Publieksactiviteiten Liberaal Archief voorjaar 2017
Alle activiteiten vinden plaats in de Blauwe Zaal van het Liberaal Archief, Kramersplein 23, 9000 Gent,
en zijn gratis toegankelijk (tenzij anders aangegeven)

JANUARI
donderdag 26 januari, 20.00 u Bekendmaking en huldiging Liberales-boek van het jaar Liberales
FEBRUARI
zaterdag 4 februari, 13.00 u Het goede leven
Filosofische studienamiddag met Johan Braeckman, Toon Vandevelde,
Sacha Dierckx en Heidi Mertens
De Maakbare Mens, HVV en HVV Gent, Vermeylendfonds,
Willemsfonds en Masereelfonds
vrijdag 10 februari, 09.30-16.30 u New perspectives on popular educational and reformist social initiatives and movements
in Belgium and the Netherlands during the long 19th century

Internationaal colloquium met o.a. prof. dr. Christiane Smit (Universiteit Utrecht)
en dr. Christina Reimann (Universiteit Gothenburg)
Liberaal Archief i.s.m UGent, VUB, ULB en Teldersstichting
Engelstalig
zaterdag 11 februari, 09.30-16.00 u Het Willemsfondsarchief, steeds een ontdekking
met opening van de tentoonstelling over het Willemsfonds
Liberaal Archief i.s.m Willemsfonds en Heemkunde Vlaanderen
donderdag 16 februari, 20.00 u Evoluties in de economie en maatschappij in de 21e eeuw
door Rogier De Langhe (Ugent)
LVSV Gent
woensdag 22 februari, 20.00 u Adam Smith, terug naar de principes
door Eric Schliesser (Universiteit Amsterdam)
LVSV Gent
dinsdag 28 februari, 20.00 u Slagen of slaven? Het Amerikaans hoger onderwijs onder de loep
door Ben Depoorter (UGent, University College Hastings)
LVSV Gent
MAART
maandag 13 maart, 20.00 u De vervolging van wederdopers in de 16e eeuw, in Gent en omstreken
door Jan Luyssaert (Het Land van Nevele)
Familiekunde Gent
dinsdag 14 maart, 20.00 u Vrijheid onder Staten - Een klassiek liberale theorie van internationale betrekkingen
door Edwin Van De Haar (Dutch Development Bank)
LVSV Gent
zaterdag 18 maart Studiedag over wetenschappelijke communicatie Fonds Lucien De Coninck, i.s.m. UGent en V.I.B.
dinsdag 21 maart, 20.00 u Nacht van de Geschiedenis: thema muziek
Lezing van dr. Liselotte Sels over Turkse volksmuziek, met optreden van de groep Ibidiklar
Liberaal Archief i.s.m. Amsab en Vlaamse Geschiedkundige Kring
in het kader van Nacht van de Geschiedenis (organisatie: Davidsfonds)
dinsdag 23 maart, 20.00 u De Verlichting uit evenwicht
Voorstelling van het boek van Marc Devos (UGent, Itinera Institute)
LVSV Gent
APRIL
maandag 10 april, 20.00 u De familie Lippens versus de familie Spitaels, op het einde van het Nederlands bewind 1815-1830
door Philippe van Hille
Familiekunde Gent
donderdag 20 april, 20.00 u Kind van de rekening
Opening van de tentoonstelling
Liberaal Archief i.s.m. Amsab
vrijdag 21 april, 10.00 u Metamorfosen van een literaire vos: Reynaert sinds de middeleeuwen Reynaertgenootschap i.s.m. onder meer het Liberaal Archief.
Deze activiteit heeft plaats in Museumtheater, Zwijgershoek 14,
9160 Sint-Niklaas
zondag 23 april, 10.00-18.00 u Schatten van kostbare stukken
Activiteit n.a.v. Erfgoeddag met als thema "Zorg"
Liberaal Archief i.s.m. Liberale Vrouwen
woensdag 26 april, 20.00 u Politics of Fear - 21st Century
door Frank Furedi (University of Kent)
LVSV Gent
MEI
woensdag 10 mei, 20.00 u Sharing Economy en (arbeids)recht
door Thomas Buyse, gewezen voorzitter LVSV-Gent
LVSV Gent


WAT VIND IK OP DEZE WEBSITE OVER DE GESCHIEDENIS VAN DE LIBERALE PARTIJ ?

stichtingscongres van de Liberale Partij te Brussel, op 14 juni 1846

Op 14 juni 1846 kwamen op initiatief van de Brusselse Société de l’Alliance libérale 384 liberalen uit het ganse land bijeen voor een congres in de Gotische Zaal van het Brusselse stadhuis. Op dit eerste partijcongres uit de Belgische geschiedenis werd de Liberale Partij opgericht, meteen de eerste nationale politieke formatie in dit land.

Wat vind ik op deze website over de geschiedenis van de Liberale Partij ?

Van het stichtingscongres kunt u hier de volledige lijst van de 384 afgevaardigden raadplegen, met opgave van beroep en woonplaats evenals de op het congres goedgekeurde resoluties en het programma. Betreffende de verdere partijgeschiedenis vindt u op deze website de resoluties van alle congressen vanaf 1846, evenals de partijstatuten (vanaf 1921) en de verkiezingsprogramma's (vanaf 1961).

