Hieronder volgen een aantal voorbeelden uit onze collecties. Na een representatieve selectie van afbeeldingen wordt kort de achtergrond van de collectie geschetst.


FOTO'S:  Organisaties   Personen   Diverse

 Organisaties


Diesterweg-les in open lucht De Collectie Diesterweg
Foto's van de Antwerpse buitenschoolse organisatie Diesterweg’s Hulpkas voor Behoeftige Schoolkinderen, die onder meer 's werelds eerste openluchtschool (1904) leverde.


fanfare van Steendorp Harmonies en fanfares
Geen enkel cultureel verschijnsel was zo verankerd in de Vlaamse dorpen en steden als de harmonies en de fanfares. Van vrolijke deuntjes tijdens bals, kermissen en huwelijken tot ingetogen tonen tijdens uitvaartplechtigheden: "het muziek" was diep ingeburgerd in het leven van alledag. Muziek was dan ook één van de zeldzame momenten van ontspanning gedurende een groot deel van de 19de en 20ste eeuw. Een selectie van liberale muziekverenigingen.


Kindergeluk-woudkamp De Collectie Kindergeluk
Foto's van Kindergeluk, de vereniging ontstaan uit een initiatief van enkele medewerkers van Het Laatste Nieuws, die tal van activiteiten (muziekschool, vakantiekolonies, Sinterklaasfeest) organiseerde ten voordele van de Vlaamse kinderen in Brussel.


liberaal Huis in Aalst Liberale huizen
Een aantal voorbeelden van gebouwen en lokalen van waaruit de liberale beweging haar activiteiten ontplooide. Jammer genoeg zijn de liberale huizen in Vlaanderen een wegdeemsterend stuk erfgoed.


groepsforo in jeugdkamp Nationale vakantiekampen van de Liberale Jongeren
Beelden van de vakantiekampen voor liberale jongerenorganisaties in de jaren 1930-1940.


Fotoalbum Liberale Kring van Rabot en Brugsepoort Fotoalbum Liberale Kring van Rabot en Brugsepoort
Foto's uit het huldealbum voor Francois Schauvliege, ondernemer en gemeenteraadslid van Gent, en stichter van de liberale kring van het Rabot en de Brugse Poort. Een wijkvereniging die model kan staan voor het bloeiende liberale verenigingsleven van de vroege 20ste eeuw.


Liberale bakkerij Het rijke liberale verenigingsleven 1890-1940
Een selectie foto's die getuigen van het bloeiende en gediversifieerde liberale verenigingsleven van de late 19de eeuw tot de 2de Wereldoorlog: beelden van politieke organisaties, werkmanskringen, caritatieve organisaties, studentenverengingen, vrouwenverenigingen, turnkringen, toneelverenigingen, fanfares en zelfs liberale bakkerijen.


Liberale Volksbond aan tafel Fotoalbum Liberale Volksbond van Gent-Eeklo, 1909
De Liberale Volksbond van het arrondissement Gent-Eeklo organiseerde op 26 september 1909 een reeks feestelijkheden om zijn nieuwe vlag in te huldigen. De collega's van Help U Zelve Antwerpen waren te gast in Gent. Het evenement werd belangrijk genoeg geacht om uitgebreid op foto vast te leggen. De foto's uit dit album opgedragen aan Julius Hoste tonen het banket en de stoet op de Kouter, evenals de vooraanstaande deelnemers, waaronder volksvertegenwoordiger Arthur Buysse, voorzitter van de Volksbond, en leden van de Liberale Associatie.


vrouwen voor een vlag Liberale vrouwenverenigingen
"De Ware Vriendinnen", "Damen- en Juffersafdeling" of gewoon "Vrouwenbond", in de liberale beweging ontstonden tal van afzonderlijke vrouwenorganisaties, vaak net vóór of net na de Eerste Wereldoorlog.


turners in actie De Turnafdeling van Geluk in 't Werk
De Gentse liberaal Oswald De Schamphelaere (1866-1937) was een echte sportliefhebber. Zijn hele leven stond in het teken van zijn grote passie: de gymnastiek. Hij had onder meer bestuursfuncties in de Belgische Turnbond, het Gentsch Turnverbond, de Racing Club Gand en de Gentsche Laurentkring Geluk in 't Werk. Uit het herinneringsalbum van de turnafdeling van Geluk in 't Werk tonen we u een selectie turnfoto's.

 

 Personen


Emile Braun De Collectie Emile Braun
Foto's van de Gentse liberale burgemeester en volksvertegenwoordiger Emile Braun (1849-1927). De populaire Braun ("Miele Zoetekoeke") leidde Gent van 1895 tot 1921, een periode waarin de stad sterk van uitzicht veranderde. Onder zijn burgemeesterschap vond ook de Wereldtentoonstelling van 1913 te Gent plaats.
Klik hier voor een uitvoerige biografie.


