Het Liberaal Archief bewaart meer dan enkel archief, boeken en tijdschriften. Ook de iconografische collecties zijn niet onbelangrijk. Het betreft de volgende categorieën: vlaggen, affiches, diploma's, menu's, foto's, postkaarten, porseleinkaarten, medailles, musealia en curiosa, audiovisueel materiaal. Op basis van deze collecties worden tentoonstellingen gemaakt.

Bekijk ook onze Flickr pagina.
Om de (internationale) zichtbaarheid en toegankelijkheid van onze iconografische collecties te vergroten, nemen we ook deel aan het Flickr Commons project.
Klik hier om het "no-known copyright restrictions statement" te bekijken (in pdf).

Vlag Vrijheidszusters Antwerpen
Vlaggen
Het Liberaal Archief bewaart een bijzonder waardevolle verzameling vlaggen en wimpels. De ruim 320 exemplaren omvatten de periode 1821 tot heden en geven een interessant beeld van de diversiteit en bloei van de liberale beweging in de 19de en 20ste eeuw. Van de sobere tweekleurige tekstvlaggen tot de uitvoerig uitgewerkte en veelkleurige figuratieve exemplaren, behoren vlaggen hoe dan ook tot de meest sprekende getuigen van een vaak nog onvermoed rijk liberaal verenigingsleven. Deze collectie is volledig ontsloten door een inventaris, Klik hier voor de inventaris en voorbeelden uit de collectie.


Liberale verkiezingsaffiche 1958
Affiches
Het Liberaal Archief bewaart ruim 6.600 affiches die tal van aspecten van de liberale beweging bestrijken. De collectie omvat zowel algemeen informatieve affiches (aankondigingen van voordrachten en wedstrijden, programma's van concerten) als het meest in het oog springende propagandamiddel in de verkiezingsstrijd; pure tekstaffiches en veelkleurige beeldaffiches.
Beelden uit de collecties.


Diploma van Vereenigde Liberalen van Antwerpen
Diploma's
De collectie diploma's van het Liberaal Archief omvat een 400-tal exemplaren. Voor het merendeel zijn het diploma's uitgereikt door of aan liberale caritatieve organisaties en toneelverenigingen. De collectie is volledig ontsloten door een inventaris.
Klik hier voor de inventaris en voorbeelden uit de collectie.


Rabot-dames
Foto's
De fotocollectie omvat momenteel 98.000 stuks: foto’s, dia’s en negatieven. Daarvan zijn 12.000 foto’s ontsloten via een databaseprogramma. De verdere ontsluiting van de fotoverzameling is in voorbereiding.
Beelden uit de collecties.


Postkaarten
Beelden uit de collecties.


porseleinkaart
Porseleinkaarten
Porseleinkaarten (ca. 1825-1890) ontlenen hun naam aan hun witte glans en uitzonderlijke textuur. Decennialang waren zij het ideale publiciteitsmedium en zij bieden dan ook een originele kijk op de 19e-eeuwse samenleving. Ons land was het onbetwiste centrum van de porseleinkaartproductie en had een internationaal cliënteel. Het Liberaal Archief beschikt over meer dan 5.000 van deze kaarten. Een inventaris is beschikbaar.
Klik hier voor de inventaris en beelden uit de collectie..
Menu nav de liberale kiesoverwinning van 1878
Menu's
Heel wat archieven bevatten menu's, gaande van politieke diners tot jaarlijkse feestmalen van muziek- en sportverenigingen. U vindt hier een selectie van menu's voor soms onvermoede gelegenheden vanaf het midden van de 19de eeuw.
Klik hier.


Medaille Rogier-Frčre-Janson-Hymans
Medailles
Deze collectie bestaat uit ruim 820 medailles, eretekens en pins uitgereikt aan personen en verenigingen. De collectie is volledig ontsloten door een inventaris, met indexen op personen, medailleurs, verenigingen/organisaties en plaatsnamen.
Klik hier.


Lp-fanfare De Ware Vrienden
Audiovisueel materiaal
Deze collectie bestaat uit een 5.100-tal geluids- en videocassettes, en ongeveer 600 filmrollen van diverse formaten. Het Librado-archief, opgeslagen op verschillende types banden, vormt de hoofdmoot van deze afdeling en is geďnventariseerd via een Excel-bestand. De banden werden sequentie per sequentie toegankelijk gemaakt (in totaal 93.000 beschrijvingen).
De filmrollen zijn hoofdzakelijk afkomstig van de door de “liberale gedachte en actie” en door het Willemsfonds verzorgde gastprogramma’s op de BRT.
Naast de video- en filmcollectie bewaart het Liberaal Archief een aantal toespraken op grammofoonplaten en audiocassettes.
Klik hier voor het bekijken van filmfragmenten.


Schilderij Algemeen Kleedingwerk
Musealia en curiosa
De museale collectie van het Liberaal Archief omvat schilderijen, beelden en litho’s. Daarnaast zijn er diverse objecten zoals trofeeën, borden, bekers, glazen, collectebussen, plakkaten, vlaggentoppen etc. Een aparte verzameling vormen de gadgets van de vroegere verkiezingscampagnes.
Beelden uit de collecties.


Blauwe Zaal van het Liberaal Archief
Tentoonstellingen en evenementen
Beelden van tentoonstellingen en evenementen die plaatsvinden in het Liberaal Archief.
Klik hier.

icoon zoeken