Na het congres van 1846 werd de Association Libérale opgericht, als opvolger van de Société de l’Alliance Libérale. Nadat de progressist Paul Janson in 1881 het voorzitterschap van de Association had overgenomen, stichtten de doctrinaire liberalen in 1884 de Ligue Libérale. Het Liberaal Archief bewaart elf verslagboeken die een nagenoeg volledig relaas van de geschiedenis van de belangrijkste liberale partijafdeling uit de negentiende eeuw bevatten en, weliswaar met onderbrekingen, de periode tussen 1846 en 1921 bestrijken. U vindt hier deze verslagboeken online. Klik hier voor de inventaris van de Brusselse liberale partijen.

Andere online verslagboeken van plaatselijke partijafdelingen zijn Brugge, Ninove, Ekkergem-Gent. Klik hier voor een overzicht.

De verslagboeken van het partijbureau van de Liberale Partij van 1927 tot 1974 werden eveneens geïnventariseerd. De inventaris geeft niet alleen een overzicht van de stukken. Een thematische index laat toe om na te gaan welke onderwerpen op welke vergadering aan bod kwamen.

kaft van Ambtelijke mededelingen

Vanaf de stichting van de Liberale Partij in 1846 tot vandaag werden in België honderden plaatselijke, regionale en nationale liberale kranten en tijdschriften uitgegeven. Het Liberaal Archief bezit meer dan 2.600 verschillende titels waaronder de tijdschriften die vanaf 1945 zijn uitgegeven door de nationale partijleiding. Deze publicaties van de opeenvolgende liberale partijen (de Liberale Partij, de PVV-PLP, de Vlaamse PVV en de VLD) zijn in pdf te raadplegen op de website. Het gaat om dertien tijdschriftentitels met in totaal 473 nummers en 13.000 pagina's.

De Liberale Partij startte al in 1945, meteen na de naoorlogse hervatting van de werkzaamheden, met de publicatie van het blad Ambtelijke Mededelingen (1945-1951) en zijn Franstalige tegenhanger Bulletin Officiel. Eind jaren 1950 werden achtereenvolgens Liberale Stem (1957-1958) en Liberaal Leven (1959-1960) uitgegeven, ook telkens met een Franstalige tegenhanger: Présence Libérale en Vie Libérale. Deze tijdschriften zijn zeldzaam, maar het Liberaal Archief beschikt over de integrale collectie.

In 1961 werd de Liberale Partij door Omer Vanaudenhove omgevormd tot de unitaire PVV-PLP (Partij voor Vrijheid en Vooruitgang - Parti de la Liberté et du Progrès). Eind de jaren 1960 publiceerde de partij de PVV-flitsen (1968-1970). Het blad geeft een mooi beeld van het liberale gedachtengoed in de laatste jaren van de unitaire partij. Want in 1972 splitste de PVV-PLP in een autonome Vlaamse en Waalse partij. De Vlaamse PVV publiceerde van 1975 tot 1982 haar standpunten in het PVV Magazine, daarna gevolgd door Vrij dat verscheen tot 1992.

In 1992 was het de beurt aan Guy Verhofstadt om de PVV om te vormen tot VLD (Vlaamse Liberalen en Democraten). De VLD publiceerde van bij de stichting tot 2004 de Burgerkrant, daarna gevolgd door het BK Magazine.

Eveneens gedigitaliseerd is het tijdschrift Liberalisme/Libéralisme (1990-2001), geen partijblad maar een nationale publicatie van het Paul Hymans Centrum en een belangrijke bron voor de liberale ideologie aan het einde van vorige eeuw. De in Liberalisme/Libéralisme verschenen artikels zijn trouwens integraal opgenomen in de online bibliotheekcatalogus van het Liberaal Archief.

Op deze website vindt u ook een Beknopte geschiedenis van de Liberale Partij vanaf de voorgeschiedenis in 1780 tot 1988 van prof. Marcel Bots. Dit boek werd aangevuld door prof. dr. Walter Prevenier voor de meest recente periode (1988-2012). Ook de tekst van de brochure Vijfentwintig jaar Vlaamse liberalen van prof. Walter Prevenier uit 1997 is terug te vinden op onze website. De brochure bevat een overzicht van de regeringen en van de Vlaams-liberale regeringsdeelname vanaf 1972 (geactualiseerd tot april 2004).

In de Blauwe Wie is Wie vindt u informatie over prominenten uit de brede, liberale beweging vanaf 1830 tot op heden: deze lijst wordt regelmatig geactualiseerd en omvat nu gegevens over ruim 3.000 politici, journalisten, publicisten, letterkundigen en academici, waarover biografische gegevens werden gepubliceerd.

Voor een beknopte bibliografie over de geschiedenis van het liberalisme in België kunt u terecht in de afdeling Vraagbaak van deze site.

Het Liberaal Archief publiceerde tenslotte registers van de belangrijkste liberale Franstalige periodieken in ons land, met name Revue Nationale de Belgique, La Flandre Libérale, Revue Trimestrielle, Revue de Belgique en Le Flambeau, die samen de periode van 1839 tot 1976 omvatten. U kunt zoeken op thema en auteur.

 

top