakkerij Het rijke liberale verenigingsleven 1890-1940
Een selectie foto's die getuigen van het bloeiende en gediversifieerde liberale verenigingsleven van de late 19de eeuw tot de Tweede Wereldoorlog: beelden van politieke organisaties, werkmanskringen, caritatieve organisaties, studentenverenigingen, vrouwenverenigingen, turnkringen, toneelverenigingen, fanfares en zelfs liberale bakkerijen.
Fotogalerij


Diesterweg-les in open lucht Diesterweg's Hulpkas
De Antwerpse buitenschoolse organisatie Diesterweg’s Hulpkas voor Behoeftige Schoolkinderen leverde onder meer 's werelds eerste openluchtschool (1904).
Fotogalerij | Toelichting | Overzicht van de fotocollectie | Inventaris van het archief


Kindergeluk-woudkamp Kindergeluk
Kindergeluk is ontstaan uit een initiatief van enkele medewerkers van Het Laatste Nieuws en organiseerde tal van activiteiten (muziekschool, vakantiekolonies, Sinterklaasfeest) ten voordele van de Vlaamse kinderen in Brussel.
Fotogalerij | Toelichting | Overzicht van de fotocollectie | Inventaris van het archief


liberaal Huis in Aalst Liberale huizen
Een aantal voorbeelden van gebouwen en lokalen van waaruit de liberale beweging haar activiteiten ontplooide. Jammer genoeg zijn de liberale huizen in Vlaanderen een wegdeemsterend stuk erfgoed.
Fotogalerij


Fotoalbum Liberale Kring van Rabot en Brugsepoort Fotoalbum Liberale Kring van Rabot en Brugsepoort
Foto's uit het huldealbum voor François Schauvliege, ondernemer en gemeenteraadslid van Gent, en stichter van de liberale kring van het Rabot en de Brugse Poort. Een wijkvereniging die model kan staan voor het bloeiende liberale verenigingsleven van de vroege 20ste eeuw.
Fotogalerij | ToelichtingDiverse

Klas in protestantse school De Collectie Belgisch-Kongo
Een opmerkelijke verzameling koloniale fotografie.
Fotogalerij 1: Inheemse traditie versus koloniale "vooruitgang" (sociaal luik) | Fotogalerij 2: Koortsig Kongo: De weg naar onafhankelijkheid (politiek luik) | Fotogalerij 3: 1955: Bwana Kitoko in Kongo | Fotogalerij 4: 1957-1960: Kongo in ijltempo naar de dipenda | Fotogalerij 5: 1960: herinneringen aan de koloniale tijd | Toelichting


Thuiskomst van Macken 60 jaar bevrijding van de kampen: een selectie uit de archieven van liberale voormannen
Een selectie documenten en beeldmateriaal uit archieven van diverse liberale figuren die getuigen van de gruwel van de concentratiekampen.
Omer Vanaudenhove | Arthur Vanderpoorten | Edmond Preys | Henri Story
Toelichting


 top