Het gebouw waarin het Liberaal Archief is gehuisvest


Het Liberaal Archief is gehuisvest in de voormalige stadsschool aan het Kramersplein, in het hart van de Gentse universitaire buurt. De school was in het midden van de 19de eeuw ontworpen door stadsarchitect Adolphe Pauli en is het enige vrijstaande schoolgebouw in de stad. Het is een u-vormig pand rond een centrale binnenplaats.


In 1996 kon het Liberaal Archief het volledige gebouw aankopen en na grondige renovatiewerken beschikt het archief over de nodige accomodatie, aangepast aan de eisen van een moderne archiefinstelling. In het centrale gedeelte werd een nieuwe leeszaal ingericht met aansluitingsmogelijkheden voor draagbare PC's. Bezoekers kunnen nu hun onderzoekingswerk verrichten in een ruime, rustige en lichte ruimte. En vleugel werd volledig ingericht als archiefoplagplaats. Bij de opstelling van de rekken werd, door middel van een zelfdragend systeem, voorzien in een verdieping, waardoor in totaal ca. 4.000 meter archieven kunnen worden opgeslagen. De rest van het gebouw is ingericht als werkruimte voor de medewerkers.


Het Liberaal Archief heeft zich steeds tot doel gesteld een open huis te zijn. De nieuwbouw op de voormalige binnenplaats omvat op het gelijkvloers een grote tentoonstellingsruimte en op de verdieping een vergader- en conferentiezaal. De waarde van ons archivaal erfgoed verhoogt immers enorm als het door zoveel mogelijk mensen kan worden gezien, en het niet ergens op een rek in een doos weggeborgen blijft. De kelderverdieping werd ingericht als opslagruimte. Dit nieuwe complex werd officieel ingehuldigd op 27 maart 2010.


Schatten op de zolder van het Liberaal Archief...

Werken aan het dak van ons gebouw leidden tot de ontdekking van een ware "schat" op zolder. Op de wand van de rechtervleugel die paalt aan de Voetweg werd net onder het dak een kleine muurschildering gevonden. Het werkje (60 bij 69 cm), dat de illusie van een wat schuin opgehangen schilderij met kader wekt, beeldt een vleugel van het kasteel van Ooidonk (in het Leiedorpje Bachte-Maria-Leerne) uit. Het is ondertekend door een zekere Ad. Van Swieten en is gedateerd 25 oktober 1896, doch is ongetwijfeld het werk van een student van de Gentse Academie die tussen 1986 en 1998 dit gebouw betrok.

(Klik op de foto om te vergroten)