Terug naar Overzichtslijst van de fotocollecties

Kindergeluk

Fotogalerij - Toelichting - Inventaris van de fotocollectie

Klik op de foto's om te vergroten. Deze galerij wil slechts een idee geven van de collectie. Tenzij anders vermeld, is de fotograaf onbekend.

“Spielerei” op kamp te Blankenberge, s.d....
 

Muziekschool: muziekles, ca. 1930...
 

Optocht: Stoet met spandoek “Kindergeluk”...
 

Woudfeest: Dans, spel en sport...
 

Het optrekken van de tent op zomerkamp...

Opdienen van het eten op kamp...
 

Afscheid van de familie...

Aankomst te Blankenberge...

Strandplezier, Blankenberge...

Sport en spel op het strand van Blankenberge...

Waterpret, Blankenberge...

Looppret op het strand...

Wielerwedstrijd ...

Douche in de vakantiekolonie ...

Kinderen op de kolonie ...

Wandeling langs de haven...

Terugkeer van de kolonie...

Sinterklaas tussen de kinderen...

Kinderen kijken naar de opvoering...

Uitdelen van de geschenken...


Historisch overzicht

De vzw Kindergeluk is een vereniging die zich inzet voor de Vlaamse kinderen van Brussel. Ze voorziet in educatieve stimulansen en verschaft ontspanning, zoals het op touw zetten van uitstappen voor “zwakke stadskinderen”, waarmee zij de Vlaamse jeugd van Brussel wil ontwikkelen en hun welzijn bevorderen.

De vereniging ontstond uit een initiatief van enkele medewerkers van de krant Het Laatste Nieuws, die in 1920 een Sinterklaasfeest organiseerden voor de Vlaamse kinderen uit Brussel. Het succes van dit feest zette de leden aan om verder te gaan. Op de officieuze stichtingsvergadering besloten ze een vereniging met een permanent karakter op te richten onder de naam Kindergeluk. De officiële stichtingsvergadering vond een jaar later plaats, in 1922, waar de statuten en het huishoudelijke reglement werden goedgekeurd, het bestuur officieel werd samengesteld en enkele ereleden werden gekozen, waaronder minister van Koloniën Louis Franck en Julius Hoste senior én junior, uitgevers van Het Laatste Nieuws.

Voor het bekostigen van haar activiteiten steunde Kindergeluk vooral op giften en acties van de krant Het Laatste Nieuws en verder genoot ze van een bescheiden overheidssteun. Al snel breidde de vereniging haar activiteiten uit en richtte ze een jeugdbibliotheek en een muziekschool op, waar wekelijks “liederuurtjes” werden gehouden. Uitstappen volgden in 1924 met het organiseren van woudfeesten en zomerkampen te Blankendelle in het Zoniënwoud. Vanaf 1928 organiseerde Kindergeluk jaarlijkse vakanties in een kolonie te Blankenberge. De formule van deze vakantiekolonie bleek zeer succesvol en een 70-tal Brusselse kinderen brachten elk jaar enkele weken van de zomervakantie door als “kolonistje” aan zee.

Ook de organisatie van het jaarlijkse Sinterklaasfeest kende een lange traditie die teruggaat tot 1920. Hiervoor werd een afzonderlijk Feestcomité binnen de schoot van Kindergeluk opgericht, dat naast het Sinterklaasfeest instond voor de organisatie van diverse kinderfeesten. In 1980 werd deze feestafdeling opgedoekt en kwam de organisatie van het Sinterklaasfeest in handen van het algemene bestuur van Kindergeluk.

Het opdoeken van de feestafdeling lag in de lijn van een evolutie die reeds enkele jaren merkbaar was binnen Kindergeluk. De vereniging ontwikkelde zich meer en meer tot een instelling die haar eigen activiteiten terugschroefde en in de plaats daarvan in financiële ondersteuning van andere sociale en culturele initiatieven voorzag. Haar bibliotheek werd afgestaan in 1976 en lag samen met de Willemsfondsbibliotheek aan de basis van de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek van Brussel. In datzelfde jaar werd een culturele afdeling in het leven geroepen die zich inzette om culturele uitstappen voor Brusselse schoolkinderen te stimuleren door in te staan voor subsidies aan de scholen. Zes jaar later kwam daar een sociale afdeling bij die rechtstreeks subsidies verleende aan sociaal-culturele instellingen uit de Brabantse regio. Zo werd Kindergeluk van een actieve liefdadigheidsinstelling geleidelijk aan omgevormd tot een ondersteunende instantie binnen het sociaal-culturele veld.

Het archiefbestand van Kindergeluk wordt bewaard in het Liberaal Archief en bevat tevens een uitgebreide fotocollectie. Deze foto’s, duidelijk het werk van professionele fotografen, zijn van een uitstekende kwaliteit en illustreren mooi de verschillende activiteiten van Kindergeluk.

Klik hier voor de inventaris van het archief van Kindergeluk (1920-2002).

 

top