organisatie van de rechtbank in Oudenaarde
Het Voorlopig Bewind (als het leidinggevend orgaan van de uitvoerende macht na de Belgische Omwenteling van september 1830) organiseert de rechtbank in Oudenaarde en benoemt de jonge advocaat Liedts Commissaire du gouvernement bij de Rechtbank van Eerste Aanleg (8 oktober 1830).