Terug naar Overzichtslijst van de fotocollecties

Fotoalbum Liberale Kring van Rabot en Brugsepoort

Fotogalerij - Toelichting

Klik op de foto's om te vergroten. Deze galerij wil slechts een idee geven van de rijkdom van deze collectie. Tenzij anders vermeld, is de fotograaf onbekend.

Kaft van het huldeboek Fr. Schauvlieghe...
 

Eerste bladzijde...
 

Huldegedicht...
 

François Schauvliege

Casimir Van Vlaenderen

Gaston De Landtsheer

Feestkomiteit

Liberale Kring, Wijken Rabot en Brugsche Poort

Rabot’s Liberale Harmonie ‘Théophile Vercoutere’

Rabot’s Werkerspensioenkas

Rabot’s Liberale Voorwacht

Rabot’s Liberale Voorwacht, Afdeeling Voetbal Alliance

Rabot’s Liberale Damesafdeeling

Rabot’s Liberale Kunstvrienden

Rabot’s Turnafdeeling

Rabot’s Reizigersafdeeling


Meer dan een eeuw lang kon men in België niet voorbij het fenomeen verzuiling, dat het politieke, maatschappelijke en culturele leven in grote lijnen tekende. De leden van een zuil werden door de omkadering van een politieke partij, mutualiteit, jeugdbeweging, cultuur-, sport-, muziekverenigingen, bibliotheken en dagbladen als het ware van wieg tot graf begeleid door hun zuil.

De liberale zuil is steeds minder uitgebouwd geweest dan de katholieke en socialistische zuil, maar in het laatste kwart van de 19de eeuw ontstonden niettemin talloze bewegingen van liberale signatuur, die voor solidariteit en samenhorigheid binnen de zuil zorgden. Deze uitbouw van een liberaal verenigingsleven stond immers nauw in verband met de klerikaal-antiklerikale polarisatie die zich vanaf de jaren 1850 in de Belgische politiek ontwikkelde en met de invoering van het algemeen stemrecht voor mannen in 1893.

Francois Schauvliege, ondernemer en gemeenteraadslid van Gent richtte binnen deze context de liberale kring van het Rabot en de Brugse poort op. Deze wijkvereniging kende een aantal onderafdelingen voor voetbal, turnen, muziek, dames- en reizigersafdelingen en staat model voor het bloeiende liberale verenigingsleven. Het Liberaal Archief bezit een fotoalbum dat door de kring ter gelegenheid van het dertigjarige bestaan werd aangeboden aan de ondervoorzitter en stichter van deze wijkvereniging, Francois Schauvliege. Een gelijkaardig album werd aangeboden aan ondervoorzitter Gaston De Landtsheer en is eveneens in het bezit van het Liberaal Archief.

Fotoalbum Liberale Kring van Rabot en Brugsepoort
“1894 Liberale Kring 1924 der wijken Rabot & Bruschepoort en afdeelingen Hulde aan den heer Francois Schauvliege, onder-voorzitter, stichter en bestuurslid van den Kring ter gelegenheid van het dertig jarig bestaan, Gent 30 november 1924”

Inhoud
Huldegedicht in goud gedrukt opschrift van Alb. Morel-De Cuyper
François Schauvliege, onder-voorzitter 1894-1924
Casimir Van Vlaenderen, eere-voorzitter 1894-1924
Gaston De Landtsheer, onder-voorzitter 1899-1924
Feestkomiteit
Liberale Kring, Wijken Rabot en Brugsche Poort
Rabot’s Liberale Harmonie ‘Théophile Vercoutere’
Rabot’s Werkerspensioenkas
Rabot’s Liberale Voorwacht
Rabot’s Liberale Voorwacht, Afdeeling: Voetbal Alliance
Rabot’s Liberale Damesafdeeling
Rabot’s Liberale Kunstvrienden
Rabot’s Turnafdeeling
Rabot’s Reizigersafdeeling

Kenmerken
13 foto’s
één foto per blad, blad enkel gebruikt
lederen omslag met gouden opschrift, omslag achteraan de letters FS
30,5 cm x 37 cm
z/w
Bewaring: 01-1-03-33-00 (doos A)

 

top