Alice Buysse Alice Buysse, een hart voor dieren
Foto's van Alice Buysse (1868-1963), zuster van schrijver Cyriel en van liberaal volksvertegenwoordiger Arthur Buysse, was mede-oprichtster van de Nationale Federatie van Liberale Vrouwen en als Gents gemeenteraadslid sterk begaan met de dierenbescherming.
Klik hier voor een uitvoerige biografie.


Arthur Buysse De Collectie Buysse-Verschoore
Foto's van liberaal volksvertegenwoordiger Arthur Buysse (1864-1924) en diens familie (waaronder broer Cyriel en zuster Alice).


Robert Godding Robert Godding in beeld
Congo was ongeveer 50 jaar lang een kolonie van België. In die periode werden ook enkele liberalen minister van Koloniën. Een van hen was de Antwerpenaar Robert Godding (1883-1953). In de papieren die hij aan het Liberaal Archief schonk, bevinden zich enkele merkwaardige foto's.


Omer Grawet De Collectie Omer Grawet
Omer Grawet (1922-2004) begon zijn loopbaan als journalist bij Het Laatste Nieuws. In 1953 stapte hij over naar het 'Nationaal Instituut voor de Radio Omroep' (NIR), dat hetzelfde jaar van start wilde gaan met televisie-uitzendingen in Vlaanderen. Grawet werd een bekende televisiejournalist en een BV avant la lettre. Van 1966 tot 1968 zegde hij de televisie eventjes vaarwel om woordvoerder te worden van Frans Grootjans, toen minister van Nationale Opvoeding. Na een korte comeback bij de BRT verliet hij de nationale omroep definitief in 1970. Hij werd hoofdredacteur van de regionale redactie van Het Laatste Nieuws en bleef dat tot aan zijn pensioen in 1987. De fotocollectie van Omer Grawet omvat 3.061 foto's en bijna even veel negatieven uit zijn privé- en beroepsleven. In een duizendtal foto's uit zijn rijk gevulde carrière kunnen vooral zijn professionele reizen voor de NIR gevolgd worden, met als hoogtepunt de talrijke reportages over de Congolese onafhankelijkheid. Vier galerijen geven een idee van deze collectie:
Omer Grawet I - Carrière bij NIR-BRT | Omer Grawet II - Buitenlandse reportages | Omer Grawet III - Carrière buiten NIR-BRT | Omer Grawet IV- Privé.
Klik hier voor een overzicht van de fotocollectie van Omer Grawet.


Julius Hoste jr De Collectie Julius Hoste jr
Julius Hoste jr. (1884-1954), eigenaar-directeur van Het Laatste Nieuws, speelde ook politiek een voorname rol in het interbellum. Tijdens de 2de Wereldoorlog werd hij staatsecretaris van onderwijs in de regering die Hubert Pierlot in ballingschap gevormd had.


Albert Maertens De Collectie Albert Maertens
Foto's van Albert Maertens, één van de belangrijkste vormgevers van het Vlaamse liberalisme in de tweede helft van de 20ste eeuw.


Omer Vanaudenhove Het fotoalbum Pecher 1872
27 'cartes de visite' verzameld in een album opgedragen aan de echtgenote van Edouard Pecher, ondervoorzitter van de Antwerpse Association Libérale en architect van de liberale overwinning in de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen van 1 juli 1872. Een unieke collectie van portretten van liberale voormannen uit de 2de helft van de 19de eeuw.
In de gemeenteraadsverkiezingen van maandag 1 juli 1872 heroverden de Antwerpse liberalen het stadhuis op de Meetingpartij. Dat werd de volgende zondag, 7 juli, uitbundig gevierd met een betoging en een meeting waarop delegaties uit het hele land aanwezig waren. De architect van die electorale overwinning was Edouard Pecher, de ondervoorzitter van de Antwerpse Association Libérale. Naar aanleiding van die huldedag ontving zijn echtgenote een fotoalbum, met een opdracht en de datum op de kaft. In dit album, bewaard in het Liberaal Archief, zitten 27 foto's, bijna allemaal van liberale prominenten die op de viering aanwezig waren. Het is een unieke collectie van portretten van liberale voormannen uit de tweede helft van de negentiende eeuw.

Alle foto's zijn albuminedrukken (behalve nr 26, een kooldruk) en hebben ongeveer dezelfde afmetingen, namelijk 65 x 105 mm. Dit was toen het courante formaat voor een portret dat men als visitekaartje gebruikte. Enkele foto's dragen een naamtekening en opdracht. Op twee foto's prijkt de datum van (7) juli 1872. Op een los blad staan 21 namen genoteerd van politici met vermelding van hun stad. De zeventien eerste namen corresponderen met de volgorde in het album (1-17). De volgende vier namen zaten niet op volgorde, maar zijn wel aanwezig (19, 20, 21 en 24). Op vier andere foto's (18, 22, 23 en 25) staat de naam genoteerd. Een ervan (22) is van latere datum (31 oktober 1875). Het voorlaatste portret (26) is een jongere foto van een onbekende Gentenaar. De laatste foto (27) is een tweede portret van Eugène Guillaume (cf. 18).


