Diploma van de Vereenigde Liberalen van Antwerpen toegekend aan het Algemeen Kleedingwerk, 1928Het Liberaal Archief is het centrale archief voor de liberale beweging in BelgiŽ/Vlaanderen. Het werd opgericht te Gent in 1982 en is erkend door de Vlaamse Gemeenschap als archief- en documentatiecentrum op basis van maatschappelijk-filosofische stromingen in uitvoering van het decreet van 9 juli 2002 op de privaatrechtelijke culturele archiefwerking.

Het Liberaal Archief heeft als wetenschappelijke instelling tot doel het verzamelen, bewaren en ontsluiten van alle bronnenmateriaal over de liberale beweging in BelgiŽ/Vlaanderen van het begin van de 19de eeuw tot heden. Dit bronnenmateriaal omvat zowel archivalia stricto sensu als boeken en brochures, kranten en periodieken, foto's, affiches, vlaggen en museale stukken. Voor een overzicht van de collecties, zie archief, bibliotheek en iconografie.

Het Liberaal Archief is een dienstverlenende instelling, die voor iedereen vrij toegankelijk is.

Het Liberaal Archief publiceert wetenschappelijke verhandelingen, bibliografieŽn en inventarissen (een volledig overzicht vindt u in de afdeling publicaties) en verleent ook medewerking aan publicaties van derden. Het Liberaal Archief richt tentoonstellingen in en stelt materiaal ter beschikking van derden voor de organisatie van tentoonstellingen.

 

 

HET LOGO VAN HET LIBERAAL ARCHIEF

logo liberaal archief vzw

Download hier het logo van het Liberaal Archief in hoge resolutie (jpg - 470 Kb) (Klik met de rechtermuisknop op de grote afbeelding en vervolgens op Afbeelding opslaan als).

 

UNIVERSELE VERKLARING OVER ARCHIEVEN

Universele Verklaring over Archieven

In 2010 stelde de International Council on Archives (ICA) een Universele Verklaring over Archieven op.
Deze benadrukt het belang van archieven in de moderne maatschappij. Archieven leggen besluiten, handelingen en herinneringen vast. Archieven zijn uniek en onvervangbaar erfgoed.
De Universele Verklaring werd in 2011 door UNESCO goedgekeurd.

Lees meer over de Universele Verklaring op de website van de ICA.

Klik hier voor de pdf versie van de Universele Verklaring.

 

De liberale beweging is ťťn van de oudste pijlers van ons politiek en maatschappelijk bestel. Heel wat facetten van het liberale leven in BelgiŽ, niet alleen uit de 19de eeuw, maar ook uit een minder ver verleden, blijven slecht of weinig gekend. Alles wat kan bijdragen tot een betere kennis van de liberale beweging is waardevol. Misschien bezit u nog materiaal, geschreven of gedrukte documenten, vlaggen, affiches, fotoís, gadgets van verkiezingscampagnes, oud of recentÖ. en u wil dat dit ook voor latere generaties bewaard blijft, dan is er maar ťťn adres:

Liberaal Archief
Kramersplein 23
9000 Gent
tel 09/221 75 05
fax 09/221 12 15
email info@liberaalarchief.be

 

ZO HOORT U HET OOK EENS VAN EEN ANDER...

Uit een interview met Prof. dr. Bruno De Wever (Universiteit Gent) over het Belgische archieflandschap:

Ik constateer als gebruiker dat er enkele heel dynamische archieven zijn zoals het Kadoc in Leuven, het AMSAB-Instituut voor Sociale Geschiedenis in Gent, het Liberaal Archief in Gent, het ADVN in Antwerpen. De levensbeschouwelijke archieven van de verschillende zuilen, zeg maar. Zij zijn er - typisch voor BelgiŽ - in de gesubsidieerde vrijheid in geslaagd om de afgelopen twintig jaar een heel dynamisch beleid te voeren. Het is dus niet dat je geen mensen meer vindt om het te realiseren.
(...)

Betty Mellaerts praat met... Bruno De Wever, in: Bibiliotheek- en archiefgids, 80 (2004) 5.top