MENU'S

Belgen staan bekend als echte Bourgondiërs. Geen gelegenheid die ons niet aanzet tot uitgebreid en lekker tafelen. In veel archieffondsen zijn dan ook menu's te vinden, gaande van politieke diners tot jaarlijkse feestmalen van muziek- en sportverenigingen. Een selectie hieruit biedt een staalkaart van menu's voor soms onvermoede gelegenheden vanaf het midden van de 19de eeuw.

Politieke menu's

In de 19de eeuw werd politiek anders beleefd dan nu. Het meerderheidsstelsel bracht mee dat één partij alle macht in handen had. Bij verkiezingen stond er dus heel wat op het spel en zij waren aanleiding tot manifestaties, optochten van (muziek)verenigingen en meetings. Verkiezingsoverwinningen werden dan ook meestal uitbundig gevierd. De plaatselijke kringen en verenigingen speelden een grote rol in het politiek bewustmakingsproces. Alle gelegenheden werden aangegrepen om de krachten te bundelen, zeker ook feestmalen.

Ludieke menu's

Beelden zeggen vaak meer dan woorden, maar ook het omgekeerde is soms waar. Bij deze menu's komt het er in de eerste plaats op aan te letten op de woordkeuze waarbij een ludieke verwijzing naar een politieke tegenstander of naar een politiek thema niet werd geschuwd.

Voetbalmenu's

Voetbal en eten, het is van alle tijden. In het archief van de Sportkring Deinze bevinden zich menu's van de Koninklijke Belgische Voetbalbond en diverse voetbalclubs ter gelegenheid van het behalen van de kampioenstitel of het vieren van een jubileum. Als jarenlange voorzitter van SK Deinze was Georges Torck te gast op vele diners.

Menu's uit het leven van een politicus

Omer Vanaudenhove werd geboren in 1913. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij als gevolg van zijn activiteiten in het verzet gedeporteerd naar verschillende gevangeniskampen. Zijn politieke carrière nam een aanvang in 1938 als voorzitter van de Diestse afdeling van de Liberale Jonge Wacht. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1946 werd hij burgemeester van Diest. Van 1955 tot 1961 was hij minister van Openbare Werken en Wederopbouw en legde hij de basis van ons autowegennet. Als partijvoorzitter van 1961 tot 1969 zorgde Vanaudenhove voor een grondige vernieuwing door in 1961 de Liberale Partij om te vormen tot PVV. Hij overleed in 1994.

Muzikale menu's

Het is een diepgewortelde traditie dat muziekmaatschappijen het feest van Sint-Cecilia vieren. Bij de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit Roeselare was dit niet anders en zij bood dan ook jaarlijks aan haar leden een feestmaal aan. De chronologische weergave van de selectie menu's geeft een beeld van de evolutie op iconografisch vlak. Deze harmonie is één van de vele liberale muziekverenigingen waarvan het Liberaal Archief het archief bewaart.

Menu's van de familie Devriendt

Edouard Devriendt stond aan het hoofd van een houthandel in Gent. Gezien zijn professionele banden met dit land was hij Consul van Zweden. Zijn schoondochter, mevrouw Rosa Devriendt, stelde uit het familiearchief van haar overleden echtgenoot Jacques Devriendt, enkele menu's ter beschikking van het Liberaal Archief.

Menu's in 't water

Reclame is geen nieuw fenomeen. Wel opvallend is dat op deze menu's reclame gemaakt wordt voor water in plaats van wijn. Menu's om letterlijk te watertanden…

Vlaamse menu's

Het Willemsfonds, de oudste culturele vereniging in Vlaanderen, werd opgericht in 1851 te Gent en is genoemd naar Jan Frans Willems, de "vader van de Vlaamse Beweging". Met onder andere petities, de uitgave van boeken en de ondersteuning van taalinitiatieven speelde het Willemsfonds een actieve rol in de ontvoogdingsstrijd in Vlaanderen. Aanvankelijk werd de werking georganiseerd vanuit Gent, maar vanaf 1868 ontstonden plaatselijke afdelingen. Hun werking bestond vooral uit het geven van volksvoordrachten en liederavonden, en de organisatie van een plaatselijke Willemsfonds-bibliotheek.

Vorstelijke menu's

Waar leden van de koninklijke familie verschijnen, is alleen het beste goed genoeg. In deze selectie menu's vindt u enkele voorbeelden van lunches en diners ter ere van prinsen en prinsessen, koningen en koninginnen en andere hoogwaardigheidsbekleders.