Jean Pecher als soldaat De oorlogsfoto's van Jean Pecher
Jean Pecher, telg van een vooraanstaande, liberale familie van welgestelde handelaars uit Antwerpen, vocht gedurende de Eerste Wereldoorlog aan het IJzerfront. Zijn correspondentie (600 brieven) met zijn ouders vormt een interessant ooggetuigenverslag van vier jaren oorlog, maar ook als amateur-fotograaf legde Pecher het dagelijkse frontleven en het oorlogsleed vast. De selectie van deze opmerkelijke fotoverzameling die te zien was in de tentoonstelling Met een kodak aan het IJzerfront. De oorlogsfoto's van Jean Pecher in het Liberaal Archief van 14 december 2012 t/m 14 april 2013, kunt u hier bekijken, evenals enkele thematische galerijen.
De Slag der Zilveren Helmen, 12 augustus 1914 | Aarschot 1914, verwoeste stad | Tentoonstelling: Met een kodak aan het IJzerfront. De oorlogsfoto's van Jean Pecher.


Willem Pelemans De Collectie Willem Pelemans
Foto's van Willem Pelemans (1901-1991), gezaghebbend muziekcriticus en componist.


Alfons Sevens Alfons Sevens: beelden uit een oorlogsalbum
Hoewel de Gentenaar Alfons Sevens (1877 - 1961) radicaal flamingant was en voor de oorlog actief ijverde voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit, had hij zich in 1915 sterk uitgesproken tegen het activisme. Zijn Belgisch loyalisme moest hij bekopen met een deportatie naar Duitsland als politiek gevangene. Deze selectie toont beelden uit zijn oorlogsalbum.


Omer Vanaudenhove De Collectie Omer Vanaudenhove
Foto's uit het archief van Omer Vanaudenhove (1913-1994), boegbeeld van de liberale beweging en één van de markantste politieke figuren uit de naoorlogse Belgische geschiedenis.


Alfred Van der Stegen De Collectie Alfred Vander Stegen
Een selectie foto's uit het archief van de Gentse liberale burgemeester en senator Alfred Vander Stegen (1869-1959). Vander Stegen volgde Emile Braun (zie hierboven) op als Gentse burgervader in 1921 en zou uiteindelijk gedurende het volledige interbellum de stad leiden.
Klik hier voor een uitvoerige biografie.


Adolphe Van Glabbeke De Collectie Adolphe Van Glabbeke
Een selectie foto's uit het archief van Adolphe Van Glabbeke (1904-1959), na de 2de Wereldoorlog meermaals minister, burgemeester van Oostende en nationaal voorzitter van de liberale vakbond ACLVB.


Jacques Van Offelen De Collectie Jacques Van Offelen
Een selectie foto's uit het archief van Jacques Van Offelen (1916-2006). Deze Antwerpse econoom werd in Brussel politiek actief en oefende op alle niveaus mandaten uit: burgemeester van Ukkel, nationaal en Europees parlementslid, minister van Economische Zaken en van Buitenlandse Handel.


Julius Vuylsteke Julius Vuylsteke in beeld
Een reeks portretten genomen op verschillende tijdstippen in het leven van Julius Vuylsteke (1836-1903).

 

 Diverse


Klas in protestantse school De Collectie Belgisch-Kongo
Een opmerkelijke verzameling koloniale fotografie.
U vindt hieruit een aantal selecties:
Inheemse traditie versus koloniale "vooruitgang" (sociaal luik)
Koortsig Kongo: De weg naar onafhankelijkheid (politiek luik).
1955: Bwana Kitoko in Kongo.
1957-1960: Kongo in ijltempo naar de dipenda.
1960: herinneringen aan de koloniale tijd.
Een reis naar Belgisch-Kongo in 1939.


Thuiskomst van Macken Herdenking van de bevrijding van de kampen: een selectie uit de archieven van liberale voormannen
Een selectie documenten uit archieven van diverse liberale figuren zoals Omer Vanaudenhove en Arthur Vanderpoorten die getuigen van de gruwel van de concentratiekampen.


Louis Varlez met bloemenkrans Een reis rond de wereld 1929-1930. Louis Varlez en Lucien Brunin
De Gentse sociale liberaal en professor Louis Varlez werd in januari 1929 door de International Labour Organisation gevraagd om een conferentie bij te wonen in Kyoto. Varlez aanvaardde de opdracht onmiddellijk, meer nog, hij maakte er een wereldreis van die uiteindelijk tien maanden duurde (van juli 1929 tot en met april 1930). Zijn 26-jarige neef Lucien Brunin reisde met hem mee als "secretaris" en assistent.
De reis voerde via Canada en de Verenigde Staten naar het Verre Oosten, waar ze Japan, Korea, China, Indochina, Indonesië, Birma en India aandeden. Voor de jonge Gentenaar Brunin ging de wereld open. Van de honderden foto's die hij op deze wereldreis nam vindt u hier een kleine selectie.