Het Liberaal Archief, opgericht in 1982, is het erfgoedcentrum voor alle individuen en organisaties die het liberale gedachtegoed aanhangen, ontwikkelen of uitdragen. In het liberale gedachtegoed staan het vrije denken en handelen en de individuele rechten centraal.

Het Liberaal Archief legt zich toe op het verzamelen en beheren van erfgoed van alle personen, groeperingen en organisaties, ongeacht hun omvang, in BelgiŽ en Vlaanderen, die zich laten inspireren door het liberale gedachtegoed en het vrije denken en handelen.

Dit erfgoed omvat zowel archivalia stricto sensu als boeken en brochures, kranten en periodieken, foto's, affiches, vlaggen en museale stukken. Voor een overzicht van de collecties, zie archief, bibliotheek en iconografie.

Het Liberaal Archief is een open huis met een hoogstaande dienstverlening.

Het Liberaal Archief publiceert wetenschappelijke verhandelingen, bibliografieŽn en inventarissen (een volledig overzicht vindt u in de afdeling publicaties) en verleent ook medewerking aan publicaties van derden. Het Liberaal Archief richt tentoonstellingen in en stelt materiaal ter beschikking van derden voor de organisatie van tentoonstellingen.

Aangepast zoeken

 

STEUN HET LIBERAAL ARCHIEF

Schenk archiefmateriaal
Een professionele archiefinstelling zoals het Liberaal Archief bewaart en beheert archiefstukken in de beste omstandigheden. Indien u documenten of objecten heeft met betrekking tot het brede liberalisme en/of het vrije denken en handelen, contacteer ons dan. Wij komen vrijblijvend bij u langs voor advies of ophalen van archiefmateriaal. U bent ook steeds welkom (na afspraak) om kennis te maken met onze infrastructuur en met de werking van het Liberaal Archief.
Het Liberaal Archief is ook een professionele bewaarinstelling voor losse stukken zoals uitnodigingen, brieven, flyers, affiches, verkiezingspropaganda, foto's van verenigingen, mutualiteit, vakbond. Deze stukken worden al te gemakkelijk beschouwd als oninteressant maar zijn van onschatbare waarde voor toekomstige generaties en toekomstig historisch onderzoek.

Aan de slag als vrijwilliger
Werken aan de toekomst van ons verleden: dat is de drijfveer van de vrijwilligers die in het Liberaal Archief aan de slag zijn. Onder professionele begeleiding gaan de vrijwillige erfgoedwerkers aan de slag met de collectie. Ordenen, verpakken, beschrijven, digitaliseren: het is meer dan een nuttige vrijetijdsbesteding, het is ook ervoor zorgen dat de komende generaties kunnen kennismaken met het verleden. Interesse om aan de slag te gaan? Contacteer ons!

Doe een gift
Dankzij een gift aan het Liberaal Archief steunt u projecten die voorrang moeten krijgen: het digitaliseren van kranten, het uitbouwen van een extra tentoonstelling of het ondersteunen van een niet-commerciële publicatie. Schenk minimum € 40 op jaarbasis en u krijgt volgend jaar een fiscaal attest. Zo recupereert u ongeveer 45 % van uw gift terug als belastingvoordeel. Contacteer ons zeker indien u een uitzonderlijke gift wenst te doen.

Neem het Liberaal Archief op in uw testament
Dankzij de formule van het duolegaat kan u een structurele bijdrage leveren voor de werking van het Liberaal Archief ťn zorgt u ervoor dat uw erfgenamen besparen op de erfenis. Alle betrokken partijen doen voordeel met het duo-legaat: u, uw erfgenaam/erfgenamen én het Liberaal Archief. Uw vragen of voorstellen rond deze formule worden discreet besproken en wij zorgen voor het nodige juridische en fiscale advies. Bij interesse, contacteer de directie van het Liberaal Archief.

 

 

UNIVERSELE VERKLARING OVER ARCHIEVEN

Universele Verklaring over Archieven

In 2010 stelde de International Council on Archives (ICA) een Universele Verklaring over Archieven op.
Deze benadrukt het belang van archieven in de moderne maatschappij. Archieven leggen besluiten, handelingen en herinneringen vast. Archieven zijn uniek en onvervangbaar erfgoed.
De Universele Verklaring werd in 2011 door UNESCO goedgekeurd.

Lees meer over de Universele Verklaring op de website van de ICA.

Klik hier voor de pdf versie van de Universele Verklaring.top