VLAGGEN                    

Inventaris van de vlaggencollectie van het Liberaal Archief. Gent, 2006-2014. (in pdf)
(Laatste wijziging: juli 2014)

Gedetailleerde beschrijvingen met afbeeldingen alle vlaggen uit deze verzameling. Om het openen van de pdf-bestanden te vergemakkelijken werd de inventaris opgesplitst:
nrs. 1-20; nrs. 21-40; nrs. 41-60; nrs. 61-80; nrs. 81-100; nrs. 101-120; nrs. 121-140; nrs. 141-160; nrs. 161-180; nrs. 181-200; nrs. 201-221; nrs. 222-240; nrs. 241-260; nrs. 261-270; nrs. 271-280; nrs. 281-300; nrs. 301-320; nrs. 321-329.

U kunt de collectie ook doorzoeken met behulp van de index van verenigingen, personen en plaatsnamen. De cijfers verwijzen naar de nummers van de vlaggen.


Een selectie uit de vlaggenverzameling.

Vlag Algemeen Kleedingwerk
De vlaggen zijn thematisch gegroepeerd (Plaatselijke politieke kringen, Politieke jongerenverenigingen, Vakverenigingen, Mutualiteiten, Vrouwenverenigingen, Turn- en sportkringen, Muziekmaatschappijen, Sociale en culturele kringen, Oudleerlingenbonden van het Officieel Onderwijs). Van ieder thema kunnen een aantal exemplaren in hoge resolutie worden bekeken.

 

Klik hier voor een selectie vlaggen van liberale vakbondsorganisaties.
Klik hier voor een selectie van vlaggen van muziekverenigingen.